Fotos af 4. Regiments Musikkorps - fra 1953 1. Regiments Musikkorps og fra 1961 Danske Livregiments Musikkorps.

2. Halvbrigades Musikkorps af 2. Sjællandske Brigade var sammensat af 4. og 17. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 4. Bataljons Musikkorps blev oprettet mellem mellem 1675 og 1700 ved Fyenske Kompagni af Jyske Regiment - fra 1808 3. Livregiment, der i 1842 bliver til 4. Bataljon (under krigen i 1864 4. Regiment). Musikkorpset er dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. 17. Bataljons Musikkorps blev oprettet mellem mellem 1675 og 1700 ved Ulrik Christian Gyldenløves Regiments Dragoner - fra 1808 Dronningens Livregiment, der i 1842 bliver til 17. Bataljon (under krigen i 1864 17. Regiment). Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 4. Regiments Musikkorps med garnison på Sølvgades Kaserne i København. Musikkorpset blev nedlagt i 1923, men genoprettet i 1941 med garnison i Holbæk. I 1953 blev musikkorpset overført til 1. Regiment i Høvelte - fra 1961 Danske Livregiments Musikkorps. Nedlagt i 1973.

14. eller 17. Bataljons Musikkorps i Ratzeburg 1860 - begge bataljoner havde garnison i Ratzeburg.

(Foto: Museum Sønderjylland)

Hornblæser Vilhelm Dræby omkr. 1880 - her fotograferet i Livjægerkorpsets uniform. Dræby deltog i krigen i 1864 som militærmusiker (hornblæser) i 4. Bataljons Musikkorps. Han er øjensynligt efter at have forladt hæren gået ind i Kongens Livjægerkorps, der var et frivilligt korps (datidens hjemmeværn). Livjægerkorpset havde også et musikkorps.

Vilhelm Dræby efterlod sig en spændende dagbog, som der bringes uddrag af i artiklerne 'Preussiske signaler fundet ved en forpost 1864' og 'Militærmusikalske minder fra de slesvigske krige 1848-50 og 1864'.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hornblæser Harald Theodor Witzansky, 4. Regiments Musikkorps (f. 1833) omkr. 1893.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)4. Regiments Musikkorps i Middelfart 1904 . Musikkorpset var under en manøvre indkvarteret på Bro Humlemagasin, Gl. Banegårdsvej. I midten ses humlegrosserer Rasmus Rasmussen og ved siden af ham stabshornblæser Jens Christian Norup. De øvrige billeder er fra havnen hhv. Torvet i Middelfart.

På billederne ses, at der er saxofoner med i musikkorpset. Martin Corfix fortæller:

Jens Christian Norup var den første, der i Danmark gjorde forsøg med at indføre saxofoner i 4. Regiments Musikkorps på Sølvgade Kaserne i 1903. 4 saxofoner blev indkøbt hos den belgiske instrumentfabrik ”Mahillon” i Bruxelles:

1. sopransaxofon i B (kr. 173)
1. altsaxofon i Es (kr. 200)
1. tenorsaxofon i B (kr. 208)
1. barytonsaxofon i Es (kr. 248)

Selv blæste Norup sopransaxofonen. Instrumentet faldt dog ikke rigtig i danskernes smag, og i 1904 blev saxofonprojektet skrinlagt. Saxofonerne befinder sig i dag Musikhistorisk Museum.

(Foto: Peter Fangel - Middelfart Lokalarkiv & Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

I sørgeprocessionen ved Kong Christians IXs bisættelse i 1906 ses et meget stort infanterimusikkorps på omkr. 60 musikere. Det er formentli de tre københavnske musikkorps - 1., 3. og 4. Regimenters Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

4. Regiments Musikkorps omkr. 1910. Ved siden af stortrommen står stabshornblæser Jens Christian Norup.

(Postkort)

Vagtparaden til hovedvagten i Kastellet svinger ud fra Sølvgades Kaserne 1906. Formentlig 3. eller 4. Regiments Musikkorps.

(Postkort)

Vagtparaden til hovedvagten i Kastellet svinger ud fra Sølvgades Kaserne 1908. Formentlig 3. eller 4. Regiments Musikkorps, der begge havde garnison på Sølvgades Kaserne.

(Foto: H.P. Jensen. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

4. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Jens Christian Norup i lejren ved Asserbo 1908. Sendt som postkort juleaftensdag 1908.

