Fotos fra perioden 1950 til 1959:

2. Regiments Musikkorps spiller i Odense 1950.

(Foto: Fynske Billeder)

3. Regiments Musikkorps på march i Silkeborg 1950.

(Foto: Folk og Værn)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer 1950

(Foto: Randers Lokalhistoriske Samling)

I 1950 blev musikdirigent Aage V. Beyer forflyttet fra 3. Regiments Musikkorps til 4. Regiments Musikkorps i Holbæk. Ny musikdirigent blev basunisten fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Villy Hansen.

I 1949 var de danske besættelsestropper i Tyskland forlagt til Itzehoe. Her er 3. Regiments musikkorps med sin nye musikdirigent på tur til Itzehoe. Læg mærke til fotoet fra koncerten - musikerne var så alsidige, at man kunne musicere som 'salonorkester' med violiner, klarinetter og fløjte. Selv saxofonen stod klar til brug.

(Foto: H. Alex Hansen)

4. Regiments Musikkorps på sommerudflugt med 1. Regiments Soldaterforening 1950. (Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps i Kastellet 1950 ved 1. Regiments Soldaterjubilæum. Musikdirigent Carl Simonsen på fløjen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps på march i Holbæk 1950 med den nytiltrådte musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen. Stabstambour er Gervig Christoffersen. I forreste række på tuba Asger Fredericia og på baryton Karlo Nielsen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

5. Regiments Musikkorps med musikdirigent Tage Christoffersen spiller på Nytorv i Slagelse 1950.

(Foto: Slagelse Lokalarkiv)

Musikkorps spiller på Torvet i Grindsted 1950.

(Foto: Grindsted Lokalarkiv)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps, København i Idrætsparken 1950 i forbindelse med en militær landskamp Danmark-Belgien. Musikdirigenten på fløjen er John Hindsberg - til daglig klarinettist i Livgarden.

(Foto: Rigsarkivet)

Det nyoprettede Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps på march i Græsted 1950 med stabstambour Erik Agerlöv.

(Foto: Græsted Lokalarkiv)

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps (Helsingør) klar til afmarch fra Falckstationen 1950.

(Foto: Musikkorpsets Jubilæumsskrift)

Vagtparaden 1950 i Købmagergade med stabstambour Leo Sevel forrest.

(Foto: Københavnerbilleder)

Kong Frederik IX dirigerer Livgardens Musikkorps 1950.

(Foto: Billed-Bladet)

Feltfrokost på Rosenborg Eksercerplads på Isted-dagen 1950. I baggrunden - i feltuniform - Livgardens Musikkorps og musikdirigent Kai Nielsen.

(Foto fra bogen 'Livgardens Kaserne & Rosenborg Ekserecerpolads 1786-1986')

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel på Amalienborg 1950

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel passerer forretningen Brødrene Andersen, der har 100 års jubilæum - 1950.

(Foto: Københavns Museum)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Graasten 1950 med stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

Kvindelige Marinerers Musikkorps i Odense 1950. Dette er formentlig det første billede af dette musikkorps efter oprettelsen.

(Foto: Fynske Billeder)

Kvindelige Marinerers Musikkorps på Holmen 1950.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed på Bülows Kaserne i Fredericia 1951.

Musikerne er fra venstre: Frederik Friis, Poul A. Sørensen, Knud Andersen, Poul Erik Hansen, Niels Danielsen, Jens Brøndum, Karl Agermose, Edgar Jerichau, to værnepligtige, A. Löch Jensen, Niels Borup, Ejner Lützen Hansen, Svend Petersen, en værnepligtig, Karl Alfred Sørensen, Holger Hansen, Povl Sørensen, Flemming Starmann og Børge Lindgaard Hansen.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps med vicemusikdirigent Jens Brøndum (senere musikdirigent ved 3. Regiments Musikkorps) 1951.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed spiller foran rådhuset i Sønderborg 1951.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps på march på Isteddagen den 25. juli 1951 i Odense.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

4. Regiments Musikkorps Holbæk 1951. Fra venstre: Paul Jacobsen (senere musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps), Jens Clausen Johansen, vpl. 84/1951, ukendt (måske H.M. Jensen), musikdirigent Aage V. Beyer, Gervig Juul Christoffersen, Aksel Bøgeskov, Jørgen Nielsen, P.E. Dyling, (tidl. 8. Regiments Musikkorps), Martin Rosenkvist, Erik Grøntsved, Asger Fredericia (senere kgl. kapelmusikus), Oscar Christensen, Carsten Larsen, Egon Henriksen, Ove Rasmussen ('Lille Ras' - tidl. 8. Regiments Musikkorps), H.W. Sørensen, Carlo Nielsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

4. Regiments Musikkorps ved 1. Regiments Soldaterforenings jubilæum 1951. På fløjen musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

Regimentsmusiker Jens Clausen Johansen, 4. Regiments Musikkorps 1951.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer i Kastruo Lufthavn 1951, hvor Danmark får overdraget 6 Thunderbird-jagere fra U.S.A.

(Screenshots fra 16mm film))

Under efterårsmanøvrerne i 1951 spiller 4. Regiments Musikkorps ved Dianalund station.

(Foto: Lokalarkivet Dianalund)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel omkr. 1951.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1951. Musikdirigent er Kai Nielsen.

Musikerne er fra venstre: Dan Glæsel, Carl Johan Andresen, Hans Oscar Nielsen, Leif Larsen, Just Rasmussen, Frode Holdgaard, Henry Jensen, Emil Jensen og Ejner Rasmussen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1951 med musikdirigent er Kai Nielsen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Søværnets Trommekorps - forløberen for Tamburkorpset - på havnen i Køge 1951.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Det nyoprettede Hjemmeværnsdistrikt Vestsjællands Musikkorps i Næstved 1951.

