Fotos af Gardehusarregimentets Musikkorps.

Gardehusarregimentets Musikkorps er oprettet i 1856, da regimentet flyttede fra Jægersborg til Østerbro Kaserne i København. Musikkorpset blev nedlagt igen i 1932. Musikkorpset optrådte både til fods og til hest. Musikkorpset nedlagt i 1932.

Trompeter Asmus Tollesen, Gardehusarregimentets Musikkorps omkr. 1860.

(Foto: Ordenshistorisk Tidsskrift)

Gardehusarregimentets Musikkorps 1888.

Stående fra venstre: L. Christiansen (senere stabstrompeter ved musikkorpset), B.K. Bentzen Jun. (senere musikdirigent ved 2. Feltartilleriregiments Musikkorps), Morsin, Bentzen Sen., von Bergen og Christian Schlüntz. Siddende fra venstre: F. Löhr, Julian Olsen, Heinrich Lampe (stabstrompeter), J.A. Schlüntz, Klinkwort og A. Schlüntz.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Fælleden - Husarerne kommer. Otto Baches maleri fra 1890, hvor musikkorpset rider i spidsen i fuld galop.

(Maleri af Otto Bache)

Trompeter ved Gardehusarregimentets Musikkorpos Andreas Klinkworth omkr. 1890.

(Foto: Svendborg Lokalhistoriske arkiv)

Trompeter i Gardehusarregimentets Musikkorps Johan August Schlüntz (f. 1833) omkr. 1893.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Trompeter ved Gardehusarregimentet Rasmus Madsen 1904.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

I 1908 fejrede Den Kongelige Livgarde sit 250 års jubilæum. I en jubilæumsparade deltog også Gardehusarregimentets Musikkorps til hest - i dagens anledning uniformeret som 'Den Kongelige Livgarde til Hest', som blev nedlagt i 1866. Historisk korrekt er det ikke, da Livgarden til Hest formentlig aldrig har haft et egentligt musikkorps, men et trompeterkorps, hvor bl.a. H.C. Lumbye var trompeter.

(Foto: Søren Madsen)

Gardehusarregimentets Musikkorps 1909.

Foran musikkorpset stabstrompeter Marius Adelørn. Derefter 'med uret' rundt: Oluf Andreasen, E. Christiansen, B.K.Bentzen, Walsøe, Christian Schlüntz, C. Igel, Orla Fjeldhoff (senere musikdirigent ved musikkorpset), Ejnar Knudsen (senere musikdirigent ved 3. Feltartilleriregiments Musikkorps) og O. Schlüntz.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Gardehusarregimentet med musikkorps rider ud fra Blegdams Fælled 1912.

(Foto: Pjece i anledning af regimentets jubilæum & Det Kgl Bibliotek)

Stabstrompeter ved Gardehusarregimentets Musikkorps R.H. Rasmussen 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

Gardehusarregimentets Musikkorps i lejren ved Asserbo 1914.

(Postkort)

Gardehusarregimentet med musikkorpset i spidsen rider ud fra Gardehusarkasernen på Østerbro i København - ca. 1915.

(Postkort)

Gardehusarregimentets Musikkorps spiller i Fredensborg Slotspark omkr. 1918.

(Postkort)

Gardehusarregimentet på parade med musikkorpset på fløjen - omkr. 1920.

(Postkort)

Gardehusarregimentets Musikkorps spiller i Kastellet omkr. 1921.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musiker i Gardehusarregimentets Musikkorps Orla Fjeldhoff omkr. 1922.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Gardehusarregimentets Musikkorps spiller koncert omkr. 1924

(Postkort)

Musiker i Gardehusarregimentets Musikkorps Orla Fjeldhoff. Billedet kan være taget i forbindelse med Fjeldhoffs udnævnelse til musiker af 1. grad i 1925.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Fra efterårsmanøvre og kongerevy i Assens 1926. På skibet spiller Gardehusarregimentets Musikkorps. Læg mærke til signaltrompeterne på ryggen af musikerne.

(Foto: Assens Lokalhistoriske Arkiv)

Gardehusarregimentets Musikkorps omkr. 1926 - musikdirigent Orla Fjeldhoff med basunen på fløjen.

(Postkort)

Gardehusarregimentets Musikkorps i København omkr. 1930.

(Foto fra bogen 'Levende Billeder')

Orla Fjeldhoff 1931 - udnævnt til musikdirigent ved Gardehusarregimentets Musikkorps.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Gardehusarregimentets Musikkorps 1931.

Fra venstre: Musikdirigent Orla Fjeldhoff, E. Larsen, O. Pedersen, C.L. Jensen, F.S. Andersen og G. Dahl.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Musikere fra Gardehusarregimentet i felten 1931.

Fra venstre: Musikdirigent Orla Fjeldhoff, O. Pedersen, C.L. Jensen og G. Dahl.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Musikere fra Gardehusarregimentet i felten 1931.

Fra venstre: E. Larsen, musikdirigent Orla Fjeldhoff og G. Dahl.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Musikere fra Gardehusarregimentet i felten 1931.

Fra venstre: Musikdirigent Orla Fjeldhoff, G. Dahl og O. Pedersen.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Gardehusarregimentets Musikkorps spiller på kasernen på Østerbro 1932.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Gardehusarregimentets Musikkorps 1932.

Fra venstre: F.S. Andersen, O. Pedersen, C L. Jensen, musikdirigent Orla Fjeldhoff, E. Larsen, G. Dahl, S. Andersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

En rekonstruktion af Gardehusarregimentets Musikkorps fra filmen 'Min kone er husar' fra 1935. 'Musikdirigenten' er den fra radioen kendte Teddy Petersen. En af basunisterne er efter sigende den senere musikdirigent ved Danske Livregiments Musikkorps, Villy Hansen.

(Foto fra filmen)