Militærmusikere i Odense 1953 - 1997

- af Niels Hansen og Jørgen Voigt ArnstedPå 'musikstuen' på Fyns Militærhistoriske Samling hænger der portrætter af næsten samtlige  musikere, som har været ansat ved den odenseanske regimentsmusik fra genoprettelsen i 1953 til nedlæggelsen den 30. juni  1997. De følgende biografier er et supplement til portrætterne.

Ved Forsvarets nyordning 1951 fik regimentet navnet Fynske Livregiment. Indtil hærordningen af 1960 bevaredes dog navnet 6. Regiment. Ved regimentets nedlæggelse fik musikkorpset den 1. august 1991 navnet Musikkorps Fyn. Da musikkorpset blev genoprettet i 1953, blev det sammensat dels af musikere fra andre regimentsmusikkorps, og dels af nyansatte efter konkurrence.

Biografierne omfatter kun de musikere, som har haft egentlig ansættelse i musikkorpset. Værnepligtige musikere, faste assistenter og løst ansatte musikere er ikke medtaget. Biografierne er udarbejdet i 2009 af tidl. tubaist i Odense Symfoniorkester Jørgen Voigt Arnsted, militærmusiker 1. Regiments Musikkorps 1955-59 og i Den kgl. Livgardes Musikkorps 1959-1965 - og organist Niels Hansen, søn af regimentsmusiker Karl Holger Hansen, Odense. De bygger på oplysninger fra mange forskellige kilder. Fejl, mangler og unøjagtigheder kan derfor ikke udelukkes.

Heller ikke odenseanske regimentsmusikere før 1953 er med. Odense har siden midt i 1800-tallet haft både infanterimusikkorps (hvor komponisten Carl Nielsen indledte sin professionelle karriere) og dragonmusikkorps (hvor H. C. Lumbye begyndte sin musikervirksomhed). 2. Dragonregiments Musikkorps forlod Odense 1911, men 6. Regiments Musikkorps virkede frem til 1932, hvor alle militære musikkorps uden for Livgarden blev nedlagt. Ser man på hele Fyn, så havde 5. Regiments Musikkorps garnison i Nyborg frem til 1913 (se artikel) - og under besættelsen havde to musikkorps midlertidig garnison på Fyn fra 1942 til 1943. Det var 2. Regiments Musikkorps (Faaborg) og 3. Regiments Musikkorps (Nyborg) (se artikel) - (dette afsnit er tilføjet af red.).

Portrætterne og biografierne kommer i albetisk orden - dog med musikdirigenterne først.

Hans William Kofoed.  Musikdirigent.  Ansat  1953-1961.

Født  15. december  1899.  Død 28. maj 1986. Kofoed stammede fra Helsingør, hvor hans far var regimentsmusiker ved 2. Regiment, der dengang havde garnison på Kronborg. Han blev selv regimentsmusiker og kom til Sønderborg, da regimentet blev forflyttet hertil efter genforeningen. Musikdirigent ved 2. Regiments Musikkorps 1928 - 1932 (nedlæggelsen) og igen fra 1941 (genoprettelsen) til 1953. Musikdirigent ved 6. Regiments Musikkorps fra oprettelsen i 1953 til pensioneringen i dec. 1961.

I perioden 1932 - 1941 tog Kofoed den store organisteksamen fra Det kgl. danske Musikkonservatorium og virkede som musiker og musikpædagog i Sønderborg. Har lavet talrige arrangementer til musikkorpset og komponeret 6. Regiments March (her spillet af 6. Regiments Musikkorps) og 6. Regiments Fanfare. Ridder af Dannebrog.

Paul Johannes Jacobsen. Musikdirigent. Ansat 1962-1976.

Født 10. februar 1920. Død 27. februar 1976. Paul Jacobsen var medlem af Tivoligarden som dreng. 1. februar - 30. april 1941: Hærens Musikerskole, København. Ansat som trompetist 1. maj 1941 ved 4. Regiments Musikkorps i Holbæk - fra 1954 1. Regiments Musikkorps i Høvelte. Vicemusikdirigent en periode ved 1. Regiments Musikkorps. Fra 1. januar 1962 musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps i Odense. Død i tjenesten 27. februar 1976.

Kompositioner: Regimentschefens Intrada (spillet her af Danske Livregiments Musikkorps) - og Fast i Nød (her med 8. Regiments Musikkorps), Fynske Livregiments Parademarch (komponeret i 1964 ved 350-året for regimentets oprettelse). En klassisker - også hos Livgardens Musikkorps - er blevet den særlige bearbejdelse af  Julius Bechgaards smukke aftensang ”Solen er slukket”, hvor Jacobsen har indflettet retræten. Hør den her med 8. Regiments Musikkorps. Desuden talrige andre arrangementer.

Harald Alex Hansen. Cornet, althorn, vicemusikdirigent og kons. musikdirigent 1976-1977. Ansat 1953-1983.

Født 17. december 1923 i Brønshøj. Død 1. januar 1985. Værnepligtig musiker ved 5. Regiment 1945. 1. marts 1947 - 30. september 1953 ansat ved 3. Regiments Musikkorps, Randers/Viborg. 1. oktober 1953 - 1983 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense, hvor han virkede som vicedirigent 1961 - 83 og konstitueret musikdirigent 1976-77. Han har komponeret marcherne ”På vagt for Norden” og ”Formér Parade”. Har desuden lavet talrige arrangementer for musikkorpset. Placerede sig som nr. 3 ved konkurrencen om en march til Danfoss på Als. Dirigentvirksomhed med Odense Skoleorkester 1957, med Danehofgarden og med Odense Jernbaneorkester. Ridder af Dannebrog 18. april 1981.

Erik Hammerbak. Musikdirigent . Ansat 1977-1997.

Født 24. november 1941. Stammer fra København. Spillede som dreng klaver, marchfløjte og cornet - senere euphonium og trombone. Var medlem af FDF-orkestret på Frederiksberg, fra han var 12 år. Efter et kursus i direktion blev han dirigent for FDF-orkestret. Matematisk student fra Skt. Jørgens Gymnasiun i 1960. Løjtnant ved Sjællandske Ingeniørregiment 1967. Blev i 1969 optaget på Københavns Universitet, Musikvidenskabeligt Institut, med afsluttende 1. dels eksamen efter to år. Optaget i dirigentklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1971. Dirigenteksamen fra Musikkonservatoriet 1978 med professor Arne Hammelboe som lærer. Musikdirigent  ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg, 1. oktober 1973 - 1977. Musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps 1977 - 1997 (nedlæggelsen).

Oprettede Musikforlaget Helios i 1979. Dansk vicepræsident i International Military Music Society 1989. Musikdirigent ved Slesvigske Fodregiments Musikkorps 1997 - 2003. Præliminær Orgelprøve 2007. Dirigentvirksomhed med  bl.a. Korupkoret, Fyns Amatørsymfoniorkester, Fredericia  Jernbaneorkester, Frøbjerg Festspils Orkester (1986 - 89) og 8. Regiments Musikkorps. Kompositioner: Danehof March (1981) (her spillet af Fynske Livregiments Musikkorps), Danfoss’ 50 års jubilæumsmarch (1983), Hilsen til Fredericia (2000), Landsmusikken kalder (1974), Sjællandske Ingeniørregiments March (1972), SMS March (Slesvigske Musikkorps’ Sejrsmarch, komponeret 2004 i anledning af, at planerne om musikkorpsets nedlæggelse alligevel ikke blev gennemført). Desuden talrige orkesterarrangementer.

Martin Bo Cholewa. Valdhorn. Ansat 1991-1997.

Født 26. maj 1964 i København. Begyndte at spille blokfløjte som 5 årig. Blev medlem af Tivoligarden som 7 årig. Var 'forfløjte' i  piber- og trommekorpset. Kom med i Tivoligardens Musikkorps på valdhorn som niårig. Helge Nielsen var den første lærer på horn. Efter at være faldet for aldersgrænsen i Tivoligarden kom Martin på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med Ingbert Michelsen som lærer. Desuden studier hos Ib Lanzky Otto og Francis Orval. 1991 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1997 overført til Den Kgl. Livgardes Musikkorps. 1997 medlem af Den Kgl. Livgardes Messingensemble.

Anders Christensen. Basun. Ansat 1988-1997.

Født  5. oktober 1965 i Farsø. Begyndte at spille i KFUM-Brass i Hjørring. 1988 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1989 medstifter af  'Modern Brass Quintet”. Dirigentvirksomhed med Nyborg Harmoniorkester, Kerteminde Skoleorkester, Lindøværftets orkester og Nordjysk Pigekor. 1991 - 1997 spillet med Blues Brothers Band. 1996 - 2000 musikskoleleder i Brønderslev.  2000 - 2004 musikskoleleder i Hjørring og leder af Nordjyllands Amts MGK (musikalsk grundkursus). Uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium i Århus hos Rolf Sandmark, private studier hos Ingemar Roos i Göteborg, tilvalgsfag i klassisk komposition hos Per Nørgård og Karl Åge Rasmussen.