(Foto: Næstved Arkiverne)

En festlig begivenhed i Maribo 1951. Musikkorpset er formentlig Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Falster.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Maribo)

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg i 1952 med et detachement fra Søværnet.

(Foto Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

2. Regiments Musikkorps spiller i Sønderborg i 1952 ved 'svagføretogets' ankomst. På podiet musikdirigent Hans W. Kofoed. Det ser ud til, at en værnepligtig klarinettist er kommet med i musikkorpset.

'Svagføretoget' kørte i flere år fra begyndelsen af 50'erne og bragte handicappede på en togrejse rundt i Danmark. Det skete på initiativ af Røde Kors, Falck og dagbladet 'Socialdemokraten'. Toget bestod bl.a. af sovevogne fra 'Wagons-Lits' og var bemandet med hjælpere, læger og sygeplejersker.

(Foto Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Tre trompetister fra 2. Regiments Musikkorps i 1952 spiller trompet-trioen 'The Triplets of the Finest'. Fra venstre Per Iversen (senere solotrompetist i Aalborg Symfoniorkester), Knud Andersen (senere solokornet i Livgardens Musikkorps) og Allan Lerche (på det tidspunkt solotrompetist i Aarhus Byorkester - kom senere til Radiosymfoniorkesteret, men aftjente sin værnepligt i 2. Regiments Musikkorps).

Musiker Holger Hansen har fortalt, at det vist nok kunne knibe lidt for Allan Lerche, at gå ind i rollen som underordnet menig soldat, nu hvor han havde vænnet sig til at være trompetist i Aarhus Byorkester. Stabstambour Niels Danielsen måtte sætte den unge mand på plads, og da han var en solid jyde, som holdt fast ved sit sprog, lød det omtrent sådan: "Do er jo nok klar over, Lerche, te do er jo itandet end som værnepligtig, og når æ har gien en ordre, så skal'en etterkommes !"

(Foto: Niels Hansen)

Musikere fra 3. Regiments Musikkorps spiller i St. Mortens Kirkes tårn i forbindelse med Randers 650 års jubilæum i 1952. Nr. 2 fra venstre er Robert Svanesøe.

(Foto: Randers Amts Avis)

3. Regiments Musikkorps på march i Holstebro 1952. Musikdirigent Jens Brøndum på højre fløj.

(Foto: Folk og Værn)

3. Regiments Musikkorps spiller i forbindelse med Randers 650 års jubilæum i 1952. Musikdirigent Jens Brøndum fløjen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers)

3. Regiments Musikkorps spiller i forbindelse med Randers 650 års jubilæum i 1952.

(Foto: Randers Amts Avis)

3. Regiments Musikkorps i Farsø 1952.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Farsø)

4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen i Roskilde ved Dronning Alexandrines bisættelse 1952.

(Foto: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv)

4. Regiments Musikkorps spiller i Holbæk 1952. Musikdirigent Aage V. Beyerdirigerer.

(Foto: Vagn Østerballe)

Søværnets Trommekorps samlet i 1952.

(Foto: Torben Pultz)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps foran Frederiksberg Rådhus 1952.

(Foto: Erik Jensen)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps på march i Bredgade 1952.

(Foto: Henrik Skov)

Hjemmeværnsregion IV's Musikkorps på march i Odense omkr. 1952.

(Foto: Fynske Billeder)

Hjemmeværnets Musikkorps Helsingør på march i 1951.

(Foto: Musikkorpsets Jubilæumsskrift)

Livgarden på march med musikkorpset i spidsen 1952. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Kai Nielsen.

Yderste venstre række: Georg Tannis, Leif Larsen, Frode Holgaard, Preben Beyer, Elton Groth Gelker, ? og Anton Højland. Næste række: Dan Glæsel, Carl Andreasen, Henry Jensen, John Hindsberg, Palle Stockmar, ? og Adler Juul Christoffersen. Næste række: Hans Oscar Nielsen, Arne Nygaard Petersen, Hans JustRasmussen, Ejner Rasmussen, ? ,? . Næste række: Einar K. Flensborg, Aksel Andreasen, Nikolaus Henry Lytgens, Emil Jensen, ? , Erik Gebert, ? . Yderste højre række: Karlo Petersen, Helge Nielsen, Jens Peder Pedersen, Børge Juul Christoffersen, Ejgil Ellekær, Mogens Ishøj Petersen og Erik Andersen.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Livgardens Musikkorps ved dronning Alexandrines bisættelse 1952.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps på march i Aarhus 1952. På højre fløj musikdirigent Kai Nielsen. Et sjældent syn med Livgardens Musikkorps på march uden en stabstambour.

(Foto: Arhus Stadsarkiv)

Livgardens Musikkorps underholder i Idrætsparken før en landskamp i 1952.

(Foto: Folk og Værn)

Livgardens Musikkorps og stabstambour Leo Sevel i Idrætsparken 1952.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Livgardens Musikkorps i Idrætsparken 1952.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Nakskov 1952.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Nakskov)

2. Regiments Musikkorps spiller i Haderslev 1953 ved modtagelse af kongeskibet 'Dannebrog'.

(Foto fra samtidig ugerevy på film)

2. Regiments Musikkorps passerer Dybbøl Mølle 1953. Musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen og stabstambour Niels Danielsen i spidsen. Det var første gang musikkorpset - trods store betænkeligheder fra musikdirigenten - havde de melodiførende stemmer bagerst og tromboner i forreste række.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps efter en hård marchtur i Haderselv 1953.

