Biografier over danske komponister af marcher

Tekster med rødt er links til andre biografier eller til marcher der kan afspilles. Musikkorps/orkester er angivet i parantes.

Allin, Arthur Ivan

Arthur Allin er født i København den 3. december 1847, søn af hoboist Johan Ferdinand Allin, der senere blev kontrabassist i Lumbyes Tivoliorkester. Allerede i 1860 - 12 år gammel - blev han ansat som trommeslager i H. C. Lumbyes orkester i Tivoli. Samtidig begyndte han sin musikalske uddannelse på klaver og violin - senere også valdhorn.

I 1874 blev han ansat som organist i Rønne, hvor han også blev stabshornblæser for Bornholms Væbnings Musikkorps og musikdirektør på Rønne Teater. I 1881 blev han organist i Næstved, og i 1889 blev han udnævnt til domorganist i Aarhus. Allin dirigerede i mange år sangkoret Brage i Aarhus, og han var overdirigent for de samvirkende jyske sangkor. Allin komponerede 2 symfonier, nogle strygekvartetter, ouverturer, korværker og orgelværker - og tilmed også en række marcher.

Allin var i en årrække formand for Aarhus Orkesterforening. Efter at være pensioneret, flyttede han tilbage til København, hvor han døde den 31. januar 1926.


Marcher:

AARHUS STIFTSTIDENDES JUBILÆUMS-MARCH (1894)

AFSTED TIL VENNELYST

ALLA MARCIA

FESTMARCH

HONNØRMARCH

HØJTIDSMARCH

JYSK IDRÆTS MARCH

MARCH TIL GARDENS LINIEBATALJON

MARCHE CARACTERISTIQUE

MARCHE MILITAIRE

MARCHE TRIUMPHALE

RYTTERMARCHER: 1. UDRYKNING - 2. TRAV - 3. GALOP

SANGERFEST MARCH (1888)

SPEJDERMARCH NR. 1

SØRGEMARCH FOR BLÆSEORKESTER

Allin, Georg Ferdinand

Georg Allin - født 16. november 1867 i København, var janitshar i Det Kongelige Kapel fra 1896 til 1938, men spillede også lejlighedsvis i Tivoliorkestret. Om sommeren var han med i Fælledparkens Orkester. Georg Allin døde den 16. juni 1944.


Marcher:

DEN KONGELIGE LIVGARDES FESTMARCH (1923)

DEN KONGELIGE LIVGARDES JUBILÆUMSMARCH

FESTMARCH TIL BØRNEHJÆLPSDAGEN I AARHUS (1907)

GARDER JUBILAR MARCH

KRONPRINS CHRISTIANS HONNØRMARCH (8. Regiments Musikkorps)

Amdorf, Hugo

Hugo Amdorf er en af FDF-musikkens store komponister. Frivilligt Drenge Forbund havde som en del af sine aktiviteter en del hornorkestre rundt om i landet. Enkelte af dem eksisterer endnu som dygtige brassbands i den britiske stil.

Amdorf blev født ind i en meget musikalsk familie i 1895, og fik uddannelse i klaver og cello. Under sin tid som soldat, gjorde han (i øvrigt sammen med Johan Hye-Knudsen) tjeneste som værnepligtig musiker i 3. Regiments Musikkorps i Randers. I 1932 komponerer han sin første FDF-march - 'Marselisborg Væbnerparade'. Før da havde han sat flere sange i musik.

Ved siden af det frivillige arbejde i FDF, var han bankuddannet og filialbestyrer i Landmandsbanken. Hugo Amdorf døde i 1972.


Marcher:

FDF 50 ÅRS MARCH (1952)

FDF FESTMARCH (1942) (Et udvalgt FDF-Orkester)

FDF MARCH (1935) (Et udvalgt FDF-Orkester)

JUBILÆUMSMARCH (1930)

LANDSLEJRMARCH (1937) (Et udvalgt FDF-Orkester)

MARSELISBORG VÆBNERPARADE (1932) (Et udvalgt FDF-Orkester)

STÆVNEMARCH (1939) (Et udvalgt FDF-Orkester)

Andersen, Dennis Aaberg

Dennis Aaberg Andersen begyndte sin karriere som trompetist i Prins Jørgens Garde i Vordingborg og gik siden videre til grunduddannelsen MGK (Musikalsk Grundkursus) i Nykøbing Falster hvor han modtog timer af Poul Terracini og Klaus Bjørn Olsen. Derfra gik turen til Det Kgl. Musikkonservatorium.

Sideløbende med uddannelsen som orkestermusiker og musiklærer, tog han undervisning i direktion hos Frans Rasmussen samt Dansk Amatør Orkester Unions dirigentkurser på henholdsvis niveau II og III og bliver hyppigt brugt som gæsteinstruktør/dirigent i mange forskellige orkestre rundt om i Danmark.

Fra 1995 - 1999 var han dirigent for Nykøbing Falster Gardens Brass Band og var med til at vinde 2 danmarksmesterskaber for bygarder. Han har fra 2000 været dirigent og musikalsk leder for Frederiksberg Garden og siden 2004 dirigent i Svogerslev Brass Band. I 2016 kom Dennis Andersen til Forsvaret som musikdirigent for Søværnets Tamburkorps, Hvor han efterfulgte Peter Harbeck.

Dennis Aaberg Andersen har optrådt som solist med prominente orkestre bl.a. Lyngby-Taarbæk Brass Band, Rødovre Concert Band, Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester og Royal Danish Brass. Herudover bliver han brugt i Radiosymfoniorkestret, Radiounderholdningsorkestret, Helsingborg Symfoniorkester, Prinsens Livregiments Musikkorps, 8. Regiments Musikkorps, Tivolis Promenadeorker, Tivolis Symfoniorkester, Royal Danish Brass, Malmö Opera og på Det Ny Teater.


Marcher:

FREDERIKSBERG GARDENS 50 ÅRS JUBILÆUMS MARCH

NYKØBING FALSTER GARDENS JUBILÆUMSMARCH

PRINS JØRGENS GARDES 50 ÅRS JUBILÆUMS FANFARE OG MARCH

AFRIGGERMARCH (2017) >

Andersen, Carl Joachim

Joachim Andersen er født den 29. april 1847 i København. Allerede som dreng var han aktiv musiker, idet han spillede fløjte i Casino-teatret. I 1869 blev han ansat som fløjtenist i Det Kongelige Kapel - en stilling som han forlod i 1878 for at flytte til Sct. Petersborg, hvor han blev musiker i den Kejserlige Operas Kapel.

Senere fulgte en periode som solo-fløjtenist - og senere som vicedirigent - i Berliner Philharmonikerne. I 1891 vendte Joachim Andersen hjem til Danmark og i perioden fra 1898 til sin død i 1909 var han dirigent for Tivolis Koncertsals Orkester.

I 1905 blev han medlem af den militære musikkommission. Joachim Andersen var en dygtig, men også noget militaristisk og streng dirigent. Han var den første dirigent i Tivolis Koncertsal, der dirigerede med ryggen til publikum. For at der alligevel skulle være noget at se på, anlagde han en fornem nakkeskilning, som blev kommenteret en del i datidens karikaturer.

På grund af en lammelse i tungeroden måtte han opgive at spille fløjte, men fløjten var og blev hans kærlighed. Han er da også mest kendt for sine fløjtesonater og fløjteetuder - flere af dem findes i moderne indspilninger. Når han også figurerer som marchkomponist er det mest for sin 'Kong Christian X's Honnørmarch'. Desværre for komponisten brød kongen sig ikke meget om sin honnørmarch, der kun sjældent blev spillet og derfor kun kendes af få. Christian X ønskede i stedet 'Riberhusmarch' af Frølich spillet.

Joachim Andersen døde i 1909.


Marcher:

KONG CHRISTIAN X's HONNØRMARCH (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

MARCHE MILITAIRE

Andersen, Kai Normann

Kai Normann Andersen er en af dette århundredes største revy- og filmmusikkomponister. Han blev født i København den 11. april 1900, blev uddannet som bankassistent i Handelsbanken, men studerede samtidig musikteori og klaver.

I 1919 valgte Kai Normann Andersen musikken, og i årene frem til sit gennembrud i København i 1923, var han kapelmester ved turnerende teatre i provinsen.

Normann Andersen komponerede musik til talrige revyer, skuespil og film. De fleste af hans melodier kan med rette betegnes som 'evergreens' - det gælder melodier som 'Du Gamle Måne', 'Glemmer Du?', 'Titte til Hinanden', 'Gå med i Lunden' o.m.a. Hans populære melodier findes i utallige arrangementer for blæsere og militærmusik - ofte i potpourrier.

De to af Kai Normann Andersens marcher stammer fra film og teater, mens 'Stævnefanfare' og 'Vi er raske drenge' er skrevet til FDF. Kai Normann Andersen døde den 24. juni 1967.


Marcher:

GØNGE MARCH - AF 'GØNGEHØVDINGEN' (1942) (Høve Skovpavillons Orkester)

STÆVNEFANFAREMARCH (1954) (Et udvalgt FDF-Orkester)

SØRGEMARCH AF SKUESPILLET 'SILKEBORG' (1946)

VI ER RASKE DRENGE AF I DAG (1936)

Andersen, Peter Johan

Peter Andersen blev født i Rønne i 1876. Som 14-årig kom han til København for at studere musik - både orgel, violin og klarinet. Som 19-årig blev han indkaldt som soldat, hvor han var reservehornblæser ved 3. bataljon på Sjælland.

Den 1. november 1895 blev han ansat som musiker ved Bornholms Væbnings Musikkorps, og allerede i 1899 - 23 år gammel - blev han udnævnt til overhornblæser og dirigent for musikkorpset. Peter Andersen udvidede musikkorpsets repertoire til også at omfatte klassisk musik, operaudtog og operettemelodier. Han blev i 1921 stabshornblæser og i 1923 musikløjtnant. I 1929 blev Bornholms Væbnings Musikkorps nedlagt, men korpset fortsatte sit virke under navnet Rønne Hornorkester - stadig med Peter Andersen som dygtig, men krævende dirigent.

Peter Andersens flotte march 'Bornholms Tappenstreg' har i trioen melodien 'Bornholms Drapa', som er det nærmeste man kommer på en Bornholmsk nationalsang. Han døde i 1956.


Marcher:

BORNHOLMS TAPPENSTREG (1920) (8. Regiments Musikkorps)

Andresen, Mogens

Mogens Andresen er født i 1945. Han begyndte sin musikalske karriere som amatørmusiker, men uddannede sig senere privat i både Danmark og England. Efter stillinger ved Falsterske Fodregiments Musikkorps i Vordingborg og Malmö Symfoniorkester konkurrerede han sig i 1974 til stillingen som basbasunist i Det Kongelige Kapel. I 1988 blev Mogens Andresen udnævnt til professor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.

Mogens Andresen er medstifter af Royal Danish Brass og er endvidere aktiv på barokbasun i forskellige ensembler. Som komponist og arrangør har Mogens Andresen skabt en stor del af Royal Danish Brass' repertoire.

Mogens Andresen har aldrig glemt sin kærlighed til amatørmusikken og amatørmusikere, og han stiller gerne op når disse orkestre har musik-weekends eller brug for en prominent solist ved deres koncerter. Bl.a. er Mogens Andresen vicemusikdirigent ved 8. Regiments Musikkorps.


Marcher:

JUBILÆUMSMARCH FOR BRASS BAND

KONGENS LYNGBY MARCH (1999)

FLÅDESTATION FREDERIKSHAVN MARCH (2004)

Arndt, Johan Friedrich

Johan Friedrich Arndt ('Gamle Arndt') er født i 1829 i Roitzsah i Preussen. i 1852 averterede bataljonsmusikkorpset i Altona (dengang dansk) efter en 'qualitätsmusiker'. Arndt søgte og vandt pladsen, og den 1, januar 1853 ansattes Johan Friedrich Arndt som korporal (spillemand) ved 3. Infanteribataljon.

Arndt fortsatte som musiker i den danske hær helt frem til sin pensionering i 1889 - fra 1876 med rang af overhornblæser og dirigent for 20. Bataljons Musikkorps. Efter krigen i 1864 fulgte han sin bataljon i 1865 til Viborg, og i 1867 til Aarhus, hvor hans musikkorps i 1880 blev lagt sammen med 14. Bataljons Musikkorps til 8. Regiments Musikkorps.

Johan Friedrich Arndt blev en kendt person i Aarhus musikliv og han var en afholdt læremester for musikkorpsets yngre musikere. Arndt talte kun gebrokkent dansk, og engang irettesatte han den unge musiker Peter Bomholdt: " Beder, Beder, det er dog schrecklig - du er et forfærdlig drooog"n.

Johan Friedrich Arndt døde i Aarhus i 1914.


Marcher:

SOLDATER MARSCH (1879) (Computer)

MARCH TIL 20. BATALJON (1904)

SJØLUND FESTMARCH (1907)

SALUT FOR AARHUS GYMNASTIKFORENING

Arndt, Marius

Marius Arndt er født i 1866. Han var musiker i 8. Regiments Musikkorps i Aarhus - til slut med rang af overhornblæser. Ved siden af tjenesten i militæret, havde han om omfattende virksomhed som selskabspianist, ligesom han var næstformand i Aarhus Orkesterforening.

Arndt omtales som en 'nobel, elskværdig og pligtopfyldende mand'. Han døde i 1912 - kun 46 år gammel.


Marcher:

AFSTED TIL LEJREN (AFSTED TIL FUNDER) (8. Regiments Musikkorps)

HER KOMMER DE GAMLE SOLDATER (1904)

AARHUSIANA MARCH

Bartholdy, Johan

Johan Bartholdy er født i Hammel ved Aarhus den 12. marts 1853. Efter studenter-eksamen i 1872, rejste han til København for at studere musik og komposition. I 1886 havde hans operette 'Svinedrengen' stor succes på Dagmarteatret. Senere fulgte operaerne 'Loreley' og 'Dyveke'. I det hele taget er hans musikalske produktion præget af vokalmusik - især lieder og kantater.

Fra 1888 var Johan Bartholdy en meget søgt og anerkendt dirigent. I 1897 blev han musikdirektør i Studentersangforeningen og i 1902 blev han dirigent for Officersforeningens Orkester.

Endvidere havde også militærmusik hans interesse. I 1897 skrev han i Militær-Tidende nr. 157a artiklen "Bataillonsmusik", hvor han redegjorde for ideerne om et lille korps af musikere til hver militærbataljon som supplement til regimentets musikkorps. Man burde udvælge de 5-8 mest egnede rekrutter og uddanne dem på piccolofløjte, tromme og signalhorn. Instrumenterne skulle skaffes via bidrag fra afdelingens officerskorps, og musikerne skulle behandles bedre end nu, hvor man også brugte dem til at bære en del af bataljonens gods. Med en mindre indsats skulle det på denne måde være muligt at højne militærmusikkens stade, og på det grundlag blev Bartholdy i 1899 indvalgt i Kommissionen for den militære Musik, hvor han var med til at udstikke retningslinier for en ændring af forholdene.

På den baggrund er det ikke underligt, at der blandt Johan Bartholdys kompositioner også er nogle marcher. Johan Bartholdy døde den 3. december 1904 - kun 51 år gammel.


Marcher:

LIVGARDENS FESTMARCH (1893)

MARCHE MILITAIRE (1880)

MARCHE ROYALE (1893)

Bastholm, Einar

Einar Bastholm er født i 1915. Faderen var lærer og organist på Mariager-kanten. Da Bastholm var 9 år gammel kom han til at spille basun (og senere tuba) i det lokale DUI-orkester. Dirigenten var konservatorieuddannet og havde den udmærkede ide, at undervise en halv time ved hver prøve i harmonilære. Senere var Bastholm med til at oprette Hadsund Realskoles Orkester (der stadig eksisterer). Allerede her begyndte han i det små at komponere.

Da Einar Bastholm senere kom til hovedstaden, blev han elev hos Kirstein Kristensen (tuba) fra Det Kgl. Kapel og hos Anker Albeck, som var basunist i Radiosymfoniorkesteret.

Men Bastholm fik ikke nogen professionel musikerkarriere - han blev tjener. Og da han også var lidt af en boheme der fulgte sine egne veje og regler, var han sjældent på samme arbejdsplads ret længe ad gangen. I en periode arbejdede han i Cafe West i Nyhavn. Egentlig ville han være skolelærer, men han fik ikke afsluttet seminariestudiet.

Han spillede tuba og sousafon i NESA's Orkester og i Københavns Sporvejsorkester. Hans marcher spilles stadig fra tid til anden, og de vidner om et godt talent. Einar Bastholm døde i 1980.


Marcher:

4. MAJ LYSMARCH (1980)

DANSK KYSTARTILLERI MARCH

FESTMARCH

FREDENSBORG MARINE MARCH

HONNØR FOR WIIBROE FLAG (8. Regiments Musikkorps)

JUBILÆUMSMARCH (1979)

KONGRES MARCH

KØBENHAVNS SPORVEJORKESTERS JUBILÆUMSMARCH (1965) (Københavns Sporvejsorkester)

MARCH TIL OLE ANDERSENS BLÆSEORKESTER (1980)

SØLVBRYLLUPSMARCH (1980)

SØRGEMARCH FOR ARNE LAMBERTH

Bechgaard, Julius

Julius Bechgaard er født i 1843. Bechgard blev bl.a. uddannet i Leipzig fra 1859-1861 og senere af Johan Christian Gebauer i København. I 1868-70 var han organist ved den katolske St. Ansgar Kirke i København, men fik i 1872 Det anckerske Legat og rejste 1872-73 i Tyskland og Italien og besøgte senere Paris. Siden levede han for og af at komponere og var ret populær og agtet i sin samtid.

Som komponist skrev han op mod 200 sange, tit i form af sangcykler. Hans ambitioner gik dog også i retning af teatret, og han skrev musik til skuespil og 3 operaer, af hvilke det dog kun var 'Frode', der blev opført. En af hans sange - den smukke 'Solen er slukket' (8. Regiments Musikkorps) - danner musikalsk baggrund for det arrangement af retræten, som musikdirigent Paul Jacobsen senere udarbejdede.


Marcher:

DEN KONGELIGE MARINES HONNØRMARCH (1898) (8. Regiments Musikkorps)

Bergmann, Julius

Julius Bergmann født 1844. Han blev 'spillemand' ved 10. Bataljon i Fredericia i 1858 og var som hornblæser med ved Dybbøl i 1864. I 1868 blev han overhornblæser og dirigent for 12. Bataljons Musikkorps og i 1878 kom han til Aarhus som stabshornblæser (dirigent) for 8. Regiments Musikkorps. Han bekendtgjorde sin ankomst med følgende avertissement i Aarhus Stiftstidende 15. januar 1879: "Undertegnede tillader sig herved at bekendtgøre, at jeg fra d.d. har overtaget Dirigentpladsen over samtlige af Garnisonens Musici. Musik, såvel Orchester- som Balmusik besørges og bringes i Publikums venlige Erindring. - J. Bergmann, Brigademusikdirecteur, Nørregade Nr. 36, 2. Sal. tilvenstre".

Bergmann kom til at præge musikudviklingen i Aarhus i mange år. Han gav store koncerter - også med symfonisk musik. F.eks. kan man i Aarhus Stiftstidende den 11. april 1883 læse: Bergmann giver Concert i Haandværkerforeningens Festsal. Orkester: 30 Musici 1) Wagner:"Keisermarch" 2) Meud. Bartholdy: "Ouverture til Fingale Hulen" 3) Fr. Kücken: "Die Schøne Wasserrose" 4) Voigt: "Fantasi over Irske Folkesange" 5) A. Schreiner: "Paraphrase over "Stille Nat". 6) Wagner: Suite af "Lohengrin" Billetter: 1 Kr (4 første Rækker) og 75 Øre". En Stiftstidende skriver også om ham den 29. maj 1898, at han "har skaffet Aarhus Regimentsmusik Ry for at være den bedste i Danmarks Provinsbyer - hvad den sikkert også er".

I 1898 oprettede han en 'Musikskole for vordende Militærmusikere'. Julius Bergmann blev afløst som leder af 8. Regiments Musikkorps i 1900 af stabshornblæser Ludvig Marquard Rasmussen (senere Ludvig Makwarth). Julius Bergmanns datter Elna Bergmann (koncertsangerinde) blev gift med komponisten Alfred Tofft. Julius Bergmann døde i 1904.


Marcher:

12. BATALJONS 200 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (8. Regiments Musikkorps)

8. MAJ MARCH

CARNEVALS TAPPENSTREG

GALOP MARCH

MARCH

MARCH TIL 8. REGIMENT (8. Regiments Musikkorps)

SØRGEMARCH TIL 3. INFANTERIBRIGADES MUSIKKORPS

Beyer, Aage Valdemar

Aage Valdemar Beyer - søn af militærmusiker Valdemar Beyer - blev født i Helsingør den 13. april 1898. Han indtrådte i 2. Regiments Musikkorps i 1915 som trommeslager, men begyndte samtidig studier på violin og trompet. Musikkorpset stationeredes i 1920 (efter genforeningen med Sønderjylland) i Sønderborg. I 1924 forflyttedes Aage V. Beyer til 1. Regiments Musikkorps i København. Ved siden af sin tjeneste som militærmusiker, spillede han violin i Wivels Orkester og i Jacob Gades Orkester.

I 1931 konkurrerede Aage V. Beyer sig til stillingen som musikdirigent ved 9. Regiments Musikkorps i Viborg. Men kun et år senere blev de danske regimentsmusikkorps nedlagt, og han fortsatte nu som musiker i København - om sommeren som violinist i Tivolis Koncertsal - og om vinteren på National Scala.

I 1941 genoprettedes 4 danske militære musikkorps, og Aage V. Beyer genoptog sin stilling som musikdirigent - nu ved 3. Regiments Musikkorps i Randers. Omkring 1950 kom han til 4. Regiments Musikkorps i Holbæk, hvor han afløste den navnkundige Carl Simonsen som musikdirigent. Musikkorpset blev i 1953 flyttet til 1. Regiments Høvelte, hvorfra han i 1960 gik på pension og afløstes af Robert Svanesøe. Aage V. Beyer døde den 24. marts 1971.


Marcher:

JYSKE FLYVEAFDELINGS MARCH (1941) (8. Regiments Musikkorps)

PRÆTORIANERMARCH

SJÆLLANDSKE TRAINREGIMENTS MARCH (1965) (8. Regiments Musikkorps)

Beyer, Preben

Preben Beyer (født 1929) er af musikerslægt - søn af musikdirigent ved Den Kongelige Livgarde, Kai Nielsen, og nevø af musikdirigent Aage V. Beyer. Preben Beyer har tilbragt hele sin musikerkarriere som janitshar i Livgardens Musikkorps. Han er komponist til flere marcher for Livgardens Tambourkorps - og ikke mindst til Hans Kongelige Højhed Prins Henriks Honnørmarch. Han døde i 2001.


Marcher:

BEYERS TAPTO

ALLE GARDERES SANG

KØBENHAVNS TAPPENSTREG

PRINS HENRIK's HONNØRMARCH (1967) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

STJERNEMARCH (1980)

Billesbølle, Johannes Ejnar

Johannes E. Billesbølle blev født i Fredericia den 12. september 1887. I en alder af 16 år, konkurrerede han sig ind i 7. Regiments Musikkorps i Fredericia. I 1913 blev musikkorpset overført til 8. Regiment i Roskilde.

Musikdirigent ved 8, Regiments Musikkorps var overhornblæser Carl Schwartz - og senere musikdirigent E. K. Arnved. Men i de civile orkestre i byen var det Billesbølle, der blev den førende.

Da militærmusikken i 1932 blev nedlagt af sparehensyn, mistede Roskilde sin regimentsmusik. I 1941 blev 4 regimentsorkestre genoprettet, men Roskilde fik ikke sin regimentsmusik tilbage.

Johannes E. Billesbølle fortsatte nu sin musikergerning som civil 'musikdirektør' i Roskilde, hvor han ledede byens professionelle orkestre. Men han var også meget engageret i amatørmusikken. Gennem årene var han instruktør og dirigent for flere skoleorkestre, og han var involveret på landsplan i FDF-orkestrene. Han dirigerede også Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps.

Billesbølle var en meget produktiv komponist. Mange af hans kompositioner blev udgivet på Hjort-Ipsens Musikforlag. Og at Billesbølle også var en fremragende musiker fremgår af, at han var assistent (afløser) på trompet i Det Kongelige Kapel, hvor han spillede under dirigenter som Georg Høeberg og Carl Nielsen. Johannes E. Billesbølle døde i 1982 - 95 år gammel.


Marcher:

MARCH 1911 (1911) (Blæsere fra Sønderjyllands Symfoniorkester)

8. REGIMENT's MARCHSANG (1913)

CHASSEURS D'ALPIN (8. Regiments Musikkorps)

DE RASKE DRENGE

DIVISIONSMARCH (8. Regiments Musikkorps)

EN GOD KAMMERAT (8. Regiments Musikkorps)

HER KOMMER 11. BATALJON

JUBILÆUMSMARCH (1962) (8. Regiments Musikkorps)

LILLE ERIK MARCH

MARCHE DE BATAILLE

MEET ME TONIGHT - MARCH & ONE STEP

NU KOMMER 7. REGIMENT (1912)

ROSKILDE BORGERVÆBNINGS HONNØRMARCH (8. Regiments Musikkorps)

ROSKILDE REALSKOLES MARCH (8. Regiments Musikkorps)

11. BATALJON 1. KOMPAGNI MARCH

Bohlmann, Georg Carl

Georg Carl Bohlmann blev født den 8. april 1838. Han uddannede sig til pianist og organist, men blev især kendt som en fremragende arrangør og instrumentator - især af militærmusik.

I mere end 50 år var han arrangør, korrektør og instrumentator for Wilhelm Hansens Musikforlag - og før det var han 5 år hos Horneman og Erslevs Musikforlag. Bohlmann var nær ven med Gade, Hartmann og Grieg.

G. C. Bohlmann blev musikdirektør i Klampenborg, på Marienlyst og på Dagmar-Teatret. Fra 1872 til 1876 var han organist i Svendborg, og fra 1892 og helt frem til sin død i 1920 - 82 år gammel - var han organist ved Vestre Kirkegaards Kapel. Bohlmanns kompositioner tæller både symfonier, ouverturer, orgelværker - og en række gode marcher.


Marcher:

AKADEMISK SKYTTEKORPS MARCH (IMMS Danmarks Musikkorps)

HILSEN TIL DANMARK

LA PATRIE

LÆGE-KONGRESSENS HONNØRMARCH

MARCHE ORIENTALE

MARIENLYST MARCH

SFAX MARCH

STAA FAST MARCH

TRÆD AN MARCH

VIVE BOLOGNE

Borregaard, Eduard

Eduard Borregaard er født i 1868. Han blev uddannet som pianist af August Vinding og Victor Bendix. Borregaard vlev ansat på Det Kgl. Teater som operarepetitør, og han var også kendt som akkompagnatør og arrangør af opera- og balletmusik for klaver.

Som komponist er Eduard Borregaard mest kendt for sange, salonstykker og balletmusik. Han satte f.eks. musik til balletten 'Ungdomsbrønden' (1924), der blev antaget på Det Kgl. Teater, men vist aldrig opført. Borregaard døde i 1944.

Marcher:

MILITÆR-MARSCH (tilegnet oberstløjtnant J.P.F.D. Dahl) (Computer)

Bredal, Ivar Frederik

Ivar Frederik Bredal er født den 17. juni 1800, og han døde den 25. marts 1864. Bredal spillede bratch og var fra 1817 til 1849 Kgl. Kapelmusicus - fra 1835 også 'syngemester' (operachef) ved Det Kgl. Teater. Han var elev af Weyse og Kuhlau.

Ivar Bredal komponerede scenemusik og han omtales rosende for sine evner som dramatisk komponist. I Dansk Biografisk Leksikon fra 1905 står der: "For den dramatiske Komposition besad han særlige Evner, karakteristisk Melodiøsitet og dygtig Teknik i Syngestemmernes og Orkesterets behandling, og hans Arbejder vandt Bifald hos Publikum".

Marcher:

GESVIND MARSCH (1830)

REVUE MARSCH FOR H.M. KONGENS LIVCORPS (1829) (Computer)

Bruun, Christian Aage

Christian Aage Bruun - født i København i 1878 - begyndte sin musikalske løbebane som musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps, hvilket flere af hans marchtitler vidner om. Senere sad han i nogle sæsoner som musiker i Det Nye Teaters orkester.

Sin hovedindsats kom Christian Aage Bruun imidlertid til at yde som populær leder af Frederiksberg Kommunes sommerkoncerter på Langelandsplads og i Frederiksberg Have. Christian Aage Bruun var også i en periode musikdirektør på Ordrup Cykelbane. Som sanglærer ved de kommunale skoler var han nærmest forgudet af børnene.

Flere af Christian Aage Bruuns marcher er skrevet i perioden omkring 1. verdenskrig, hvor der for at opretholde neutraliteten var indkaldt en 'sikringsstyrke'. Denne styrke var fordelt på en række lejre landet over. Christian Aage Bruun døde i 1928 - kun 50 år gammel.


Marcher:

1. LIVGARDE BATALJON MARCH (1911) (8. Regiments Musikkorps)

2. LIVGARDE BATALJON MARCH (1911) (8. Regiments Musikkorps)

6te JULI MARCH

DANSK SPEJDERMARCH

GARDEMANØVRE MARCH (1908) (8. Regiments Musikkorps)

HONNØRMARCH

LEJR REVEILLE MARCH (8. Regiments Musikkorps)

LILLE OLE MARCH (8. Regiments Musikkorps)

REVUE MARCH

TIL SIKRINGSTJENESTE (8. Regiments Musikkorps)

Busch, Frederik Volkmar

Joseph Marie Francois Volkmar Busch er født i 1812 som søn af en velhavende islandsk købmand. Nogle år var han søkadet, men han blev så 'volontær' og i 1837 'kopist' i generalpostdirektionen. Han havde tidligt arvet en pæn formue, og den satte ham samme år i stand til at tage sig en 2-årig udenlandsrejse, som han fortrinsvis brugte til musikalske studier - bl.a. i Leipzig.

Volkmar Busch - eller som vittighedsbladet 'Cosaren' noget uvenligt døbte ham 'Volksnar Busch' - vendte tilbage til sit job i postvæsenet i 1839, men forlod det igen i 1841 for at blive musiker, koncertarrangør, musikskribent og komponist. Han havde på et tidspunkt knyttet nær kontakt til H. C. Lumbye, der kammeratligt støttede hans omfangsrige komponistvirksomhed. Busch var hyppig gæst på programmerne i Tivolis Koncertsal - ikke altid til musikernes lige store tilfredshed. Når 'dilettanters' musik blev spillet i koncertsalen, førte det som regel til et 'traktement' af en eller anden slags - men Volkmar Busch spiste dem af med endeløse takketaler, som han læste op af et stykke papir. Han var imidlertid slet ikke nogen dårlig komponist, men med Lumbye kunne han naturligvis ikke måle sig.

Volkmar Busch spekulerede åbenlyst i at tilegne sin musik til store begivenheder og berømte eller kongelige personer. Der kunne ikke passere en eneste celeber begivenhed eller fyrstelig mærkedag, uden Busch komponerede et stykke musik. Og belønningerne udeblev heller ikke - fra Czaren af Rusland en blå- og hvidemailleret tabatière og fra kong Frederik VII en brystnål med brillanter.

Men Volkmar Busch havde ikke rigtig succes med sine koncertarrangementer og andre gøremål, og i 1853 rejste han til Amerika, hvor man i 1854 på en New Yorker koncertplakat kan læse, at Mr. V. Busch, 'Orchestra Conductor to H.M. the King of Denmark' ville give en stor koncert i Brooklyn. I Amerika gik Volkmar Busch over til katolicismen, og det gav hans musik en ny retning. I 1859 skrev han et 'Stabat Mater' for soli, kor, orgel og orkester og da han i 1869 vendte hjem, opførte han dette værk i Casinos store sal.

Volkmar Busch døde i 1893.


Marcher:

AVANCEER MARCH

FARVEL TIL OEHENSCHLÄGER - SØRGEMARCH

GLORIE AU CZAR - GRANDE MARCHE TRIUMPHALE

HÆDER OVER FÆDRELANDET

LEVE FREDEN

LØVERNE I RIGSVÅBENET

MARCHE DE VICTOIRE

MARCHE D'HOMMAGE A SA MAJESTE OSCAR II

MARCIA IN STILE SERIO

MARCIA SOLENNE IN MEMORIA D'UNO GUERRIERE DEFUNTO (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

SEIERSMARCH

SØRGEMARCH - HYMNE TIL DE FALDNE

SØRGEMARCH FOR H.M. DR. MARIE SOPHIE FREDERIKKE

SØRGEMARCH TIL MINDE OM HELTEN, GENERAL OLAF RYE

VIVE LE ROI (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

Bøhling-Petersen, Børge

Børge Bøhling-Petersen er født i København den 2. marts 1911. Han blev uddannet på Det Kongelige Musikkonservatorium, og vandt allerede som 22-årig en konkurrence om en 'lytter-vals'.

Bøhling-Petersen skrev en del underholdningsmusik - bl.a. Venetiansk Serenade, The Whistling Polca og Katjas Dans. En del af hans kompositioner blev skrevet under pseudonymet Heinz Binder. Bøhling-Petersen døde den 16. september 1969.


Marcher:

DANSK PATRULJE (1943) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

DANSK SOLDATERMARCH (1948)

MARCHE BRAVOUR

SAA STAAR VI OP (Åkerwalls Blæseorkester)

VIKING MARCH (1948)

Børresen, Hakon

Hakon Børresen blev født i København den 2. juni 1876. Han var elev af Johan Svendsen, men fortsatte senere sine studier i udlandet. Børresen komponerede såvel symfonier, sange, klavermusik og korværker som balletmusik (Tycho Brahes Drøm) og operaer (Den Kongelige Gæst og Kaddara). Han var i en årrække formand for Dansk Tonekunstnerselskab.

Hakon Børresen hørte til den kreds af kunstnere, der mødtes på Skagen hver sommer. Han var ven med maleren P.S. Krøyer, som malede ham ved flyglet. Han døde den 6. oktober 1954.


Marcher:

KRONPRINS FREDERIKS MARCH (1931) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

MARCHE PITTORESQUE (1911)

PRINS KNUD's MARCH (1909)

Carlsen, Camillo Johannes Peter

Camillo Carlsen - født i København den 19. januar 1876 - er uddannet organist ved Det Kongelige Musikkonservatorium og elev af Adam Krygell. Fra 1900 til 1911 var han organist ved Kristkirken i København - og fra 1911 var han domorganist i Roskilde.

Ved siden af tjenesten i domkirken, var han sanglærer ved Roskilde Katedralskole og dirigent for flere kor i byen. Camillo Carlsens musik findes hovedsagelig indenfor klaver- og orgellitteraturen, men han skrev også mange sange og korværker samt en enkelt symfoni. Han døde i Roskilde den 4. oktober 1948.


Marcher:

8. REGIMENTS FESTMARCH

DEN FRANSKE PUPIL-GARDES MARCH

FESTMARCH OP.7

MARCH POMPEUSE

SØRGEMARCH

Carstensen, Johan Bernhard Georg

Johan Bernhard Georg Carstensen blev født 31. august 1812. Hans far var i diplomatiet og Carstensen tilbragte en stor del af sin barndom i den nære orient. Skolegangen foregik dog i København og på kostskolen Herlufsholm. Siden fulgte mange rejser og en militær karriere i Livjægerkorpset endte med rangen løjtnant.