1997 - 2003 lederuddannelse på Center for offentlig Kompetence. 2007 - 2008 internationale kurser i projektstyring og foundraising. Siden 1996 spillet med rockorkesteret TV-2. – Siden 2004 endvidere ansat som generalsekretær for Jeunesses Musicales Denmark. Bestyrelsesposter i bl.a. Dansk Musikskole Sammenslutning (næstformand), AKKS kunst og kultur samråd (næstformand), Orkester Norden, LMS – Levende musik i Skolen. Pladeindspilninger med bl.a. TV-2, Østkyst Hustlers, Lars Lilholt Band, Backseat, Inside the Whale og Anne Linnet.

Arne Marinus Christensen. Cornet. Ansat 1953-1966.

Født  2. maj 1906 i Vejle. Død i maj 1996. Ansat som regimentsmusiker 1. gang den 1. april 1931. Indtil 30. juni 1932 ansat ved - så vidt vides - Gardehusarregimentets Musikkorps, København. 1. februar - 30. april 1941: Hærens Musikerskole, København. 1. maj 1941 - 30. september 1953 ansat ved 3. Regiments Musikkorps, Randers/Viborg. 1. oktober 1953 - 1966 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense.
Dirigent for Assens Harmoniorkester 1963 – 1981.

Oscar Christensen. Cornet/trompet. Ansat 1953-1963.

Født 6. august 1903 i Odense. Død 8. april 1963. 6. august 1921 - 30. juni 1932 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Oscar Christensen var en både respekteret og populær musiker i det odenseanske musikliv. Efter nedlæggelsen af 6. Regiments Musikkorps i 1932 spillede han flittigt på odenseanske forlystelsesetablissementer som Ambassadeur og Landsbyen helt frem til 1942. 1. november 1942 - 30. september 1953 ansat ved 4. Regiments Musikkorps, Holbæk. 1. oktober 1953 - 8. april 1963 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense.

Niels Danielsen. Cornet, althorn, stabstambour. Ansat 1953-1981.

Født 4. marts 1921. Død 28. februar 1983. Stammede fra Sall ved Hammel og var oprindeligt landmand. 1942 værnepligtig musiker ved 2. Regiments Musikkorps, Sønderborg, (trompet). 15. juni 1946 - 1953 ansat ved 2. Regiments Musikkorps, Sønderborg, som musiker og stabstambour. Niels Danielsen virkede også som violinist i det daværende Sønderjyllands Symfoniorkester. 1. oktober 1953 - 1981 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Ridder af Dannebrog.

Tonny R. A. Eliasen. Piccolo. Ansat 1968-1973.

Født 11. februar 1942 i Knebelbro på Mols. Faderen var skorstensfejer og amatørviolinist. I 1956 efter faderens død flyttede familien til Århus. I 1962 blev Tonny Eliasen udlært som blikkenslager. Under læretiden blev Arne Lamberth og Radiodanseorkestret inspirationen til at købe en trompet og få undervisning. Først hos musiklærer Laursen, Trøjborg i Århus, og derefter hos trompetisterne i Århus Byorkester Jørgen Mikkelsen og Aage Ditlevsen. 1962 værnepligtig i Civilforsvaret med hjemsendelse som værnepligtig befalingsmand. 1964 undervisning hos Knud Rasmussen, Radiosymfoniorkestret. 1968 - 1973 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1971 - 1973 medlem af Den fynske Messingkvintet.

1973 - 2007 ansat i Odense Byorkester som trompetist. 1975 - 1977 uddannet som statsprøvet musikpædagog ved Det fynske Musikkonservatorium med Kgl. kapelmusikus Kurt Pedersen som hovedfagslærer og Peter Holling som lærer i pædagogik. 1986 Odense Symfoniorkesters Studiefonds legat. Studier ved 'Internationale Trompetentage' i Bremen. Modtog i 2009 Launy Grøndahls mindelegat.

Ole Erik Engler. Basun. Ansat 1961-1962.

Født 22. august 1940 i København.  Død 4. oktober 1987. Uddannede sig privat hos blandt andre kgl. kapelmusikus Palmer Traulsen. 1961 - 1962 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1962 - 1966 ansat ved Danske Livregiments Musikkorps, Høvelte. 1966  (9½ måned) ansat ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps. 1966 - 1979  ansat i Danmarks Radios Symfoniorkester som solobasunist.

Ved konkurrencen i Danmarks Radios Symfoniorkester deltog ud over Ole Engler også Benny Wilkenchildt, John Hansen og Ole Kock Sørensen, alle fra Livgardens Musikkorps. De fire basunister måtte spille som de første ved konkurrencen, da de ikke kunne undværes ved musikkorpsets medvirken ved vagtafløsningen på Fredensborg Slot senere på dagen. Blandt de mange andre ansøgere var solobasunist i Radiounderholdningsorkestret Poul Ivan Møller. Ole Engler var ansat i Tivolis Harmoniorkester nogle sæsoner 1960'erne. Dirigentvirksomhed med Glostrup Harmoniorkester, NESA’s Harmoniorkester og Søborg Harmoniorkester. Komponist til Sjællandske Telegrafregiments March.

Kurt Florup. Janitshar. Ansat 1953-1963.

Født 5. maj 1930 i Odense. Søn af musikdirektør Christian Florup. Begyndte at slå tromme som 5 årig med faderen som lærer og at spille klarinet i 15 års alderen. 1. april 1947 medlem af Dansk Musiker Forbund. 1947 - 1950 medlem af faderens orkester. Uddannet som kontorist ved Shell, Odense. Privat uddannet som janitshar hos Leo Meisnow, Odense Byorkester. Fra 2. oktober 1950 værnepligtig ved marinen. 1951 - 1953 engagementer med Villy Hørtings orkester og Svend Aage Esbensens orkester på  Ambassadeur, Odense,  og Ambassadeur, Aalborg. I forbindelse med engagementet i Aalborg  lærte Kurt Florup at spille kontrabas.

1. november 1953 - 1963 ansat i 6. Regiments Musikkorps, Odense. I 1961 oprettedes ved regimentet et tambourkorps af værnepligtige. Florup stod for uddannelsen af dette korps frem til 1963. 1953 - 1960 medlem af Fyns Tivolis 10 mands orkester som saxofonist. 1960 - 1965 medlem af BOKA kvartetten med Bent Vigg, Ove Højlund og Arne Kærslund. Kvartetten fik navn efter første bogstav i medlemmernes fornavne. Kvartetten blev en landsdækkende succes med firestemmig sang a la Four Jacks og med showpræget optræden. 1963 - 1998 ansat i Sønderjyllands Symfoniorkester. De sidste 18 år som solopaukist. 1965 - 2006 ansat som lærer i slagtøj ved  Aabenraa kommunale Musikskole.

John Bøgelund Frederiksen. Trompet. Ansat 1988-1997.

Født 11. marts 1965. Begyndte at spille i FDF Svendborg som 9 årig. De første lærere var Svend Erik Jensen og Erik Andersen. Uddannet fra Det fynske Musikkonservatorium med Peter Holling og Christer Nilsson som lærere. Desuden studier i England hos James Watson og i USA hos Arnold Jacobs og Vincent Chinowitz. 1988 - 1997 ansat ved  Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. Orlov fra musikkorpset i perioder for at  spille i Malmö Operaens Orkester og i Det Kgl. Kapel. 1997 - 2008 ansat ved Sønderjyllands Symfoniorkester. 2008 ansat som kulturmanager ved Sønderborg Kommune. 1989 medstifter af 'Modern Brass Quintet'.

Dirigentvirksomhed med Kerteminde Skoleorkester 1995 - 97, Kerteminde Brass Band (Nenia) 1997 - 98 og Odense Blæserne, som i hans dirigentperiode opnåede en række fremragende resultater, herunder deltagelse i europamesterskaberne for brass bands i 2000. Dirigent for Danfoss’ orkester 1999. Kunstnerisk leder af FDF’s landsorkester. Kunstnerisk leder ved Palsgaard Sommerspil. Siden 2000 kunstnerisk leder af Dansk-Tysk Messingblæserakademi. Lærer ved MGK (musikalsk grundkursus) i Århus og på talentlinierne på musikskolerne i Sønderborg og Aabenraa. Timelærervirksomhed ved Det fynske Musikkonservatorium. Gæstedirigentvirksomhed med såvel blæseorkestre som symfoniorkestre. Uddannet som master i oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse.

Christian Halgreen. Janitshar. Ansat 1969-1971.

Født 1. juni 1948 i Halgreensgade på Amager. Spillede i Tivoligarden 1957 - 1963. Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med kgl. kapelmusikus Hans Fulling som lærer og med slagtøj som hovedfag. 1969 - 1971 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps. Odense. 1971 - 2007 ansat  ved  Den Kgl. Livgardes Musikkorps. 1972 - 2007 undervist i Gladsaxe Pigegarde. Christian Halgreen har assisteret i samtlige danske symfoniorkestre.

