Fotos af 9. Regiments Musikkorps - fra 1941 3. Regiments Musikkorps - Prinsens Livregiments Musikkorps - Prinsens Musikkorps - Flyvevåbenets Musikkorps.

1. Halvbrigades Musikkorps af 2. Jyske Brigade var sammensat af 6. og 8. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 6. Bataljons Musikkorps blev oprettet mellem 1675 og 1700 ved Ebersteins Regiment - fra 1808 Kongens Regiment. I 1842 blev det til 6. Bataljon (under krigen i 1864 6. Regiment). Musikkorpset er dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. 8. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1851/52 (under krigen i 1864 8. Regiment). Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 9. Regiments Musikkorps med garnison i Viborg. Musikkorpset nedlagt i 1932, men genoprettet i 1941 - nu som 3. Regiments Musikkorps med garnison i Randers. I 1953 flytter regiment og musikkorps tilbage til Viborg og hedder fra 1961 Prinsens Livregiments Musikkorps. I 2004 flytter musikkorpset til Skive og hedder nu Prinsens Musikkorps. I 2020 overføres musikkorpset til Flyvevåbenet, så alle tre værn nu har eget musikkorps.

1864 Hornblæser Detlev Heinrich Friederich Utermøhl, født i 1841 i Ratekau. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Dietrichs. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Hansen. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Hans Heinrich Hopp - født 1839 i Sivershagen, død 1906 i Skive. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Joachim Friedrich Stender, født 1832 i Dosenbeck. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Kruse. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Løvgreen. Formentlig far til Lauritz Løvgreen, stabstambour ved Den Kgl. Livgarde fra 1907 til 1929. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Reimer. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Walther. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1864 Hornblæser Warnecke. Musiker i 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musikere fra 6. Regiments Musikkorps 1864.

(Foto. Rigsarkivet)

6. Regiments Musikkorps fotograferet i Køge 1864. Køge var i 1864/65 garnisonsby, idet 4. Brigade havde hovedkvarter her.

Siddende fra venstre: Steinert, stabshornblæser Michaelsen, Johan Nielsen (senere stabshornblæser), Dohse. Stående fra venstre: Starup Hansen, Foss, Hennings, Zorn, L. Michaelsen (stabshornblæser), Fischer, Meyerhoff, Hardenberg, Marquard, Ellebrock og Hoffmann.

(Foto: Rigsarkivet)

6. Bataljons Musikkorps i Køge 1865. Samme musikkorps som på billedet fra 1864, men nu er regimenterne igen reduceret til bataljoner. Siddende i midten stabshornblæser Michaelsen.

(Foto: Rigsarkivet)

1. Halvbrigades Musikkorps af 2. Jyske Brigade 1867. Musikkorpset er sammensat af musikkorpsene fra 6. og 8. Bataljon. Efter krigen i 1864 flyttedes garnisonerne syd for grænsen til Danmark. 6. Bataljon kom fra Kiel og 8. Bataljon kom fra Gottorp.

Forreste række fra venstre: Walther, Reimer, Dose, Jens Mikkelsen, ?, Michelsen. Midterste række fra venstre: ?, Zorn, Lusty, Hansen, stabshornblæser H. H. E. Brügmann, Ammelung, Kruse, Arndt, ?, Utermøhl. Bagerste række fra venstre: Steinert, Marquard, Hennings, Starup Hansen, Johan Nielsen, Mogensen, Hopp, Rasmussen.

(Foto: Rigsarkivet)

Stabshornblæser H. H. E. Brügmann - 9. Bataljins Musikkorps og 1. Halvbrigades Musikkorps af 2. Jyske Brigade, Viborg. Brügmann var holstener og kom til Viborg efter krigen i 1864. Brügmann var stabshornblæser i Viborg frem til sin død i 1874.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1889.

(Foto fra Hans Erik Christiansen)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1889. Siddende som nr. 4 fra venstre i midterste række Stabshornblæser Johan Christian Nielsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Stabshornblæser Johan Christian Nielsen - 9. Regiments Musikkorps, Viborg. Nielsen var dirigent for musikkorpset fra 1883 til 1893.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Det halve af 9. Regiments Musikkorps omkr 1890. Med pigen i hånden står stabshornblæser Johan Christian Nielsen. Det er muligvis den del af musikkorpset, der før 1880 var selvstændigt bataljonsmusikkorps.

(Postkort)

Overhornblæser Friedrich Zorn, 9. Regiments Musikkorps, kort før sin afsked i 1891.

Dansk Musiker-Tidende skrev i 1911 i anledning af Zorns 80-års fødselsdag: "Randers ældste musiker, forhenv. overhornblæser F. Zorn ved 6. Bataillon i Viborg kan den 9. marts fejre sin 80-årige fødselsdag. Han er født i Rendsborg 1831 og blev i 1853 antaget som spillemand ved 6, Bataillon, som dengang havde garnison i Rendsborg. Efter krigen 1864 blev Bataillonen forflyttet til Viborg, hvor hr. Zorn opholdt sig til han i 1891 faldt for aldersgrænsen...."

(Foto: familieeje)

Hornblæser Joachim Friedrich Stender, 9. Regiments Musikkorps. (f. 1832) omkr. 1892.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

9. Regiments Musikkors 1893 med stabshornblæser Johann Chr. Nielsen foran musikkorpset. Billedet er formentlig fra Lejren ved Funder.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

9. Regiments Musikkors, Viborg 1893 med stabshornblæser Johann Chr. Nielsen. Billedet er formentlig fra Lejren ved Funder.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps Viborg 1894 fotograferet foran garnisonssygehuset. Midt i forreste række med sabel, nytiltrådt stabshornblæser Frederik Vilhelm Ludvig Stuhr.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps 1895.

Forreste række fra venstre: Traberg, ?, Michelsen, Stuhr (stabshornblæser), Utermøhl, Woidemann og Jacobsen. Midterste række fra venstre: Borresmith, Hoppe, ?, Madsen, ?, Flemming og Andersen. Bagerste række fra venstre: Sørensen, Zorn, Dam, ? og ?.

Zorn og Uttermøhl med krigsmedaljer kom fra garnisonen i Altona.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller til parade på Torvet i Viborg omkr. 1895.

(Foto: Hæstrup 'Musik for små Penge')

9. Regiments Musikkorps på march i Viborg omkr. 1895. Stabshornblæser Stuhr på fløjen.

(Foto: Viborg Stadsarkiv)

Hornblæser Detlev Heinrich Friedrich Utermøhl (f. 1842), 9. Regiments Musikkorps, omkr. 1898.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

9. Regiments Musikkorps Viborg 1898 - koncert ved garnisonssygehuset.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg år 1900.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1902. Stabshornblæser Frederik Stuhr som nr. 4 fra højre i forreste række.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps foran Thorning skole 1902.

Fra venstre: stabshornblæser Stuhr (med lang pibe og frit hængende sabel), Madsen, Andersen, Zorn, Sørensen, ?, Jacobsen, Tetschner, Taastrup, ?, Waidemann, Nørregaard, ?, ?, Munksgaard.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps giver koncert i Viborg 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps giver koncert i Viborg 1902.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv))

9. Regiments Musikkorps i Viborg 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Stuhr spiller i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902. En håndskreven notits ved et af billederne, giver os nogle navne: Stående i teltdøren, P. Andersen. Stående til højre, Zorn. Siddende til højre, Jacobsen - og til venstre med den høje hat, Waidemann.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902. Det ser ud til, at man har savnet kvindeligt selskab!