I 1839 blev Carstensen igen fastboende i København, og her udgav han bladene Portefeuillen og Figaro. Det var gennem dette arbejde, han lærte at stable populær underholdning på benene. Bladenes abonnenter blev nemlig indbudt til store festaftener, hvor smuk belysning, udskænkning, musik og til slut fyrværkeri skabte opmærksomhed om Carstensens tidsskrifter. H. C. Lumbye var kapelmester ved mange af disse fester, der enten foregik i Kongens Have, Classens Have eller på Christiansborg Ridebane.

Festillumination, på dansk kaldet Vauxhall efter en forlystelseshave i London, var en stor del af hemmeligheden bag disse fester, og Carstensen tog både Lumbye og lysene med sig, da han åbnede det permanente 'Tivoli og Vauxhall' i 1843. Carstensen måtte gå en del gange til Kong Christian VIII, før han fik lov til at bruge en del af Københavns gamle vold til sit Tivoli. Det siges, at det, der endelig slog hovedet på sømmet, var da han sagde: ”Deres Majestæt - så længe folket morer sig, tænker de ikke på revolution”. Han fik lov på betingelse af, at alle bygninger var udført, så de kunne fjernes meget hurtig i tilfælde af, at der blev militært brug for volden. Derfor er der ingen af Tivolis oprindelige bygninger fra 1843 tilbage.

Carstensen deltog i Tivolis udvikling fra 1843 til 1848, hvor han for en kort periode deltog som officer i treårs-krigen. Da han kom hjem, var han ikke længere ønsket i Tivoli; bestyrelsen mente, at han dels havde rømmet pladsen og dels havde undladt at sørge for, at Tivolis bevilling blev forlænget. Det har sikkert også haft betydning, at Carstensen var ganske uøkonomisk både privat og forretningsmæssigt. Hans styrke var udviklingen af ideer, mens lønsom drift af et aktieselskab ikke lå ham meget på sinde. Et andet af hans projekter, vintertivoliet Casino i Amaliegade (1847) gik fallit, men gik siden over i historien som vaudevilleteater og blev hjemstedet for Danmarks første revyer.

Efter uoverensstemmelsen med Tivoli drog Georg Carstensen til Dansk Vestindien og meldte sig til hæren der. Derefter var Carstensen en kort periode i New York, men i 1855 var Carstensen igen tilbage i København og forsøgte at skabe et konkurrerende etablissement til Tivoli, nemlig Alhambra på Frederiksberg, hvor gadenavnet Alhambravej er det eneste minde om fiaskoen. Han fik Emil Horneman til at sætte penge i foretagendet. Etablissementet nåede ikke at blive færdigt i Carstensens levetid - han døde 4. januar 1857, 44 år gammel, og blev begravet på Garnisons Kirkegård i København.

Georg Carstensen var en multikunstner - og også nogle få stykker musik kender man fra hans hånd. Bl.a. den kvikke march 'Sommer Casino'.


Marcher:

SOMMER CASINO (Tivoligardens Musikkorps)

Cholewa, Mike

Mike Cholewa er født i 1958. Året efter sin diplomeksamen i horn fra Det Kgl. Musikkonservatorium I 1988 - og supplerende dirigentstudier - blev Cholewa i 1989 udnævt til musikdirigent ved Sjællandske Livregiments Musikkorps. Han forlod stillingen igen i 1996.

Herefter uddannede Mike Cholewa sig på Københavns Universitet og blev i 2002 cand.phil. i musikvidenskab. Cholewa har gæstedirigeret i Tivolis Promenadeorkester, været dirigent på Thorvaldsen Teateret og har dirigeret mange amatørorkestre, bl.a. Søborg Harmoniorkester, Ballerup Harmoniorkester, Kronborg Brass og senest Hjemmeværnets Musikkorps København, lige som han ofte assisterer som dirigent for 8. Regiments Musikkorps.

Mike Cholewa er stadig aktiv som hornist - bl.a. i 'Det Harmoniske Selskab', Storstrøms Amt Symfoniorkester og Concerto Copenhagen, ligesom han spiller i Copenhagen Brass Ensemble, som udgør kernen i 'Kong Frederik VII's Jagtmusik'.


Marcher:

VESTRE LANDSDELSKOMMANDOS MARCH (1990)

KONGENS ARTILLERIREGIMENTS MARCH (1992)

Christiansen, L.

Overtrompeter L. Christiansen blev født i 1857. Sit hovedvirke fik han som dirigent for Gardehusarernes beredne musikkorps, som under hans ledelse fik en meget høj standard - på trods af, at korpset gennem årene kun var på mellem 9 og 12 musikere. Christiansen havde en statelig husarskikkelse når han sås til hest i de Københavnske gader. Han blev pensioneret fra Gardehusarregimentet i 1909.

Ved siden af tjenesten ved husarerne, ledede L. Christiansen også i en årrække musikken ved Galopløbene, og på Esplanadepavillonen var han i flere sæsoner kendt som leder af et udmærket strygeorkester.

I sommeren 1919 kom Christiansen til skade ved et sporvognssammenstød, og denne skade førte til hans død den 17. november 1920 - 63 år gammel.


Marcher:

GARDEHUSARREGIMENTETS REVUE MARCH (8. Regiments Musikkorps)

HONNØRMARCH FOR FORENINGEN 18. REGIMENT 1864

IDRÆTS OG SPORTS MARCH

INTERNATIONAL SPORT-MARCH

JUBILÆUMS-DYRSKUETS FESTMARCH (1905)

SINGHALESER MARCH

UNDER FANEN

HUSARERNES TRAVMARCH (1903)

TRAVMARCH

Christoffersen, Tage Juul

Tage Juul Christoffersen er født i 1891. Han blev uddannet musiker på fløjte, basun og senere i direktion. I sine unge dage spillede han på amerikabåden Oscar II. Senere konkurrerede han sig ind som musiker i 8. Regiments Musikkorps. I 1924 blev han musikdirigent ved 2. Regiments Musikkorps i Sønderborg. Fra 1928 til 1951 var han musikdirigent ved 5. Regiments Musikkorps i Vordingborg - afbrudt af den 'militærmusikløse' periode fra 1932 til 1941. Fra 1946 til 1955 var han desuden musikalsk leder af 'Prins Jørgens Garde' i Vordingborg.

Fra 1925 og frem til 1932 var der hele fem Christoffersen-brødre i 5. Regiments Musikkorps. Det var Tage Christoffersen som musikdirigent, Verner Christoffersen på kornet, Arne Christoffersen på klarinet, Gervig Christoffersen på kornet, Børge Christoffersen på tuba og Adler Christoffersen på klarinet. De fem brødre kan ses i fotogalleriet på billedet af 5. Regiments Musikkorps fra 1928.

Tage Juul Christoffersen døde i 1955.


Marcher:

CAVALLERI MARCH

GARDEHUSARCHEFENS MARCH

HILSEN TIL ORINGE ORKESTERFORENING

HILSEN TIL PRINS JØRGENS GARDE

HILSEN TIL VORDINGBORG

MED LETTE FJED

Clausen, Henrik J.

Henrik Clausen er født i Kastellet i København i 1888 som søn af stabssergent L. Clausen. Kun 8 år gammel skrev han marchen 'Hilsen til de Vestindiske Soldater' - 14 år gammel blev han ansat som 'piberdreng' ved Livgarden.

I nogle år rejste Henrik Clausen som klarinettist i udlandet. I 1907 oprettede han sit eget orkester, som han spillede med rundt omkring i Københavns førende danserestauranter.

Fra 1916 var Henrik Clausen fast kapelmester i 'National' og senere i 'Lorry' og 'Montmartre'. I 1925 tilbydes han i avertissementer med sit 'Diamond Jazz Band'. Hans kompositioner omfatter mange gode dansemelodier og viser. Henrik Clausen døde i 1956.


Marcher:

DE SMÅ REKRUTTERS MARCH

HILSEN TIL DE VESTINDISKE SOLDATER (1896)

KØBENHAVNER VAGTPARADE

MED KLINGENDE SPIL

MIN EGEN LILLE VAGTPARADE

PETITE MARCHE DES TIRAILLEURS (1899)

Dahl, Christian Florus Balduin

Christian Balduin Dahl blev født den 6. oktober 1834 i København. Han var søn af musiker Jens Peder Dahl og begyndte tidligt sin musikalske uddannelse hos faderen og en ældre farbroder - hofpianist Peder Waldemar Dahl.

Balduin Dahl kom allerede som dreng med i Pantomimeteatrets orkester i Tivoli, som hans far dirigerede. Han spillede trompet. I 1852 kom han til Den Kongelige Livgardes Musikkorps, men i 1864 vendte han tilbage til Tivoli som dirigent for harmoniorkestret. Desuden dirigerede han - sammen med brødrene Georg og Carl Lumbye - i 'Concert du Boulevard', som lå lige overfor Tivoli. Da H.C. Lumbye døde i 1872, stod valget som hans efterfølger mellem sønnen Georg Lumbye og Balduin Dahl. To af tidens store musikpersonligheder - J.P.E. Hartmann og Niels W. Gade - pegede på Dahl, og Tivoli fulgte denne indstilling. Det var en stor sorg for Georg Lumbye, og det faldt bestemt ikke i københavnernes smag. De ville have 'en Lumbye' i Tivolis Koncertsal. Balduin Dahl måtte i de første sæsoner høre på mange pibekoncerter fra salen.

Men Balduin Dahl lod sig ikke gå på - og med sin store dygtighed og sit rolige væsen, genvandt han efterhånden den popularitet han havde haft da han ledede havens harmonimusik. Han havde en god musikforståelse og et sikkert instinkt for tidens nyere komponister - han spillede både Brahms og Wagner med koncertsalens orkester. Især Wagner kunne imidlertid sætte ham grå hår i hovedet, og en dag afbrød han prøvearbejdet med ordene: "Jeg kan ikke sige, at jeg i et og alt er enig med Wagner, men - enfin - jeg spiller ham!".

Selv om han kunne bruge en lidt brøsig og kommanderende tone, havde han stor hengivenhed for sine musikere. Ved en lejlighed talte nogen nedsættende om hans 'musikanter'. Dahl svarede: "Her findes ingen musikanter! Sig De bare musikere - eller bedre, kunstnere".

Desværre kom Balduin Dahl grueligt galt af sted i juli 1881 i Tivolis Koncertsal. Den tyske generalfeltmarskal Moltke, som i 1864 havde været med i krigen mod Danmark, besøgte Tivoli sammen med nogle danske slægtninge. Dahl lod sig lokke til at spille 'Heil Dir im Siegeskranz' som en hyldest til den fornemme gæst. Der blev en forfærdelig opstandelse. Københavnerne var rasende over denne nationale taktløshed. Balduin Dahl blev i koncertsalen mødt med en larm uden lige. Man "hylede og skreg, peb i fløjter og portnøgler, mjavede som katte og kastede gulerødder op på den stakkels orkesterleder, som straks lod spille 'Dengang jeg drog Afsted'. Men publikum lod sig ikke formilde og efter et par dage kapitulerede Balduin Dahl og lagde sig syg i resten af sæsonen".

Tivolis direktion lod udfærdige en befaling - som i øvrigt gælder endnu - om at hyldestnumre og udenlandske nationalmelodier kun må spilles efter konference med direktionen.

Da Balduin Dahl vendte tilbage til Tivoli året efter, var affæren 'gemt, men ikke glemt'. Desuden måtte han se sin forestående udnævnelse til generalinspektør (med rang af kaptajn) over hærens musikkorps gå i vasken. Og der er også grund til at formode, at de stærke og fjendtlige følelser mod ham lagde grunden til den leversygdom, der blev årsagen til hans død den 3. juni 1891 - kun 56 år gammel.

Balduin Dahl komponerede mange marcher - bl.a. den fremragende 'Kong Frederik VIII's Honnørmarch'.


Marcher:

22. BATALLIONS MANØVREMARCH

AMERIKANSK TAPPENSTREG

BLIXEN-FIENECKE MARCH

BRODERHILSEN

DRONNING LOUISE MARCH (Computer)

DRONNING OLGA MARCH (8. Regiments Musikkorps)

FESTMARCH VED COMMUNENS MIDDAG

FESTMARCH - TIL KONG LUIS

FESTMARCH - TIL KONG OSCAR II

FORSVARSBRØDRENES FANEMARCH

HILSEN TIL DEN NY DIREKTØR

INTRODUKTIONSMARCH

JUBILÆUMS MARSCHE (1881) (Hr. Jacob Moresco tilegnet) (Computer)

KONG FREDERIK VIII's HONNØRMARCH (1857) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

KONG GEORGS MARCH (1857)

KRONPRINS FREDERIKS MARCH

LIVJÆGER MARCH

MERKUR MARCH

NORDENSKJÖLD MARCH (1857)

PETER WILHELM MARCH

PRINS CHRISTIAN's MARCH

SKYTTEMARCH

TAPPENSTREG

WÖRISCHHÖFER MARCH (8. Regiments Musikkorps)

AARØES FLYVENDE KORPS (1864)

Deichmann, Julius

Musikdirektør Julius Deichmann blev født på Gottorp Slot i 1854 - søn af oversergent F. J. Deichmann. Familien rejste efter krigen i 1864 til Viborg, hvor sønnen i en ung alder blev knyttet til regimentsmusikken som en fortrinlig piccoloblæser. I 1880 overtog Deichmann musikdirektørembedet i Horsens, hvor han i mere end 25 år nød en enestående popularitet og gjorde et stort stykke arbejde for byens musikliv. Omkring århundredeskiftet fik Deichmann tilbud om at komme til København og dirigere i Nationals Koncertsal. Dette vakte stort røre i Horsens, og det lykkedes da også byen at formå Julius Deichmann til at blive.

I 1904 måtte han - kun 50 år gammel - trække sig tilbage på grund af svigtende helbred. Han døde samme år.


Marcher:

FESTMARCH

GYMNASTIKMARCH

JUBELMARCH (1885)

Deutsch, Peter

Peter Deutsch er født i Berlin i 1901. Kun 18 år gammel blev han i 1919 kapelmester ved operaen i Detmold - senere blev det i Halle og ved 'Theater des Westens' i Berlin. Fra 1924 var han leder af forskellige jazz-, show-, revy- og danseorkester, samtidig med at han arbejdede som arrangør og instrumentator - bl.a. til tonefilm.

Da jødeforfølgelserne satte ind i 1933, kom Peter Deutsch til København, hvor han arbejdede som arrangør for plade- og filmselskaber samt i radioen. Her blev han beskæftiget ved filmstudierne i Københavnsområdet. Oktober 1943 blev Deutsch arresteret af tyskerne og deporteret til koncentrationslejren Theresienstadt hvor han bl.a. organiserede lejrens orkester og var dets kapelmester til krigens slutning.

Straks efter sin tilbagekomst til Danmark genoptog han sin karriere og arrangerede filmmusik. Sideløbende med filmkarrieren blev han 1951 dirigent for Dansk ungdoms Symfoniorkester og Københavns Skoleorkester fra 1955. I 1947 var han medstifter af Dansk Musikbearbejderforening og udgjorde sammen med formanden Herman Hoffmark, Vilfred Kjær, Hans Schreiber og Henry Hagemann den første bestyrelse.

Han var også en dygtig komponist, og fra hans hånd foreligger en del kammermusik og orkesterværker, en opera ('Eduard og Gaveston') samt utallige lejlighedskompositioner - bl.a. et par marcher. Peter Deutsch døde den 13. maj 1965.


Marcher:

BUDAPESTERMARCH

HILSEN TIL MALTA (Københavns Politiorkester)

DuPuy, Eduard

Eduard DuPuy er født i Sydfrankrig i 1773. Han kom senere til Paris og var fra 1786 violinist ved det franske teater i Rheinsberg, Tyskland, hvor han begyndte sin eventyrlige karriere som violinist, sanger, komponist og charmeur. Han kom i 1793 til Stockholm, men blev udvist i 1799 efter at have sunget en revolutionær vise. I 1802 bliver han ansat som 2. koncertmester ved Det Kongelige Kapel i København, og han bliver hurtigt en fremtrædende person i det Københavnske musikliv..

I 1807 har han stor succes med syngestykket 'Ungdom og Galskab'. Ved siden af musikkarrieren var han medlem af Kongens Livjægerkorps, og viste stort mod under udfaldet mod englænderne i Classens Have 1807, hvilket bevirkede at han udnævntes til officer.

Men han var også privat sanglærer for prins Christians (senere Christian VIII) gemalinde, prinsesse Charlotte, og da det blev afsløret i 1809, at han ikke havde nøjedes med at give prinsessen sangundervisning, blev han landsforvist og måtte forlade landet med få timers varsel. DuPuy vendte senere tilbage til Stockholm, hvor han indtil sin død i 1822 havde en strålende karriere som hofkapelmester ved operaen.


Marcher:

HANS MAJESTÆT KONGENS REGIMENTS REVUE MARCH

KONGENS LIVJÆGERES MARCH (1803) (8. Regiments Musikkorps)

MARCH (1813) (Computer)

REVUE MARSCH (1809) (Computer)

SØRGEMARCH FOR LIVJÆGERNE (1807)

Dyring, Theodor Christian

Eduard Theodor Christian Dyring er født den 14. marts 1881. Han kom til Den Kgl. Livgarde som piperdreng i 1895. I 1900 blev han ansat som trompetist, og i 1921 blev Dyring stabshornblæser (dirigent) ved 4. Regiments Musikkorps. Allerede året efter - i 1922 - blev han udnævnt til musikdirigent for Livgardens Musikkorps - et hverv han bestred til 1941, hvor han blev afløst af Georg Madsen.

Ud over nogle marcher - af hvilke marchkartoteket kun har fundet titlen på en - komponerede han i 1923 en 'Sølvbryllupspolonaise' til Kong Christian X og Dronning Alexandrines sølvbryllup. Theodor Dyring døde i 1963.

Læs også interviewet med Dyring fra Berlingske Tidende i 1943 - her.


Marcher:

KONG CHRISTIAN X's REVUEMARCH

FRATERNAL MARCH

Erichsen, Carl

Musikdirecteur Carl Erichsen er født i 1842. Han blev kendt som 'dansekomponisten'. Det var få dansemusikhæfter, der ikke indeholdt en eller flere af Carl Erichsens kompositioner.

Han dirigerede i talrige Københavnske forlystelseslokaler - 'Fuglen', 'Klossen' (Kolossæum på Værnedamsvej). 'Peters Haab', 'Kæden', 'Thors Hal' og 'Odeon' på Frederiksberg. I en periode i 1860'erne havde han sit eget etablissement - 'Erichsens Salon' (det tidligere teater 'Kalkeballen'), hvor han spillede koncerter med musik spændende fra egne melodier og marcher og til Bellini-arier og Mozart-ouverturer.

Carl Erichsen blev dog ikke nogen rig mand af sine kompositioner, og han sluttede sin karriere som kafé-pianist. Han døde i 1913.


Marcher:

CLAMPENBORG CONSERTSALS MARCH

I BIOGRAFTHEATRET (1909)

ODEON MARCH

PAA MARCHEN

THORS HAL

TIVOLIGARDENS TAPPENSTREG (1909)

Ernst, Jacob Schou

"Sangermarch" af Ernst" var en ofte hørt annoncering i radioen før i tiden. Især når der var 'ældre dansemusik' med Bror Kalles Kapel. Disse udsendelser blev altid indledt med 'Sangermarch'.

Jacob Schou Ernst er født i Randers i 1857. I 1874 kom han ind i 11. Bataljons Musikkorps i Aalborg som hornist. Men allerede få år efter forlod han militæret og nedsatte sig som sang- og musiklærer i Aalborg. I 1892 blev han organist ved hospitalskirken og i 1896 organist ved Vor Frue Kirke - et embede han havde til sin død.

Ernst blev med tiden en fremtrædende personlighed i Aalborgs musikliv - bl.a. som dirigent for flere musikforeninger. Han var i en periode overdirigent for de jyske orkesterforeninger ligesom han også i en del år var overdirigent for de jyske sangforeninger. 'Sangermarch' er formentlig komponeret til et af de mange sangerstævner, hvor Ernst var overdirigent.

Jacob Schou Ernst døde i 1934.


Marcher:

SANGERMARCH (8. Regiments Musikkorps)

Etlinger, August

August Etlinger - født i 1857 - var pianist. Han var af tysk afstamning og hed oprindeligt Kragelund. Etlinger var i det meste af sit liv knyttet til den lille frederiksbergske varieté 'Operetten', hvor han nåede at fejre 35 års jubilæum. Fotoet er fra denne aften.

Holger Drachmann beskrev Etlinger i romanen 'Forskrevet' som "rød og glad med barnligt åbent ansigt, som sol der titter over morgenkvist". August Etlinger døde den 28. januar 1909.


Marcher:

BOERNES PATROUILLE MARCH

ESPERANTO MARCH

F.W. BERGSTRØMS HONNØRMARCH

KONG CHRISTIAN IV's MARCH

KONG GUSTAV III's MARCH

KONG LUDVIG XIV's MARCH

NAPOLEON BONAPARTE MARCH (1900)

Fjeldhoff, Orla

Orla Richard Alexander Fjeldhoff er født i 1880 i København - søn af musikdirektør Christen Fjeldhoff, der gav sønnen den første musikundervisning. I 1905 indtrådte han som basunist i 3. Regiments Musikkorps, men overflyttedes i 1909 til Gardehusarregimentet. I 1931 blev han udnævnt tl musikdirigent for dette musikkorps, men nåede kun at være det i et år, da militærmusikken (uden for Livgarden) blev nedlagt i 1932.

Sideløbende med sin militære karriere, har Orla Fjeldhoff spillet og dirigeret i mange af de københavnske teaterorkestre og i Zoologisk Haves Orkester, ligesom han har været en flittig arrangør og instrumentator for teatre, musikforlag og grammofonselskaber. Med sit eget orkester har han indspillet grammofonplader og spillet i Statsradiofonien.

Som komponist har han skrevet ouverturer, valse, strygekvartetter, suiter m.v. - musik, som ofte blev spillet i Tivoli, ved koncerter og i radioen. Orla Fjeldhoff døde i 1950.


Marcher:

FLENSBORG MARCH (1920)

GARDEHUSAR MARCH (Kaj Julians Orkester)

GARDEHUSARERNES SIGNALMARCH (Gardehusarregimentets Musikkorps)

Frederiksen, Axel Carl Christian

Axel Frederiksen - komponisten til en af de få danske marcher med internationalt ry, 'Københavnermarch' - er født i København den 23. oktober 1894, søn af musiker Carl Christian Frederiksen hos hvem han fik sin første musikundervisning på violin. Senere blev han elev af Anton Svendsen og Launy Grøndahl.

Axel Frederiksen var først og fremmest restaurationsmusiker. Han spillede på Landmandshotellet, hos 'Wivel' og senere hos kapelmester (og komponist) Henrik Clausen i 'National'. Fra 1927 var han selv kapelmester i 'Alkazar'. Allerede som 14-årig skrev han sine første melodier, og det blev til en lang række lettere musikstykker og dansemelodier.

Axel Frederiksen skrev flere børnesange og værker for børnekor - flere af dem blev opført i radioen i både Danmark og Sverige.

Men et helt specielt talent havde Axel Frederiksen for at skrive marcher - mange af dem i tiden under og efter den tyske besættelse. Og det på trods af, at han ikke havde sin baggrund i militærmusikken. Som en af de få danske marcher, findes hans 'Københavnermarch' i indspilninger med mange af de store udenlandske militærorkestre.

Såvel 'Københavnermarch' som 'March Danoise' kan stadig høres på Livgardens vagtparade gennem byen. Axel Frederiksen døde i 1951.


Marcher:

APOLLO MARCH

DANMARKS FRIHEDSMARCH (1945) (Fynske Livregiments Musikkorps)

FRIHEDSKÆMPER MARCH (1945)

KØBENHAVNERMARCH (1943) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

MARCH BRILLANTE

MARCHE DA CAPO (1947)

MARCH DANOISE (TITAN MARCH) (1943) (8. Regiments Musikkorps)

MED LIV OG LYST (1943)

OLYMPIA MARCH (1941) (Computer)

ORION MARCH (1938)

PICCOLO MARCH (1943)

TIVOLI TAPPENSTREG (1945) (tilegnet Hans Fulling) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

TREKRONER MARCH

Frølich, Johannes Frederik

Johannes Frølich blev født den 21. august 1806 som søn af en indvandret tysk militærmusiker. Han afslørede tidligt stort talent, og spillede allerede som 6-årig koncert på fløjte for kongefamilien. I 1820 kom han i Det Kongelige Kapel som 'violinelev'. I 1827 blev han 2. syngemester og i 1834 kapelmester og chef for operaen.

I 1844 tvang sygdom ham til at tage sin afsked, og han levede resten af sit liv stille og tilbagetrukket. Johannes Frølich skrev en symfoni, nogle stykker kammermusik - men mest kendt er han for sin musik til 4 Bournonville-balletter: 'Erik Menveds Barndom', 'Valdemar', 'Festen i Albano' og 'Raphael'. Særligt 'Riberhusmarch' fra balletten 'Erik Menveds Barndom' er blevet dansk nationalejendom. Den blev så populær, at den blev indlagt i nogle de følgende balletter. Frederik VII var så begejstret for 'Riberhusmarch', at han foranledigede den arrangeret for militærorkester, og den blev snart en slags uofficiel parademarch. Også Christian X var så glad for 'Riberhusmarch', at han ønskede den spillet som honnørmarch. Derved forsvandt Joachim Andersens 'Kong Christian X's Honnørmarch' ud i glemslen - kongen brød sig simpelthen ikke om den.

Men Frølich komponerede også musik til Livjægernes Musikkorps, der udelukkende bestod af valdhorn (jægerhorn) - uden ventiler. Og Johanne Louise Heibergs musik til syngespillet 'En Søndag på Amager' tilskrives til en vis grad - og i hvert fald hvad angår arrangementerne - Johannes Frølich.

Frølich døde den 21. maj 1860.


Marcher:

MARCH FOR 9 VALDHORN (1832)

MARCH I ANLEDNING AF H.M. KONGENS FØDSELSDAG

PARADEMARCH FOR MILITÆRORKESTER (1847)

RIBERHUSMARCH (1843) (8. Regiments Musikkorps)

JÆGERMARCH (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

TRIUMPH MARCH

Frørup, C. F.

C. F. Frørup er født i 1866. Han spillede violin og klaver. Fra 1895 til 1910 var han musikdirektør på St. Mariendal, Strandvejen - her ledede han både hornmusik og strygeorkester. Han spillede i sine unge dage også i Klampenborg Koncertsal og i Dagmar-Teatrets orkester. Frørup blev i Dansk Musikertidende omtalt som et særdeles beskedent, retlinet og nobelt menneske, hvis kompositioner 'hævede sig over døgnflueniveauet'.


Marcher:

DEN FRIVILLIGE

FOR DANMARKS FRIE FLAG (1920)

VED BATALJONEN (IMMS Danmarks Musikkorps)

LÆRLINGEFORENINGENS JUBILÆUMSMARCH (1900)

Fulling, Hans Astor Røed

Hans Fulling er født den 27. juni 1912 i Randers som søn af musiker ved 5. Dragonregiment, Hans Nielsen Fulling. Han lærte at spille basun og slå tromme, og i 1929 blev han basunist i dragonregimentets musikkorps sammen med faderen.

I 1932 blev hele den danske militærmusik udenfor Livgarden nedlagt, og Fulling blev klaverstemmer. Men allerede i 1933 konkurrerede sig ind i Den Kongelige Livgardes Musikkorps som basunist. Her var han til 1937, hvor han efter konkurrence blev janitshar i Det Kongelige Kapel. Hans Fulling gjorde tjeneste i kapellet frem til 1982 - altså i 45 år.

Ved siden af tjenesten i Livgarden og i Kapellet, spillede Hans Fulling i Det Nye Teaters Orkester, i Fælledparkens 70 mands harmoniorkester under Johan Hye-Knudsen og fra 1935 til 1961 også i Tivolis Harmoniorkester, hvor Fulling også dirigerede en sæson. Han har været instruktør og dirigent for flere amatørorkestre - f.eks. Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps i København.

I 1945 blev Hans Fulling docent ved Det Kongelige Musikkonservatorie, hvor han gennem 34 år stod for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en systematisk uddannelse af janitsharer.

I 1956 kom Hans Fulling igen til Den Kongelige Livgarde - denne gang som chefinstruktør for Tambourkorpset. Her har han frem til 1983 været en farverig og højt skattet lærer og inspirator. En TV-udsendelse i 1984 om optagelsesprøven og uddannelsen ved Livgardens Tambourkorps, gjorde Fulling landskendt. Også mange andre civile og militære tambourkorps har gennem tiden haft brug for Hans Fullings viden og pædagogiske evner.

Hans Fulling har udgivet nodesamlingerne 'At Tjene og Yde med Rytme og Klang' og 'Levende Musik - Levende Tambour' (Engstrøm & Sødrings Forlag). Han har også redigeret 2 bøger for hæren med nodesamlinger for tromme og marchfløjte samt for Es-trompet. Fullings kompositioner er hovedsagelig for tambourkorps og signalinstrumenter.

Hans Fulling døde den 30. oktober 2002 - 90 år gammel. Før sin død nåede han at bidrage med meget værdifulde oplysninger til denne DVD-rom.


Marcher:

ACCENT MARCH

BIRTHE JEPPE MARCH

ETUDE KLANGE MARCH

FREMAD GUTTER

GRUNDLOVSMARCH

H.J.V.R. TAMBOURMARCH

HELGE 'ENGSTRØM-SØDRINGS' TAMBOURMARCH

HENNING SØAGER's TAMBOUR MARCH

HILSEN - DEN SIDSTE

JYLLAND-FALSTER MARCH

KOM SÅ

KVARTET TAMBOUR MARCH

KVINDELIGT FLYVERKORPS JUBILÆUMSMARCH

KVINDELIGT FLYVERKORPS SIGNALHORNSMARCH

LIVGARDENS GAMLE TAMBOURERS MARCH

LYRE KONCERT MARCH

LYREBUM MARCH

NIELS HENKEL's MARCH

NYTÅRSMARCH KLOKKEN 24

NØRREJYSKE ARTILLERIREGIMENTS FELTMARCH

ODENSE 1000 ÅRS TAPPEN-TAMBOUR MARCH

ROSKILDE MARCH

SCHOTTISH SWING MARCH

SE OP

SEKSTET ESPRISEVO MARCH

SLOW TAMBOUR MARCH

SPEJDER FESTMARCH

SPEJDERKORPS

STACCATO MARCH

STUDIE DUET TAMBOUR MARCH

SØREN TELLINGS FESTMARCH

TAMBOUR MARCH TIL DET DANSKE SPEJDERKORPS

TORSDAGS HORNMARCH

TROMPETER MARCH

VIVE L'AMOUR - LYRE MARCH

VORDINGBORG MARCH

VORDINGBORG TAPPENSTREG

Gade, Jacob

Jacob Gade blev født i Vejle den 29. november 1879. Han blev uddannet på klaver og violin, og sad allerede som 17-årig som pianist på Lorry i København. Gade havde da allerede skrevet sine første små kompositioner. Senere blev Jacob Gade kapelmester på forskellige Københavnske Teatre - bl.a. Dagmarteatret.

I 1919 rejste Gade til U.S.A. hvor han i næsten 3 år var violinist i The National Symphonie Orchestra, New York. I 1921 vendte Gade tilbage for at blive kapelmester for et 20-mands orkester i Paladsteatret og om sommeren dirigerede han revyerne i Tivoli-Teatret. I 1926 blev han direktør for Nørrebros Teater.

Gade komponerede også under pseudonymerne Maurice, Ribot, Leon Bonnard og James Wellington. Hans 'Tango Jalousie' er lige så verdensberømt som f.eks. 'Stars and Stripes', og den gjorde Jacob Gade til en meget rig mand. Hans suite 'Bryllup på Himmelpind' er meget populær på militærmusikkens reåpertoire. Han døde i februar 1963 i København.


Marcher:

FORÅRS MARCH

HYLDNINGSMARCH

SKANDINAVIEN-AMERIKA.LINIEN (1924)

SØRGEMARCH

Gade, Niels Wilhelm

Niels W. Gade blev født den 22. februar 1817 i København som søn af instrumentmager Søren Nielsen Gade. Han kom i snedkerlære, men musikken trak dog mere, og kort efter begyndte han på egentlig undervisning i violin, klaver og musikteori.

I 1836 blev Gade violinelev i Det Kongelige Kapel, og han fik snart et godt ry for stor dygtighed. I 1838 turnerede han som solist i Sverige og Norge. Niels W. Gade var på det tidspunkt begyndt at komponere. Hans 1. Symfoni i C-moll kom i 1843, men faldt ikke i god jord i København. Han sendte den så til en af tidens store musikpersonligheder, Feliks Mendelsohn-Bartholdy i Leipzig, som blev meget begejstret for symfonien.

Snart rejste Niels W. Gade til Leipzig for at studere videre hos Mendelsohn, men han endte snart som lærer ved Mendelsohns musikkonservatorie og som dirigent for de berømte Gewandhaus-koncerter. Gade havde fået et godt ry og en god stilling i Leipzig, men da krigen mellem Tyskland og Danmark brød ud i 1848, sagde han straks sin stilling op og rejste hjem. Det var en handling som blev meget værdsat i København, og som Gade aldrig fortrød.

Niels W. Gade blev i 1850 meddirektør for Det Kongelige Musikkonservatorium, i 1851 organist ved Garnisonskirken og fra 1858 var han organist ved Holmens Kirke. Samtidig var han dirigent i Musikforeningen, og en sæson også dirigent for Det Kongelige Kapel.

Niels W. Gade skrev 8 symfonier, teatermusik - f.eks. 'Aladdin' og 'Et Folkesagn', en enkelt opera, flere koncertouverturer og dramatiske værker - f.eks. 'Elverskud', hvorfra den berømte morgensang stammer. En del marcher blev det også til.

Niels W. Gade døde den 21. december 1890.


Marcher:

ARTILLERI MARCH

BØNDERNES MARCH - AF 'ET FOLKESAGN'

ECHO DE FREDENSBORG (1890)

FESTMARCH

FESTMARCH TIL DEN NORDISKE INDUSTRIUDSTILLING

FESTMARCH TIL UNIVERSITETETS JUBELFEST (1879)

MARCH TIL SKYDEBANEFEST (1841)

NYBORG SKYTTEFESTMARSCHE (Computer)

PILGRIMSMARCH AF 'KORSFARERNE'

SØRGEMARCH FOR ADMIRAL E. SUENSON

SØRGEMARCH FOR KONG FREDERIK VII (1864)

SØRGE MARSCH (Computer)

ULYSSES MARCH (1884)

Gerson, Georg

Georg Gerson blev født den 14. oktober 1790. Gerson var både dansk bankier og komponist. Han beskrives som et stort forretningstalent. Som 15-årig blev han sendt til Hamborg for at uddanne sig. Da han vendte tilbage i 1812 blev han ansat i bankierfirmaet J. Hambro og Søn og blev i 1816 medejer af firmaet.

Men Georg Gerson var samtidig musikalsk begavet. Som barn blev han undervist af dygtige lærere, og i hamborgtiden knyttede han forbindelse til to af tidens virtuose musikere, violinisten Andreas Romberg og dennes fætter, cellisten Bernhard Romberg. Her studeerede han også musikteori.

