Fotos fra 1910 til 1919:

3. Feltartilleriregiments Musikkorps (uden slagtøj) spiller til flaghejsning i Fuglsø Lejren 1910.

(Foto: Morsø Lokalhistoriske Arkiv)

2. Dragonregiments Musikkorps spiller på Odense Væddeløbsbane 1910.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

4. Dragonregiments Musikkorps omkr. 1910 på Hjultorvet i Næstved.

(Foto: Næstved - Før og Nu)

4. Dragonregiments Musikkorps på Akseltorv i Næstved 1910.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

4. Dragonregiment med musikkorps til parade på Akseltorv i Næstved 1910.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

Underofficerskorpset ved 4. Dragonregiment, Næstved, 1910. Musikkorpset sidder med instrumenter i 2. række

(Foto: Næstved - Før og Nu)

Jens Peter Hansen (1865-1938), overtrompeter (dirigent) ved 4. Dragonregiments Musikkorps, Næstved, ca. 1910.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musiker i 2. Regiments Musikkorps, Sofus Wallhegn, ca. 1910.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Musiker (senere stabshornblæser) i 2. Regiments Musikkorps, Peter Reindahl, ca. 1910.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Stabshornblæser Jens Christian Norup og 4. Regiments Musikkorps omkr. 1910.

(Postkort)

4. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Jens Christian Norup 1910.

(Postkort)

6. Regiments Musikkorps, Odense 1910 med stabshornblæser Helgeland i spidsen.

Musikkorpset bærer kepi, som ellers var afskaffet i 1890'erne, men som stadig måtte bruges ved særlige lejligheder.

(Foto: Odense By Museer)

6. Regiments Musikkorps Odense ved en militær begravelse 1910.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiment med musikkorpset i spidsen på parade i Odense 1910.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps Odense omkr. 1910. Stabshornblæser Helgeland på højre fløj.

(Foto: Odense Bys Museer)

7. Regiments Musikkorps i Jyllandsgade i Fredericia omkr. 1910.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Soldater på march i Aarhus 1910. Nederst i højre hjørne skimtes 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Aarhus Lokalhistoriske Samling)

9. Regiments Musikkorps giver koncert på Borgvold i Viborg omkr. 1910. Stabshornblæser Stuhr dirigerer.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg omkr. 1910.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

9. Regiments Musikkorps i Viborg omkr. 1910. I midten stabshornblæser Vilhelm Ludvig Stuhr.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps omkr. 1910. Formentlig under en øvelse, hvor musikkorpset er fotograferet sammen med deres indkvarteringsværter. Stabshornblæser Stuhr sidder blandt værtsfamilien.

(Postkort)

Musiker i 10. Regiments Musikkorps, Aalborg, Johan Christian Münster med familie omkr. 1910.

(Foto: Jørgen Münster)

10. Regiments Musikkorps Aalborg giver koncert i Kildeanlægget ca. 1910.

(Postkort)

10. Regiments Musikkorps giver koncert på Nytorv i Aalborg 1910.

(Foto: Aalborg Lokalarkiv)

Tropperne på vej mod Borrislejren. Musikkorpset er usædvanligt stort - to regimentsmusikkorps slået sammen. Omkr. 1910.

(Postkort)

Militærparade med musikkorps ved Muus Pakhus i Kerteminde 1910.

(Postkort)

Ingeniørregimentets Musikkorps spiller koncert på Ingeniørkasernen, april 1910.

(Foto: Tøjhusmuseet)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1910.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgarde - afmarch fra Rosenborgf Kaserne omkr. 1910. Forrest stabstambour Lauritz Løvgreen og på fløjen musikdirigent Valdemar Nielsen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1910.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg omkr. 1910.

(Koloreret postkort)

Beredent dragonmusikkorps ved Asserbolejren omkr. 1910. Formentlig et af dragonregimenterne i de nye 'prøveuniformer', som var de samme som infanteriets.

(Postkort)

Musikere fra 9. og 10. Regiments samt 5 Dragonregiments Musikkorps på Borgvold i Viborg under en efterårsmanøvre omkr. 1910.

(Foto: Laur. Hansen 'Spillemanden i Dansk Folkeliv')

Vagtparaden ankommer til Kastellet omkr. 1910.

(Fotos: Det Kgl. Bibliotek)

Et af marinens skibsmusikkorps - formentlig 'Valkyriens' - med overhornblæser Sophus Kofoed i Dansk Vestindien 1910.

(Foto: Nationalmuseet)

Overhornblæser ved Marinens Musikkorps, Sophus Kofoed 1910.

(Foto: Nationalmuseet)

2. Regiments Musikkorps Helsingør på Kronborg 1911.

Forreste række fra venstre: S. Jensen, K. Sørensen, A.B. Rasmussen (stabshornblæser), G. Petersen, V. Birck. Midterste række fra venstre: Peter Reindahl, V. Beyer, R. Hansen, Th. Norlin, J. Kofoed, V. Vøltrup, S. Wallhegn, O. Christoffersen, H. Falkenberg Nielsen. Bagerste række fra venstre: A. Holmboe, N. Mathiesen, C. P. Madsen, H. Madsen, Daniel Rasmussen, S. Arnbjørn.

(Foto: Dansk Musikertidende)

2. Regiments underofficerer på udflugt med 'børn og madammer' til Sverige 1911. Musikkorpset med instrumenter står i de forreste rækker. Sammen med to underofficerer fra Skånske Husarregemente er forsamlingen fotograferet foran borgen 'Kärnan' i Helsingborg.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

5. Regiments Musikkorps under ledelse af stabshornblæser Aug. Th. Knudsen giver koncert på Torvet i Nyborg omkr. 1911.

Blandt tilhørerne var stabshornblæserens søn, den senere kapelmester ved Det Kgl. Teater, Johann Hye-Knudsen - og den senere militærmusikhistoriker og oberstløjtnant ved Livgarden, A.V. Arendrup - fortalt af Arendrup, som selv havde billedet.

(Foto: Rigsarkivet)

6. Regiments Musikkorps, Odense, 1911 - lige før reduceringen til 9 musikere. Stabshornblæser Hegeland dirigerer.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps i spidsen for en parade gennem Vestergade i Odense 1911.