Ib Dahl Hansen. Tuba. Ansat 1961-1968.

Født 15. april 1940. Død 1997. 1959 værnepligtig musiker ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Påbegyndte læreruddannelse ved Odense Seminarium, men blev i 1961 ansat ved musikkorpset, hvor han virkede til 1968. Ib Dahl Hansen medvirkede i 1963 i en radioudsendelse med kammermusik for 4 tubaer. Under sin tid i musikkorpset gik Ib Dahl Hansen under navnet 'Joe'. Det var Arne Kærslund, der gav ham navnet på grund af ligheden med den amerikanske skuespiller Joe E. Brown.

Sideløbende med ansættelsen var han aktiv som bygherre og bygmester i forbindelse med opførelsen af en række ejendomme i Odense. Han arbejdede her sammen med kollegaen Niels Martin Møller. Han afgik fra tjenesten for at drive en række restauranter. I en årrække var han deltids bosat i udlandet. I begyndelsen af 1980-erne begyndte Ib Dahl Hansen igen at interessere sig for tubaen. Han tog lektioner hos Jørgen Voigt Arnsted , Odense, og deltog i forskellige kurser. Ved konkurrencen om Verner Nielsens stilling i 1983 deltog Ib Dahl Hansen og blev placeret som nr. 2. Pladsen blev besat af Finn Schumacker.

Jens Peter Børge Lindgaard Hansen. Basun. Ansat 1953-1969.

Født 23. november 1909. Død 10. april 1988. Stammede fra Svendborg. Værnepligtig musiker ved 6. Regiments Musikkorps, Odense, ca. 1929. 1. februar 1942 - 30. september 1953 ansat ved 2. Regiments Musikkorps, Sønderborg. Samtidig virkede han som fagottist i det daværende Sønderjyllands Symfoniorkester, forløberen for det senere landsdelsorkester. Var vicedirigent ved 2. Regiments Musikkorps en kort periode efter Jens Brøndum og indtil overflyttelsen til Odense. 1. oktober 1953 - 1969 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Assistent i Odense Byorkester på kontrafagot. Dirigentvirksomhed med Odense Postorkester og lærer/leder af Odense Skoleorkesters juniororkester.

Karl Holger Hansen. Althorn. Ansat 1953-1966.

Født 12. december 1906. Død 19. november 1983. Søn af gårdejer Niels Hansen, Strandby ved Haarby på Fyn. Oprindeligt uddannet som maskinarbejder og arbejdede som sådan nogle få år. 1927 - 1928 værnepligtig musiker (trompet) med efterfølgende frivillig eftertjeneste ved 6. Regiments Musikkorps i Odense. Uddannet som klarinettist hos Vilhelm Petersen, klarinettist ved 6. Regimets Musikkorps (før 1932), og Ole Frøsig, soloklarinettist i Statsradiofoniens Symfoniorkester. I 1930-erne musiker på det 'løse marked' (teater, restaurationer m.m.). Ved den danske regimentsmusiks genoprettelse i 1941 ansat som klarinettist. Det var meningen, at musikkorpsene efter krigen skulle udvides til harmoniorkestre, hvilket aldrig skete, hvorfor Holger Hansen fik sit bi-instrument althornet som sit levebrød.

1. februar - 30. april 1941: Hærens Musikerskole, København. 1941 - 1953 ansat ved 2. Regiments Musikkorps i Sønderborg og samtidig klarinettist i Sønderjyllands Symfoniorkester, der dengang bestod af de fleste af Sønderborgs regimentsmusikere, andre professionelle musikere og enkelte dygtige amatører. 1. oktober 1953 - 1966 ansat ved 6. Regiments Musikkorps Odense. 1959 i to måneder udkommanderet som klarinettist til ' Nato Band', der var dannet i anledning af det store tattoo i Arnhem, Holland. Holger Hansen gjorde i mange år en stor indsats gennem debatindlæg mm. for at få musikkorpsene udvidet til harmoniorkestre.

Poul Erik Henning Ulrik Hansen. Piccolo. Ansat 1953-1988.

Født 8. december 1928. Stammer fra Odense og er oprindeligt handelsuddannet. Spillede først harmonika efter gehør men købte i 1946 sin første trompet. Begyndte som musiker i KFUM spejdernes orkester. Fra 10. aug. 1950 værnepligtig musiker ved 2. Regiments Musikkorps, Sønderborg, og derefter værnepligtig musiker til frivillig tjeneste. 1953 fastansat ved 2. Regiments Musikkorps, Sønderborg. 1. oktober 1953 - 1988 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Uddannet af Eskild Hansen, Odense Byorkester, på trompet, og af Uffe Agerschou, Odense Byorkester, på fløjte. Dirigentvirksomhed med Odense Stålskibsværfts orkester (1966 - 2002). Instruktør og lærer ved H.C.Andersen Garden og Odense Pigegarde samt ved Danehofgarden, Nyborg.

Som komponist har Poul Erik Hansen deltaget i flere konkurrencer. Det blev til en fornem 3. plads ved konkurrencen om Dronning Margrethe II Jubilæumsmarch i 1997. Marchens navn blev ændret til Trænregimentets March. Kompositioner: Hilsen til Lindø (1976), Trænregimentets March (1997) - (begge marcher spillet her af Lindø Concert Band), Kerteminde Havnefestmarch (1982), Eddesse, march (1982), Odense 1000 års March (1988) - optagelse fra en kænpe fælleskoncert på Flakhaven i Odense - Mærsk Honnørmarch (2000), Esbjerg Jernbanemarch (2002). Desuden mange orkesterarrangementer.

Harald A. Huess. Trompet. Ansat 1953-1955.

Født 20. marts 1925 i København. Begyndte at spille trompet som 10 årig på opfordring af sin ældre bror. Spillede som dreng i et afholdslogeorkester dirigeret af en tidligere militærmusiker Niels Peter Justesen. Dirigenten gav ham 10 minutters undervisning pr. uge. Sommeren 1943 medlem af Dansk Musiker Forbund. Blev i februar 1947 værnepligtig musiker ved 4. Regiments Musikkorps i Holbæk under musikdirigent Carl Simonsen.

Uddannet hos Thomas Larsen, fagottist ( tidligere trompetist), Det Kgl. Kapel, og Jens Andreasen, solotrompetist i Danmarks Radios Symfoniorkester. 1948 - 1952 medlem af Bror Kalles Kapel med tourneer til alle egne af Danmark. 1. november 1953 - 30. april 1955 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. 1955: Tivolis Koncertsals Orkester. 1956 - 1960: Free lance, bl.a. med Fælledparkens store harmoniorkester og de store isrevuer. 1960 - 1963: Tivolis Promenadeorkester. 1. august 1963 - 1. april 1995 medlem af Sønderjyllands Symfoniorkester. Solistisk virksomhed gennem hele karrieren.

Per Hyttel. Cornet, vicemusikdirigent. Ansat 1989-1997.

Født 9. april 1958. Stammer fra Sæby. Begyndte som 4-årig at spille trommer. Få år senere begyndte han at spille klaver. Som 12-årig begyndte han at spille trompet. Uddannet som trompetist fra konservatoriet i Aalborg 1975 - 84 med Per Iversen som lærer. Studieophold i Indiana/Chicago 1979 (trompet, instrumentation, arrangement, direktion). Desuden uddannelse i piano, sang, kirkeorgel. 1983 - 1989 ansat ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg. 1989 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense, som solocornettist. Desuden fungerede han som pianist og vokalist i det rytmiske repertoire. Musikkorpsets vicedirigent fra 1996.

Ved Musikkorps Fyns nedlæggelse i 1997 overført til Sjællandske Livregiments Musikkorps. Ved dette orkesters nedlæggelse i 2000 blev Per Hyttel overført til Slevigske Fodregiments Musikkorps, Haderslev. 1989 medstifter af 'Modern Brass Quintet'. Arrangør, komponist, akkompagnatør, orkesterleder. Kapelmester ved bl.a. revyteatret Rottefælden i Svendborg (1998 - 2004). Organist i Søndersø 2006 - 07 og derefter i Heden og Nr. Søby Kirker. Dirigentvirksomhed med bl.a. Odense Jernbaneorkester (siden 1993) og Hjemmeværnets Musikkorps Syd (Odense).

Inge Haaning. Valdhorn. Ansat 1984-1997.