Efter hjemkomsten udviklede han sig til at blive en af Københavns dygtigste kvartetspillere. Han var desuden et virksomt medlem af 'Selskabet for musikkens Udbredelse', der en tid spillede en stor rolle i det københavnske musikliv. I 1821 blev Gerson udnævnt til hofråd, fordi han skulle gennemføre en større låneforretning i London for sit firma (muligvis på vegne af regeringen). På vejen hjem blev han i Hamborg ramt af et apoplektisk anfald, der lammede hans venstre hånd og dermed endte hans virksomhed som udøvende musiker. Allerede den 16. februar 1825 døde han af et nyt slagtilfælde - kun 4 måneder efter sit bryllup.

Selv om Georg Gerson kun blev 35 år gammel, njåede han at komponere mere end 200 musikværker: En del sange, en symfoni, to ouverturer, desuden seks kammermusikværker og enkelte orkesterværker.

Marcher:

INDTOGSMARCH VED KONGENS HJEMKOMST FRA WIEN

MARCH NR. 1 FOR DEN KONGELIGE LIVGARDE

MARCH NR. 2 FOR DEN KONGELIGE LIVGARDE

MARCH TIL KONGENS REGIMENT

Glindemann, Ib

Ib Glindemann er født 27. september 1934. Han studerende ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1952-1956, hvor hovedinstrumentet var trompet. Glindemann samlede et amatørbigband, 'Skyliners', mens han gik på konservatoriet, hvor den rytmiske musik ikke var særligt estimeret på den tid. Man øvede i kælderen under Forsvarsbrødrenes bygning i Gothersgade hver søndag formiddag. Orkestret bestod af konservatorieelever og gode amatører, og flere af dem fik senere en karriere i bl.a. DR's Big Band.

Ib Glindemann dannede sit eget professionelle orkester umiddelbart efter bestået konservatorieeksamen. Han blev med sit orkester tilknyttet reklamestationen Radio Mercur som fast radio big-band fra starten i sommeren 1958 og indtil økonomiske vanskeligheder betød, at aftalen ophørte et halvt års tid senere. Orkestret blev dog opløst efter få år. Siden skrev han filmmusik, og deltog flittigt i debatten om popmusikkens underlødighed.

I 1994 dannede han et nyt big band og har siden da haft stor succes med at rejse landet tyndt med egne kompositioner, blandet med gamle schlagere taget fra bl.a. Glenn Millers, Count Basies, Benny Goodmans , Stan Kentons og Tommy Dorseys repertoire.

Ib Glindemann døde den 4. april 2019.


Marcher:

DEN MUNTRE PARADE (1989) (Tivoligardens Musikkorps)

HADERSLEV MARCH (2013)

TAKE OFF (1961) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

Glæsel, Dan Kuno

Dan Glæsel er født i 1929. Han begyndte sin musikalske karriere i Tivoli Garden og fortsatte studierne på Det Kgl. Musikkonservatorium. I 1948 blev Glæsel ansat som basunist i Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Han spillede også en årrække i Tivolis Harmoniorkester.

I 1961 blev Dan Glæsel udnævnt til musikdirigent ved Falsterske Fodregiments Musikkorps. Efter sammenlægningen med Danske Livregiments Musikkorps til Sjællandske Livregiments Musikkorps, fortsatte Glæsel som musikdirigent frem til 1980. Dan Glæsel var en god musikpædagog og han var fra 1964 til 73 musikinstruktør for Tivoli Gardens Musikkorps - ligesom han skrev nogle gode og iørefaldende marcher.

Dan Glæsel var også en anerkendt kunstmaler, og det helligede han sig i sine sidste år, som han tilbragte i Spanien. Dan Glæsel døde i 1999.


Marcher:

GARDEHUSARREGIMENTETS 200 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (1962)

TIVOLIGARDEN I GALLA (Tivoligardens Musikkorps)

HONNØR FOR H.C.ANDERSEN SLOTTET (1980)

SJÆLLANDSKE LIVREGIMENTS FANFAREMARCH (1964)

Gormsen, Carl Ferdinand

Carl F. Gormsen er født i Odense den 10. marts 1890. Hans søster fik et klaver, men det blev Carl der kom til at bruge det mest. I begyndelsen spillede han efter gehør, men det gik snart op for forældrene, at en egentlig musikundervisning var værd at ofre på Carl Gormsens talent.

Under sin værnepligt som garder i København benyttede han lejligheden til at studere musik, og han fortsatte senere sine studier hos Christian Danning i Odense.

Fra 1917 var Carl Gormsen kapelmester ved Esbjerg Sommerteater og fra 1921 var han kapelmester på forskellige teatre i Odense. I 1930 nedsatte han sig som musikdirektør og musiklærer i Fredericia, hvor han også oprettede sit eget musikforlag. Carl F. Gormsen begyndte at komponere allerede som 16-årig. Det blev gennem årene til mere end 150 kompositioner. Han fik i øvrigt tilnavnet 'Myggen', fordi han altid blev tiltrukket, ikke af lyset, men af steder, hvor der skete noget. Kom han gående forbi et hus, hvor der var fest, generede han sig ikke for at gå ind og blande sig med gæsterne. Således var det ikke usædvanligt at finde Gormsen ved klaveret ved sammenkomster, hvor han ikke kendte en eneste!

Hans kendteste march er 'Under Bjørneskindshuen' fra 1913 - komponeret under værnepligten i Livgarden. Gormsen fortæller, at han blev inspireret til den under en stumfilm med borge og riddere. Han kaldte marchen 'Sejrherren rider over vindebroen'. Imidlertid bad Prins Aage - officer i Livgarden - om at få tilegnet en komposition, og Gormsen døbte nu marchen om til 'Under Bjørneskindshuen' og tilegnede den prinsen.

Carl F.Gormsen døde i 1968.


Marcher:

AMERICAN MARCH (1906)

BROCKMANN MARCH (1917)

FESTMARCH

KØBESTÆVNETS MARCH (1940)

ODENSE TAPPENSTREG

ONKEL PETERS MARCH (1917)

PRINS GUSTAV's MARCH (1941)

PÅ MARCH GENNEM LIVET - MARCHSUITE (1941)

PÅ VINGERNE - FLYVERMARCH (1941)

UNDER BJØRNESKINDSHUEN (1913) (8. Regiments Musikkorps)

VENI, VIDI, VICI (1940)

Gottschalksen, Carl Emil Verner

Carl Gottschalksen blev født den 20. februar 1854 i København. Han blev sat i urtekræmmerlære, men "hele min hu stod til musikken", som han fortæller i sine erindringer 'En glad musikants dagbog'. Han blev så uddannet som violinist.

I 1871 blev han ansat som althornblæser i 17. Bataljons Musikkorps med rang af underkorporal under overhornblæser Frederik Lottenburger. 17. Bataljons Musikkorps dannede sammen med 4. Batajlons Musikkorps det halvbrigademusikkorps, der fra 1880 blev til 4. Regiments Musikkorps. Under lejrsamlingerne ved Hald, var Carl Gottschalksen med, når brigadens 2 halvbrigademusikkorps danne det 36 mand store brigademusikkorps under ledelse af stabshornblæser Th. Pöckel.

I 1874 var var værnepligten slut og Carl Gottschalksen begyndte sin karriere som musikdirektør ved forskellige omrejsende teatre og ved Vesterbros Teater. Efter et par år i Finland som kapelmester kom han tilbage til København i 1881, hvor han blev musikdirektør på 'Casino', senere på 'National' og i 'Cirkus Variete' - og i nogle år var han også dirigent for Tivolis Promenadeorkester og Tivolis Harmoniorkester.

Carl Gottschalksen, der var en meget populær skikkelse i København - kendt af alle under navnet 'Callemand' - døde i januar 1939. Ud over marcherne, skrev Carl Gottschalksen også en 'Ouverture for Militærorkester', som bl.a. ligger i nodearkivet hos det nuværende 8. Regiments Musikkorps.


Marcher:

ALT FOR FÆDRELANDET (1914)

DEN DANSKE ARMÉS MØNSTRINGSMARCH (1916)

FANEVAGTEN

DE GAMLE NORDISKE KÆMPERS MARCH (1908)

GARDEHUSARERNES ESTANDARD VAGT (1912)

GARDENS PRIS

KRONPRINS FREDERIKS PARADEMARCH

LIVGARDENS FANEVAGT (1908)

ODENSE TAPPENSTREG

PREMIERET HONNØRMARCH

SLESVIGER MARCHEN

SPEJDERNES FANEVAGT

TREKONGER MARCH (1915)

VÅBENBRØDRENES JUBILÆUMSMARCH (1909)

Greffel, Friedrich Bernhard

Bernhard Greffel var overtrompeter (dirigent) ved 3. Dragonregiments Musikkorps i Aarhus i 1860'erne og 1870'erne. Han var født i Uelzen i Tyskland den 25. marts 1826. I 1856 blev han spillemand ved 9. Bataljons Musikkorps i Altona. Han kom til Danmark - formentlig som overtrompeter i Aarhus - før krigen i 1864, hvor han deltog på dansk side.

Bernhard Greffel var en fremtrædende person i det Aarhusianske musikliv. Ved siden af tjenesten i dragonregimentet, dirigerede han mange koncerter i Riis Skov og Vennelyst - to meget søgte udflugtssteder i Aarhus på den tid. Greffel roses i avisen fordi "det her musicerende orkester under hans mangeårige ledelse har nået et særdeles respektabelt standpunkt".

Greffel komponerede - foruden marcherne - en 'Feodorowna Vals' og orkesterfantasierne 'Drømmen ved Havet', 'Nat og Morgen' og 'Stor Phantasie for Orchester' - samt en 'Hads Herreds Galop'.

Den 23. august 1876 kan avisen meddele: "Friderich Bernhard Greffel, 50 år, som i forrige Uge ramtes af et apoplektisk Anfald, er i dag afgået ved Døden. Den Afdøde har en del Fortjeneste af at have bragt Musikken frem her. Begraves fra det militære sygehus."


Marcher:

DANSK REVEILLE

GREV FRIIS SØRGEMARCH

SØRGEMARCH

Gyldmark, Oskar Kristian

Oskar Gyldmark - bror til Sven Gyldmark - er født i København den 11. marts 1893 - søn af skuespilleren og revyforfatteren Oscar Nielsen. Han blev elev af Arthur Allin og tog organisteksamen i 1915. Fra 1921 var han organist ved Københavns Begravelsesvæsen. Senere blev Oskar Gyldmark overdirigent for sammenslutninger af Københavnske, Sjællandske og Nordiske Arbejdersangkor.

Oskar Gyldmark var en dygtig orgelsolist og en meget produktiv komponist - mest af sange (bl.a. 'Danmark for Folket') og korværker, men også af klavermusik og orkesterstykker. Oskar Gyldmark døde i 1977.


Marcher:

DANNEVIRKE MARCH

DANSK FLYVERMARCH

MARCH - AF LANDLIG SUITE NR. 1

MARCH - AF LANDLIG SUITE NR. 2

MARCHE ESPAGNOLE

ZIGEUNERMARCH

Gyldmark, Sven Rudolf S.

Sven Gyldmark - bror til Oskar Gyldmark - er født den 21. april 1904 i København. Han blev uddannet som pianist, men kom mest til at arbejde som kapelmester ved forskellige restaurationer og teatre. Fra 1942 til 1949 var han kapelmester på Folketeatret.

Sven Gyldmark skrev musik til adskillige revyer og til mere end 35 film. Dertil kommer en lang række populære melodier og sange samt nogle orkesterstykker. Han skrev ofte under pseudonymerne G. Bonadoni, J. Lacome og Spike O'Brien. De fleste af Sven Gyldmarks marcher vidner om han tid i Livgardens Tambourkorps - de er skrevet for trommer og fløjter og tilegnet korpsets kendte instruktører og stabstambourer. Sven Gyldmark døde i 1981.


Marcher:

FODBOLD MARCH (1952)

HANS FULLING's MARCH (1959)

I KONGENS KLÆ'R (1954)

LAU's TAPPENSTREG (1959)

LIVGARDENS TAMBOURMARCH (1959)

MARCH INDIGO (1943)

STABSTAMBOUR SEVELS MARCH (1959)

STABSTAMBOUR JAN JERICHAU's MARCH

Gaardbo, Mogens Ahrensburg

Mogens Ahrensburg Gaardbo er født i Hjørring i 1941 som søn af Villy Gaardbo. Som kun 7-årig kom han med i KFUM-Spejdernes Orkester, der blev dirigeret af hans far. Det førstre instrument var lilletrommen - senere bækken, men snart begyndte undervisning på klarinet.

Efter flytning til Middelfart blev han musiker (klarinet) i 'Statshospitalets Salonorkester' og senere i 'Middelfart DUI-Orkester' - denne gang på kornet. I 1958 blev Mogens Gaardbo ansat som trafikelev ved Statsbanerne. Han kom med i 'Fredericia Jernbaneorkester', som Villy Gaardbo havde overtaget ledelsen af. Efter at være flyttet til Sjælland blev han musiker i 'Helsingør Jernbaneorkester', men skiftede i 1977 til 'Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps', hvor han i en årrække spillede piccolo (Eb-Cornet).

I 1981 var han medstifter af - og i en årrække formand for - IMMS (International Military Music Society) Danske 'Branch', hvor han stadig (2019) er redaktør af societetets medlemsblad 'Reveille'.

I 1986 var han medstifter af 'Roskilde Hornorkester' som få år senere blev til '8. Regiments Musikkorps' der p.t. eksisterer på 30. år med garnison i Kastellet, uniformeret i hærens infanteriuniform model 1880. Her er Mogens Gaardbo musiker i slagtøjsgruppengruppen og musikkorpsets stabstambour.

Mogens Gaardbo har i en årrække interessereret sig for Dansk Militærmusiks historie og konsulteres ofte af hæres professionelle musikkorps i historiske soørgsmål. Han er redaktør af nærværende interaktive DVD-rom 'Militærmusikken i Danmark'. Han marcher er komponeret under mellemnavnet 'Ahrensburg'.

Marcher:

STABSTAMBOUREN (2016) (8. Regiments Musikkorps)

HILSEN TIL REGIMENTSMUSIKKEN (2016) (8. Regiments Musikkorps)

UNDER VALDEMARSFANEN (2019) (8. Regiments Musikkorps)

Gaardbo, Villy Emil

Villy Gaardbo er født i Hjørring i 1917 og blev uddannet bager og konditor. I 1952 fik han embede som kordegn ved Middelfart Kirke. I 1930'erne dannede han sammen med gode spejderkammerater KFUM-spejdernes Orkester i Hjørring. Det eksisterer stadig som KFUM Spejdernes Brass Band, Hjørring.

Gaardbo blev mere og mere 'bidt' af musikken. Han læste musikteori hos byens organist. Efter besættelsen blev han dirigent for KFUM-spejdernes Orkester. Kort tid efter flytningen til Middelfart, blev han dirigent for byens DUI-orkester og igen nogle år senere dirigent for Fredericia Jernbaneorkester, ligesom han blev opfordret til at være med til at danne og lede Middelfart Statshospitals Kor og Orkester.

Det blev mere og mere kordirektion, der optog Villy Gaardbo, og han var i mange år korleder for såvel et børnekor (Skjold), et ungdomskor (Bel Canto) og for Middelfart Motetkor - og sluttede karrieren af som dirigent for Middelfart Seniorkor og -orkester.

Villy Gaardbo døde i 1987.

Marcher:

KORPSLEJRMARCH (1947) (IMMS Danmarks Musikkorps)

MALTHESER MARCH (1950) (IMMS Danmarks Musikkorps)

Hammerbak, Erik

Erik Hammerbak er født i 1941. Som 6-årig begyndte han på klaverundervisning, og som 9-årig begyndte han at spille marchfløjte (senere cornet, euphonium og trombone) i et FDF-orkester.

På et dirigentkursus, hvor en af lærerne var Dr. Dennis Wright fra England, blev Erik Hammerbak klar over, at det var her, hans interesse lå. Snart efter dirigerede han selv sit FDF-orkester, og i 1965 blev han uddannet i direktion på musikkonservatoriet.

I 1966 blev Hammerbak indkaldt til Sjællandske Ingeniørregiment, og opnåede det følgende år rang af løjtnant. Efter sin tjeneste i hæren, fortsatte han sine studier på Det Kongelige Musikkonservatorium. Erik Hammerbak blev i 1973 ansat som musikdirigent ved Prinsens Livregiments Musikkorps i Viborg.

I 1976 blev han efter ansøgning musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps (senere Musikkorps Fyn). Dette musikkorps blev desværre det sidste af de Odenseanske regimentsmusikkorps, hvor først H. C. Lumbye og senere komponisten Carl Nielsen begyndte deres professionelle karriere. Da Musikkorps Fyn blev nedlagt i 1997, blev Erik Hammerbak overflyttet til Slesvigske Fodregiments Musikkorps i Haderslev - nu benævnt Slesvigske Musikkorps, hvorfra han blev pensioneret i 2004. Hammerbak uddannede sig nu som organist og virker som afløser ved de odenseanske og fynske kirker. Erik Hammerbak har også lejlighedsvis virket som vicemusikdirigent ved 8. Regiments Musikkorps.

I forbindelse med hærens 400 års jubilæum i 2014 var Hammerbak den drivende kraft bag en stor jubilæumskoncert i Odense Koncerthus, hvor man samlede ca. 40 af de musikere, der i tidens løb har gjort tjeneste ved 6. Regiments Musikkorps - Fynske Livregiments Musikkorps - Musikkorps Fyn. Koncerten blev en stor succes og samlede mere end 1000 begejstrede tilhørere.

Erik Hammerbak oprettede i 1979 musikforlaget 'Helios', der hovedsagelig udgiver musik for blæseorkestre. Han blev i 1989 dansk vicepræsident i 'International Military Music Society' (nu Dansk Selskab for Militærmusik).


Marcher:

DANEHOF MARCH (Fynske Livregiments Musikkorps)

DANFOSS 50 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (1983)

HILSEN TIL FREDERICIA (2000)

LANDSMUSIKKEN KALDER (1974)

SJÆLLANDSKE INGENIØRREGIMENTS MARCH (1972)

SMS MARCH (SLESVIGSKE MUSIKKORPS SEJRSMARCH) (2004)

Hansen, Christian Julius

Christian J. Hansen er født i 1814. Han var elev af J. P. E. Hartmann og blev i 1845 organist ved Garnisonskirken. Chr. Hansen var en dygtig kordirigent, og var fra 1848 og frem til sin død i 1875 dirigent for Studentersangforeningen.

Christian Hansen var personlig ven med Frederik VII, og han blev i 1852 udnævnt til Kongelige Kammermusicus. Han komponerede mest sange og korværker. Læs mere om Christian J. Hansen i artiklen om Frederik VII's Jagtmusik. Han døde i 1875.


Marcher:

DE DANSKE KANONER PÅ TØJHUSET STOD (1851) (8. Regiments Musikkorps)

SØRGEMARCH FOR GENERAL RYE (1849) (Fynske Livregiments Musikkorps)

Hansen, Flemming

Flemming Hansen - født den 23. december 1870 - var det meste af sit liv restaurationsmusiker. Han begyndte allerede som 9-åring at slå tromme i sin faders restaurant. Den første stilling som musikdirektør fik han i 1894 i etablissementet 'Osborne'.

Omkring århundredeskiftet åbnede den mondæne 'Café de la Reine' ved Dronning Louises Bro, og her var Flemming Hansen kapelmester fra åbningen og 9 år frem. Derefter fulgte nogle år i 'Søpavillonen', og efter en kort afstikker til Helsingør, slog Flemming Hansen sig ned i Holbæk. Her spillede han dels på 'Postgaarden' og dels på 'Strandpavillonen', som han efter nogle år overtog ledelsen af.

I 1934 flyttede Flemming Hansen tilbage til hovedstaden, hvor han blev kapelmester på Nørrebros Teater. Han døde i 1955.


Marcher:

COOK MARCH

DRONNING ALEXANDRINES JUBILÆUMSMARCH (1939) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

KRONPRINS FREDERIKS MARCH (1935) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

MARCH EUTERPE (1950)

MARCHE DE LA REINE (1922)

TIVOLI HONNØRMARCH (1943)

VELO MARCH (1909)

Hansen, Harald Alex

H. Alex Hansen er født den 17. december 1923. I 1947 blev han musiker i 3. Regiments Musikkorps i Randers/Viborg. Ved genoprettelsen af 6. Regiments Musikkorps i 1953 kom H. Alex Hansen til Odense, hvor han fra 1961 og til sin pensionering i 1983 også var vicemusikdirigent og i en kort periode fra 1976-77 konstitueret musikdirigent.

H. Alex Hansen var en dygtig arrangør, hvilket utallige arrangementer for musikkorpset vidner om. Han var desuden dirigent for Odense Jernbaneorkester. Han døde i 1984.


Marcher:

FORMÉR PARADE (1980)

PÅ VAGT FOR NORDEN

Hansen, Poul Erik

Poul Erik Henning Ulrik Hansen er født den 8. december 1928 i Odense. Som barn spillede han harmonika 'efter gehør'. Men i 1946 købte han sin første trompet, og begyndte at tage undervisning hos Eskild Hansen (Odense Byorkester). Året efter blev Poul Erik Hansen medlem af KFUM-spejdernes Orkester - og efter yderligere et par år, blev han medlem af Dansk Musiker Forbund, og var således professionel musiker.

I maj 1950 begyndte han at aftjene sin værnepligt, og efter rekruttiden blev Poul Erik Hansen værnepligtig musiker ved 2. Regiments Musikkorps i Sønderborg - og fra 1951 værnepligtig til frivillig tjeneste. I 1953 blev han fast ansat musiker ved samme musikkorps, og blev senere samme år overflyttet til det nu (gen)oprettede 6. Regiments Musikkorps (senere Fynske Livregiments Musikkorps) i Odense. Her var Poul Erik Hansen en skattet musiker frem til 1988.

Poul Erik Hansen var blevet interesseret i at lære at spille fløjte, og tog undervisning hos fløjtenisten Uffe Agerschou (en kort periode musikdirigent ved Livgarden). Det fik han glæde af i 1966, hvor han blev dirigent for Odense Stålskibsværfts Orkester (senere Lindø Concert Band). I skrivende stund (2009) er det blevet til en 'retrætepost' som musiker i dette orkester - fløjte eller kornet efter behov. Poul Erik Hansen har også virket som instruktør og lærer ved H. C. Andersen Garden, Odense Pigegarde og Danehofgarden i Nyborg.

Som komponist har Poul Erik Hansen deltaget med marcher i flere konkurrencer. det blev bl.a. til en fornem 3. plads i konkurrencen om en 'Dronning Margrethe II's Jubilæumnsmarch' i 1997. Marchen fik senere titlen 'Trænregimentets March'.

Marcher:

ESBJERG JERNBANEMARCH (2002)

HILSEN TIL LINDØ (1976) (Lindø Concert Band)

KERTEMINDE HAVNEFESTMARCH (1982)

AN EDESSE (1982)

MÆRSK HONNØRMARCH (2000) (video med Slesvigske Musikkorps)

ODENSE 1000 ÅRS MARCH (1988) (Fælleskoncert på Flakhaven)

TRÆNREGIMENTETS MARCH (1997) (Lindø Concert Band)

Hansen, Thorvald

Thorvald Hansen er født i 1847. I 1864 begyndte han sin musikerkarriere som trompetist i 'Alhambra' - det modstykke til Tivoli, som Emil Horneman og Georg Carstensen oprettede på Frederiksberg da Carstensen måtte forlade Tivoli. Det var her Wilhelm Ramsøe var blevet musikdirektør.

I 1867 kom Thorvald Hansen til H. C. Lumbyes orkester i Tivoli, hvor han spillede 28 sæsoner. Efter yderligere 18 sæsoner i Casino-teatret, blev Thorvald Hansen trompetist i Det Kongelige Kapel. Han var også lærer i trompet på Det Kongelige Musikkonservatorium.

I nogle år var Thorvald Hansen vicedirigent under Georg Lumbye i Tivoli, ligesom han dirigerede i musikforeningen 'Eufrosyne' og ved 'Folkekoncerterne af 1886'. Thorvald Hansen var også organistvikar for J. P. E. Hartmann i Københavns Domkirke. Kort før sin død i 1915 modtog han ridderkorset.

Thorvald Hansen er mest kendt for sin 'Kvintet for Messingblæsere', 'Koncertvals for Trompet' og 'Romance, Scherzo og Sonale for Trompet', men skrev også en enkelt march.


Marcher:

MARCHE TRIOMPHALE

Hansen, Villy Sigfred Gudmund

Villy Hansen er født i 1914. Som så mange andre dygtige musikere, begyndte han sin musikalske karriere i Tivoligarden, hvor han spillede basun fra han var 10 til han var 15 år. Videreuddannelsen fik han bl.a. ved kgl. kapelmusikus Anton Hansen.

Efter nogle år som musiker i 'Valencia' og i Teddy Petersens Orkester, kom han i 1937 til den Kgl. Livgardes Musikkorps. Om sommeren spillede han - og dirigerede lejlighedsvis - Tivolis Harmoniorkester. I 1950 blev Villy Hansen udnævnt til musikdirigent ved 3. Regiments Musikkorps i Randers - i 1951 ved 5. Regiments Musikkorps i Vordingborg, og fra 1961 og frem til nedlæggelsen i 1973 var han musikdirigent ved Danske Livregiments Musikkorps i Høvelte.

Villy Hansen døde i 1984.


Marcher:

DANSKE LIVREGIMENTS JUBILÆUMSMARCH (1963) (8. Regiments Musikkorps)

Hartmann, Johan Peter Emilius

J. P. E. Hartmann blev født i København den 14. maj 1805 som søn af organist August Wilhelm Hartmann, der igen var søn af den indvandrede tyske hofviolon og komponist Johan Ernst Hartmann.

Hartmanns mor var 'opdragerinde' for den lille prins Frederik - senere Frederik VII - og familien boede om sommeren på Sorgenfri og om vinteren på Amalienborg. Prinsen og Hartmann blev barndomsvenner - et venskab der holdt livet igennem.

Hartmann blev student i 1822 og blev i øvrigt jurist i 1828. Men det blev ikke juraen, der trak det længste strå. I hjemmet var Hartmann blevet undervist i musik - bl.a. af Johannes Frølich. I 1827 blev han lærer ved Sibonis Musikkonservatorium og virkede her frem til 1840. I 1865 blev han meddirektør for Det Kongelige Musikkonservatorium. I 1824 havde Hartmann efterfulgt sin far som organist ved Garnisonskirken, og i 1843 blev han - efter Weyse - organist ved Københavns Domkirke - Frue Kirke. Han var formand for Musikforeningen fra 1839 til 1892, og han var formand og dirigent for Studentersangforeningen.

Hartmann skrev tre operaer - 'Ravnen', 'Korsaren' og 'Liden Kirsten' - musik til mange teaterstykker og Bournonville-balletter - bl.a. 'Valkyrien' og 'Trymskviden'. Han skrev også mange kantater og sange, som helt op til i dag er 'folkeeje'. Mange af hans marcher stammer fra balletmusikken.

En helt særlig plads i militærmusikkens repertoire har hans melodi til sangen 'Slumrer sødt i Slesvigs Jord' af H. P. Holst. I slutningen af august 1850 afholdtes en koncert på Rosenborg Eksercerplads til fordel for de efterladte til de mange faldne i den netop afsluttede treårskrig. Sangen er skrevet til den lejlighed. Den smukke melodi spilles stadig ved militære mindehøjtideligheder og når faldne soldater bringes hjem fra den moderne tids fjerne kamppladser.

J. P. E. Hartmann døde i 1900.


Marcher:

BRUDEMARCH (1868)

BRYLLUPSMARCH

EJNHERIEMARCH (1861)

FESTMARCH (1846)

FESTMARCH FOR GARDEN

FESTMARCH TIL MINDEFESTEN OVER KONG FREDERIK VI (1845)

FESTMARCH TIL SKYTTEFESTEN I NYBORG (1881)

HØJTIDSMARCH (1868)KRIGS-TAPPENSTREG FOR GARDEN

MARCH (1844)

PALERMO MARCH

RAVNEN - MARCH (1880)

SKANDERBORG FESTMARCH (1845)

SØRGEMARCH FOR ADAM OEHENSCHLÄGER (1850)

SØRGEMARCH FOR BERTEL THORVALDSEN (1844)

SØRGEMARCH FOR N. P. NIELSEN (1860)

SØRGEMARCH VED KONG CHRISTIAN VIII's BISÆTTELSE (1848)

TRYMSKVIDEN - GUDERNES TRIUMFMARCH (1868)

TRYMSKVIDEN - THORS BRUDEFÆRD (1868) (8. Regiments Musikkorps)

VALKYRIEN - VALHALLA MARCH (1861) (8. Regiments Musikkorps)

VALKYRIEN - VALKYRIERNES MARCH (1861)

ZIGEUNERMARCH

RAVNEN - MARCH (1880)

Hass, Hans Erik

Erik Hass - søn af overtrompeter ved artilleriet, Hans Hass - er født i 1893. I 1922 blev han ansat som valdhornist i Det Kgl. Kapel. Erik Hass døde - kun 56 år gammel - i 1949.

Såvidt vides skrev han kun den ene march, som han tilegnede 'heltene fra 9. april 1940'. Den er til gengæld fremragende.

Marcher:

FOR KONGE, FOLK OG LAND (1945) (Erik Hass) (8. Regiments Musikkorps)

Hass, Hans Niels

Hans Hass - født i Lyngby 1859 - blev ansat som militærmusiker i 1877. Fra 1886 til 1912 var han desuden basunist på Nørrebros Teater - nogle år også i 'National'.

Som militærmusiker gjorde Hass tjeneste i Fæstningsartilleriets Musikkorps. Han sluttede sin karriere som overtrompeter og dirigent for Kystartilleriets Musikkorps. Hass var en meget dygtig arrangør og komponist. Mange yngre musikere kom til Hass for at få undervisning i musikteori.

Sønnen Erik Hass skriver i partituret til 'Alexandra March': "Omkring Aahundredeskiftet afholdtes i London hvert Aar en international konkurrence over Militærmarcher, hvortil indsendes en Mængde Kompositioner fra alle Lande. I 1905 deltog min Fader (for første og eneste Gang) i denne Konkurrence ved Indsendelsen af omstående 'Alexandra March', der blev tilkendt 2. præmie. Det var var første (og vist nok eneste) Gang ved disse Konkurrencer, at en dansk Komposition blev prisbelønnet”. I Dansk Musikertidende kan man læse, at konkurrencen var udskrevet af musikforlaget Boosey & Hawkes i London. Den fandt sted i 1905 og der var 400 indsendte marcher.

'Alexandra March' spilles stadig af Livgardens Musikkorps på vagtparaden. Og hans kendteste march - 'De Danske Dragoner' - hører stadig til regimentsmusikkens standardrepertoire.

H. Hass var i øvrigt en meget kyndig amatørastronom. Han døde af sukkersyge den 22. november 1913 i en alder af kun 54 år.


Marcher:

ALEXANDRA MARCH (1900) (8. Regiments Musikkorps)

ARLEQUIN

DE DANSKE DRAGONER (8. Regiments Musikkorps)

DEN UNGE BATALJON

DET FLOTTE REGIMENT (1906)

EMIL JOHANNES MARCH

FREMAD MARCH

HONNØR FOR GENERALEN (1910)

MARCH FRANCAISE (8. Regiments Musikkorps)

MARCHE MILITAIRE

MARCHE SIAMESE (1890) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

OSMANNER MARCH (Computer) (1905)

ROCHESTER STATE CADETS (forarbejde til Alexandra March) (8. Regiments Musikkorps)

ROYAL STANDARD (1904)

SEIERSHYMNE (1899)

UNDER DEN GAMLE FANE (1911)

VALKYRIEN MARINE MARCH (1901) (Computer)

VORE JENSER (1903) (Computer)

Henckel, Johan Gottlob

Johan Gottlob Henckel er født i Aarhus den 29. maj 1865. Han var musiker i 8. Regiments Musikkorps fra 1882 til 1911. Henckel var også i en periode næstformand i Aarhus Orkesterforening og bestyrelsesmedlem i 8. Regiments Underofficersforening. Oplyningerne stammer fra Zethner-Møllers bog om Frimurerlogen St. Clemens, hvor Henckel blev optaget i 1899. Her tituleres han 'musikdirektør'.


Marcher:

TIL FODS - DANSK INFANTERIMARCHE

SOLDATERHILSEN MARCHE

Henriques, Fini Valdemar

Fini Henriques blev født den 20 december 1867 på Frederiksberg. Han var som dreng en vild krabat, men når han blev sat til klaveret eller fik en violin i hånden, blev han som forvandlet. Der var derfor ikke tvivl om, at han skulle være musiker. Han fik gode lærere - bl.a. Valdemar Tofte og Johan Svendsen. Snart begyndte han også at komponere, og allerede i 15-års alderen komponerede han en lille børnesymfoni, som han også selv dirigerede opførelsen af ved et større selskab.

Da Fini Henriques var 20 år gammel, rejste han til Berlin og blev optaget på Hochschule für Musik. Senere fortsatte han sine studier i Leipzig, Dresden og Wien.

Efter hjemkomsten til København, blev han ansat i Det Kongelige Kapel som bratschist og senere violinist, men allerede i 1896 forlod han kapellet for at hellige sig solistvirksomhed og komposition. Fini Henriques har komponeret flere symfonier, teatermusik ('Vølund Smed' og balletten 'Den Lille Havfrue'), kammermusik, orkesterværker m.m. Han døde i 1940.


Marcher:

BRYLLUPSMARCH

FESTMARCH

JUBILÆUMSMARCH TIL FRELSENS HÆR (1912)

SØNDERJYDERNES INDTOGSMARCH (1919)

SØNDERJYDERNES VAGTPARADE (1919)

Hillebrandt, Niels Peter

Niels Peter Hillebrandt er født i København den 14. september 1815 – 11. februar 1885) var en dansk organist og komponist. Kun 12 år gammel kom han ind på Giuseppe Sibonis nyoprettede musikkonservatorium dels som klaverelev, men også for at få uddannet sin stemme. Som lærer havde han bl.a. J.P.E. Hartmann. Efter endt uddannelse virkede han som musiklærer og dirigent for forskellige kor, og i 1852 blev han kantor og i 1858 tillige organist i Christians Kirke - en post han holdt til sin død.

Niels Peter Hillebrandt skrev udelukkende sange af et folkeligt tilsnit. Hans sange til soldaterne i de slesvigske krige blev meget populære og spilles også som marcher. I dag er han mest kendt for sangene 'Det går atter hjemad til den lille by' og 'På Vossevangen der vil jeg bo'.

Niels Peter Hillebrandt døde den 11. februar 1885.

Marcher:

DANSKE GUT, TAG VARE (1864)

TAK FOR DIN DAAD (1864) (Danske Livregiments Musikkorps)

Horneman, Johan Ole Emil

Få komponister har vel i så høj grad sunget sig ind i folkets hjerter som Emil Horneman - først og fremmest med 'Dengang Jeg Drog Afsted' og 'Højt fra Træets Grønne Top'. Horneman er født i København den 6. maj 1809.

Hornemans far var miniaturemaler, men også en god pianist. Den unge Emil ville også være kunstmaler - begyndte da også på akademiet og gjorde gode fremskridt - men pludselig besluttede faderen, at sønnen skulle være musiker. Han syntes, at maleriet var en for usikker levevej. Sønnen var ligeså musikalsk lærenem, som han havde været det på akademiet, og snart var Emil Horneman en velkommen gæst i de Københavnske hjem, hvor han underholdt på klaver med sine egne kønne kompositioner.