(Foto: Harry Kusk)

Værnepligtig musiker ved 4. Regiments Musikkorps, Vagn Østerballe, 1953. Østerballe fulgte med musikkorpset til 1. Regiment i 1954 og var der lige til dette musikkorps blev nedlagt i 1973. Ved siden af - og efter - tjeneste var Vagn Østerballe en højt skattet musikalsk leder af flere amatørorkestre og musikkorps - bl.a. Frederiksborg Drabantgarde og Helsingør Pigegarde.

(Foto: Vagn Østerballe)

4. Regiments Musikkorps fører 1. Regiments Soldaterforening ind i Kastellet 1953. På fløjen vicemusikdirigent Gervig Christoffersen og ved siden af ham tubaisterne Asger Fredericia (senere Livgardens Musikkorps) og Herbert Møller (senere medstifter af og dirigent for Concord Brass Band). Stabstamnour er Raymond Kamper.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer holder afskedskoncert i Holbæk 1953 før overflytningen til 1. Regiment i Høvelte.

(Foto: Vagn Østerballe)

I 1953 flyttes 4. Regiments Musikkorps fra Holbæk til 1. Regiment i Høvelte 2. Regiments Musikkorps flyttes til regimentet i Haderslev. 3. Regiments Musikkorps kommer tilbage til sit regiment i Viborg, og 5. Regiments Musikkorps kommer tilbage til sit regiment i Vordingborg.

6. Regiments Musikkorps genoprettes i Odense. Musikkorpset blev besat med følgende musikere fra de 4 eksisterende musikkorps: Hans Ejler Skjerning (tuba), H. Alex Hansen (trompet), Arne Christensen (trompet) og Frode Petersen (althorn) fra 3. Regiments Musikkorps - Oscar Christensen (trompet) fra 4. Regiments Musikkorps - Holger Hansen (althorn), Børge Hansen (basun), Niels Danielsen (trompet), Poul Erik Hansen (Eb-piccolo) og Per Iversen (trompet) fra 2. Regiments Musikkorps. De resterende musikere blev ansat efter konkurrence: Ole Koch Sørensen (basun), Ove Rungstrøm (basun), Kurt Florup (slagtøj), Harald Hues (trompet), Harry Kusk (Ab-piccolo) og Verner Nielsen (tuba). Musikdirigent Hans W. Kofoed kom fra 2. Regiments Musikkorps.

1. Regiments 'nye' Musikkorps Høvelte 1953.

Forreste række fra venstre: Martin Rosenkvist, Erik Grønsved, Vagn Østerballe, musikdirigent Aage V. Beyer, Gervig Christoffersen, Halvor Laursen, Evald Dyling, Børge Rasmussen og Karlo Nielsen. Anden række fra venstre: Axel Bøgeskov, Raymond Kamper, værnepligtig musiker, værnepligt musiker, A.O. Rasmussen, Egon Henriksen og H.M. Jensen. Bagerste række fra venstre: Paul Jacobsen (senere musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps), Carsten Larsen, værnepligtig musiker, værnepligtig musiker, værnepligtig musiker, værnepligtig musiker og H.W. Sørensen.

(Foto: Vagn Østerballe)

Musiker Anders Ove Rasmussen 1. Regiments Musikkorps 1953.

(Foto: Privateje)

2. Regiments Musikkorps 1953. Musikdirigent Kofoed er fratrådt for at forberede genoprettelsen af 6. Regiments Musikkorps i Odense, men de musikere, der skal med til 6. Regiment gør stadig tjeneste ved 2. Regiment. Desuden er der en del værnepligtige.

3. Række fra venstre: Herman Jørgensen, Leif Bennedbæk, Kurt Petersen, Ove Jensen, Erling Littau, Ejner Jakobsen, Poul Andersen, Leif Hansen (Bedstefar), Bent Bastrup og Harry Kusk. 2. Række: Ove Jensen, Hans Henriksen, Poul Erik Hansen, Poul A. Sørensen (Piccolo-Søren), A. Løch Jensen, Knud Andersen, Per Iversen, Karl Holger Hansen, Karl Alfred Sørensen (Store-Søren), Knud Graugaard, Frederik Friis. Forreste række: Børge Lindgaard Hansen, Karl Agermose (Karl Soldat), Edgar Jerichau, Ejner Lützen Hansen, stabstambour Niels Danielsen, ny musikdirigent Bue Lund Nielsen, Niels Borup, Povl Sørensen (Lille-Søren), Flemming Starmann, Svend Petersen.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps på parade i Haderslev 1953. Musikdirigent Bue Lund Nielsen på fløjen.

(Foto: Folk & Værn)

3. Regiments Musikkorps i feltuniform 1953.

(Foto: Folk & Værn)

3. Regiments Musikkorpspå march i Aalborg på Kong Frederik IXs fødselsdag 1953.

(Foto: Aalborg Stadsarkiv)

3. Regiments Musikkorps i 1953 vender tilbage til sit regiment i Viborg efter en årrække i Randers. Musikdirigent Jens Brøndum på højre fløj.

(Foto: Viborg Lokalhistorisk Samling)

3. Regiments Musikkorps på march i Viborg 1953 - samme sted som det tidligere foto, men ved en (øjensynligt) knap så festlig lejlighed. Musikdirigent Jens Brøndum på højre fløj.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikdirigent ved det genoprettede 6. Regiments Musikkorps i 1953, Hans W. Kofoed.

(Foto Fyns Militærhistoriske Samling)

Musikere i det nyoprettede - eller rettere genoprettede - 6. Regiments Musikkorps, Harry Kusk (med As-piccolo) og Verner Nielsen (med tuba) - 1953.

(Foto: Poul Erik Hansen)

Første foto af det genoprettede 6. Regiments Musikkorps i Odense. Her spiller musikkorpset koncert i 1953 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps i Odense spiller koncert i 1953 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed. Formentlig på et plejehjem.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps har spillet til fugleskydning i Odense 1953 og får her en velfortjent forfriskning..

