Fotos af øvrige musikkorps.

Her er fotos af musikkorps ved Bornholms Væbning (deltids musikkorps), i Dansk Vestindien og de halvofficielle mulikkorps i sikringsstyrken under 1. verdenskrig. Efter 1940 opstod der hist og her værnepligtige uofficielle musikkorps.

Dansk Vestindien:

Den Vestindiske Hærstyrke med musikkorpset på fløjen paraderer ved guvernør Arendrups afrejse i 1893. Læs mere om hærstyrken og dens musikkorps ved foto i 1905.

(Fotos: Det Kgl. Bibliotek)

Overhornblæser Vilhelm Bartholin Tuxen, Den Vestindiske Hærstyrkes Musikkorps 1893. Tuxen var dirigent for den del af musikkorpset, der havde garnison på St. Croix.

(Foto: Vibeke Tuxen)

Garnisonen trækker op i Christiansted, Dansk Vestindien. Den Vestindiske Hærstyrke med musikkorps 1898.

(Fotos: Peter Elfelt. Registrant over danske Stereskopbilleder)

Den Vestindiske Hærstyrke med musikkorps omkr. 1905. Hærstyrken blev nedlagt i 1906 og erstattet af et gendarmerikorps - også med et 9-mands musikkorps. Se billeder under 1907.

(Fotos: Det Kgl. Bibliotek)

Kong Christian IXs død og tronskiftet 1906 blev markeret i Dansk Vestindien (St. Croix) ved en parade med Den Vestindiske Hærstyrke. Hærstyrkens musikkorps ses på paradens højre fløj.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer på march 1907.

(Foto: Michael Lind)

Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer 1907.

(Foto: Michael Lind)

Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer 1907.

(Foto: Michael Lind)

Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer 1907.

(Foto: Michael Lind)

Musikere i Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer 1907.

(Foto: Michael Lind)

Et spændende foto fra Christiansted, De Vestindiske Øer 1914 - The Juvenile Band med dirigenten Alton Augustus Adams yderst til venstre. Adams blev født i Charlotte Amalie i 1889. Han kom i lære som tømrer og skomager, men det blev musikken der kom til at skabe rammen om hans liv. I 1906 kom han ind i sit første band og stiftede selv i 1910 The Adams Juvenile Band. Kort efter Amerikas overtagelse af øerne i 1917 fik bandet engagement i United States Navy og blev på denne måde det første flådemusikkorps med afro-amerikanere siden 1812. Alton Augustus Adams blev dermed den første farvede dirigent i United States Navy. I 1919 komponererede Adams marchen Virgin Islands March, som i 1982 blev øernes officielle nationalmelodi. Adams havde i mellemtiden været et aktivt menneske, der havde virket som bl.a. musikanmelder, dirigent, hotelejer og var meget socialt engageret. Han døde nogle få uger efter sin 98 års fødselsdag i 1987.

(Foto: Michael Lind)

De Vestindiske Øer 1914 - The Juvenile Band.

(Foto: Julian Sonne)

<

De Vestindiske Øer 1914 - The Juvenile Band.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Fra 1910 blev dansk militærmusik i Dansk Vestindien gradvist overtaget af skiftende skibsmusikkorps fra Marinens Musikkorps.

Bornholms Væbnings Musikkorps:

Bornholms Væbning holder middagshvil under en manøvre på Hasle Fælled 1899. Teksten bag på billedet er: "Efter at dram og mad var sat til livs, spillede væbningens musikkorps op til dans, og så blev de unge piger svunget lystigt på Fælledens grønsvær."

(Foto: Bent Kjøller)

Bornholms Væbning på ved over Store Torv i Rønne med musikkorpset i spidsen omkr. 1900. Bornholms Væbnings Musikkorps var et ’officielt’ musikkorps, men med deltidsmusikere. Kun overhornblæseren var fuldtidsansat.

(Håndkoloreret postkort)

Bornholms Væbning med musikkorps på parade på Store Torv i Rønne 1908.

(Postkort)

Bornholms Væbnings Musikkorps 1909.

Fra venstre: Overhornblæser (dirigent) Peter Andersen, Georg Ambrosen, Anton Boss, Mads Chr. Jensen, Albert Pedersen, Hans Chr. Jensen, Andr. H. Jensen, H. Chr. Schou, Jens Bidstrup, Victor Hjorth.

(Foto: Skaarup: 'Med Klingende Spil')

Bornholms Væbnings Musikkorps spiller på Store Torv i Rønne 1912 - formentlig i forbindelse med Kong Christian X's besøg på øen.

(Foto: Rønne Byforening)

Kong Christian X i Almindingen på Bornholm 1912. Bornholms Væbnings Musikkorps ses lige bag ved kongen.

(Foto fra bogen 'Klingende Spil')

Bornholms Væbnings Musikkorps omkr. 1922.

