Fotos fra perioden 1960 til 1969:

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgarde Kai Nielsen 1960.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden på Amalienborg 1960 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Kai Nielsen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden på Amalienborg på kongens fødselsdag..

(Foto: Københavns Museum)

Livgardemusikere før en koncert på Rådhuspladsen i København 1960.

Fra venstre: Kjeld Rud Petersen, Søren Heerford, Torolf Mølgaard, Hans Oscar Nielsen og Jørgen Frederiksen.

(Foto: Jørgen Arnsted)

1. Regiments Musikkorps fører - anført af stabstambour Gervig Christoffersen - 1. Regiments soldaterforening ind i Kastellet 1960.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps foran Frederiksberg Slot omkr. 1960.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps til parade i Avedørelejren 1960.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Hvidovre)

Den 29. november 1960 fejrede 1. Regiments soldaterforening sit 50 års jubilæum med en parade gennem København. Her formeres paraden med 1. Regiments Musikkorps på fløjen. Stabstambouren er formentlig Gervig Christoffersen og musikdirigenten der aflægger honnør må være Robert Svanesøe.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

2. Regiments Musikkorps spiller i Varde i 1960 dirigeret af musikdirigent Bue Lund Nielsen.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps omkr. 1960 i Braine, Frankrig, hvor der er en krigskirkegård med bl.a. danske faldne soldater fra 1. Verdenskrig (sønderjyder).

(Foto: Aksel Larsen)

3. Regiments Musikkorps spiller i Holstebro 1960 - dirigeret af Jens Brøndum.

(Foto: Niels Hansen)

5. Regiments Tambourkorps og Musikkorps på Slotstorvet i Vordingborg 1960.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

Fra en koncert i Odense Rådhushal med 6. Regiments Musikkorps 1960. Kurt Florup er solist på xylophon. Bag ham musiker Holger Hansen og en værnepligtig. Vicemusikdirigent Hans Ejler Skjerning dirigerer.

(Foto: Niels Hansen)

Musikerne fra 6. Regiments Musikkorps i en pause i Padborglejren 1960.

Fra venstre: Ole Koch Sørensen, Poul Erik Hansen, Harry Kusk, Verner Nielsen, Ove Rungstrøm, Frode Pedersen, Alex Hansen, musikdirigent Hans W. Kofoed (med piben), Arne Christensen og Børge Hansen.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen på Odense stadion 1960. Måske under et besøg fra forsvarets musiktilsyn.

(Foto: H. Alex Hansen)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps i gården til Frederiksberg Slot 1960.

(Foto: Preben Holk)

Et af hjemmeværnets Musikkorps i Bække omkr. 1960.

(Foto: Bække Lokalarkiv)

Hjemmeværnets Musikkorps fra Aarhus på besøg i Odder 1960.

(Foto: Odder Lokalarkiv)

Hjemmeværnsdistrikt Vestsjællands Musikkorps fra Slagelse på march i Næstved 1960 ved byens 825 års jubilæum. På fløjen musikdirigent Poulo Olsen. Stabstambour er Harry Walther Olsen.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Jyske Telegrafregiments (frivillige) Orkester 1960. I midten stabstambour, fenrik Eskeldsen.

(Foto fra bogen 'Langelandsgades Kaserne 100 år')

Jyske Telegrafregiments Orkester i spidsen for regimentet på Ringgaden i Aarhus 1960.

(Foto: Børge André Venge - Aarhusarkiverne

6. Regiments Musikkorps spiller i anledning af jubilæum på Roulunds Fabrikker i Odense 1961. Musikdirigent Hans W. Kofoed dirigerer.

(Foto: Fynske Billeder)

6. Regiments Musikkorps 1961 - formentlig fotograferet på kaserneområdet i Odense.

Fra venstre: Harry Kusk, Kurt Pedersen, Oskar Christensen, Arne Christensen, Poul Erik Hansen, Ole Engler, H. Alex Hansen, Ib Dahl Hansen, William Knudsen, stabstambour Niels Danielsen, Kurt Florup, musikdirigent Hans W. Kofoed, Ove Rungstrøm, Verner Nielsen, værnepligtig musiker, Børge Hansen, værnepligtig musiker, Frode Pedersen, værnepligtig musiker, Karl Holger Hansen.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

Fynske Livregiments Musikkorps, dirigeret af musikdirigent Hans W. Kofoed, spiller på trappen til Aarhus Teater 1961.