(Postkort)

Vagtparaden til Hovedvagten i Kastellet klar til afgang fra Sølvgades Kaserne 1908. Formentlig 4. Regiments Musikkorps.

(Postkort)

Stabshornblæser Jens Christian Norup og 4. Regiments Musikkorps omkr. 1910.

(Postkort)

4. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Jens Christian Norup 1910.

(Postkort)

4. Regiments Musikorps i Arresødal-lejren omkr. 1912.

(Postkort)

Musikløjtnant Jens Christian Norup og 4. Regiments Musikkorps omkr. 1912.

(Postkort)

4. Regiments Musikorps i Arresødal-lejren omkr. 1912.

(Postkort)

Stabshornblæser (med rang af løjtnant) ved 4. Regiments Musikkorps Jens Christian Norup 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

Et musikkorps, sammensat af tre - formentlig 1., 3. og 4. Regimenters Musikkorps - spiller til soldaterjubilæum i Kastellet 1913. På fløjen stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1914 - den store veteranparade i forbindelse med 50 års jubilæet for krigen 1864. Bag veteranerne 3. og 4. Regimenters samlede Musikkorps med musikløjtnant Jens Christian Norup på fløjen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

I slutningen af 1. Verdenskrig var mange krigsfanger internerede i Danmark - blandt dem var der mange hårdt sårede. Når soldaterne døde, fik de en militær begravelse. Her er et begravelsesoptog i 1919 med døde italienske soldater. Med i optoget er (øverst) 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers - og (nederst) 4. Regiments Musikkorps med musikløjtnant Jens Christian Norup.

(Foto: Københavns Museum)

3. og 4. Regimenters samlede musikkorps i Assens i 1920 på vej til 'Olfert Fischer' der skal sejle dem til Sønderborg til den store genforeningsparade.

(Foto: Assens Lokalarkiv)

Sønderjysk Kommando ankommer til Sønderborg 1920. Paraden ledsages musikalsk af 3. og 4. Regimenters samlede musikkorps samt Marinens Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek og Sønderborg Lokalarkiv)

3. og 4. Regiments samlede musikkorps i spidsen for 'Det Sønderjyske Kommando' i Sønderborg 1920.

(Foto fra bogen 'En Konge og et Folk')

3. og 4. Regiments samlede musikkorps under paraden gennem Sønderborg 1920.

(Foto: Gitte Uldal)

3. og 4. Regiments samlede Musikkorps spiller i Sønderborg 1920.

(Foto: Steffen Riis)

3. og 4. Regiments samlede Musikkorps i Sønderborg 1920.

(Foto: Steffen Riis)

Piger med bøgegrene modtager 3. og 4. Regiments Musikkorps og Sønderjysk Kommando under en udflugt til forlystelsesetablissementet Katrinelund den 16. maj 1920. Forrest stabshornblæser Jens Chr. Norup.

Oberst Carl Moltke skriver i ”Tiende Februar”: ”... ad den støvede solhede vej gik det festlige optog, til man gennem en æresløvgang, dannet af to rækker af unge piger i hvide kjoler med råde bånd og med oprakte bøgegrene i hænderne, nåede ind i den forårsfriske skov ved traktørstedet Katrinelund”.

Norups barnebarn, Vibeke Krarup, fortæller, at Norup faktisk var den første, der krydsede den gamle grænse i 1920.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

3. og 4. Regiments samlede Musikkorps i Sønderborg 1920. Musikløjtnant Jens Chr. Norup dirigerer.

(Foto: Steffen Riis)

3. og 4. Regiments samlede Musikkorps spiller ved Ragebøl Kro 1920. Stabshornblæser Jens Chr. Norup dirigerer.

(Foto: Sønderborg Lokalarkiv)

Genforeningsfest i Sønderborg. 3. og 4. Regiments samlede Musikkorps fører an i optoget.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

5. maj 1920 - Sønderjysk Kommando med chefen, oberst Carl Moltke til hest opstillet på Slotsbakken i Sønderborg. 3. og 4. Regiments Musikkorps på fløjen.

(Foto: Martin Corfix)

Kompagnier af Sønderjysk Kommandos 1. Bataljon fra Sønderborg på todages tur til Kegnæs i maj 1920. Sønderjysk Kommandos store Musikkorps fra Sønderborg sammensat af 3. og 4. Regiments Musikkorps fra Sølvgades Kaserne i København underholder ved kaffebordet.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Tropper fra Sønderjysk Kommando på march gennem Aabenraa med musikkorps (kunne ligne 4. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Th. Dyring på fløjen).

