Fotos af Marinens Musikkorps og Søværnets Tamburkorps.

Marinens Musikkorps blev oprettet i 1857 med omkr. 25 musikere. Det var mere en 'musikorganisation' end et samlet musikkorps, idet musikerne var spredt ud på marinens skibe i flere små musikkorps - ofte bestående af 2-4 faste musikere suppleret med musikunderofficerer og værnepligtige musikmatroser. I 1911 blev musikkorpset skåret ned til 9 faste musikere. Men Marinen har altid været lidt mere kreative end hæren, så man ansatte nogle musikere som artillerister. Musikkorpset nedlagt i 1932. Herefter opstod der værnepligtige og uofficielle musikkorp og efter besættelsen samledes hornblæsere og trommeslagere ved Søværnet ved særlige lejligheder til 'Søværnets Trommekorps' (musikdelingen). I 1964 oprettes Søværnets Tamburkorps - i første omgang med signalinstrumenter, men er nu fuldt besat musikkorps.

Panserfregatten Peder Skrams musikkorps 1870.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Stabsmusiker Th. Becker, Marinens Musikkorps omkr. 1890.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Marinens Musikkorps 1894.

Liggende fra venstre en meget ung hornblæser af 2. klasse og senere musikdirigent ved Marinens Musikkorps, Sophus Lars Morten Kofoed. Hornblæser af 2 klasse og senere stabshornblæser, Jens Victor Th. Bentzen, står i 2. række som nr. 3 fra venstre.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Krydseren Heimdal søsættes 1894 - Marinens Musikkorps står på kajen.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Fregatten Fyn omkr. 1896. Fregattens musikkorps ses øverst til højre.

(Foto: CD'en 'På togt med Fregatten)

Panserskibet Helgolands musikkorps 1897.

(Foto Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps ombord på skruekorvetten Dagmar 1898.

(Foto Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps på panserskibet Odin 1900.

(Foto: Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Marinens Musikkorps på togt med krydseren Hekla 1905 - her fotograferet foran et spedalskhedshospital. Basunisten i midten er overhornblæser Sofus Kofoed.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps med stabshornblæser Th. Becker i sørgeprocessionen ved Kong Christian IXs bisættelse 1906.

(Postkort)

Marinens Musikkorps ombord på panserskibet Herluf Trolle 1906.

(Foto: Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Landgangskompagni med musikkorps fra Herluf Trolle i Nygade, Korsør omkr. 1907.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

>

Hornblæser af 1., grad i Marinens Musikkorps, Sophus Kofoed 1908.

(Foto: Nationalmuseet)

Overhornblæser ved Marinens Musikkorps, Sophus Kofoed 1910.

(Foto: Nationalmuseet)

Et af marinens skibsmusikkorps - formentlig 'Valkyriens' - med overhornblæser Sophus Kofoed i Dansk Vestindien 1910.

(Foto: Nationalmuseet)

Marinens Musikkorps 1912.

Første række fra venstre: Sofus Kofoed (senere stabshornblæser), C.H. Abrahamsen, Thorvald Lange (stabshornblæser), Victor Benzen (senere stabshornblæser). Anden række fra venstre: Georg Norgreen, Romeo Petersen, C. Carlsen, Einar Sørensen, Henry Jensen, Anton Larsen.

(Foto: Rigsarkivet)

Marinens Musikkorps i bisættelsesprocessionen ved Kong Christian IXs død 1912. Stabshornblæser Thorvald Lange på fløjen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Et af Marinens Skibsmusikkorps på De Vestindiske Øer omkr. 1913.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Krydseren Valkyriens musikkorps 1915 på Sct. Croix med overhornblæser Sophus Kofoed.

(Foto: Kurt Bang Petersen)

Krydseren Valkyriens musikkorps 1916 på parade 1915.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musiker i Marinens Musikkorps omkr. 1915 - Georg Emil Edvard Norgreen.