Horneman blev ansat som musiklærer ved Det Kongelige Teater, men det syntes han ikke gav ham udfordringer nok. Han oprettede så en musik- og malerihandel - først ved Holmens Kanal og senere på Amagertorv. Forretningen gik godt - ikke mindst takket være Hornemans egne populære kompositioner. Senere gik han i kompagniskab med den mere praktisk anlagte musiklærer Emil Erslev (1817-1882), og på den måde opstod Horneman & Erslevs Musikhandel, der i en lang række år blev en uvurderlig støtte for musiklivet i København.

Kort efter oprettelsen af Horneman & Erslevs Musikhandel kom de bevægede martsdage i 1848 - krigen mod oprørerne i Slesvig-Holsten brød ud. Digtere og komponister kappedes om at være med til at styrke modet og optimismen, men det var alt sammen for højtravende for menigmand og soldaten. "Det går ikke på den manér" sagde Horneman, "Nu skal jeg skrive Jer en rask 'firkantet' soldatersang, som I kan synge med på, og som I kan marchere til!". Og med telegrafdirektør Peter Faber (1810-1877) som tekstforfatter, skrev Horneman visen om 'Den Tapre Landsoldat' - 'Dengang Jeg Drog Afsted'.

Det fortælles, at da visen var færdig, gik Faber direkte til sin broder, der havde et smedeværksted. Her sang han visen for de jublende smedesvende. Så vidste han, at den var som den skulle være. I begyndelsen af April 1848 udkom 'Den Tapre Landsoldat' samme dag som de første tropper afgik fra København. Bladet med sangen spredtes som en løbeild landet over og hver soldat fik et eksemplar med i tornysteret. Intet andet land har en soldatervise, som på samme ligefremme måde taler til soldater og borgere. Med jævne og ligefremme ord - og med en melodi, der går lige til hjertet siger den alt det, som skal siges om vort land, fane og konge.

Horneman var i årenes løb blevet en yderst velhavende mand. Sammen med Georg Carstensen anlagde han i midten af 1850'erne en ny forlystelseshave - 'Alhambra' - på sine frederiksbergske grunde. Carstensen havde i 1843 grundlagt Tivoli på en del af Københavns gamle volde. Han blev direktør, men efter en halv snes år blev han uenig med bestyrelsen og måtte forlade sin elskede have. Nu ville han lave en konkurrent på Frederiksberg. Men Tivoli kunne man ikke konkurrere med. Selv om man havde fået den kendte Wilhelm Ramsøe til at være musikdirektør i 'Alhambra', gik det ikke ret godt og eventyret kostede Horneman alle sine penge. Han måtte omkring 1864 lade sig købe ud af sin musikhandel af Emil Erslev. De sidste år levede han en stille og tilbagetrukket tilværelse og døde den 29. maj 1870.

Emil Horneman komponerede mange marcher og soldatersange - både til hæren og flåden. Mange af dem spilles og synges endnu. Dertil kommer mange klaverstykker, et par romancer og musik til en Hostrup-vaudeville.


Marcher:

BRYLLUPSMARCH

DANNEBROG MARCH (1848)

DANSK SKARPSKYTTEMARCH

DE DANSKE VÅBENBRØDRES MARCH (1865) (8. Regiments Musikkorps)

DE FALDNE VED ISTED - SØRGEMARCH (1850)

DEN TAPRE GARDES MARCH (1858)

DEN TAPRE LANDSOLDAT (DENGANG JEG DROG AFSTED) (1848) (8. Regiments Musikkorps)

DET VAR VED HELGOLAND (1864) (Søværnets Tamburkorps)

FESTMARCH VED KONG CHRISTIAN VIII's SØLVBRYLLUP (1840)

GUTTER OMBORD (1848) (Søværnets Tamburkorps)

HOLMENS FASTE STOK (1848) (Søværnets Tamburkorps)

I GÅR JEG FIK MIN TRØJE

I NATTEN KLAM OG KOLD (1849) (8. Regiments Musikkorps)

KONG CARL XV's MARCH (1860)

KONG FREDERIK VII's TAPPENSTREG (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

MARCH FOR DEN KONGELIGE LIVGARDE

MARCH I ANLEDNING AF KONGENS FØDSELSDAG (1833)

MARCHE MILITAIRE GALOPIN (1853)

PRINSEN AF WALES' TAPPENSTREG

SE MINE GUTTER (1864) (Søværnets Tamburkorps)

SEIERSMARCH (1849)

SØRGEMARCH VED KONG FREDERIK VII's DØD (1863)

VIVE L'EMPEREUR

Hye-Knudsen, Johan

Johan Hye-Knudsen blev født i Nyborg den 24. maj 1896 som søn af stabshornblæser ved 5. Regiments Musikkorps, August Th. Knudsen.

Hye-Knudsen var som soldat værnepligtig musiker i 3. Regiments Musikkorps i Randers. Senere blev han på Det Kongelige Musikkonservatorium uddannet som cellist. Han studerede videre i Paris og rejse der efter nogle år som solist. I 1919 blev Hye-Knudsen kapelmester i Scala-Teatret, og i 1922 kom Hye-Knudsen i Det Kongelige Kapel, hvor han allerede 3 år efter blev kapelmester.

Senere blev Johan Hye-Knudsen dirigent for Studentersangforeningen og for Fælledparkens Orkester. Han døde den 28. september 1975. Johan Hye-Knudsen komponerede kammermusik, kantater, en opera og to balletter.

Hye-Knudsen er også komponist til 'Dronning Margrethe II's Honnørmarch' - en march, der til paradebrug dog er for vanskelig at spille og endnu vanskeligere at marchere til. Den har derfor ikke opnået den popularitet, som plejer at kendetegne kongehusets honnørmarcher, og den er nu helt afløst af 'Dronning Margrethe II's Parademarch' af Arne Ole Stein.


Marcher:

DRONNING MARGRETHE II's HONNØRMARCH (1973)

DER RIDER EN KONGE

FALSTERSKE FODREGIMENTS MARCH (Falsterske Fodregiments Musikkorps)

LIVGARDENS 300 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (1958)

NORDENS FRIE FOLK - FESTMARCH (1956)

Høeberg, Georg

Georg Høeberg er født i 1872. Han blev uddannet ved Det Kgl. Musikkonservatorium fra 1888-1890. Fra 1897 til 1901 var han violinist i Det Kgl. Kapel. Fra 1901 til 1914 var han lærer på musikkonservatoriet og fra 1914 til 1930 kapelmester ved Det Kgl. Teater. Georg Høeberg komponerede en ballet, flere større orkesterværker samt nogle klaverstykker.

En særlig opgave fik han som lærer i direktion for den senere Kong Frederik IX. Høeberg døde i 1950.


Marcher:

DANMARKSMARCHEN (Grenaderernes Musikkorps)

Høyer, Nicolai Ferdinand

N.F. Høyer er født i 1836. Han kom til Den Kongelige Livgarde i 1864 som piberdreng og deltog som hornblæser i krigen i 1864.

Efter krigen blev han optaget i Livgardens Musikkorps. Ved siden af den militære tjeneste var han dirigent i Zoologisk Have og Rosenborg Brøndkur. Høyer døde i 1898. Hans marcher kan stadig høres på vagtparadens tur gennem København og på Amalienborg Slotsplads.


Marcher:

EDGARD MARCH

GATCHINA MARCH (8. Regiments Musikkorps)

JUBILÆUMSMARCH (8. Regiments Musikkorps)

ROSENBORG MARCH (8. Regiments Musikkorps)

ZOOLOGISK HAVES MARCH (8. Regiments Musikkorps)

Iversen, Per

Per Iversen er født i 1933, og begyndte sin musikalske i 1947 på harmonika. Den blev dog hurtigt skiftet ud med en trompet, og efter endt konservatorieuddannelse var Per Iversen musiker i 2. Regiments Musikkorps og 6. Regiments Musikkorps i Sønderborg hhv. Odense i 10 år.

I 1963 konkurrerede han sig ind på pladsen som solotrompetist i Aalborg Symfoniorkester - en stilling han bestred i 30 år. Samtidig underviste Per Iversen på Nordjysk Musikkonservatorium. Han har været en meget brugt solist i Danmarks Radio, og har også som solist indspillet CD'er. Per Iversen optræder stadig med sin trompet og spiller også på lur i Tingbæk Kalkminer syd for Aalborg.


Marcher:

DE BLÅ BARETTERS MARCH (1995)

JUBILÆUMSMARCH (1992)

JYSKE TRÆNREGIMENTS PARADEMARCH (1972)

Jacobsen, Paul

Paul Johannes Jacobsen er født 10. februar 1920. Han var en af de nye musikere, der begyndte på Hærens Musikerskole den 1. februar 1941 i forbindelse med genoprettelsen af 4 regimentsmusikkorps. Hans instrument var trompeten.

Den 1. maj 1941 blev han ansat ved 4. Regiments Musikkorps med garnison i Holbæk. I 1954 flyttede musikkorpset til Høvelte Kaserne og blev til 1. Regiments Musikkorps, hvor Jacobsen senere blev vicemusikdirigent. Da Musikdirigent Hans W. Kofoed blev pensioneret i 1962, blev Paul Jacobsen udnævnt til musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps.

Under Paul Jacobsens ledelse blev koncerterne for civilbefolkningen intensiveret. Udover utallige koncerter på torve og pladser i de større byer, på alderdomshjem og sygehuse, indførte Paul Jacobsen skolekoncerter i hele det fynske område. De blev en stor succes fra starten, og han forstod virkelig at fange børnenes interesse for både de populære og showprægede numre og de mere seriøse. Som han selv skriver i et jubilæumsskrift ved Fynske Livregiments 350 års jubilæum i 1964: "Skolebørn i alle aldre - fra børnehaveklasser til realister - blev begejstret for at lytte til et ganske almindeligt ’gammeldags hornorkester’ når blot koncerterne var tilrettelagt med demonstration af de enkelte instrumenters klang og orkestrets opbygning, og de udførte musikstykker blev omtalt og belyst."

I samme perioder var musikkorpset en aktiv deltager internationale tattoos i bl. a. Tyskland, Holland og Sverige. Det fynske musikkorps store popularitet og omfattende protester var i 1973 med til at redde korpset fra en trussel om nedlæggelse.

Ud over de to marcher, arrangerede Paul Jacobsen smukke sang 'Solen er slukket' (8. Regiments Musikkorps) af Julius Bechgaard sammen med den danske retræte - et stemningsfuldt arrangement, som stadig bruges i forbindelse med tappenstreg og tattoos over det ganske land.

Paul Jacobsen døde midt under tjenesten i 1976 og blev efterfulgt, først af kons. musikdirigent H. Alex Hansen og derefter af musikdirigent Erik Hammerbak.

Marcher:

FAST I NØD (1964) (8. Regiments Musikkorps)

REGIMENTSCHEFENS INTRADA (Danske Livregiments Musikkorps)

Jensen, Bernhard

Bernhard Jensen blev født i Hørmested ved Sindal den 22. juli 1889 som søn af gårdejer Carl Julius Jensen og hustru. Carl Jensen var - foruden at være landmand - også musiker. Det blev bl.a. udnyttet på den måde, at han flere gange var blevet engageret til at spille violin for høstfolkene for at sætte arbejdstempoet i vejret! Farfaderen var en kendt landsbyspillemand. Det var i det hele taget en musikalsk familie.

Bernhard Jensen blev uddannet som snedker og arbejdede hele livet i en stor tømrer-og snedkervirksomhed i Sindal og var kendt for sit meget pertentlige arbejde. Ved siden af dyrkede han musikken - især trompet og basun, men også cello og kontrabas. Bernhard Jensen var formentlig den første i Vendsyssel, der spillede saxofon. Han har selv fortalt om, hvordan ungdommen reagerede, da de første gang hørte dette for dem ukendte instrument. De hylede og protesterede mod de lyde, som 'saxen' frembragte. Men Bernhard Jensen fortsatte, og de fik efterhånden smag for saxofontonerne.

Bernhard Jensen komponerede også. Hans hovedværk er "Trompeter i Parken", som kræver tre primo-trompeter og flere gange blev opført i radioen - bl.a. af Fynske Livregiments Musikkorps - under de nu forsvundne middagskoncerter i radioen.

Desuden skrev han "Borgermarch" til Sindal Håndværker- og Borgerforenings 50 års jubilæum i 1950. Hans bror, Oscar, der var musikdirektør i Frederikshavn, havde nogen kontakt til Frederikshavns Værfts blæserorkester, og da "Borgermarch" sjældent lod sig høre i Sindal, hvor der endnu ikke var et egentligt blæseorkester, fik han det maget således, at "Borgermarch" under navnet "Coaster­march" kom på værftsorkestrets repertoire, hvorefter den spilledes meget ved stabelafløbninger. Udover denne march har han muligvis skrevet endnu en march, "som blev antaget af radioen", men nærmere vides ikke om denne.

Bernhard Jensen døde i 1979 ca. et halvt år før sin 90 års dag og er begravet på Sindal kirkegård.


Marcher:

BORGERMARCH (COASTER MARCH) (1949)

Jensen, Christian

Christian Jensen blev født i 1845. Som kun 15-årig blev han ansat som violinist på Folketeatret, hvor C. C. Møller var musikdirektør. I 1863 kom han til Casino-Teatret og fra 1885 var Chr. Jensen musikdirektør på mange forskellige teatre og etablissementer - bl.a. Dagmar-Teatret, Panoptikonhallen, National og Klampenborg Koncertsal. Ved siden af sin virksomhed som musikdirektør, var Chr. Jensen en meget anerkendt lærer i violinspil.

Christian Jensen skrev mere end 400 danse og marcher, af hvilke 'Amalie Polka' stadig kan findes på militærmusikkens repertoire.


Marcher:

HELSAN MARCH

JYSK TAPPENSTREG

SORANERMARCH

STUDENTERSAMFUNDETS MARCH

UNIONS MARCH

Æ LIEGSTOW MARCH (1881)

Jensen, F.C.

F.C. Jensen er født i 1855. Fra 1878 var han 'musikdirektør' i Korsør. Her holdt han 'abonnementskoncerter' i Korsør Lystskov og på byens Torv. Han lod sig pensionere i 1928.

Marcher:

KORSØR 500 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (IMMS Danmarks Musikkorps)

Jespersen, Olfert

Olfert Jespersen er opkaldt efter søhelten Olfert Fischer - og det er ikke så mærkeligt, da han er født i Nyboder den 2. april 1863, søn af en snedker i marinen. Det bedste der skete i den svagelige drengs barndom var, at faderen en dag købte en blikfløjte til drengen. Og den kunne Olfert spille på - bedre end alle de andre drenge i kvarteret. Hans læge - Dr. Siemsen - forærede ham efter nogle år en rigtig ibenholt-fløjte med sølvknapper. Det skulle blive starten på en lang musikerkarriere. Med sin nye fløjte tog Olfert Jespersen på indbringende turneer i Nyhavns værtshuse - ikke altid med sine forældres viden.

Det første musikerjob fik Olfert Jespersen som janitshar på Vesterbro Teater. Senere tog han nogle år til Rusland, og da han kom hjem blev han ansat som pianist i Tivoli.

Men Olfert Jespersens livsgerning blev som kapelmester og revykomponist - mest på Nørrebros Teater, men også i 'Vinterpaladset' i Tivoli og andre steder. Her skrev han mange populære melodier, som stadig ofte høres - f.eks. 'Aah Dagmar' og 'Lykkelige Jim'. Ind imellem var han også selv tekstforfatter.

Forfatteren og journalisten Johannes Dam skrev om Olfert Jespersens virke som komponist: "Hans praktiske gerning på dette område strækker sig over en menneskealder, hvori han forsynede hele landet med al den lette musik det behøvede, og som først og fremmest ved sin ægte danske folkelighed var egnet til at slå ned i alle sind. Mange af de bedste viser var aldrig blevet til uden hans kåde indsats - også for teksternes vedkommende. En ganske banal sætning kunne ved hans musikalske gennemarbejdelse blive til et strålende refræn - og en gammel melodistump blev i hans hænder den helstøbte melodi, som bar hele visen".

I 1898 skrev han operetten 'Molboerne', der blev en stor succes. Melodierne herfra - f.eks. sommernatsvalsen eller 'Ridder Rap, Ridder Ro' - har også overlevet op til i dag. Olfert Jespersen havde også sit eget musikforlag, som bl.a. udgav populære hæfter med hornmusik.

Fra 1899 fra Olfert Jespersen musikdirektør i Zoologisk Have for et 20-mands orkester, der havde ry for at være det fineste i byen. Her var han i 30 år, hvorefter ZOO pludselig afskedigede ham. Det gav ham et psykisk knæk, som han aldrig kom over. Han døde den 7. januar 1932.


Marcher:

ABORRE MARCH

ARMENE OVERKORS (1920)

FORLIGSMANDENS MARCH

FREDSMARCHEN (1919)

GAA - GAA - GAA! (1919)

GISSEMANNS HJEMKOMST

GRÆSK FRIHEDSMARCH

JULIANE MARCH (1919)

LANGELINIE FLIRT (1919)

LOKOMOTIVFOLKENES MARCH (1901)

MALMØ MARCH (KONGEMØDEMARCH)

MATHILDE MARCH (1913) (8. Regiments Musikkorps)

MOLBOKONGENS MARCH - AF 'MOLBOERNE'

PIERROT MARCH

PER ELLEVILDS MARCHPOLKA (1911)

SCALA TEATER MARCH (1921)

SPANSK TYREFÆGTER MARCH

SØNDERJYSKE DANNEBROGSFLAG (1919)

UNGE KAMMERATER (1929)

ZOOLOGISK HAVES JUBILÆUMSMARCH

Juel-Frederiksen, Emil

Emil Juel-Frederiksen er født den 14. april 1873 i København. Han kom fra en kunstnerisk familie - faderes var sanger og senere kantor ved Garnisonskirken, moderen var balletdanserinde. Han blev uddannet i sang og klarinet på Det Kgl. Musikkonservatorium og lærte orgelspil gennem privatundervisning. Emil Juel-Frederiksen studerede også sang i Berlin og i en kort periode var han operasanger i Norge.

Fra 1898 var Juel-Frederiksen organist i Kerteminde, og fra 1901 til 1943 var han organist og kantor ved Apostelkirken i København. I 10 år var Emil Juel-Frederiksen lærer i sang ved Statens Lærerhøjskole, ligesom han var musikanmelder ved Aftenbladet.

Emil Juel-Frederiksen var en flittig komponist af mindre klaverstykker og lettere sentimentale sange, som i tiden var meget populære. F.eks. udkom en sang som Lille Valmue 37 oplag! Mange af klaverstykkerne var lette fantasier over kendte sange, julemelodier eller åndelige sange. Men han lavede også enkelte større værker, nogle kantater, en ballet, nogle orkestersuiter samt musikken til folkekomedien Smuglerens søn, der blev opført på Casino i 1913. Han døde i 1950.


Marcher:

1. REGIMENTS SOLDATERFORENINGS MARCH (Et militærorkester)

GAMLE SOLDATERKAMMERATER (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

HYLDNINGSMARCH

KONG CHRISTIAN X's HYLDNINGSMARCH (1912)

SØRGEMARCH FOR KONG CHRISTIAN IX (1906)

SØRGEMARCH FOR KONG FREDERIK VIII (1912)

VAGTPARADEN KOMMER

Jørgensen, Axel

Violinisten og komponisten Axel Jørgensen er født i 1881 i Skivholme Terp ved Aarhus, men voksede op i Skanderborg, hvor faderen var musikdirektør. Som 10-årig kom han med i faderens orkester når der skulle spilles op til fest og dans. Som 16-årig fik han en friplads på Det Kongelige Musikkonservatorium. Derefter fulgte nogle år som koncertmester i Scala-Teatret og i Palmehaven.

I 1916 blev Axel Jørgensen violinist i Tivolis Koncertsals Orkester, og i 1919 konkurrerede han sig ind i Det Kongelige Kapel som bratschist - en stilling han havde til sin død i 1947.

Axel Jørgensen komponerede en del underholdningsmusik, 2 koncerter for basun og orkester, en messingkvintet og en romance for basun og orkester.


Marcher:

FESTMARCH

MARCHE MILITAIRE (1900)

Jørgensen, Kjeld

Kjeld Jørgensen er født i 1908. Han blev politibetjent og senere kriminalassistent i Kalundborg. Ved siden af politigerningen, var han komponist af dansemusik og revymelodier.


Marcher:

HILSEN TIL NORGE (Scandic Festival Orchestra)

HONNØR FOR DANNEBROG (Scandic Festival Orchestra)

Jørgensen, Niels

Niels Jørgensen - også kaldet ’Niels Maler’ - er født den 22. januar 1835 i Brylle på Fyn. Han blev 30 år senere far til komponisten Carl Nielsen. Efter konfirmationen opholdt Niels Jørgensen sig hos morens familie i Fangel, og her lærte han både malerhåndværket og spillemandsværket. Niels Jørgensen flyttede i 1854 til Nr. Lyndelse. Han deltog i krigen i 1864. Niels Jørgensen fik mange børn, heriblandt i 1865 Carl Nielsen, som fik sin første oplæring i musik af sin far. Niels Jørgensen tjente penge som maler og som en populær og dygtig musiker ved fester på hele Midtfyn.

I den nærliggende by Højby var skolelæreren Klaus Berntsen forstander for Højby Friskole fra 1862 til 1882. Han var også formand for Højby Skytteforening. Berntsen kendte Niels Jørgensen og hans spillemænd fra mange fest og arrangementer i skytteforeningen. Han bad ham skrive en march til foreningen. Det blev til ’Højby Skyttemarch’ - arrangeret for spillemandsorkester. Marchen blev ret kendt og populær på egnen.

Da Klaus Berntsen senere blev ’krigsminister’, arrangerede Carl Nielsen ’Højby Skyttemarch’ for militært musikkorps, der således kunne hilse den nye ’krigsminister’ på Bådsmandsstræde Kaserne med den march, som ministeren mange år tidligere havde bestilt hos Carl Nielsens far.

Marcher:

HØJBY SKYTTEMARCH (ca. 1865) (8. Regiments Musikkorps)

Kabell, Johannes

Johannes Kabell er født i Aarhus i 1783 - søn af en skomagermester. Han blev student i 1803 og fra 1807 var han kantor i Aalborg. Fra 1811 omtales han som Kgl. Skuespiller men fra 1815 er han kantor ved Arhus Domkirke. Fra 1833 er han organist. Kabell var tillige lærer ved Aarhus Katedralskole.

Marcher:

MARSCH (1817) (Computer)

MARSCH (1819) (Computer)

Kayser, Leif

Leif Kayser blev født den 13. juni 1919 i København. Han blev uddannet på Det Kongelige Musikkonservatorium på klaver og begyndte derpå en karriere som solist og komponist. I 1936 blev Kayser organist ved St. Antoni Kapel og fra 1937 var han organist ved den katolske St. Ansgar Kirke.

I 1942 begyndte Leif Kayser at studere teologi og filosofi i Rom. Han blev præsteviet i 1947 og præst ved samme katolske kirke.

I 1950'erne vendte Kayser tilbage til musikken. Han studerede hos Nadia Boulanger i Paris, og blev i 1964 docent i instrumentation ved Det Kongelige Musikkonservatorium. Leif Kayser har komponeret 4 symfonier, oratorier, orgelmusik, orkestermusik, kammermusik og vokalværker.

I 1976/77 komponerede Leif Kayser 3 'regimentsmarcher' til sin gamle elev fra konservatoriet, Erik Hammerbak, som netop var blev udnævnt til musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps. Det er ikke marcher til 'at marchere' efter', men koncertmarcher i en næsten avantgardistisk stil. De lå således et stykke fra hvad musikerne var vant til, både i stil og vanskelighedsgrad.

Leif Kayser døde den 15. juni 2001.


Marcher:

REGIMENTSMARCH NR. 1 (1977)

REGIMENTSMARCH NR. 2 (1977)

REGIMENTSMARCH NR. 3 (1977)

Keller, Jacob Juul

Jacob Juul Keller - født 1969 - er formentlig en af vores yngste marchkomponister. Og set på den baggrund er hans produktion af marcher imponerende stor - selv om mange af dem er marcher for tambourkorps.

Keller er musiksproglig student fra 1989, og har taget undervisning i slagtøj hos professor Bent Lyloff, i klaver hos Jutta Rohardt og i instrumentation hos Uffe Lange. Han har undervist på Frederikssund og Jægerspris musikskoler samt i Frederiksborg Drabantgarde. Jacob Juul Keller kom til Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i 1996 og har i en årrække gjort tjeneste der. Fra 2003 til 2007 var han musiker i 8. Regiments Musikkorps.

Jacob Juul Keller vandt tredjepræmie i den konkurrence, som Danmarks Tattoo (Varde) udskrev om en tattoo-march. Konkurrencens afsluttende koncert med Fynske Livregiments, Prinsens Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede musikkorps - samt den efterfølgende prisoverrækkelse - blev transmitteret i TV.

Senest har Keller komponeret en march til Kastellet i København - 'Kastelsmarch' - som spilles når forskellige musikkorps giver koncerter i Kastellet. Således også af The Band of Her Majesty's Royal Marines, der gæstede Kastellet i anledning af 200 års dagen for Slaget på Reden 1801. Også i konkurrencen om en jubilæumsmarch til hjemmeværnet placerede Jacob Juul Keller sig flot med en delt 3. plads, ligesom han havde bidrag med i konkurrencen om en honnørmarch til H.K.H. Kronprinsen.Marcher:

AUT MORI AUT VINCERE - 4. KOMPAGNIS MARCH - SIGNALHORNSMARCH NO. 7 (1997)

BØRSEN MARCH (1989)

DEN DANSKE INTERNATIONALE BRIGADES MARCH (1995)

DEN DANSKE SOLDATS MARCH (2014)

ESSE NON VIDERI - KVINDELIGE FLYVERES TAMBOURKORPS ØST'S MARCH (2002)

ETUDEMARCH - TAMBOURMARCH NR. 15 (1997)

FESTFANFARE - DEN KONGELIGE LIVGARDES FESTFANFARE (1998)

FESTMARCH (1989)

FREDERIKSBORG MARCH (1996)

FREDERIKSBORG TAPTO (TAPPENSTREG) (1993)

FREDERIKSSUNDGARDENS TAMBOURMARCH (1993)

HJEMMEVÆRNETS HONNØRMARCH (1995)

KASTELSMARCH (1997)

MARCH TIL KONKURRENCEN OM KRONPRINSENS HONNØRMARCH (1997)

MARCH (1999)

MARCHA BRASILERO - TAMBOURMARCH NO. 17 (2003)

MARCHA BRASILERO NO. 2 - TAMBOURMARCH NO. 18 (2003)

OVERSERGENT THURØ'S MARCH - PICCOLOMARCH NO. 3 (1998)

PICCOLOMARCH NO.1 (1993)

SIGNALHORNSMARCH NO.1 (1988)

SIGNALHORNSMARCH NO.4 (1989)

SIGNALHORNSMARCH NO.5 (1993)

SIGNALHORNSMARCH NO.6 (1993)

SØLYST'S MARCH (1988)

TAMBOURMARCH NO. 1 (1988)

TAMBOURMARCH NO. 10 (DEN LATINAMERIKANSKE) (1993)

TAMBOURMARCH NO. 11 (1993)

TAMBOURMARCH NO. 12 (1993)

TAMBOURMARCH NO. 13 (FREDERIKSSUNDSGARDENS MARCH) (1993)

TAMBOURMARCH NO. 14 (TYRKISK MARCH) (1993)

TAMBOURMARCH NO. 2 (DEN SKOTSKE) (1988)

TAMBOURMARCH NO. 3 (TAMBOURMAJORENS MARCH) (1988)

TAMBOURMARCH NO. 4 (1988)

TAMBOURMARCH NO. 5 (1989)

TAMBOURMARCH NO. 6 (1989)

TAMBOURMARCH NO. 7 (1991)

TAMBOURMARCH NO. 8 (1990)

TAMBOURMARCH NO. 9 (1991)

TROMPETERMARCH NO.1 (1991)

TROMPETERMARCH NO. 2 (RYTTERIMARCH NO. 2) (1995)

TROMPETERMARCH NO. 3 (RYTTERIMARCH NO. 3) (1995)

TROMPETERMARCH NO. 4 (RYTTERIMARCH NO. 4) (1995)

TROMPETERMARCH NO. 5 (PAUKEMARCH) (1996)

Keller, Jens

Jens Keller er født i 1944. Han er uddannet organist og kordirigent. Han første komposition - 'I Begyndelsen' - kom i 1990, og den blev belønnet med en 1. plads i en konkurrence om ny dansk musik for harmoniorkester, arrangeret af Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

Sølvbryllupsmarchen er komponeret i anledning af H.M. Dronning Margrethe II's og H.K.H. Prins Henriks sølvbryllup i 1992. Den blev bestilt af en dansk kommune som gave til regentparret.


Marcher:

SØLVBRYLLUPSMARCH (1992)

Kittler, Gottlieb Friedrich

Gottlieb Friedrich Kittler er født i Sachsen omkring 1780. Som ung musiker kom han til Danmark, og af Livgardens af- og tilgangsbog fremgår det, at Kittler den 1. maj 1804 er blevet engageret for 3 år som hautboist ved den Kongelige Livgarde til Fods. Året efter sin ansættelse ægtede han Antoinette Mariane Frøhlich og blev derved svoger til komponisten Johannes Frederik Frølich.

Kittler blev kun de tre år som musiker i Livgardens Musikkorps, for i afgangsbogen anføres den 31. maj 1807, at "Gottlieb Friedrich Kittler er afgaaet som avanceret i Capellet", hvor han blev 'hofviolon' med fløjte som instrument. I slutningen af 1808 begyndte Livgardens Musikkorps at holde harmoniorkesterkoncerter på Hotel D'Angleterre for det københavnske publikum, og selv om det var hoboist Heinrich C. Gerlach der dirigerede, så var det Kittler der instruerede musikkorpsets 'finere' koncertmusik.

På det Kgl. Teater avancerede Kittler i 1817 til 2. syngemester, men allerede i 1819 døde han - kun 38 år gammel, og blev begravet på Assistens Kirkegaard.

Kittler har fejlagtigt været nævnt som komponist til såvel 'Tappenstregen' som 'Fanemarchen'.


Marcher:

DEFILERINGSMARSCH FOR KONG FREDERIK VI

KRONENS REGIMENTS GESCHWINDMARSCH (1812) (8. Regiments Musikkorps)

REVUE MARSCH FOR HANS MAJESTÆT KONGENS REGIMENT (1817) (Computer)

Kjerulf, Charles

Charles Kjerulf er født i København den 22. marts 1858. Han var først medarbejder ved 'Dagsavisen', men blev fra 1886 tilknyttet dagbladet 'Politiken' som musikkritiker. Han var medstifter af Dansk Tonekunstnerforening og Dansk Solistforbund. Kjerulf skrev mange biografiske bøger og oversatte talrige operetter.

Fra 1880'erne var Kjerulf en populær og produktiv revykomponist. Bl.a. skrev han adskillige revyer til såvel Pantomimeteatret som til Glassalen i Tivoli. Men Charles Kjerulf komponerede også en del scenemusik og flere operetter. Ind imellem brugte han pseudonymet Jens Kok. Han døde i Helsingør den 22. august 1919.


Marcher:

HYLDNINGSMARCH TIL HOLGER DRACHMANN (1906)

SANKT GEORGS MARCH (POLITIKENS HONNØRMARCH) (1914)

SIKRINGSTROPPERNES MARCH

TRE SMÅ SOLDATER GIK EN TUR (1905)

Kjær, Vilfred

Vilfred Kjær er født den 30. oktober 1906 i København. Han er uddannet som pianist på Det Kongelige Musikkonservatorium, og havde en god karriere som klaversolist. Fra 1933 til 1936 var han desuden dirigent for 'Stærekassekoncerterne'. I 1936 var Vilfred Kjær kapelmester på Dagmar-Teatret. Fra 1949 havde han sin egen musikskole i København.

Vilfred Kjær var en populær komponist - bl.a. på grund af hans musik til filmen 'Fyrtøjet'. Men han skrev også orkestersuiter, klavermusik, sange og lettere underholdningsmusik. Han udgav også en instrumentations- og becifringslære. Vilfred Kjær døde den 10. maj 1968.


Marcher:

DER KALDES PÅ DANMARK (1936)

EN RASK SOLDAT - MARCH FRA 'FYRTØJET' (1946) (Teddy Petersens Orkester)

GÅ TUR MED GARDEN (Tivoligardens Musikkorps)

HEJ-HEJ

JUBILÆUMSMARCH (1955)

LANDSSTÆVNE MARCH (1951)

NORDISK FLAGMARCH

Kofoed, Hans William

Hans William Kofoed er født i Helsingør den 15. december 1899. Hans far var regimentsmusiker ved 2. Regiment, der dengang havde garnison på Kronborg. Kofoed blev selv regimentsmusiker (trompet) og kom til Sønderborg, da regimentet blev forflyttet hertil efter genforeningen.

I 1928 blev Hans W. Kofoed udnævnt til musikdirigent for 2. Regiments Musikkorps - en stilling han havde frem til nedlæggelsen af musikkorpset i 1932. Efter 1932 tog Kofoed den store organisteksamen fra  Det Kgl. Musikkonservatorium, og han virkede som musiker og musikpædagog i Sønderborg frem til 1941, hvor han igen overtog ledelsen af 2. Regiments Musikkorps ved genoprettelsen. I 1953 blev 6. Regiments Musikkorps i Odense genoprettet, og her var Kofoed musikdirigent frem til pensioneringen i december 1961, hvor han blev afløst af Paul Jacobsen.

Hans W. Kofoed døde den 28. maj 1986.


Marcher:

6. REGIMENTS MARCH (1953) (6. Regiments Musikkorps)

JYSKE TELEGRAFREGIMENTS MARCH

MARCH TIL DE DANSKE FRIHEDSKÆMPERE

THOMAS B. THRIGES MARCH

Kolbe, Grethe

Grethe Kolbe er født den 12. december 1910 på Frederiksberg. Hun studerede violin på Musikkonservatoriet i København og hos professor Max Schönherr i Wien, men besluttede at realisere sin drøm om at lede et orkester. Hun stiftede derfor 1930/31 sit eget orkester, som i hvert fald eksisterede til op i 60'erne, ligesom hun gæstedirigerede en række andre orkestre, fx Det Kongelige Kapel, Radiosymfoniorkestret og Tivolis Symfoniorkester. I 1951-1978 var hun leder af Radiounderholdningsorkestret, som i hendes tid voksede fra 27 til 60 musikere, og hun fortsatte yderligere tre år som konsulent for orkestret.

Grethe Kolbe fik indført syngespil og operetter i underholdningsorkestrets repertoire, og ofte havde hun marcher på sit program. Hun satte en stor ære i at spille disse marcher i netop det tempo, som er gængs i den pågældende marchs hjemland, og dette skaffede hende tilnavnet "March-Grethe". Hun er også selv mester for kompositionen '3. Bataljons Jubilæumsmarch', som ind imellem spilles i både Hjemmeværsmusikkorps København og Slesvigske Musikkorps.

Efter sin tid i radioen virkede hun længe som lærer i violinspil ved Gladsaxe Musikskole og som leder af et pensionis­kor. Grethe Kolbe var Ridder af Dannebrog.

Grethe Kolbe døde i 1997.


Marcher:

3. BATALJONS JUBILÆUMSMARCH

Kongsbro, Peder Christensen

Peder C. Kongsbro blev født den 31. juli 1894 i Grevinge ved Holbæk. Den første musikundervisning fik han af sin far, der var musiker. Fra sit 13 til sit 19 år spillede han med faderen og Odsherreds øvrige musikere.