Født 16. november 1953 i Holstebro. Flyttede til Langeland som 3-årig. Begyndte at spille althorn i Langelandsgarden under ledelse af sin far. Som 14-årig fik hun en LP med Dennis Brain, som spillede Mozarts hornkoncert nr. 4. Det førte til anskaffelse af et valdhorn og starten på en karriere som hornist. Uddannelse: 1969 undervisning hos solohornist Einar Poulsen, Odense Byorkester. 1970 optaget på Det fynske Musikkonservatorium. 1975 Det jyske Musikkonservatorium, Århus, med Erik Nielsen som lærer. 1979 diplomeksamen og eksamen som statsprøvet musikpædagog. 1983 et helt års studier hos Frøydis Ree Wekre, Oslo. 1984 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense, som Danmarks første kvindelige militærmusiker.
1997 overført til Slesvigske Fodregiments Musikkorps, Haderslev. Længere kontrakter med Aalborg-, Århus-, Odense- og Sønderjyllands Symfoniorkestre.

Dirigentvirksomhed med mange amatørorkestre bl.a. Nenia Brass Band, Kerteminde, og Den sønderjyske Garde. 1989 var hun medstifter af 'Modern Brass Quintet' sammen med 4 andre musikere i korpset: Per Hyttel og John Frederiksen, trompeter, Anders Christensen, basun, og Henrik Heick Poulsen, tuba. Denne besætning var gældende til Musikkorps Fyns nedlæggelse i 1997. I 2009 er besætningen for 'Modern Brass Quintet': John Frederiksen og Rolf Persson, trompeter, Inge Haaning, horn, Anders Flint Mikkelsen, basun, Lars Birkelund Olsen, tuba, og Henrik Thrane, slagtøj.

Per Iversen. Trompet. Ansat 1953-1961.

Født 11. juni 1933. Begyndte at spille harmonika i 1947 men skiftede hurtigt til trompet. 1. januar 1952 - 30. september 1953 ansat ved 2. Regiments Musikkorps, Sønderborg. 1. oktober 1953 - 15. august 1961 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. 1961 - 1996 ansat som trompetist ved Aalborg Symfoniorkester, fra 1963 og i en lang årrække som solotrompetist. Lærer ved Nordjysk Musikkonservatorium. Solist i Danmarks Radio og på CD.

Dirigent for Aalborg Jægerklubs Es horns gruppe. Gruppen har vundet såvel danmarks- som europamesterskaber, ialt 27 guldmedaljer. Per Iversen spiller udover trompet også klaver, harmonika og lur. Giver foredrag med musik under titlen: ”Mit liv som musiker”. Kompositioner: De blå Baretters March (1995), Jubilæumsmarch (1992), Jyske Trænregiments March (1972).

Bettina Ejlerts Jensen. Basun. Ansat 1987-1988.

Født 18. december 1963 i Nyborg. Begyndte at spille som 10 årig i Danehofgarden, Nyborg. Børnene på vejen, hvor Bettina boede, gik til spil og spurgte, om hun og søsteren ikke ville med. Bettina begyndte på trompet, derefter på Es horn og som 12 årig på basun. Den første lærer var Peter Toft. Derefter Jakob Svendsen fra Fynske Livregiments Musikkorps, som både dirigent og lærer. Han gjorde undervisningen mere lystbetonet og sørgede for, at Ole Thrane blev lærer i Danehofgarden. Begyndte på Det fynske Musikkonservatorium som 16 årig med Ole Thrane som lærer.

1980 - 1988 uddannet ved Det fynske Musikkonsevatorium. 1985 - 1986 orlov fra studiet ved Det fynske Musikkonservatorium for at studere i London hos basunisterne Peter Gane, Eric Crees og Denis Wick. 1. august 1987 - 31. august 1988 ansat ved Fynske Livregimens Musikkorps, Odense. 1988 - 1992 ansat i Odense Symfoniorkester. 1992 - 1995 free lance musiker i London. Fra 1995 ansat i Aalborg Symfoniorkester som solobasunist. Fra 2000 lærer ved Nordjysk Musikkonservatorium. Medlem af forskellige kammermusikgrupper. Dirigentvirksomhed med Odense Postorkester, Aalborg Boilers (Aalborg Brass Band) og Hjørring Brass Band.

Birgitte Leth Jensen. Piccolo. Ansat 1989 -1990.

Født 3. december 1960. Musiklærer- og diplomeksamen fra Det jyske Musikkonservatorium, Århus, i 1980'erne med Martin Schuster og Anton Hansen som lærere på trompet. 1989 - 1990 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense.
Free lance virksomhed i flere militære musikkorps. Assistent i Slesvigske Fodregiments Musikkorps, Haderslev, 1993 - 94. Kontraktansættelse ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg, 1994 - 98. Fra 2007 bosat i Østrig. Videregående studier hos Ludwig Güttler, Dresden, og hos Peter Kallensee, Hamburg. Desuden lærer ved en række musikskoler, bl.a. Ikast Musikskole.

Kurt Jensen. Basun. Ansat 1962-1997.

Født 25. juli 1940 i Hjørring. Begyndte at spille i KFUM’s orkester, Hjørring. Værnepligtig musiker ved 3. Regiments Musikkorps, Viborg. 1962 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1997 overført til Slesvigske Fodregiments Musikkorps, Haderslev, hvor han var ansat til 2000. 2002 tildelt Launy Grøndahls Fonds hædersgave for sin særlige indsats for dansk musikliv. Uddannet af bl.a. Palmer Traulsen og Mogens Andresen, København. Studier hos en af verdens førende euphoniumblæsere Brian Bowman.

1988 studieophold ved de førende amerikanske musikkorps i Washington DC. Under sit ophold medvirkede han i musikkorpsenes koncerter i Washington. Har deltaget i faglige kurser og internationale konferencer i Norge, Sverige, Finland, England og Italien. Dirigentvirksomed med Ørsted FDF orkester, Nyborg Jernbaneorkester, Korup Blæserne, Peder Most Garden, Danehofgarden, Lindø Concert Band, Odense Brassband, Flyverhjemmeværnets Orkester, Kolding, og Langelandsgarden. Udbredt virksomhed som solist og fra 1982 medlem af Den Fynske Tubakvartet.

Preben Viggo Vang Jensen. Janitshar. Ansat 1963-1967.

Født 6. oktober 1942 i Århus. Død 28. maj 1986. Uddannet på Det jyske Musikkonservatorium i Århus. 1963 - 1967 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1967 - 1979 ansat ved Odense Byorkester. I sin tid i symfoniorkesteret tog Preben Vang initiativ til en række koncerter af eksperimenterende karakter inden for Pro Musicas rammer. Det var både avantgardemusikkoncerter og koncerter med jazzmusik. Han arbejdede tæt sammen med komponisterne Tom Prehn og Jens Wilhelm Pedersen (Fuzzy) og medvirkede ved uropførelse af mange af deres værker. Ved besøg af udenlandske jazzstjerner i Odenses jazzhuse og jazzklubber var Preben Vang selvskreven som trommeslager ved deres optræden. 1979 - 1986 freelance musiker med jazz som speciale. Preben Vang var i en årrække medlem af Max Leths kvartet.

Jan Arne Jerichau. Janitshar. Ansat 1967-1969.

Født 11. juli 1944. 1. maj 1965 - 30. april 1966 aftjente Jan Jerichau sin værnepligt ved Livgardens tambourkorps, hvor han fortsatte som konstabel til 31. juli samme år. 1. august 1966 - 31. januar 1967 ansat ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg. 1. februar 1967 - 31. december 1968 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1. januar 1969 - 31. juli 2004 stabstambour ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Ridder af Dannebrog 2003.

I fotogalleriet er der mange billeder af vagtparaden i perioden 1969 til 2004 med Jan Jerichau som stabstambour (red).

Niels-Ole Bo Johansen. Basun. Ansat 1984-1986.

Født 13. marts 1961 i Viborg. Blev som 7 årig medlem af Viborg FDF’s harmoniorkester. Privat uddannet hos John Leth og Bent Christiansen, Viborg, Rolf Sandmark, Århus, Ingemar Roos, Göteborg, og Jørgen Voigt Arnsted, Odense. 1980 - 1984 ansat ved Prinsens Livregiments Musikkorps. 1984 - 1986 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1986 - 2000 ansat i Århus Symfoniorkester. 1989 timelærer ved Det jyske Musikkonservatorium. 1990 - 1996 timelærer ved Vestjysk Musikkonservatorium. 1990 - 1995 timelærer ved Agder Musikkonservatorium. 1995 docent ved Det jyske Musikkonservatorium. 2000 ansat som professor ved Det jyske Musikkonservatorium, Århus. Medstifter af Århus Sinfonietta, formand 1989 - 1997 og igen fra 2005. Bestyrelsesformand for Dansk Musik Tidsskrift. Formand for International Trombone Association Scandinavia.

Har siden 1984 dannet duo med professor Ulrik Spang-Hanssen og sammen med denne uropført en lang række værker for basun og orgel. Har som solist medvirket ved en lang række CD-indspilninger, specielt inden for nyere musik. Har optrådt som solist på International Trombone Associations festivaler 1996, 2003, 2006, 2007 og 2008. Niels-Ole Bo Johansen har en verdensomspændende virksomhed som underviser ved masterclasses over hele Europa, USA og Kina. Vært for The International Trombone Festival 2009 i Århus. Hædersbevisninger: Thomas Jensen Legatet 1989, Musikanmelderringens Kunstnerpris 1992 (som medlem af Århus Sinfonietta), Dansk Komponist Forenings Musikerpris 2008.

