Fotos af 6. Regiments Musikkorps - Fynske Livregiments Musikkorps - Musikkorps Fyn.

2. Halvbrigades Musikkorps af Fynske Brigade var sammensat af 5. og 16. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 5. Bataljons Musikkorps blev oprettet mellem 1675 og 1700 ved Sjællands Kompagni af Skaanske Regiment - fra 1808 Kronens Regiment, som i 1842 blev til 5, Bataljon (under krigen i 1864 5. Regiment). Musikkorpset er dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. 16. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1767 ved Møenske Regiment - fra 1808 Oldenborgske Infanteri Regiment, der i 1842 bliver til 16. Bataljon (under krigen i 1864 16. Regiment). Musikkorpset er dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 6. Regiments Musikkorps med garnison i Odense. Musikkorpset nedlagt i 1932, men genoprettet i 1953. Fra 1961 Fynske Livregiments Musikkorps og fra 1991 Musikkorps Fyn. Musikkorpset nedlagt i 1997.

5. Bataljons Musikkorps i civil ved en festlig lejlighed i 1862. Musikkorpset, som komponisten Carl Nielsen 17 år senere blev musiker i. Bagerste række fra venstre: Christensen, Lange, Richarth, Beyer, Hove, Busch, Schwartz, Bartels, Schleifs, Nielsen. Forreste række fra venstre: Behrens (senere stabshornblæser ved 5. Regiments Musikkorps), Bøge, Simon, stabshornblæser Huber, Gundlach, Lantow, Safs.

(Foto: Rigsarkivet)

5. Regiments Musikkorps på Als 1864. Under krigen 1864 var bataljonerne udvidet til regimenter. Musikkorpsene var kun i funktion som musikkorps når regimentet lå i kantonnement (hvileområde) bag fronten. Ved fronten gjorde musikerne tjeneste som signalhornblæsere.

(Foto: Peter Elfelt - Rigsarkivet)

Huber, stabshornblæser ved 5. Bataljons Musikkorps fra 1859 til 1870. Billedet er formentlig fra omkr. 1865.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

August Simon, stabshornblæser ved 5. Bataljons (fra 1880 6. Regiments) Musikkorps fra 1870 til 1889. Billedet kan være taget ved udnævnelsen i 1870.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

August Simon, stabshornblæser ved 5. Bataljons (fra 1880 6. Regiments) Musikkorps i Odense fra 1870 til 1889. Billedet er fra 1875.

(Foto: Odense Bys Museer)

Schreiber, overhornblæser ved 16. Bataljons Musikkorps i Odense fra 1870 til 1889. Schreiber efterfulgte senere stabshornblæser Simon som dirigent for 6. Regiments Musikkorps. Billedet er fra 1875.

(Foto: Odense Bys Museer)

Hornblæser Gundlach, 5. Bataljons Musikkorps, Odense, 1875.

(Foto: Odense Bys Museer)

Hornblæser Johann Friedrich Christoph Lantow, 5. Bataljons Musikkorps, Odense, 1875.

Lantows oldebart, Palle Martens fortæller: "Men jeg har også fået en beretning om, at han vist nok ikke var en hvilken som helst musikant! – Det fortælles, at han under tilbagetogene fra Dannevirke og Dybbøl opsamlede, hvad han kunne af bajonetter fra de faldne danske soldater, for dem skulle Prøjserne pinedød ikke have! Hvor mange det blev til, ved jeg ikke, men et synligt bevis på sandfærdigheden af beretningen blev, at 24 af disse drabelige mordvåben blev samlet – udelukkende ved hjælp af bajonetbeslag – til en ’standerlampe’, der gennem årene har stået i min morfaders hjem. Efter hans død i 1946 fik min ældste morbroder den, og han overlod den kort før sin død primo 1960-erne til mig, og her står den så og vidner om en uhyggelig periode i Danmarkshistorien"

(Foto: Odense Bys Museer)

Komponisten Carl Nielsen som nyansat musiker (spillemand V) ved 16. Bataljons Musikkorps 1879.

(Foto: Odense Fotografisk Galleri & Odense Bys Museer)

Komponisten Carl Nielsen som musiker (spillemand IV - korporal) ved 6. Regiments Musikkorps i Odense 1882.

Han fortæller fra den tid: “Mine Læber var faste og ikke for tykke, min Tandstilling fortræffelig egnet for Hornembouchuren, og jeg kunde holde de højeste Toner i næsten et Minut. Dette har naturligvis intet med musikalske Evner at gøre, men i den unge Alder er saadan Sport en stor Tilfredsstillelse og giver Selvtillid."