I 1914 blev han cafémusiker i hovedstaden, men allerede året efter begyndte han at turnere i provinsen med sit eget ensemble. Fra 1923 slog han sig ned i Svendborg, hvor han spillede i biografen, Centralteatret og Svendborg Sommerteater. Kongsbro komponerede marcher og underholdningsmusik, som blev udgivet på Hjort-Ipsens Forlag - mere end 50 kompositioner blev det til.


Marcher:

FESTMARCH

GENFORENINGSMARCH (1920) (IMMS Danmarks Musikkorps)

JUBILÆUMSMARCH

PROCESSIONSMARCH (IMMS Danmarks Musikkorps)

Koppel, Herman David

Herman D. Koppel er født i København den 1. oktober 1908. Han er uddannet pianist på Det Kongelige Musikkonservatorium, og studerede videre i Tyskland, Frankrig og England. Fra 1930 optrådte han som solist - bl.a. med egne værker - i Danmark og i udlandet.

Fra 1949 var Herman D. Koppel lærer - og fra 1955 professor - ved musikkonservatoriet. Han har komponeret filmmusik, symfonier, salmer, korværker, klavermusik, en opera m.m. Koppel døde den 14. juli 1998.


Marcher:

BRANDE MARCH (1945)

PALLE MARCH (1948) (Tivoligardens Musikkorps)

Krygell, Johan Adam

Johan Krygell er af musikerslægt. Bedstefaderen var indvandret tysk militærmusiker, og faderen var også musiker. Han blev født i Næstved 18. september 1835. Han lærte at spille violin og klaver og komponerede tidligt et større orkesterstykke, som imponerede rektor på Herlufsholm Kostskole, Christian Listov. Det kom til at betyde, at Krygell i 1863 blev ansat som organist ved Herlufsholms Kirke.

I en forholdsvis sen alder kom han i 1867 på Det Kongelige Musikkonservatorium, hvor han bl.a. fik Gade og Hartmann som lærere. Senere studerede han i Tyskland, Schweiz og Italien, hvor han bl.a. mødte Franz Liszt. Organistembedet ved den nyopførte St. Matthæus Kirke på Frederiksberg blev i 1880 besat med Johan Krygell. Som komponist skrev han 2 symfonier, en del orkestermusik, orgelmusik og sange. Krygell opnåede en professortitel før han døde den 27. juli 1915.


Marcher:

BRYLLUPSMARCH

FESTMARCH OP.22

HØJTIDSMARCH OP.43

JUBILÆUMSMARCH

MARCIA TRIUMPHALE

SØRGEMARCH OP.59

SØRGEMARCH OP.79

Kuhlau, Daniel Friedrich Rudolph

Friedrich Kuhlau kom til København i 1809 - flygtet fra Hamburg for ikke at blive taget som soldat til den franske hær, der på det tidspunkt besatte Hamburg. Han blev født 11. september 1786 i nærheden af Hannover, hvor faderen var regiments-hoboist.

Som 9-årig mistede han sit ene øje efter et fald på en trappe, hvor en flaske knustes og ramte øjet. For at muntre drengen op under helbredelsen af øjet, fik hans far anbragt et lille klaver ved sygesengen. Og her viste det sig snart, at Friedrich havde usædvanlige musikalske evner.

Som 16-årig var han allerede kendt i Hamburg som en fremragende pianist. Egentlig havde han kun tænkt sig at blive i København i et kort stykke tid, men han faldt godt til og slog sig ned.

Da han var 27 år gammel, blev han udnævnt til kgl. kammermusikus og fik dansk indfødsret.

Kuhlau skrev meget musik for især fløjte og klaver samt en række fine operaer - bl.a. 'Røverborgen' og 'Lulu'. Men mest kendt er han for sin pragtfulde musik til syngespillet 'Elverhøj' (1828), som er blevet et dansk nationalklenodie. Efter premieren på 'Elverhøj' blev Kuhlau udnævnt til professor. Friedrich Kuhlau døde den 12. marts 1832.


Marcher:

KRONINGSMARCH NR. 1 FOR KONG FREDERIK VI (1815)

KRONINGSMARCH NR. 2 FOR KONG FREDERIK VI (1815)

MARCH (1821)

MARCH MED KOR - 'ÆT, SOM VAR' (1821)

MARCH OPFØRT VED HØJTIDELIGHEDEN PÅ GIETHUSET (1821)

MARSCH TIL DEN KONGELIGE LIV GARDE (1814) (Computer)

MARCHES FAVORITES (1818)

SØRGEMARCH VED KONG CHRISTIAN VIIs BISÆTTELSE (1808) (Computer)

REVUE MARCH FOR GARDEN TIL FODS (1819)

SØRGEMARCH VED KONG CHRISTIAN VII's BISÆTTELSE (1814)

Kærslund, Arne Madsen

Arne Kærslund er født den 12. juni 1934 i Kerteminde. Han blev oprindelig dekoratør og kunstmaler. Som dreng blæste han trompet i Hindsholm Musikforenings Orkester, og da han skulle aftjene sin værnepligt i 1956, blev det som værnepligtig musiker i 6. Regiments Musikkorps, hvor han tog frivillig eftertjeneste.

I 1960 blev han ansat som musiker ved Prinsens Livregiments Musikkors i Viborg, men kom allerede året efter til Fynske Livregiments Musikkorps i Odense. Som tidligere borger i Fredericia husker man Kærslunds smukke retræte fra balkonen på Tinghuset hver 5. juli om aftenen efter tappenstregen. Musikdirigent Paul Jacobsen lavede et arrangement specielt til Kærslund, hvor retræten blev vævet ind i Bechgaards smukke 'Solen er slukket'.

Kærslund var også dirigent for Hindsholm Musikforenings Orkester og for Hjemmeværnsregion IV's Musikkorps, der også var Odense Politiorkester. Da et stort politiorkester i 1984 skulle deltage i Rosenborg Tattoo, komponerede han 'Dansk Politimarch'.

Arne Kærslund døde i 1988.


Marcher:

DANSK POLITIMARCH (1984) (Sjællands Politiorkester)

Lange, Jakob

Jakob Lange er født i 1988. Han begyndte at spille tuba i Prins Jørgens Garde i Vordingborg i 1978. Han var i 3 år tubaist i (det frivillige) 8. Regiments Musikkorps og blev i 1988 blev han optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med afsluttende eksamen i 1994. Jakob Lange blev kontraktansat i det svenske Brass Hallandia og var herefter tilknyttet som assistent i Sjællandske Livregiments Musikkorps frem til 2001. I 1993 modtog han undervisning hos den legendariske solotubaist og musiklærer Arnold Jacobs i Chicago.

Han har endvidere spillet med Tivolis Harmoniorkester, Sjællands Symfoniorkester, Prinsens Livregiments Musikkorps, DR Symfoniorkestret, Radio Berlins Messingkvintet og North Western Brass Choir i Chicago.

I dag spiller Jakob Lange i Økotrio og Golden Brass og fungerer her ud over som musikdirigent for Prins Jørgens Garde, Vedbækgarden og Kvindelige Marineres Musikkorps.

Som marchkomponist har Jakob Lange bl.a. deltaget i konkurrencen i 2013 om en march, tilegnet de danske udsendte soldater - 'Hilsen til Danmarks Udsendte'. Marchen kom blandt de tre finalister i konkurrencen. Den er nu omdøbt til 'Konstablernes March' og tilegnet overkonstabel af 1. grad Erik B. Ronaldsen, som faldt i Afganistan den 7. august 2010.

Marcher:

APOLLO 811 (2007)

DANMARKS MARINEFORENINGS 100 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (2012)

FLOTILLE 362's MARCH (2012)

HØRSHOLM-RUNGSTED MARINEFORNINGS MARCH (2009)

KONSTABLERNES MARCH (2013)

KØBENHAVNS MARINEFORENINGS MARCH (2010)

MARINEHJEMMEVÆRNETS 60 ÅRS JUBILÆUMNSMARCH (2011)

SØVÆRNETS JUBILARSTÆVNES PARADE MARCH (2008)

VEDBÆK GARDENS 50 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (2008)

Lange-Müller, Peter Erasmus

P.E. Lange-Müller blev født på Frederiksberg den 1. december 1850. Hans far var højesteretsassesor, og de boglige dyder gik forud for ønsker om en musikuddannelse. Så Lange-Müller blev student og begyndte på et statsvidenskabeligt studium.

Men musikken trak også, så han blev optaget på musikkonservatoriet med klaver som instrument. Men der gik kun 1 år - så gik han i lære som gartner. Et svageligt helbred havde han og ubeslutsom var han. Endelig valgte han musikken og udsendte sine første sange.

Med den korte teoretiske baggrund han nåede at få, må han nærmest anses for selvlært. Den manglende viden og teknik var ham da også til besvær, når han skulle skrive musik for stort orkester. Allerede i 1876 stod der en orkestersuite af P. E. Lange-Müller på Koncertforeningens program, og i 1882 kom den første symfoni.

Mest kendt er Lange-Müller dog for sin scenemusik, og især for musikken til Drachmanns eventyrstykke 'Der Var Engang', hvorfra midsommervisen stammer. Men også hans sange og romancer lever endnu. Fra 1879 til 1883 var Lange-Müller meddirigent i Koncertforeningen. P. E. Lange-Müller døde den 26. februar 1926.


Marcher:

FESTMARCH VED INDVIELSEN AF KØBENHAVNS RÅDHUS (1905)

GULDBRYLLUPSMARCH (1892)

Langgaard, Rued

Rued Langgaard er født den 28. juli 1893 i København som søn af kongelig kammermusicus Siegfried Langgaard og pianistinde Emma Langgaard af hvem han modtog den første klaverundervisning.

Hos fremtrædende lærere fortsatte han studierne i teori, violin og orgel, og i 1905 - 12 år gammel - havde han sin første offentlige optræden som organist i Frederikskirken (Marmorkirken).

Få år efter var han organistvikar ved Marmorkirken og Garnisonskirken. Langgaard debuterede som dirigent i Musikforeningen i 1914, og turnerede hhv. studerede i Sverige, Tyskland, Østrig, Schweiz og Italien.

Fra 1926 til 1930 var han organist ved Christiansborg Slotskirke og fra 1940 var Rued Langgaard domorganist ved Ribe Domkirke.

Rued Langgaards komponistvirksomhed spænder lige fra symfonier, kammermusik, kantater, sange og orgelværker - og til at have fuldendt Niels W. Gades 'Sct. Hans Aftens Spil' for solo, kor og orkester. Rued Langgaard døde den 10. juli 1952.


Marcher:

BERENGARIA - RIBE SØRGEMARCH (1948)

FOR DANMARK - FESTMARCH (1907)

MINDER FRA LANGELINIE (1933)

PARADE VED MARMORKIRKEN - FESTMARCH

Larsen, Christian

Christian Albert Larsen er født den 19. oktober 1879. I 1895 blev han musiker (hornblæser af 3. grad) i 4. Regiments Musikkorps og i 1921 blev han basunist i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Samme år blev Christian Larsen udnævnt til stabshornblæser (dirigent) for 2. Regiments Musikkorps i Helsingør. Musikkorpset blev senere forlagt til Sønderborg. Chr. Larsen tog sin afsked fra hæren i 1924 kun 45 år gammel. Han var i 1919 medstifter af Dansk Militærmusiker-Forening.

Christian Larsen skrev adskillige marcher af meget høj kvalitet, hvoraf flere endnu spilles. Flere af marcherne stammer fra slutningen af besættelsen og er en hyldest til de britiske befriere. Han komponerede endvidere bravournummeret 'Solotrompeteren', som bestemt ikke hører til de letteste numre i genren.

Christian Larsen døde i 1954 - 75 år gammel.


Marcher:

HILSEN TIL KRONBORG (1922) (8.Regiments Musikkorps)

JYSKE DRAGONREGIMENTS REVEILLE (1949) (3. Regiments Musikkorps)

MONTGOMERY MARCH (1945) (8.Regiments Musikkorps)

NU KOMMER GARDEN (8.Regiments Musikkorps)

RANDERS REGIMENTSMARCH

ROYAL HUSAR REGIMENTS MARCH (1945)

SCOTS GUARDS (1945) (Computer)

Larsen, Peter Ettrup

Peter Ettrup Larsen er fødst i 1965. Han har diplomeksamen i klarinet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København (1991) og er cand.mag. i musikvidenskab og retorik fra Københavns Universitet (1994). Ettrup Larsen er desuden uddannet i direktion hos professor Jorma Panula på Sibelius Akademiet i Helsinki, Finland (1993).

Peter Ettrup Larsen fungerer i dag som free-lance dirigent og har dirigeret koncerter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Rumænien og USA. Han har indspillet adskillige cd'er og har desuden dirigeret både opera og ballet bl.a. ved Århus Sommeropera og Den Finske Nationalballet samt filmmusik.

Som forfatter har Peter Ettrup Larsen udgivet bogen ”Mød dirigenten”.

Peter Ettrup Larsen har i flere perioder fungeret som musikdirigent ved Prinsens Musikkorps og Slesvigske Musikkorps.


Marcher:

ÅBNINGSMARCH (1997)

Laursen, H.P.

H.P. Laursen er født i 1870. I 1884 indtrådte han i 3. Artilleriregiments Musikkorps - og her fejrede han i 1924 sit 40 års jubilæum som overhornblæser.

Laursen var et kendt ansigt i musiklivet i Aarhus. Han var den første kapelmester i 'Kasino' ved åbningen i 1905 og han dirigerede i en årrække harmoniorkestret i tivoli 'Friheden' i Aarhus, ligesom han var kapelmester på friluftsteatret 'Vennelyst'. H. P. Laursen døde i 1935.


Marcher:

APOLLINARIS MARCH

DANSK SPEJDERMARCH (IMMS Danmarks Musikkorps)

I.M.S. MARCH

JUBILÆUMSMARCH (1910)

SÆSONEN ÅBNES

Leser, Carl

Carl Leser er født i Basel i 1841 og er formentlig kommet til Danmark omkring 1870, for i 1872 omtales han for sit fortrinlige klaverspil på industriudstillingen i København. I 1885 slår han sig ned i Aarhus, hvor han ernærer sig som klaverlærer og musiker på forskellige etablissementer. Leser spiller bl.a. sammen med musikdirektør Carl Møller. Foruden at være en meget dygtig pianist, komponerede Carl Leser en del musik - bl.a. en 'Mazurqe Melancolique' og en 'Ceres March Polka'.

I 1892 slår afskeden time - Aarhus Stiftstidene kan i april meddele, at "Carl Leser, der her i Aarhus har vundet sig et stort publikum, skal ifølge københavnske blade overtage pianisten Olfert Jespersens plads i Tivoli's Fregat". Carl Leser fik dog ikke sat sig mange spor i København, idet han døde allerede i 1893 - kun 52 år gammel.


Marcher:

CERES MARCH

ESTRUP MARCH (8.Regiments Musikkorps)

MARSELISBORG MARCH

RIDDERMARCH

Lieberkind, Carl Frederik Thorvald

Carl Frederik Lieberkind er født den 1. juni 1871 og døde den 23. august 1961 - 90 år gammel.

I 1890'erne optrådte han som skuespiller på 'Vennelyst'. Senere uddannede han sig til organist. Fra 1920 var han dirigent for Kastrup Bys Sangforening, og han var kirkesanger i bl.a. Sundby Kirke og sanglærer på flere skoler. Lieberkind dirigerede også kriminalpolitiets kor 'Rufinus'.

I sit hjem på Amager havde han 'Amager Sang- og Musikinstitut', og han udgav sange og andre kompositioner på sit eget forlag. Carl Lieberkind var far til den i TV senere så berømte Dr. Lieberkind, der havde udsendelser om dyr.


Marcher:

15. BATAILLONS JUBILÆUMS MARSCH (1919) (Computer)

Lincke, Andreas Frederik

Andreas Frederik Lincke er født den 19. februar 1819 - søn af militærmusiker Frederik Lincke. Han begyndte sin musikerkarriere i Jyske Regiments Musikkorps. I 1842 kom han til Livgardens Musikkorps. Men da Lincke også var en dygtig violinist, kom han - da Tivoli åbnede i 1843 - i H. C. Lumbyes orkester. Lumbye og Lincke blev nære venner. Andreas Frederik Lincke var en fremragende arrangør, og det var ham der arrangerede meget af H. C. Lumbyes musik - bl.a. til Bournonville-balletterne. Finalen af balletten 'Fjernt fra Danmark' er dog hans egen komposition ligesom han skrev musikken til balletten 'Den Alvorlige Pige'. Lincke var i en periode også kapelmester på Hofteatret og i 'Alhambra' på Frederiksberg.

Andreas Frederik Lincke var en noget stridbar natur, og efter at være raget uklar med Georg Carstensen - Tivolis grundlægger og direktør - var Lincke i et par år ude af Tivoli.

Det lykkedes også for Lincke at blive uvenner med H. C. Lumbye, som mente at Lincke havde brugt ufine metoder for at kunne overtage Lumbyes vinterbestilling som kapelmester på Casino-Teatret - et job som Lincke overtog i 1864. Lincke gav koncerter rundt om i Europa - spillede et par år fast i Göteborg - og da det for en stor del var med egne kompositioner, så der er ikke tvivl om, at han har været en flittig og dygtig komponist.

Andreas Frederik Lincke komponerede musik til flere vaudeviller på Casino-Teatret, og han udgav 8 store violin-etuder. Og så komponerede han mange marcher i forbindelse med de to slesvigske krige i 1848/49 og i 1864.

Lincke var også personlig ven med Kong Frederik VII. Han fik bl.a. til opgave (sammen med August Otto Dehn, f. 1815 og senere dirigent for livgardens musikkorps), at arrangere musik til Kongens Jagtmusik - et lille messingensemble, der fulgte kongen på jagt og under hans arkæologiske udgravninger.

Han blev udnævnt til 'krigsråd' i 1865 og han døde 14. oktober 1874.


Marcher:

6. OKTOBER FESTMARCH (1854)

ATALIA MARCH

DEFILEER MARCH (1859)

ENERGEER MARCH

ERINDRINGER FRA ALS

FESTMARCH

GARDEN VED DYBBØL (1847)

KONG FREDERIK VII's REVEILLE (1851) (8.Regiments Musikkorps)

KONG FREDERIK VII's SKAANSKE HUSARERS MARCH (8.Regiments Musikkorps)

PARADEMARCH (1859)

SEJER ELLER DØD (1847)

STORFYRST ALEXANDER MARCH

STORFYRST ALEXANDER's TAPPENSTREG

TRIUMPH MARCH (1854) (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

Lind, Eyvind L.

Komponisten Eyvind L. Lind er født i 1915 og havde oprindelig tænkt sig at læse til præst. Imidlertid fik han sit virke inden for politiet. Han underviste således i mange år MP'erne, da disse blev uddannet på Svanemøllens kaserne i København. Musikken har han dyrket som pianist - og har givet undervisning i klaverspil. Herudover har han været virksom som forfatter. Der foreligger fra hans hånd flere bøger - bl.a. en bog om operasangeren Vilhelm Herold.

Militærpolitiets Parademarch blev skrevet efter opfordring fra skoleleder, major B. E. A. Kryger-Jørgensen, da MP-undervisningen havde 25-års jubilæum. Den blev oprindelig instrumenteret for messingorkester af sønnen Michael Lind, der som ungt menneske spillede i Tivoli-Garden og senere blev tubaist i Stockholms Philharmoniske Orkester og professor ved Musikhögskolan i Stockholm. Danske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Villy Hansen uropførte marchen. Den blev senere spillet af Sjællandske Livregiments Musikkorps, hvor en anden søn, Thorkild Lind, var musiker.

Marchen Big John fik sin endelige titel for et par år siden, da det blev besluttet at tage den med på programmet ved en Hjemmeværnsregion V Musikkorps forårskoncert. Den er oprindeligt instrumenteret af Peter Deutsch, en dengang meget anvendt arrangør af populær- og militærmusik. Den fik sin uropførelse for orkester den 27. april 1995.


Marcher:

MILITÆRPOLITIETS PARADEMARCH (1972)

BIG JOHN (1994)

Lindebro, Ricard

Ricard Lindebro blev født den 12. maj 1903. Som 8-årig begyndte hans musikalske løbebane som trommeslager og pianist, og han blev elev af Olfert Jespersen og Peter Deutsch.

I 1927 blev han ansat i politiet, hvor han gjorde tjeneste i mere end 30 år. Under den tyske besættelsesmagts aktion mod det danske politi den 19. september 1944, blev også Ricard Lindebro taget til fange og deporteret til KZ-lejren Buchenwald.

Efter krigen var Lindebro bl.a. initiativtager til færdselspolitiets undervisning af skolebørn, og til oprettelsen af skolepatruljerne. Som politiassistent var han også med i udsendelserne 'Grønt Lys' og 'Børnenes Trafikklub' i radioen. Han spillede i Københavns Politiorkester, som han i en periode også dirigerede.

Ricard Lindebro var en god marchkomponist. Hans 'Disciplinmarch' er kendt også udenfor Danmarks grænser, og 'Amalienborg March' lyder hver dag på Amalienborg Slotsplads ved Livgardens vagtafløsning. Det var musiker - senere musikdirigent - i Livgardens Musikkorps, Kai Nielsen, der instrumenterede Lindebros marcher. Ricard Lindebro udgav i 1937 'Den Danske Trommeskole'. Han døde i 1972.


Marcher:

AMALIENBORG MARCH (1942) (8.Regiments Musikkorps)

1. REGIMENTS MARCH (1941) (Computer)

DANSK MILITÆRMARCH

DANSK POLITIS HONNØRMARCH (1945)

DISCIPLIN MARCH (1928) (Scandic Festival Orchestra)

NORDENS FANER (1940) (Scandic Festival Orchestra)

FJERNSYNSMARCH - NORDISK TELEVISIONSMARCH (1952) (Radiounderholdningsorkestret)

ORLOGSMARCH (1947) (8.Regiments Musikkorps)

SVEDANO MARCH

Lindorff-Larsen, Eilert

Eilert Lindorff-Larsen er født den 4. februar 1902. Han fik sin musikalske uddannelse på violin hos Emil Telmanyi og læste musikteori hos Wöllner-Gaarn.

I 1922 tog han organisteksamen, men fik det meste af sit musikalske virke som teaterkapelmester. Han dirigerede i Lorry, Det Ny Teater, Casino, Dagmarteatret, National-Scala og i Cirkusrevyen. Ved siden af det, var kan vikarorganist i domkirken. Lindorff-Larsen komponerede en del musik - både i den lette genre og i den mere seriøse musik - bl.a. en saxofonkoncert. Han sluttede sin musikalske karriere som konsulent for radioens underholdningsafdeling. Eilert Lindorff-Larsen - der for øvrigt var gift med operettesangerinden Gerda Gilboe - døde i 1983.


Marcher:

MED GODT HUMØR

TRIKOLOREMARCH (1951)

London, Poul

Poul Max London er født i København i 1904. Som smede- og maskinarbejderlærling tjente Poul London lidt ekstra ved at spille til selskaber, men allerede som 20-årig blev han professionel musiker. Og da han ved en koncert i Horsens måtte springe til som dirigent var hans fremtid afstukket. Poul London gik i dirigentlære hos Hans Chr. Felumb og fik med årene hele landet som arbejdsplads - bl.a. Odense Teater, Aalborg Byorkester og Aarhus Teater. Han spillede indimellem i Tivolis Koncertsals Orkester samtidig med at han var orkestrets arrangør. Som dirigent var han på turné med operaen "Ungdom og Galskab" (DuPuy), lige som han i et par år var gæstedirigent ved Radiounderholdningdorkestret.

Poul London skrev en del populærmusik, balletmusik og en enkelt operette. Fra hans hånd stammer også tre marcher. Foreningen 'Folk og Værn' udskrev i 1945 en konkurrence om en march til den Danske Brigade. Og her vandt Poul Londons 'Brigademarch'. Poul London døde i 1989.


Marcher:

BRIGADEMARCH (1945)

JULSØ MARCH (1967)

SCANDINAVIA MARCH (1983)

Lorentzen, Børge

Børge Lorentzen er født i 1914 og påbegyndte i 1922 sine musikstudier hos musikdirektør Ludvig Makwarth i Slagelse. Makwarth var i en årrække musikdirigent for 7. Regiments Musikkorps, som fra 1913 var stationeret i Slagelse. Børge Lorentzen opbevarede endnu en del af Makwarths håndskrevne noder. Forklaringen på det var, at når han mødte op til undervisning i klaverspil og havde spillet sin lektie, skrev Makwarth nogle nye melodier ind i et nodehæfte. Disse udgjorde så lektien til næste gang.

Efter sin realeksamen tog Børge Lorentzen en handelseksamen og arbejdede på flere Slagelse-virksomheder. I 1978 lod han sig pensionere som prokurist på Danpak for at fortsætte som organist ved en række lokale kirker.

Børge Lorentzen har komponeret omkring 100 melodier. En del har han selv skrevet tekst til. Ud over marchen til byjubilæet skrev han også en march til Slagelse Garden, da den fyldte 10 år i 1987.

Børge Lorentzen døde i maj 1993.


Marcher:

SLAGELSE-GARDENS JUNILÆUMSMARCH (1987)

SLAGELSE BY 700 ÅRS JUBILÆUMS- OG FESTMARCH (1988)

Lumbye, Carl

Carl Lumbye var den ældste af H. C. Lumbyes to sønner. Han blev født i København den 9. juli 1841. Som 16-årig ledede han middagskoncerterne i Klampenborg. I en årrække var han violinist i faderens orkester i Tivolis Koncertsal.

Senere kunne man møde den populære Carl Lumbye som dirigent på flere af de Københavnske restauranter - bl.a. 'Aftenstjernen' i Lille Regnegade, på 'Odeon' og i 'Concert de Boulevard'. I en periode dirigerede han også i det med Tivoli konkurrerende 'Alhambra' på Frederiksberg. I 1867 blev han meddirigent på Casino, hvor han sammen med Balduin Dahl dirigerede det store orkester til Casino-maskeraderne.

Carl Lumbye var fra 1891 til 1909 dirigent for Tivolis Harmoniorkester, hvor han blev C. C. Møllers efterfølger. Han var desuden sanglærer på en Københavnsk pigeskole, og han var en meget søgt musikpædagog. Som komponist var han den af brødrene, der kom nærmest sin geniale fader. Carl Lumbye endte sine dage med astronomiske sysler, som han udøvede fra sin altan, der havde udsigt over den nyanlagte Ørstedspark.

Carl Lumbye døde den 10. august 1910.


Marcher:

1. REGIMENTS MARCH (1864) (8.Regiments Musikkorps)

1900 MARCH (1900)

26. AUGUST TAPPENSTREG

8. APRIL MARCH (1876)

ALEXANDER III's REVUE MARCH

ALTID FREMAD

AU REVOIR MARCH

CIRKUS TAPPENSTREG

DAGMAR MARCHE (1891) (Computer)

DEN FRIVILLIGE

FESTMARCH

FORMÆLINGS TAPPENSTREG

FORSVARSBRØDRE MARCH

GARDEHUSARMARCH (IMMS Danmarks Musikkorps)

GO ON

GULDBRYLLUPSFESTMARCH (1892)

HELLENER MARCH

HØNSEMARCH

KAFÉ BOULEVARD TAPPENSTREG

KIMBERLEY DIAMANT MARCH

KONG CHRISTIAN IX's REVUE MARCH (8.Regiments Musikkorps)

KONG GEORG I's REVUEMARCH

MED TROMMER OG PIPER - TAPPENSTREG

NATIONAL TAPPENSTREG

NATIONAL-PANOPTIKON MARCH

NORDISK UDSTILLINGS MARCH (1888)

NY TAPPENSTREG

OLAF MARCH

PLIVO MARCH

SALUT A NOS ARTISTES

SEKSTI TAPPENSTREG

SNART HER, SNART DER - TAPPENSTREG

STUDENTER TAPPENSTREG

SØLVBRYLLUPS FESTMARCH (1894)

THEATRE DE BOULEVARD MARCH

TIVOLI TAPPENSTREG

UMBERTO TAPPENSTREG

VELKOMMEN MARCH

VÅBENBRØDRE MARCH 1859-1884 (1884)

Lumbye, Georg August

Georg Lumbye - H. C. Lumbyes yngste søn - blev født den 26. august 1843. 17 år gammel blev han violinist i faderens orkester i Tivoli, og det var til ham og broderen Carl, at H. C. Lumbyes 'Koncertpolka for 2 Violiner' blev skrevet og opført i Tivolis Koncertsal i maj 1863. I 1867 fortsatte Georg Lumbye sine studier i Paris.

I 1872 måtte H. C. Lumbye holde op som dirigent i Tivolis Koncertsal, og folkestemningen var, at Georg Lumbye skulle efterfølge faderen. Tivolis Koncertsal uden 'en Lumbye' som leder var utænkeligt. Men tidens førende musikalske skikkelser - bl.a. Niels W. Gade - overbeviste Tivolis direktion om, at Balduin Dahl var den rette efterfølger. Det var en så stor en skuffelse, at Georg Lumbye fik det første af flere nervesammenbrud.

I 1874 rejste Georg Lumbye i skuffelse til Stockholm, hvor han blev musikdirektør på 'Blanche Kafé', og han vendte først tilbage i 1881. Ved hjemkomsten fulgte nogle år som musikdirektør ved forskellige Københavnske forlystelsesetablissementer - bl.a. 'National', 'Cirkus-Varieté' og som sin broder i 'Concert de Boulevard'.

I 1885 kom Georg Lumbye igen i Tivoli - nemlig som meddirigent for Tivolis Harmoniorkester, hvor han delte pladsen med C.C. Møller. Og da Balduin Dahl døde i 1891 fik han endelig den plads, som han hele tiden havde ønsket - han blev dirigent i Tivolis Koncertsal. Her var han i 7 sæsoner, men så svigtede nerverne igen og efter en længere sygdomsperiode blev Joachim Andersen ansat som koncertsalens dirigent.

Ved århundredeskiftet var Georg Lumbye atter så rask, at han kunne dirigere. Han fik engagement på restaurant Wivels palmeterrasse i facadebygningen til Tivoli.

I 1903 blev det til et engagement i Hamburg, men nu blussede sygdommen op igen. Georg Lumbye måtte atter gennem et af de mange ophold på et sindssygehospital. Og da hans hustru i 1908 døde, blev Oringe-hospitalet ved Vordingborg Georg Lumbyes sidste faste tilholdssted. Selv døde han den 29. oktober 1922.

Georg Lumbye var - som resten af familien - også komponist. Det var mest marcher og dansemelodier, men et par små operetter og vaudeviller blev det også til. Georg Lumbyes kendteste komposition er trompetpolkaen 'Dina Polka', der stadig spilles og også findes i flere moderne indspilninger.


Marcher:

4. REGIMENTS KENDINGSMARCH

AU REVOIR

FINSK STUDENTERMARCH

GARDEHUSARREGIMENTETS MARCH

GODT! JUBEL MARCH (1877)

GREV KYLLING MARCH

JUBEL MARCH (1868)

JUBILÆUMSMARCH

KEJSER ALEXANDER III's KRONINGSMARCH (1883)

KEJSERINDE MARIA FEODORAS KRONINGSMARCH (1883)

KONG OSCAR II's HONNØRMARCH

LE PETIT TAMBOUR MARCHE

MARCHE DEL EXPOSITION

MIN HILSEN TIL PUBLIKUM

NATIONALE MARCH

NORD OG SYD - FESTMARCH

SALUT AUX MEDECINS

SØLVBRYLLUPSMARCH A-DUR

SØLVBRYLLUPSMARCH F-DUR

UPPSALA STUDENTERMARCH

Lumbye, Hans Christian

Hans Christian Lumbye - nordens Strauss, indbegrebet af Tivoli-musik - blev født i København den 2. maj 1810. Faderen - Rasmus Hansen Lumbye - var korporal ved Jyske Skarpskyttekorps i Kastellet. I 1816 forflyttedes faderen - som nu var blevet våbenmester - til Jyske Regiments Dragoner i Randers, og her fil Lumbye sin første musikundervisning hos en lærer og organist, der skulle lære ham 'at gnide fiolen til husbehov'.

I 1821 blev faderen forflyttet til Fynske Regiments lette Dragoner, og 12 år gammel kom Hans Christian nu til Odense. Her fik stadsmusikanten - David Jacob Sivertsen - øje for hans ualmindeligt gode anlæg for musik, og han tog sig nu af drengens oplæring i musikteori. Af musikere fra faderens regiment lærte han trompetspil og 1. maj 1824 - dagen før sin 14-års fødselsdag - blev H. C. Lumbye ansat som trompeter ved Fynske Regiments Dragoners 1. Eskadron. Han havde allerede på det tidspunkt komponeret små sange og enkelte marcher, som vakte kenderes bifald.

I slutningen af 1828 imødekommes Lumbyes ansøgning om forflyttelse til København, og den 19. august 1829 tiltræder han som trompeter ved Den Kongelige Livgarde til Hest. Lønningerne i hæren var imidlertid ikke høje, og da Lumbye i 1832 giftede sig, måtte han se sig om efter supplerende indtjening. Da han også med årene var blevet en dygtig violinist, var det naturligt at han blev musikantsvend hos Københavns stadsmusikant Carl Füssel. Det varede dog ikke længe før H. C. Lumbye havde samlet en kreds af gode venner og musikere - fortrinsvis militærmusikere af hvilke mange også var gode strygere - og dermed skabte sit eget orkester. Faktisk har vi her allerede grundstammen til Lumbyes senere Tivoli-orkester.

I 1839 fik København besøg af et orkester bestående af '16 Musici fra Steyermarck' under ledelse af Musikdirecteur W. Siegel fra Wien. De spillede en 'Koncert á la Strauss'. Det faldt virkelig i københavnernes smag. Det var musik af Joseph Lanner, Strauss-familien o.a. H. C. Lumbye fangede hurtigt ideen, og i februar 1840 holdt 'det Lumbyeske Selskab' en 'Koncert á la Strauss'. Musik af Lanner og Strauss - men også af H. C. Lumbye: 'Danmarks Vals'.

I 1842 forlod Lumbye Hestgarden og begyndte nu sin egen karriere som orkesterleder og komponist. Året før havde en ung løjtnant - Georg Carstensen - arrangeret en illumineret havefest i Rosenborg Have, og kaldt det 'Vauxhall, Tivoli og Concert'. Til skæret fra 5000 lamper promenerede publikum, mens musikken klang fra 3 orkestre: et hornorkester ved runddelen, de militære hoboister ved Hercules-Pavillonen - og Lumbyes Orkester ved springvandet.

Der kom flere fester til, og nu fortsatte Georg Carstensen dem også om vinteren i Christiansborg Ridehus. De kongelige kom - og Lumbye spillede. Snart mente Carstensen, at tiden var inde til at anlægge et permanent Tivoli på en del af den gamle vold. Han fik kongens tilladelse - efter sigende med argumentet "så længe folket morer sig, tænker de ikke på revolution" - og den 15. august 1843 strømmede undrende skarer for første gang ind i Tivoli for at tage herlighederne i øjesyn. Og over det hele ragede koncertsalen - 'Tivolis Concertsalon' - op med ikke mindre end 2 faste orkestre: Harmoniorkestret under ledelse af Henrik Braunstein på en scene i den ene side af salen - og Lumbyes orkester på scenen i den anden side af salen. De to orkestre afløse hinanden. Og hermed var H. C. Lumbyes næsten 30 år i Tivolis Koncertsal begyndt. Det var også i de år H. C. Lumbye blev opsøgt af balletmester August Bournonville, som bad ham skrive musik til nogle af sine balletter - bl.a. 'Napoli'.