(Postkort)

7. Regiments Musikkorps spiller for Seidelins Kaserne i Fredericia omkr. 1911. På podiet stabshornblæser Andreas Larsen.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Samling)

7. Regiments Musikkorps i Fredericia 1911.

Fra venstre: Rasmus Hansen, Andreas Larsen (stabshornblæser), Lorenzen, ?, ?, Dupont, ?, Dupont, Hansen, ?, Møller, Ovesen, ?, Carl Schwartz (senere stabshornblæser), Honoré, Sørensen, Johannes Eriksen (senere navneændring til Billesbølle), ?.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

9. Regiments Musikkorps giver koncert i Viborg omkr. 1911.

(Foto: Viborg Lokalhistorisk Samling)

9. Regiments Musikkorps Viborg 1911 med stabshornblæser Stuhr siddende midt i forreste række.

(Foto: Laur. Hansen 'Spillemanden i Dansk Folkeliv')

9. Regiments Musikkorps Viborg 1911.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

I 1909 besluttede Rigsdagen, at hele den danske militærmusik (bortset fra Livgardens) skulle nedlægges fra 1911 - musikerne blev afskediget. Der holdtes derfor i foråret 1911 afskedskoncerter landet over. Men der blev protesteret mod beslutningen - både fra hæren og fra civilbefolkningen. Og protesterne hjalp - dagen efter at afskedigelserne faktisk var trådt i kraft, annulleredes en del af dem via et telegram fra Krigsministeriet. Men nedskæringer slap man ikke for. De 10 regimentsmusikkorps blev skåret ned til 9 musikere + 3 reservemusikere (løst ansatte musikere der kun må spille inden for bygrænsen af garnisonen) - altså max. 12 mand, som man så kunne supplere med et antal musikalske værnepligtige soldater, hvis man var så heldig at finde sådan nogle. Rytteri og artilleri måtte nøjes med de 9 faste musikere. Det samme måtte Marinens Musikkorps. Fra 1912 forfremmes nogle stabshornblæsere gradvist til løjtnanter, men stadig titel af 'stabshornblæser'.

Afskedskoncert i 1911 på Københavns Rådhus med alle de Københavnske militære musikkorps.

(Samtidigt pressefoto)

Panserskibet Olfert Fischers musikkorps 1911. Yderst til venstre stabshornblæser Thorvald Lange.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

1. Regiments Musikkorps 1911 - efter nedskæringerne var trådt i kraft. Siddende i midten, stabshornblæser Anthon J. Olsen.

Postkortet er sendt fra en gæst Esplanadepavillonen og bag på kortet står: "1ste Infanteriregiments Musikkorps spiller hver aften i Esplanaden 8 - 12. Søndag eftermiddagskoncert 3 - 5." Musikkorpset med garnison i Kastellet har altså ved siden af tjenesten ved regimentet haft fast engagement på 'Esplanadepavillonen'. Den lå ca. hvor Frihedsmuseet ligger i dag. Et lignende postkort findes fra 1912.

(Postkort)

Foto fra 1911. Musikere fra 3. Regiments Musikkorps holder pause.

Fra venstre: L.E. Lusky, C.O. Nielsen, N.C. Meyer og C.K. Odder.

(Foto: Rigsarkivet)

Et af dragonmusikkorpsene holder koncert omkr. 1911.

(Postkort)

2. Dragonregiment holder afskedsparade i Odense 1911. Musikkorpset ses yderst til venstre.

(Foto: Odense-bogen 1992)

4. Dragonregiments Musikkorps, Næstved, 1911.

(Postkort)

4. Dragonregiments holder parade på Akseltorv i Næstved 1911. Musikkorpset i midten.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps omkr. 1911

(Postkort)

Fanemarch på Amalienborg omkr. 1911

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Fanemarch på Amalienborg omkr. 1911

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps spiller på Jægerspris omkr. 1911. Børnene fra Stiftelsen lytter på.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps på manøvre omkr. 1911.

(Postkort)

I begyndelsen af 1900-tallet blev der oprettet flere frivillige 'skyttekorps'. Korpsene var underlagt Krigsministeriet og stillede sig til rådighed for Hæren ved dennes mobilisering - altså datidens hjemmeværn. Akademisk Skyttekorps og Københavns Skyttekorps var to af disse korps.

Københavns Skyttekorps (fra 1914 Københavns Amts Skyttekorps) havde et frivilligt Musikkorps, stiftet i 1905 som 'Dansk Ungdomsforbunds Musikkorps' af Hjalmar Kofoed. I 1909 blev forbundet omdøbt til 'Københavns Skyttekorps' og musikkorpset blev følgelig til 'Københavns Skyttekorps Musikkorps'. Her er musikkorpset fotograferet i 1911. Dirigenten i midten er Hjalmar Kofoed - senere musikdirigent i 2. Feltartilleriregiments Musikkorps. Nr. to fra venstre er Emil Christian Sevel - far til senere stabstambour i Livgarden, Leo Sevel, der selv begyndte sin karriere i Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Gardehusarregimentet med musikkorps rider ud fra Blegdams Fælled 1912.

(Foto: Pjece i anledning af regimentets jubilæum & Det Kgl Bibliotek)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps i Kastellet 1912.

(Foto: Tøjhusmuseet)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps Aarhus giver koncert på herregården Wilhelmsborg omkr. 1912.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Aarhus)

Et af artilleriets musikkorps til hest i lejren ved Jægerspris omkr. 1912.

(Postkort)

5. Dragonregiments Musikkorps til fods. Flagene er på halv stang og sablerne bæres i arm. Formentlig er det i 1912 i anledning af Kong Frederik VIII's død.

(Foto: Kell Pedersen)

1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers 1912. Se også postkortet fra 1910. Musikkorpset har altså i flere år haft fast engagement på Esplanadepavillonen.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps, Helsingør omkr. 1912 med overhornblæser Daniel Rasmussen.

(Foto: Privateje)

Stabshornblæser Jens Christian Norup og 4. Regiments Musikkorps omkr. 1912.

