Film- og videoklip

Alle videoklip er i MP4 format. Klik på det lille billede fra videoen for at se den. Lydklip er i MP3 format. Klik på 'radioen' for at afspille. Samlingen af marcher åbnes fra artiklerne og biografierne.

En pragtfuld gammel film fra Københavns Fælled 1906. Her er beredne musikkorps og marcherende infanterimusikkorps. Lyd lagt på af red.

Før TV og TV-nyhedernes tid, var ugerevyer populære som f.eks. forfilm i biograferne. Her er en samling små klip med militære musikkorps fra 1910 og frem til 1937 - bl.a. Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps, 5. Dragonregiments Musikkorps og 1. Feltartilleriregiments Musikkorps. Lyd lagt på af red.

Film fra 6. Juli-processionen i Fredericia 1912. Man ser 7. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Andreas Larsen samt yderligere et regimentsmusikkorps. Lyd lagt på af red.

I 1913 har der formodentlig været manøvrer omkring Bramminge. Her har en fotograf filmet troppernes ankomt og en lille efterfølgende koncert med musikkorpset for byen borgere. Lyd lagt på af red.

Vagtparaden i 1919. Musikkorpset udfører 'bagom-opmarch' som forberedelse til frontmarchen. Stabstambour er Lautitz Løvgreen og stabshornblæseren på fløjen er Valdemar Nielse. Lyd lagt på af red.

I forbindelse med genforeningen 1920 kom danske tropper igen til Sønderjylland. På filmen ses bl.a. troppernes indmarch på Sønderborg Kaserne, Marinens Musikkorps og Dragonregimenternes musikkorps i Tønder. Lyd lagt på af red.

Film fra 4. Dragonregiments afskedsparade i Næstved 1923. Lyd lagt på af red.

Verdens første udendørs filmoptagelse med lyd. Vagtparaden 1924 med stabstambour Lauritz Løvgreen og musikdirigent Theodor Dyring.

Ringriderfest i Viborg i 1925 - 9. Regiments Musikkorps er med i optoget. Lyd lagt på af red.

2. Feltartilleriregiments Musikkorps 1926. Bemærk trommesættet - meget moderne for den tid - men nødvendigt, da musikkorpset var meget lille. Lyd lagt på af red.

Film fra vagtparaden 1930 med musikdirigent Theodor Dyring og stabstambour Leo Sevel. Filmen har originallyd.

I 1930 blev der holdt 'kongerevy' (parade for Kong Christian X) ved Svenstrup Gods på Sjælland. Filmen har optisk lyd med en del baggrundsstøj.

Tidligere blev vagten til Christiansborg under audienser ledsaget af musikkorpset - her i 1934. Lyd lagt på af red.

Vagtparaden på kongens fødselsdag i 1935 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Theodor Dyring. Det er et klip fra turistfilmen 'Symphonie de Copenhague'.

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Theodor Dyring medvirkede ved Storstrømsbroens indvielse i 1937. Lyd lagt på af red.

I oktober 1939 omkom 70 tyske marinere ved en mineulykke ud for Stege. Af de omkomne blev 28 begravet på Stege Kirkegaard. I spidsen for begravelsesprocessionen gik et til lejligheden sammensat tambourkorps af marinens trommeslagere og hornblæsere under ledelse af musikdirigent Knud Bentzen. Lyd lagt på af red.

Livgardens Musikkorps i garnisonsuniform med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Georg Madsen på march gennem København 1941. Lyd lagt på af red.

I 1941 blev 4 regimentsmusikkorps genoprettet. De nye regimentsmusikkops blev i april præsenteret for Københavnerne ved en march gennem byen og koncert i Fælledparken.

I november 1942 beordres garnisonen i Sønderborg - 2. Regiment med musikkorps - rømmet. Filmen viser afskedsparaden i Sønderborg og flaget der stryges over kasernen. Stabstambour Sundvang og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen får mange blomster.

I slutningen af filmen se dagen i maj 1945, hvor regiment og musikkorps atter indtager Sønderborg Kaserne. Lyd lagt på af red.

I 1943 husede Køge Hærens Svæveflyverskole. Her er 5. Regiments Musikkorps med musikdirigent Tage Christoffersen på besøg. Den meget unge piccoloblæser er senere Kgl. Kapelmusicus Knud Hovaldt. Lyd lagt på af red.

Parade i Roskilde med 4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen i forbindelse med befrielsen 1945. Lyd lagt på af red.