Jan Jørgensen. Janitshar. Ansat 1973 (-71) -1997.

Født 9. februar 1952, Nørrebro, København. Begyndte at spille som 12 årig på trommer i familieorkestret, som bestod af faderen og tre ældre brødre, Ib, Jørgen og John. De tre brødre spillede trombone, trompet og saxofon. Faderen spillede klaver, harmonika og violin. Ved konfirmationen købte Jan med tilskud fra forældrene et nyt stort trommesæt og startede hos sin første lærer Helmuth Petersen, Tivolis Harmoniorkester. Han blev medlem af en række amatørorkestre: Søborg Harmoniorkester, NESA’s Harmoniorkester og danseorkestret Gilt Millers. Uddannet på Det Kgl. danske Musikkonservatorium 1969 - 1971 med Hans Fulling som lærer. Under konservatorietiden professionel free lance og medlem af forskellige ensembler: Restaurant Øresund i Nyhavn, Lacubana på Frederiksberg, Kay Abrahamsens teatertourné, Landsbyen i Lorry med Tage Lyneborg og orkestret på Restaurant Valencia.

19. juli 1971 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps. Det første år med løn som værnepligtig, da værnepligten ikke var aftjent før ansættelsen. Der var en prøvetid på 2 år. Fastansat ved Fynske Livregiments Musikkorps 16. juli 1973 - 1997. 1997 uddannet som lægeeksamineret massør. Efter Musikkorps Fyns nedlæggelse i 1997 overflyttet til Sjællandske Livregiments Musikkorps. Efter nedlæggelsen af dette musikkorps i 2000 overflyttet til Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Dirigentvirksomhed: H. C. Andersen Garden, Odense, Odense Jernbaneorkester, Palmehaveorkestret i Korup, P. J. Swing Band, Vordingborg, 1. maj orkestret FOA, Odense, m. fl. Virkede i en periode i 70'erne som instruktør for Peder Most Gardens tambourer. Har virket som assistent i bl.a. Odense Symfoniorkester

Jørn William Knudsen. Cornet. Ansat 1967-1997.

Født 28. maj 1943 i Svendborg. Begyndte at spille trompet som 10 årig i FDF Svendborg. Faderen var inspirationskilden og den første lærer. Han spillede trompet, cornet og baryton og var medlem af et stort internationalt Frelsens Hær brass band, som tournerede i Europa. Undervisning hos solotrompetist Svend Aage Nielsen, Odense Byorkester. 1964 - 1965 værnepligtig musiker i Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1967 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps.

Studier hos Kgl. kapelmusikus Palmer Traulsen. Afgået fra tjenesten 1997 på grund af tinnitus. Dirigentvirksomhed med Broby Blæserne (Fyns Jagthornsklub). Flere danske mesterskaber for jagthornsensembler. Nordtysk mester i jagthornsensemble.
Kompositioner: Et stort antal værker for jagthorn, som er udgivet i Tjekkiet, Østrig, Belgien, Holland og Sverige.

Kaj Kruse. Tuba, vicemusikdirigent. Ansat 1968-1996.

Født 19. juli 1936. Død 28. juni 2008. Kaj Kruse stammede fra Langeland, hvor han oprindeligt blev udlært som smed og samtidig lærte musikergerningen. Han blev professionel musiker i 1952 og spillede til fester og dans. 1956 - 1960 værnepligtig musiker med efterfølgende frivillig eftertjeneste ved 2. Regiments Musikkorps, Haderslev. 1959 udkommanderet til 'NATO Band', Arnhem, Holland, i to måneder som klarinettist. 1960 - 1968 ansat ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg. 1968 - 1996 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense, hvor han var vicedirigent fra 1988. Som vicedirigent var han musikkorpsets meget aktive kontakt til pressen og bevilgende fonde og skaffede bl.a. økonomiske tilskud til musikkorpsets koncertrejser til Færøerne, Island, Grønland og flere andre lande. Han opnåede også en donation på 100.000 kr. fra Albanifonden til en koncertgallauniform til musikkorpset.

Da nedlæggelsen af Musikkorps Fyn begyndte at true, nedsatte rådmand Søren Møller Komiteen til bevarelse af Musikkorps Fyn med bl.a. Kaj Kruse som medlem.
Uddannet på saxophon og klarinet hos Leo Lagoni, Rudkøbing, og på klarinet hos soloklarinettist Arne Møller, Odense Byorkester. Uddannet på tuba hos Erik Åkerwall, Kirstein Christensen og Asger Fredericia, København, og hos Jørgen Voigt Arnsted, Odense. Dirigentvirksomhed med Nyborg Fængselsorkester, 6. Juli Garden i Fredericia, Odense Blæserne, Assens Harmoniorkester (1984 - 2003), Hindsholm Musikforenings Orkester (1988 - 1993), Nyborg Voldspil (1974 - 1989), Nislevgaardspillene i Otterup (1991 - 1993) og Frøbjerg Festspil (1992 - 1998). I 1996 dannede Kaj Kruse sit eget 12 mands danseorkester, som han ledede i 5 år. Orkesteret spillede bl.a. til to europamesterskaber i sportsdans og var med i TV-udsendelsen 'Musikbutikken' i 2001. Kaj Kruse har således spillet en stor rolle i det fynske musikliv.

Harry Kusk. Piccolo, althorn, valdhorn. Ansat 1953-1991.

Født 25. februar 1931 i Holbæk ved Randers, hvor forældrene drev et landbrug. Harry Kusk blev uddannet som mejerist. Farfaderen spillede cornet og inspirerede Harry til at lære at spille i en alder af 17 år. Den første lærer var Ejner Carlsen og derefter pensioneret militærmusiker og 2. kapelmester ved Randers Byorkester Ejner Rasmussen. Inden for en kort periode fik tre af Ejner Rasmussens elever pladser ved militærorkestre. Halvor Laursen og Vagn Østerballe kom til 4. Regiments Musikkorps i Holbæk, og Harry Kusk kom til 6. Regiments Musikkorps i Odense. 1. oktober 1952 - 23. oktober 1953 værnepligtig musiker ved 2. Regiments Musikkorps, Sønderborg.
I juli måned 1953 vandt Harry Kusk konkurrencen om stillingen som piccoloblæser (As -piccolo) i 6. Regiments Musikkorps, Odense, hvor han var ansat 1. november 1953 - 1. marts 1991.

Arne Madsen Kærslund. Trompet, vicemusikdirigent. Ansat 1961-1988.

Født 12. juni 1934. Død i januar 1988. Søn af æghandler Chr. Kærslund, Kerteminde. Oprindeligt dekoratør og har også virket som kunstmaler. Blæste som stor dreng trompet i Hindsholm Musikforenings Orkester. 1960 medstifter af BOKA kvartetten, som bestod af Bent Vigg, Ove Højlund, Kurt Florup og Arne Kærslund. Kvartetten var i en årrække engageret til Fyns Tivoli, Odense, samt i andre danske byer. Den blev berømt for sin showprægede optræden med bl.a. firstemmig sang. 1956 - 1960 værnepligtig musiker og til frivillig eftertjeneste ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. 1960 - 1961 ansat ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg. 1961 - 1988 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. Fra 1977 konferencier ved musikkorpsets koncerter. Fra 1983 musikkorpsets vicemusikdirigent. Gennem flere år assistent i trompetgruppen i Odense Byorkester. Ved dirigenten Sergiu Celibidaches besøg fremstillede Arne Kærslund en særlig dæmper, der tilfredstillede dirigentens ønske om svagest mulige trompettoner. Dæmperen bestod af en papkasse foret med rockwool, som trompetisten spillede ind i.

Dirigentvirksomhed med bl. a. Hindsholm Musikforenings Orkester (1967-88) og Odense Politiorkester / Hjemmeværnets musikkorps (1966-88). Arne Kærslund opbyggede en stor samling af antikke messinginstrumenter. Han ønskede, at solotrompetist Ole Andersen skulle tage vare på samlingen efter hans død. Få dage efter dødsfaldet afhentede Ole Andersen og Knud Hovaldt hele samlingen. Det vides ikke, hvor samlingen befinder sig i dag. Komponerede Dansk Politimarch (her spillet af Sjællands Politiorkester) og lavede talrige orkesterarrangementer.

Lars Haugaard. Basun. Ansat 1982 .