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps på march med garnisonen i Fredericia 1953. På fløjen musikdirigent Hans W. Kofoed og bag regimentsadjudanten til hest er det stabstambour Niels Danielsen.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikerne fra 6. Regiments Musikkorps 1953.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps spiller koncert i Svendborg 1953.

(Foto: H. Alex Hansen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i fugleperspektiv omkr. 1953.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabstambour Leo Sevel, Den Kongelige Livgarde, 1953.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musikere i Livgardens Musikkorps 1953.

Fra venstre: Hans Just Rasmussen, Henry Jensen, Frode Holdgaard, Emil Jensen og Ejner Rasmussen.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Musikere i Livgardens Musikkorps 1953.

Fra venstre: Adler Juul Christoffersen, Elton Groth Gelker, Erik Gebert, Helge Sørensen, Ejgil Ellekjær, Johannes Jansen, Vilhelm Lauritzen, ?, Palle Stockmarr og ?.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musikere i Livgardens Musikkorps 1953.

Fra venstre: Dan Glæsel (senere musikdirigent ved Falsterske Fodregiments Musikkorps), Hans Oscar Nielsen, Leif Larsen og Arne Nygaard Petersen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musikere i Livgardens Musikkorps 1953.

Fra venstre: Erik Andersen, Harry Jensen og John Hindsberg.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Hans Just Rasmussen, 1953.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Koncert på Amalienborg Slotsplads under ledelse af musikdirigent Kai Nielsen 1953.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

xxx

xxxx

x

xx

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel marcherer gennem byen 1953.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel vender hjem til kasernen 1953.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde musicerer på politiskolen i Julebæk 1953. Musikdirigent Gudmund Willumsen dirigerer.

(Foto: Musikkorpsets Jubilæumsskrift)

Et af de nyoprettede hjemmeværnsmusikkorps er blevet 'terrængående' - 1953.

(Foto: Arkiv.dk)

1. Regiments Musikkorps spillede i 1954 til taffel på Christiansborg iført 1848-uniformer.

Fra venstre: Raymond Kamper, Vagn Østerballe, Halvor Laursen, Aksel Bøgeskov, Børge Wilken, Olaf Jensen, Ove Rasmussen, Carsten Larsen, Henry Jensen og i officersuniform Paul Jacobsen (senere musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps).

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps foran telegrafkasernen i Høvelte 1954. Musikdirigent Aage V. Beyer foran musikkorpset.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps 1954. Musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen og stabstambour Gervig Christoffersen foran musikkorpset.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Soldaterforening føres ind i Kastellet 1954. På fløjen af 1. Regiments Musikkorps, musikdirigent Aage V. Beyer. Stabstambour er Gervig Christoffersen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps spiller i officersmessen på Høvelte Kaserne 1954 under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Vagn Østerballe)

3. Regiments Musikkorps under en radiotransmission på 'Palæet' 1954. Musikdirigent Jens Brøndum dirigerer. På trompet i bagerste række Robert Svanesøe - senere musikdirigent ved Livgarden.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps på march i 1954. Musikdirigent Jens Brøndum på fløjen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

5. Regiments Musikkorps spiller i St. Heddinge i 1954.

(Foto: Stevns Lokalarkiv)

Tre militære musikdirigenter i civil ved en 'musikfest' i Herning 1954.

Øverste foto: Fra venstre: Kai Nielsen, Livgardens Musikkorps, Jens Brøndum, 3. Regiments Musikkorps og Hans W. Kofoed, 6. Regiments Musikkorps.

På nederste foto dirigerer Kai Nielsen det store musikkorps - øjensynligt sammensat af musikere fra de samme tre musikkorps.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps spiller koncert på Flakhaven i Odense foran rådhuset i 1954 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps spiller koncert i 1954 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Odensebogen 1998)

6. Regiments Musikkorps er ved at pakkke sin nye bus før en tur til Jylland 1954.

(Foto: Fynske Billeder)

Musikprøve i 6. Regiments Musikkorps 1954.

Fra højre: Musikdirigent Hans W. Kofoed, Frode Petersen, Holger Hansen. Ole Koch Sørensen, Ove Rungstrøm, Børge Hansen, og Verner Nielsen.

(Foto: Fynske Billeder)

6. Regiments Musikkorps Odense 1954.

Fra venstre: Niels Danielsen, Harry Kusk, Poul Erik Hansen, Harald Huess, Arne Christensen, Per Iversen, Oscar Christensen, H. Alex Hansen, Kurt Petersen, Hans Ejler Skjerning, Vpl. Balslev, musikdirigent Hans W. Kofoed, Vpl. 'Lille Jørgen', Vpl. Claus, Kurt Florup, Vpl. ?, Børge Hansen, Ove Rungstrøm, Ole Koch Sørensen, Holger Hansen, Verner Nielsen og Frode Petersen.

(Foto: Nodestolen)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel på Amalienborg 1954.

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel omkr. 1954

(Postkort)

Vagtparaden 1954. Forrest stabstambour Leo Sevel.

(Klip fra den dansk-amerikanske film 'Flugten til Danmark'))

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på vej fra Toldboden i forbindelse med det Islandske statsbesøg 1954. Forrest stabstambour Leo Sevel. På fløjen musikdirigent Kai Nielsen.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel i december 1954.

(Foto: Poul Petersen)

Hjemmeværnets Musikkorps Slagelse i 1954.

(Foto: Musikkorpsets Jubilæumsskrift)

Hjemmeværnsregion IVs Musikkorps Odense på march i Nyborg 1954.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Nyborg)

1. Regiments Musikkorps en vinterdag i Kastellet 1955. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Værneplightig tubaist i 1. Regiments Musikkorps 1955, Jørgen Voigt Arnsted, med signalhorn.