(Foto: Danske Billeder)

6. Regiments Musikkorps stiller op til koncert på Flakhaven i Odense 1961.

(Foto: Fynske Billeder)

I 1961 gik musikdirigent Hans W. Kofoed på pension. Billedet er fra hans afskedskoncert med 6. Regiments Musikkorps. Kofoed havde forsøgsvis indført saxofoner i musikkorpset - et forsøg, der heldigvis fik en brat ende under hans efterfølger, musikdirigent Paul Jacobsen.

(Foto: H. Alex Hansen)

I 1961 får regimenterne deres gamle navne tilbage - således også musikkorpsene. 1. Regiments Musikkorps hedder nu Danske Livregiments Musikkorps - 2. Regiments Musikkorps hedder nu Slesvigske Fodregiments Musikkorps - 3. Regiments Musikkorps hedder nu Prinsens Livregiments Musikkorps - 5. Regiments Musikkorps hedder nu Falsterske Fodregiments Musikkorps - og 6. Regiments Musikkorps hedder nu Fynske Livregiments Musikkorps.

1961. Danske Livregiments Musikkorps spiller. Vicemusikdirigent Gervig Christoffersen dirigerer.

(Foto: Vagn Østerballe)

Danske Livregiments Musikkorps på march i Rønne 1962. Forrest stabstambour Gervig Christoffersen.

(Foto: Rønne Byarkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march i Holstebro 1961. Stabstambour er Emil Søgaard Pedersen. Midt i forreste række, Bjarne Nielsen (gennem flere senere år fg. musikdirigent).

(Foto: Knud Rasmussen)

Vagtparaden i rød galla 1961.

På det midterste og nederste foto fra venstre: Torben Elmøe, Arne Nygaard, Hans Oscar Nielsen og Jørgen Voigt Arnsted.

(Foto: Torben Elmøe)

Vagtparaden 1961.

(Foto: Torben Elmøe)

Vagtparaden 1961 med stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Erik Wendelboe)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1961.

Fra venstre: Arne Ole Stein (stortromme), Erik Andersen (lilletromme), Jørgen Voigt Arnsted (tuba), Poul Søller (lyre) - derefter Hans Oscar Nielsen, Arne Nygaard, Dan Glæsel, John Hansen, musikdirigent Kai Nielsen, Just Rasmussen, Haldor Laursen og Knud Andersen.

(Foto: Torben Elmøe)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg Slotsplads 1961.

Fra venstre: Torben Elmøe, Benny Wilkenschild, Just Rasmussen, Frode Holdgaard, Haldor laursen, Ejnar Rasmussen og Knud Andersen.

(Foto: Torben Elmøe)

Livgardens Musikkorps på march i Horsens 1961

(Foto: Garderbladet)

Livgardens Musikkorps giver koncert på Rådhuspladsen 1961 under ledelse af den nyudnævnte musikdirigent, Robert Svanesøe.

(Foto: Torben Elmøe)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på trappen til Aarhus Teater 1961. Den fg. musikdirigent er Adler Juul Christoffersen.

De øvrige musikere er fra venstre: Palle Stockmar, Henning Kastrup, Erik Gebert, Helge Sørensen, Søren Ejgil Ellekær, Ebbe Graae, Arne Ole Stein (bag dirigent) John Hindsberg, Torben Elmøe, Mogens Absalonsen, John Hansen, Knud Andersen, Mogens Ishøj, Ejner Rasmussen, Jørgen Frederiksen (bag Ejner Rasmussen) Huen øverst over Jørgen Frederiksen tilhører Gustav Agerskov. Søren Friis, Halvor Laursen, Hakon Finn Hansen, Hans Just Rasmussen, Gert Rasmussen og Aksel Larsen.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Livgardens Musikkorps i rød galla på Rosenborg Kaserne 1961. Stabstambour Leo Sevel forrest og på fløjen musikdirigent Robert Svanesøe.

(Postkort)

Billeder fra en artikel i Se & Hør 1961 om stabstambourskiftet i Den Kongelige Livgarde. På midterste foto får stabstambour Sevel blomster på sin sidste vagtparade. Nederst afgående stabstambour Leo Sevel og tiltrædende stabstambour Carlo Petersen.