Født 30. maj 1961 i Sakskøbing. Opvokset i Maribo. Begyndte i 1969 som otteårig at spille i Maribo Borgerbevæbning på tenorhorn. 1978 - 80 elev hos Per Espersen (Danmarks Radios Big Band og Tivolis Harmoniorkester.)  1980 - 81 studerende på Det fynske Musikkonservatorium med Lars Toft som lærer. 1981 - 84 studerende på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med Kjeld Jørgensen som lærer. 1981 kontraktansættelse i Den Kgl. Livgardes Musikkorps. 1. april - 1. september 1982 ansat i Fynske Livregiments Musikkorps. 1982 - 83 tre måneders kontraktansættelse i Aalborg Symfoniorkester. 1984 tre måneders kontraktansættelse i Fynske Livregiments Musikkorps. 1984 - 90 ansat i Tivolis Harmonikorkester på baryton og basun. 1988 - 90 kontraktansat i Det Kgl. Kapel. 1990 fast ansat i Det Kgl. Kapel som bas- og kontrabasbasunist. Medlem af Royal Danish Brass.

Jan Mortensen. Basun. Ansat 1982-1984.

Født 21. juni 1957. Stammer fra Roskilde. 1982 - 1984 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1984 - 1986 ansat i Odense Byorkester. Fra 1986 ansat i Det Kgl. Kapel. 1998 - 2001 ansat i Malaysian Philharmonic Orchestra (orlov fra Det Kgl. Kapel). 1985 modtager af Jakob Gade legatet. Uddannelse og studier hos basunisterne Mogens Andresen, Keld Jørgensen, Michael Mulcahy og Jay Friedman, samt hos tubaisten Arnold Jacobs. Medlem af flere messingkvintetter. I en årrække medlem af Royal Danish Brass.

Niels Martin Møller. Cornet, trompet, flygelhorn. Ansat 1963-1996.

Født 4. september 1941 i Hoptrup, Sønderjylland. Begyndte klaverundervisning som otteårig. Faderen spillede trompet og underviste Niels Martin på trompet fra 12 års alderen. Begyndte at spille i Hoptrup frivillige Brandværns orkester. Han fik undervisning hos dirigenten for brandværnsorkesteret Knud Graugaard og hos Ove Jensen og Knud Andersen, alle tre fra Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Spillede til underholdning og baller i Sønderjylland. 1959 - 63 uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium, Århus. Trompetlærere: Carl Carlsen, Villy Christensen og Jørgen Mikkelsen. 1963 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense.
Afgået fra tjenesten 1996 på grund af tinnitus.

Tage Nicolaisen. Cornet, basun. Ansat 1966-1997.

Født 10. april 1945 i Mou i Nordjylland. Som 4 årig flyttede han med familien til Støvring. Faderen var den kendte Himmerlandsspillemand 'Bas Emil' Nicolaisen. Tage begyndte at spille trompet som 9 årig i et spejderorkester i Støvring, som faderen dirigerede. De første lærere på trompet var Børge Knudsen, Skørping, og Ejner Jørgensen, Aalborg Byorkester. 1963 studerende ved Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg, med Per Iversen som hovedfagslærer.

1965 værnepligtig musiker ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg. 1966 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. 1970 skiftede Tage Nicolaisen fra cornet til baryton. 1997 overført til Sjællandske Livregiments Musikkorps. Pensioneret 2000 ved nedlæggelsen af dette musikkorps. Dirigentvirksomhed med Odense Jernbaneorkester og H.C.Andersen Garden. Certificeret som dommer ved mesterskaber for jagthornsensembler.

Ole Thrane Nielsen. Basun. Ansat 1969-1979.

Født 5. juli 1947 i Odense. De første lærere var Eskild Toft og Lars Toft. Medlem af Odense Blæserne i mere end 10 år. 1963 - 1969 uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium med basun som hovedfag og med Lars Toft som lærer. Uddannelsen blev afsluttet med diplomeksamen og eksamen som statsprøvet musikpædag med basun som hovedfag. 1969 - 1979 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps. 1979 - 2007 ansat i Odense Byorkester, heraf de 15 år som solobasunist. Solist med symfoniorkesteret ved flere lejligheder.

Udbredt virksomhed som kammermusiker. 1970 - 2007 lærer i basun og ensembleledelse på Det fynske Musikkonservatorium. Censorarbejde ved danske musikkonservatorier. Stifter af 'Den fynske Messingkvintet' og 'Kammermusikanterne'. Kompositioner: '7 Sange' for sangduo, pigekor, piccolotrompet, tuba og rytmegruppe, 1969, 'Brass and Sticks' for messingkvintet og slagtøj.

Verner M. Nielsen. Tuba. Ansat 1953-1983.

Født 17. august 1923 i Fredricia. Spillede som dreng i FDF’s orkester, Fredericia, og var senere dirigent sammesteds. Som 12 årig spillede Verner Nielsen ventilbasbasun i FDF, Fredericia, og 2 år senere begyndte han at spille F-Tuba. Uddannet som maskinarbejder i Fredericia og tog sit svendebrev i 1945. Den 20. november samme år blev han indkaldt som soldat til 7. Regiment i Fredericia. Han blev efter aflagt prøve overført til 3. Regiments Musikkorps som værnepligtig musiker og derefter et halvt års frivillig eftertjeneste. I 1947 vendte han hjem til Fredericia og genoptog sit arbejde som maskinarbejder. Når 3. Regiments Musikkorps en gang om måneden kom til Fredericia, fik Verner Nielsen undervisning af tubaisten Hans Ejler Skjerning.

På anbefaling blev Verner Nielsen optaget i Fredericia Byorkester, der spillede ca. 20 koncerter om året, til en gage på 50 kr. pr. koncert. Orkestrets dirigenter var af høj klasse. 6 års koncertvirksomhed med Fredericia Byorkester gav megen rutine, og da 6. Regiments Musikkorps i Odense blev oprettet i 1953, var han godt rustet til at gå til konkurrence. 1. november 1953 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Pensioneret 1983. Tillidsmand for musikerne i en årrække og i den egenskab medlem af bestyrelsen for Foreningen af kontraktansatte militærmusikere i Danmark. Verner Nielsen assisterede flere gange i Odense Byorkester. Dirigentvirksomhed med FDF´s Orkester, Odense.

Frode Pedersen. Althorn. Ansat 1953-1968.

Født 4. januar 1908. Død 22. januar 1976. Ansat 1. gang som regimentsmusiker 21. december 1925. Indtil 30. juni 1932 ansat ved 5. Dragonregiments Musikkorps, Randers. 1. februar - 30. april 1941: Hærens Musikerskole, København. 1. maj 1941 - 30. september 1953 ansat ved 3. Regiments Musikkorps, Randers/Vibrog. 1. oktober 1953 - 1968 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Ridder af Dannebrog.

Kurt Pedersen. Trompet. Ansat 1955-1988.

Født 10. maj 1931. Død 6. november 2006. 1953 værnepligtig musiker i 2. Regiments Musikkorps. 1953 - 1955 værnepligtig musiker og værnepligtig musiker til frivillig eftertjeneste ved 6. Regiments Musikkorps. 1955 - 1988 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Kurt Pedersen blev i 1968 formand for Odense Orkesterforening, Dansk Musiker Forbunds lokalafdeling i Odense. I en årrække var han medlem af Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse , 1978 - 1992 som forbundsformand. I 1992 blev han æresmedlem af Dansk Musiker Forbund. I DMF-perioden var hans plads i musikkorpset besat med skiftende assistenter.

Olav Ploug-Jørgensen. Piccolo. Ansat 1992-1997.

Født 25. december 1953 i Hoptrup, Sønderjylland. Begyndte at spille trompet som 9 årig. Først hos Niels Martin Møller, senere hos Axel Tornehave. 1970 uddannet på Det fynske Musikkonservatorium med Kurt Pedersen og Peter Madsen som lærere. Senere studier hos Ole Andersen, Ketil Christensen, Jesper Riis og Steen Hansen. 1. august 1976 - 1. juli 1977 assistent i Fynske Livregiments Musikkorps. 1. august 1978 - 31. januar 1982 ansat ved Slesvigske Fodregiments Musikkorps. 1. februar 1982 - 31. juli 1992 ansat ved Sjællandske Livregiments Musikkorps. 1. august 1992 - 30. juni 1997 ansat ved Musikkorps Fyn. 1. juli 1997 overført til Prinsens Livregiments Musikkorps.

Medlem af flere messingkvintetter, bl.a. Kammermusikanterne i Odense. Assistentvirksomhed i Det Kgl. Kapel, Danmarks Radios Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Collegium Musicum. Solotrompetist i De danske Baroksolister og Københavns Kantateorkester. Solist i Bachs Brandenburgkoncert nr. 2 med Lübeck Kammerorkester 1981. Solist i J. N. Hummels trompetkoncert med Odense Symfoniorkester 1978. Talrige solistopgaver ved kirkekoncerter i hele landet (trompet og orgel). CD-indspilninger bl.a. 'Sound The Trumpet' med Ketil Christensen, trompet, og Jens E. Christensen, orgel.

Henrik Heick Poulsen.Tuba Ansat 1988-1997.