(Foto: Jørgen Arnsted)

1955 - soldaterjubilæum i Kastellet. 1. Regimentsmusikkorps ved koncert på Esplanaden og indmarchen i Kastellet. Vicemusikdirigent Gervig Christoffersen dirigerer og stabstambour Raymond Kamper leder paraden.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps under en musikprøve på musikstuen, Høvelte Kaserne 1955.

Nederste billede fra venstre: Raymond Kamper, musikdirigent Aage V. Beyer, Olaf Jensen (ved xylofonen), Gervig Juul Christoffersen, og Vagn Østerballe.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Rønne 1955. Musiker Poul Ivan Møller er solist på trombone.

(Foto: Jørgen Arnsted)

1. Regiments Musikorps spiller på Frederiksberg omkr. 1955.

(Foto: Danske Billeder)

2. Regiments Musikkorps og yderligere et musikkorps (3. eller 6. Regiments) på march i Haderslev i 1955.

(Pressefoto)

2. Regiments Musikkorps spiller i 1955 i anledning af 35 året for genforeningen. Musikdirigent Bue Lund Nielsen dirigerer.

(Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

2. Regiments Musikkorps spiller i 1955 i Varde. Musikdirigent Bue Lund Nielsen dirigerer.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

3. Regiments Musikkorps 1955 med musikdirigent Jens Brøndum foran tubaerne.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

5. Regiments Musikkorps 1955.

Bagerste række fra venstre: H. Sejer Hansen, Vilhelm Eriksen, René Juul Christoffersen, Nielsen, Henning Nielsen, værnepligtig, Bruno Rohde, Kurt Petersen (Lille-Kurt), Tuck Juul Christoffersen, Finn René Jørgensen og I.A. Wallin. Forreste række fra venstre: Svend Aage Schomburg, Mortensen (Lille-Morten), Jørgen Nielsen, værnepligtig, musikdirigent Villy Hansen, værnepligtig, P. Daugaard, Oluf Larsen, F.K. Krüger Rasmussen og H. Veeser Rasmussen.

(Foto: privateje)

'Lille Morten, Jørgen Nielsen og musikdirigent Villy Hansen, 5. Regiments Musikkorps slukker tørsten i en pause 1955.

(Foto: Jørgen Arnsted)

5. Regiments Musikkorps giver koncert et sted på Sjælland 1955.

Fra venstre: Værnepligtig Kjær, Veeser (med tuba næsten skjult), H. Sejer Hansen, E. Daugaard, Tuch Juul Christoffersen, Finn René Jørgensen, Henning Larsen og A. Wallin.

(Foto: Finn René Jørgensen)

6. Juli 1955 i Fredericia. 6. Regiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen passerer General Bülows buste.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps omkr. 1955. Musikdirigent Villy Hansen dirigerer

(Foto: Erik Jensen)

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Kai Nielsen omkr. 1955 på Amalienborg.

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel forlader kasernen 1955.

(Forsidefoto fra bogen 'Danmark i Billeder')

Vagtparade i december omkr. 1955. Stabstambour Leo Sevel.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

>

Livgardens Musikkorps giver koncert under vagtafløsningen 1955.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps i rød galla omkr. 1955. Musikdirigenten er Kai Nielsen.

(Foto: Postkort)

Livgardens Musikkorps i Dronningens Tværgade 1955 - i fugleperspektiv.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Livgarden på march gennem byen omkr. 1955 - fuldt feltmæssig.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgarden med musik- og tambourkorps i Jægersprislejren omkr. 1955.

(Foto: Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv)

Fransk statsbesøg i 1955. Kong Frederik konfererer med musikdirigent Kai Nielsen på Ndr. Toldbod.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel 1955.

(Foto: Stereoskopklubben. Registrant over Danske Stereoskopbilleder))

Vagtparaden og Livgardens Musikkorps i rød galla på kongens fødselsdag 1956. I spidsen stabstambour Leo Sevel.

I første geled ses fra venstre: Georg Tannis, Dan Glæsel, Hans Oscar Nielsen (bag Sevel går Flensborg) og Karlo Petersen. I andet geled ses, fra venstre: Leif Larsen, Carl Andreasen, og Arne Nygaard. I tredie geled ses mellem Tannis og Andreasen, Henry Jensen. Musikeren med bækkenerne er Preben Beyer, musikeren med fagotten er Mogens Absalonsen. Den kæmpehøje musiker mellem bækkener og fagot kan være fløjtisten Franz Lesser.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps i rød galla omkr. 1956.

(Postkort)

I 1956 var der tattoo i Holbæk. Her ses 1. og 5. Regimenters Musikkorps. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer. På fløjen skimtes musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Soldaterforenings jubilæum 1956. Indmarch i Kastellet 1. Regiments Musikkorps i spidsen. Stabstambour er Gervig Christoffersen.

(Foto: Jørgen Arnsted og 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiment på parade på Høvelte Kaserne 1956. Musik- og Tambourkorpset på fløjen.

(Foto Preben Holk)

1. Regiments Musikkorps med stabstambpur Gervig Christoffersen i spidsen for en parade passerer Blovstrød Kro 1956.

(Foto Preben Holk)

1. Regiments Musikkorps i Hillerød på Isteddagen, juli 1956.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps foran dækningsstyrken på Høvelte Kaserne 1956.

(Foto: Preben Holk)

1. Regiments Musikkorps på march i Holbæk 1956. Stabstambour er Gervig Juul Christoffersen.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

Koncert med 1. Regiments Musikkorps i Brændegaardshaven på Bornholm 1956.