(Foto: Se & Hør)

Stabstambourskifte i Livgardens Musikkorps 1961. Karlo Petersen (t.v.) afløser Leo Sevel (t.h.).

(Foto fra Leo Sevels Fotoalbum)

Nytiltrådt stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Karlo Petersen, 1961.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1961. Stabstambour er Karlo Petersen.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Tre tubaister fra Livgardens Musikkorps 1961.

Fra venstre: Aksel Larsen, Jørgen Voigt Arnsted og Børge Wilken.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Samme tre tubaister i feltuniform 1961.

Fra venstre: Aksel Larsen, Jørgen Voigt Arnsted og Børge Wilken.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Søværnets Trommekorps - forløberen for Søværnets Tamburkorps - på march i Odense 1961.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

Parade på Holmen 1962 med Søværnets Trommekorps.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Jyske Telegrafregiments Orkester 1961 under chefskifte-paraden i Jyske Telegrafregiment. Forrest stabstambour Eskildsen.

(Foto: Jørn Timm - Aarhusarkiverne)

Vagtparaden runder Kgs. Nytorv 1962.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Musikere i Livgarden, Halvor Laursen og Ejnar Rasmussen, i Halskov Færgehavn 1962 på vej til Gråsten.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Vagtparade i Graasten 1962 med stabstambour Karlo Petersen i spidsen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1962.

Fra venstre: Gustav Agerskov, Ejnar Rasmussen, Palle Stockmarr, Knud Andersen, Helge Sørensen (delvis skjult), Aksel Larsen, Eigil Ellekær og Erik Gebert.

(Foto:Torben Elmøe)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1962. Musikdirigent Robert Svanesøe aflægger honnør.

Musikere i første geled fra venstre: Børge Wilken, Torben Elmøe, Arne Nygaard, Hans Oscar Nielsen, Jørgen Voigt Arnsted. 2. geled fra venstre: Ole Koch Sørensen, John Hansen, Benny Wilkenschildt og Finn Hakon Hansen.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1962.

(Foto: Torben Elmøe)

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Robert Svanesøe på Amalienborg Slotsplads 1962.

(Foto: Jørgen Arnsted)

I 1962 var der igen indsamlingsshow i Danmarks Radio. Her medvirkede både Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps. Forrest stabstambour Karlo Petersen.

(Foto: Danmarks Radios billedarkiv)

I 1962 var der igen indsamlingsshow i Danmarks Radio. Her medvirkede både Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps. Forrest tambourkorpsets stabstambour John Tjærby.

(Foto: Danmarks Radios billedarkiv)

Livgardemusikere på skydebanen.

Fra venstre: Arne Ole Stein (med ryggen til), Jørgen Frederiksen, Torolf Mølgaard og Jørgen Voigt Arnsted.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Tubaist i Livgardens Musikkorps Aksel Larsen 1962.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Danske Livregiments Musikkorps giver koncert foran Ugerløse Kirke (ved Holbæk) i 1962, dirigeret af Musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Inge Jensen)

Prinsens Livregiment Musikkorps under en parade i efteråret 1962. Musikdirigent Jens Brøndum på fløjen.

(Foto: Karl Erik Andersen)

I 1962 kunne jernbanen fra Aarhus til Randers fejre 100 års jubilæum. Her er jubilæumstoget på Langaa station, hvor Prinsens Livregiment Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Jens Brøndum.

(Foto: Danmarks Jernbanemuseum)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march 1962. Musikdirigent Jens Brøndum er kommet lidt bagud i det glatte føre.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

I 1962 vendte Falsterske Fodregiments Musikkorps hjem til sin garnison i Vordingborg. Ved genoprettelsen i 1941 blev musikkorpset placeret i Næstved, da tyskerne havde beslaglagt Vordingborg Kaserne. Hjemkomsten blev markeret med en koncert på Torvet, under ledelse af musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

Faneindvielse ved Sjællandske Livregiment 1962 - musikken leveres af Falsterske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Tuk Christoffersen og musikdirigent Dan Glæsel

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Falsterske Fodregiments Musikkorps i Næstved i anledning af ardehusarregimentets fødselsdag 1962. Stabstambour er Tuk Christoffersen og musikdirigent er Dan Glæsel.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Falsterske Fodregiments Musikkorps spiller i Præstø 1962.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Præstø)

Musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps, Paul Jacobsen, 1962.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen og musikorpsets nye musikdirigent Paul Jacobsen under en parade på Odense Kaserne 1962.