Født 23. oktober 1963. Død 2002. Stammede fra egnen omkring Billund.
Begyndte at spille i Legoland Garden. 1987 - 1988 ansat ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg. 1988 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense, hvor han ved det rytmiske repertoire spillede el-bas og sang. 1997 overført til Sjællandske Livregiments Musikkorps. Ved dettes nedlæggelse i 2000 overført til Prinsens Livregiments Musikkorps. Uddannet ved Det jyske Musikkonservatorium med Hans Andersen og Jørgen Voigt Arnsted som lærere. Studier i USA hos bl.a. Arnold Jacobs. 1989 medstifter af messingkvintetten 'Modern Brass Quintet' og Odense Brass Ensemble. Desuden medlem af flere andre ensembler.

Bjarne Rasmussen. Basun. Ansat 1979-1981.

Født 6. juli 1957. Begyndte i 1964 som 7 årig at spille i Ballerup FDF orkester med Valdemar Lønsted som lærer og fortsatte fra 1966 i Ballerup Skoleorkester med trompetisten Frode Holdgaard fra Livgarden som lærer. 1969 - 1973 medlem af Tivoligarden med Georg Wilkenschildt og Ove Holm Larsen som lærere. 1977 - 1979 ansat ved Prinsens Livregiments Musikkorps, Viborg. 1979 - 1981 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense. Fra 1981 ansat i Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med Mogens Andresen og Kjeld Jørgensen som lærere. Desuden lektioner og studier hos Jørgen Voigt Arnsted, Ole Thrane, Denis Wick, London, og Frank Chrisafulli, North Western University Chicago. Dirigentstudier hos Frans Rasmussen, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Medlem af følgende ensembler: Sølyst Ensemblet, Den Kgl. Skydeselskab, 1992, Copenhagen Port Brass, 1996, stifter af Det danske Viking Band, 1986, København Domkirkes Blæserkvartet 1995.

Dirigentvirksomhed: Odense Postorkester 1979 - 80, Københavns Postorkester 1981 - 90, Ballerup Harmoniorkester 1982 - 86, Søborg Harmoniorkester og Ballerup Skole- og Ungdomsorkester. 1993 - 2001 var Bjarne Rasmussen formand/tillidsmand for musikerne i Livgarden. I den egenskab havde han et storartet samarbejde med den nytiltrådte chef for regimentet. Det var med til at grundlægge det meget positive samvirke mellem Livgardens officerskorps og musikkorpset. Bjarne Rasmussen har ved flere lejligheder været solist med Livgardens musikkorps og han medvirker ofte ved højtideligheder og festligheder som lurblæser. Han var også medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse.

Kaj Ove Rungstrøm. Basun, vicemusikdirigent. Ansat 1953-1988.

Født 9. maj 1928. Stammer fra Odense. Oprindeligt snedker og musiker i Frelsens Hærs orkester, Odense. Han begyndte i orkestret som dreng og blev senere leder af Frelsens Hærs ungdomsorkester. Værnepligtig musiker ved 2. Regiments Musikkorps fra januar 1950. 1. november 1953 - 1988 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense, hvor han virkede som vicemusikdirigent i 1988.

Mangeårigt virke ved Odense Skoleorkester: Fra 1959 som lærer og underviser, 1970 - 1990 som dirigent og frem til 1994 som administrator for orkestret. 1970 - 1996 dirigent for Odense Harmoniorkester (der oprindeligt var skoleorkestrets 'voksenorkester' men senere blev sammenlagt med andre orkestre, der var blevet 'for små' ). Leder af Musisk Aftenskole - Musik 69 fra oprettelsen i 1970. Ove Rungstrøms søn og 'kronprins' Carsten Rungstrøm er i dag (2009) leder af såvel aftenskolen som sin fars gamle orkestre.

Finn Schumacker. Tuba . Ansat 1983-1987.

Født 17. maj 1961. Stammer fra København. Begyndte at spille i Københavns Kommunes Skoleorkester, senere medlem af Københavns Postorkester. Conductor og NESA´s Harmoniorkester. Første lærer var Jan Maymann, senere Arne Svendsen. 1983 - 1987 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense, hvor han også spillede el-bas ved rytmiske arrangementer. 1987 - 1995 ansat ved Bayerische Staatsoper, München, som tubaist med pligt til at spille cimbasso. 1995 - 2001 musikchef for Aalborg Symfoniorkester. 2001 - 2004 musikchef og koncerthuschef i Helsingborg. 2004 - 2007 rektor for Det jyske Musikkonservatorium, Århus. 2007 ansat som musikchef ved Odense Symfoniorkester.

Uddannet som tubaist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med Asger Fredericia og Jørgen Voigt Arnsted som lærere. Desuden hos internationale pædagoger. Solist- og kammermusikvirksomhed i bl. a. Danmark, Tyskland, Japan og USA. 1983 - 87 medlem af Den fynske Tubakvartet. 1985 - 87 dirigent for Odense Blæserne. 1988 - 95 medlem af den tyske messingkvintet Munich Brass. CD-indspilninger som solist og kammermusiker. Medlem af flere kulturministerielle udvalg.

Hans Ejler Skjerning. Tuba, vicemusikdirigent. Ansat 1953-1961.

Født 5. juni 1901. Død 12. april 1961. 9. Regiments Musikkorps, Viborg, 1. januar 1924 - 30. juni 1932. 1. februar - 30. april 1941: Hærens Musikerskole, København. 1. maj 1941 - 30. september 1953: 3. Regiments Musikkorps, Randers/Viborg, hvor han også virkede som vicedirigent. Som balmusiker var Skjerning meget dygtig og populær. Han spillede saxophon og kontrabas. 1. oktober 1953 - 12. april 1961: 6. Regiments Musikkorps, Odense, hvor han også virkede som vicemusikdirigent.

Jakob Svendsen. Tuba, basbasun. Ansat 1973-1997.

Født 19. februar 1945 i Birkerød. Han begyndte at spille tuba som 14 årig i Birkerød Musikskoles orkester med Poul Akerø og Søren Emtoft som dirigenter. Senere spillede han også med i Københavns Postorkester. Jakob Svendsen var handelslærling ved et import-/eksportfirma, som handlede med fortoldede og ufortoldede varer i frilageret på Toldboden under Toldvæsenets opsyn. I 1964 blev Toldvæsenets orkester oprettet, hvor Jakob Svendsen blev tubaist. Jakob Svendsen har uddannet sig hos Jørgen Voigt Arnsted. Som 19 årig vandt han i 1965 en af tubastillingerne ved Danske Livregiments Musikkorps. Derefter fik han undervisning hos Asger Fredericia, Det Kgl. Kapel. Sammen med Svend Arentzen spillede Jakob Svendsen i Vagn Østerballes messingensemble på otte musikere, som brugte den gamle militærmusik ved koncerter i Nordsjælland.

Da Danske Livregiments Musikkorps i 1973 blev nedlagt, blev Jakob Svendsen overflyttet til Fynske Livregiments Musikkorps. Her var der netop en plads ledig på piccolo (es-cornet), og fra Forsvarets side mente man ikke, der skulle være noget i vejen for, at orkesterets mindste instrument kunne erstattes af det største ! Han gjorde den første tid tjeneste på tuba. Derefter omskolede han sig til basbasunist. Dirigentvirksomhed med Danehofgarden, Nyborg. Afgået fra tjenesten i 1996 på grund af dårlig ryg.

Ole Koch Sørensen. Basun. Ansat 1953-1961.

Født 6. august 1935 i København. Startede sin musikerkarriere i Tivoligarden som otteårig. Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med Palmer Traulsen som lærer. Professionel debut 1953 i Paris. 1. november 1953 ansat ved 6. Regiments Musikkorps, Odense. Stiftede big bandet 'The Modern Birdland' i Odense. 5. juni 1961 - 1980 ansat i Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Startede sit eget big band i København 'Swingtime With The Danish Big Band COX'. Aktiv som jazzmusiker i Ib Glindemanns orkester, Tivolis Big Band, Creme Fraiche Big Band, Thad Jones’ Big Band. Solistisk virksomhed med 6. Regiments Musikkorps, Den Kgl. Livgardes Musikkorps, Tivolis Harmoniorkester og forskellige big bands. Instruktør for Greve Pigegarde, Værløse Pigegarde og Roskildegarden. Dirigent for Concord Brassband, Selandia Brassband, Horsens Brassband, Søborg Harmoniorkester, Glostrup Harmoniorkester og Tonica Harmoniorkester. Dirigent for Randers Big Band siden 1988. Har turneret med big bandet i Europa og tre gange i USA.

Pladeudgivelser med Danish Brass, Livgardens messingblæsere og Swingtime With The Danish Big Band 'COX'. Studiemusiker på mere end 100 LP´er i Metronom Studie 1966-1980. Kompositioner mm.: 'Hyldestfanfare' til Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. af Danmark, 1972. 'Doll´s House' Blæserkvintet til tjekkisk film, en række arrangementer til big bands og harmoniorkestre, bl. a. 'I skovens dybe stille ro' arrangeret for big band, udgivet og spillet i USA. Faglig virksomhed: Formand for Den Kgl. Livgardes Musikkorps i en årrække, formand for Foreningen af musikere i Forsvaret, medlem af Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse i 32 år, formand for Dansk Musiker Forbunds Silkeborg afdeling siden 1988, æresmedlem af Dansk Musiker Forbund 2004.