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

4. Regiments Musikkorps omkr. 1923. Midt i bagerste række (lige under lampen) står Leo Sevel, senere stabstambour i Livgarden. Midt i forreste række (med sabel) den nytiltrådte musikdirigent Theodor Dyring.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Nytiltrådt musikdirigent ved 4. Regients Musikkorps Theodor Dyring - 1922.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Musikere fra 4. Regiments Musikkorps slår sig løs. Yderst til højre Leo Sevel. På bagsiden af billedet står der Sønderborg 1922.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

4. Regiments Musikkorps musicerer i Sønderborg, juli 1922. Musikdirigent Theodor Dyring dirigerer og nr. 3 fra højre er den senere stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Leo Sevel.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Musikere fra 4. Regiments Musikkorps på vej hjem fra Avedørelejren 1922. På bukken Leo Sevel.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Musikkorpset nedlagt 1923.

I 1941 genoprettes regimentsmusikkorpsene ved 2., 3., 4. og 5. Regiment - hver på 16 musikere + en musikdirigent og en stabstambour. Stabstambouren var ellers forsvundet fra musikkorpsene omkr. 1870 - bortset fra Livgardens Musikkorps. Værnepligtige musikere kunne i øvrigt bringe antallet af musikere op på omkr. 20. Læs mere i artiklen om dansk militærmusik i perioden 1940-1945.

For hurtigt at få de genoprettede musikkorps funktionsdygtige, oprettedes Hærens Musikskole i 1941. Den havde til huse på Herluf Trollesgades Kaserne på hjørnet af Herluf Trollesgade og Holbergsgade. Bygningen husede oprindeligt 'Den Kongeling Mønt' og var senere postgirokontor, men stod fra 1940 ledig.

(Foto: GoogleMaps)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: Edgar Jerichau (2.), Karl Agermose Jørgensen (2.), ?, Jens Brøndum Petersen (2.), Niels Borup (2.), ?, ?, Karl Holger Hansen (2.), ?, Hans Oscar Nielsen (3.), Kaj Danvad (3.), Anker Rasmussen (3.), ?, Arne Marinus Christensen (2.), Vilhelm Eriksen (3.), ?, ?, Ejner Rasmussen (3.), Alfred Nielsen (3.) og Frode Pedersen (3.). Midterste siddende række fra venstre: K.A. Jørgensen (2.), Knud Sophus Skjerning (2.), Hans Ejler Skjerning (3.), Ejner Lützen Hansen (2.), Poul Sørensen (2.), Karl Alfred Sørensen (2.), Svend Otto Gydesen (3.), stabstambour P. Petersen (3.), stabstambour Sundvang (2.) og musikdirigent Hans W. Kofoed (2.). Forreste siddende række fra venstre: I.A. Wallin (5.), Frederik Friis (2.), ?, Poul A. Sørensen (2.) og ?.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: ?, ?, ? ,?, ?, Karlo Nielsen (4.), ?, Erik Grønsved (4.), Poul Johannes Jacobsen (4.), ?, ?, A.O. Rasmussen (4.), Raymond Kamper (4.), Jensen (5.), Jens Clausen Johansen (4.), Tage Kristensen (5.), ?, ?, H. Sejer Hansen (5.), ?, Egon Henriksen (4.), H.W. Sørensen (4.), ?, F.K. Krüger Rasmussen (5.), Egon Uhrenfeldt Nielsen (5.), Svend Aage Schomburg (5.), ?, Frede Hansen (5.), P. Daugaard (5.), Børge Juul Christoffersen (5.), Bruno Rhode (5.) og Gervig Juul Christoffersen (5.). Midterste siddende række fra venstre: musikdirigent Aage V. Beyer (3.) kaptajn Henningsen, Livgarden, ?, musikdirigent Tage Juul Christoffersen (5), musikdirigent Carl Simonsen (4.), stabstambour Nymann (4.), stabstambour H.A. Koch (5.), stabstambour Leo Sevel, Livgarden (som er med for at instruere de nye stabstambourer ved regimentsmusikkorpsene - de var ikke musikere, men officianter), Aksel Sevaldt Sørensen (4.), Adler Juul Christoffersen (5.), Erik Andersen (5.) og H.M. Jensen (5.). Forreste siddende række fra venstre: Henning Larsen (5.), ?, L.P M. Rosenkvist (4.), Vagn Johansen (5.), Karl Knudsen (3.) og A. Løch Jensen (2.).