(Postkort)

4. Regiments Musikorps i Arresødal-lejren omkr. 1912.

(Postkort)

5. Regiments Musikkorps med musikløjtnant August Th. Knudsen (siddende i 2. række som nr. 3 fra venstre) i kantonnement omkr. 1912. Ved siden af ham (siddende i 2. række som nr. 4 fra venstre) Ludvig Christian Buch, som året efter blev stabshornblæser og dirigent da regimentet flyttede til Vordingborg.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps med stabshornblæser August Th. Knudsen (siddende nr. 2 fra venstre) i kantonnement omkr. 1912. Ved siden af ham (siddende nr. 3 fra venstre) Ludvig Christian Buch, som året efter blev stabshornblæser og dirigent da regimentet flyttede til Vordingborg.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Koncert med 6. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Hegeland på Odense Kaserne 1912.

(Postkort)

7. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Andreas Larsen på fløjen i lejren ved Borris 1912.

(Foto: Postkort)

Stabshornblæser Andreas Larsen dirigerer 7. Regiments Musikkorps i lejren ved Borris 1912.

(Foto: Rigsarkivet)

7. Regiments Musikkorps med nytiltrådt stabshornblæser Carl Schwartz på manøvre ved Hvalsø 1912.

Fra venstre: Carl Schwartz, Eckhardsen, Johs. Billesbølle, Thomas Jensen, Frode Nielsen (siddende), Johnsen, Ovesen, en værnepligtig (siddende), Honoré og Lorenzen.

Fotoet er et brevkort til fru Billesbølle i Viborg. Musikkorpset har åbenbart fået besked om overflytningen til 8. Regiment i Roskilde. Teksten lyder: "Kl. 10 Aften - Kære Agnete. Jeg har i Dag gaaet igennem Roskilde, det er en helt god By at se til. Ja kære du, vi gik i Dag fra Kirke Hyllinge til Ølstykke, det er ca. 5 Mil. (ca. 37 km. - red.) Du kan tro, at jeg var selmt afkørt, og nu sidder jeg her på min Skolebænk og venter på Ordrer. Ja, saa søving, at jeg næppe kan se at skrive, og naar jeg har faaet Ordre, saa skal jeg nok op Kl. 4 igen, og jeg har gaaet hele Dagen paa Smørrebrød, og har kun faaet en Kop Kaffe til Aften. Mange Hilsner og Ønsker - din Johannes."

(Foto: Martin Corfix)

Grundlovsfest i Skive omkr. 1912. 9. Regiments Musikkorps spiller på Torvet..

(Foto: Skive Lokalhistoriske Arkiv))

Parade på Sølvgades Kaserne omkr. 1912. Musikkorpset ses længst tilbage i billedet.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Kong Frederik VIIIs bisættelse 1912. Et sammensat infanterimusikkorps fører soldaterforeninger/veteraner på plads på sørgetogets rute.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden passerer Kultorvet omkr. 1912.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongerlige Livgardes Musikkorps omkr. 1912 i vinterkapper. Stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen.

(Postkort)

Den Kongerlige Livgardes Musikkorps omkr. 1912. Stabstambour er Lauritz Løvgreen.

(Håndkoloreret postkort)

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1912 med stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Postkort)

Den Kongerlige Livgardes Musikkorps omkr. 1912. Stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset.

(Håndkoloreret postkort)

Kong Christian IXs bisættelse 1912 - Livgardens Musikkorps med stabstambour Lauritz Løvgreen og stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Fotos: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden 1912 - der bæres sørgebind p.g.a. Kong Frederik VIII's død. Stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Bornholms Væbnings Musikkorps spiller på Store Torv i Rønne 1912 - formentlig i forbindelse med Kong Christian X's besøg på øen.

(Foto: Rønne Byforening)

Kong Christian X i Almindingen på Bornholm 1912. Bornholms Væbnings Musikkorps ses lige bag ved kongen.

(Foto fra bogen 'Klingende Spil')

Kongens Livjægerkorps Musikkorps 1912. Korpset var på det tidspunkt et frivilligt musikkorps, dirigeret af en musiker fra Livgardens Musikkorps.

(Foto: Rigsarkivet)

Marinens Musikkorps 1912.

Første række fra venstre: Sofus Kofoed (senere stabshornblæser), C.H. Abrahamsen, Thorvald Lange (stabshornblæser), Victor Benzen (senere stabshornblæser). Anden række fra venstre: Georg Norgreen, Romeo Petersen, C. Carlsen, Einar Sørensen, Henry Jensen, Anton Larsen.

(Foto: Rigsarkivet)

Marinens Musikkorps i bisættelsesprocessionen ved Kong Christian IXs død 1912. Stabshornblæser Thorvald Lange på fløjen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

I 1913 trækkes der, under indtryk af de voksende spændinger i Europa, nogle regimenter til Sjælland til forsvar for rigets hovedstad. 5. Regiment med musikkorps flyttes fra Nyborg til Vordingborg. 8. Regiment flyttes fra Aarhus til Roskilde og 7. Regiment flyttes fra Fredericia til Slagelse. Af uransagelige grunde ombyttes efter nogle måneder regimentsstabene og musikkorpsene, så 7. Regiments Musikkorps i Fredericia bliver til 8. Regiments Musikkorps i Roskilde - og tilsvarende bliver 8. Regiments Musikkorps fra Aarhus til 7. Regiments Musikkorps i Slagelse.

Stabshornblæser ved 1. Regiments Musikkorps Christian Ehlers 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

Stabshornblæser ved 3. Regiments Musikkorps Harald Petersen 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

Stabshornblæser (med rang af løjtnant) ved 4. Regiments Musikkorps Jens Christian Norup 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

Stabstrompeter ved 1. Feltartilleriregiments Musikkorps Mads Merrild 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

Stabstrompeter ved Gardehusarregimentets Musikkorps R.H. Rasmussen 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

2. Regiments Musikkorps, Helsingør, på march omkr. 1913. Yderst til højre overhornblæser Daniel Rasmussen.

(Foto: Privateje)

Musikere fra 2. Regiments Musikkorps ca. 1913.