Vagtparaden den 10. juni var særlig festlig. Det var den første vagtparade med Den Kongelige Livgarde efter befrielsen. Livgarden afløste her politivagten, der have haft vagttjenesten ved de kongelige slotte, siden Livgarden den 29 august 1943 blev afvæbnet. Stabstambour Leo Sevel anførte paraden, der have musikdirigent Georg Madsen på musikkorpsets højre fløj. Også Københavns Politiorkester med deres musikdirigent Kai Nielsen - den senere musikdirigent ved Livgarden).

Filmklip fra paraden 1946, hvor de danske styrker atter rykker ind på Bornholm efter russerne har forladt øen. Musikkorpset - 4. Regiments Musikkorps - bærer engelske hjælme. Lyd lagt på af red.

I 1946 oprettedes korpset 'Kvindelige Marinere'. Efter hjemmeværnets oprettelse indgik korpset heri. På initiativ af musikdirigent Knud Bentzen, fik Kvindelige Marinere et trommekorps. Det blev senere til Kvindelige Marineres Musikkorps. På videoklippet ses trommekorpset øve sammen med Søværnets Trommekorps. Derefter opvisning på Holmen og march gennem København fra Holmen. Lyd lagt på af red.

Filmklip fra Forsvarets Filmtjeneste - 'Folk og Værn'. Her ses højtideligheden for 100-året for slaget ved Dybbøl 1848 - der er koncert med Livgardens Musikkorps i Rosenborg Have 1949, dirigeret af Kai Nielsen - der er optagelser fra paraden, der markerede 100 året for troppernes sejrrige hjemkomst 1849 - og optagelser der viser 3. Regiments Musikkorps til hest som dragonmusikkorps. Videoen sluttes med optagelser fra markeringen af 100-året for slaget ved Fredericia 1849.

Filmklip fra vagtparader i galla i 1957 og 1959 - begge på Kong Frederik IX's fødselsdag. Stabstambouren er Leo Sevel. Lyd lagt på af red.

Danmarks Skoleradio 1960 - Musikken i Hæren. Besøg hos 1. Regiments Musikkorps og interview med musikdirigent Robert Svanesøe.

Danmarks Skoleradio 1961 - Musikken i Hæren. Besøg hos 6. Regiments Musikkorps og interview med musikdirigent Hans W. Kofoed.

Ved markeringen af 100-året for slaget ved Dybbøl 1864, deltog flere regimentsmusikkorps og Livgardens Musikkorps i paraderne. Denne 8mm smalfilm viser også nogle af de mange mindesmærker for de faldne. Lyd lagt på af red.

Da Rødovre Centret blev åbnet i 1966 medvirkede Danske Livregiments Musikkorps under ledelse af musikdirigent Villy Hansen. Lyd lagt på af red.

Så længe verden står... Montage fra Danmarks Radio i 1969 om 5. og 6. juli markeringerne for udfaldet fra Fredericia 1849.

Ved markeringen af 50-året for genforeningen 1970, udgik en stor parade - med flere regimentsmusikkorps, Søværnets Tamburkorps, Livgardens Tambourkorps og et til lejligheden sammensat hjemmeværnsmusikkorps - fra Sønderborg og til Dybbøl Banke. 8mm smalfilm. Lyd lagt på af red.

To korte klip med Falsterske Fodregiments Musikkorps 1973 og 1976 - under ledelse af musikdirigent Dan Glæsel. Lyd lagt på af red.

Søværnets Tamburkorps i Næstved 1975. Lyd lagt på af red.

Omkring 1978 producerede BP-film en 16mm film om Den Kgl. Livgarde. Her er de klip fra filmen, der vedrører musikkorpset og vagtparaden. Stabstambour er Jan Jerichau.

Musikmagasinet i Danmarks Radio 1980- om regimentsmusikken. Her er vi på den tid, da de 'tårnhøje' udgifter til militærmusikken var til diskussion. Interview med flere militærmusikere.

Oberst Niels S. Lunn var meget interesseret i og vidende om militærmusikken - og også kritisk overfor den udvikling, som forsvarets musikkorps bevægede sig ind på. Det er en optagelse fra oberst Lunns foredrag omkr. 1980 om emnet - med lydeksempler.

I 1981 bragte TV en udsendelse om Fynske Livregiments Musikkorps. Her er et lille uddrag af udsendelsen. Musikdirigent er Erik Hammerbak og stabstambour er Niels Danielsen.