Fra venstre: A.O.Rasmussem (med ryggen til) P.E. Dyling, Vpl. musiker Jørn Nilsson og vpl. musiker Per Nielsen.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps giver koncert på Torvet i Rønne 1956.

Fra venstre: (skjult) Martin Rosenkvist, vpl. musiker Georg Riiser, P.E. Dyling (lilletromme)Vpl. musiker Jørgen Voigt Arnsted, Børge Rasmussen og H.M. Jensen.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps besøger Växsjö (besøg hos det derværende musikkorps) 1956.

Fra venstre: Gervig Juul Christoffersen, Karlo Nielsen, P.E.Dyling, Martin Rosenkvist, H.M.Jensen, H.W.Sørensen (i profil), Paul Jacobsen, A.O.Rasmussen, Egon Henriksen, Raymond Kamper (helt skjult), Aksel Bøgeskov (ser mod venstre) Erik Grønsved, Vagn Østerballe, Carsten Larsen, Halvor Laursen, Poul Ivan Møller, Børge Rasmussen, helt skjult vpl. musiker til frivillig eftertjeneste Oscar Sørensen, vpl. musiker Olaf Jensen, vpl. musiker Mogens Sørensen, vpl.musiker Jørgen Voigt Arnsted, vpl. musiker Svend Arentzen og musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Vagn Østerballe)

2. Regiments Musikkorps spiller på Varde Kaserne 1956, under ledelse af musikdirigent Bue Lund Nielsen.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps 1956.

(Foto: Privateje)

6. Regiments Musikkorps og musikdirigent H. W. Kofoed 1956 på kasernen i Odense.

(Foto: Privateje)

Hjemmeværnsmusikkorpset i Aarhus 1956 med musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Et af Luftmeldekorpsets (hjemmeværnets) Musikkorps i Kølvrå 1956.

(Foto: Arkiv.dk)

Kvindeligt Marinekorps (Kvindelige Marinerers) Musikkorps under korpsets 10 års jubilæumsparade i 1956.

(Screen-shot fra ugerevy)

2. Regiments Musikkorps på march i Haderslev 1957.

(Foto: Jørgen F. Hildebrandt)

Fra april 1947 havde hæren et kommando i Tyskland - først i Jever og fra 1949 i Itzehoe i Holsten. Her er 3. Regiments Musikkorps på march i Itzehoe 1957. Musikdirigent Jens Brøndum på fløjen.

(Foto: Museet på Koldinghus)

I 1957 havde Vordingborg kongebesøg. Her er musikdirigent Villy Hansen klar til at musicere med 5. Regiments Musikkorps.

(Foto: Vordingborg Stadsarkiv)

6. Regiments Musikkorps i Itzehoe 1957. Samme sted som fotoet ovenfor (se butiksskiltet).

(Foto: Folk & Værn)

Hjemkomstparade for Det Danske Kommando i Tyskland 1957. Forrest 3. Regiments Musikkorps.

(Foto: Ole Sørensen)

3. Regiments Musikkorps dirigeres af musikdirigent Jens Brøndum 1957.

(Foto: Torolf Mølgaard)

Valdemarsdag 1957 i Aarhus. Yderst til venstre et af regimentsmusikkorpsene - formentlig 3. Regiments.

(Foto: Aarhus Lokalhistoriske Samling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg på kongens fødselsdag 1957.

(Foto: Billed-Bladet)

Vagtparaden på Amalienborg 1957. Stabstambour er Leo Sevel.

(Postkort)

Vagtparaden ændrede i 1957 sin rute. Her er sidste parade ad Købmagergade. Stabstambour Sevel får overrakt blomster. De to gardere på siden af musikkorpset er med for at bære evt. lomsterbuketter.

(Foto: Erik Petersen)

Hornblæsere fra Den Kongelige Livgarde 1957.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde i 300 år')

Efter ungarnopstanden i 1956 måtte op mod 200.000 ungarere flygte fra det kommunistiske styre. Danmarks Radio arrangerede 3 store indsamlingsshows i foråret 1957 til fordel for de ungarske flygtninge. 6. Regiments Musikkorps fra Odense, den Kongelige Livgardes Tambourkorps og Hjemmeværnsregion VIs Musikkorps fra København mødte op og bidrog til underholdningen i Radiohusets Koncertsal.

(Foto: Danmarks Radios billedarkiv)

Jyske Telegrafregiments Orkester i spidsen for jubilæumsparaden i Aarhus 1957.

Enkelte regimenter oprettede værnepligtige 'uofficielle' orkestre, hvis der var nok af musikalske værnepligtige. Det var der i Jyske Telegrafregiment, der blandt de indkaldte havde mange skolelærere og organister. Uniformeringen var sorte støvler, gule gamacher og seletøj og blå hjælm - regimentets farver. Orkestret måtte ikke hedde 'musikkorps', da det ikke var et af hærens professionelle musikkorps.

Redaktøren af dette værk havde fornøjelsen af at spille i dette orkester i 1960/61. En pensioneret regimentsmusiker fra Aarhus var instruktør. Når vi spillede koncerter dirigerede 498208 Anders Riber - han blev senere domorganist i Aarhus Domkirke.

(Foto: Bjørn André Venge - Aarhusarkiverne)

Jyske Dragonregiments Trompeterkorps 1957.

(Foto: Regimentet)

I 1958 var der tattoo på Aarhus stadion med deltagelse af flere af regimentsmusikkorpsene - bl.a. 6. Regiments Musikkorps. Her øves på finalen med musikdirigent H. W. Kofoed.

(Foto: H. Alex Hansen)

1. Regiments Musikkorps giver koncert på Rådhuspladsen i København 1958.

(Foto: Jørgen Arnsted)

1. Regiments Musikkorps på Rådhuspladsen 1958. Yderst til venstre musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Vagn Østerballe)

Musiker i 1. Regiments Musikkorps, Mogens Sørensen, 1958. Mogens Sørensen overgik senere til Sjællandske Livregiments Musikkorps og blev mest kendt som meget brugt pianist med sin trio i TV.