(Foto: Martin Corfix)

Et af Marinens Skibsmusikkorps 1915 om bord på et af skibene - omkr. 1915.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Besætningen fra 'Olfert Fischer' - med musikkorps - opmarcheret på kajen i Korsør 1915.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

I december 1915 løb det tyske marinefartøj 'Winz' på en mine i Langelandsbæltet. Der var 10 omkomne, del dels blev bjerget ind til Langeland hhv. Korsør. Den 20. december blev der holdt sørgehøjtidelighed i kapellet på Korsør Kirkegaard for 5 af de omkomne. Efter højtideligheden blev de 5 kister ført gennem Korsør til havnen. Forrest gik musikkorpset og landgangskompagniet fra fregatten 'Olfert Fischer'. Fra Korsør havn blev kisterne sejlet til et tysk orlogsfartøj, der lå for anker ud for Hou.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Panserskibet Herluf Trolles musikkorps med landgangskompagniet i Korsør Lystskov 1916.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Krydseren Valkyriens Musikkorps og overhornblæser Sophus Kofoed i spidsen for en parade på Sct. Croix 1916. Hjemmarch gennem Frederiksteds Hovedgade efter endt parade for chefen den 22. maj 1916.

(Foto: Kurt Bang Petersen)

Krydseren Valkyriens musikkorps - fanemarch på De Vestindiske Øer 1916. På fløjen overhornblæser Sophus Kofoed.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Overhornblæser Sophus Kofoed i Dansk Vestindien 1917 med Marinens (Krydseren Valkyriens) Musikkorps.

(Fotos: Nationalmuseet)

Paraden ved overdragelsen af de Vestindiske Øer, marts 1917. Til højre i billedet det amerikanske kontingent med et U.S. Navy Band på fløjen. Til venstre det danske kontingent med krydseren Valkyriens Musikkorps på fløjen. Begivenheden er omtalt i artiklen om Militærmusikken i marinen.

(Foto: Handels- og Søfartsmuseet)

Fra paraden ved overdragelsen af de Vestindiske Øer, marts 1917.

Øverst: Før paraden. Yderst til venstre krydseren Valkyriens Musikkorps. Blandt officererne til højre ses overhornblæser Kofoed med sin basun.

Nederst: Overdragelsesparaden med det amerikanske kontingent med et U.S. Navy Band på fløjen til højre. Til venstre det danske kontingent med krydseren Valkyriens Musikkorps på fløjen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Fra overdragelsesceremonien i Dansk Vesti8ndien, marts 1917. Den danske styrke med 'Valkyriens' (Marinens) Musikkorps under forbidefilering.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Et af Marinens skibsmusikkorps spiller på Marinestation Slipshavn 1918 under ledelse af overhornblæser Sophus Kofoed som forblæser.

(Foto: Kurt Bang Petersen)

Marinens Musikkorps ved viceadmiral Kofoed-Hansens begravelse 1918.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Skruekorvetten Ingolfs musikkorps 1918.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Skruekorvetten Ingolfs musikkorps 1918.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Krydseren Gejsers musikkorps 1919.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Fra Krydseren Gejsers togt 1919. Marinens Musikkorps musicerer på skiber og under landgangen i Bergen med landgangskompagniet.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Valkyriens Musikkorps spiller under kadettogt til Funchall, Madeira 1919. Kadet, Kronprins Frederik, betjener stortromme/bækken. Togtet blev udvidet, idet man i sejlede hjem via Alexandria og Malta for at medtage i alt 160 løsgivne sydslesvigske krigsfanger til Danmark.

(Foto fra bogen 'Kongen')

Olfert Fischers musikkorps 1920.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Sønderjysk Kommando ankommer til Sønderborg 1920. Paraden ledsages musikalsk af 3. og 4. Regimenters samlede musikkorps samt Marinens Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek og Sønderborg Lokalarkiv)

Marinens Musikkorps i Sønderborg 1920.

(Foto: Preben Nielsen)

Marinens Musikkorps på vej til Dybbøl Banke 1920.

(Foto: Museum Sønderjylland)

Marinens Musikkorps på Dybbøl Banke 1920. Overhornblæser Sophus Kofoed på højre fløj; Kronprins Frederik fører fanen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Kronprins Frederik dirigerer Marinens Musikkorps i 1921 ombord på 'S/S Island'.

Kong Christian X og Dronning Alexandrine, ledsaget af Kronprins Frederik og Prins Knud, besøgte Grønland ombord på DFDS skib 'Island' Det blev anset for risikabelt at sejle dertil med krydseren 'Valkyrien', som blev liggende i Reykjavik. Skibet blev ledsaget af inspektionsskibet Fylla. Valkyriens Musikkorps flugte med over på 'Island'. I baggrunden Kong Christian X.

(Foto fra bogen Flåden i 475 år)

Flaghejning med Skansevagt og musikkorps på Herluf Trolle i Sønderborg 1921.

(Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps tidligt forår 1923.