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps Odense omkr. 1890. Nogle få navne kan der sættes på: Forreste række: Nr. 1 og 2 fra venstre Schøyer og Christensen. Nr. 4 fra venstre stabshornblæser Schreiber. Nr. 6 og 7 fra venstre Villumsen (senere stabshornblæser) og Carlsen. Midterste række: nr. 2 fra venstre Ludvig Rasmussen (senere Ludvig Makwarth, stabshornblæser ved 8. Regiments Musikkorps). Nr. 3 fra venstre Jens Søbye (omtalt i Carl Nielsens erindringsbog 'Min Fynske Barndom'). Bagerste række: nr. 1 fra venstre Oscar Rasmussen (bror til Ludvig).

(Foto: Odensebogen 1998)

6. Regiments Musikkorps Odense omkr. 1890. Bagerste række fra venste: Nr. 4, Jens Søby, nr. 6, Ludvig Rasmussen (senere Ludvog Makwarth), nr. 7, Oscar Rasmussen - bror til Luydvig. Stabshornblæser Schreiber på fløjen ved siden af regimentsadjutant (til hest) Glahn, som i 1891 fik tilegnet en galop af Ludvig Rasmussen - 'Regimentsadjutantens Galop'.

Premierløjtnant H.B.J. Glahn var regimentschefens adjudant, der på chefens vegne førte tilsyn med regimentsmusikken. Glahn blev kaptajn ved 12. Bataljon i Fredericia i 1893.

(Foto: ukendt)

Stabshornblæser Schreiber, 6. Regiments Musikkorps 1890.

(Foto: Odensebogen 1998)

Stabshornblæser P.V. Villumsen, 6. Regiments Musikkorps, Odense.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Militært begravelsesoptog i Odense omkr. 1900 med musikere er fra 6. Regiments Musikkorps.

(Foto: Fynske Livregiment 375 år)

6. Regiments Musikkorps omkr. 1900. Stabshornblæser Villumsen ligger op ad skrænten til højre.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps i Odense omkr. 1900. Stabshornblæser Villumsen i spidsen for musikkorpset.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps i Odense omkr. 1900. Stabshornblæser Villumsen i spidsen for musikkorpset.

(Foto: Odense Bys Museer)

Stabshornblæser V. Villumsen, 6. Regiments Musikkorps kort før sin afgang i 1907.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps Odense omkr. 1909. Musikløjtnant Helgeland i spidsen for musikkorpset.

(Foto: Fynske Livregiment 375 år)

6. Regiments Musikkorps, Odense 1910 med stabshornblæser Helgeland i spidsen.

Musikkorpset bærer kepi, som ellers var afskaffet i 1890'erne, men som stadig måtte bruges ved særlige lejligheder. 6. Regiments Musikkorps er det eneste vi efter år 1900 har fotos af med kepi (se også foto fra 1914), så det er måske det eneste musikkorps, der har gemt dem til gallabrug.

(Foto: Odense By Museer)

6. Regiments Musikkorps Odense ved en militær begravelse 1910.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiment med musikkorpset i spidsen på parade i Odense 1910.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps Odense omkr. 1910. Stabshornblæser Helgeland på højre fløj.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps, Odense, 1911 - lige før reduceringen til 9 musikere. Stabshornblæser Hegeland dirigerer.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps i spidsen for en parade gennem Vestergade i Odense 1911.

(Postkort)

Koncert med 6. Regiments Musikkorps og musikløjtnant Hegeland på Odense Kaserne 1912.

(Postkort)

6. Regiments Musikkorps med musikløjtnant Helgeland i spidsen for en veteranparade i Odense 1914.

Musikkorpset bærer her den i ellers afskaffede kepi, som dog stadig måtte bruges ved særlige lejligheder.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps spiller foran Brockmann’s Hotel i Odense 1915.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps spiller i Kongens Have i Odense 1915.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps i Assens 1916.

(Foto: Assens Lokalarkiv)

6. Regiments Musikkorps spiller foran slottet i Odense 1918.

(Foto: Rigsarkivet)

De danske styrker med 6. Regiments Musikkorps i Assens den 5. maj 1920 på vej til dampfærgen 'Marie'.

(Foto: Assens Lokalarkiv)

De danske styrker med 6. Regiments Musikkorps ankommer til Aabenraa 1920.

(Foto: Museum Sønderjylland)

De danske styrker i Haderslev den 5. maj 1920 med 6. Regiments Musikkorps fra Odense på fløjen.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Sønderjysk Kommandos 2. Bataljons 3. Kompagni rykker ind i Aabenraa den 5. maj 1920 med 6. Regiments Musikkorps i spidsen. Man er lige ankommet fra Haderslev, hvor man nogle timer før har ført Sønderjysk Kommandos 2. Bataillons 2. Kompagni gennem byen til Haderslev Kaserne.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Sønderjysk Kommandos 2. Bataljons 3. Kompagni rykker ind i Aabenraa 1920 med 6. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Hegeland i spidsen.