(Foto: Privateje)

Et musikkorps, sammensat af tre - formentlig 1., 3. og 4. Regimenters Musikkorps - spiller til soldaterjubilæum i Kastellet 1913. På fløjen stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vordingborg er blevet garnisonsby. Her er 5. Regiment med musikkiorps til parade foran rådhuset i 1913.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Vordingborg)

5. Regiments Musikkorps underholder patienterne på Oringe Sindssygehospital i 1913.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

8. Regiments Musikkorps Roskilde spiller foran Hotel Prindsen 1913. Roskildes borgere overværer nysgerrigt byens nye regimentsmusik. Dette foto kan være det eneste fra Roskilde af det musikkorps, der fulgte med regimentet fra Aarhus og som kun var i Roskilde fra januar til april, hvor 7. og 8. Regiment byttede musikkorps. Dirigenten er i hvert fald ikke Carl Schwartz, som i øvrigt sjældent dirigerede, men var 'forblæser'. Publikums påklædning kunne også indikere, at fotoet er taget i det tidlige forår. Dirigenten er i så fald stabshornblæser Ludvig Makwarth.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

15. April 1913. 7. Regiment ankommer til sin nye garnison, Slagelse. Musikkorpset yderst til venstre er det gamle 8. Regiments Musikkorps fra Aarhus, der har været med sit regiment nogle måneder i Roskilde, men som nu er blevet til 7. Regiments Musikkorps. Midt i musikkorpset anes stabshornblæser Ludvig Makwarth.

(Foto: Slagelse Garnison)

7. Regiments Musikkorps fra Slagelse med musikløjtnant Ludvig Makwarth spiller koncert i Stubbekøbing 1913.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing)

8. Regiments Musikkorps (det tidligere 7. Regiments Musikkorps), Roskilde spiller i Ringstedgade 1913. Stabshornblæser Carl Schwartz på podiet.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps spiller på Rådhustorvet (Stændertorvet) i Roskilde 1913. Stabshornblæser Carl Schwartz er 'forblæser'.

(Foto: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv)

8. Regiments Musikkorps på march i Roskilde 1913.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps 1913 under den ugentlige musiceren uden for 28. Bataljons chef, oberstløjtnant Otterstrøms bolig påi Bondetinget iRoskilde.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps Roskilde efter april 1913.

To værnepligtige siddende på gulvet. Anden række fra venstre: Jensen, Carl Schwartz (stabshornblæser), Honoré, Ovesen. Tredje række fra venstre: Billesbølle, Lorenzen, Johnsen, Eckhardsen.

(Foto: Martin Corfix)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1913.

(Postkort)

Alarmeringsøvelse 1913. 1. Livgardebataljon forlader kasernen med det halve af Livgardens Musikkorps i spidsen. Den anden halvdel fulgte efter med 2. Livgardebataljon.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps og stabstambour Lauritz Løvgreen på Hjembæk Præstegaard 1913.

(Foto: Svinninge Lokalarkiv)

Et af Marinens Skibsmusikkorps på De Vestindiske Øer omkr. 1913.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

I 1914 indkaldes en 'sikringsstyrke' på 58.000 mand. De få og små musikkorps havde rigeligt at gøre i deres garnisoner, og nåede ikke så ofte ud i de store teltlejre, hvor sikringsstyrken lå. Derfor opstod der officiel godkendelse nogle få bataljonsmusikkorps igen. Det var musikalske værnepligtige, der danner disse frivillige musikkorps - ofte under ledelse af en af regimentsmusikkorpsenes musikere.

Et godt eksempelt fra 1914 på at der manglede militærmusik. Her ledsager det lokale civile hornorkester en parade i Sikringsstyrken.

(Foto: Vendsyssel Historiske Arkiv)

En parade med musikkorps i 1914 passerer Karise Afholds- og Højskolehjem.

(Foto: Faxe Lokalarkiv)

Parade i Sakskøbing 1914 - måske med et af de frivillige musikkorps.

(Foto: Sakskøbing Lokalarkiv)

Sikringsstyrken med musikkorps foran Lyngby Station 1914.

(Foto: Kgs. Lyngby stadsarkiv)

Sikringsstyrken på parade med musikkorps i Skive 1914.

(Foto: Skive Lokalarkiv)

Veteranfest i Næstved 1914 - 50 års dagen for krigen i 1864. I spidsen for optoget går 4. Dragonregiments Musikkorps.

(Foto: Gamle billeder fra Næstved)

5. Dragonregiments Musikkorps ved veteranfesten i Aarhus 1914.

(Foto: Danske Billeder)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps giver koncert foran Holbæk Rådhus omkr. 1914. Musikkorpset står lige foran døren til rådhuset.

(Postkort)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps giver koncert foran Holbæk Rådhus 1914.

(Foto: Holbæk Lokalarkiv)

En bataljon af sikringsstyrken i Gentofte 1914 med 1. Regiments Musikkorps i spidsen. På fløjen stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hornblæser i 2. Regiments Musikkorps, Hans Knud Sørensen med familie omkr. 1914.

(Foto: Privateje)

2. Regiments Musikkorps omkr. 1914.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Musikkorps på scenen ved Helgolandfesten 1914 i Koncertpalæet i København.

(Foto: Det Kgl Bibliotek)

1914 - den store veteranparade i forbindelse med 50 års jubilæet for krigen 1864. Bag veteranerne 3. og 4. Regimenters samlede Musikkorps med stabshornblæser Jens Christian Norup på fløjen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Parade på Axeltorv i Næstved med sikringsstyrken 1914. På fløjen 5. Regiments Musikkorps.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

6. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Helgeland i spidsen for en veteranparade i Odense 1914.

Musikkorpset bærer her den i ellers afskaffede kepi, som dog stadig måtte bruges ved særlige lejligheder.

(Foto: Odense Bys Museer)

8. Regiments Musikkorps i spidsen for tropperne på Nytorv (nu Stændertorvet) i Roskilde 1914.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps i spidsen for tropperne i Roskilde 1914. Stabshornblæser Carl Schwartz hæver basunen for at sætte musikken i gang.