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Kongerevy i lejren ved Funder, februar 1902. Musikkorpset - muligvis 9. Regiments - på fløjen.

(Foto: Mogens Gaardbo)

9. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Stuhr i Viborg 1905.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller i Bovbjerg 1905.

(Foto: Klinkby Lokalhistoriske Arkiv)

Parade på Torvet i Viborg omkr. 1906. 9. Regiments Musikkorps i forreste geled nærmest rådhuset.

(Håndkoloreret postkort)

Overhornblæser Theodor Johann Friederich Carl Zorn, 9. Regiments Musikkorps 1907.

(Foto: Privateje)

9. Regiments Musikkorps i Viborg 1908.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Viborg 1908.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps spiller for et stort publikum på Torvet i Viborg 1909.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps musicerer i Borris-lejren 1909.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps holder hvil under en marchtur 1909.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps holder hvil under en marchtur 1909.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps giver koncert på Borgvold i Viborg omkr. 1910. Musikløjtnant Stuhr dirigerer.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg omkr. 1910.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

9. Regiments Musikkorps i Viborg omkr. 1910. I midten musikløjtnant Vilhelm Ludvig Stuhr.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps omkr. 1910. Formentlig under en øvelse, hvor musikkorpset er fotograferet sammen med deres indkvarteringsværter. Musikløjtnant Stuhr sidder blandt værtsfamilien.

(Postkort)

Musikere fra 9. og 10. Regiments samt 5 Dragonregiments Musikkorps på Borgvold i Viborg under en efterårsmanøvre omkr. 1910.

(Foto: Laur. Hansen 'Spillemanden i Dansk Folkeliv')

9. Regiments Musikkorps giver koncert i Viborg omkr. 1911.

(Foto: Viborg Lokalhistorisk Samling)

9. Regiments Musikkorps Viborg 1911 med stabshornblæser Stuhr siddende midt i forreste række.

(Foto: Laur. Hansen 'Spillemanden i Dansk Folkeliv')

9. Regiments Musikkorps Viborg 1911.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

9. Regiments Musikkorps på manøvre omkr. 1911.

(Postkort)

Grundlovsfest i Skive omkr. 1912. 9. Regiments Musikkorps spiller på Torvet..

(Foto: Skive Lokalhistoriske Arkiv))

Musikere fra 9 Regiments Musikkorps på vej til musicering 1914. På øverste billede lige til højre for gadelampen ses stabshornblæser Rudolph Tetschner.

(Postkort med 4 små fotos)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1915. Musikløjtnant Rudolph Tetschner i midten.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller ved Hald Ege (Folkekuren) omkr. 1915 dirigeret af musikløjtnant Rudolph Tetschner.

(Foto: Viborg Lokalarkiv)

I krigsfangelejren i Hald ved Viborg var der ind imellem musikalsk underholdning af militærmusikken - formentlig 9. Regiments Musikkorps - 1918.

(Foto: Statens arkiver)

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg omkr. 1918.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1920.

Siddende fra venstre: Kjær, Jensen, overhornblæser Thorvald Flemming, musikløjtnant Rudolph Tetschner, Nørgaard og Poulsen. Bagerste række: kan ikke identificeres bortset fra nr. 3 fra venstre, som er hornblæser Bak. Resten kan have været værnepligtige. Læg mærke til hunden yderst til venstre.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. og 10. Regiments Musikkorps på march i Aabenraa 1920. Musikløjtnant Rudolph Tetschner i spidsen.

(Postkort)

9. og 10. Regiments Musikkorps på march i Aabenraa 1920.

(Postkort)

9. og 10. Regiments Musikkorps udstationeret i Sønderjylland 1922. Musikdirigent Rudolph Tetschner, 9. Regiments Musikkorps,i forgrunden. Til højre for ham (med kornetten i hånden), musikdirigent Peter Valsø, 10. Regiments Musikkorps.

(Foto Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps i felten 1922.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1924. Musikdirigent Rudolph Tetschner sidder som nr. 2 fra højre i forreste række.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps foran Borris Kro 1927. Thorvald Flemming er fungerende musikdirigent.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Viborg 1928.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller på Nytorv i Viborg omkr. 1929. Musikdirigent Vilh. Christensen på fløjen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps 1929. Midt i forreste række musikdirigent Peder Vilhelm Christensen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps 1930. Midt i forreste række, musikdirigent Peder Vilhelm Christensen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg ca. 1930.

(Foto: Viborg Lokalarkiv)

9. Regiments Musikkorps på Skovbakken i Randers ca. 1930.

(Foto: Aalborg Lokalarkiv)

Musikdirigent Peder Vilhelm Christensen, 9. Regiments Musikkorps 1930.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps 1930 i lejren ved Borris med musikdirigent Peder Vilhelm Christensen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps i Borris-lejren 1931 med musikdirigent Peder Vilhelm Christensen (før forflyttelsen til 6. Regiment i Odense).

(Foto: Ken Jørgensens samling)

9. Regiments Musikkorps foran regimentet på øvelse 1931.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

9. Regiments Musikkorps i Borris-lejren 1931.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

9. Regiments Musikkorps med nytiltrådt musikdirigent Aage V. Beyer foran generalkommandoen i Viborg 1931.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps i lejren ved Borris 1931 med musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1931 med musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Tappenstreg i Viborg omkr. 1931. Midt i mylderet anes 9. Regiments Musikkorps.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps Viborg 1932.

Siddende på gulvet fra venstre: H.C.L. Hansen. G.P. Elmkjær. Anden række fra venstre: H.E. Skjerning, E. Ryming, musikdirigent Aage V. Beyer, L.S. Madsen, C.N. Kjær. Stående fra venstre: O.J. Henriksen, K. Knudsen, K.A. Jensen, N. Poulsen, L.P. Bach, E. Andersen, K.E. Madsen, H.R. Petersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg 1932.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

Til den kongelige indvielse af Vilssundbroen i 1939 uniformerede man for en dag nogle af de i 1932 afskedigede militærmusikere fra 9. Regiments Musikkorps, som så skulle spille for de høje gæster.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

I 1941 genoprettes regimentsmusikkorpsene ved 2., 3., 4. og 5. Regiment - hver på 16 musikere + en musikdirigent og en stabstambour. Stabstambouren var ellers forsvundet fra musikkorpsene omkr. 1870 - bortset fra Livgardens Musikkorps. Værnepligtige musikere kunne i øvrigt bringe antallet af musikere op på omkr. 20. Læs mere i artiklen om dansk militærmusik i perioden 1940-1945.

Det nye 3. Regiment var i realiteten det gamle 9. Regiment - skiftede formentlig navn fordi man så fik udfyldt 'et hul' i regimentsnummereringen. Det nye 3. Regiments Musikkorps var således en genoprettelse af det gamle 9. Regiments Musikkorps.

For hurtigt at få de genoprettede musikkorps funktionsdygtige, oprettedes Hærens Musikskole i 1941. Den havde til huse på Herluf Trollesgades Kaserne på hjørnet af Herluf Trollesgade og Holbergsgade. Bygningen husede oprindeligt 'Den Kongeling Mønt' og var senere postgirokontor, men stod fra 1940 ledig.