(Foto: Preben Holk)

Efter en koncert med 1. Regiments Musikkorps 1958. Musiker Jørgen Voigt Arnsted, ved at pakke podiet sammen.

(Foto: Preben Holk)

Efter en koncert med 1. Regiments Musikkorps 1958. Musikerne P.E. Dyling og Martin Rosenkvist pakker sammen.

(Foto: Preben Holk)

Vagtparaden til Kastellet med 1. Regiments Musikkorps og Tambourkorps i spidsen 1958.

(Foto: Preben Holk)

2. Regiments Musikkorps foran Haderslev Kaserne under prøver til Stor Tappenstreg ved lysfesten 1958. Musikkorpset er i gang med 'forgattering' og skal 'koble' sig på tappenstregkommandoet. Derfor er musikkorpset i omvendt formation med slagtøjet forrest. Foran dem er det musikdirigent Bue Lund Nielsen.

(Foto: Bente Ibenfeldt)

2. Regiments Musikkorps foran Haderslev Kaserne 1958. Læg mærke til de helt (for dansk eksercits) atypiske høje armsving (også på foto fra Braine 1960).

(Foto: Aksel Larsen)

2. Regiments Musikkorps 1958.

(Foto fra bladet 'Nodestolen')

2. Regiments Musikkorps som 'Glenn Miller-Band' omkr. 1958. Musikdirigent Bue Lund Nielsen dirigerer.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

2. Regiments Musikkorps spiller koncert i Haderslev omkr. 1958 med Bue Lund Nielsen som dirigent.

(Foto: Uwe Brodersen)

Musikdirigent ved 3. Regiments Musikkorps Jens Brøndum i Grenaa 1958.

(Foto fra smalfilm)

5. Regiments Musikkorps til parade ved Gardehusarregimentet 1958. På fløjen musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

5. Regiments Musikkorps fører 1. Regiments Soldaterforenings jubilæumsparade ind i Kastellet 1958. På fløjen musikdirigent, Villy Hansen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

5. Regiments Musikkorps spiller skolekoncert i Haslev i 1958.

(Foto: Haslev Lokalarkiv)

Afskedsparade i Itzehoe 1958. 6. Regiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen og musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Rigsarkivet og H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps med stabstambour Niels Danielsen 1958.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

Musikere fra 6. Regiments Musikkorps holder pause under en forældredag på Varde Kaserne 1958.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikdirigent Hans W. Kofoed indførte forsøgsvis saxofoner i 6. Regiments Musikkorps. De fleste militærmusikere mestrede flere instrumenter, og i dette musikkorps var der 4 udmærkede saxofonister - fra venstre: Børge Hansen (basun), Holger Hansen (althorn), H. Alex Hansen (cornet) og Arne Kærslund (trompet).

Billedteksten i Fyens Stiftstidende 17. februar 1958 lyder: "Fyens Livregiments fortrinlige orkester overraskede i gaar de mange tilhørere i Odense Raadhushal med saxofoner, som musikdirigent Kofoed i et interview i Fyens Stiftstidende forleden hævdede bør findes i et moderne militærorkester. Resultatet var straalende, og begejstringen ville næsten ingen ende tage, f.eks. da orkestret spillede udtog af operetten "Kiss me Kate"..."

(Foto: Fyens Stiftstidende)

Den fynske afdeling af Soldaterforeningen 'Dannevirke' kunne i 1958 fejre sit 50 års jubilæum. Her spiller 6. Regiments Musikkorps foran soldaterhjemmet på Sdr. Boulevard.

(Foto: Odense Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Leo Sevel i spidsen passerer Kgs. Nytorv 1958

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel 1958.

Musikerne er fra venstre: Karlo Petersen, Hans Oscar Nielsen, Ove Holm Larsen, Dan Glæsel, Georg Tannis, Kjeld Rud Petersen, Jens Peder Pedersen, Emil Jensen (næsten skjult), Finn René Jørgensen, John Hindsberg, Adler Juul Christoffersen, Henning Kastrup Hansen og Mogens Absalonsen (med fagotten).

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel 1958.

(Postkort)

I anledning af Livgardens 300 års jubilæum er der parade gennem København. Her passeres Kgs. Nytorv.

(Foto: Jørgen Arnsted)

I anledning af Den Kongelige Livgardes 300 års jubilæum i 1958, var alle landets militære musikkorps samlet i København. Her er et foto fra Tivoli, hvor de 5 regimentsmusikkorps samlet spiller koncert på 'Plænen' i Tivoli. Livgardens Musikkorps er øjensynligt ikke med (der er ingen klarinetter).

(Foto: Københavnerbilleder)

Jubilæumsparaden 1958 defilerer forbi Kong Frederik på Amalienborg Slotsplads. Livgardens Musikkorps nederst i billedet.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

H.M. Kongen passerer Livgardens Musikkorps under jubilæunsparaden på Rosenborg 1958. Stabstambour Leo Sevel aflægger honnør.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg 1958.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Fra Livgardens 300 års jubilæum. Stabstambour Leo Sevel i samtale med Victor Borge.

(Foto fra Leo Sevels fotosamling)

Livgardens Musikkorps - formentlig på kongens fødselsdag 1958.

Fra venstre: Torolf Mølgaard, Dan Glæsel, Hans Just Rasmussen, Jens Peder Pedersen, Ove Holm Larsen, Erik Gebert, Hakon Finn Hansen, Leo Sevel, Arne Nygaard Petersen, Kjeld Rud Pedersen og Karlo Pedersen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps - formentlig på kongens fødselsdag 1958. Musikdirigent Kai Nielsen afventer, at kongen kommer ud på balkonen.