(Foto: Steffen Riis)

6. Regiments Musikkorps giver koncert i Aabenraa 1920.

(Foto: Steffen Riis)

6. Regiments Musikkorps med musikløjtnant Hegeland giver koncert på Sønderborg Kaserne 1920.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Sportsfest på Sønderborg Kaserne 1920 til musikalsk ledsagelse af 6. (og måske 5.) Regiments Musikkorps med musikløjtnant Hegeland.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

6. Juli fest i Fredericia 1920. Processionen marcherer ind på pladsen ved Landsoldaten. Kan være 6. Regiments Musikkorps.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Dirigent ved 6. Regiments Musikkorps fra 1907 til 1922, musikløjtnant H. Hegeland. Billedet er formentlig fra omkr. 1920.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hegeland på march i Odense 1922.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps omkr. 1922. Længst til venstre står Vilhelm Petersen med Es-klarinet og på højre fløj Carl Larsen med de flotte støvler.

(Foto: Niels Elsborg)

5. og 6. Regimenters Musikkorps og musikdirigent Hegeland i Sønderborg 1922. Som tidligere nævnt, blev musikkorpsene to og to sendt til tjeneste ved Sønderjysk Kommando, således at de - i hvert fald størrelsesmæssigt - kunne leve nogenlunde op til landsdelens tyske musikkorps før genforeningen.

Lilletrommeslageren til venstre for musikdirigent Hegeland i den sorte garnisonsfrakke er Oscar Jensen fra 6. Regiments Musikkorps. Lilletrommeslageren i den lyse garnisonsfrakke er Valdemar Pedersen fra 5. Regiments Musikkorps - med tilnavnet 'Vordingborgs Valde'. De gik - på den tid - for at være Danmarks bedste trommeslagere.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps, Odense 1925. I midten musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps spiller ved børnehjælpsdagen 1926.

(Foto: Odense Bys Museer)

Værnepligtige musikere i 6. Regiments Musikkorps 1927.

Fra venstre: Knud Larsen, Bernhard Albrechtslund, Karl Holger Hansen, Theodor Larsen, Olsen.

(Foto: Karl Holger Hansen)

6. Regiments Musikkorps i Højby på Fyn 1927. Musikdirigent Georg A. Madsen på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

6. Regiments Musikkorps iOdense 1927 med musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: Odensebogen 1998)

6. Regiments Musikkorps i feltuniform på vej hjem fra øvelse - 1927.

(Foto: Odensebogen 1998)

6. Regiments Musikkorps Odense 1927.

Bagerste række fra venstre: K. Eriksen, Vilh. Petersen, Oscar Christensen og Sv. Aage Nielsen. Midterste række fra venstre: Louis Hansen, A. Poulsen, Otto Andersen, Jørgen Jensen, Rosenkvist og Falkenberg.

Forreste række fra venstre: Chr. Jensen, E. Dalborg, musikdirigent Georg A. Madsen, Oscar Jensen og Carl Larsen.

(Foto: Odensebogen 1992)

Musikdirigent ved 6. Regiments Musikkorps, Georg A. Madsen - 1927.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps passerer hovedvagten på Odense Kaserne 1927.

(Foto: Niels Hansen)

6. Regiments Musikkorps giver koncert i Assens 1930.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Assens)

6. Regiments Musikkorps, Odense 1931. Musikdirigent Peder Vilhelm Christensen i midten.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

6. Regiments Musikkorps Odense 1932.

Første række fra venstre: A. Poulsen, K. Eriksen, C. Jensen, musikdirigent Peder V. Christensen, O. Jensen, L. Hansen, C. Petersen. Anden række fra venstre: Sv. Nielsen, V. Petersen, J. Jensen, A. Sørensen, O. Christensen, O. Andersen, K. Larsen, M. Hansen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musikkorpset nedlagt i 1932, men genoprettet i 1953.Musikkorpset blev besat med følgende musikere fra de 4 eksisterende musikkorps: Hans Ejler Skjerning (tuba), H. Alex Hansen (trompet), Arne Christensen (trompet) og Frode Petersen (althorn) fra 3. Regiments Musikkorps - Oscar Christensen (trompet) fra 4. Regiments Musikkorps - Holger Hansen (althorn), Børge Hansen (basun), Niels Danielsen (trompet), Poul Erik Hansen (Eb-piccolo) og Per Iversen (trompet) fra 2. Regiments Musikkorps. De resterende musikere blev ansat efter konkurrence: Ole Koch Sørensen (basun), Ove Rungstrøm (basun), Kurt Florup (slagtøj), Harald Hues (trompet), Harry Kusk (Ab-piccolo) og Verner Nielsen (tuba). Musikdirigent Hans W. Kofoed kom fra 2. Regiments Musikkorps.