(Foto: GoogleMaps)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: Edgar Jerichau (2.), Karl Agermose Jørgensen (2.), ?, Jens Brøndum Petersen (2.), Niels Borup (2.), ?, ?, Karl Holger Hansen (2.), ?, Hans Oscar Nielsen (3.), Kaj Danvad (3.), Anker Rasmussen (3.), ?, Arne Marinus Christensen (2.), Vilhelm Eriksen (3.), ?, ?, Ejner Rasmussen (3.), Alfred Nielsen (3.) og Frode Pedersen (3.). Midterste siddende række fra venstre: K.A. Jørgensen (2.), Knud Sophus Skjerning (2.), Hans Ejler Skjerning (3.), Ejner Lützen Hansen (2.), Poul Sørensen (2.), Karl Alfred Sørensen (2.), Svend Otto Gydesen (3.), stabstambour P. Petersen (3.), stabstambour Sundvang (2.) og musikdirigent Hans W. Kofoed (2.). Forreste siddende række fra venstre: I.A. Wallin (5.), Frederik Friis (2.), ?, Poul A. Sørensen (2.) og ?.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: ?, ?, ? ,?, ?, Karlo Nielsen (4.), ?, Erik Grønsved (4.), Poul Johannes Jacobsen (4.), ?, ?, A.O. Rasmussen (4.), Raymond Kamper (4.), Jensen (5.), Jens Clausen Johansen (4.), Tage Kristensen (5.), ?, ?, H. Sejer Hansen (5.), ?, Egon Henriksen (4.), H.W. Sørensen (4.), ?, F.K. Krüger Rasmussen (5.), Egon Uhrenfeldt Nielsen (5.), Svend Aage Schomburg (5.), ?, Frede Hansen (5.), P. Daugaard (5.), Børge Juul Christoffersen (5.), Bruno Rhode (5.) og Gervig Juul Christoffersen (5.). Midterste siddende række fra venstre: musikdirigent Aage V. Beyer (3.) kaptajn Henningsen, Livgarden, ?, musikdirigent Tage Juul Christoffersen (5), musikdirigent Carl Simonsen (4.), stabstambour Nymann (4.), stabstambour H.A. Koch (5.), stabstambour Leo Sevel, Livgarden (som er med for at instruere de nye stabstambourer ved regimentsmusikkorpsene - de var ikke musikere, men officianter), Aksel Sevaldt Sørensen (4.), Adler Juul Christoffersen (5.), Erik Andersen (5.) og H.M. Jensen (5.). Forreste siddende række fra venstre: Henning Larsen (5.), ?, L.P M. Rosenkvist (4.), Vagn Johansen (5.), Karl Knudsen (3.) og A. Løch Jensen (2.).

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

I april 1941 markeredes genindførelsen af den danske regimentsmusik med en fælles march gennem København til Fælledparken, hvor der blev holdt en stor fælleskoncert. Billedet her er fra prøven på fælleskoncerten. Musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Tage Kristensen)

April 1941 - de 4 genoprettede musikkorps på march mod Fælledparken fulgt af tusinder af begejstrede mennesker. Forrest går 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Kofoed på fløjen. Derefter 3. Regiments Musikkorps med Aage V. Beyer og længere tilbage skimtes 4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen. Bagerst marcherer 5. Regiments Musikkorps.

(Foto øverst: Jørgen V. Arnsted - nederst: Det Kgl. Bibliotek)

Fra den store fælleskoncert i Fælladparken. Her er det musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Friis: Militærmusikken)

Endnu et foto fra fælleskoncerten i april 1941- her med de fire musikdirigenter sat ind i billedet. Læg mærke til det enorme publikum. Fra venstre Hans W. Kofoed (2. Regiment), Carl Simonsen (4. Regiment), Tage Christoffersen (5. Regiment) og Aage V. Beyer (3. Regiment).

(Foto fra avisomtale)

3. Regiments Musikkorps ankommer til Randers 1941. Musikdirigent Aage V. Beyer har fået blomster. Forrest stabstambour P. Petersen.

(Foto: Musikkorpset)

3. Regiments Musikkorps spiller i Silkeborg 1941. Musikdirigent Aage V. Beyer. dirigerer

(Foto. Danske Billeder)

3. Regiments Musikkorps, Randers 1942.

Forreste række fra venstre: E. Thomsen, Linnemann, E. Petersen, musikdirigent Aage V. Beyer, W. Eriksen, stabstambour P. Petersen, S.O. Gydesen Nielsen, H. E. Skjerning. Næste Række fra venstre: Lender Jensen, H.H.K. Danvad, V. Jensen, Karl Knudsen, H.O. Nielsen. Næste række fra venstre: F.B. Nielsen, A. Rasmussen, A. Christensen, A. Nielsen. Bagerste række fra venstre: Hartvigsen, Velling, Robert Svanesøe.

(Foto fra bogen 'Danske Dragoners Historie 1679-1979')

Musikdirigent Aage V. Beyer, 3. Regiments Musikkorps 1942.

(Foto: Odense Radioblad)

3. Regiments Musikkorps spiller i Randers 1942 dirigeret af Aage V. Beyer.

(Foto: Randers Lokalhistoriske Samling)

3. Regiments Musikkorps spiller i Randers 1942 dirigeret af Aage V. Beyer.

(Foto: Dragonbogen)

3. Regiments Musikkorps 1942 med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Hans Brodersen)

3. Regiments Musikkorps havde garnison i Randers hos 3. Dragonregiment. Musikdirigent Aage V. Beyer (her ridende på fløjen med løftet trompet) fik uddannet nogle af sine musikere til at kunne fungere som Dragonregimentets Trompeterkorps. Rytterpaukerne var tyske krigsbytte fra rytterslaget ved Aarhus i 1849. De blev indtil da opbevaret i Sct. Mortens Kirke. Fotos fra 1942.

(Foto: Jyske Dragonregiment)

I 1942 kræver den tyske besættelsesnagt Jylland rømmet for danske garnisoner. Det betød, at 2. Regiment med musikkorps måtte flytte fra Sønderborg til midlertidig garnison i Faaborg. Og 3. Regiments med musikkorps flyttede til Nyborg, hvor man fik midlertidig 'kaserne' på Hotel Nyborg Strand. Disse midlertidige forlægninger varede til 29. august 1943. Læs mere i artiklen om dansk militærmusik i perioden 1940-1945.

3. Regiment ankommer til Nyborg i november 1942 og marcherer - med musikkorpset i spidsen - mod deres midlertidige kaserne på Hotel Nyborg Strand. Forrest stabstambour P. Petersen og på højre fløj af musikkorpset musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Nyborg Lokalarkiv)

3. Regiments Musikkorps på march i Odense i august 1943 - kort før interneringen den 29. august.

(Foto: Nationalmuseet)

3. Regiments Musikkorps giver koncert i Nyborg 1943. På podiet musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Nyborg Lokalarkiv)

3. Regiments Musikkorps 1943 på march med 7. Regiment, som havde midlertidig garnison i Kerteminde. Stabstambour P. Petersen forrest og musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen.