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

I april 1941 markeredes genindførelsen af den danske regimentsmusik med en fælles march gennem København til Fælledparken, hvor der blev holdt en stor fælleskoncert. Billedet her er fra prøven på fælleskoncerten. Musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Tage Kristensen)

April 1941 - de 4 genoprettede musikkorps på march mod Fælledparken fulgt af tusinder af begejstrede mennesker. Forrest går 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Kofoed på fløjen. Derefter 3. Regiments Musikkorps med Aage V. Beyer og længere tilbage skimtes 4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen. Bagerst marcherer 5. Regiments Musikkorps.

(Foto øverst: Jørgen V. Arnsted - nederst: Det Kgl. Bibliotek)

Fra den store fælleskoncert i Fælladparken. Her er det musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Friis: Militærmusikken)

Endnu et foto fra fælleskoncerten i april 1941- her med de fire musikdirigenter sat ind i billedet. Læg mærke til det enorme publikum. Fra venstre Hans W. Kofoed (2. Regiment), Carl Simonsen (4. Regiment), Tage Christoffersen (5. Regiment) og Aage V. Beyer (3. Regiment).

(Foto fra avisomtale)

4. Regiments Musikkorps bydes velkommen i Holbæk 1941. På fløjen musikdirigent Carl Simonsen og i spidsen stabstambour Nymann.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

4. Regiments Musikkorps bydes velkommen i Holbæk 1941. På fløjen musikdirigent Carl Simonsen og i spidsen stabstambour Nymann.

(Foto: Privateje)

Et af de genoprettede musikkorps holder koncert i 1941. Læg mærke til det store publikum. Kunne ligne 4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Folk & Værn)

Besættelsesmagten brugte bl.a. Jægersprislejren til at internere den danske hær. Her underholder 4. Regiments Musikkorps under ledelse af musikdirigent Carl Simonsen de internerede soldater. 4. Regiments Musikkorps var interneret i Horserødlejren, men må have fået lov til at underholde i andre interneringslejre.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Borgmester Alfred hansens 25 års jubilæum i Holbæk 1944. Orkestret der spiller foran rådhuset er 4. Regiments Musikkorps i civil med musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

Ved 4. Regiment fandtes i 1945 et 'aspirantmusikkorps', som også aflastede 4. Regiments Musikkorps ved de mange arrangementer omkring befrielsen.

(Foto: Martin Corfix)

Frihedskæmperparade i Høve i maj 1945. Forrest 4. Regiments Musikkorps. Forrest musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Odsherreds Lokalarkiv)

Frihedskæmperparade i Vig i 1945 med 4. Regiments Musikkorps. Forrest musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Odsherreds Lokalarkiv)

4. Regiments Musikkorps (Holbæk) med stabstambour E. Nymann i Roskilde 1945. På billedet ses også Gervig Christoffersen, Raymond Kamper, Erik Grønsved, H.W. Sørensen,  Jens Clausen Johansen, Oscar Christensen, Karlo Nielsen og Egon Henriksen. Man kan også skimte A.O. Rasmussen og Dyling.

(Foto: Jørgen Arnsted)

4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen og stabstambour E. Nymann i Roskilde 1945.

(Foto: Martin Corfix)

4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen og stabstambour E. Nymann marcherer gennem Algade i Roskilde 1945.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

4. Regiments Musikkorps ankommer til kasernen i Roskilde 1945.

(Foto: Martin Corfix)

Parade i Roskilde i 1945 med 4. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Parade i Kalundborg i maj 1945 med 4. Regiments Musikkorps.

(Foto: Museum Vestsjælland)

Parade i Køge i 1945 med 4. Regiments Musikkorps.