Musikdirigent ved det genoprettede 6. Regiments Musikkorps i 1953, Hans W. Kofoed.

(Foto Fyns Militærhistoriske Samling)

Musikere i det nyoprettede - eller rettere genoprettede - 6. Regiments Musikkorps, Harry Kusk (med As-piccolo) og Verner Nielsen (med tuba) - 1953.

(Foto: Poul Erik Hansen)

Første foto af det genoprettede 6. Regiments Musikkorps i Odense. Her spiller musikkorpset koncert i 1953 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps i Odense spiller koncert i 1953 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed. Formentlig på et plejehjem.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps har spillet til fugleskydning i Odense og får her en velfortjent forfriskning..

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps på march med garnisonen i Fredericia 1953. På fløjen musikdirigent Hans W. Kofoed og bag regimentsadjudanten til hest er det stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikerne fra 6. Regiments Musikkorps 1953.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps spiller koncert i Svendborg 1953.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps spiller koncert på Flakhaven i Odense foran rådhuset i 1954 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps spiller koncert i 1954 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Odensebogen 1998)

6. Regiments Musikkorps er ved at pakkke sin nye bus før en tur til Jylland 1954.

(Foto: Fynske Billeder)

Musikprøve i 6. Regiments Musikkorps 1954.

Fra højre: Musikdirigent Hans W. Kofoed, Frode Petersen, Holger Hansen. Ole Koch Sørensen, Ove Rungstrøm, Børge Hansen, og Verner Nielsen.

(Foto: Fynske Billeder)

6. Regiments Musikkorps Odense 1954.

Fra venstre: Niels Danielsen, Harry Kusk, Poul Erik Hansen, Harald Huess, Arne Christensen, Per Iversen, Oscar Christensen, H. Alex Hansen, Kurt Petersen, Hans Ejler Skjerning, Vpl. Balslev, musikdirigent Hans W. Kofoed, Vpl. 'Lille Jørgen', Vpl. Claus, Kurt Florup, Vpl. ?, Børge Hansen, Ove Rungstrøm, Ole Koch Sørensen, Holger Hansen, Verner Nielsen og Frode Petersen.

(Foto: Nodestolen)

6. Juli 1955 i Fredericia. 6. Regiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen passerer General Bülows buste.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

6. Regiments Musikkorps og musikdirigent H. W. Kofoed 1956 på kasernen i Odense.

(Foto: Privateje)

6. Regiments Musikkorps og musikdirigent Hans W. Kofoed medvirkede i 1957 i Danmarks Radios store indsamlingsshow til fordel for ungarske flygtninge.

(Foto: DRs billedarkiv)

I 1958 var der tattoo på Aarhus stadion med deltagelse af flere af regimentsmusikkorpsene - bl.a. 6. Regiments Musikkorps. Her øves på finalen med musikdirigent H. W. Kofoed.

(Foto: H. Alex Hansen)

Afskedsparade i Itzehoe 1958. 6. Regiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen og musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Rigsarkivet og H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen 1958.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

Musikere fra 6. Regiments Musikkorps holder pause under en forældredag på Varde Kaserne 1958.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikdirigent Hans W. Kofoed indførte forsøgsvis saxofoner i 6. Regiments Musikkorps. De fleste militærmusikere mestrede flere instrumenter, og i dette musikkorps var der 4 udmærkede saxofonister - fra venstre: Børge Hansen (basun), Holger Hansen (althorn), H. Alex Hansen (cornet) og Arne Kærslund (trompet).

Billedteksten i Fyens Stiftstidende 17. februar 1958 lyder: "Fyens Livregiments fortrinlige orkester overraskede i gaar de mange tilhørere i Odense Raadhushal med saxofoner, som musikdirigent Kofoed i et interview i Fyens Stiftstidende forleden hævdede bør findes i et moderne militærorkester. Resultatet var straalende, og begejstringen ville næsten ingen ende tage, f.eks. da orkestret spillede udtog af operetten "Kiss me Kate"..."

(Foto: Fyens Stiftstidende)

Den fynske afdeling af Soldaterforeningen 'Dannevirke' kunne i 1958 fejre sit 50 års jubilæum. Her spiller 6. Regiments Musikkorps foran soldaterhjemmet på Sdr. Boulevard.

(Foto: Odense Lokalarkiv)

6. Regiments Musikkorps på 'julemarch' i Odense 1959. Musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Fynske Medier)

Musikerne fra 6. Regiments Musikkorps 1959. Musikdirigent Hans W. Kofoed med piben.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen under en parade på Aarhus Stadion 1959.

(Foto: Børge André Venge - Aarhusarkiverne)

Fra en koncert i Odense Rådhushal med 6. Regiments Musikkorps 1960. Kurt Florup er solist på xylophon. Bag ham musiker Holger Hansen og en værnepligtig. Vicemusikdirigent Hans Ejler Skjerning dirigerer.