Musikerne er fra venstre: Poul Søller, Jørgen Voigt Arnsted, Arne Nygaard, ?, Dan Glæsel (næstenj skjult), Torolf Mølgaard, Finn René Jørgensen, Ove Holm Larsen, Frode Holdgaard, Halvor Laursen, Hans Just Rasmussen og Emil Jensen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musiker i Livgarden Torolf Mølgaard - senere kendt jazzmusiker - 1958.

(Foto: Torolf Mølgaard)

Livgardens Musikkorps spiller på Rådhuspladsen 1958. Forrest Torolf Mølgaard.

(Foto: Torolf Mølgaard)

Den mest berømte lejlighed, hvor Søværnets Trommekorps blev samlet, var i forbindelsen med Livgardens 300-års Jubilæum i 1958, hvor Søværnet i 4 dage overtog palævagten på Amalienborg - herunder også vagtparaden. Dette er altså et foto fra en meget usædvanlig vagtparade.

(Foto ukendt)

Et andet foto fra Holmen formentlig fra 1958, hvor Søværnets Trommekorps var etableret.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Søværnets Trommekorps i Aarhus 1958.

(Foto: Ib Hansen - Aarhusarkiverne)

Søværnets Trommekorps på parade omkr. 1958.

(Foto: Anne Marie Madsen)

Parade på Valdemarsdagen 1958 i Aarhus. Jyske Telegrafregiments værnepligtige musikkorps ses på fløjen.

(Foto: Lokalhistorisk samling, Aarhus)

I 1959 blev der dannet et NATO Band, bestående af musikere fra alle NATO-landene. Dirigent var H.C.W. van Diepenbeeck. Fra Danmark deltog Søren Hansen (1. Regiments Musikkorps), Bjarne Nielsen (3. Regiments Musikkorps), Svend Petersen og Kaj Kruse (2. Regiments Musikkorps) samt Holger Hansen (6. Regiments Musikkorps). De to sidstnævnte var til daglig messingblæsere, men spillede i NATO Band på deres oprindelige hovedinstrument, klarinet. Planerne var, at dette musikkorps skulle dannes hvert år - dels til NATO-tattoo og dels til en koncertturné. Men 1959 blev det eneste år, hvor NATO Band eksisterede i 2 måneder.

(Foto: Niels Johannes Hansen)

1. Regiments Musikkorps i feltuniform 1959. Stabstambour er Gervig Christoffersen.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps giver koncert på telegrafkasernen i Høvelte omkr. 1959. Vivemusikdirigent Paul Jacobsen (senere musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps) har ved den lejlighed overtaget dirigentstokken.

(Foto: Vagn Østerballe)

1. Regiments Musikkorps 1959. Soldaterjubilæum i Kastellet.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

1. Regiments Musikkorps 1959.

Synlige musikere er fra venstre: Erik Grønsved, Oscar Sørensen, Svend Arntzen, Paul Jacobsen, Aksel Larsen og Børge Wilken. Yderst til højre, Karlo Nielsen. Musikdirigent Aage V. Beyer i midten.

(Foto: Privateje)

1. Regiments Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer 1959.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

1. Regiments Musikkorps på Rådhuspladsen i København 1959. Musikdirigent Aage V. Beyer på podiet.

(Foto: Jørgen Voigt Arnsted)

3. Regiments Musikkorps på march omkr. 1959.

(Foto: Gamle Viborg Billeder)

3. Regiments Musikkorps spiller for et stort publikum i Holstebro omkr. 1959.

(Foto: Holstebro Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps giver koncert i 1959, dirigeret af musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

6. Regiments Musikkorps på 'julemarch' i Odense 1959. Musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Fynske Medier)

Musikerne fra 6. Regiments Musikkorps 1959. Musikdirigent Hans W. Kofoed med piben.

(Foto: H. Alex Hansen)

6. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen under en parade på Aarhus Stadion 1959.

(Foto: Børge André Venge - Aarhusarkiverne)

Vagtparade 1959. Stabstambour Leo Sevel.

Musikere i første række fra venstre: Georg Tannis, Dan Glæsel (senere musikdirigent ved Falsterske Fodregiments Musikkorps), Arne Nygaard, Hans Oscar Nielsen og Karlo Petersen (efterfulgte i 1961 Sevel som stabstambour).

(Foto: Jørgen Arnsted)

Nyansat tubaist i Livgardens Musikkorps Jørgen Voigt Arnsted, 1959.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps på vagtparade gennem København 1959.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps giver koncert på Rosenborg Kaserne 1959.

Fra venstre: Ryggen af Emil Jensen, Finn Hansen, Kjeld Rud, Just Rasmussen, Halvor Laursen, Karlo Petersen, (delvis skjult) Jørgen Arnsted, Hans Oskar Nielsen, (næsten skjult) Arne Nygaard og Dan Glæsel.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Den afløste vagtstyrke fra Amalienborg, vender hjem til Rosenborg Kaserne 1959.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps i garnisonsuniform spiller på Gothersgade Kaserne 1959. Musikdirigent Kai Nielsen på podiet. I forreste række som nr. 3 fra venstre ses Arne Ole Stein.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Stabstambour Leo Sevel modtager noderne til 'Stabstambour Sevels March' af komponisten, Svend Gyldmark. 1959.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus under en parade på Rosenholm Herregård 1959.

(Foto: Bjørn André Venge - Aarhusarkiverne)

Jyske Telegrafregiments Orkester 1959 med fenrik Eskildsen som stabstambour.

(Foto: Telegrafregimentets Historiske Samling)

Fortsæt til fotos fra perioden 1960 til 1969