Fra venstre: Musikdirigent Peter Andersen, Chr. Lau, Anton Boss, Georg Ambrosen, Andr. H. Jensen, Hans Jensen, Victor Hjorth, Jens Bidstrup, H. Chr. Schou og Albert Pedersen.

(Foto: Skaarup: 'Med Klingende Spil')

Bornholms Væbnings Musikkorps 1929.

Fra venstre: Chr. Lau, H. Chr. Jensen, Andr. H. Jensen, Georg Ambrosen, musikdirigent Peter Andersen, Albert Pedersen, Victor Hjorth, Jens Bidstrup, Julius Nielsen og M. Kjøller.

(Foto: Rigsarkivet)

Bornholms Væbnings Musikkorps 1929 - samme tid og sted som det ovenstående billede, men denne gang med instrumenter og kepi.

(Foto fra bogen 'Med Klingende Spil')

Bornholms Værns Musikkorps blev nedlagt i 1929. Militærmusik på Bornholm blev nu varetaget af hærens øvrige musikkorps på korte besøg.

De halvofficielle musikkorps i sikringsstyrken:

Et godt eksempelt fra 1914 på at der manglede militærmusik. Her ledsager det lokale civile hornorkester en parade i Sikringsstyrken.

(Foto: Vendsyssel Historiske Arkiv)

Sikringsstyrken med musikkorps foran Lyngby Station 1914.

(Foto: Kgs. Lyngby stadsarkiv)

Sikringsstyrken på parade med musikkorps i Skive 1914.

(Foto: Skive Lokalarkiv)

24. Bataljons frivillige Musikkorps af sikringsstyrken 1914.

(Foto: Warmi Hansen)

29. Bataljons frivillige Musikkorps 1914. Her er det en musiker fra regimentets musikkorps der leder musikkorpset.

(Postkort)

32. Bataljons frivillige Musikkorps i Ermelundslejren 1914.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

32. Bataljons frivillige Musikkorps i Ermelundslejren 1914.

(Foto: Warmi Hansen)

32. Bataljons frivillige Musikkorps i Ermelundslejren 1914.

(Foto: Tøjhusmuseet)

Endnu et af de frivillige værnepligtige bataljonsmusikkorps 1914.

(Foto: Privateje)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps 1915.

(Foto: Svinninge Lokalhistoriske Arkiv)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps 1915.

(Postkort)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps var ved Vestenceinten 1914-18.

(Foto: Warmi Hansen)

29. Bataljons frivillige Musikkorps 1915. I midten dirigenten, en musiker fra 9. Regiments Musikkorps.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Sikringsstyrkens 10. Bataljons frivillige Musikkoprs omkr. 1915.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Støvring Kommune)

Batteriet Bardenfleths frivillige musikkorps. Batteriet var stationeret på Slipshavn ved Knudshoved 1914-18.

(Foto: Warmi Hansen)

Christian Nørgaard Rasmussen 1916 - formentlig musiker i et af de frivillige bataljonsmusikkorps i dækningsstyrken.

(Foto: Arkiv.dk)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps 1915.

(Foto: Svinninge Lokalhistoriske Arkiv)

Ingeniørregimentets 2. Bataljons frivillige Musikkorps i fodfolksuniform, men med ingeniør-huemærke. Bataljonen og musikkorpset var stationeret i Tune-stillingen 1914-1918.

(Foto: Warmi Hansen)

9. Regiments 6. Bataljons frivillige Musikkorps 1916. Dirigent er Sergent Kjær fra regimentets musikkorps.

(Foto: Arkiv.dk)

9. Bataljons frivillige Musikkorps 1916. I midten dirigenten, en musiker fra regimentets musikkorps.

(Foto: Byarkivet Horsens)

29. Bataljons frivillige Musikkops Viborg 1916. I midten dirigenten, overhornblæser Thorvald Flemming fra 9. Regiments Musikkorps.

(Foto: Rigsarkivet)

Artillerimusikkorps giver koncert på Lyngby Fort 1916. Kan være et frivilligt værnepligtigt musikkorps, hvad størrelse og aldersfordeling kunne tyde på.

(Foto: Tøjhusmuseet)

Værnepligtigt bataljonsmusikkorps fra sikringsstyrken 1914-18 formentlig fra Aalborg.

(Foto: Avisudklip, hvor en dame efterlyser navnene på musikerne)

2. Feltartilleriregiments 2. Bataljons frivillige Musikkorps 1917. Musikkorpset er nu væsentlig mindre end på fotoet fra 1915.

(Foto: Svinninge Lokalhistoriske Arkiv)

12. Bataljons frivillige Musikkorps 1917 uden for kaptajn Sonnes bolig i Prinsessegade i Fredericia.

(Foto: Fredericia Minder)

14. Bataljons frivillige Musikkorps omkr. 1917.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Artillerimusikkorps giver koncert på Lyngby Fort 1917. Kan være et frivilligt værnepligtigt musikkorps, hvad størrelse og aldersfordeling kunne tyde på.