(Foto: Niels Hansen)

Musikerne fra 6. Regiments Musikkorps i en pause i Padborglejren 1960.

Fra venstre: Ole Koch Sørensen, Poul Erik Hansen, Harry Kusk, Verner Nielsen, Ove Rungstrøm, Frode Pedersen, Alex Hansen, musikdirigent Hans W. Kofoed (med piben), Arne Christensen og Børge Hansen.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen på Odense stadion 1960. Måske under et besøg fra forsvarets musiktilsyn.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps spiller i anledning af jubilæum på Roulunds Fabrikker i Odense 1961. Musikdirigent Hans W. Kofoed dirigerer.

(Foto: Fynske Billeder)

6. Regiments Musikkorps 1961 - formentlig fotograferet på kaserneområdet i Odense.

Fra venstre: Harry Kusk, Kurt Pedersen, Oskar Christensen, Arne Christensen, Poul Erik Hansen, Ole Engler, H. Alex Hansen, Ib Dahl Hansen, William Knudsen, stabstambour Niels Danielsen, Kurt Florup, musikdirigent Hans W. Kofoed, Ove Rungstrøm, Verner Nielsen, værnepligtig musiker, Børge Hansen, værnepligtig musiker, Frode Pedersen, værnepligtig musiker, Karl Holger Hansen.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

Fynske Livregiments Musikkorps, dirigeret af musikdirigent Hans W. Kofoed, spiller på trappen til Aarhus Teater 1961.

(Foto: Danske Billeder)

6. Regiments Musikkorps stiller op til koncert på Flakhaven i Odense 1961.

(Foto: Fynske Billeder)

I 1961 gik musikdirigent Hans W. Kofoed på pension. Billedet er fra hans afskedskoncert med 6. Regiments Musikkorps. Kofoed havde forsøgsvis indført saxofoner i musikkorpset - et forsøg, der heldigvis fik en brat ende under hans efterfølger, musikdirigent Paul Jacobsen.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps, Paul Jacobsen, 1962.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen og musikorpsets nye musikdirigent Paul Jacobsen under en parade på Odense Kaserne 1962.

(Foto: Fynske Billeder)

Fynske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Paul Jacobsen spiller i Rønde 1962.

(Foto: Rønde Lokalhistoriske Arkiv)

Fynske Livregiments Musikkorps og et af de andre musikkorps i Odense omkr. 1962. Stabstambour Niels Danielsen giver tegn med staven.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

Basunkonkurrence i Fynske Livregiments Musikkorps 1962.

Fra venstre: Jørn Lyloff, Egon Pryds Nielsen, Freddy Rasmussen, Kurt Jensen (vandt konkurrencen og fik stillingen), musikdirigent Paul Jacobsen, Ole Kofoed Nielsen og Hans Erik Christiansen (senere musikdirigent ved Prinsens Livregiments Musikkorps).

(Foto: Fynske Billeder)

Garnisonen i Fredericia på march med Fynske Livregiments Musikkorps i spidsen 1963. Musikdirigent Paul Jacobsen på fløjen og efter hesten, stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: Harry Kusk)

Fynske Livregiments Musikkorps giver koncert på Flakhaven i Odense i 1963 med musikdirigent Paul Jacobsen på podiet.

(Foto: Harry Kusk)

Prinsens og Fynske Livregimenters samlede Musikkorps i Odense 1963 i forbindelse med NATO-tattoo i Arnhem. Forrest stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Prinsens og Fynske Livregimenters samlede Musikkorps i Odense 1963 i forbindelse med NATO-tattoo i Arnhem - med musikdirigent Jens Brøndum fløjen og stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Fynske Livregiments Musikkorps på march i Kerteminde i anledning af regimentets 350 års jubilæum 1964 anført af stabstambour er Niels Danielsen.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps i 6. juliprocessionen i Fredericia 1965. Musikdirigent Paul Jacobsen på fløjen.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Fynske Livregiments Musikkorps i 6. juliprocessionen i Fredericia 1965. Musikdirigent Paul Jacobsen på fløjen.

(Foto: Heltborg)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller skolekoncert 1965. Musikdirigent Paul Jacobsen dirigerer.

(Foto: Odensebogen 1998)

Fynske Livregiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen og musikdirigent Paul Jacobsen på march i Odense i 1965 i anledning af Rundskuedagen.

(Foto: Fynske Billeder)

Fynske Livregiments Musikkorps og Tambourkorps under øvelse 1966.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

Fynske Livregiments Musikkorps i Rådhushallen i Odense 1966. Musikdirigent Paul Jacobsen på podiet.

(Foto: Fynske Billeder)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller i Odense 1966 under ledelse af musikdirigent Paul Jacobsen.