(Foto: Kerteminde Lokalarkiv)

3. Regiments Musikkorps spiller koncert i Odense, underledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Avisfoto)

De to midlertidigt fynske musikkorps - 2. Regiments Musikkorps fra Faaborg og 3. Regiments Musikkorps fra Nyborg - ved en fælleskoncert i Fyns Forum 1943 under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Niels Hansen)

Aflønningen efter 29. august 43 var ikke stor, så man måtte tage de betalte spillejobs, der bød sig. Her er musikere fra 3. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer (på violin) fotograferet på Hotel Randers i 1944.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkiorps med musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen marcherer ind i Silkeborg 1945.

(Foto: Danske Billeder)

3. Regiments Musikkorps ved Trompeter Kroghs 88 års fødselsdag den 3. juli 1945.

Trompeter Krogh er født i 1857 og kom i 1876 til 5. Dragonregiments Musikkorps i Randers. Krogh var kendt som en af landets fineste tubablæsere. Kroghs tuba blev skænket til Randers Museum. Han døde den 20. september 1945 - kun et par måneder efter dette foto blev taget.

Siddende fra venstre: Oberst Gundelach, Trompeter Krogh, ?. Stående fra venstre: ?, Musikdirigent Aage V. Beyer, Robert Svanesøe, Ejner Rasmussen, Karl Knudsen, værnepligtig, Anker Rasmussen, værnepligtig, værnepligtig, Arne Christensen, værnepligtig, Hans Oscar Nielsen, værnepligtig, Frode Petersen, Arne Nygaard-Pedersen, Svend Otto Gydesen Nielsen, Frode Beider Nielsen, Hans Ejler Skjerning, Kai Danvad og Gösta Åkerwall.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps med parade den 29. august 1945 på vej til mindehøjtidelighed og afsløring af en mindesten for de faldne fra 29. august 1943 ved den midlertidige 'kaserne', Hotel Nyborg Strand.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

3. Regiments Musikkorps ved genbegravelsen af frihedskæmper Aage Søndergaard i Silkeborg 1945.

(Foto fra bog)

3. Regiments Musikkorps spiller i Randers 1945. Musikdirigent Aage V. Beyer gør honnør. Som nr. 2 fra højre ses (i retstilling) Robert Svanesøe.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers) 

 

 

Parade i Randers den 12. juni 1945 med 3. Regiments Musikkorps da høren igen rykkede ind i sin garnison i Randers. Musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen. Det ser ud til, at musikkorpset ved den lejlighed har 'lånt' stabstambour Sundvang fra 2. Regiments Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers)

3. Regiments Musikkorps med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen på march i Viborg 1945.

(Foto: Kurt Børjesson Andersen)

3. Regiments Musikkorps spiller for Forsvarsbrødrene i Fredericia 1945. På højre fløj musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Niels Høj Rasmussen - Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

3. Regiments Musikkorps - dirigeret af musikdirigent Aage V. Beyer spiller i Skibsbylejren ved Hjørring 1945.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Hjørring)

3. Regiments Musikkorps giver koncert foran Aarhus Teater 1945 under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Lidokomplekset på Fredericiavej i Vejle blev opført i 1930'erne efter tydelig amerikansk forbillede med svømmehal, restaurant, café, lejligheder og klubværelser. Fra 1944-45 blev bygningen benyttet af tyskerne som kaserne, og fra 1945-56 blev bygningskomplekset brug som garnison for 7. Regiments (Fredericia) 10. Bataljon. Her er 3. Regiments Musikkorps med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen i 1945 på march gennem Vejle med Lido-garnisonen.

(Foto: Vejle Stadsarkiv)

3. Regiments Musikkorps i Viborg 1945. Musikdirigent Aage V. Beyer leder koncerten.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

3. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer forrest 1946 - byfest i Løgstør.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn)

3. Regiments Musikkorps i spidsen for sørgeprocessionen 6. juli 1946 i Fredericia.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

3. Regiments Musikkorps spiller i Hobro 1946.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps spiller i Viborg 1946.

(Foto: Viborg lokalhistorisk arkiv)

3. Regiments Musikkorps i Randers omkr. 1947 med musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer forrest 1947 - byfest i Løgstør.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn)

Nogle af musikerne under en pause i Løgstør. Med Kasketten Robert Svanesøe, med cornetten Anker Rasmussen og bag stortrommen H. Alex Hansen.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps 1947 og musikdirigent Aage V. Beyer spiller til dansk-finsk landskamp på Aarhus Stadion 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps i Aulum 1947. Forrest musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Sønderhald Lokalhistoriske Arkiv)

3. Regiments Musikkorps på Dragonkasernen 1947.

(Foto: Hans Laursen)

Flaget går på halv på Dragonkasernen i Randers ved budskabet om Kong Christian Xs død 1947. 3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps på trappen til rådhuset i Aarhus 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikere fra 3. Regiments Musikkorps i gamle borgervæbningsuniformer 1947. Byvåbenet i chakoten kan ligne Hobros, så det kan være i anledning af byjubilæum i Hobro.

(Foto: H. Alex Hansen)

En festlig lejlighed i Randers med parade og afsluttende med stor tappenstreg. 3. Regiments Musikkorps deltager i paraden med musikdirigent Aage V. Beyer og stabstambour P. Petersen. Under tappenstregen er det vicemusikdirigent Jens Brøndum på fløjen.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikere fra 3. Regiments Musikkorps til hest som Jyske Dragonregiments Trompeterkorps 1947. Yderst til venstre i første geled er det musikdirigent Aage V. Beyer og ved siden af ham Karl Knudsen. Midt i næste geled H. Alex Hansen.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller i Aarhus 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller på Skoleskibet Danmark i Frederikshavn i 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller koncert foran Randers gamle rådhus i 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer spiller på Dragonkasernen i Randers til et soldaterjubilæum i 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

I 1947 kunne 16. Bataljon i Odense fejre 200 års jubilæum. 3. Regiments Musikkorps medvirkede med koncerter, parader og afsluttende med stor tappenstreg. Her blev bl.a. musikkorpsets 'bravournummer', den svenske fanfaremarch 'Carolus Rex' spillet med gjaldende fanfaretrompeter - på billedet ses Robert Svanesøe og H. Alex Hansen.

(Foto: H. Alex Hansen)

Engang imellem optrådte 3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer i civil. Her i 1947 til et vælgermøde i Aarhus. Det civile antræk skyldes muligvis, at det var til et politisk møde.

(Foto: H. Alex Hansen)

Satbstambour, officiant P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer på kasernen i Randers 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps på en kold vinterdag i 1948 i Odense.

(Foto: H. Alex Hansen)

I 1948 udarbejdede musikdirigent Aage V. Beyer et et reglement for 5. Dragonregiments (Jyske Dragonregiments) Trompeterkorps, der bestod af musikere fra 3. Regiments Musikkorps. Reglementet er maskinskrevet og forsynes med originalfotos sat ind for at vide den korrekte brug af signaltrompeten og paukerne. Billederne her er fra reglementet, hvor det er musiker Anker Rasmussen, der demonbstrerer brugen af signaltrompeten og musiker Svend Otto Gydesen Nielsen viser brugen af paukerne - begge dele både til fods og til hest. På første foto ses musikdirigent Aage V. Beyer ridende på fløjen. På paukehesten Svend Otto Gydesen Nielsen.

