Militærmusikkens repertoire og komponister


Meget af militærmusikkens repertoire stammer fra den klassiske musik. Det er f.eks. ouverturer, suiter, balletmusik, operaudtog, men også orgelværker og hele symfonier er blevet spillet af militærmusikken. Musikken omarrangeres så den kan spilles af blæsere. Til denne gruppe hører også danske sange og romancer. Komponisterne er kendte klassiske navne som Carl Nielsen, Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann, Rued Langgaard m.fl.

Den næste gruppe af musikstykker er populærmusikken og dansemusikken - udtog af musicals, operetter, revymelodier, filmmusik, slagere, valse, polkaer, mazurkaer o.s.v. - og komponisterne er navne som Hans Christian Lumbye, Andreas Lincke, Kai Norman Andersen, Emil Reesen, Jacob Gade, Fabricius-Bjerre o.m.a.

Endelig er der marcherne - militærmusikkens egentlige repertoire - dens egen musik. Musik til at gå i takt efter. Den musik, som giver soldaten de ekstra kræfter under marchturen, og den musik der gør paraderne flotte og pompøse. Musik til at komme i stemning af - den festlige - eller med sørgemarcherne den vemodige. Mange af militærmarcherne er komponeret af militærmusikkens egne folk - musikere som dirigenter. Men de klassiske komponister skrev også marcher, både som dele af deres klassiske værker, f.eks. ballet- og operamusik, men også 'rigtige' marcher til militært brug.

De følgende biografier fortæller således om en broget skare komponister - lige fra symfonikeren Carl Nielsen og til den tykke nyhavnstjener og amatørkomponist Einar Bastholm. Biografierne er ikke komplette levnedsbeskrivelser, men giver et resumé af de (undertiden sparsomme) oplysninger, som jeg har kunnet finde i kildematerialet.

Titlerne under march- og værkfortegnelserne er dels fundet i utallige nodebøger - trykte som håndskrevne - i arkivlister fra musikkorpsene, på grammofonplader, kassetter og CD'er, i 'Musikkens Hvem Hvad Hvor' og i forskellige biografiske bøger. Jeg har i de fleste tilfælde valgt at skrive titlerne med nutidig stavemåde - f.eks. 'march' i stedet for 'marche' eller 'marsch'.

Marcher skrevet med rødt kan afspilles ved at klikke på titlen. Kvaliteten af de indspilninger varierer meget både musikalsk og teknisk. Formålet med dem er kun, at give et indtryk af, hvordan marchen lyder hhv. hvordan den pågældende komponists stil er. Flere af optagelserne er direkte og uredigerede optagelser fra orkestrers musikprøver. Endelig stammer en del optagelser fra gamle 78'-grammofonplader.

Biografierne kan læses fra ende til anden - her - men herunder er oplistet de komponister, der er med i biografisamlingen. Et klik på navnet, og man kommer direkte til netop den biografi:

 

Allin, Arthur

Allin, Georg

Amdorf, Hugo

Andersen, Dennis Aa.

Andersen, Joachim

Andersen, Kai Normann

Andersen, Peter

Andresen. Mogens

Arndt, Johan Friedrich

Arndt, Marius

Bartholdy, Johan

Bastholm, Einar

Bechgaard, Julius

Bergmann, Julius

Beyer, Aage V.

Beyer, Preben

Billesbølle, Johs.

Bohlmann, Georg

Borregaard, Eduard

Bredal, Ivar Frederik

Bruun, Christian Aage

Busch, Volkmar

Bøhling-Petersen, Børge

Børresen, Hakon

Carlsen, Camillo

Carstensen, Georg

Cholewa, Mike

Christiansen, L.

Christoffersen, Tage

Clausen, Henrik

Dahl, Balduin

Deichmann, Julius

Deutsch, Peter

DuPuy, Eduard

Dyring, Theodor

Erichsen, Carl

Ernst, Jacob Schou

Etlinger, August

Fjeldhoff, Orla

Frederiksen, Axel

Frølich, Johannes

Frørup, C. F.