(Foto: Fynske pressefotografer)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fynske Billeder)

De samlede regimentsmusikkorps til festkoncert i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse. Musikdirigent Paul Jacobsen står ved siden af podiet.

(Foto: Hærens Årsskrift 1966)

Fynske Livregiments Musikkorps på march i Odense 1967. Stabstambour Niels Danielsen forrest og musikdirigent Paul Jacobsen på fløjen.

(Foto: Jorgen Voigt Arnsted)

Fynske Livregiments Musikkorps i spidsen for et optog med Odense Skyttelaug i 1966. På fløjen musikdirigent Paul Jacobsen.

(Foto: Odense Bys Museer)

Fynske Livregiments Musikkorps ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. Musikdirigent Paul Jacobsen og stabstambour Niels Danielsen. På march ses i forreste geled efter musikdirigenten Obe Rungstrøm, Kurt Jensen og Børge Hansen. På lilletromme Jan Jerichau - senere stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling (øverst) og Kurt Otzen (nederst))

Fynske Livregiments Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Paul Jacobsen på Vester Allé Kaserne i Aarhus 1967.

(Foto: Aarhusarkiverne)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og Fynske Livregiments Musik- og tambourkorps 1969 foran Haderslev Kaserne. Stabstambour Niels Danielsen i front.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller i Odense omkr. 1970, dirigeret af musikdirigent Paul Jacobsen.

(Foto:Dansk Musikertidende)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede musikkorps øver til sørgemarchen gennem Roskilde foran Kong Frederik IX's båre 1972. Øvelsen foregik i Købestævnets Hal i Fredericia. Forrest stabstambour Axel Tornehave fra Fynske Livregiments Musikkorps.

(Foto: Peter Honoré)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede musikkorps foran sørgetoget gennem Roskilde ved Kong Frederik IX's bisættelse, januar 1972. Musikdirigent Bue Lund Nielsen fra Slesvigske Fodregiment på fløjen. Stabstambour er Axel Tornehave, ligeledes fra Slesvigske Fodregiment.

(Foto: Torben Bang)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede Musikkorps 1974.

Forreste række fra venstre: Musikdirigent Paul Jacobsen FLR, Kaj Kruse FLR, Ole Frandsen SFR, Ole Thrane FLR, afgående musikdirigent Bue Lund Nielsen SFR, Verner Nielsen FLR og nytiltrådt musikdirigent Knud Graugaard SFR. 2. række fra venstre: Helge Petersen SFR, Ole Leif Dørig SFR, Kurt Jensen FLR, Tage Nicolaisen FLR og Flemming Rasmussen SFR. 3. række fra venstre: Harry Kusk FLR, Carl Gustav Mortensen SFR,  tom plads, Hans Christian Sørensen SFR og H. Alex Hansen FLR. 4. række fra venstre: Herman Jørgensen SFR, Jan Jørgensen FLR, Jakob Svendsen, FLR, Henning Poulsen SFR og Jørn William Knudsen FLR. 5. række fra venstre: Arne Kærslund FLR, Karl Johan Berkwill, SFR, Niels Martin Møller FLR, Kaj Matzen FLR og Kurt Petersen FLR. 6. række fra venstre: Poul Erik Hansen FLR, Frederik Friis SFR, Henning Nielsen SFR, Ove Jensen SFR og Hans Henriksen, SFR. Da Ove Rungstrøm FLR, var blevet syg trådte Bue Lund Nielsen ind på hans plads på fotoet.

(Foto: pladeomslag)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller på Odense Kommunes Alderdomshjem den 3. juli 1973. På podiet musikdirigent Paul Jacobsen.

Musikerne på nederste foto fra venstre: Niels Martin Møller, Jan Jørgensen (som solist på xylofon i 'Souvenir de Cirque Renz'), William Knudsen, H. Alex Hansen. værnepligtig Niels Hansen, musikdirigent Paul Jacobsen og Niels Danielsen.

(Foto: Niels Hansen)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller i gågaden og på skolen i Hammel 1974. Musikdirigent Paul Jacobsen dirigerer.

(Pressefotos)

Nyudnævnt musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps, Erik Hammerbak 1976.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps til parade på Odense Kaserne 1976. Musikdirigent Erik Hammerbak på fløjen.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps med Musikdirigent Erik Hammerbak 1977.

(Foto fra pladeomslag)

Fynske Livregiments Musikkorps 25 års Jubilæumskoncert i Odense Rådhushal 1978. Musikdirigent Erik Hammerbak på podiet.

(Foto: Torben Reffeld)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller i Rådhushallen i Odense 1979. Erik Hammerbak dirigerer.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Erik Hammerbaki øsende regnvejr på Fælleden i Fredericia 1979..