(Foto: Aage V. Beyer)

5. Maj 1948 - 3 års dagen for befrielsen - højtideligholdes i Randers med en march gennem bye ud til frihedsmonumentet på Skovbakken. Musikdirigent Aage V. Beyer har givet stabstambouren fri, og fører selv musikkorpset..

(Foto. H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps på Odense Kaserne 1948 ved afsløringen af en mindeplade. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer.

(Foto: Fynske Billeder)

3. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer på podiet spiller i Vejle i 1948.

(Foto: Vejle Lokalhistoriske Arkiv)

3. Regiments Musikkorps på march under en forældredag på Dragonkasernen i Randers i 1947. Musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen. Formentlig under indtryk af de britiske musikkorps farvestrålende uniformer, prøver de danske musikkorps nu at 'pifte' de lidt kedelige uniformer op. Her har musikkorpset fået hvide gamacher og bælte - og stabstambour P. Petersen har fået hvide motorcykelhandsker.

(Foto: Hans Brodersen og H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps spiller - formentlig i Randers - i 1948.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller koncert foran det gamle rådhus i Randers - 1948.

(Foto: H. Alex Hansen)

Ind imellem kom 3. Regiments Musikkorps til København. Her er musikkorpset i 1948 på march gennem byen med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps 6. juli 1948 i Fredericia med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

I 1947 blev dansk styrke sendt til Tyskland som besættelsestropper. 'Den Danske Brigade i Tyskland' fik garnison i Oldenburg og Jever. De danske regimentsmusikkorps besøgte på skift de danske styrker. Her er 3. Regiments Musikkorps i Jever i 1948.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps spiller koncert på Dragonkasernen i Randers i 1948. Vicemusikdirigent Jens Brøndum dirigerer.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps med vicemusikdirigent Jens Brøndum. De hvide bælter og gamacher er nu suppleret med hvide hjælme.

(Foto: H. Alex Hansen)

Jyske Dragonregiments Trompeterkorps - musikere fra 3. Regiments Musikkorps - rider gennem Randers 1948. De gamle rytterpauker betjenes af Svend Otto Gydesen Nielsen. Musikdirigent Aage V. Beyer rider yderst til venstre i forreste geled.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller koncert i Ringe under vintermanøvrerne i 1948.

(Foto: H. Alex Hansen)

Endnu et foto af musikere fra 3. Regiments Musikkorps som Dragontrompeterkorps i 1949. Musikdirigent Aage V. Beyer med løftet trompet og Svend Otto Gydesen Nielsen på paukehesten.

(Foto. Dragonmuseet)

3. Regiments Musikkorps, Randers 1949. Den svenske march 'Carolus Rex' spilles med pauker og husartrompeter. Nr. 2 trompeter fra venstre er Robert Svanesøe. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer.

(Foto: Dansk Musikertidende)

I 1949 red musikerne fra 3. Regiments Musikkorps for sidste gang som 'Jyske Dragonregiments Trompeterkorps' foran dragonerne gennem Randers. På paukehesten Svend Otto Gydesen Nielsen. De gamle rytterpauker var krigsbytte fra dragonslaget ved Aarhus 1849.

(Foto. H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps på march i Silkeborg 1950.

(Foto: Folk og Værn)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer 1950.

(Foto: Randers Lokalhistoriske Samling)

I 1950 blev musikdirigent Aage V. Beyer forflyttet fra 3. Regiments Musikkorps til 4. Regiments Musikkorps i Holbæk. Ny musikdirigent blev basunisten fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Villy Hansen.

I 1949 var de danske besættelsestropper i Tyskland forlagt til Itzehoe. Her er 3. Regiments musikkorps med sin nye musikdirigent på tur til Itzehoe. Læg mærke til fotoet fra koncerten - musikerne var så alsidige, at man kunne musicere som 'salonorkester' med violiner, klarinetter og fløjte. Selv saxofonen stod klar til brug.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikere fra 3. Regiments Musikkorps spiller i St. Mortens Kirkes tårn i forbindelse med Randers 650 års jubilæum i 1952. Nr. 2 fra venstre er Robert Svanesøe.

(Foto: Randers Amts Avis)

3. Regiments Musikkorps på march i Holstebro 1952. Musikdirigent Jens Brøndum på højre fløj.

(Foto: Folk og Værn)

3. Regiments Musikkorps spiller i forbindelse med Randers 650 års jubilæum i 1952. Musikdirigent Jens Brøndum fløjen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers)

3. Regiments Musikkorps spiller i forbindelse med Randers 650 års jubilæum i 1952.

(Foto: Randers Amts Avis)

3. Regiments Musikkorps i Farsø 1952.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Farsø)

3. Regiments Musikkorps i feltuniform 1953.

(Foto: Folk & Værn)

3. Regiments Musikkorpspå march i Aalborg på Kong Frederik IXs fødselsdag 1953.

(Foto: Aalborg Stadsarkiv)

3. Regiments Musikkorps i 1953 vender tilbage til sit regiment i Viborg efter en årrække i Randers. Musikdirigent Jens Brøndum på højre fløj.

(Foto: Viborg Lokalhistorisk Samling)

3. Regiments Musikkorps på march i Viborg 1953 - samme sted som det tidligere foto, men ved en (øjensynligt) knap så festlig lejlighed. Musikdirigent Jens Brøndum på højre fløj.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps under en radiotransmission på 'Palæet' 1954. Musikdirigent Jens Brøndum dirigerer. På trompet i bagerste række Robert Svanesøe - senere musikdirigent ved Livgarden.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps på march i 1954. Musikdirigent Jens Brøndum på fløjen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps 1955 med musikdirigent Jens Brøndum foran tubaerne.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Fra april 1947 havde hæren et kommando i Tyskland - først i Jever og fra 1949 i Itzehoe i Holsten. Her er 3. Regiments Musikkorps på march i Itzehoe 1957. Musikdirigent Jens Brøndum på fløjen.

(Foto: Museet på Koldinghus)

3. Regiments Musikkorps dirigeres af musikdirigent Jens Brøndum 1957.

(Foto: Torolf Mølgaard)

Valdemarsdag 1957 i Aarhus. Yderst til venstre et af regimentsmusikkorpsene - formentlig 3. Regiments.

(Foto: Aarhus Lokalhistoriske Samling)

Musikdirigent ved 3. Regiments Musikkorps Jens Brøndum i Grenaa 1958.

(Foto fra smalfilm)

3. Regiments Musikkorps på march omkr. 1959.

(Foto: Gamle Viborg Billeder)

3. Regiments Musikkorps spiller for et stort publikum i Holstebro omkr. 1959.

(Foto: Holstebro Lokalarkiv)

3. Regiments Musikkorps spiller i Holstebro 1960 - dirigeret af Jens Brøndum.

(Foto: Holstebro Lokalarkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march i Holstebro 1961. Stabstambour er Emil Søgaard Pedersen. Midt i forreste række, Bjarne Nielsen (gennem flere senere år fg. musikdirigent).

(Foto: Knud Rasmussen)

Prinsens Livregiment Musikkorps under en parade i efteråret 1962. Musikdirigent Jens Brøndum på fløjen.