Da musikkorpsene kun var på 9-12 mand, var der ikke 'råd til', at stabshornblæseren dirigerede eller marcherede på fløjen. Han måtte udfylde en stemme i musikkorpset. Og da der siden slutningen af 1800-tallet ikke havde været en stabstambour (bortset fra Livgardens Musikkorps), og så måtte stabshornblæseren med sit instrument give tegn til musikkorpset.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps spiller foran Hotel Prindsen i Roskilde 1914.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps i Roskilde 1914.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps spiller i Ringstedgade i Roskilde omkr. 1914.

Fra venstre: Eckhardsen, Johs. E. Billesbølle, Carl Schwartz (stabshornblæser), Ove H. Ovesen (halvt dækket af nodestativ), en værnepligtig, Peder L. Pedersen ”Osted”, Frode Nielsen, Thomas Jensen (dækket af nodestativ) , en værnepligtig, Lorentzen, en værnepligtig (i baggrunden), Nielsen ”Viby”, en værnepligtig, Georg Nielsen, Ove Nielsen, Carl Honoré.

(Foto: Martin Corfix)

Tropperne (sikringsstyrken?) marcherer gennem Roskilde i august 1914. Foran Hotel Prindsen står 8. Regiments Musikkorps og spiller.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musikere fra 9 Regiments Musikkorps på vej til musicering 1914. På øverste billede lige til højre for gadelampen ses stabshornblæser Rudolph Tetschner.

(Postkort med 4 små fotos)

Vagtparaden på Strøget 1914. Stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1914. Parade i anledning af Kong Christian Xs 25 års garderjubilæum.

(Foto fra bogen 'En Konge og et Folk')

Den Kongelige Livgarde til parade på Rosenborg Kaserne 1914.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparade i snevejr i 1914.

(Postkort)

Akademisk Skyttekorps holder parade 1914 på Rosenborg Kaserne. Et af regimentsmusikkorpsene (1., 3. eller 4. Regiments) medvirker.

(Foto: Hodja Files)

24. Bataljons frivillige Musikkorps af sikringsstyrken 1914.

(Foto: Warmi Hansen)

29. Bataljons frivillige Musikkorps 1914. Her er det en musiker fra regimentets musikkorps der leder musikkorpset.

(Postkort)

32. Bataljons frivillige Musikkorps i Ermelundslejren 1914.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

32. Bataljons frivillige Musikkorps i Ermelundslejren 1914.

(Foto: Warmi Hansen)

32. Bataljons frivillige Musikkorps i Ermelundslejren 1914.

(Foto: Tøjhusmuseet)

Endnu et af de frivillige værnepligtige bataljonsmusikkorps 1914.

(Foto: Privateje)

Gardehusarregimentets Musikkorps i lejren ved Asserbo 1914.

(Postkort)

Et spændende foto fra Christiansted, De Vestindiske Øer 1914 - The Juvenile Band med dirigenten Alton Augustus Adams yderst til venstre. Adams blev født i Charlotte Amalie i 1889. Han kom i lære som tømrer og skomager, men det blev musikken der kom til at skabe rammen om hans liv. I 1906 kom han ind i sit første band og stiftede selv i 1910 The Adams Juvenile Band. Kort efter Amerikas overtagelse af øerne i 1917 fik bandet engagement i United States Navy og blev på denne måde det første flådemusikkorps med afro-amerikanere siden 1812. Alton Augustus Adams blev dermed den første farvede dirigent i United States Navy. I 1919 komponererede Adams marchen Virgin Islands March, som i 1982 blev øernes officielle nationalmelodi. Adams havde i mellemtiden været et aktivt menneske, der havde virket som bl.a. musikanmelder, dirigent, hotelejer og var meget socialt engageret. Han døde nogle få uger efter sin 98 års fødselsdag i 1987.

(Foto: Michael Lind)

De Vestindiske Øer 1914 - The Juvenile Band.

(Foto: Julian Sonne)

De Vestindiske Øer 1914 - The Juvenile Band.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Ukendt hornblæser omkr. 1915.

(Foto: Niels Elsborg)

Selv om billederne i dette fotogalleri er forbeholdt musikkorps, er dette dog så morsomt, at det må med. Verdens mindste 'musikkorps' - én klarinet, én tromme og en hornblæser til at afløse klarinetten. Fotoet er fra Ringsted omkr. 1915.

(Postkort)

Et af regimentsmusikkorpsene spiller i St. Heddinge i 1915.

(Foto: E. Jensen)

Parade efter øvelse i lejren ved Hagelse (nu Havelse) Mølle omkr. 1915. Musikkorpset på fløjen.

(Postkort)

Artillerister med musikkorps på march i Assens 1915.

(Assens Lokalhistoriske Arkiv)

Et af artilleriregimenternes musikkorps spiller i Jgersprislejren omkr. 1915.

(Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps 1915.

(Foto: Svinninge Lokalhistoriske Arkiv)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps 1915.

(Postkort)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps var ved Vestenceinten 1914-18.

(Foto: Warmi Hansen)

29. Bataljons frivillige Musikkorps 1915. I midten dirigenten, en musiker fra 9. Regiments Musikkorps.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Sikringsstyrkens 10. Bataljons frivillige Musikkoprs omkr. 1915.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Støvring Kommune)

Parade i Lejren ved Borris 1915. Musikkorpset på fløjen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Et af regimentsmusikkorpsene spiller til flaghejsning i Jægersprislejren omkr. 1915..

(Foto: Frederiksssund Lokalhistoriske Arkiv)

Enheder fra sikringsstyrken var indkvarteret i de nyindrettede og endnu ikke ibrugtagne arbejderboliger i Brede. Her fik man ind imellem besøg af militærmusikken, der her giver koncert omkr. 1915.

(Foto: Lyngby Stadsarkiv)

I 1915 drev en druknet tysk mariner i land på Rømø. Han blev begravet med fuld militær honnør og med musikkorps i Ribe.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

2. Regiments Musikkorps, Helsingør. Muligvis i lejren ved Asserbo 1915. Yderst til venstre overhornblæser Daniel Rasmussen.

(Foto: Privateje)

Musikere fra 2. Regiments Musikkorps hygger sig ved havebordet omkr. 1915.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

5. Regiments Musikkorps slået sammen med et andet musikkorps ca. 1915.

(Postkort)

6. Regiments Musikkorps spiller foran Brockmann’s Hotel i Odense 1915.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps spiller i Kongens Have i Odense 1915.