Axel F. Tornehave. Althorn, trompet, janitshar, stabstambour. Ansat 1981-1997.

Født 18. september 1939 i Slagelse. Søn af musiker Oluf Tornehave, der begyndte som medlem af Den Kgl. Livgardes Tambourkorps og senere blev janitshar i Kai Julians orkester og i Sigurd Juhl-Cirkusrevy. Axel Tornehave begyndte som 14 årig at spille cornet i FDF 6. Kreds Viby J. 1958 - 1960 studerende på Det jyske Musikkonservatorium, Århus, (trompet og kontrabas). Uddannet hos bl.a. Carl Carlsen, Århus, og Kurt Pedersen ('Store Kurt'), København. 1960 engagement på Restaurant Maritza, Århus. 1. oktober 1960 - 30. marts 1981 ansat ved Slesvigske Fodregiments Musikkorps, Haderslev (cornet).

Deltog 1. januar - 31. april 1962 i kursus for militærmusikere på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Virkede fra 1970 som stabstambour og janitshar. 1. april 1981 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps, Odense, som stabstambour og musiker (horn 3, trompet 2, el-bas, janitshar 2). 1997 overført til Slesvigske Fodregiments Musikkorps, Haderslev, hvor han var ansat til 30. sept. 1999.

Flemming Brynjar Welander. Basun. Ansat 1988-1997.

Født 26. februar 1965 i Svendborg. Boede som 10 årig i Bergen, hvor han begyndte at spille i Frelsens Hærs orkester. 1988 - 1997 ansat ved Fynske Livregiments Musikkorps , Odense. 1997 overført til Den Kgl. Livgardes Musikkorps. 2008 medlem af Den Kgl. Livgardes Messingensemble. Uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Det fynske Musikkonservatorium med Keld Jørgensen, Torbjörn Kroon og Ole Thrane som lærere. Diplomeksamen 1991 fra Det fynske Musikkonservatorium. Samme år solist med Odense Symfoniorkester i koncerten 'Unge Navne'. Solist med Musikkorps Fyn og Den Kgl. Livgardes Musikkorps ved talrige lejligheder.

Rikke Øland. Piccolo. Ansat 1991-1992.

Født 12. maj 1969. Begyndte at spille trompet som 10 årig. Begyndte i Kerteminde Skoleorkester som 12 årig. Den første lærer var Lone Terp. Medlem af Nenia Brass Band, Kerteminde. Ansat i Fynske Livregiments Musikkorps 1. januar 1991 - august 1992. Udannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med Ketil Christensen som lærer. Diplomeksamen 1995. Debutkoncert fra solistklassen 1999. Videregående studier hos Pierre Thibaud og Gillet Pierre. Kammermusikalsk virksomhed i musikteatersammenhæng og sammen med organisten Birgitte Ebert og tubaisten Mattias Johansson. Er desuden medlem af Aalborg Messingkvintet. Dirigent for Skottegårdskolens Orkester, Københavns Postorkester, Københavns Jernbaneorkester og Tordenskjoldsgarden, Frederikshavn. Ansat på Frederikshavn Musikskole.

Musikkorpsets besætning 1953-1997

Musikkorpset var besat med 1 musikdirigent og 16 faste musikere (heraf én med funktion som stabstambour og én som vicemusikdirigent). Desuden (som regel) 5 værnepligtige musikere. Mange musikere (såvel professionelle som amatører) har på den måde haft stor gavn af deres soldatertid. Strygere og træblæsere har fungeret i slagtøjsgruppen. Ordningen med værnepligtige musikere ophørte i 1973. Derudover har der i perioder været løsere ansatte assistenter under forskellige ansættelsesforhold. I 1963 indførtes trækbasuner.

Musikdirigent:

1953 - 1961: Hans W. Kofoed
1962 - 1976: Paul Jacobsen
1976 - 1977: H. Alex Hansen (konstitueret)
1977 - 1997: Erik Hammerbak
 
Vicemusikdirigent:

1953 - 1961: Hans Ejler Skjerning
1961 - 1983: H. Alex Hansen
1983 - 1988: Arne Kærslund
1988 - 1988: Ove Rungstrøm
1988 - 1996: Kaj Kruse
1996 - 1997: Per Hyttel
 
Stabstambour:

1953 - 1981: Niels Danielsen
1981 - 1997: Axel Tornehave
 
Piccolo 1:

1953 - 1968: Harry Kusk
1968 - 1988: Poul Erik Hansen
1989 - 1990: Birgitte Leth Jensen
1991 - 1992: Rikke Øland
1992 - 1997: Olav Ploug-Jørgensen

Piccolo 2:

1953 - 1968: Poul Erik Hansen
1968 - 1973: Tonny Eliasen

I korte perioder omkring 1968 spillede Jørn William Knudsen og Tage Nicolaisen også piccolo. Fra 1953 blev der spillet med As-piccolo som var 1. stemmen (Harry Kusk) og Es piccolo som var 2. stemmen (Poul Erik Hansen). Fra 1968 blev der spillet med 2 Es-cornetter med Poul Erik Hansen på 1. stemmen. I 1973 blev 2. piccolostemmen nedlagt. Man brugte i stigende grad brass band arrangementer, hvor der kun var én piccolostemme.
 
Cornet 1:

1953 - 1963: Arne Christensen
1963 - 1989: Martin Møller
1989 - 1997: Per Hyttel
 
Cornet 2:

1953 - 1966: Alex Hansen
1967 - 1997: Jørn William Knudsen
 
Trompet 1:

1953 - 1955: Harald Huess
1955 - 1961: Per Iversen
1961 - 1988: Arne Kærslund
1988 - 1997: John Frederiksen
 
Trompet 2:

1953 - 1955: Per Iversen
1955 - 1988: Kurt Pedersen (assistenter i DMF-perioden)  
1989 - 1997: Martin Møller
 
Trompet 3 / Cornet 3:

1953 - 1963: Oscar Christensen (Niels Danielsen)
1963 - 1966: Arne Christensen
1966 - 1970: Tage Nicolaisen 
 
Horn 1:

1953 - 1968: Frode Pedersen (althorn)
1968 - 1983: H. Alex Hansen (althorn)
1984 - 1997: Inge Haaning (valdhorn)
 
Horn 2:

1953 - 1966: Holger Hansen (althorn)
1967 - 1968: H. Alex Hansen (althorn)
1968 - 1991: Harry Kusk (althorn - senere valdhorn)
1991 - 1997: Martin Cholewa (valdhorn)
 
Horn 3:

1962 - 1981: Niels Danielsen
1953 - 1954: Børge Hansen
1954 - 1961: Ole Koch Sørensen
1961 - 1962: Ole Engler
1962 - 1997: Kurt Jensen

Basunstemmerne var i mange år delt op i 1. 2. 3. og 4. basun. 1. basun og 4. basun blev spillet på baryton - senere benævnt som euphonium. Med indførelsen af trækbasuner (1963) gik man over til at betegne basunstemmerne som 1. baryton (euphonium), 1. trombone og 2. trombone og 2. baryton. Senere kom 3. trombone (basbasun) til.
 
Baryton 2 (Basun 4):

1970 - 1997: Tage Nicolaisen
 
Trombone 1 (Basun 2):

1953 - 1954: Ole Koch Sørensen
1954 - 1969: Ove Rungstrøm
1969 - 1979: Ole Thrane
1979 - 1981: Bjarne Rasmussen
1982 - 1982: Lars Haugaard
1982 - 1984: Jan Mortensen
1984 - 1986: Niels-Ole Bo Johansen
1987 - 1988: Bettina E. Jensen
1988 - 1997: Anders Christensen
 
Trombone 2 (Basun 3):

1953 - 1954: Ove Rungstrøm
1954 - 1969: Børge Hansen
1969 - 1988: Ove Rungstrøm
1988 - 1997: Flemming Welander
 
Trombone 3 (Basbasun):

1975 - 1997: Jacob Svendsen
 
Tuba 1:

1953 - 1961: Hans Ejler Skjerning
1961 - 1968: Ib Dahl Hansen
1968 - 1996: Kaj Kruse (og 1973 - 1973: Jakob Svendsen)
 
Tuba 2:

1953 - 1983: Verner Nielsen
1983 - 1987: Finn Schumacker
1988 - 1997: Henrik Heick
 
Janitshar 1:

1953 - 1963: Kurt Florup
1963 - 1967: Preben Vang Jensen
1967 - 1968: Jan Jerichau
1969 - 1971: Christian Halgreen
1971 - 1997: Jan Jørgensen

Janitshar 2:

1981 - 1997: Axel Tornehave