(Foto: Peter Honoré)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller ved dronningemodtagelse 1980. Musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Fynske Livregiment 375 år)

Fynske Livregiments Musikkorps giver koncert i Fredericia 1981 med musikdirigent Erik Hammerbak på podiet.

(Foto: P.A. Honoré)

Fynske Livregiments Musikkorps i Kongens Have i Odense 1982. Musikdirigent Erik Hammerbak dirigerer.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Fra Livgardens jubilæum 1983. Fynske Livregiments Musikkorps med stabstambour er Axel Tornehave og musikdirigent Erik Hammerbak medvirkede. Først med en koncert på 'Plænen' i Tivoli, og derefter march gennem København.

(Foto: Axel Tornehave)

Fynske Livregiments Musikkorps på march 1983 med Odense Skyttelaug. Stabstambour er Axel Tornehave og musikdirigent Erik Hammerbak fløjen.

(Foto: Axel Tornehave)

Fynske Livregiments Musikkorps på Graasten Slot 1983. Vicemusikdirigent H. Alex Hansen på fløjen.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller ved den årlige skyttefest i Odense 1983. Det er Odenses turistchef, Jørn Erik Schreiner, der har fået lov til at dirigere et nummer.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

Fynske Livregiments Musikkorps på Odense Kaserne 1984.

(Foto: Axel Tornehave)

Flagfest på Skallebøllecenteret ved Odense, Valdemarsdag 1985. Fynske Livregiments Musikkorps musicerer.

(Foto: Axel Tornehave)

Fynske Livregiments Musikkorps under optagelserne til det tyske TV-program 'Schaubude', som blev sendt fra Sønderborg 1985.

(Foto: Axel Tornehave)

Fynske Livregiments Musikkorps 6. juli 1985 i Fredericia.

(Foto: Peter Honoré)

Fynske Livregiments Musikkorps i 6. juli-processionen i Fredericia 1986. Nederst i billedet musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Peter Honoré)

Fynske Livregiments Musikkorps nytårskoncert i Odense Koncerthus 1986. Musikdirigent Erik Hammerbak på podiet.

(Foto: Axel Tornehave)

Fynske Livregiments Musikkorps marcherer ud af kasernen i Odense 1987. På fløjen musikdirigent Erik Hammerbak. Stabstambour er Axel Tornehave.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

Fynske Livregiments Musikkorps på march i Odense 1987. Forrest en dirigerende musikdirigent Erik Hammerbak. Stabstambouren har måske haft fridag.

(Foto: Axel Tornehave)

H.M. Dronningen besøger Odense 1988. Byen fejrede sit 1000 års købstadsjubilæum. Fynske Livregiments Musikkorps med stabstambour Axel Tornehave.

(Foto: Odense Stadsarkiv og Axel Tornehave)

Fynske Livregiments Musikkorps foran et skyttelaugs-optog i Odense 1988.

(Foto: Odensebogen 1998)

Fynske Livregiments Musikkorps under ledelse af musikdirigent Erik Hammerbakspiller på plejehjemmet Hybyhus i Fredericia i 1988.

(Foto: H.H. Brandt)

Fynske Livregiments Musikkorps under en prøve eller CD-optagelse 1989.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

I 1990 gæstede Fynske Livregiments Musikkorps Færøerne. Her er der koncert i Thorshavn. Musikdirigent Erik Hammerbak dirigerer.

(Foto: Axel Tornehave)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller ved Landsoldaten i Fredericia 1991. Musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Martin Corfix)

1991. Fynske Livregiments Musikkorps spiller i kampuniform på Ryes Kaserne i Fredericia. Musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Martin Corfix)

Fynske Livregiments Musikkorps på Kasernen i Odense 1991.

(Foto: Axel Tornehave)

Samtlige danske militære musikkorps i Odense i 1991 for at fejre 50-året for genoprettelsen af hærens musikkorps.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller på på Esplanaden ud for Kastelsgraven i København 1991. Her med slagtøjssæt, elbas og sangsolist for at være 'med på noderne'.

Fra venstre Jan Jørgensen, Axel Tornehave (el bas), i forgrunden, Henrik Heick, vocal. 1. række fra venstre: Erik Hammerbak (skjult - el-piano), Kai Kruse (tuba), Niels Martin Møller (flygelhorn), Inge Haaning og Martin Cholewa, (valdhorn), Tage Nicolaisen (bariton). 2. række fra venstre: Anders Christensen, Flemming Welander og Jakob Svendsen (tromboner) og Kurt Jensen (skjult - euphonium). 3. række fra venstre: Kirsten Andersen (delvist skjult bag el-bas), Per Hyttel, William Knudsen og Martin Corfix (trompeter).

(Foto: Reveille)

De samlede danske regimentsmusikkorps giver koncert ved Toldboden i København i forbindelse med 'Copenhagen Water Festival' 1991. Her et udsnit af korthorngruppen.