(Foto: Odense Bys Museer)

7. Regiment på march i Slagelse 1915. Det må være musikere fra 7. Regiments Musikkorps, der går i spidsen, men hvorfor der kun ses tre musikere og to trommeslagere vides ikke.

(Foto: Slagelse Lokalarkiv)

8. Batallion på march i Ahlgade i Holbæk omkr. 1915. I spidsen 8. Regiments Musikkorps fra Roskilde.

(Postkort)

8. Regiments Musikkorps i kantonnement på Svenstrup Gods 1915. Stabshornblæser Carl Schwartz i midten med basun. Nr. 4 fra højre er Johs. Billesbølle.

(Foto: privateje)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1915. Stabshornblæser Rudolph Tetschner i midten.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller ved Hald Ege (Folkekuren) omkr. 1915 dirigeret af stabshornblæser Rudolph Tetschner.

(Foto: Viborg Lokalarkiv)

10. Regiments Musikkorps, Aalborg 1915. Stabshornblæser Carl Hansen foran lilletrommen.

(Foto: Aalborg Stadsarkiv)

10. Regiments Musikkorps spiller foran Haverslev Hotel. Stabshornblæser Carl Hansen midt i musikkorpset. Billedet angives til at være fra 1929. Det kan ikke passe med uniformerne og musikkorpsets størrelse. Det rigtige er formentlig omkr. 1915.

(Foto: Lokalarkivet for Haverslev)

Gardehusarregimentet med musikkorpset i spidsen rider ud fra Gardehusarkasernen på Østerbro i København - ca. 1915.

(Postkort)

Vagtparaden omkr. 1915 i snevejr.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller for Chr. X på Marselisborg Slot 1915.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Kongerevy på Vognmandsmarken i København 1915. Stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset og stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933')

Livgardens Musikkorps spiller foran Aarhus Domkirke 1915. Stabshornblæser Valdemar Nielsen dirigerer i midten.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933')

Krydseren Valkyriens musikkorps 1915 på Sct. Croix med overhornblæser Sophus Kofoed.

(Foto: Kurt Bang Petersen)

Krydseren Valkyriens musikkorps 1916 på parade 1915.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musiker i Marinens Musikkorps omkr. 1915 - Georg Emil Edvard Norgreen.

(Foto: Martin Corfix)

Et af Marinens Skibsmusikkorps 1915 om bord på et af skibene - omkr. 1915.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Besætningen fra 'Olfert Fischer' - med musikkorps - opmarcheret på kajen i Korsør 1915.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

I december 1915 løb det tyske marinefartøj 'Winz' på en mine i Langelandsbæltet. Der var 10 omkomne, del dels blev bjerget ind til Langeland hhv. Korsør. Den 20. december blev der holdt sørgehøjtidelighed i kapellet på Korsør Kirkegaard for 5 af de omkomne. Efter højtideligheden blev de 5 kister ført gennem Korsør til havnen. Forrest gik musikkorpset og landgangskompagniet fra fregatten 'Olfert Fischer'. Fra Korsør havn blev kisterne sejlet til et tysk orlogsfartøj, der lå for anker ud for Hou.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

6. Regiments Musikkorps i Assens 1916.

(Foto: Assens Lokalarkiv)

Batteriet Bardenfleths frivillige musikkorps. Batteriet var stationeret på Slipshavn ved Knudshoved 1914-18.

(Foto: Warmi Hansen)

Christian Nørgaard Rasmussen 1916 - formentlig musiker i et af de frivillige bataljonsmusikkorps i dækningsstyrken.

(Foto: Arkiv.dk)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps 1915.

(Foto: Svinninge Lokalhistoriske Arkiv)

Ingeniørregimentets 2. Bataljons frivillige Musikkorps i fodfolksuniform, men med ingeniør-huemærke. Bataljonen og musikkorpset var stationeret i Tune-stillingen 1914-1918.

(Foto: Warmi Hansen)

9. Regiments 6. Bataljons frivillige Musikkorps 1916. Dirigent er Sergent Kjær fra regimentets musikkorps.

(Foto: Arkiv.dk)

9. Bataljons frivillige Musikkorps 1916. I midten dirigenten, en musiker fra regimentets musikkorps.

(Foto: Byarkivet Horsens)

29. Bataljons frivillige Musikkops Viborg 1916. I midten dirigenten, overhornblæser Thorvald Flemming fra 9. Regiments Musikkorps.

(Foto: Rigsarkivet)

Artillerimusikkorps giver koncert på Lyngby Fort 1916. Kan være et frivilligt værnepligtigt musikkorps, hvad størrelse og aldersfordeling kunne tyde på.

(Foto: Tøjhusmuseet)

Militærmusik foran porten til Holmegaard Glasværk 1916.

(Foto: Holmegaard Glasværks arkiv)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps giver koncert på Ahlgade i Holbæk omkr. 1916.

(Postkort)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps og stabstrompeter Hjalmer Kofoed giver koncert i 1916 - måske i Jægersprislejren.

(Postkort)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps (Aarhus) spiller ved Vokslev Kirke ved Nibe i 1916. Det ser ud som om musikeren med lilletrommen også betjener stortrommen med foden - noget helt almindeligt i nutidens trommesæt, men ikke set på andre fotos af militære musikkorps fra den tid. Også bemalingen af stortrommen er speciel for et militært musikkorps, ligesom deres helikon er usædvanlig stor (en bashelikon).

(Foto: Støvring Lokalhistoriske Arkiv)

8. Regiments Musikkorps giver koncert i kasernegården i Roskilde 1916. 'Forblæser' er stabshornblæser Carl Schwartz.

(Foto: Martin Corfix)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Lauritz Løvgreen omkr. 1916.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps koncert under vagtafløsningen omkr. 1916.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparade på Amalienborg 1916. Stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen i spidsen.

(Postkort)

Livgarden aflægger honnør til Kong Christian X under en kongerevy ved Køge 1916. Stabstambour Lauritz Løvgreen i spidsen for musikkorpset. Stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen.