(Foto: Fynske Billeder)

Fynske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Paul Jacobsen spiller i Rønde 1962.

(Foto: Rønde Lokalhistoriske Arkiv)

Fynske Livregiments Musikkorps og et af de andre musikkorps i Odense omkr. 1962. Stabstambour Niels Danielsen giver tegn med staven.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

Basunkonkurrence i Fynske Livregiments Musikkorps 1962.

Fra venstre: Jørn Lyloff, Egon Pryds Nielsen, Freddy Rasmussen, Kurt Jensen (vandt konkurrencen og fik stillingen), musikdirigent Paul Jacobsen, Ole Kofoed Nielsen og Hans Erik Christiansen (senere musikdirigent ved Prinsens Livregiments Musikkorps).

(Foto: Fynske Billeder)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps ved Flyvevåbenets fødselsdagsparade på Flyvestation Skrydstrup i 1961. Forrest stabstambour P.M. Sørensen ('Piccolo-Søren') og på fløjen aflægger musikdirigent Bue Lund Nielsen honnør.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Gardehusarregimentets trompetere på regimentets fødselsdag 1962.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Hjemmeværnsdistrikt Aarhus Musikkorps spiller i Domkirken 1962 under ledelse af musikdirigent Bjarne Nielsen (musiker i Prinsens Livregiments Musikkorps).

(Foto: Danske Billeder)

Et antal hjemmeværnsmusikkorps samlet til stævne på Roskilde Kaserne 1962. Kan være for at markere 10 året for oprettelsen af hjemmeværnets musik.

(Foto: Jørgen Hougaard)

Hjemmeværnsregion VIIIs Musikkorps spiller foran Maribo Rådhus 1962. Musikdirigent er Ehrste Pørtner.

(Foto: Svend Erik Thomsen)

Det Danske Lottekorps Musikkorps giver koncert på trappen foran Aarhus Teater 1962 under ledelse af deres musikdirigent Poul Ivan Møller; dengang musiker i Prinsens Livregiments Musikkorps - senere mangeårig solobasunist i Danmarks Radios Underholdningsorkester.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Danske Livregiments Musikkorps Høvelte ca. 1963.

Forreste række fra venstre: musikdirigent Villy Hansen, H. Henriksen, P. Schrøder, Raymond Kamper, Rasmussen, Sørensen. Anden række fra venstre: Sven Arentzen, Vagn Østerballe, Erik Grønsved, Ole Engler, Carlo Nielsen, C.L. Larsen, Mogens Sørensen. Tredje række: værnepligtig, Henning Poulsen, Ib Jørgensen, H.W. Sørensen, Hans Andersen, værnepligtig, værnepligtig.

(Foto: Rigsarkivet)

I 1963 kunne Danske Livregiment (1. Regiment) fejre sit 200 års jubilæum. Her ses musikkorpset under jubilæumsparaden på Høvelte Kaserne. Stabstambour er Raymond Kamper.

(Foto: Per Larsen)

Danske Livregiments 200 års jubilæum blev også markeret ved en parade i regimentets oprindelige garnison - Kastellet. Her marchere paraden ind gennem Kongeporten, anført af stabstambour Raymond Kamper. På højre fløj musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Per Larsen)

Garnisonen i Fredericia på march med Fynske Livregiments Musikkorps i spidsen 1963. Musikdirigent Paul Jacobsen på fløjen og efter hesten, stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: Harry Kusk)

Fynske Livregiments Musikkorps giver koncert på Flakhaven i Odense i 1963 med musikdirigent Paul Jacobsen på podiet.

(Foto: Harry Kusk)

Prinsens og Fynske Livregimenters samlede Musikkorps i Odense 1963 i forbindelse med NATO-tattoo i Arnhem. Forrest stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Prinsens og Fynske Livregimenters samlede Musikkorps i Odense 1963 i forbindelse med NATO-tattoo i Arnhem - med musikdirigent Jens Brøndum fløjen og stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikdirigent Bue Lund Nielsen, Slesvigske Fodregiments Musikkorps, på Valdemarsdagen 15. juni 1963 i Aarhus.