(Foto: Karl Erik Andersen)

I 1962 kunne jernbanen fra Aarhus til Randers fejre 100 års jubilæum. Her er jubilæumstoget på Langaa station, hvor Prinsens Livregiment Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Jens Brøndum.

(Foto: Danmarks Jernbanemuseum)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march 1962. Musikdirigent Jens Brøndum er kommet lidt bagud i det glatte føre.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens og Fynske Livregimenters samlede Musikkorps i Odense 1963 i forbindelse med NATO-tattoo i Arnhem. Forrest stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Prinsens og Fynske Livregimenters samlede Musikkorps i Odense 1963 i forbindelse med NATO-tattoo i Arnhem - med musikdirigent Jens Brøndum fløjen og stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march i Varde 1963 med musikdirigent Jens Brøndum på fløjen. Stabstambour er Bjarne Nielsen.

(Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller ved indvielsen af John F. Kennedys Plads i Aalborg 1964.

(Foto: Viggo Knapmann)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller i Viborg omkr. 1965.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musikdirigent Jens Brøndum, Prinsens Livregiments Musikkorps 1966.

(Pressefoto)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fynske Billeder)

De samlede regimentsmusikkorps til festkoncert i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse. Musikdirigent Paul Jacobsen står ved siden af podiet.

(Foto: Hærens Årsskrift 1966)

Prinsens Livregiments Musikkorps ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. Musikdirigent er Jens Brøndum.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps giver koncert foran det gamle rådhus i Randers 1969. Med ryggen til står musikdirigent Jens Brøndum.

Forreste række cornetter: Jensen, Jan Leth, Jørgensen og (skjult) Henning Brock. Yderst til venstre i 2. række Kudal på Eb-cornet.

Basunsidem fra venstre: 2 værnepligtige (Larsen fra Aarhus og Arne fra Frederikshavn), Bent Otto, Niels Wolf Møller og Bjerne Nielsen.

(Foto: Niels Wolf Møller)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller foran den gamle musiktribune på Borgvold i Viborg 1969. Musikdirigent er Jens Brøndum.

(Foto: Niels Wolf Møller)

Fra samme koncert på Borgvold 1969.

Fra venstre: Emil Søgaard Pedersen, Bent Glæsel og Michael Lind.

(Foto: Michael Lind)

Musikere fra Prinsens Livregiments Musikkorps under en koncert i 1971.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1975. Nyudnævnt musikdirigent Erik Hammerbak på fløjen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1975.

(Foto: Poul Jensen)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller skolekoncert i Faarup 1975, dirigeret af musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Faarup Lokalhistoriske Arkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller koncert på torvet - formentlig i Holstebro - i 1976. Musikeren i forgrunden er Henning Jensen.

(Foto: Jyske Dragonregiment)

I 1976 var Sjællandske og Prinsens Livregiments samlet i Frankrig med musikdirigent Dan Glæsel. Gardeofficeren er H.M. Dronningens senere ceremonimester Eugen Olsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps på Hjultorvet i Viborg 1977.

(Foto: Arne Møller)

Prinsens Livregiments Musikkorps Viborg til parade 1978. Fungerende musikdirigent Bjarne Nielsen på fløjen.

(Foto fra pjece om regimentet)

Prinsens Livregiments Musikkorps i Stoholm 1978.

(Foto: Henrik Brask)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller i Kongenshus Mindepark 1978. Fungerende musikdirigent er Bjarne Nielsen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Viborg)

Prinsens Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Bjarne Nielsen spiller i Holstebro 1979.

(Foto: Holstebro Lokalarkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps under ledelse af musikdirigent Hans Erik Christiansen spiller ved Vejlefjordbroens indvielse 1980.

(Foto: Vejle Lokalhistoriske Arkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps under ledelse af musikdirigent Hans Erik Christiansen spiller i Lemvig 1980.

(Foto: Lemvig Lokalhistoriske Arkiv)

Prinsens Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede Musikkorps i Aalborg 1982 ved Dronningens Livregiments jubilæum.

(Foto: Regimentets jubilæumsskrift)

I 1983 åbnede prinsesse Benedikte en udstilling i Celle. Prinsens Livregiments Musikkorps Medvirkede.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Prinsens Livregiments Musikkorps i spidsen for paraden på Christiansø den 15. juni 1984 i anledning af 300 års dagen for fæstningens oprettelse. Musikdirigent Hans Erik Christiansen fortæller: "Lige inden afslutningen på dagen havde vi spillet musik på østsiden af øen i Kommandantens have. Hjælperne oksede så tværs over øen til færgen med alt grejet, mens vi og de deltagende soldater gjorde os klar til at gå øen rundt til havnen og færgen. Vi skulle lige til at gå, da vores evigt uheldige trommeslager opdager, at trommestikkerne til marchtrommen er på vej pr. sækkevogn til havnen. Gode råd fås billigt, et par grene fra en busk – så var der afgang. På grund af underlaget var det i forsigtig vuggende gang, som på et orlogsskib i søgang." Grunden til at musikdirigenten og ikke en stabstambour går foran musikkorpset er, at man på det tidspunkt lige havde 'fyret' en B-officer (ikke musiker), der uden større succes fungerede som stabstambour, og at man endnu ikke havde fået en musiker til at overtage hvervet.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Prinsens Livregiments Musikkorps musicerer i Viborg 1985. Musikdirigent Hans Erik Christiansen på podiet.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Skoleconcert på Klinkby Skole i Lemvig 1986 med Prinsens Livregiments Musikkorps og musikdirigent Hans Erik Christiansen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Lemvig)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1988.

Bagerste række fra venstre: Hans Erik Christiansen, Per Hyttel, John Leth, Hans Kudahl, John Iversen, Svend Erik Jørgensen, Henning Broch, Leo Alex Madsen og Niels Grejs Nielsen. Forreste række fra venstre: Ejgil Hindborg, Asbjørn From Jørgensen, Martin Gottschalck, Bent Børge Otto, Karsten Simonsen, Thomas Kok, Bent Christiansen og Henrik Heick Poulsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march i Nyborg 1988.

(Foto: Nyborg Stadsarkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1988. I forgrunden regimentschefen, oberst Eigtved.

(Foto: Viborg Bladet)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1990.

Forreste række fra venstre: Ejgil Hindborg, Asbjørn Jørgensen, Martin Gottschalck, Bent Otto, Karsten Simonsen, Christian Høegh, Bent Christiansen, Torben Johannsen. Bagerste række fra venstre: Hans Erik Christiansen (musikdirigent), John Leth, Hans Kudahl, Arne Jespersen, John Iversen, Svend Erik Jørgensen, Henning Broch Leo Madsen, Bo Valbjørn.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Samtlige danske militære musikkorps i Odense i 1991 for at fejre 50-året for genoprettelsen af hærens musikkorps.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

De samlede danske regimentsmusikkorps giver koncert ved Toldboden i København i forbindelse med 'Copenhagen Water Festival' 1991. Her et udsnit af korthorngruppen.

Korthorngruppen forreste række fra venstre: Koudahl (Prinsens Livregiment), Rønnow (Slesvigske Fodregiment), Olav Plough (Sjællandske Livregiment). Bagerste række: Nr. 1 fra venstre: Martin Corfix (Fynske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Kjeld Mortensen (Sjællandske Livregiment).