Om vinteren rejste H. C. Lumbye over hele Europa, og overalt høstede han ros og anerkendelse for sine kompositioner. I paris skrev den store Hector Berlioz: "Lumbyes valse er ikke blot tiltrækkende og smukke, men tillige velskrevne og godt instrumenterede, uden overdreven larm, uden effektjageri og charlatanteri". I Berlin skrev aviserne: "En ny valsefyrste! Lanner est mort, vive Lumbye (Lanner er død, leve Lumbye)". I oktober 1845 havde Georg Carstensen købt en stor ejendom i Amaliegade, og her indrettede han et 'Casino' - datidens benævnelse af et musik- og skuespillokale - og fra vintersæsonen 1846-47 dirigerede Lumbye nu sit orkester i 'Casino-koncerterne'.

I de følgende mange år strømmer musikken fra Lumbyes pen - musik til Tivoli, marcher og musik i forbindelse med de slesvigske krige, musik til teaterstykker og meget, meget mere.

Om sommeren var han i Tivoli og om vinteren turnerede han i Europa og dirigerede på 'Casino'. Kong Frederik VII udnævnte ham til 'Krigsråd' - mest som tak for de mange fejende og flotte marcher.

I 1864 blev han tvunget bort fra 'Casino' af Andreas Frederik Lincke, der længe havde presset på for at få pladsen. Det udviklede et bittert nag mellem de to tidligere venner. Lumbye fandt dog hurtigt et nyt sted at spille sin dejlige dansemusik i vintersæsonen - koncertlokalet 'Thors Hal' på Vesterbro. Her var der koncert hver aften med Lumbye og hans orkester - og med lørdag som symfoniaften.

Omkring 1870 begyndte 'gamle Lumbye' at blive træt. Helbredet blev svagere - hørelsen ligeså. Sønnen Georg måtte flere og flere gange træde til som dirigent i Tivoli. I 1872 accepterede Tivoli Lumbyes afskedsbegæring og tilstod ham en livsvarig og rundelig pension.

I 1873 spillede sønnen Carl Lumbye og hans orkester i Rappos Cirkus i Filosofgangen. Natten mellem den 2. og 3. maj brændte cirkus, og orkestret mistede alle sine musikinstrumenter og musikalier. For at samle ind til musikerne, holdt Folketeatret under ledelse af dets musikdirektør E.W. Ramsøe en velgørenhedskoncert. Her skulle 'Champagne Galop' spilles, dirigeret af H. C. Lumbye selv. På det tidspunkt havde københavnerne ikke set ham i et år, og det var under spænding fra publikum at tæppet gik op. Dér sad gamle Lumbye sammensunken i en lænestol med front mod tilskuerpladserne. Meget svag dirigerede han sin sprudlende galop, hvorefter tæppet gik ned under endeløs jubel.

Det blev københavnernes sidste møde med H. C. Lumbye. Den 20. marts 1874 døde den gamle mester. Den 27. marts samledes et så stort følge, som Frue Kirke overhovedet kunne rumme. Fra orgelet blev der spillet en sørgemarch for stort orkester. Medlemmer af Lumbyes orkester bar kisten ud af kirken, og fulgt af tusinder af mennesker satte sørgetoget sig i bevægelse. Foran Tivoli blev der gjort holdt medens salutskuddene drønede.

H. C. Lumbyes musik hører til den kendteste og mest spillede, og i de seneste år er mere og mere blevet indspillet på plader og bånd. Indtil for få år siden gik der formentlig ikke en eneste dag i Tivolis åbningssæson, hvor der ikke blev spillet Lumbye - enten i koncertsalen, i promenadeorkestret, i harmonipavillonen, af Tivoligarden eller af et gæstende orkester på plænen. De seneste år er det imidlertid lykkedes Tivoli at nedlægge stort set al levendemusik i haven - kun Tivoligarden består stadig. En skændsel for Tivolis mere end 150 år gamle traditioner.


Marcher:

24.-25. JULI MARCH (1852)

6. OKTOBER MARCH (1855)

ARABER MARCH (1846) (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

BORGERVÆBNINGS MARSCH

DEFILEER MARCH (1850)

DEN 5. JUNI FESTMARCH (1853) (Tidligere spillet under titlen Entree Marsch) (Computer)

DEN 6. JULI FESTMARCH (1851) (Computer)

FAHNEVAGT MARCH (1848) (Slesvigske Musikkorps)

FELDT MARCH (1864) (8.Regiments Musikkorps)

FESTMARCH (1845)

FESTMARCH MED KOR (1863)

GRUNDLOVSMARCH (1859)

HELTE MARCH

HILSEN TIL HAMBURG (1856)

HILSEN TIL TIVOLIS ABONNENTER (1871)

HILSEN TIL TIVOLIS NYE BAZAR (1863)

HILSEN TIL VORE VENNER (1867) (8.Regiments Musikkorps)

HULDIGUNGSMARCH (1853) (8.Regiments Musikkorps)

KONG CARL XV's HONNØRMARCH (1869) (Fynske Livregiments Musikkorps)

KONG CHRISTIAN IX's HONNØRMARCH (1864) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

KONG FREDERIK VII's HONNØRMARCH (1861) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

KONG GEORG I's HONNØRMARCH (1863) (8.Regiments Musikkorps)

KRIGSMARCH (1848) (8.Regiments Musikkorps)

KRONINGSMARCH (1860)

MAC MAHON MARCH (1870) (8.Regiments Musikkorps)

MARCH AF 'DE UIMODSTÅELIGE' (1850) (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

MARCH I C-DUR (1856)

MARCHE DE NAPOLEON (1857)

MARCHE DU NORD (1857)

MARCHE SCANDINAVE (1856)

MON SALUT A ST. PETERSBOURG (1851)

NYTÅRSHILSEN (1866)

PÅ ØEN - MARCHE MILITAIRE (1862)

ROLAND MARCH (1861)

RUDOLPH MARCH

SOUVENIER DE PETERHOF (1851) (8.Regiments Musikkorps)

SOUVENIER MARCH (1861)

STORFYRST ALEXANDER MARCH (1866)

SØLVBRYLLUPS MARCH (1861)

TIVOLI FESTMARCH (1853)

TIVOLIGARDENS PARADE (1861)

TRIUMPH MARCH (1849) (8.Regiments Musikkorps)

VELKOMSTHILSEN TIL DE DANSKE KRIGERE (1851) (8.Regiments Musikkorps)

VICTOR EMMANUELS TAPPENSTREG (1862)

Lumbye, Knud Adolf

Knud Adolf Lumbye blev født i 1875 - søn af musikdirigent, komponist Georg August Lumbye. Som født ind i en musikalsk familie, så kunne han både spille og komponere. Men Knud Lumbye var mere tiltrukket af teater og film. Han debuterede som skuespiller hos Povl Friis i Aalborg og fik hos Nordisk Film i 1907 rollen som en af de to jægere i 'Løvejagten'.

I årene 1911-12 var han hos Filmfabrikken Skandinavien, hvor han forsøgte sig som manuskriptforfatter og instruktør, men blev så i årene 1912 til 1915 regissør og direktør for Tivolis Glassal. I 1916-17 medvirkede han igen i en lille håndfuld film hos Dania Biofilm. Senere var han repræsentant. Knud Lumbye døde i 1938.


Marcher:

3. REGIMENTS MARCH (Handelsbankens Orkester)

Lumbye, Theodor

Theodor Lumbye (Tippe) - søn af Georg Lumbye og barnebarn af H. C. Lumbye - blev født den 27. november 1879 i Stockholm, hvor faderen var musikdirektør på 'Blanche Kafé'. I 1893 på Tivolis 50 års fødselsdag, debuterede Tippe Lumbye - 13 år gammel - som solist i Koncertsalen. Det var med cithersoloen i bedstefaderens smukke komposition 'Drømmebilleder'.

Året efter blev han elev på Det Kongelige Musikkonservatorium med violin som hovedinstrument. Snart efter var den unge Lumbye assistent i Musikforeningen og ved Det Kongelige Kapels symfonikoncerter. Senere forsøgte Tippe Lumbye sig som skuespiller, som pressefotograf og som journalist. Det næste job blev dog igen som musiker - nemlig som violinist i 'Casino' under kapelmester Carl Gottschalksen.

I 1899 rejste Tippe Lumbye til Paris, hvor han dels fortsatte sine musikalske studier - men også arbejdede som fotograf. I 1901 blev han ansat i Dagmar-Teatrets orkester, men samme år flyttede han til sin faders orkester på 'Wivel's Palmeterasse'. Da Georg Lumbye i 1906 blev syg, overtog sønnen Tippe taktstokken. Fra 1918 til 1946 var Tippe Lumbye journalist og musikanmelder på dagbladet 'Socialdemokraten', men var i disse år også en efterspurgt gæstedirigent - både i udlandet og i Tivolis Koncertsal, hvor han blev tredje generation Lumbye på podiet.

Theodor 'Tippe' Lumbye døde den 3. maj 1959.


Marcher:

DANSK PATRULJE (1908)

FENNIA MARCH

HONNØRMARCH

MEIN GRUSS AN LEIPZIG

PROFESSOR HESKIERS JUBILÆUMSMARCH (1910)

THEODOR LUMBYES MARCH

YMER MARCH (1913)

Lundvig, Svend

Svend Lundvig er født i Malling ved Horsens den 3. februar 1928. Han begyndte at spille trompet i FDF og i Horsens Garden. Efter studentereksamen i 1946, begyndte Lundvig at spille som professionel musiker - først i Vejle og senere i 'Taverna' i Tivoli. Et studium på Blågårds Seminarium blev afsluttet med lærereksamen i 1953.

Det blev dog kun til få år som lærervikar i Københavns Kommune før Svend Lundvig i 1955 begyndte som trompetist i Svend Nicolajsens Orkester - spillede senere hos Otto Lington, for til sidst at havne i Radioorkestret under Peter Rasmussen - det senere 'Radioens Big Band'.

Fra 1963 til 1977 var Lundvig dirigent for radioens 'Palmehaveorkester' og i nogle år også musikdirigent ved Sjællandske Livregiments Musikkorps.

Svend Lundvig døde i april 2004.


Marcher:

GREVE PIGEGARDES JUBILÆUMSMARCH (1987)

KRONPRINS FREDERIKS RYTTERMARCH (1988)

Lüders, Conrad

Heinrich Conrad Julius Lüders blev født i Izehoe i Holsten i 1801. Lüders var komponist (elev af Kuhlau), pianist og klaverpædagog. I 1932 blev han kgl. kammermusikus og klaverlærer ved Det Kgl. Teater. Han var en meget anvendt klaversolist, både i Danmark og i udlandet. Lüders komponerede polkaer m.m. i 'wienerstil', men havde efter samtidens opfattelse ikke den jævnaldrene H.C. Lumbyes format. Han var flere gange på studierejse udenlands - bl.a. i 1830 sammen med komponisten Rudolf Bay.

Conrad Lüders blev andsat som korsyngemester på Det Kgl. Teater i 1836 på bl.a. Weyses og Hartmanns anbefalinger. Weyse betegnede Lüders som både en "anerkendt virtuos, habil komponist og grundigt skolet teoretiker". Han blev afskediget i 1849, da teaterets administrative omlægning medførte, at Ivar Frederik Bredal blev anbragt på korsyngemesterposten. Bredal havde i øvrigt selv, som medlem af bedømmelsesudvalget, været med til at ansætte Lüders i 1836.

Lüders døde i København i 1856.


Marcher:

MARSCH (1824) (Computer)

MARCH FOR DEN KONGELIGE LIVGARDE TIL FODS (1823)

MARCH I ANLEDNING AF PRINSESSE WILHELMINES FØDSELSDAG (1833)

SØRGEMARCH VED BISÆTTELSEN AF PRINS WILHELM AF HESSEN-PHILIPSTHAL (1834)

Løvenskiold, Herman Severin

Baron Herman Severin Løvenskiold var af dansk-norsk adelsfamilie. Han blev født i Norge i 1815, men kom 13 år senere til Danmark. Fra 1851 til 1870 var Løvenskiold organist ved Christiansborg Slotskirke.

Selv om Løvenskiold komponerede en del dramatisk musik og kammermusik, blev det meste aldrig udgivet. En undtagelse er hans koncertouverture 'Fra Skoven ved Furesøen' og hans musik til Bournonville-balletten 'Sylfiden'. Herman Severin Løvenskjold blev i 1851 udnævnt til hoforganist ved Christiansborg Slotskirke - og han døde i 1870.


Marcher:

FESTMARCH VED INDTOGET I KØBENHAVN (1841)

JÆGERMARCH (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

FANFARE (1848) (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

NIEDERLÄNDISCHER ZAPFENSTREICH FÜR MILITÄRORCHESTER (1845)

PATROUILLEMARCH FOR TIVOLIS GARDE(1861)

SEIERSHILSEN FRA DANEBROGE - FESTMARCH (1848)

SEIERSMARCH TIL MINDE OM SLAGET VED ISTED (1850)

TIL MINDE OM KONG CARL XIV JOHAN (1844)

Madsen, Emil Kristian

Emil K. Madsen er født den 3. januar 1859 i København. Efter uddannelsen på musikkonservatoriet blev han ansat i Det Kongelige Kapel - en stilling han dog hurtigt forlod til fordel for turnerende teaterselskaber og orkestre. I 1877-78 rejste han f.eks. med Georg Lumbye i Danmark, Sverige og Tyskland. I 1879-80 var han kapelmester på Klampenborg Badehotel. I 1881 ansattes Emil K. Madsen som organist ved Rønne Kirke - og som stabshornblæser ved Bornholms Væbnings Musikkorps ligesom han blev leder af teatrets orkester.

Madsen beskrives som 'den flotte, feterede, aromatisk duftende violinist, sanglærer og musikdirektør med hvidt skjortebryst, vokset overskæg og diamantring på lillefingeren'. Madsen havde dog lidt for stor trang til de våde varer, og det førte i 1894 til at han blev afskediget både fra militærmusikken og fra organistembedet.

Han var nu i en kortere periode kapelmester ved 'National' og 'Esplanaden' i København - begge steder på Georg Lumbyes anbefaling. Men snart vendte han tilbage til Rønne, hvor han virkede som privat musiklærer, korleder og orkesterdirigent. I 1907 rejste Emil K. Madsen til Sverige, hvor han var 'omrejsende kapelmester', blev svensk statsborger i 1913, og hvor han ved sin død den 22. september 1924 omtales som musiker i Cirkus Schumanns Orkester.


Marcher:

DEFILERMARCH

JUBELMARCH

PARADEMARCH

Madsen, Hans

Hans Madsen blev født i København den 13. april 1884. Han studerede musikhistorie, musikteori og orgelspil. Han var i en årrække kapelmester ved turnerende operetteselskaber i Danmark og Sverige, ligesom han i mere end 20 år spillede til stumfilm i Boulevard Teatret.

Fra 1931 til 1954 var Hans Madsen kapelregissør ved Danmarks Radios Symfoniorkester. Han døde i 1960.


Marcher:

CHRISTIANSBORG MARCH (8.Regiments Musikkorps)

TRE SMÅ PRINSESSER

Makwarth, Ludvig

Ludvig Heinrich August Rasmussen er født i Bogense i 1865. Det var tidligt meningen, at han skulle være skolelærer og organist, og han fik derfor musikundervisning i en tidlig alder. Men Ludvig Rasmussen ville ikke være skolelærer - han ville være musiker. Og endlig - i 1883 - gav han far tilladelse, hvis han kunne komme til et regimentsorkester. Han kom til 6. Regiments Musikkorps i Odense, hvor han også blev cellist i Oense Teaters Orkester.

I 1900 blev Ludvig Rasmussen stabshorblæser (musikdirigent) ved 8. Regiments Musikkorps i Aarhus, hvor han afløste Julius Bergmann. Aarhus Stiftstidende skriver den 7. august 1900: "Den ny Musikdirektør ved 8. Regiment, Hr. Ludvig Marquard Rasmussen har i Dag tiltraadt sin plads som Hr. Bergmanns Afløser. Hr. Rasmussen har gjort det raske Avancement fra Hornblæser i Odense til Stabshornblæser i Aarhus. 24.8: Om hans Kompositionsvirksomhed, nærmest Sangmusik: 3 Sange til Tekst af Sophus Michaeli, Sangene " Et Maageskrig", " Ved Stenten", "Sangerhilsen"... Orkesterværker: 2 Festouverturer, 2 Operetter, flere Sangspil Fantasier, Festmarcher, saaledes " Marche Triampole", der blev komponeret og arrangeret for et 100 Mands Harmoniorkester til Kroningsfesten i Moskau 1896.

I 1901 fik han kgl. bevilling til at bære efternavnet Makwarth.

Ludvig Makwarth var en meget dygtig dirigent og specielt meget dygtig til instrumentation. Han instrumenterede musik til samtlige militære musikkorps i landet, og han arrangerede musik til Georg Lumbye i Tivoli. I 1902 arrangerede han 'Prinsesse Alexandrines Vals' og Aarhus Tappenstreg' til musikkorpset ved Det Mecklenburgske Grenaderregiment efter ønske af storhertugen. Den 20. marts 1911 skriver Aarhus Stiftstidende: "Militærmusikken paa Store Torv spillede i Gaar Beethovens 1. Symfoni, som Makwarth "havde arrangeret for Orkester, og det er ikke for meget sagt, at det var fortræffeligt gjort."

Makwarth var en yderst virksom mand i Aarhus. Han ledede i mange år musikken i Salonen i Riis Skov, og han var også i en periode dirigent for sangforeningen 'Brage'. Foruden marcher og underholdningsmusik, komponerede Ludvig Makwarth en lille operette - 'Prinsessen, der ikke kunne le' - og en lille opera - 'Vår' - som dog aldrig blev opført.

I 1912 blev Ludvig Makwarth som en af de første stabshornblæsere tillagt rang af Løjtnant. Kort efter blev han og musikkorpset overført til 7. Regiment i Slagelse. I Slagelse komponerede han 'Slagelse Tappenstreg', som i 1980'erne blev kendingsmarch for de store 'Slagelse/Rosenborg Tattoo'. Dermed blev marchen spredt ud til mange militære musikkorps i Europa, og den er da også blevet indspillet af ikke færre end to britiske musikkorps.

I 1923 blev 7. Regiment og musikkorpset flyttet til Fredericia. Makwarth foretrak at blive i Slagelse og lod sig pensionere. Ludvig Makwarth døde i 1943.


Marcher:

14. BATALJONS SANGMARCH

28. BATALJONS MARCH

8. REGIMENTS REVYMARCH

HR. GENERAL ROHDES HONNØRMARCH (1897 - Ludvig Rasmussen) (8.Regiments Musikkorps)

JOURNALISTHILSEN (1901)

LANDSUDSTILLINGS MARCH (1909)

NU KOMMER GARDEN (8.Regiments Musikkorps)

SALONENS TAPPENSTREG (1907)

SLAGELSE TAPPENSTREG (1912) (8.Regiments Musikkorps)

TRE FYR

Matthison-Hansen, Hans

Hans Matthison-Hansen er født 6. februar 1807. Faderen var skibsfører og bosiddende i Flensborg. Moderen var meget musikalsk og lærte drengen at spille klaver. Men kirkens orgel interesserede ham mere. Han viste også store anlæg for tegning og maling, og den store maler Eckersberg tog den unge mand til sig i København for at uddanne ham.

Det gik dog langsomt op for både Eckersberg og Hans Matthison-Hansen, at det var musiker han skulle være. Han gik til Weyse med nogle af sine kompositioner. Weyse var begejstret og tog Matthison-Hansen til sig som elev. Kun tre år senere blev organistembedet i Roskilde Domkirke - et af landets fornemste - ledigt, og med Weyses anbefalinger fik Hans Matthison-Hansen stillingen.

Matthison-Hansen var vidt berømt som organist. Hans store årlige orgelkoncert i Roskilde Domkirke var et rent tilløbsstykke. Man måtte ligefrem sætte ekstra togvogne ind på strækningen København-Roskilde når Matthison-Hansen gav koncert.

Matthison-Hansen skrev næsten udelukkende kirke- og orgelmusik - bl.a. 6 symfonier, mere end 50 præludier og nogle kantater og oratorier. Hans kendteste værk er 'Fantasi over Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg', som han spillede ved Kong Frederik VI's bisættelse medens kongens kiste blev båret ind i domkirken. Hans Matthison-Hansen døde 7. januar 1890.


Marcher:

KRIGSMARCH (1848)

MARCH NR. 1 FOR ROESKILDE BORGERCHOR (1846)

MARCH NR. 2 FOR ROESKILDE BORGERCHOR (1846)

SØRGEMARCH VED KONG CHRISTIAN VIII's BISÆTTELSE (1848)

Meza, Christian Julius de

General Christian Julius de Meza blev født i 1792. Under treårskrigen fra 1848 til 1850 udmærkede han sig som øverstbefalende artilleriofficer. Da krigen i 1864 kom, var de Meza avanceret til overgeneral og øverstbefalende for hæren. Som sådan måtte han tage beslutningen om rømningen af Dannevirke. Af den grund blev han kaldt tilbage til København og afskediget. At general de Meza handlede rigtigt har man først senere kunnet se.

Christian Julius de Meza var også 'amatørkomponist', og det kom der en del militærmusik ud af. Han døde i 1865.


Marcher:

HURTIGMARCH FOR INFANTERIET (1852)

KONG FREDERIK VII's MARCH (1860)

MINNAS MARCH (1862)

TAPPENSTREG (1856)

Monberg-Eriksen, Jens

Jens Monberg-Eriksen er født i 1880. Som ung musiker rejste han meget i udlandet, hvor han bl.a. spillede violin i store orkestre i Tyskland og Sverige. Han spillede også i en årrække under musikdirektør Johannes Nielsen i Vejle. I 1904 blev han musikdirektør i Rødby.

I 1919 blev Monberg-Eriksen musikdirektør i Hjørring, hvor han var leder af orkesterkoncerter på teatret og om sommeren i Svanelunden. I 1926 flyttede han til Aalborg, hvor han var dirigent for friluftsteatret og i Apollo-Teatret, men i 1928 vendte han tilbage til Hjørring. Jens Monberg-Eriksen døde i 1937.


Marcher:

HJØRRING OG OMEGNS SKYTTELAUGS JUBILÆUMSMARCH (1920) (IMMS Danmarks Musikkorps)

VENDELBOERNES MARCH (1921)

Muth-Rasmussen, Povl Didrik

Povl Didrik Muth-Rasmussen blev født i 1806 og døde i 1855. Han uddannede sig som organist og var fra 1835 til 1839 bosiddende i Norge. Muth-Rasmussen udgave lærebogen 'Almindelig Musiklære' og komponerede musik til syngestykker. Ved sin tidlige død var han organist i Horsens.

Marcher:

PARADEMARCH FOR HANS MAJESTÆT KONGENS REGIMENT (1832) (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

REVUE MARCH FOR KONGENS REGIMENT (1836)

Mølholm, Louis

Louis Mølholm er født den 5. maj 1881 i Grenaa. Han blev uddannet som ingeniør, men læste sideløbende musikteori og komposition. Louis Mølholm er mest kendt for sine sange og viser, men han komponerede også musik til et par skuespil. Mølholm døde den 14. maj 1960.


Marcher:

HJEMMEVÆRNETS VAGT

HØSTMARCH

Møller, Carl

Musikdirektør Carl Møller er født i Grenaa den 19. oktober 1845. Allerede som dreng havde han sit eget drengeorkester, og som 15-årig dirigerede han for første gang et 'rigtigt' orkester på Grenaa Teater. Carl Møller fik en god uddannelse - teori læste han hos Georg C. Bohlmann, og hans lærer i violin var Sophus Stockmarr. Carl Møller fik hurtigt et godt ry som musiker, og i 1879 blev han tilbudt pladsen som musikdirektør i Skive.

I 1884 da musikdirektør Georginius Madsen i Aarhus døde blev Carl Møller hans efterfølger. Han blev umådelig populær i Aarhus. Når han i spidsen for sit 15-mands orkester i Ris Skov og i Vennelyst spillede 'Skudt Kragen', 'Av mit Ben' eller 'Petroleumsmarchen', ville jublen ingen ende tage. Foruden at lede sit orkester, var han en meget afholdt musiklærer - han oprettede sin egen musikskole i 1872 - og drev en musikhandel af anseelig størrelse. Carl Møller udgav i mere end 20 år bladet 'Musikeren - Centralorgan for Musikkens Udøvere samt dens Venner'.

Til daglig måtte Carl Møller konkurrere om publikums gunst med stabstrompeter Julius Bergmann fra 8. Regiments Musikkorps. I forretninger levnede de ikke hinanden ære for 2 skilling - men ved en toddy på en beværtning, var de de bedste venner af verden. Carl Møller var en meget produktiv komponist. Han efterlod sig omkring 1200 musikstykker - mest dansemusik. Han døde den 21. maj 1919. Hans søn - bassisten Carl Møller (1877-1959) - videreførte faderens virksomhed som komponist af dansemusik o.l..


Marcher:

ARBEJDER MARCH

BOUQUET ROYALE

CYCLE RECORD MARCH

COGNAC MARSCHEN

DANMARKS TAPPENSTREG

DEN GAMLE VAABENBRODER

DEN GEMYTLIGE SKOMAGERDRENG

DEN GLADE BUMLER

DEN GLADE BØDKERDRENG

DEN LILLE FISKERPIGE

DEN LILLE MAJOR

DET GLADE AARHUS

EN FLOTTENBERGER

ERINDRINGER FRA NEW YORK (1918)

FESTMARCH

FESTPARADE

FREDERICIA TAPPENSTREG

FRITHIOF NANSEN MARCH

FUGLEKONGENS HONNEUR

GRENADER MARCH

GRENAA VAABENBRØDRES FESTMARCH (1890)

GRÆSK AMAZONE

HILSEN TIL VEJLE

HØJRE OG VENSTRE MARCH

ISTEDSLAGETS SEJERSMARCH (1911)

ONG MENELIK REVUE MARCH

LIDT TRATERABUM

MARCH COMMERCIALE

MARCH MILITAIRE

MILITÆR HONNEUR MARCH

MILLIONEN KOMMER

MINDER FRA WIEN

NORDISK FESTSTEMNING

ORFEUS PARADE MARCH

PETROLEUMSMARCHEN

PHILADELPHIA MARCH

RASK FREMAD

RICHARDO PARADE MARCH

SKJALDENES HØJTIDSMARCH

STOP NU LIDT, SMITH

TIL DEM DER NEDE FRA GRÆNSEPÆLENE

TIL NORDENS MÆND

TRE SØSKENDE - MARCH

VED VORT DEJLIGE BLÅ HAV

Møller, Carl Christian

Carl Christian Møller blev født i København den 2. juni 1823. Hans far var militærmusiker, og Carl kom allerede som dreng til 'Det Borgerlige Artilleris Musik', hvorfra han gik over i 2. Brigades Musikkorps. Snart fandt han dog sammen med H.C. Lumbye, og da Tivoli åbnede i 1843, var C.C. Møller violinist i Lumbyes Tivoli-Orkester.

C.C. Møller vendte tilbage til militærmusikken under treårskrigen 1848-50 - deltog bl.a. i slaget ved Isted - men han vendte tilbage til Tivoli efter krigen. Da Hippodromen (det senere Folketeater) søgte ny musikdirektør, fik C.C. Møller stillingen på Lumbyes anbefaling. Fra 1875 var han dirigent for Tivolis Harmoniorkester og han dirigerede også rundt om på de Københavnske danse- og koncerttribuner. Ved siden af alt dette, var han fra 1885 'stabshornblæser' for Kongens Livjægerkorps (frivillige) Musikkorps.

C.C. Møller komponerede marcher, valse, galopper m.v.. Som gammel militærmusiker havde han en god fornemmelse for harmoniorkestrets klangmuligheder, og hans marcher har en stil og taktfasthed, der gør dem uovertrufne til militært brug. Hans to kendteste marcher er 'Bataille March' og 'Aarhus Tappenstreg'. Men C.C. Møller komponerede også musik til vaudeviller og til Bournonville-balletten 'Fra Sibirien til Moskov'. I perioden 1886 til 88 komponerede han tre symfonier for harmoniorkester.

'Bataille March' er komponeret i 1864 med titlen 'Sejrsmarch', og den skulle bruges ved hærens sejrrige indtog i København. Men det gik jo desværre anderledes. Hærens indtog i København i 1864 foregik af gode grunde 'i stilhed' og uden musik. Men vest for Valby Bakke spillede militærmusikken, og det fortælles, at C.C. Møller spadserede derud for at høre sin march blive spillet - nu under titlen 'Bataille March'.

I 1866 gæstedirigerede C.C. Møller på Aarhus Teater syngestykket 'Syv Militære Piger'. Stykket gjorde megen lykke, og han afsluttede fremkaldelser og bifald med to af stykkets melodier, spillet i sammenhæng. Det var 'Alter Preussischer Zapfenstreich' og 'Wiener Alexander Marsch'. Dette lille marchpotpourri kaldte han 'Aarhus Tappenstreg' - og som sådan har det været kendt siden. Men nogen dansk march er det faktisk ikke - og komponisten er egentlig heller ikke Møller - kun arrangementet.

C. C. Møller døde den 19. december 1893.


Marcher:

2. DEFILEER MARCH (1852)

25. JULI MARCH (1850)

3. DEFILEER MARCH (1862)

ARMÉ MARCH (1851)

9. MAJ MARCH (HILSEN TIL DEN DANSKE NORDSØESKADRE) (1864) (8.Regiments Musikkorps)

ALABAMA MARCH (1884)

BATAILLE MARCH (1864) (8.Regiments Musikkorps)

BORGERVÆBNINGS MARCH (1852)

BOUQUET ROYAL MARCH (1876)

BRIGADE MARCH (1851)

CARLSBADER MARCH (1880)

COLONNE MARCH

CURASEER MARCH (1853)

DE DANSKE VAABENBRØDRES MARCH (1879)

DEFILEER MARCH (1848)

DEN GAMLE VETERAN (1874)

EN AVANT MARCH (1893)

FESTMARCH (1852)

FESTMARCH (1857)

GARDE DEFILEER MARCH (GARDE DU CORPS) (1852)

GARIBALDIS TAPPENSTREG (1860)

GRUNDLOVS FESTMARCH (1884)

GRÆKER MARCH (1864)

HÄLLSNING TIL BRODERLANDET (1861)

HILSEN TIL GØTEBORG

HILSEN TIL PUBLIKUM (1874)

HILSEN TIL STOCKHOLM (1868)

INTRODUKTIONS MARCH (1869)

JAGENDORFER MARCH (1880)

JENSEMARCH (1884)

JUBEL MARCH (1858)

JUBILÆUMSMARCH

JÆGERMARCH (1860)

KALIFFEN PAA EVENTYR (1857)

KAMPRAAB MARSCH (Computer)

KONG CHRISTIAN IX's REVUE MARCH (1864)

KONGE REVUE MARCH FOR KJØBENHAVNS BORGERVÆBNING (1845)

KRIG ELLER FRED (1866)

KRIGSMARCH NR. 1 (1864)

KRIGSMARCH NR. 2 (1864)

KRIGSTROMPETEN (1893)

LA GITANA MARCH (1860)

LIVJÆGER FANE MARCH (1854) (Computer)

MARCH I A-DUR

MARCH TIL LIVJÆGERNE

NAPOLEON MARCH

NUBISK KARAVANE MARCH (1878)

PARADE MARCH (1860)

REISE MARCH (1853)

RIFFELSKYTTEN (1856) (Kong Frederik VIIs Hoboistkorps)

SALUT FOR COMMANDEUREN (1866) (8.Regiments Musikkorps)

SKAANSKE HUSARREGIMENTS MARCH (1862) (8.Regiments Musikkorps)

SLAVONISK MARCH

SOUVENIR DE ISTED

STOCKHOLMS SKARPSKYTTEKORPS MARCH (1868) (8.Regiments Musikkorps)

STOLTE MINDER (1869)

STUDENTER MARCH (1879)

SØRGEMARCH (IMMS Danmarks Musikkorps)

TARTAR MARCH (1871)

TIRALLIEUR MARCH (1860)

TIVOLI MARCH

UNGARSK HUSAR MARCH (8.Regiments Musikkorps)

UNGARSK MARCH (1854)

AARHUS TAPPENSTREG (1879) (Fynske Livregiments Musikorps)

Nielsen, Carl August

Carl Nielsen - Danmarks store symfoniker og nationalkomponist - blev født i Nørre-Lyndelse den 9. juni 1865. Han far var maler Niels Jørgensen, der ved siden af malerarbejdet også var spillemand på egnen. Carl Nielsen fortæller imidlertid selv i sin bog 'Min Fynske Barndom', at det var moderen der lærte ham de første melodier på violinen.

I 10-års alderen havde Carl fået egentlig undervisning på violin og på trompet, og han begyndte at komme med sin far ud at spille. Hans første optræden var på triangel i H. C. Lumbyes 'Dagmar Polka'. Det var på samme tid Carl Nielsen skrev sine første små melodier.

I 14-års alderen blev Carl Nielsen antaget som militærmusiker ved 16. bataljon i Odense. Han skulle i første række være hornblæser - det vil sige være ved den kommanderende officers side, og viderebringe hans ordrer via hornsignaler. Desuden skulle han blæse reveille og retræte ved hovedvagten på Flakhaven. Det er også værd at huske, at 60 år tidligere var en anden 14-årig dreng blevet ansat som trompeter ved militærmusikken i Odense - Hans Christian Lumbye. Carl skulle imidlertid også spille altbasun i musikkorpset. Han fortæller selv, at han var umådelig stolt over at skulle bære uniform, sabel og blanke knapper. I det hele taget befandt han sig godt som militærmusiker. Han avancerede til korporal, fik råd til at købe et klaver, og han fik tid til at få mere musikundervisning. Kollegerne i militærmusikken opmuntrede ham til at skrive messingkvartetter, og et bekendtskab med den ældre værtshuspianist Outzen fik stor betydning for hans musikalske udvikling.

I 1883 var musikeren og komponisten Olfert Jespersen i Odense, og han og Carl Nielsen traf hinanden i værtshuskælderen hos Outzen. Her spillede de nogle af Carl Nielsens kompositioner igennem, og Olfert Jespersen opmuntrede ham til at søge til København og komme på musikkonservatoriet. Carl Nielsen forlod således hæren i slutningen af 1883, og fra den 1. januar 1884 var han elev på Det Kongelige Musikkonservatorium. Hele denne del af Carl Nielsens liv er meget smukt beskrevet i Erik Clausens film fra 1994 - 'Min Fynske Barndom'.

Selv om Carl Nielsen ikke skrev egentlige militærmarcher - han arrangerede dog en af faderens marcher, 'Højby Skyttemarch', for militærmusik - så havde han stor respekt og varme følelser for den del af vor kulturarv. Carl Nielsen var også med i første række, da det gjaldt om at protestere mod planerne om militærmusikkens nedlæggelse i 1909, og den senere reduktion af musikkorpsene.

Efter endt uddannelse på musikkonservatoriet i 1886, fortsatte Carl Nielsen sine studier i Tyskland, Frankrig og Italien. I årene fra 1889 til 1905 var Carl Nielsen violinist i Det Kongelige Kapel. Fra 1908 og til 1914 var han dirigent for Kapellet, og fra 1915 til 1927 var han kordirigent i Musikforeningen. Fra 1915 til 1931 var Carl Nielsen tilknyttet musikkonservatoriet - de sidste år som direktør.