Fulling, Hans

Gade, Jacob

Gade, Niels W.

Gerson, Georg

Glindemann, Ib

Glæsel, Dan

Gormsen, Carl F.

Gottschalksen, Carl

Greffel, Bernhard

Gyldmark, Oskar

Gyldmark, Sven

Gaardbo, Mogens A.

Gaardbo, Villy Emil

Hammerbak, Erik

Hansen, Christian J.

Hansen, Flemming

Hansen, Harald Alex

Hansen, Poul Erik

Hansen, Thorvald

Hansen, Villy

Hartmann, J. P. E.

Hass, Erik

Hass, Hans Niels

Henckel, Johan Gottlob

Henriques, Fini

Hillebrandt, Niels Peter

Horneman, Ole Emil

Hye-Knudsen, Johan

Høeberg, Georg

Høyer, Nicolai F.

Iversen, Per

Jacobsen, Paul J.

Jensen, Bernhard

Jensen, Christian

Jensen, F.C.

Jespersen, Olfert

Juel-Frederiksen, Emil

Jørgensen, Axel

Jørgensen, Kjeld

Jørgensen, Niels 'Maler'

Kabell, Johannes

Kayser, Leif

Keller, Jacob Juul

Keller, Jens

Kittler, Gottlieb Fr.

Kjerulf, Charles

Kjær, Vilfred

Kofoed, Hans William

Kolbe, Grethe

Kongsbro, Peder

Koppel, Herman D.

Krygell, Johan Adam

Kuhlau, Friedrich

Kærslund, Arne Madsen

Lange, Jakob

Lange-Müller, P. E.

Langgaard, Rued

Larsen, Christian

Larsen, Peter Ettrup

Laursen, H. P.

Leser, Carl

Lieberkind, Carl Frederik

Lincke, Andreas Frederik

Lind, Eyvind L.

Lindebro, Ricard

Lindorff-Larsen, Eilert

London, Poul

Lorentzen, Børge

Lumbye, Carl

Lumbye, Georg

Lumbye, Hans Christian

Lumbye, Knud Adolf

Lumbye, Theodor (Tippe)

Lundvig, Svend

Lüders, Conrad

Løvenskjold, Herman

Madsen, Emil K.

Madsen, Hans

Makwarth, Ludvig

Matthison-Hansen, Hans

Meza, Julius de

Monberg-Eriksen, Jens

Muth-Rasmussen, Povl Didrik

Mølholm, Louis

Møller, Carl

Møller, Carl Christian

Nielsen, Carl

Nielsen, Frederik

Nielsen, Kai Verner

Nielsen, Johannes

Nielsen, Valdemar

Norup, Jens C. F.

Nørklit, Poul Richard

 

Olsen, Carl

Olsen, Carl

Olsen, Julian

Olsen, Lars Birkelund

Palmquist, David M.A.P.

Pedersen, Jens Vilhelm

Pedersen, Fl. Neergård

Pedersen, Orla

Pockendahl, Viggo

Poulsen, Th. Rudolf

Price, James

Pöckel, Thorvald H.

Ramsøe, Emilio W.

Rasmussen, Peter

Ravnkilde, Niels

Reesen, Emil

Reesen, Julius

Riisager, Knudaage

Rübner, Cornelius

Ryge, Erik

Ryming, Christian

Rytter, Rasmus Peter

Schmidt, Ludvig Wilhelm

Schmitt, Wigand

Schrøder, Walther

Silfverberg, Erik

Silfverberg, Niels

Smith, Peter Nissen

Sonne, Harding H.

Sonne, Mathias Otto Arbo

Stein, Arne Ole

Stenum, Kenneth Pultz

Svanesøe, Robert

Sønderby, Julius

Telling, Søren

Thielo, Christian Wilhelm

Thielo, Carl August

Thomsen, Christian

Tofft, Alfred

Vater, Andreas Waldemar

Vater, Jens Ferdinand

Værum, Noah Z.

Wetlesen, Poul

Østerballe, Vagn

Aarup, Hugo