Basungruppen forreste række: Nr. 2 fra højre: Svend Arntzen (Sjællandske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Tage Nicolajsen (Fynske Livregiment) - og nr. 5 fra venstre: Thorkild Lind (Sjællandske Livregiment).

(Foto: Martin Corfix)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1992 ved 'åbent hus' på Flyvestation Karup. Musikdirigent Hans Erik Christiansen yderst til venstre.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps 6. juli 1993 i Fredericia.

(Foto: Peter Honoré)

Musiker Bjarne Nielsen, Prinsens Livregiments Musikkorps 1994.

(Foto: Musikkorpset)

6. Juli processionen i Fredericia 1994. Bag de nordiske flag går Prinsens Livregiments Muskkorps.

(Foto: Peter Honoré)

'Den Danske Hærs Musikkorps' på Varde Kaserne 1995 i forbindelse med en TV-transmitteret konkurrence om en tattoomarch til Varde Tattoo. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps.

(Foto: Hærnyt)

Den Danske Hærs Musikkorps på Varde Kaserne 1995 i forbindelse med en TV-transmitteret konkurrence om en tattoomarch til Varde Tattoo. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Musikdirigent Erik Hammerbak yderst til højre og musikdirigent Hans Erik Christiansen yderst til venstre.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Den Danske Hærs Musikkorps ved Danmarks Tattoo 1995 i Varde. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Musikdirigent Erik Hammerbak på højre fløj. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Foto: Danmarks Tattoo)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march i Møgeltønder 1995. Musikkorpsene har fået tilladelse til at anskaffe en ekstra uniform. Prinsens Livregiments Musikkorps har valgt at få infanteriets gallauniform. Stabstambour er Eigil Hindborg.

(Foto: Reveille)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1996.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller den 11. november 1997 ved Marselisborg-Monumentet i Aarhus.

(Foto: Inge Nissen - Aarhusarkiverne)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1997 i galla med musikdirigent Hans Erik Christiansen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Livregiments Musikkorps i infanteriets gallauniform 1997. Yderst til højre i forreste række stabstambour Eigil Hindborg og musikdirigent Hans Erik Christiansen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1997.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller i Kastellet 1998. Musikdirigent Hans Erik Christiansen.

(Foto: Gunnar Olsen)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1998.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Livregiments Musikkorps med mindedagen i Bov 1998.

(Foto: Karen Riggelsen)

Prinsens Livregiments Musikkorps ved indvielsen af Enrico Dalgas monumentet 1999.

(Foto: A. Fenger-Eriksen)

Prinsens Livregiments Musikkorps 2000. Musikdirigent Hans Erik Christiansen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps i feltuniform under en forbidefilering i Skive 2000.

(Foto: Casper Jacobsen)

Prinsens Livregiments Musikkorps 2000. Musikdirigent Hans Erik Christiansen yderst til højre.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps med regentparret på officielt besøg i Vilnius, Litauen i 2000.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Livregiments Musikkorps og musikdirigent Hans Erik Christiansen i Næstved 2001.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Prinsens Livregiments Musikkorps med fg. musikdirigent Ebbe Ringblom i Kastellet i april 2002 i anledning af en parade for general Jesper Helsø.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Livregiments Musikkorps medvirker ved ' Stor Tappenstreg' i Kastellet 2002. Stabstambour er Torben Johannsen.

(Foto: Reveille)

Prinsens Livregiments Musikkorps foran deres nye Musikhus i Skive 2002.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps ved forsvarets parade for kronprinsparret 2004. Stabstambour er Torben Johannsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps 'i det grønne' 2005.

(Pressefoto)

Prinsens Livregiments Musikkorps under ledelse af Henrik Vagn Christensen (i civil) giver kastelskoncert juni 2005.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Prinsens Musikkorps i spidsen for den Store Tappenstreg. Stabstambour er Torben Johannsen - september 2006.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske og Prinsens samlede Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen under Rosenborg Tattoo 2008.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Prinsens Musikkorps under forbidefileringen efter paraden gennem København, juni 2008.

(Foto: Mogens Gaardbo)

<

Prinsens Musikkorps underholder i Kongens Have i forbindelse med Livgardens 350 års jubilæum 2008. Fg. musikdirigenten er Peter Ettrup Larsen.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen og fg. musikdirigent Ebbe Ringblom under Stor Tappenstreg i Kastellet, september 2008.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Prinsens Livregiment blev nedlagt i 2005. Musikkorpset har skiftet navn til Prinsens Musikkorps og hører nu under Jyske Dragonregiment, men med garnison i Skive. 2008.

(Foto: Pressefoto)

Prinsens Musikkorps foran Schackenborg Slot 2008.

(Pressefoto)

Prinsens Musikkorps februar 2009. Hjemvendte soldater fra Afganistan på parade i Holstebro.

(Pressefoto)

Prinsens Musikkiorps på Fredensborg Slot 2009.

(Pressefoto)

Musiker Olav Plough-Jørgensen, Prinsens Musikkorps 2009.

(Pressefoto)

Musiker Charlotte Højlund Simonsen, Prinsens Musikkorps 2009.

(Pressefoto)

Musiker Ebbe Ringblom, Prinsens Musikkorps 2009.

(Pressefoto)

Musiker Torben Johannsen, Prinsens Musikkorps 2009.

(Pressefoto)

Prinsens Musikkorps på march i København den 16. april 2010 - H. M. Dronningens 79 års fødselsdag. Stabstambour er Arne Jespersen.

(Foto: Bjarne Olsen)

Prinsens Musikkorps spiller koncert i Grenaa 2010.

(Foto: Grenaa Marineforening)

Prinsens Musikkorps 2010.

(Pressefoto)

Prinsens Musikkorps på Flyvestation Karup ved modtagelsen af en falden soldat i international tjeneste.

(Pressefoto)

Musiker Olav Plough-Jørgensen, Prinsens Musikkorps 2010.

(Pressefoto)

Prinsens Musikkorps på Ryes Kaserne i Fredericia ved et soldaterjubilæum 2011.

(Foto: Telegrafregimentets Soldaterforening)

Prinsens Musikkorps i feltuniformer 2011.

(Webfoto)

Prinsens Musikkorps og stabstambour Arne Jespersen på march 2011.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker Olav Plough-Jørgensen, Prinsens Musikkorps 2012.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker Torben Johannesen og Charlotte Simonsen, Prinsens Musikkorps 2012.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i vinterkapper spiller i Mindelunden i Aarhus, november 2012.

(Foto: Grænseforeningen)

Prinsens Musikkorps På Dragonkasernen i Holstebro 2012.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Prinsens Musikkorps 2013.

(Pressefoto)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen på march i Holstebro 2013.

(Foto: Holstebro Lokalarkiv)

Kongeskibsmodtagelse i Skagen. Regentparret hilser på Prinsens Musikkorps.

(Foto: Skagen Fiskeriforening)

Et samlet musikkorps fra Prinsens Musikkorps og Slesvigske Musikkorps i Haderslev 2013.