(Foto: Aarhus Lokalarkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march i Varde 1963 med musikdirigent Jens Brøndum på fløjen. Stabstambour er Bjarne Nielsen.

(Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv)

Når bommene er nede må selv militærmusikken standse op. Her er det (måske) Hjemmeværnets Musikkorps fra Silkeborg der er på besøg i 1963.

(Foto: Ry Lokalarkiv)

Fynske Livregiments Musikkorps på march i Kerteminde i anledning af regimentets 350 års jubilæum 1964 anført af stabstambour er Niels Danielsen.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Sønderborg 1964 ved 100 års dagen for slaget ved Dybbøl. Stabstambour Karlo Petersen, musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto ukendt)

I 1964 fik Danmark besøg af den sovjetiske ministerpræsident, Nikita Khrustjov, der her sammen med statsminister Jens Otto Krag modtages af et æreskompagni fra Danske Livregiment med musikkorps.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Danske Livregiments Musikkorps og Tambourkorps omkr. 1964 - måske på vej til Kastellet. Musikdirigent Villy Hansen på musikkorpsets højre fløj.

(Foto: Niels Elsborg)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller ved indvielsen af John F. Kennedys Plads i Aalborg 1964.

(Foto: Viggo Knapmann)

Parade i anledning af Sjællandske Livregiments 350 års jubilæum 1964. På fløjen Falsterske Fodregiments Musikkorps og stabstambour Tuk Christoffersen.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Bue Lund Nielsen i Haderslev omkr. 1964.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps dirigeret af Bue Lund Nielsen giver koncert i Varde 1964.

(Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv)

I 1964 oprettes Søværnets Tamburkorps - inspireret af og under musikalsk ledelse af musikdirigent Knud Bentzen, der fra 1932 var forblevet i søværnet på deltid for at uddanne hornblæsere. Tamburkorpset ses her under ledelse af fenrik J.E. Kaadtmann. Korpset var endnu ikke helt oppe på fuld styrke. Søværnet valgte bevidst den den lidt underlige stravemåde 'tamburkorps'. Se artiklen om 'Militærmusikken i den Danske Marine' her.

(Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Søværnets Tamburkorps 1964 på parade.

(Foto: Kjeld Vellier)

Søværnets Tamburkorps 1964 ved monumentet på Sjællands Odde.

(Foto: Kjeld Vellier)

Søværnets Tamburkorps 1964 på Flådestation Sjællands Odde.

(Foto: Kjeld Vellier)

Jyske Telegrafregiments Orkester spiller på Bispetorvet i Aarhus 1964.

(Foto: Jørn Timm - Aarhusarkiverne)

Danske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Villy Hansen marcherer ind i Kastellet 1965.

(Foto: Bogen om Kastellet)

Falsterske Fodregiments Tambourkorps og Musikkorps omkr. 1965. Stabstambour Tuk Christoffersen (2. generation af musikerdynastiet Christoffersen i Vordingborg).

(Foto ukendt)

Falsterske Fodregiments Musikkorps giver koncert i Fakse 1965.

(Foto: Arkiv.dk)

Fynske Livregiments Musikkorps i 6. juliprocessionen i Fredericia 1965. Musikdirigent Paul Jacobsen på fløjen.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Fynske Livregiments Musikkorps i 6. juliprocessionen i Fredericia 1965. Musikdirigent Paul Jacobsen på fløjen.

(Foto: Heltborg)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller skolekoncert 1965. Musikdirigent Paul Jacobsen dirigerer.

(Foto: Odensebogen 1998)

Fynske Livregiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen og musikdirigent Paul Jacobsen på march i Odense i 1965 i anledning af Rundskuedagen.

(Foto: Fynske Billeder)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller i Viborg omkr. 1965.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps omkr. 1965. Der meldes af til vicemusikdirigent Knud Graugaard.

Forreste række: Bag Knud Graugaard kan man lige skimte Frederik Friis, dernæst Ove Jensen, Hans Henriksen, Herman Jørgensen, Hans Erik Christiansen (senere musikdirigent ved Søværnets Tambourkorps og Prinsens Livregiments Musikkorps. Bagerste række (bag Ove Jensen) står formentlig Aksel Tornehave, dernæst Carl Agermose, Edgar Jerichau, bag Herman Jørgensen skimtes Aksel Løch Jensen, dernæst stabstambourP.A. Sørensen (på stortromme/bækkener), bag Hans Erik Christiansen skimtes Helge Pedersen.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march omkr. 1965 med stabstambour P.M. Sørensen og musikdirigent Bue Lund Nielsen på fløjen. Med tubaen Flemming Rasmussen.