Amatør-video fra 5./6. juli festlighederne i Fredericia 1981 med bl.a. Fynske Livregiments Musikkorps. Musikdirigent er Erik Hammerbak og stabstambour er Axel Tornehave.

Fynske Livregiments fejrede i 1984 sit 350 års jubilæum med en parade gennem Odense. Fynske Livregiments Musikkorps var i dagens anledning forstærket med Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Forrest stabstambourt Axel Tornehave og på fløjen musikdirigent Erik Hammerbak.

I 1985 blev den første kvindelige musiker ansat i et militært musikkorps - hornisten Inge Haaning blev ansat i Fynske Livregiments Musikkorps. Radioudsendelsen 'En kvinde i Militærmusikken' indeholder både koncertoptagelser med musikkorpset og interview med Inge Haaning.

Som en lille del af en større radioudsendelse om Slesvigske Fodregiment, hører man musikdirigent Knud Graugaard indstruere musikkorpset og fortælle om dets opgaver.

Fynske Livregiments fejrede i 1989 sit 375års jubilæum med en stor parade på Odense Stadion. Her deltog et stort musikkorps bestående af Slesvigske Fodregiments Musikkorps samt Fynske og Prinsens Livregimenters Musikkorps - godt 45 musikere. Også Den Kongelige Livgardes Tambourkorps var med i paraden.

Udsendelsen fra Københavns Radio i serien 'Hvad blev der af dem?' handler her om musikdirigent Robert Svanesøe, der fortæller om sin karriere som militærmusiker og dirigent.

Udsendelsen fra 1988 - 'Tivoligarden i Galla' - fortæller om verdens ældste 'drengegarde'.

I 1989 blev Bornholms Væbnings Musikkorps for en enkelt aften genoprettet ved en koncert på Rønne Teater. Den blev transmitteret af Bornholms Radio. Der spilles musik fra Væbningens gamle nodebøger, og der fortælles historier om musikkorpset og dets musikere.

8. Regiments Musikkorps udfører forgattering og stor tappenstreg ved Tøjhusmuseet 1994. Stabstambour er Jørgen Toronczyk og musikløjtnant (dirigent) er Arne Ole Stein.

8. Regiments Musikkorps ved en international militærmusikfestival i St. Etienne, Frankrig 1994. Musikløjtnant (dirigent) er Arne Ole Stein og stabstambour er Jesper Hertzberg.

I 1995 bragte Danmarks Radio 10 udsendelser og en optaktsudsendelse om 'Regimentsmusikken i Danmark' - produceret af Henrik Sleiborg. Udsendelsen her er optaktsudsendelsen, der fortæller om dansk militærmusiks historie.

Video fra vagtparaden i Graasten i 1998 med Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Videoen er optaget til hornist Hans Sørensen. Den hedder derfor 'Hans og Dronningen'. Stabstambour er Bent Glæsel - musikdirigent er Erik Hammerbak.

8. Regiments Musikkorps i Sønderborg 2004. Musikløjtnant (dirigent) er Henrik Madsen.

Optagelser fra 5./6. juli i Fredericia 2004 med Slesvigske Musikkorps. Stabstambour er Jens Chr. Lietzen og Bent Glæsel - og musikdirigent er René Bjerregaard Nielsen. Bringes med tilladelse fra Slesvigske Musikkorps.

Den Kongelige Livgarde fejrede i 2008 sit 350 års jubilæum. Optagelserne er fra jubilæumsparaderne. Samtlige af forsvarets musikkorps samt Kongens Gardes Musikkorps fra Norge deltog.

I 2010 deltog 8. Regiments Musikkorps i Luxembourg International Military Tattoo. Dirigent er musikløjtnant Henrik Madsen og stabstambour er Mogens Gaardbo.

Optagelser fra en hverdags-vagtparade i København. Vicestabstambour er Christian Bay og dirigent er Stig Jørgensen. Bringes med tilladelse fra Den Kgl. Livgardes Musikkorps.

Slesvigske Musikkorps på march gennem Haderslev den 3. maj 2013.

Den Kgl. Livgardes Musikkorps på 'Soldatens Dag' 2013 på march gennem København.

Roskilde Dampradio har hver uge en '78'er Ønskekoncert', hvor Leif Druedal har besøg af gæster, der har ønsket en række musiknumre fra Leif Druedals enorme samling af gamle 78'plader. Her er Mogens Gaardbo på besøg i studiet for at spille og fortælle om militærmusik.

Emnet militærmusik på gamle 78' plader viste sig så omfattende, at der blev ønsket en udsendelse mere.