Bagerste række fra venstre: Kenneth Pultz Stenum, Arne Jespersen, Martin Knudsen, Olac Ploug-Jørgensen, Henning Povl Hansen, Jai Jenkov, Bo Valbjørn, Ebbe Ringblom, Lea Nielsen, Christian Hørgh og Mette Krüger. Forreste række fra venstre: Gert Skovlod Hattesen, Per Silfverberg Hyttel, Lars Ole Schmidt, Keld Elmegaarde Mortensen, Carina Reng Olesen, Anne Mette Tilsted Hansen, Bent Graversen, Janus Mogensen, Mikkel Højlund Sacho, Barbera Vestfalen Laursen, Inge Haaning og Morten Winther Eriksen. Dirigent er Jens Christian Liedzen.

(Foto: Torben Johannsen)

Slesvigske Musikkorps og Prinsens Musikkorps samlet i Haderslev i 2013. Stabstambour er Jens Christian Liedzen.

(Foto: Torben Johannsen)

Prinsens Musikkorps på Thisted Torv - maj 2014.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps foran Aalborghus, august 2014.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps til parade for hjemvendte soldater fra Afganisthan, august 2014.

(Foto Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps 2014.

(Foto: Flickr)

Prinsens Musikkorps ved modtagelse af Kongeskibet 'Danmark' i Kerteminde Havn 2014.

(Foto: Forsvaret)

Prinsens Musikorps til regimentsparade i Holstebro 2014.

(Foto: Poul-Werner Dam)

Ved Hærens 400 års jubilæumskoncert den 24. september 2014 i Operaen var alt hærens musikpersonel samlet. Prinsens og Slesvigske Musikkorps, Livgardens Musikkorps og Tambourkorps og Gardehusarregimentets Trompeterkorps. Her øver de tre musikkorps på Lumbyes 'Slaget ved Isted'. Giordano Bellincampi dirigerer.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Som afslutning på jubilæumskoncerten spille alle tre musikkorps Flemming Neergaard Pedersens nykompoinerede 'Den Danske Hærs Honnørmarch'. Bagved musikkorpsene står Gardehusarregimentets Trompeterkorps, et kor og Livgardens Tambourkorps.

(Foto: Olav Vibild)

Slut på Hærens 400 års jubilæumskoncert 2014. De medvirkende dirigenter, skuespillere og sangere får blomster.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen på Nørre Uttrup Kaserne februar 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps 2015.

Fra venstre: Ebbe Ringblom, Kels Elmegaard Mortensen, Arne T. Jespersen, Henning Povl Hansen, Christian Høeg, Olav Plough-Jørgensen, Mathias Jensen, Edie Premonte, Mikael Karlsson, Stig Acker, Barbara V. Laursen, Janus Mogensen, Torben Johannsen, Henrik Lützen, Anne Mette Hansen, Gert Skovlod Hattesen og Charlotte Højlund Simonsen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på march med Hærens Sergentskole - maj 2015. Stabstambour er Torben Johannsen.

(Foto: Hærens Sergentskole)

Prinsens Musikkioprps spiller i Varde - maj 2015. Musikdirigent er Gert Skovlod Hattesen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på march på Valdemarsdag 2015. Stabstambour er Arne Jespersen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på parade på 'Soldaten Dag' - 5. september 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps spiller i Mindeparken i Aarhus - november 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på Dragonkasernen i Holstebro, maj 2016.

(Foto: Smith Wesson)

Prinsens Musikkorps ved soldaterforeningsjubilæum, juni 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps juni 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps 2016 foran musikhuset i Skive. Forrest stabstambour Arne Jespersen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps spiller i Kastellet - august 2016. Bjørn Sagstad dirigerer.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps til parade på Flyvestation Karup - august 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Prinsens Musikkorps Olav Ploug-Jørgensen 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Prinsens Musikkorps Mikael Rudebeck Karlsson 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Prinsens Musikkorps Janus Mogensen 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Prinsens Musikkorps Barbara V. Laursen 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i spidsen for Trænregimentet i Aalborg, maj 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på march ved et soldaterjubilæum i Varde 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på NATO Air Base Geilenkirschen juni 2017. Musikdirigent er René Bjerregaard Nielsen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Risskov 20. juni 2017 med fg. musikdirigent Gert Skovlod Hattesen.

(Foto: Benny Rasmussen)

Prinsens Musikkorps og musikdirigent René Bjerregaard Nielsen ved kongeskibsmodtagelse i Hobro, Juli 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps Musicerer i Hobro, juli 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Rebild Bakker den 4. juli 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på Holstebro Kaserne 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Mindeparken i Aarhus november 2017 ved markeringen af afslutningen af 1. Verdenskrig.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Viborg november 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps og en eskadron fra Jyske Dragonregiment danner æreskommando da H.K.H. Prins Henriks båre førtes til Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke- februar 2018. Forrest stabstambour Arne Jespersen.

(Foto: Screen-shot DRTV)

Prinsens Musikkorps ved mindesmærket for de faldne i international tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro februar 2018. Derefter march gennem byen. Stabstambour er Torben Johannsen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps og stabstambour er Torben Johannsen på Aalborg Havn før en (kold og blæsende) marchtur gennem byen - marts 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Viborg Domkirke - marts 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Musikere fra Prinsens Musikkorps 2018. Fra venstre: Mathias Jensen (horn). Anne Mette Hansen (flygelhorn), Barbara Vestfalen Laursen (skjult - euphonium), Arne Jespersen (trompet), Janus Mogensen (tuba) og Olav Plough Jørgensen (trompet).

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Prinsens Musikkorps spiller på Skive Teater - april 2018. Dirigenten Giordano Bellincampi bukker for publikum.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen foran Trænregimentet i Aalborg - maj 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Ved Rindsholm Kro ved Viborg blev en Preussisk styrke den 4. juli 1849 slået tilbage af 3. Dragonregiment. Derved blev Viborg reddet fra udplyndring. I kroens park ligger 'Danske Soldaters Mindelund'. Her hædres hvert år den 4. juli faldne danske soldater. Prinsens Musikkorps medvirker hvert år - her i 2018, hvor musikkorpset ledes af musikdirigent René Bjerregaard Nielsen..

(Foto: Prinsens Musikkorps)

x

Flot plakat for Prinsens Musikkorps.

(Udført af Jørgen D. Pedersen)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen på march i Aalborg med nyindkaldte værnepligtige til Trænregimentet. Februar 2020.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps under ledelse af Peter Ettrup Larsen spillede i februar/marts en række genforeningskoncerter. Her er det i Thomas Kingo Kirke i Odense.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps spiller koncert i Løkken 2020.

(Foto: Musikkorpset)

I 2020 overføres musikkorpset til Flyvevåbenet og hedder nu 'Prinsens Musikkorps - Flyvevåbenets Musikkorps'.

Prinsens Musikkorps 2020 i sine nye uniformer som Flyvevåbenets Musikkorps..

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps - Flyvevåbenets Musikkorps 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen 2020 som Flyvevåbenets Musikkorps.

(Foto: Viborg Stiftstidende)

Prinsens Musikkorps - Flyvevåbenets Musikkorps spiller på Flyvestation Karup i maj 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen på march i Aalborg med Trænregimentet i oktober 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps - Flyvevåbnets Musikkorps - spiller Lumbye-koncert i Slagelse Musikhus - marts 2022. Henrik Engelbrecht holder foredrag og dirigerer. På nederste foto er Ketil Christensen og Gert Skovlod Hattesen solister i Lumbyes 'Koncertpolka for to Violiner'.

(Foto: Mogens Gaardbo)