(Foto: Gamle billeder fra Køge)

Panserskibet Herluf Trolles musikkorps med landgangskompagniet i Korsør Lystskov 1916.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Krydseren Valkyriens Musikkorps og overhornblæser Sophus Kofoed i spidsen for en parade på Sct. Croix 1916. Hjemmarch gennem Frederiksteds Hovedgade efter endt parade for chefen den 22. maj 1916.

(Foto: Kurt Bang Petersen)

Krydseren Valkyriens musikkorps - fanemarch på De Vestindiske Øer 1916. På fløjen overhornblæser Sophus Kofoed.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Værnepligtigt bataljonsmusikkorps fra sikringsstyrken 1914-18 formentlig fra Aalborg.

(Foto: Avisudklip, hvor en dame efterlyser navnene på musikerne)

Akademisk Skyttekorps jubilæumsparade på øvelsesterrænet Høje Sandbjerg 1916. Et af infanterimusikkorpsene leverer musikken.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Akademisk Skyttekorps jubilæumsparade på Rosenborg Eksercerplads 1916. I spidsen et af infanterimusikkorpsene.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Musikkorps fotograferet uden for Havdrup Station ca. 1916. Kan være 8. Regiments Musikkorps.

(Postkort)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps 1917. Musikkorpset er nu væsentlig mindre end på fotoet fra 1915.

(Foto: Svinninge Lokalhistoriske Arkiv)

12. Bataljons frivillige Musikkorps 1917 uden for kaptajn Sonnes bolig i Prinsessegade i Fredericia.

(Foto: Fredericia Minder)

14. Bataljons frivillige Musikkorps omkr. 1917.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Soldaterforeningsjubilæum i Kastellet 1917. Her defilerer fanekommandoet forbi veteranerne - anført af 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Christian Ehlers på fløjen.

(Foto: Niels Elsborg)

1. Regiments Musikkorps spiller søndagskoncert i Kastellet i 1917 - under ledelse af stabshornblæser Christian Ehlers.

(Foto fra filmklip)

Lejren ved Køge 1917. Et regimentsmusikkorps (formentlig 2. Regiments) - formentlig forstærket med indkaldte musikere (lyse uniformer og bajonet) fra sikringsstyrken - giver koncert.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps foran Gl. Køgegaard 1917 - Køge var midlertidig garnisonsby under sikringsstyrkens indkaldelse.

(Foto: Køge Lokalarkiv)

Musikkorps og parade passerer Torvet i Varde 1917. Det kan være 6. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Hegeland foran.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Artillerimusikkorps giver koncert på Lyngby Fort 1917. Kan være et frivilligt værnepligtigt musikkorps, hvad størrelse og aldersfordeling kunne tyde på.

(Foto: Tøjhusmuseet)

2, Feltartilleriregiments Musikkorps med stabstrompeter Hjalmar Koefoed i midten i Holbæk omkr. 1917.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg Slotsplads omkr. 1917

(Postkort)

Livgardens Musikkorps omkr. 1917 på Østerbrogade. Stabstambour er Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det. Kgl. Bibliotek)

8. Regiments Musikkorps i kasernegården i Roskilde 1917.

Første række fra venstre: P. L. Osted, Johs. Billesbølle, Lorenzen, stabshornblæser Carl Schwartz, Carl Honoré, Thomas Jensen, Ove H. Ovesen, Anden række fra venstre: værnepligtig, værnepligtig, Oskar Nielsen, værnepligtig, Georg Godtfred Nielsen, Ove Ernst Nielsen, værnepligtig. Tredje række: værnepligtige.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps spiller i Lille Karleby Mejeris Have 1917. Stabshornblæser Carl Schwartz står i midten med sin basun.

(Foto: Lejre Arkiv)

Regimentsmusikken spiller foran officersmessen i Avedørelejren omkr. 1917.

(Foto: Forstadsmuseet)

5. Dragonregiments Musikkorps ved den militære begravelse af premierløjtnant Henning Stockfleth i 1917. Stockfleth omkom i et flystyrt.

(Foto fra ugerevy)

Overhornblæser Sophus Kofoed i Dansk Vestindien 1917 med Marinens (Krydseren Valkyriens) Musikkorps.

(Fotos: Nationalmuseet)

Paraden ved overdragelsen af de Vestindiske Øer, marts 1917. Til højre i billedet det amerikanske kontingent med et U.S. Navy Band på fløjen. Til venstre det danske kontingent med krydseren Valkyriens Musikkorps på fløjen. Begivenheden er omtalt i artiklen om Militærmusikken i marinen.

(Foto: Handels- og Søfartsmuseet)

Fra paraden ved overdragelsen af de Vestindiske Øer, marts 1917.

Øverst: Før paraden. Yderst til venstre krydseren Valkyriens Musikkorps. Blandt officererne til højre ses overhornblæser Kofoed med sin basun.

Nederst: Overdragelsesparaden med det amerikanske kontingent med et U.S. Navy Band på fløjen til højre. Til venstre det danske kontingent med krydseren Valkyriens Musikkorps på fløjen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Fra overdragelsesceremonien i Dansk Vesti8ndien, marts 1917. Den danske styrke med 'Valkyriens' (Marinens) Musikkorps under forbidefilering.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Herligt privatfoto fra omkr. 1917. Stående fra venstre den 15-17 årige Leo Sevel - senere stabstambour i Den Kongelige Livgarde - i Københavns Amts Skyttekorps (KAS) uniform. Yderst til højre hans far, Emil Sevel, stabshornblæser (dirigent) for KAS Musikkorps. Ved siden af ham musiker i Livgardens Musikkorps og senere musikdirigent Theodor Dyring.

(Foto: Karsten Sevel - fra Leo Sevels fotoalbum)

Gardehusarregimentets Musikkorps spiller i Fredensborg Slotspark omkr. 1918.

(Postkort)

Et musikkorps spiller i Skanderborg 1918 for slagtermester Wohlert på dennes 80 års fødselsdag. Han var veteran fra 1864.