Carl Nielsen komponerede 2 operaer - 'Saul og David' og 'Maskerade' - hvoraf især den sidste stadig står på Det Kongelige Teaters repertoire med jævne mellemrum. De 6 symfonier er verdenskendte og er indspillet af mange store orkestre og dirigenter - bl.a. New Yorker Philharmonikerne og Leonard Bernstein. Han skrev megen scenemusik, orkestermusik, klaverværker og korværker. Særligt hans melodier til danske sange er blevet nationalklenodier.

Carl Nielsen døde den 3. oktober 1931.


Marcher:

DUKKE MARCHE (1897)

MARCH AF 'MODEREN' (1921)

ORIENTALSK FESTMARCH (1919)

Nielsen, Frederik

Frederik Nielsen er født i Hørsholm i 1852. I 1871 blev han ansat som musiker i Artilleriets Musikkorps, hvor han fra 1892 og til sin afsked i 1906 var overtrompeter (dirigent). Han skabte gennem sin store dygtighed stor respekt om sit musikkorps. Ved siden af tjenesten i hæren, var han i en årrække musikdirektør i dansesalonen 'Figaro'.


Marcher:

ARENA MARCH

PAA SKOVTUREN

RUNDT PAA GULVET - MARCHPOLKA

RYTTERI MARCH

Nielsen, Kai Verner

Kai Nielsen blev født i Odense den 14. september 1899. Han blev som 9-årig medlem af FDF-Orkestret, og kun 17 år gammel blev han ansat i 6. Regiments Musikkorps i Odense. I 1920 kom han til 3. Regiment og fra 1921 var han trompetist i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Kai Nielsen studerede direktion og komposition hos musikdirigent Th. Dyring, Livgarden, og han instrumenterede meget musik for harmoniorkester.

Fra 1934 spillede Kai Nielsen også i Tivolis Harmoniorkester, og han blev senere dirigent for Københavns Politiorkester. Kai Nielsen var således godt rustet, da han i 1946 konkurrerede sig til stillingen som musikdirigent ved Livgardens Musikkorps. Omkr. 1950 fik Kai Nielsen fjernet den ene lunge, og han blev derfor af Frederik IX fritaget for at marchere med vagtparaden gennem byen. Denne fritagelse er åbenbart 'gået i arv' til de senere musikdirigenter, der bliver kørt i bil fra Rosenborg Kaserne til Amalienborg i forbindelse med vagtafløsningen.

Som komponist skrev Kai Nielsen en lang række fine marcher, hvoraf de kendteste er 'Kong Frederik XI's Honnørmarch' og 'Dronning Ingrids Honnørmarch' - begge marcher hører til de mest spillede i landet. Med Livgardens Musikkorps indspillede Kai Nielsen i årene 1946 til 1961 mere end 15 grammofonplader - plus et par stykker med Politiorkestret. Han var også dirigent for Fælledparkens Orkester.

I det tidlige forår 1961 spillede Livgardens Musikkorps i tynde 44-uniformer på en meget kold dag til parade i Sandholmlejren, hvor Livgarden dengang havde kaserne. Kai Nielsen pådrog sig den dag en lungebetændelse, som blev fatal for ham, da han kun havde én lunge. Han døde den 8. maj 1961. Som musikdirigent ved Livgarden blev han efterfulgt af Robert Svanesøe.


Marcher:

DANSK PARADEMARCH

DEN KONGELIGE DANSKE MARINES HONNØRMARCH (8.Regiments Musikkorps)

DEN KONGELIGE LIVGARDES FANFAREMARCH (FROSTMARCHEN)

DRONNING INGRIDS HONNØRMARCH (1935) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

EET MARCH (1959)

HERNING STÆVNEMARCH (1959)

HILSEN TIL PUBLIKUM

KONG FREDERIK IX's HONNØRMARCH (1947) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

KONG GUSTAV VI ADOLF's MARCH (8.Regiments Musikkorps)

KØBENHAVNS POLITIORKESTERS FANFAREMARCH (Københavns Politiorkester)

PRÆTORIANERGARDENS MARCH (POLITIDIREKTØRENS HONNØRMARCH) (3. Regiments Musikkorps)

SALUT FOR NATO (1959)

SLOWMARCH (1959)

Nielsen, Niels Johannes

Johannes Nielsen er født i Herning den 21. maj 1875, men han flyttede allerede som lille til Vejle. Han var søn af musikdirektør Jens Peder Nielsen i hvis orkester han allerede som 7-årig spillede violin.

Fra 1884 - kun 9 år gammel - spillede han i en kvartet på herregården 'Lille Grundet'. Godsejerens frue, Orpheline Olsen, var stærkt interesseret i dem musikalsk meget begavede dreng, og hun forærede ham en dyr italiensk violin - og hun bekostede en del af hans videre uddannelse.

Fra 1889 - 14 år gammel - til 1891 var han elev på Det Kgl. Musikkonservatorium, og fra 1898 til 1912 var han musikdirektør i Vejle. Efter godt et år som musikdirektør på 'National Scala' i København, kom han i 1913 til Aalborg, hvor han virkede frem til 1926. Et par år turnerede han nu i Danmark og Sverige som dirigent for Københavns Philharmoniske Orkester, men fra 1929 er han atter musikdirektør i Vejle. Johs. Nielsen komponerede en symfoni, en række sange og orkesterværker - samt korværker 'Dybbøl' for mandskor og orkester. Dertil kommer en stribe gode marcher.

Johannes Nielsen døde den 23. januar 1932 - kun 52 år gammel.


Marcher:

10. REGIMENTS KENDINGSMARCH

GAMLE SOLDATER (8.Regiments Musikkorps)

HONNØRMARCH (1916)

JYSK SANGERMARCH

MARCHE MILITAIRE

RUNDSKUE MARCH (1932)

PRINSEN AF WALES MARCH (8.Regiments Musikkorps)

SLESVIGS JUBELMARCH

Nielsen, Valdemar

Valdemar Nielsen er født i 1868. Kun 14 år gammel blev han piberdreng ved Livgarden og fra 1890 medlem af musikkorpset.. Fra 1904 og til 1922 var Valdemar Nielsen musikkorpsets dygtige og enormt populære dirigent. Det var bl.a. ham, man sang om i revyvisen 'Valde, Valde, Valdemar' i det følgende vers - tekst af Johannes Dam:

Klingeklinge, vagtparaden med trommer og horn
trækker flot igennem gaden, se tambourmajor'n,
han får kønne pigers hilsen fra vindu'rne sendt,
men jeg syn's nu bedst om Nielsen, den søde dirigent.
Valde, Valde, Valdemar, pi'ernes egen Valde.
Altid straks parat jeg var, hvis du på mig kaldte.
Valde, Valde, Valdemar, alt får du mig til.
Valde, du ka, skalte, du ka' valte, som du vil.


Valdemar Nielsen dirigerede også mange civile orkestre - bl.a. i Tivoli, hvor han i en periode var dirigent for Promenadeorkestret. Valdemar Nielsen døde den 21. juli 1924, kun 55 år gammel.


Marcher:

ERATO MARCH (8.Regiments Musikkorps)

VAGTPARADEN PÅ AMALIENBORG

Norup, Jens C. F.

Jens Norup er født den 31. marts 1861 i Rødby. Som 10-årig fik han undervisning i violin og trompet i sin fødeby. I 1881 tog han til København og fortsatte sine studier hos Livgardens dirigent J. F. Vater (populært kaldet 'Gardens Vater'). Samtidig fik han ansættelse som spillemand ved Borgervæbningen.

I 1883 fik Norup ansættelse som trompetist ved 4. Regiments Musikkorps i København, og i 1903 konkurrerede han sig til stillingen som stabshornblæser (dirigent). I 1913 blev han tillagt rang af musikløjtnant.

Ved siden af tjenesten i hæren, var Norup fra 1888 og til 1913 solotrompetist i Tivolis Koncertsals Orkester, ligesom han i en kort periode dirigerede Tivolis Harmoniorkester. Han var også vikar i Det Kongelige Kapel, og han spillede ved Palækoncerterne og i Musikforeningen. Fra 1914 til 1927 dirigerede Norup de kommunale koncerter i Gentofte. Han døde den 5. maj 1938.


Marcher:

FREMAD

HOLGER DANSKES MARCH

MARCHE ANGLAIS

Nørklit, Poul Richard

Poul Richard Nørklit - født 1928 - er uddannet folkeskolelærer, men har ved siden af dette uddannet sig i musikteori og komposition hos bl.a. Finn Høffding. Flere af hans kompositioner har været spillet af bl.a. Danmarks Radios Underholdningsorkester.

Marcher:

HÆRENS LOGISTIKSKOLES MARCH (1997)

FLYVEVÅBENETS FESTMARCH (2001)

Olsen, Carl

Carl Olsen er født den 13. august 1878 i Aalborg - søn af musiker J.C. Olsen. Han blev uddannet kontrabassist, og spillede som sådan i forskellige Aalborg-orkestre - bl.a. i restaurant 'Kilden' under kapelmester Kaj Julian. Carl Olsen sluttede karrieren i Aalborg Byorkester. Carl Olsen komponerede sange, gammeldags dansemusik og marcher, hvoraf den kendteste er 'Kildens Honnørmarch' - senere omdøbt til 'Dansk Honnørmarch'. Carl Olsen døde i 1964.


Marcher:

DANSK HONNØRMARCH (KILDENS HONNØRMARCH) (8.Regiments Musikkorps)

DANSK TURISTMARCH

MUSIK SKAL DER TIL

N.U. MARCH (1935)

OLD BOYS MARCH (1945) (Computer)

SKOLEMARCH (DEN LILLE OLE) (1951)

SPEJDERMARCH

TRIUMFMARCH

UDSTILLINGSMARCH (1954)

AALBORG MARCH

AALBORG TAPPENSTREG

AALBORG FDF MARCH (Aalborg FDF Orkester)

Olsen, Carl Christian

Carl Olsen - kendt som Lejre-Olsen - er født i Lejre den 1. marts 1864. Han viste tidligt musikalske evner, og som dreng spillede han ofte ved egnens bondeballer. Han blev elev på violin hos professor Anton Svendsen, men da Carl Olsen også var interesseret i kirkemusik, tog han undervisning i orgelspil hos domorganist Waage Matthison-Hansen i Roskilde. Han var således godt uddannet til et liv i musikkens tjeneste.

Allerede som 19-årig blev han ansat som organist ved Ledreborg Slotskirke, og han blev kendt som en overordentlig dygtig violinsolist ved koncerter rundt om i landet. Desuden fik han ansættelse hos Balduin Dahl i Tivolis Koncertsal, hvor han spillede i nogle år.

Carl Olsen nedsatte sig som musikdirektør og orkesterleder på Lejre-egnen, og han begyndte at komponere dansemelodier - mere end 500 blev det til gennem tiderne. Mange af dem blev udgivet på Fishers Forlag. Fra 1894 var Carl Olsen knyttet til Næstved, idet han blev ansat som organist ved to af byens kirker. Kirkemusikken fik nu mere og mere tag i ham og ved siden af organistarbejdet gav han koncerter med et glimrende orkester - hovedsageligt bestående af mange af Dragonregimentets musikere.

Ud over dansemelodierne, komponerede Carl Olsen ouverturer, kantater, orgelpræludier, violin- og klaverstykker og 3 symfonier. Lejre-Olsen døde den 23. april 1929.


Marcher:

NÆSTVED DRAGONREGIMENTS MARCH

Olsen, Julian

Julian Olsen er født den 21. juli 1865. Han blev uddannet på violin og kornet, og i 1880 blev han ansat i Marinens Musikkorps. Fra 1884 til 1903 var Julian Olsen musiker i Gardehusarregimentets Musikkorps i København. Han havde ry for at være en meget dygtig piccoloblæser.

Ved siden af tjenesten i hæren, spillede Julian Olsen i Tivoli under Balduin Dahl og Georg Lumbye. Han blev musikdirektør på Travbanen og i Hotel d'Angleterres Palmehave. Desuden var han en meget søgt musikpædagog og komponerede en del marcher og dansemelodier.


Marcher:

MARCHE FALLIERES

PRINS HARALDS MARCH

Olsen, Lars Birkelund

Lars Birkelund Olsen er født i Roskilde i 1971. Udover Roskilde Harmoniorkester og Roskilde Brass Band trådte han sine 'musikalske barnesko' i 8. Regiments Musikkorps, der dengang var under loedelse af Robert Svanesøe.

Lars Birkelund Olsen begyndte sine studier på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1993 og afsluttede uddannelsen som tubaist i 1998 - afbrudt af et halv års kontrakt i Den Kongelige Livgardes Musikkorps og et års kontrakt i det nu nedlagte Musikkorps Fyn.

I 1998 vandt Lars Birkelund Olsen stillingen som tubaist i Slesvigske Fodregiments Musikkorps - nu Slesvigske Musikkorps, hvor han også i perioder har fungeret som vicemusikdirigent og vicestabstambour. Udover nedenstående marcher, som er komponeret sammen med Kenneth Pultz Stenum, har Lars Birkelund Olsen komponeret en håndfuld galopper og polkaer til Slesvigske Musikkorps.

Marcher:

HÆRENS SERGENTSKOLES MARCH (2021) (Slesvigske Musikkorps)

FREDAGSPARADEN I HADERSLEV (2021) (Slesvigske Musikkorps)

STRUER BRASS BAND MARCH

BRASS BAND SYDS 20 ÅRS JUBILÆUMSMARCH

Palmquist, David M.A.P.

David M.A.P. Palmquist er født 1979 i København og trådte sine musikalske barnesko i Tivoli Garden, hvor han spillede horn hos Helge Nielsen. I 1994 begyndte han sine videregående uddannelser ved Det Fynske Musikkonservatorium og havde sideløbende studier i tidlig musik / barokhorn hos Professor Jan Schroeder (Hannover, Tyskland) og Lowell Greer (Toledo, USA). David M.A.P. Palmquist studerede ved solistklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Ola Nilsson 2000-2002 og ved solistklassen på Hochschule für Musik und Theater, Hannover hos Professor Jan Schroeder 2004-2007.

David M.A.P. Palmquist har siden 2009 været ansat som hornist ved Den kgl. Livgardes Musikkorps, hvor han også fungerer som vicemusikdirigent og vicestabstambour. Tidligere har David Palmquist været kontraktansat ved Odense Symfoniorkester og Aarhus Symfoniorkester, fastansat i Odense Symfoniorkester, DR Underholdningsorkesteret samt solohornist i DR.

Fra sommeren 2015 er David Plamquist desuden musikløjtnant (dirigent) for 8. Regiments Musikkorps, og fra 1. maj 2016 udnævnt til musikdirigent for Den Kgl. Livgardes Musikkorps..


Marcher:

40 ÅR FOR DANMARK (2012)

HÆRENS EFTERRETNINGSCENTERS MARCH (2014)

HOTEL D'ANGLETERRE MARCH (2013)

KRONPRINSESSE MARY'S HONNØRMARCH (2014) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

OBERST, KAMMERHERRE LASSE HARKJÆRS MARCH (2015)

SPLIID MARCH (2015)

TIVOLIGARDENS 170 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (2014)

FESTMARCH TIL 8. REGIMENTS MUSIKKORPS (2017) (8.Regiments Musikkorps)

KAJ BIRKSTEDS MARCH (2018) (video med Prinsens Musikkorps)

Pedersen, Jens Vilhelm

Jens Vilhelm Pedersen kendes bedst under komponistnavnet Fuzzy. Han er født i 1939. Uddannet påa Det jyske Musikkonservatorium som elev af Per Nørgård. Senere studier hos Stockhausen, Ligeti og Jan Bark. Indtil 1978 docent i musikhistorie og musikteori ved Det Jyske Musikkonservatorium. Som komponist har han - udover orkester-, kor- og kammermusikværker  - hovedsageligt beskæftiget sig med elektroakustisk musik, ofte i forbindelse med ballet, teater og film.

I 2002 blev Fuzzy opfordret til at komponere en honnørmarch til Kronprins Frederik. Kronprinsen deltog selv i arbejdet med marchens tilblivelse.

Fuzzy døde i 2022.

Marcher:

KRONPRINS FREDERIKS HONNØRMARCH (2002) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

Pedersen, Flemming Neergård

Flemming Neergård Pedersen er født i Esbjerg den 22. marts 1946. Han begyndte at spille trompet som 12-årig i Vesterhavsdrengene (nu Vesterhavsgarden). Senere studerede han trompet på Vestjysk Musikkonservatorium 1963-1970 hos Søren Emtoft (fra Det Kgl. Kapel). I 1969 tog han diplomeksamen og i 1970 musikpædagogisk eksamen. De videregående studier foregik dels hos solotrompetist Ole Andersen (Radiosymfoniorkestret) og hos solotrompetist Peter Masseurs (Concertgebouworkestret, Holland).

Fra 1970 til 72 var Neergård Pedersen 1. trompetist ved Slesvigske Fodregiments Musikkorps i Haderslev, og fra 1972 og til 1995 var han solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester. Efter den tid har han ernæret sig som pianist og arrangør/komponist, ligesom han i flere perioder har været pædagog ved Vestjysk Musikkonservatorium samt på forskellige musikskoler.

Flemming Neergård Pedersen har skrevet en del arrangementer og kompositioner - bl.a. til Sønderjyllands Symfoniorkester, Slesvigske Musikkorps, Prinsens Livregiments Musikkorps, Odense Symfoniorkester, samt forskellige amatørorkestre og -kor, ligesom han har virket som arrangør og producer på mange CD - indspilninger.

Ud over marcher, hvoraf flere er 1. og 2. præmier fra marchkonkurrencer (f.eks. Dansk Tattoo March og HOK March), har Neergård Pedersen komponeret åbningsfanfarerne til såvel Danmarks Tattoo (Varde) og Det Sønderjyske Tattoo (Aabenraa).


Marcher:

DANSK TATTOO MARCH (1995)

DEN DANSKE HÆRS HONNØRMARCH (2014)

FLYVEVÅBNETS HONNØRMARCH (2000) (video med Prinsens Musikkorps)

GREVE INGOLFS MARCH (2000)

HOK (HÆRENS OPERATIVE KOMMANDO) MARCH (1997)

HILSEN TIL DANMARKS UDSENDTE (2013)

INGENIØRREGIMENTETS MARCH (2002)

LANDSGARDEFORENINGENS HONNØRMARCH (2004)

NORDBORG MARCH (1992)

TØNDER BANK MARCH

Pedersen, Orla

Orla Pedersen blev født i Horsens den 4. november 1904. Han var søn af musikeren Jens Pedersen, hvis børneflok var så stor, at familien kunne danne et lille salonorkester - hvilket de gjorde. Orla Pedersen begyndte at spille kornet i FDF-Orkestret i Horsens, og som 14-årig blev han professionel musiker og spillede under musikdirektør Georg Marquard.

Fra 1923 til 1932 var Orla Pedersen musiker i Gardehusarregimentets Musikkorps, hvorefter han i nogle år var restaurationsmusiker i København. I 1946 blev han musikinstruktør for Tivoligardens Musikkorps, og han blev også dirigent for Københavns Sporvejsorkester og for NESA's Orkester. Orla Pedersen døde den 19. juni 1964.


Marcher:

JUBILÆUMSMARCH

OVER NORDPOLEN (Tivoligardens Musikkorps)

TIVOLIGARDENS FESTMARCH (Tivoligardens Musikkorps)

Pockendahl, Viggo

Viggo Pockendahl er født den 22. februar 1869 i Aarhus. Han var ansat i Generaldirektoratet for Statsbanerne, men var også uddannet musiker. Han komponerede marcher, danse og sange.


Marcher:

KRONPRINS FREDERIKS REVUE-MARCH (1901)

KØBENHAVNER VAGTPARADE (1911)

MARCHE MILITAIRE

REGIMENTETS MARCH (1903)

VARIETE MARCH

UNDER MASKEN (1898)

AARHUS UDSTILLINGSMARCH (1909)

Poulsen, Theodor Rudolf

Violinisten Theodor Poulsen den 21. oktober 1879 i København. Efter at have haft forskellige gode lærere i musik, gik han 4 år på professor Joachim Andersens orkesterskole. I 1903 blev han ansat i Tivolis Koncertsals Orkester, hvor han var violinist i mere end 35 år. Desuden vikarierede han i både Det Kongelige Kapel og i Statsradiofoniens Symfoniorkester.

Theodor Poulsen skrev populærmusik og en række gode marcher, af hvilke 'Københavnermarch' og 'Garden Trækker Op' stadig spilles - og også findes i moderne indspilninger. Især i Tivoli, hvor Th. Poulsen havde sit virke i en menneskealder, foretrækkes hans 'Københavnermarch' frem for Axel Frederiksens mere kendte, der blev skrevet 6 år senere, og som efter manges mening ikke når Poulsens march i kvalitet.

Theodor Poulsen døde den 28. marts 1946.


Marcher:

ALEXANDRA MARCH (1917) (IMMS Danmarks Musikkorps)

BLUE BOY

FESTMARCH TIL MALERFORBUNDET (1930)

GARDEN TRÆKKER OP (8.Regiments Musikkorps)

HILSEN TIL HÅNDVÆRKERFORENINGEN (IMMS Danmarks Musikkorps)

KØBENHAVNERMARCH (1937) (8.Regiments Musikkorps)

RUDOLPH MARCH (IMMS Danmarks Musikkorps)

SOUVENIR DE TIVOLI

Price, James

James Price er født i 1959 - søn af skuespiller på Det Kgl. Teater John Price. Han studerede komposition på Det Kgl. Musikkonservatorium fra 1979 og fik diplomeksamen i 1984. I 1974 begyndte hans karriere som kapelmester, arrangør og komponist indenfor teater, radio og TV. Siden 2002 har James Price været fast kapelmester i Cirkusrevyen. I de senere år er han - sammen med sin bror Adam - blevet kendt som kok i TV-programmerne 'Spise med Price'.

Marcher:

BERLINGSKE TIDENES 250 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (1999)

HÆRENS MATERIELKOMMANDOS MARCH (2002)

PRINSESSE ALEXANDRAS MARCH (2004)

Pöckel, Thorvald

Det har været meget vanskeligt at finde biografiske data om Thorvald Harald Emanuel Pöckel, selv om man ustandselig støder på hans navn i gamle nodebøger og gamle skrifter om militærmusikken. De følgende oplysninger stammer fra en nulevende efterkommer - Elisabeth Pöckel.

Thorvald Pöckel er født i Kastellet den 19. oktober 1831 - søn af Carl Pöckel, som var hoboist og indvandret fra Tyskland. Familien mener, at Carl Pöckel endte som stabshornblæser i Randers. Thorvald Pöckel går også militærmusikvejen. På et foto af underofficerer ved Den Kongelige Livgarde til Hest fra 1864 ses trompeter Th. Pöckel. I 1866 nedlægges Den Kongelige Livgarde til Hest og Pöckel overføres til Gardehusarregimentets Musikkorps.

Fra omkr. 1872 bliver Pöckel stabshornblæser (dirigent) for 4. Bataljons Musikkorps på Sølvgades Kaserne. Her lå også 17. Bataljon med musikkorps, der var under ledelse af overhornblæser Lottenburger. Th. Pöckel omtales nu flere steder som 'brigademusikdirektør', som var den uofficielle betegnelse for den stabshornblæser, der havde ledelsen af brigademusikken. Den bestod efter 1867 af 4 bataljonsmusikkorps, som kunne slås sammen til 2 halvbrigademusikkorps og som igen kunne slås sammen til et brigademusikkorps). Det stemmer godt med, at Pöckel i 1875 får Dannebrogsordenen og i den forbindelse er noteret som tjenstgørende ved 2. Sjællandske Brigade, som havde garnison på Sølvgades Kaserne i København. I 1880 bliver halvbrigaden på Sølgades Kaserne (4. og 17. Bataljon) til 4. Regiment og Pöckel er nu stabshornblæser for 4. Regiments Musikkorps. Her afløses han i 1884 af Johan Frederik Leopold Lottenburger.

Jfr. familien var Thorvald Pöckel også musikdirektør i Tivoli. Det lyder sandsynligt, da der på flere af Pöckels kompositioner - bl.a. hans 'Elvine Polka' - er anført "udført af Hornmusik i Tivoli". Så Thorvald Pöckel har formentlig været dirigent for Tivolis Hornorkester, der fungerede side om side med de mere kendte Lumbyeske Selskab og Harmoniorkestret - eller måske var en del af sidstnævnte.

Stadig jfr. familien var Thorvald Pöckel en 'bastant mand med stærke meninger". Han var fraskilt, hvad der ikke var almindeligt dengang og boede i mange år i en stor lejlighed i Dronningens Tværgade. I familien var han kendt som den 'rige og berømte onkel' og helt op til i dag bliver drenge i Pöckel-familien ind imellem opkaldt efter ham - også Elisabeth Pöckels søn.

Thorvald Pöckel døde i 1894.

Blandt Pöckels kompositioner er hans 'Signalgalop' dem mest kendte. Den er skrevet over de militære kommando-signaler, som alle soldater skulle kunne på fingerspidserne. Det er derfor ikke så underligt, at galoppen blev et populært stykke. Også hans 'Dansk Militær Aftenmusik' støder man ofte på i mange af datidens koncertprogrammer.


Marcher:

17. NOVEMBER MARCH (Tilegnet Hds. Naade Generalinde Kaufmann) (Computer)

6. JULI MARCH (Computer)

FYR UNDER MASKINERNE

GENERAL RAVNS JUBILÆUMSMARCH

GENERAL STRICKERS JUBILÆUMSMARCH

MILITÆRMARCH

MARCH TIL DE FYNSKE SKYTTER

Ramsøe, Emilio Wilhelm

Wilhelm Ramsøe blev født i 1837. Han var meget talentfuld - både som violinist og som komponist. Allerede som 14-årig optrådte han som soloviolinist - derefter fulgte nogle år hvor han også var orkestermusiker - og som 17-årig blev han engageret som musikdirektør hos Millers & Lewinis Teaterselskab, som turnerede i både Danmark og Norge.

Først i 1850'erne var Georg Carstensen blevet uvenner med Tivolis bestyrelse, og sammen med komponisten og musikforlæggeren Emil Horneman, byggede han et nyt forlystelsesetablissement på Frederiksberg - 'Alhambra' - der skulle udkonkurrere Tivoli. Man havde brug for en musikdirektør, der kunne måle sig med Tivolis Lumbye - og det blev Wilhelm Ramsøe, der i 1857 tiltrådte denne stilling. Her blev han frem til 1864, hvor han afløste C. C. Møller som musikdirektør ved Folketeatret. 'Alhambra' eksisterede i øvrigt kun 7 år mere, kostede Horneman hele sin formue, og blev så jævnet med jorden. Kun et gadenavn på Frederiksberg - 'Alhambravej' - fortæller i dag om beliggenheden. Tivoli kunne ikke udkonkurreres.

Som musikdirektør på Folketeatret udviklede Ramsøe sig til en af tidens dygtigste orkesterdirigenter og komponister. Han skrev bl.a. musik til mange af teatrets forestillinger - f.eks. 'Svantevits Datter', 'Slottet i Bretagne', 'Trælleæt' og 'Gjøngehøvdingen'. Hans 'Slesvigske Tappenstreg' var meget populær. Den bestod af to melodier, der kunne spilles hver for sig, men også i sammenhæng. Mange af Ramsøes kompositioner har solistisk indhold.

Et kapitel for sig er hans 6 messingkvartetter der har så høj kunstnerisk værdi, at de i dag spilles af messingensembler over hele verden. Enkelte af dem er senere blevet omarbejdet til kvintetter.

De første 4 kvartetter blev tilegnet fire af Ramsøes venner - musikerne F. F. Nielsen, Fr. Lottenburger, F. Jespersen og Fr. Møller. Den 5. kvartet blev tilegnet en udenlandsk virtuos, Edmund von Hoboken og en senere 6. kvartet blev tilegnet Kejserlig Russisk Kammermusicus Kosleck. Kvartetterne blev i begyndelsen kun sjældent opført offentligt. De 4 musikere - dirigeret af Ramsøe - spillede dem ved private sammenkomster, som regel hos komponisten selv.

Efter nogle få år som kapelmester i Stockholm , rejste Wilhelm Ramsøe i 1877 til St. Petersborg, hvor han med stor succes sluttede sin musikalske karriere som Kejserlig Kapelmester ved Det Franske Teater.

Ramsøe døde i København den 15. april 1895.


Marcher:

CHINESISK KLOKKEMARCH OP.12

DANSK TAPPENSTREG

DYBBØL MARCH (1879)

KRONINGSMARCH (1883)

MARCHE TRIOMPHALE (1887)

SLESVIGSK TAPPENSTREG

Rasmussen, Peter

Peter Rasmussen - født i 1837 - var først musikdirektør i danselokalet 'Kæden' i København. Fra den tid stammer et utal af dansemelodier fra hans hånd. Senere blev han organist ved Garnisonskirken. Peter Rasmussen var også en dygtig musikteoretiker og havde som sådan mange elever. Han døde i 1913.


Marcher:

CAVALLERI MARCH

FESTMARCH

NORDISK FESTMARCH (1869)

SØRGEMARCH

UPSALA MARCH

Ravnkilde, Niels

Niels Ravnkilde - født i 1823 - var pianist og musiklærer. På konservatoriet fik han J. P. E. Hartmann som lærer. Ravnkilde deltog også i de musikalske sammenkomster i det Hartmannske hjem og som elev af den ældre komponist hjalp han fru Emma med hendes kompositioner og virkede desuden som lærer for flere af husets børn. I 1847 rejste han til Leipzig for at studere videre. Fra 1853 var han bosat i Rom som musikpædagog og dansk konsul. Her var han til uvurderlig støtte for skandinaviske kunstnere.

Ravnkilde komponerede en række klaverstykker, kammermusik, en symfoni og adskillige orkesterværker samt flere kompositioner for kor. Fra Italien sendte han musik hjem til Danmark for at få det opført - bl.a. i Musikforeningen. Det lykkedes dog kun en enkelt gang med en ouverture i 1866. Ravnkilde beklagede sig - bl.a. til sin gamle lærer Hartmann - over, at han følte sig overset i Danmark. Hartmann skriver i et brev til sin søn, at han beklager Ravnkildes irritation over, at han ikke bliver anerkendt nok i Danmark og bliver tilsidesat af Musikforeningen. Men det var svært at opføre hans musik, når han var udenlands, og desuden var de indleverede stykker ikke "af blivende værdi".

Niels Ravnkilde døde i 1890.


Marcher:

MARCHE FUNEBRE

MARCIA DI NOZZE

MARCIA FESTIVA

MARCIA MILITAIRE OP.154

MARCIA NOTTURNA OP.153

Reesen, Emil

Emil Reesen blev født i København den 30. maj 1887 - søn af musikdirektør, overhornblæser ved 1. Regiment, Julius Reesen. Han blev undervist i violin, fløjte, klaver, valdhorn og musikteori. I 1911 fik Emil Reesen sin debut som koncertpianist og i 1920 debuterede han som klassisk orkesterdirigent i Odd Fellow Palæet. I nogle år virkede han som pianist i restaurant-ensembler - bl.a. hos Theodor (Tippe) Lumbye i 'Wivel'. Senere spillede han i Tivolis Promenadeorkester og i Cirkusbygningen.

I 1917 blev Emil Reesen ansat som kapelmester ved Tivoli-Teatret, i 1919 ved Dagmar-Teatret, og i 1921 ved Scala-Teatret. Fra 1925 til 1927 studerede Reesen videre i Paris. Da han vendte tilbage til København, blev han ansat i Statsradiofonien som kapelmester - en stilling han beholdt til 1936, hvor han helligede sig sit virke som komponist og gæstedirigerede på mange store teatre i Europa.

Emil Reesen blev i 1937 dirigent for Københavns Koncertforenings Orkester og musikchef for filmselskabet Palladium. I 1942 blev han kapelmester ved Det Ny Teater og fra 1950 var han kapelmester ved Det Kongelige Teater.

Som komponist har Emil Reesen bevæget sig indenfor næsten alle genrer - lige fra kammermusik og opera og til revyviser og dansemusik. Især hans scene- og filmmusik er kendt og elsket overalt. Mest kendt er sikkert hans operette 'Farinelli'. Af marcher fortjener 'Festmarch' fra 1937 omtale. Den er komponeret til en kongefilm i anledning af Kong Christian X's 25 års Regeringsjubilæum. Den hører uden tvivl til blandt de 10 mest kendte og spillede marcher i Danmark.

Emil Reesen døde 27. marts 1964.


Marcher:

EVENTYRMARCH

FDF JUBILÆUMSMARCH (1952) (Et udvalgt FDF-orkester)

FESTMARCH (KONGEMARCH) (1937) (Åkerwalls Blæseorkester)

FØDSELSDAGSMARCH

Reesen, Julius N.

Julius Reesen blev født den 6. februar 1854. Han var far til Emil Reesen. Julius Reesen var hele sit liv militærmusiker - det meste af tiden ved 1. Regiments Musikkorps i København. Han havde ry for at være landets bedste piccoloblæser - men i sit civile musikliv (som alle militærmusikere dengang som nu havde) spillede han kontrabas - bl.a. i Tivolis Koncertsal og på Hotel d'Angleterre under musikdirektør Julian Olsen. Julius Reesen døde i 1932.


Marcher:

EMMA MARTINE MARCH (1903)

FDF MARCH (1921) (Et udvalgt FDF-orkester)

JELKA MARCH (1913)

MIN HILSEN (1926) (8.Regiments Musikkorps)

TOSCA MARCH

Riisager, Knudaage

Knudaage Riisager er født i Rusland den 6. marts 1897 - søn af ingeniør Emil Riisager. I 1921 blev han cand. polit., men studerede samtidig musikteori, komposition og violin. Fra 1921 til 1932 studerede han periodevis i Paris og Leipzig. Fra 1939 til 1950 var han - ved siden af sin musikalske løbebane - kontorchef i finansministeriet.

Riisager beklædte også gennem årene en række tillidsposter som f.eks. formand for komponistforeningen og musikkonsulent ved Statsradiofonien.

Som komponist debuterede han med en strygekvartet i 1919. Siden er det blevet til mange orkesterværker, kammermusik, balletmusik - mest kendt er 'Etude' og 'Slaraffenland' - sange, kantater og symfonier. Knudaage Riisager døde den 26. december 1974.


Marcher:

DANMARKS FRIHEDSSANG (1945) (8.Regiments Musikkorps)

FDF JUBILÆUMSMARCH (1942) (Et udvalgt FDF-orkester)

FESTMARCH TIL BERLINGSKE TIDENDE (1948)

MARCHE TATARE (1933)

Rübner, Peter Martin Cornelius

Peter Martin Cornelius Rübner blev født i København den 26. oktober 1855. Han blev uddannet på musikkonservatoriet i København og i Leipzig som pianist og violinist. I 1875 rejste han til Tyskland, hvor han blev hofpianist hos Storhertugen af Baden. I 1887 gav han koncert i København med egne værker - og hans musik blev spillet i Tivolis Koncertsal.

I 1892 blev Cornelius Rübner operakapelmester og konservatoriedirektør i Karlsruhe. I 1904 rejste han til Amerika, hvor han frem til 1919 varprofessor ved musikfakultetet ved University of Columbia. Cornelius Rübner komponerede flere orkesterværker, kantater, klavermusik og sange. Han døde i New York den 21. januar 1929.


Marcher:

ALWINEN MARCH

HYLDNINGSMARCH TIL KONG CHRISTIAN IX

KAISER ALEXANDER MARCH

MARCH AF 'ERIK MENVED'

REVEILLE

REVUE MARCH

Ryge, Erik

Erik Ryge er født den 22. januar 1934. Han blev uddannet som pianist og har i 10 år turneret med Victor Borge. Desuden var Erik Ryge cand.merc. og beklædte flere stillinger som administrerende direktør - f.eks. for Laterna Film - samt bestyrelsesposter i erhvervslivet. Endelig var han major af reserven i flyvevåbenet. Erik Ryge døde i 2004.