(Foto: Køge Lokalarkiv)

4. Regiments Musikkorps spiller i 1945 ved Ballonhangaren ved Artillerivej på Amager.

Ballonhangaren er opført i 1917 til opbevaring af artilleriets observationsballoner. Udviklingen af militær teknologi gjorde dog bygningen uaktuel som ballonhangar og er senere blevet brugt til andre formål - senest som ridehal for politiet. Hangaren blev fredet i 2014 og er nu restaureret af Realdania.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

4. Regiments Musikkorps og 1. Regiments Soldaterforening marcherer ind i Kastellet 8. oktober 1945. Musikdirigent Carl Simonsen på fløjen og stabstambour E. Nymann i spidsen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening og Det Kgl. Bibliotek)

Maleri fra indmarchen i Kastellet den 8. oktober 1945 med 4. Regiments Musikkorps og 1. Regiments Soldaterforening. Maleriet hænger i Kastellet.

(Foto: Mogens Gaardbo)

I foråret 1946 rømmede den russiske besættelsesstyrke Bornholm, og danske soldater ankom til øen med færgen 'Prins Christian'. Sammen med dem kom 4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen. Ved ankomsten stod musikkorpset og spillede i stævnen. Efterfølgende var der parade gennem Rønne - læg mærke til de sønderbombede huse i baggrunden. Der blev også spillet koncert på Almegaards Kaserne.

(Foto: Bornholm Museum, Bornholms Historiske Samfund og Nationalmuseet)

Musiker Gervig Christoffersen, 4. Regiments Musikkorps, i 1946 under paraden i Rønne, hvor danske styrker igen overtog forsvaret af øen efter den russiske besættelse.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

4. Regiments Musikkorps på Torvet i Rønne 1946.

(Foto: Skaarup: 'Med Klingende Spil')

4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen 1946 ved 1. Regiments Soldaterjubilæum. Stabstambour E. Nymann foran musikkorpset.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps på Jægerspris Slot 1946 med stabstambour E. Nymann og musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Jægerspris Lokalarkiv)

4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen på march i Hillerød i 1946.

(Foto: Dansk Musikertidende)

4. Regiments Musikkorps 1948. Midt i forreste række musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

c

4. Regiments Musikkorps spiller i kasernegården i Roskilde 1948.

(Foto: Martin Corfix)

4. Regiments Musikkorps Holbæk 1949 med musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Dansk Musiker Tidende)

4. Regiments Musikkorps i Kastellet 1949 ved 1. Regiments Soldaterjubilæum. På fløjen musikdirigent Carl Simonsen og forrest stabstambour E. Nymann..

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps på sommerudflugt med 1. Regiments Soldaterforening 1950. (Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps i Kastellet 1950 ved 1. Regiments Soldaterjubilæum. Musikdirigent Carl Simonsen på fløjen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps på march i Holbæk 1950 med den nytiltrådte musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen. Stabstambour er Gervig Christoffersen. I forreste række på tuba Asger Fredericia og på baryton Karlo Nielsen.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

4. Regiments Musikkorps Holbæk 1951. Fra venstre: Paul Jacobsen (senere musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps), Jens Clausen Johansen, vpl. 84/1951, ukendt (måske H.M. Jensen), musikdirigent Aage V. Beyer, Gervig Juul Christoffersen, Aksel Bøgeskov, Jørgen Nielsen, P.E. Dyling, (tidl. 8. Regiments Musikkorps), Martin Rosenkvist, Erik Grøntsved, Asger Fredericia (senere kgl. kapelmusikus), Oscar Christensen, Carsten Larsen, Egon Henriksen, Ove Rasmussen ('Lille Ras' - tidl. 8. Regiments Musikkorps), H.W. Sørensen, Carlo Nielsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

4. Regiments Musikkorps ved 1. Regiments Soldaterforenings jubilæum 1951. På fløjen musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

Regimentsmusiker Jens Clausen Johansen, 4. Regiments Musikkorps 1951.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer i Kastruo Lufthavn 1951, hvor Danmark får overdraget 6 Thunderbird-jagere fra U.S.A.

(Screenshots fra 16mm film))

Under efterårsmanøvrerne i 1951 spiller 4. Regiments Musikkorps ved Dianalund station.

(Foto: Lokalarkivet Dianalund)

4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen i Roskilde ved Dronning Alexandrines bisættelse 1952.

(Foto: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv)

4. Regiments Musikkorps spiller i Holbæk 1952. Musikdirigent Aage V. Beyerdirigerer.

(Foto: Vagn Østerballe)

Værnepligtig musiker ved 4. Regiments Musikkorps, Vagn Østerballe, 1953. Østerballe fulgte med musikkorpset til 1. Regiment i 1954 og var der lige til dette musikkorps blev nedlagt i 1973. Ved siden af - og efter - tjeneste var Vagn Østerballe en højt skattet musikalsk leder af flere amatørorkestre og musikkorps - bl.a. Frederiksborg Drabantgarde og Helsingør Pigegarde.