(Foto: Flemming Rasmussen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Varde 1965. Bag stabstambouren - P.M. Sørensen - går musikdirigent Bue Lund Nielsen.

(Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv)

Vagtparaden på Amalienborg 1965.

(Foto: Forsiden på et puslespil)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg ca. 1965.

Fra venstre: Palle Stockmarr, musikdirigent Robert Svanesøe, Erik Gebert, Niels Thomsen, John Hindsberg, Ebbe Graae, Holger Olsen. Slagtøjet: Henning Kastrup, Benny Wilkenchildt, Preben Beyer og Poul Søller, lyre. De tre i forgrunden til højre med ryggen til: Ejner Rasmussen, Knud Andersen og Halvor Laursen.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg ca. 1965.

(Postkort)

Musiker i Livgardens Musikkorps Keld Jørgensen 1965.

(Foto: Kehlet - Stella Nova)

Livgardens Musikkorps 1965 på parade på Frederiksberg Slot for Kong Konstantin.

(Foto: Torben Elmøe)

Hjemmeværnsregion VIIIs Musikkorps spiller i Maribo 1965.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

I 1964 blev fik Søværnets Trommekorps permanent status og fik andre instrumenter end fløjter og trommer. Dermed var Søværnets Tamburkorps en realitet. Her under ledelse af musiker Hans Erik Christiansen (senere musikdirigent ved Prinsens Livregiments Musikkorps) i 1966.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Hjemmeværnsmusikkorpset i Aarhus 1965. På fløjen musikdirigent Bjarne Nielsen - musiker i Prinsens Livregiments Musikkorps. Ved siden af ham på tuba, Eigil Hindborg - senere tubaist og stabstambour i Prinsens Livregiments Musikkorps.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Tambour- og Musikkorps på march i Søndergade i Bække 1965. At dømme ud fra stavføringen, er det et af hjemmeværnets musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Bække)

Søværnets Tamburkorps på Stevnsfortet 1966. Stabstambour er Jørgen Nissen.

(Foto: James Lindegaard)

Søværnets Tamburkorps på march mod Tivoli 1966.

(Foto: Søværnet)

Søværnets Tamburkorps ved Holmens Kirke 1966.

(Foto: Nationalmuseet)

Søværnets Tamburkorps I Aarhus 1966.

(Foto: Aarhusarkiverne)

Fynske Livregiments Musikkorps i spidsen for et optog med Odense Skyttelaug i 1966. På fløjen musikdirigent Paul Jacobsen.

(Foto: Odense Bys Museer)

Fynske Livregiments Musikkorps og Tambourkorps under øvelse 1966.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

Fynske Livregiments Musikkorps i Rådhushallen i Odense 1966. Musikdirigent Paul Jacobsen på podiet.

(Foto: Fynske Billeder)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller i Odense 1966 under ledelse af musikdirigent Paul Jacobsen.

(Foto: Fynske pressefotografer)

<

Slesvigske Fodregiments Musikkorps foran kasernen i Haderselv 1966.

(Foto: Hærens Årsskrift 1966)Danske Livregiments Musikkorps spiller på Strøget i København 1966, dirigeret af musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Kim Simonsen)

I 1966 havde Danske Livregiments Musikkorps besøg af musikkorpset fra The Royal Scots. Her spilles fælleskoncert.

(Foto: Vagn Østerballe)

Musikdirigent ved Danske Livregiments Musikkorps Villy Hansen 1966.

(Foto fra film)

Musiker ved Danske Livregiments Musikkorps Vagn Østerballe 1966.

(Foto fra film)

Musiker ved Danske Livregiments Musikkorps Raymond Kamper 1966.

(Foto fra film)

Musiker ved Danske Livregiments Musikkorps Erik Grønsved 1966.

(Foto fra film)

Livgarden på parade på Rosenborg Kaserne 1966.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kgl. Livgardes Musikkorps 1966. Stabstambour Karlo Petersen. Musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto fra pladeomslag)

Livgarden på parade på Rosenborg Kaserne 1966.