Marcher:

ENCEINTE MARCH (1992)

Ryming, Christian

Christian Pedersen Ryming er født i 1876. Allerede som 10-årig begyndte han at spille i sin fars orkester. Senere fik han ansættelse som basunist hos musikdirektør Carl Møller i Aarhus - og var også nogle år i Søren Tellings Orkester i Randers. Fra 1903 til 1910 var Ryming musikdirektør i Herning, og fra 1910 har han været musikdirektør i Thisted. Han komponerede en del marcher og dansemelodier. Christian Ryming døde den 25. august 1935.


Marcher:

FLOTTE OFFICERER (Vindstyrke 8)

INDLEDNINGSMARCH

KONGEMARCH (1917)

THISTED BYS FESTMARCH

Rytter, Rasmus Peter

Rasmus Peter Rytter er født i 1869. I 1888 indtrådte han i Artilleriets Musikkorps. Under første verdenskrig var han dirigent for et musikkorps af værnepligtige på forterne. Rytter tog sin afsked fra hæren i 1923 og døde i 1937.


Marcher:

DANSK KYSTARTILLERI MARCH

I PARKEN (1913)

Schmidt, Ludvig Wilhelm

Ludvig Wilhelm Schmidt var hoboist (musiker) i 3. Brigades Musikkorps i Fredericia. Her var han kollega med Christian W. Thilo. Schmidt er født i 1824 i Eckernförde. Som dreng fik han sin grundlæggende musikalske uddannelse i 'Christians Plejehus' i Eckernförde, hvor drenge (primært forældre- eller moderløse) blev oplært som hornblæser og musiker. Ludvig Wilhelm Schmidt døde i 1888 i Svendborg og han deltog i både den 1. og den 2. Slesvigske Krig.

Der kendes kun én march fra hans hånd - 'Fredericia Sejrsreville'. Den har til gengældt hold sin popularitet helt op til nutiden, hvor den stadig hører til dansk militærmusiks standardrepertoire. Ikke mindst spilles den meget i dagene 5. og 6. juli, hvor der sejrige udfald fra fæstningen 1849 hvert år markeres med koncerter og parader.

Marchen er fra sejrsåret 1849, men dog senere end Emil Hornemanns soldatersang 'I Natten Klam og Kold'. Schmidt har nemlig brugt denne soldatersang som trio i sin march. 'Fredericia Sejrsreveille' er bl.a. kendetegnet ved dels reveille-trommesignalet, der indleder marchen og fortsætter hele marchen igennem - og dels sine kraftige 'stortrommeskud', der skal illustrere kanonernes torden under udfaldet fra fæstningen.

Marcher:

FREDERICIA SEJRSREVEILLE (1849) (8.Regiments Musikkorps)

Schmitt, Wigand Heinrich Christian

Wigand Schmitt - født i 1825 - var stabshornblæser ved 19. Bataljon (tidligere 3. Jægerkorps) i Nyborg. Schmitt er født i Kiel. Han døde den 19. juli 1876. Han var allerede under krigen 1848-50 musiker ved 3. Jægerkorps.

Hans kendteste march er den meget flotte 'Kronprins Frederiks March', skrevet til den senere kong Frederik VIII da denne som prins begyndte sin militære uddannelse ved bataljonen i Nyborg.

I folketællingen 1845 anføres han som 'ugift hornblæser Vigand Schmidt, Mellemgade 82'. Han må dog kort efter være blevet gift med Cathrine Rasmine Edvardsen, for allerede i 1852 holdes det første af tre børn over dåben i Nyborg Kirke.


Marcher:

19. BATALJONS MARCH

GRANDE MARCHE

KRONPRINS FREDERIKS MARCH (1852) (8.Regiments Musikkorps)

MARCH AF 'REISEN TIL CHINA' (1850)

SVENDBORG AMTS SKYTTEFORENINGS MARCH (1869)

Schrøder, Walther

Walther Schrøder er født i Hamborg den 11. april 1895, men af danske forældre. Han viste tidligt anlæg for musik, og kom i 1910 - 15 år gammel - på Det Kgl. Musikkonservatorium, hvor han studerede klaver, musikteori og instrumentation. Efter en tid som pianist og repetitør på 'Casino', var han kapelmester i Oslo, hvorfra han vendte tilbage og blev musiker i Jacob Gades orkester. Senere blev han kapelmester i 'Palads Teatret' og 'National Scala'. I 1930'erne var han kapelmester på 'Folketeatret'. Walther Schrøder var også gæstedirigent i Tivoli og i en lang årrække repetitør i Statsradiofonien.

Som komponist skrev han musik til en del film, men også en del større orkesterværker - bl.a. den danske rapsodi 'Ræbild Bakker', en 'Koncert for Trompet og Orkester' ( tilegnet Kgl. Kapelmusicus Edvard Larsen) og nogle symfonier. Nogle af Walther Schrøders værker blev opført i Tivolis Koncertsal med komponisten selv som dirigent.

Walther Schrøder døde i 1976.


Marcher:

MARCIA POMPOSO

WINSTON CHURCHILL MARCH

Silfverberg, Erik

Erik Silfverberg er født i 1934. Som dreng begyndte han at spille tuba i et Frelsens Hær Musikkorps.

Frelsens Hær er en religiøs sammenslutning som kombinerer forkyndelse med et omfattende hjælpeprogram. 'Salvation Army' har sit udspring i England, hvor man som model for sine musikkorps tog den britisk brassband stil. Da Frelsens Hær som bevægelse bredte sig til resten af verden, fulgte brassband modellen for musikkorpsene med - således også i Danmark, hvor der stadig eksisterer en håndfuld dygtige og velspillende Frelsens Hær Musikkorps.

Silfverberg tog senere en uddannelse som civilingeniør, men har sideløbende dirigeret flere Frelsens Hærs Musikkorps i Danmark. Ved siden af det har han komponeret og arrangeret religiøs musik, ligesom det er blevet til en imponerende række marcher, der spilles af Frelsens Hær Musikkorps over hele verden. Da Hjemmeværnet i 1998 udskrev en konkurrence om en 50 års jubilæumsmarch, besluttede Erik Silfverberg at prøve kræfter med en egentlig militærmarch - og han vandt konkurrencen.

Erik Silfverberg døde i november 2013.


Marcher:

AS YEARS GO BY (1999)

BANNER OF SALVATION (2006)

BEYOND THE BLUE (1964)

BOUNDLESS SALVATION (1985)

CELEBRE (2008)

CHILE (1970)

CONNECTION (1983)

DOWN THE STREET (1977)

ENTHUSIASM (1976)

ESPANA 92 (1993)

ETOBICOKE YOUTH (1980)

FILL THE WORLD WITH MUSIC (1964)

FOLKESTONE (2011)

GOD'S LOVE AND GRACE (1978)

GOOD NEWS (1968)

HALIFAX CITADEL (1995)

HEELEY (1972)

HIMMELSKE KANAAN (1964)

HJEMMEVÆRNETS 50 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (1998) (Hjemmeværnets Musikkorps København)

HOLD ON (2013)

JEG VIL KJEMPE (I WILL FIGHT) (1972) (Copenhagen Youth Band)

JUBELSANG (1981)

JUBILÆUMS MARCH (1972)

KAPPELBORG MARCH (1963)

LET'S MARCH AGAIN (1998)

LORD OF THE FUTURE (2013)

LOVSANGSTONER (1966)

LOYAL FOREVER (1965)

LYKKELIG UNGDOM (1968)

MARCHING TO LIBERTY (1991)

MED RASKE SKRIDT (1962)

MUSIC CAMP (1974)

ON THE SUNNY SIDE (1990)

RAISE THE STANDARD HIGHT (1996)

SALVATIONISTEN (1982)

SA-NORTH-77 (1977)

SE FREMAD! (2012)

SEIERSKRONEN (1980)

SOUNDS OF PRAISE (1975)

STAND UP AND SCHOUT (1984)

SØNDERSKOV (1961)

AWAITED WELCOME (1956)

GLORIOUS LAND (1989)

JOYOUS MESSAGE (1973)

TRUMPETS OF THE LORD (1969)

YOUNG SOLDIER (1968)

UNIVERSAL PRAISE (1998)

VANGUARD (1960) (Gartnergades Musikkorps)

YOUNG CAMPAIGNERS (1976)

Silfverberg, Niels

Niels Silfverberg voksede op i Frelsens Hær, hvor han lærte at spille cornet af sig far, Erik Silfverberg. Niels Silfverberg spiller solo-cornet i Frelsens Hærs Musikkorps Valby, og han har siden 2012 også spillet solo-cornet i Frelsens Hærs German Staff Band. Ud over musikken i Frelsens Hær, assisterer Niels Silfverberg ofte i 8. Regiments Musikkorps.

Niels Silfverberg er forfatter til bogen: 'Fighting for the Lord', om Frelsens Hærs danske stabsmusikkorps og er fast skribent for Frelsens Hær’s internationale blad SA BandWorld. Hans musik er udgivet på forlag i England og Norge. Professionelt arbejder Niels Silfverberg som uddannelseskonsulent og professionsudvikler.


Marcher:

DAY OF VICTORY (2006)

DETERMINATION (1989)

GOD'S ARMY (2015)

PROCLAIM! (2005)

TRUE COLOURS (2007) (Rockford Temple Band and The Canadian Staff Band)

WE SHALL WIN (1985)

Smith, Peter Nissen

Peter Nissen Smith er født i Sønderjylland i 1861 - 3 år før landsdelen blev tysk. Han var musikdirektør i Haderslev fra engang i slutningen af af 1800-tallet til midt i 1935, og som sådan var han dirigent for bl.a. 'Haderslev Musikkorps'. Han var violinist og fagotist og var i en årrække tysk militærmusiker.

Da Fanø Nordsøbad åbnede i 1892, var han i mange år dirigent for et 18 mands stort 'kurorkester'. Her mødte han mange af tidens prominente personer - blandt dem var Prinsesse Marie (gift med Prins Valdemar, søn af Kong Christian IX). Tilegnet hende, komponerede han 'Kong Christian March'. I familien fortælles, at kompositionen indbragte ham et guldur. Mens hans hjemegn var tysk, forlangte myndighederne, at han skulle stave sit efternavn 'Schmidt' - hvilket også står på den udgivne klaverudgave af 'Kong Christian Marsch'. Han komponerede også en polonaise - 'Souvenir di Fanø'.

Smith var tilmed kapelmester i etablissementet 'Palmehaven' i Fredericia og andre tilsvarende steder. Her var der i restauranten lagt en fortegnelse ud over orkestrets repertoire - ikke mindre end 1232 numre. Gæsterne kunne så sende et kort op til musikdirektøren med ønske om et bestemt musikstykke.

Peter Nissen Smith døde i 1936.


Marcher:

KONG CHRISTIAN MARCH (Computer)

HONNEURMARSCH

Sonne, Harding H.

Hans Harding Sonne er født den 3. september 1883. Han blev officersuddannet og var fra 1927 til 1932 kontorchef i Krigsministeriet. Han blev udnævnt til oberstløjtnant i 1931, og blev i 1932 chef for 2. Artilleriafdeling. Harding Sonnes militære karriere sluttede med rang af oberst og kammerherre.

Men Harding Sonne var også en dygtig musiker med en grundig uddannelse i musikteori og instrumentation. Han komponerede 3 operaer, scenemusik, kantater ('Rigsbannerkantaten' og 'Veterankantaten'), sange og marcher. Kombinationen af officer og musiker gjorde ham velegnet til chef for hærens musiktilsyn, hvilket han var fra 1928 til 1955. Han var desuden formand for Dansk Korforening fra 1944 til 1956.

Hans Harding Sonne var hovedmanden bag genoprettelsen af fire danske regimentsmusikkorps i 1941, og han førte med stor dygtighed dansk militærmusik 'helskindet' gennem besættelsen - også efter 29. august 1943, hvor hæren blev afvæbnet og interneret. Han fik udvirket, at musikkorpsene kunne fortsætte deres virke - omend i beskedent omfang - som civile orkestre. De var lønnede og der var både af- og tilgang af musikere i denne periode. Musikkorpsene blev holdt intakte, og det betød, at alle fire regimentsmusikkorps og Livgardens Musikkorps var fuldt funktionsdygtige og uniformerede stort set fra første dag efter befrielsen.

Hans Harding Sonne og fruen Edel boede på Esrum Kloster. To Esrum-drenge - Henrik Øien og Jøn Pedersen fortæller i en erindringssamtale i 2017, at de tjente penge ved at bære brænde op på klosteret og ordne haven bag klosteret for den da pensionerede oberst Sonne og frue. I den forbindelse husker de, at Kong Frederik og Dronning Ingrid ind imellem om lørdagen kom og besøgte oberst Sonne og fru Edel Sonne - blandt andet for at dyrke musikken, som var en fælles interesse. På oberstens fødselsdag kom endog 'orkesteret' (formentlig Livgardens Musikkorps - red.) og spillede foran klosteret, fortæller de gamle Esrum kammerater.

Oberst Sonne og frue havde livslang kontrakt på lejemålet. Klosteret kunne derfor først i 1995, da Edel Harding Sonne døde i en alder af 101 år, åbnes for publikum. Selv døde Hans Harding Sonne den 3. juni 1966.


Marcher:

LIVGARDENS FREDERIKSVÆRK-TAPPENSTREG

OBERSTENS TAPPENSTREG

PRINS KNUD's MARCH (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

Sonne, Mathias Arbo

Mathias Otto Arboe Sonne er født i Nexø i 1822 og døde i 1891. Han var farver, købmand og avlsbruger. Sammen med sin bror begyndte han produktionen af ’Bornholmeruret’.

Mathias Arboe Sonne synes ikke at have været musiker i Bornholms Væbnings Mu-sikkorps, der bestod af musikere, der alle have et andet erhverv ved siden af den militære tjeneste. Han figurerer i hvert fald ikke i musikkorpsets mandskabslister. Men der er nok ikke tvivl om, at hans komposition ’Bornholmske Parademarch’ har været brugt ved væbningens parader. Marchen kunne være fra omkr. 1850-60.


Marcher:

BORNHOLMSKE PARADEMARSCH (Computer)

Stein, Arne Ole

Arne Ole Stein er født den 13. april 1933. Han begyndte sin musikalske uddannelse på violin, men blev optaget i Tivoligardens Musikkorps, og skiftede instrument til klarinet. I 1950 kom han på Det Kongelige Musikkonservatorium, hvorfra han tog afgangseksamen i 1954.

Der fulgte nu nogle år som restaurationsmusiker i København, men i 1958 konkurrerede han sig ind i Den Kongelige Livgardes Musikkorps, hvorfra han - efter 35 års tjeneste - blev pensioneret i 1993. I løbet af disse år har Arne Ole Stein være både vicedirigent og i et par år også fungerende musikdirigent for Livgardens Musikkorps.

Ved siden af tjenesten i Livgarden har Arne Ole Stein spillet og assisteret i flere orkestre - bl.a. i Tivolis Harmoniorkester, Radiosymfoniorkestret og Det Kongelige Kapel.

Arne Ole Stein er kendt som en fremragende komponist og arrangør. Mange musikstykker på Livgardens nyere repertoire er arrangeret og instrumenteret af Arne Ole Stein - og han har vundet to konkurrencer om marcher til kongehuset - 'Prins Joachims March' og 'Dronning Margrethe II's Parademarch', som til march- og vagtparadebrug har erstattet 'Dronning Margrethe II's Honnørmarch' af Johan Hye-Knudsen. Hans 'Tivoligardens Honnørmarch' er komponeret i anledning af gardens 150 års jubilæum, og 'Schackenborg March' er bestilt af H.K.H. Prins Joachim i forbindelse med hans overtagelse af Schackenborg Slot i Sønderjylland.

Arne Ole Stein afløste i 1993 Robert Svanesøe som musikdirigent for 8. Regiments Musikkorps - en stilling han bestred frem til sin alt for tidlige død den 21 marts 2000.


Marcher:

DRONNING MARGRETHE II's PARADEMARCH (1980) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

KØBENHAVNS BRANDVÆSENS ORKESTERS JUBILÆUMSMARCH (1997)

KØBENHAVNS POSTORKESTERS 75 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (1997)

NY LIVJÆGERMARCH (1993) (Hjemmeværnsregion VIs Musikkorps)

P&T SIGNALMARCH
(1985) (Københavns Postorkester)

PRINS JOACHIM's MARCH (1990) (video med Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

ROSKILDEGARDENS 50 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (1985) (Roskildegardens Musikkorps)

SCHACKENBORG MARCH (1997)

TIVOLIGARDENS HONNØRMARCH (1994) (Tivoligardens Musikkorps)

Stenum, Kenneth Pultz

Kenneth Pultz Stenum er født i Odense i 1964. Han begyndte som 9-årig i Odense Skoleorkester og fortsatte senere i Odense Blæserne, Nord- og Nordvestfyns Privatorkester, Workshop 5000 Dk m.fl.

I 1980 blev Kenneth Pultz Stenum optaget på Det Fynske Musikkonservatorium og i 1983 konkurrerede han sig til stillingen som solokornettist i Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Siden 1994 har han været trompetist i musikkorpset - nu Slesvigske Musikkorps.

Kenneth Pultz Stenum har komponeret en række militære kendingssignaler - samt nedenstående marcher, som er komponeret sammen med musikkiorpsets tubaist, Lars Birkelund Olsen.

Marcher:

HÆRENS SERGENTSKOLES MARCH (2021) (Slesvigske Musikkorps)

FREDAGSPARADEN I HADERSLEV (2021) (Slesvigske Musikkorps)

STRUER BRASS BAND MARCH

BRASS BAND SYDS 20 ÅRS JUBILÆUMSMARCH

Svanesøe Olsen, Robert

Robert Svanesøe er født den 24. august 1921. I 1932 begyndte han sin musikalske løbebane i Tivoligardens Musikkorps. Senere fulgte uddannelsen på Det Kongelige Musikkonservatorium, hvorfra Svanesøe tog afgangseksamen i 1939 med trompet som hovedinstrument. Nu fulgte nogle år i Sid Merrimans Orkester (Sid Merriman var pseudonym for kapelmesteren og komponisten Hugo Gyldmark) og i Arne Hammelboes Orkester.

I 1942 blev Robert Svanesøe værnepligtig musiker i 3. Regiments Musikkorps i Randers, og 1. april 1943 blev han ansat som solotrompetist i dette musikkorps, som siden flyttedes til Viborg under navnet Prinsens Livregiments Musikkorps. I nogle år var Svanesøe vicedirigent i musikkorpset. I 1960 blev Robert Svanesøe efter konkurrence udnævnt til Musikdirigent ved 1. Regiments (Danske Livregiments) Musikkorps i Høvelte. Her efterfulgte han musikdirigent Aage V. Beyer.

I 1961 døde musikdirigent ved Livgarden, Kai Nielsen, og Robert Svanesøe blev udnævnt til musikdirigent for Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Ved siden af denne tjeneste, var Robert Svanesøe dirigent for Københavns Kommunes Sommerkoncerter. I 1973 blev Robert Svanesøe pensioneret fra Livgarden. Han dirigerede nu amatørorkestre og flere af hjemmeværnets musikkorps. Svanesøe blev også dirigent i Tivoli - nemlig ved Promenadeorkestret og Pantomimeteatret.

Senest var Robert Svanesøe i en årrække musikdirigent ved 8. Regiments Musikkorps - som han førte fra en gruppe gode amatører og frem til det professionelt klingende musikkorps 'anno 1900', og som musikdirigent Arne Ole Stein overtog i 1993. Svanesøe var til sin død den 14. maj 1998 livsvarigt æresmedlem af dette musikkorps.


Marcher:

HESINGØR 550 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (1976)

PRINSENS LIVREGIMENTS JUBILÆUMSMARCH (8.Regiments Musikkorps)

PRINSESSE MARGRETHE's HONNØRMARCH (1967) (8.Regiments Musikkorps)

Sønderby, Peter Julius Pedersen

Julius Sønderby blev født den 26. december 1879 i København. Fra 8 års alderen fik han undervisning i violin og trompet. Fra 1896 rejste han i Sverige som trompetist i et teaterselskab, men fra 1898 ansættes Sønderby ved 4. Dragonregiments Musikkorps i Næstved.

Fra 1912 til 1913 var han elev ved musikkonservatoriet og fra 1913 stabstrompeter (dirigent) ved 5. Dragonregiments Musikkorps i Randers. Sønderby blev afskediget i 1932 og døde i 1966


Marcher:

JUBILÆUMSMARCH FOR 5. DRAGONREGIMENT (1930)

RANDERS HJEMMEVÆRNS MARCH

RANDERS MARCH (1927) (8.Regiments Musikkorps)

Telling, Søren

Musikdirektør Søren Telling er født i 1854. Kun 16 år gammel blev han ansat som trompeter ved 5. Dragonregiment i Randers og i 1880 blev han musikdirektør i Randers. Det fortælles, at han var 'af den gamle skole'. Han havde mange musikere i sit brød, og musikeleverne fik kost og logi - mod at udføre forefaldende arbejde; alt under streng og skrap disciplin. 'Hænderne sad løse på mester Telling'. Han grundlagde i 1879 Randers Musikskole, og her uddannedes gennemtiden 4-500 musikere - mange til gode stillinger rundt om i verden.

Da han var en streng og egenrådig mand, kom det selvfølgelig til 'hård kamp', da musikernes organisation nåede til Randers-området. "Musikken i Randers skal ikke knæsættes af tariffer!". Men Telling var også en fremsynet mand. Han skabte - gennem reklame og sponsorer - økonomi til gratis koncerter på byens torve, i Haandværkerforeningen, på forsamlingsbygningen 'Jylland' og på Skovbakken.

Da Kong Christian X i 1916 besøgte Randers, blev Telling kaldt hen til kongen, der dekorerede ham med Dannebrogsmændenes Hæderstegn som tak for den honnørmarch, som Telling 24 år tidligere havde komponeret til ham.

Endnu på sin 70 års fødselsdag i 1924, var Telling i fuld vigør og dirigerede en koncert på 3 afdelinger med et 50 mands orkester - bestående af gamle elever. Men kun 2 måneder efter døde han.


Marcher:

PRINS CHRISTIAN's HONNØRMARSCH (1892)

RANDERS HÅNDVÆRKERFORENINGS FESTMARSCH (1898)

RANDERS UDSTILLINGS MARSCHE (1894) (Computer)

SØLVBRYLLUPS MARSCH (1895)

Thilo, Christian Wilhelm

Christian Wilhelm Thilo var hoboist ved 3. Brigades Musikkorps i Fredericia. Han er født den 21. september 1821 i Slesvig og døde den 1. februar 1854 i Fredericia - kun 32 år gammel.

Hans Sørgemarch blev komponeret i dagene efter slaget ved Fredericia den 6. juli og begravelsesdagen for de faldne den 8. juli 1849. I sidste del af sørgemarchen genkender man den langsomme sats 'Marche Funebre' fra Chopins B-moll sonate, der var komponeret tre år tidligere.

Marcher:

SØRGEMARCH (1849) (Fynske Livregiments Musikkorps)

Thielo, Carl August

Da Det Kongelige Teater åbnede i 1748 i den nye bygning på Kongens Nytorv, var den bærende musikalske kraft Carl August Thielo - født i 1707 i Høsterkøb. Han blev musikalsk uddannet i Tyskland, men vendte som 18-årig tilbage til Danmark.

Han blev organist i Kastelskirken, teatermusiker, teaterdirektør, landmand - og forfatter. Her oversteg ambitionerne dog evnerne med det resultat, at skuespillerne nægtede at opføre en række stykker, som Holberg omtalte som nogle "vanskabte og ublu smaa Skuespil, som vare komne for Lyset og var forfattede saaledes, at alle fornuftige Folk væmmedes derved og forargede sig derover". Enden på miseren blev, at Thielo måtte opgive sin stilling som teaterdirektør og skuespilforfatter og herefter virke som musikalsk rådgiver, arrangør, klaverstemmer, nodeskriver og akkompagnatør i orkestret. Thielo var vist nok den første, der skrev en musikhistorie på dansk (1746). Hans datter Caroline Amalie Thielo blev en af Den Danske Skueplads første skuespillerinder.

Thielo var leveringsdygtig i al teatermusik, og fra 1751 udgav han en række danse og teatersange - kaldet 'Oder' - til brug for amatører og andre interesserede. Megen af Thielos musik var dog 'lånt' fra andre komponister - således formentlig også hans 'Dansk Tappenstreg' med teksten 'Forgangen Nat vor slugen Kat'.

Carl August Thielo døde i 1763.


Marcher:

DANSK TAPPENSTREG (1728) ? (8.Regiments Musikkorps)

MARCH D-DUR - FRA 'DON RANUDO'

MARCH D-DUR - FRA 'FLORENTINEREN'

TAPPENSTREG FRA 'MERLINS DRAGONER'

Thomsen, Christian

Christian Thomsen er født den 6. maj 1904 i Aalborg. Han blev uddannet på Det Kongelige Musikkonservatorium, og debuterede i 1923 med sin egen klaverkoncert. Han komponerede klavermusik, suiter, violinstykker og sange - delvist under pseudonymet Franz Heinz.


Marcher:

KONG CHRISTIAN X's JUBILÆUMSMARCH (1937) (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)

LILLE WIENERMARCH

MARCH GROTESK - AF 'LILLE SUITE'

Tofft, Alfred

Alfred Tofft er født i København den 2. januar 1865. Oprindeligt kom han i kontor- og handelslære, men han studerede sideløbende musik - bl.a. hos Georg Bohlmann. I 1887 havde han sin debut som organist og komponist, og Tofft var nu i nogle år vikar ved flere Københavnske kirker, hvorefter han helligede sig komponist- og skribentvirksomhed.

Alfred Tofft har komponeret mange sange og korværker samt 2 operaer, hvoraf den kendteste 'Vifandaka', som havde premiere på Det Kongelige Teater i 1898. Han var i mange år musikkritiker på Berlingske Tidende, og havde også en række tillidsposter i dansk musikliv - bl.a. formand for Komponist-Foreningen og bestyrelsesmedlem i 'Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik', ligesom han var medlem af Hærens Musiktilsyn. Han blev i øvrigt gift med en datter af stabshornblæser Julius Bergmann.

Alfred Tofft døde i 1931.


Marcher:

FREMAD MARCH (8.Regiments Musikkorps)

MILITÆRMARCH

OPTOGSMARCH (1898)

SIGNAL MARCH (1913) (Computer)

SØRGEMARCH AF 'VIFANDAKA'

SØRGEMARCH FOR KONG FREDERIK VIII (1912)

Vater, Andreas Waldemar Mortensen

Waldemar Vater blev født i København den 11. februar 1835. Foruden at være hoboist (militærmusiker) var han sanglærer ved kommuneskoler og i flere sangforeninger. Waldemar Vater fik titel af 'Krigsråd'. Han var arrangør af den første 'forsvarsfest' i Rosenborg Have i 1885. Han var bror til Jens F. Vater. Waldemar Vater døde den 17. juli 1916.


Marcher:

3. JUNI MARCH

DEN KONGELIGE LIVGARDES REVYMARCH

KEJSER ALEXANDER III's PARADEMARCH

KONG CHRISTIAN IX's OG DRONNING LOUISES JUBILÆUMSMARCH (1888)

PRINS CHRISTIANS MARCH

SALUT FOR DANMARK

SØLVBRYLLUPSMARCH TIL KEJSER ALEXANDER OG KEJSERINDE DAGMAR (1891)

TIL DRONNINGEN

Vater, Jens Ferdinand

Jens F. Vater - blandt Københavnere kaldet 'Gardens Vater' - var stabshornblæser (dirigent) ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps fra 1883 til 1898. Vater er født den 18. december 1838. Han havde en grundig musikalsk uddannelse fra såvel København som fra Berlin og Wien. Han var leder af musikkorpset i de år, hvor Kong Christian IX samlede hele Europas fyrstehoffer i Fredensborg. Vater blev hædret med titlen 'Krigsråd'. Han døde i 1916.


Marcher:

HURTIGMARCH FOR INFANTERIET (1852)

CARLSBERG MARCH

GARDENS LEJR TAPPENSTREG

GRÆSK MARCH

INDUSTRI-UDSTILLINGS-TAPPENSTREG

SLAGTERMARCH (1901)

VAGTEN PÅ AMALIENBORG

Værum, Noah Z.

Noah Z. Værum er født den 28. april 2004. Trods sin unge alder, har han allerede en imponerende produktion af marcher bag sig.

Noah begyndte sin musikalske karriere som blot 3-årig i 'Musikalsk legestue' på Københavns Musikskole. I de følgende år blev den musikalske interesse større og større, og han blev bl.a. medlem af percussion-orkestret 'Slagkreaft'. I 2014 blev Noah Værum optaget på klarinet i Tivoli-Garden, hvor han modtog undervisning af Per Majland.

Tiden i Tivoli-Garden førte Noah Værum til de højeste pladser i garden. I sæsonen 2018-2019 var kan musikkorpsets koncertmester, og han deltog for første gang i 'Berlingske Musikkonkurrence, hvor det blev til en 1. plads. I den følgende sæson 2019-2020 var Noah gardens musikdirigent. Noah Værums tjeneste i Tivoli-Garden har været så værdsat, at han efter ansøgning fik 2 ekstra sæsoner - som stabstambour 2020-2021 og igen som musikdirigent 2021-2022.

Ud over tjenesten i Tivoli-Garden studerer Noah Værum på MGK (Musikalsk Grundkursus) i København med undervisning af bl.a. Søren Elbo, der ligesom Per Majland har begynd deres karrierer i Tivoli-Garden. Studierne på MGK skulle gerne føre til, at Noah Værum optages på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2022.

I 2018 begyndte Noah Værum at besæftige mig med komposition, og har haft stor glæde af at skrive marcher, jingels/introer, concertinoer, koncerter - alt sammen for båse harmoniorkester, symfoniorkester, brass-band og kammerorkester.


Marcher:

ALPENHOF MARCH (2021) (Computer)

DEN KONGELIGE LIVGARDES PARADEMARCH (2019) (Computer)

GARDERDAG MARCH (2020) (Computer)

HILSEN TIL DEN KONGELIGE LIVGARDES VENNER (2021) (Computer)

HONNØR FOR AMALIENBORG (2020) (Computer)

KROATISCHER MARSCH NO. 1 (2021)

KØBENHAVNS POSTORKESTERS JUBILÆUMSMARCH (2022)

KØBENHAVNS JERNBANEORKESTERS 100 ÅRS JUBILÆUMSMARCH (2020) (Computer)

LIVGARDENS MUSIKKORPS VENNERS JUBILÆUMSMARCH (2018) (Computer)

MUSIKDIRIGENT DAVID M.A.P. PALMQUISTS MARCH (2019) (Computer)

PRINSENS MARCH - TAMBOURMARCH (2021) (Computer)

SIGNALMARCH (2018)

TIVOLI-GARDENS STABSMARCH (2021) (Computer)

TIVOLI-GARDENS PARADEMARCH (2018)

WEHRMANN MARSCH (2020) (Computer)

ZEFARA MARCH (2019) (Computer)

Wetlesen, Poul

Musikdirektør Poul Wetlesen er født i København den 27. august 1894. Fra 1909 til 1912 var han elev på musikkonservatoriet i violin, piano og musikteori.

Senere blev Wetlesen uddannet som oboist, og han afløste i Det Kongelige Kapel, i Tivolis Koncertsal og i Statsradiofonien. I en årrække var han solo-oboist, opera-repetitør og vicekapelmester ved operaen i Oslo.

I København var Poul Wetlesen ansat i orkestret i 'Casino', i Zoologisk Have under Olfert Jespersen - og i 'Paladsteatret' under Jacob Gade.

Poul Wetlesen gik efterhånden over til harmonikaen - han stiftede i 1936 'Wetlesens Harmonika Orkester' og han var leder af Københavns Harmonikaskole.


Marcher:

3. NOVEMBER - ORDRUP HØJERE ALMENSKOLES FESTMARCH

LYTTERMARCH (1950)

Østerballe, Vagn

Vagn Østerballe er født i 1932 i Randers. Han begyndte 12 år gammel sin musikalske uddannelse på violin og trompet, og bestod allerede som 15-årig prøven hos Dansk Musikerforbund, hvor han i flere år var yngste medlem. På musikkonservatoriet i Aarhus var violinen hovedinstrumentet, men i 1953 konkurrerede han sig som trompetist ind i 4. Regiments Musikkorps i Holbæk. Kort efter blev musikkorpset flyttet til 1. Regiment (senere Danske Livregiment) i Høvelte.

Ved siden af den militære tjeneste spillede Vagn Østerballe i Fælledparkens Harmoniorkester, Tivolis Harmoniorkester og Bror Kalles Kapel. Østerballe fortsatte også sin uddannelse hos kgl. kapelmusikus Kurt Petersen og fik undervisning i harmonilære og instrumentation hos Peter Deutch, ligesom han deltog i forsvarets musik- og dirigentkurser.

Da Danske Livregiments Musikkorps blev nedlagt i 1973, valgte Vagn Østerballe en tilværelse som civil musiker, komponist og dirigent. Han assisterede ofte i Det Kgl. Kapel og underviste på flere musikskoler.

Vagn Østerballe var i mange år instruktør og dirigent for Frederiksborg Drabantgarde, for Helsingør Pigegarde og for Told- og Skat Orkestret i Helsingør. Det var også Østerballe, der stillede sig til rådighed som dirigent for IMMS's Musikkorps (International Military Music Society - Danish Branch), som indspillede 5 kassetter i 1980'erne med gammel (og glemt) dansk militærmusik. Flere af musikeksemplerne på denne DVD-rom stammer fra disse indspilninger med Vagn Østerballe som dirigent. Vagn Østerballe har en stor produktion af marcher bag sig.


Marcher:

BRYLLUPSMARCH (1999)

BOLGANN MARCH (2004)

DANSK TOLD- OG SKAT MARCH (1994)

FIFTY-FIFTY MARCH (1984)

FREDERIKSBORG DRABANTGARDES JUB.MARCH (1981) (Frederiksborg Drabantgardes Musikkorps)

FREDERIKSBORG DRABANTMARCH (1974)

GREVENS MARCH (1982)

HELSINGØR PIGEGARDES JUBILÆUMSMARCH (1982) (Helsingør Pigegardes Musikkorps)

HELSINGØR PIGEGARDES MARCH (1974)

KAPTAJNENS MARCH (1983) (Frederiksborg Drabantgardes Musikkorps)

MARZENIA MARCH (1997)

STØTTEMARCH (1992)

SANDBERGS MARCH (1982) (Frederiksborg Drabantgardes Musikkorps)

Aarup, Hugo

Hugo Aarup - født 1893 i Holbæk - fik tidligt klaver- og teoriundervisning hos organist Johs. Schmidt. Senere virkede han som orkestermusiker i flere Københavnske teaterorkester - bl.a. Casino og i Tivoli. I 1917 begyndte han at studere orgelspil hos domorganist Camillo Carlsen i Roskilde, og i 1919 fik han sit første organistembede ved Betlehemskirken. Nogle år var han organist i Holbæk, men kom så tilbage til København.

Aarup var medstifter af 'Dansk Musiklærerforening' og var i nogle år også kredsformand i 'Dansk Organist- og Kantorforening'. Som komponist har han skrevet en del kirkemusik, en strygekvartet og nogle 'åndelige sange'.


Marcher:

FELTMARCH (IMMS Danmarks Musikkorps)

REKYLKORPSET RYKKER UD (IMMS Danmarks Musikkorps)