(Foto: Vagn Østerballe)

4. Regiments Musikkorps fører 1. Regiments Soldaterforening ind i Kastellet 1953. På fløjen vicemusikdirigent Gervig Christoffersen og ved siden af ham tubaisterne Asger Fredericia (senere Livgardens Musikkorps) og Herbert Møller (senere medstifter af og dirigent for Concord Brass Band). Stabstamnour er Raymond Kamper.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer holder afskedskoncert i Holbæk 1953 før overflytningen til 1. Regiment i Høvelte.

(Foto: Vagn Østerballe)

Musikkorpset overført til Høvelte som 1. Regiments Musikkorps.

1. Regiments 'nye' Musikkorps Høvelte 1953. Musikkorpset netop overført fra 4. Regiment (Holbæk).

Forreste række fra venstre: Martin Rosenkvist, Erik Grønsved, Vagn Østerballe, musikdirigent Aage V. Beyer, Gervig Christoffersen, Halvor Laursen, Evald Dyling, Børge Rasmussen og Karlo Nielsen. Anden række fra venstre: Axel Bøgeskov, Raymond Kamper, værnepligtig musiker, værnepligt musiker, A.O. Rasmussen, Egon Henriksen og H.M. Jensen. Bagerste række fra venstre: Paul Jacobsen (senere musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps), Carsten Larsen, værnepligtig musiker, værnepligtig musiker, værnepligtig musiker, værnepligtig musiker og H.W. Sørensen.

(Foto: Vagn Østerballe)

Musiker Anders Ove Rasmussen 1. Regiments Musikkorps 1953.

(Foto: Privateje)

1. Regiments Musikkorps spillede i 1954 til taffel på Christiansborg iført 1848-uniformer.

Fra venstre: Raymond Kamper, Vagn Østerballe, Halvor Laursen, Aksel Bøgeskov, Børge Wilken, Olaf Jensen, Ove Rasmussen, Carsten Larsen, Henry Jensen og i officersuniform Paul Jacobsen (senere musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps).

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps foran telegrafkasernen i Høvelte 1954. Musikdirigent Aage V. Beyer foran musikkorpset.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps 1954. Musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen og stabstambour Gervig Christoffersen foran musikkorpset.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Soldaterforening føres ind i Kastellet 1954. På fløjen af 1. Regiments Musikkorps, musikdirigent Aage V. Beyer. Stabstambour er Gervig Christoffersen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps spiller i officersmessen på Høvelte Kaserne 1954 under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps en vinterdag i Kastellet 1955. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Værneplightig tubaist i 1. Regiments Musikkorps 1955, Jørgen Voigt Arnsted, med signalhorn.

(Foto: Jørgen Arnsted)

1955 - soldaterjubilæum i Kastellet. 1. Regimentsmusikkorps ved koncert på Esplanaden og indmarchen i Kastellet. Vicemusikdirigent Gervig Christoffersen dirigerer og stabstambour Raymond Kamper leder paraden.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps under en musikprøve på musikstuen, Høvelte Kaserne 1955.

Nederste billede fra venstre: Raymond Kamper, musikdirigent Aage V. Beyer, Olaf Jensen (ved xylofonen), Gervig Juul Christoffersen, og Vagn Østerballe.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Soldaterforenings jubilæum 1956. Indmarch i Kastellet 1. Regiments Musikkorps i spidsen. Stabstambour er Gervig Christoffersen.

(Foto: Jørgen Arnsted og 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Rønne 1955. Musiker Poul Ivan Møller er solist på trombone.

(Foto: Jørgen Arnsted)

1. Regiments Musikorps spiller på Frederiksberg omkr. 1955.

(Foto: Danske Billeder)

I 1956 var der tattoo i Holbæk. Her ses 1. og 5. Regimenters Musikkorps. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer. På fløjen skimtes musikdirigent Villy Hanse.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiment på parade på Høvelte Kaserne 1956. Musik- og Tambourkorpset på fløjen.