(Foto: Skanderborg Lokalhistoriske Arkiv)

Danmark var neutralt under 1. verdenkrig, men man involverede sig i humanitært arbejde. Bl.a. modtog man syge krigsfanger. Til det brug byggedes lejrene i Hald og i Horserød. Horserød rummede primært russiske krigsfanger. Her musicerer et dansk regimentsmusikkorps for krigsfangerne og personale 1918.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

I krigsfangelejren i Hald ved Viborg var der ind imellem musikalsk underholdning af militærmusikken - formentlig 9. Regiments Musikkorps - 1918.

(Foto: Statens arkiver)

10. Bataljon af sikringsstyrken på manøvre 1918. Bataljonens frivillige musikkorps er med.

(Foto: Arkiv.dk)

29. Bataljons frivillige Musikkorps af sikringsstyrken 1918.

(Foto: Rigsarkivet)

3. Regiments Musikkorps i Grevelejren 1918. I midten stabshornblæser Peter Andersen. Med lilletrommen ses Johan Hye-Knudsen, der senere blev en kendt komponist og kapelmester ved Det Kgl. Teater.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

3. Regiments Musikkorps på march omkr. 1918. På den tid havde kun Livgardens Musikkorps en stabstambour. I de andre musikkorps måtte stabshornblæseren med sit instrument give de nødvendige tegn til musikerne.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Danmark blev i slutningen af Første Verdenskrig centrum for store grupper af fangehjemsendelser af tropper fra Ententemagterne Storbritannien, Frankrig, Belgien m.fl. Her medvirker 3. Regiments Musikkorps ved en begravelsesceremoni for belgiske og franske soldater på Bispebjerg Kirkegård 1918. På fløjen stabshornblæser Peter Andersen.

(Foto fra filmklip)

Musikere fra 2. Regiments Musikkorps får sig et 'slag kort'. Nr. 2 fra venstre er Peter Reindahl.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Underhornblæser Mozart Rasmus Poulsen, 3. Regiments Musikkorps - fra 1923 1. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

6. Regiments Musikkorps spiller foran slottet i Odense 1918.

(Foto: Rigsarkivet)

Musikere fra 8. Regiments Musikkorps 1918 med en civilist.

Fra venstre: Frode Nielsen, Ovesen, Thomas Jensen, Honoré, Lorenzen, Joensen og Eckhardsen.

(Foto: Martin Corfix)

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg omkr. 1918.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

10. Regiments Musikkorps på march i Aalborg 1918.

(Foto: Gotfredsen 'Aalborg og Garnisonen)

Et af Marinens skibsmusikkorps spiller på Marinestation Slipshavn 1918 under ledelse af overhornblæser Sophus Kofoed som forblæser.

(Foto: Kurt Bang Petersen)

Marinens Musikkorps ved viceadmiral Kofoed-Hansens begravelse 1918.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Skruekorvetten Ingolfs musikkorps 1918.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Skruekorvetten Ingolfs musikkorps 1918.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Musiker (senere musikdirigent) ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Theodor Dyring - fotograferet i 1918.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Vagtparaden omkr. 1918. Stabstambour er Lauritz Løvgreen og stabshornblæser Valdemar Nielsen er på plads på højre fløj.

(Postkort)

Vagtparaden omkr. 1918. Stabstambour er Lauritz Løvgreen og stabshornblæser Valdemar Nielsen er på plads på højre fløj.

(Postkort)

I 1918 kunne Rigsdagen flytte ind på det genopførte Christiansborg Slot. I forbindelse med Rigsdagens åbningen trak vagtparaden med musikkorps op - med stabstambour Lauritz Løvgreen og stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Foto: Københavns Museum)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1919. 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Niels Elsberg)

Hornblæser ved infanteriet i gallauniform 1919.

(Uniformsplanche)

1. Regiments Musikkorps spiller udenfor officersmessen i Asserbolejren 1919 dirigeret af stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Frederiksværk Lokalarkiv)

I slutningen af 1. Verdenskrig var mange krigsfanger internerede i Danmark - blandt dem var der mange hårdt sårede. Når soldaterne døde, fik de en militær begravelse. Her er et begravelsesoptog i 1919 med døde italienske soldater. Med i optoget er (øverst) 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers - og (nederst) 4. Regiments Musikkorps med musikløjtnant Jens Christian Norup.

(Foto: Københavns Museum)

4. Dragonregiments Musikkorps giver koncert foran K.F.U.M. Soldaterhjemmet, Jernbanegade 19, Næstved, 1919.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

5. Dragonregiments Musikkorps 1919. Bag stortrommen musikdirigent Julius Sønderby.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers)

Krydseren Gejsers musikkorps 1919.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Fra Krydseren Gejsers togt 1919. Marinens Musikkorps musicerer på skiber og under landgangen i Bergen med landgangskompagniet.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Valkyriens Musikkorps spiller under kadettogt til Funchall, Madeira 1919. Kadet, Kronprins Frederik, betjener stortromme/bækken. Togtet blev udvidet, idet man i sejlede hjem via Alexandria og Malta for at medtage i alt 160 løsgivne sydslesvigske krigsfanger til Danmark.

(Foto fra bogen 'Kongen')

Vagtparaden passerer Kultorvet omkr. 1919.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Amalienborg Slotsplads omkr. 1919.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Amalienborg Slotsplads omkr. 1919.

(Postkort)

I 1919 blev der holdt 'Nordisk Militærmusik Stævne' i København med to store koncerter på Christiansborg Slotsplads. Sammen med Livgardens Musikkorps deltog gardemusikkorpsene fra Sverige (Svea og Göta Livgarde) og Norge. Stabshornblæser Valdemar Nielsen ses i første siddende række. Til højre for ham Løjtnant Gundersen og Major Ole Olsen, 2. Divisions Musikkorps, Christiania. Til højre for dem med den hvide fjerbusk, musikdirektör Otto Trobäck, Göta Livgardes Musikkår.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgardens Musikkorps foran Rosenborg Slot i 1919. Stabshornblæser Valdemar Nielsen bag stortrommen.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

2. Regiments Musikkorps i 1919.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

5. Regiments Musikkorps i Jægersprislejren omkr. 1919. I midten stabshornblæser Ludvig Chr. Buch.

(Foto: Jørgen Nymark)

Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps omkr. 1919. Dirigenten er musiker i Livgardens Musikkorps, Theodor Dyring.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Fortsæt til fotos fra perioden 1920 til 1929