(Foto: Tøjhusmuseet)

10. Bataljon af sikringsstyrken på manøvre 1918. Bataljonens frivillige musikkorps er med.

(Foto: Arkiv.dk)

29. Bataljons frivillige Musikkorps af sikringsstyrken 1918.

(Foto: Rigsarkivet)

Efter sikringsstyrkens hjemsendelse i 1918, forsvandt de frivillige musikkorps.

Øvrige musikkorps

Det Danske Kommando i Tyskland foran Gottorp Slot i Slesvig 1945. Regimentsmærkerne vider, at styrken kommer fra Dronningens Livregiment. Dette regimnt havde ikke et musikkorps, så der må være tale om et værnepligtigt 'uofficielt' musikkorps af værnepligtige, hvilket klarinettisten også indikerer.

(Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

Jyske Telegrafregiments Orkester i spidsen for jubilæumsparaden i Aarhus 1957.

Enkelte regimenter oprettede værnepligtige 'uofficielle' orkestre, hvis der var nok af musikalske værnepligtige. Det var der i Jyske Telegrafregiment, der blandt de indkaldte havde mange skolelærere og organister. Uniformeringen var sorte støvler, gule gamacher og seletøj og blå hjælm - regimentets farver. Orkestret måtte ikke hedde 'musikkorps', da det ikke var et af hærens professionelle musikkorps.

Redaktøren af dette værk havde fornøjelsen af at spille i dette orkester i 1960/61. En pensioneret regimentsmusiker fra Aarhus var instruktør. Når vi spillede koncerter dirigerede 498208 Anders Riber - han blev senere domorganist i Aarhus Domkirke.

(Foto: Bjørn André Venge - Aarhusarkiverne)

Parade på Valdemarsdagen 1958 i Aarhus. Jyske Telegrafregiments værnepligtige musikkorps ses på fløjen.

(Foto: Lokalhistorisk samling, Aarhus)

Jyske Telegrafregiments Orkester 1959 med fenrik Eskildsen som stabstambour.

(Foto: Telegrafregimentets Historiske Samling)

I 1959 blev der dannet et NATO Band, bestående af musikere fra alle NATO-landene. Dirigent var H.C.W. van Diepenbeeck. Fra Danmark deltog Søren Hansen (1. Regiments Musikkorps), Bjarne Nielsen (3. Regiments Musikkorps), Svend Petersen og Kaj Kruse (2. Regiments Musikkorps) samt Holger Hansen (6. Regiments Musikkorps). De to sidstnævnte var til daglig messingblæsere, men spillede i NATO Band på deres oprindelige hovedinstrument, klarinet. Planerne var, at dette musikkorps skulle dannes hvert år - dels til NATO-tattoo og dels til en koncertturné. Men 1959 blev det eneste år, hvor NATO Band eksisterede i 2 måneder.

(Foto: Niels Johannes Hansen)

Jyske Telegrafregiments Orkester 1960. I midten stabstambour, fenrik Eskildsen.

(Foto fra bogen 'Langelandsgades Kaserne 100 år')

Jyske Telegrafregiments Orkester i spidsen for regimentet på Ringgaden i Aarhus 1960.

(Foto: Børge André Venge - Aarhusarkiverne

Jyske Telegrafregiments Orkester 1961 under chefskifte-paraden i Jyske Telegrafregiment. Forrest stabstambour Eskildsen.

(Foto: Jørn Timm - Aarhusarkiverne)

Gardehusarregimentets trompetere på regimentets fødselsdag 1962.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Jyske Telegrafregiments Orkester spiller på Bispetorvet i Aarhus 1964.

(Foto: Jørn Timm - Aarhusarkiverne)

Danske Livregiments Tambourkorps 1967.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Sjællandske Livregiments Tambourkorps 1968.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Danske Livregiments Tambourkorps på Vordingborg Kaserne 1990.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

Kong Frederik VII's Hoboistkorps er Copenhagen Brass Quintet i uniformeret udgave. Kortset spiller på originalinstrumenter.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Mike Cholewa.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Niels-Erik Mogensen.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Thomas Bruun.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Martin Corfix.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Bjarne Rasmussen.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Kong Frederik VII's Hoboistkorps på Frederiksborg Slot 2015.

Fra venstre: Jesper Sode-Larsen, Martin Corfix, Niels Erik Mogensen, Jan Jørgensen, Thomas Bruun, Ian Price, Bjarne Rasmussen og Mike Cholewa.

(Foto: Hoboistkorpset)

Flyvestation Aalborgs Musikkorps 2017. Musikkorpset er et 'virksomhedsorkester' (i lighed med postorkestre og fabriksorkestre) og er ikke tilknyttet hjemmeværnet.

(Foto: Musikkorpset)