Fra venstre: G. Lorentsen, J. Nielsen, Knud Bentzen, N. Petersen, musikdirigent Sofus Kofoed, R. Rasmussen, H. Jensen og Georg Norgreen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Artilleriskibet Niels Juel i Buenos Aires, december 1923. Landgangskompagni opstillet med musikkorpset på højre fløj.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

I 1923 holdt marinen flådeøvelser i Lillebælt. I den forbindelse havde Assens havn besøg af en del af marinens store skibe. Her marcherer mandskabet fra krydseren 'Gejser' gennem byen med skibets musikkorps i spidsen.

(Foto: Assens Lokalarkiv)

Krydseren Hejmdals Musikkorps på Island 1924. Forrest med kornetten under armen den senere musikdirigent Knud Bentzen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotosamling)

Krydseren Hejmdas musikkorps omkr. 1924 - hvil i grøftekanten under en marchtur.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotosamling)

Et af Marinens Musikkorps og et landgangskompagni på march i Middelfart omkr. 1924.

(Postkort)

Et af Marinens Musikkorps og et landgangskompagni på march i 1924.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Krydseren Hejmdals musikkorps i land under togt med krydseren Heimdal 1925. I midten Musiker G. Lorentsen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Artilleriskibet 'Niels Juels' musikkorps 1925.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Sofus Kofoed under et flådebesøg i Sønderborg 1925.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Krydseren 'Olfert Fischers' musikkorps 1926. Stående fra venstre: Lorenzen, Lange, musikdirigent Sofus Kofoed, Hans Larsen, Villy Andersen, Jensen og P. Holbeck. Siddende fra venstre: G. Mou og P. Jappe.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Artilleriskibet 'Niels Juels' musikkorps omkr. 1926. I midten med piccolo musiker Knud Bentzen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps 1927. Musikdirigent Sophus Kofoed midt i forreste række.

(Foto: Nationalmuseet)

Nyansat musiker i 1927 ved Marinens Musikkorps Hans Peter Nielsen. Han var senere mangeårig trompetist i Radiounderholdningsorkestret - og komponist til flere populære musikstykker - bl.a. 'Landsbypolka', 'Trompetpolka', 'De to Trompeter' og 'Skovtrolden'.

(Foto: Hans Peter Nielsen)

Kystforsvarsskibet 'Peder Skrams' musikkorps 1928.

(Foto: Keld Nielsen)

Krydseren 'Olfert Fischers'' musikkorps 1928.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Marinens Musikkorps 1928 under ledelse af Musikdirigent K. Bentzen i Marinekasernens gård på Holmen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps 1929 ombord på et af skibene.

(Foto: Keld Nielsen)

Kystforsvarsskibet 'Peder Skram's Musikkorps i spidsen for øvelseseskadrens landgangskompagni på march i Nyborg den 12. juli 1929. Eskadren havde base i Nyborg under øvelserne i Storebælt juli-september. Kronprins Frederik marcherer ved siden af fanen.

(Foto: Keld Nielsen)

Musiker i Marinens Musikkorps Hans Peter Nielsen 1930.

(Foto: Keld Nielsen)

Krydseren Hejmdals musikkorps omkr. 1930.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Nyansat musiker i Marinens Musikkorps Hans Oscar Nielsen. Han blev i 1932 afskediget, da hele den danske militærmusik uden for Livgarden blev nedlagt, men genansat i 1941 da 3. Regiments Musikkorps blev genoprettet. Hans Oscar Nielsen kom senere til Livgardens Musikkorps.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps med værnepligtige musikere på artilleriskibet 'Niels Juel' 1931. Billedet er fra et privar fotoalbun med teksten 'kongeturen til Island'.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Panserskibet Niels Iuels musikkorps på togt i Middelhavet 1931.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps 1931.

Fra venstre: E. Hartvig, H. Hansen, Sejer Hansen, G. Lorentsen, Knud V. Bentzen (musikdirigent), C. Petersen, B. Ildved, A. Nielsen, Hans Peter Nielsen, P. Olsen, F. Larsen, V. Jørgensen.