(Foto: Peder Fjeldstad)

Musikdirigent Jens Brøndum, Prinsens Livregiments Musikkorps 1966.

(Pressefoto)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fynske Billeder)

De samlede regimentsmusikkorps til festkoncert i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse. Musikdirigent Paul Jacobsen står ved siden af podiet.

(Foto: Hærens Årsskrift 1966)

Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus på Valdemarsdagen den 15. juni 1966 i Aarhus.

(Foto: Aarhus Lokalarkiv)

Hjemmeværnsregion VIIIs Musikkorps spiller i Maribo 1966.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus på besøg på Staldgården i Kolding 1966.

(Foto: Musikkorpsets Jubilæumsskrift)

Fynske Livregiments Musikkorps på march i Odense 1967. Stabstambour Niels Danielsen forrest og musikdirigent Paul Jacobsen på fløjen.

(Foto: Jorgen Voigt Arnsted)

Danske Livregiments Musikkorps 1967 under en parade på Holmen. Stabstambour Raymond Kamper.

(Foto: Vagn Østerballe)

Danske Livregiments Musikkorps og Tambourkorps ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. I silhuet ses stabstambour Raymond Kamper og musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Torben Verner Jensen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på Kgs. Nytorv ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. Musikdirigent Bue Lund Nielsen og stabstambour P.A. Sørensen foran musikkorpset.

(Foto: Axel Tornehave og Flemming Rasmussen)

Fynske Livregiments Musikkorps ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. Musikdirigent Paul Jacobsen og stabstambour Niels Danielsen. På march ses i forreste geled efter musikdirigenten Obe Rungstrøm, Kurt Jensen og Børge Hansen. På lilletromme Jan Jerichau - senere stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling (øverst) og Kurt Otzen (nederst))

Fynske Livregiments Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Paul Jacobsen på Vester Allé Kaserne i Aarhus 1967.

(Foto: Aarhusarkiverne)

Prinsens Livregiments Musikkorps ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. Musikdirigent er Jens Brøndum.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Robert Svanesøe - 1967.

(Foto fra pladeomslag)

Fakkeltog i Fredensborg 1967. I forreste geled fra venstre: Arne Nygaard Pedersen, John Hansen, Hans Oskar Nielsen og  Aksel Larsen. Nede i musikkorpset genkendes Ejnar Rasmussen, Knud Andersen og John Hindsberg.

(Foto: Aksel Larsen)

Den Kongelige Livgarde med musikkorps ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. Musikdirigent Robert Svanesøe på fløjen og stabstambour Carlo Petersen foran musikkorpset.

(Foto: Aksel Larsen)

Vagtparade i regnvejr i Fredensborg 1967. I forreste geled fra venstre: Børge Wilken, Arne Nygaard Pedersen, John Hansen, Hans Oskar Nielsen og  Aksel Larsen.

(Foto: Aksel Larsen)

I 1967 fejrede København sit 800 års jubilæum. Livgardens Musikkorps med stabstambour Carlo Petersen førte an i det store historiske jubilæumsoptog.

(Fotos: Kurt Otzen)

Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus på Valdemarsdagen den 15. juni 1967.

(Foto: Hans Christian Ørsnæs - Aarhusarkiverne)

Danske Livregiments Tambourkorps 1967.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Sjællandske Livregiments Tambourkorps 1968.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Søværnets Tamburkorps under et flådebesøg i Stockholm 1967.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland (Helsingør) på march på Valdemarsdagen den 15. juni 1967. I baggrunden Helsingør Pigegarde.

(Pressefoto)

Danske Livregiments Musikkorps spiller koncert på en campingplads 1968. På det nederste foto er det musiker Erik Grønsved og musikdirigent Villy Hansen i samtale

(Foto: privateje)

Hjemmeværnets Musikkorps Helsingør 1968. Musikdirigenten på fløjen er musiker Erik Grønsved fra Danske Livregiments Musikkorps. Stabstambour er Ib Ougaard.

(Foto: Musikkorpsets jubilæumsskrift)

Falsterske Fodregiments Musikkorps og Danske Livregiments Musikkorps under et tatto i 1968. Stabstambour er Tuk Juul Christoffersen og på venstre fløj musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Axel Tornehave)

Fasterske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Dan Glæsel spiller på havnen i Næstved 1968.