Korthorngruppen forreste række fra venstre: Koudahl (Prinsens Livregiment), Rønnow (Slesvigske Fodregiment), Olav Plough (Sjællandske Livregiment). Bagerste række: Nr. 1 fra venstre: Martin Corfix (Fynske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Kjeld Mortensen (Sjællandske Livregiment).

Basungruppen forreste række: Nr. 2 fra højre: Svend Arntzen (Sjællandske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Tage Nicolajsen (Fynske Livregiment) - og nr. 5 fra venstre: Thorkild Lind (Sjællandske Livregiment).

(Foto: Martin Corfix)

Fynske Livregiment nedlægges. Musikkorpset fortsætter under navnet Musikkorps Fyn.

Musikkorps Fyn i 1992. Da Fynske Livregment nu er nedlagt, fungerer musikkorpset under Sergentskolen Fyn, og har skiftet navn til Musikkorps Fyn. På fløjen musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Musikkorpset)

Musikkorps Fyn i 1992 i Rådhushallen i Odense - iført 'koncertuniform'.

(Foto: Musikkorpset)

Musikkorps Fyn på March i Holstebro 1992. Forrest musikdirigent Erik Hammerbak

(Foto: Jyske Dragonregiment)

Indvielse af det nye historiske center på Dybbøl Banke i 1992. Musikkorps Fyn anført af stabstambour Axel Tornehave og med musikdirigent Erik Hammerbak på fløjen.

(Foto: Axel Tornehave)

Tubaist i Musikkorps Fyn, Henrik Heick Poulsen 1992.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Musikkorps Fyn i 1993.

Fra venstre: Martin Cholewa, Flemming Welander, Axel Tornehave, Niels Martin Møller, Tage Nicolajsen, Jan Jørgensen, John Bøgelund Frederiksen, Olav Ploug Jørgensen, Kurt Jensen, Henrik Heick Poulsen, Jørn William Knudsen, Anders Christensen, Kaj Kruse, Jacob Svendsen, Per Hyttel, Inge Haaning og musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Odensebogen 1998)

I 1994 var Musikkorps Fyn i Kroatien og spillede for de danske FN-styrker. Her dirigerer musikdirigent Erik Hammerbak en koncert i byen Dvor.

(Foto: Axel Tornehave)

Musikkorps Fyn giver koncert på Torvet i Akureiri på Island 1994.

(Foto: Axel Tornehave)

Musikkorps Fyn og musikdirigent Erik Hammerbak spiller 'ældrekoncert' i Ringe 1994. Olav Plough er solist.

(Foto: Delta Foto Tommerup)

Musikere fra Musikkorps Fyn ved indvielsen af Den Fyenske Hærvej i Harndrup 1994.

(Foto: Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv)

'Den Danske Hærs Musikkorps' på Varde Kaserne 1995 i forbindelse med en TV-transmitteret konkurrence om en tattoomarch til Varde Tattoo. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps.

(Foto: Hærnyt)

Den Danske Hærs Musikkorps på Varde Kaserne 1995 i forbindelse med en TV-transmitteret konkurrence om en tattoomarch til Varde Tattoo. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Musikdirigent Erik Hammerbak yderst til højre og musikdirigent Hans Erik Christiansen yderst til venstre.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Den Danske Hærs Musikkorps ved Danmarks Tattoo 1995 i Varde. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Musikdirigent Erik Hammerbak på højre fløj. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Foto: Danmarks Tattoo)

Musikkorps Fyn på Gardehusarkasernen i Næstved 1995. Stabstambouren har måske ikke kunnet undværes spillende i musikkorpset den dag, så forrest går musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

I 1995 højtideligholdes 50 året for Danmarks befrielse i 1945. Her i Odense, hvor Musikkorps Fyn medvirker.

(Foto: Axel Tornehave)

Musikkorps Fyn med musikdirigent Erik Hammerbak og stabstambour Axel Tornehave på march i 1996.

(Foto: Axel Tornehave)

Musikkorps Fyn og musikdirigent Erik Hammerbak under et tattoo 1996.

(Foto: Aksel Tornehave)

Musikkorps Fyn - afskedskoncert i Odense 1997.

(Foto: Steen Heiberg)

Musikkorps Fyn - tidligere 6. Regiments Musikkorps hhv. Fynske Livregiments Musikkorps nedlægges i 1997.

I anledning af Hærens 400 års jubilæum samlede man i Odense alle de musikere, som i tidens løb har gjort tjeneste i 6. Regiments Musikkorps - senere Fynske Livregiments Musikkorps og til sidst (før nedlæggelsen i 1997) Musikkorps Fyn. Det blev til et ca. 40 mands stort musikkorps, der gav koncert i Odense Koncerthus den 16. november 2014 - dirigeret af pens. musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Mogens Gaardbo)