(Foto Preben Holk)

1. Regiments Musikkorps med stabstambpur Gervig Christoffersen i spidsen for en parade passerer Blovstrød Kro 1956.

(Foto Preben Holk)

1. Regiments Musikkorps i Hillerød på Isteddagen, juli 1956.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps foran dækningsstyrken på Høvelte Kaserne 1956.

(Foto: Preben Holk)

1. Regiments Musikkorps på march i Holbæk 1956. Stabstambour er Gervig Juul Christoffersen.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

Koncert med 1. Regiments Musikkorps i Brændegaardshaven på Bornholm 1956.

Fra venstre: A.O.Rasmussem (med ryggen til) P.E. Dyling, Vpl. musiker Jørn Nilsson og vpl. musiker Per Nielsen.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps giver koncert på Torvet i Rønne 1956.

Fra venstre: (skjult) Martin Rosenkvist, vpl. musiker Georg Riiser, P.E. Dyling (lilletromme)Vpl. musiker Jørgen Voigt Arnsted, Børge Rasmussen og H.M. Jensen.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps besøger Växsjö (besøg hos det derværende musikkorps) 1956.

Fra venstre: Gervig Juul Christoffersen, Karlo Nielsen, P.E.Dyling, Martin Rosenkvist, H.M.Jensen, H.W.Sørensen (i profil), Paul Jacobsen, A.O.Rasmussen, Egon Henriksen, Raymond Kamper (helt skjult), Aksel Bøgeskov (ser mod venstre) Erik Grønsved, Vagn Østerballe, Carsten Larsen, Halvor Laursen, Poul Ivan Møller, Børge Rasmussen, helt skjult vpl. musiker til frivillig eftertjeneste Oscar Sørensen, vpl. musiker Olaf Jensen, vpl. musiker Mogens Sørensen, vpl.musiker Jørgen Voigt Arnsted, vpl. musiker Svend Arentzen og musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps giver koncert på Rådhuspladsen i København 1958.

(Foto: Jørgen Arnsted)

1. Regiments Musikkorps på Rådhuspladsen 1958. Yderst til venstre musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Vagn Østerballe)

Musiker i 1. Regiments Musikkorps, Mogens Sørensen, 1958. Mogens Sørensen overgik senere til Sjællandske Livregiments Musikkorps og blev mest kendt som meget brugt pianist med sin trio i TV.

(Foto: Preben Holk)

Efter en koncert med 1. Regiments Musikkorps 1958. Musiker Jørgen Voigt Arnsted, ved at pakke podiet sammen.

(Foto: Preben Holk)

Efter en koncert med 1. Regiments Musikkorps 1958. Musikerne P.E. Dyling og Martin Rosenkvist pakker sammen.

(Foto: Preben Holk)

Vagtparaden til Kastellet med 1. Regiments Musikkorps og Tambourkorps i spidsen 1958.

(Foto: Preben Holk)

1. Regiments Musikkorps i feltuniform 1959. Stabstambour er Gervig Christoffersen.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps giver koncert på telegrafkasernen i Høvelte omkr. 1959. Vicemusikdirigent Paul Jacobsen (senere musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps) har ved den lejlighed overtaget dirigentstokken.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps 1959. Soldaterjubilæum i Kastellet.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps 1959.

Synlige musikere er fra venstre: Erik Grønsved, Oscar Sørensen, Svend Arntzen, Paul Jacobsen, Aksel Larsen og Børge Wilken. Yderst til højre, Karlo Nielsen. Musikdirigent Aage V. Beyer i midten.

(Foto: Privateje)

1. Regiments Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer 1959.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps på Rådhuspladsen i København 1959. Musikdirigent Aage V. Beyer på podiet.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps fører - anført af stabstambour Gervig Christoffersen - 1. Regiments soldaterforening ind i Kastellet 1960.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps foran Frederiksberg Slot omkr. 1960.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps til parade i Avedørelejren 1960.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Hvidovre)

Den 29. november 1960 fejrede 1. Regiments soldaterforening sit 50 års jubilæum med en parade gennem København. Her formeres paraden med 1. Regiments Musikkorps på fløjen. Stabstambouren er formentlig Gervig Christoffersen og musikdirigenten der aflægger honnør må være Robert Svanesøe.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1961. Danske Livregiments Musikkorps spiller. Vicemusikdirigent Gervig Christoffersen dirigerer.