(Foto: Johan Harritz)

Fasterske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Dan Glæsel spiller foran personalekantinen på det nyindviede centralsygehus i Næstved 1968.

(Foto: Per Thomsen)

Prinsens Livregiments Musikkorps til fødselsdag i en baggård 1968. Musikdirigent Jens Brøndum dirigerer.

(Foto: Michael Lind)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps omkr. 1968. Musiker Frederik Friis i forgrunden spiller As-piccolo.

Tidl. musikdirigent Hans Erik Christiansen fortæller: "Instrumentet var musikdirigent Hans W. Kofoeds 'opfindelse'. Det var af så dårlig kvalitet, at man måtte anvende alle mulige hjælpegreb for at få det til at stemme. At det var så vanskeligt at spille på betød, at man stort set kun havde én god oktav i omfang. Følgelig måtte musikeren på Es-piccolo, som var 2. piccolo, spille det af 1. piccolostemmen, han kunne nå + sin egen stemme."

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Sønderborg omkr. 1968.

(Foto: Preben Nielsen)

I 1968 fejrede Magasin du Nord 100 års jubilæum. Den Kongelige Livgardes Musikkorps var med til at gøre dagen ekstra festlig - under ledelse af musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto: Københavns Museum)

Livgarden til parade på Rosenborg Kaserne 1968. Musikdirigent Robert Svanesøe aflægger honnør.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps vender hjem til Rosenborg Kaserne efter endt vagtparade 1968.

(Foto: Erik Holmberg/Scanpix)

Søværnets Tamburkorps på march i Frederikshavn 1968.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Vendsyssel)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og Fynske Livregiments Musik- og tambourkorps 1969 foran Haderslev Kaserne. Stabstambour Niels Danielsen i front.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps - nytårsvagtparade på Amalienborg 1969 med nytiltrådt stabstambour Jan Jerichau.

(Foto: Københavns Museum)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg 1969 i blå galla med de gule fangsnore. Nytiltrådt stabstambour er Jan Jerichau, musikdirigent Robert Svanesøe.

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Jan Jerichau forlader kasernen 1969.

(Foto: Peder Fjeldstad)

Vagtparade på Amalienborg 1969 med stabstambour Jan Jerichau.

(Foto: Københavns Museum)

I 1969 medvirkede et eksercitskommando og tambourkorpset fra Den Kongelige Livgarde i Edinburgh Tattoo. Kgl. Kapelmusikus Hans Fulling var med og instruerede bl.a. lurblæsningen. Tambourkorpset var ved hjælp af genindkaldelser oppe på 40 tambourer og under ledelse af musiker John Tjærby.

(Foto: Billed Bladet)

Tubaist i Danske Livregiments Musikkorps 1969, Jacob Svendsen.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Prinsens Livregiments Musikkorps giver koncert foran det gamle rådhus i Randers 1969. Med ryggen til står musikdirigent Jens Brøndum.

Forreste række cornetter: Jensen, Jan Leth, Jørgensen og (skjult) Henning Brock. Yderst til venstre i 2. række Kudal på Eb-cornet.

Basunsidem fra venstre: 2 værnepligtige (Larsen fra Aarhus og Arne fra Frederikshavn), Bent Otto, Niels Wolf Møller og Bjerne Nielsen.

(Foto: Niels Wolf Møller)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller foran den gamle musiktribune på Borgvold i Viborg 1969. Musikdirigent er Jens Brøndum.

(Foto: Niels Wolf Møller)

Fra samme koncert på Borgvold 1969.

Fra venstre: Emil Søgaard Pedersen, Bent Glæsel og Michael Lind.

(Foto: Michael Lind)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Sønderborg 1969.

(Foto: Finn Jørgensen)

Falsterske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Tuk Christoffersen og musikdirigent Dan Glæsel. 1969.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Falsterske Fodregiments Musikkorps på march i Slagelse foran Sjællandske Livregiment - 1969.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Falsterske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Tuk Christoffersen og musikdirigent Dan Glæsel. 1969.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Søværnets Tamburkorps 1969. På stortrommen den senere kendte pop-musiker Flemming 'Bamse' Jørgensen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland 1969 på march i Slagelse.

(Foto: Arno Hansen)

Fortsæt til fotos fra perioden 1970 til 1979