(Foto: Vagn Østerballe)

Danske Livregiments Musikkorps på march i Rønne 1962. Forrest stabstambour Gervig Christoffersen.

(Foto: Rønne Byarkiv)

Danske Livregiments Musikkorps giver koncert foran Ugerløse Kirke (ved Holbæk) i 1962, dirigeret af Musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Inge Jensen)

Danske Livregiments Musikkorps Høvelte ca. 1963.

Forreste række fra venstre: musikdirigent Villy Hansen, H. Henriksen, P. Schrøder, Raymond Kamper, Rasmussen, Sørensen. Anden række fra venstre: Sven Arentzen, Vagn Østerballe, Erik Grønsved, Ole Engler, Carlo Nielsen, C.L. Larsen, Mogens Sørensen. Tredje række: værnepligtig, Henning Poulsen, Ib Jørgensen, H.W. Sørensen, Hans Andersen, værnepligtig, værnepligtig.

(Foto: Rigsarkivet)

I 1963 kunne Danske Livregiment (1. Regiment) fejre sit 200 års jubilæum. Her ses musikkorpset under jubilæumsparaden på Høvelte Kaserne. Stabstambour er Raymond Kamper.

(Foto: Per Larsen)

Danske Livregiments 200 års jubilæum blev også markeret ved en parade i regimentets oprindelige garnison - Kastellet. Her marchere paraden ind gennem Kongeporten, anført af stabstambour Raymond Kamper. På højre fløj musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Per Larsen)

I 1964 fik Danmark besøg af den sovjetiske ministerpræsident, Nikita Khrustjov, der her sammen med statsminister Jens Otto Krag modtages af et æreskompagni fra Danske Livregiment med musikkorps.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Danske Livregiments Musikkorps og Tambourkorps omkr. 1964 - måske på vej til Kastellet. Musikdirigent Villy Hansen på musikkorpsets højre fløj.

(Foto: Niels Elsborg)

Danske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Villy Hansen marcherer ind i Kastellet 1965.

(Foto: Bogen om Kastellet)Danske Livregiments Musikkorps spiller på Strøget i København 1966, dirigeret af musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Kim Simonsen)

I 1966 havde Danske Livregiments Musikkorps besøg af musikkorpset fra The Royal Scots. Her spilles fælleskoncert.

(Foto: Vagn Østerballe)

Musikdirigent ved Danske Livregiments Musikkorps Villy Hansen 1966.

(Foto fra film)

Musiker ved Danske Livregiments Musikkorps Vagn Østerballe 1966.

(Foto fra film)

Musiker ved Danske Livregiments Musikkorps Raymond Kamper 1966.

(Foto fra film)

Musiker ved Danske Livregiments Musikkorps Erik Grønsved 1966.

(Foto fra film)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fynske Billeder)

De samlede regimentsmusikkorps til festkoncert i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse. Musikdirigent Paul Jacobsen står ved siden af podiet.

(Foto: Hærens Årsskrift 1966)

Danske Livregiments Musikkorps og Tambourkorps ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. I silhuet ses stabstambour Raymond Kamper og musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Torben Verner Jensen)

Falsterske Fodregiments Musikkorps og Danske Livregiments Musikkorps under et tatto i 1968. Stabstambour er Tuk Juul Christoffersen og på venstre fløj musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Axel Tornehave)

Danske Livregiments Musikkorps spiller koncert på en campingplads 1968. På det nederste foto er det musiker Erik Grønsved og musikdirigent Villy Hansen i samtale

(Foto: privateje)

Tubaist i Danske Livregiments Musikkorps 1969, Jacob Svendsen.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Danske Livregiments Musikkorps spiller koncert omkr. 1970 - formentlig ved et plejehjem. Vicemusikdirigenten - Erik Grønsved - dirigerer. Bemærk de nye uniformer.

(Foto: Vagn Østerballe)

Danske Livregiments Musikkorps Høvelte 1970 med musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Vagn Østerballe)

Danske Livregiments Musikkorps Høvelte 1970 med Musikdirigent Villy Hansen.

(Foto:Dansk Musikertidende)

Danske Livregiments Musikkorps 1972.

Fra venstre: Musikdirigent Villy Hansen, Hans Sørensen, Mogens Sørensen og Vagn Østerballe.

(Foto: Vagn Østerballe)

Musikkorpset nedlagt 1973.