(Foto: Keld Nielsen)

Marinens Musikkorps på Langelinie 1931. I en årrække spillede musikkorpset koncert hver torsdag i vinterhalvåret ved ved Ivar Huitfeldt Mindesmærket. Yderst på fløjen musikdirigent Knud Bentzen. Dette er formentlig det sidste foto af Marinens Musikkorps før nedlæggelsen i 1932.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Et værnepligtigt musikkorps/orkester på Dragør Fort 1938.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Krydseren 'Niels Juel' skulle have været til New York i august 1939 i forbindelse med verdensudatillingen - men turen blev p.g.a. krigen aflyst. Musikdirigent ved Marinens Musikkorps indtil nedlæggelsen i 1932, Knud Bentzen, havde fået samlet så mange værnepligtige trommeslagere og hornblæsere der også kunne spille et 'rigtigt' instrument, at han lod dem danne et skibsorkester – ’Niels Juels Swingband’ - der formentlig skulle have spillet i New York.

På midterste foto fra Holmen spiller et musikkorps af værnepligtige og befalingsmænd. Det kan være 'Niels Juel Swingband', der øver.

'Niels Juel Swingband' kunne også levere traditionel militærmusik, som det ses på nederste foto. Der fandtes formentlig kun én Sousaphon i Danmark på det tidspunkt. Den blev bygget til Marinens Musikkorps (se den på fotoet fra 1932). Det kunne tyde på, at det værnepligtige musikkorps står med instrumenterne (og noder) fra det nedlagte Marinens Musikkorps. Læs mere i artiklen om militærmusikken i marinen.

(Øverste og nederste foto: Forsvarets Biblioteks Fotosamling - 2 midterste fotos: Allan Mylius Thomsen)

Søværnet havde siden 1932 været uden musik, men med én fast ansat musiker til at uddanne trommeslagere og hornblæsere. Indtil 1965 var det den tidligere musikdirigent fra før 1932, Knud V. Bentzen, der havde beholdt både sin ansættelse og sin rang. Ved særlige lejligheder samlede han centralt (på Holmen eller Bådsmandsstrædes Kaserne) de bedst egnede i et 'Søværnets Trommekorps' for at afhjælpe savnet af Marinens Musikkorps.

Søværnets Tommekorps i 1947 i Kong Christian Xs bisættelsesprocession. Formentlig det første foto af trommekorpset, som kun var samlet ved særlige lejligheder.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Søværnets Tommekorps (musikdelingen) fotograferet i 1948. Musikdirigent Knud Bentzen ses til venstre i billedet.

(Foto fra 'Musik i Søværnet i 500 år)

Søværnets Trommekorps (musikdelingen) 1948.

(Foto: Anne Marie Madsen)

Søværnets Trommekorps - forløberen for Tamburkorpset - på havnen i Køge 1951.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Søværnets Trommekorps samlet i 1952.

(Foto: Torben Pultz)

Den mest berømte lejlighed, hvor Søværnets Trommekorps blev samlet, var i forbindelsen med Livgardens 300-års Jubilæum i 1958, hvor Søværnet i 4 dage overtog palævagten på Amalienborg - herunder også vagtparaden. Dette er altså et foto fra en meget usædvanlig vagtparade.

(Foto ukendt)

Et andet foto fra Holmen formentlig fra 1958, hvor Søværnets Trommekorps var etableret.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Søværnets Trommekorps i Aarhus 1958.

(Foto: Ib Hansen - Aarhusarkiverne)

Søværnets Trommekorps på parade omkr. 1958.

(Foto: Anne Marie Madsen)

Parade på Holmen 1962 med Søværnets Trommekorps.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Vagtparaden runder Kgs. Nytorv 1962.

(Foto: Københavns Bymuseum)

I 1964 oprettes Søværnets Tamburkorps - inspireret af og under musikalsk ledelse af musikdirigent Knud Bentzen, der fra 1932 var forblevet i søværnet på deltid for at uddanne hornblæsere. Tamburkorpset ses her under ledelse af fenrik J.E. Kaadtmann. Korpset var endnu ikke helt oppe på fuld styrke. Søværnet valgte bevidst den den lidt underlige stravemåde 'tamburkorps'. Se artiklen om 'Militærmusikken i den Danske Marine' her.

(Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Søværnets Tamburkorps 1964 på parade.

(Foto: Kjeld Vellier)

Søværnets Tamburkorps 1964 ved monumentet på Sjællands Odde.

(Foto: Kjeld Vellier)

Søværnets Tamburkorps 1964 på Flådestation Sjællands Odde.

(Foto: Kjeld Vellier)

I 1964 blev fik Søværnets Trommekorps permanent status og fik andre instrumenter end fløjter og trommer. Dermed var Søværnets Tamburkorps en realitet. Her under ledelse af musiker Hans Erik Christiansen (senere musikdirigent ved Prinsens Livregiments Musikkorps) i 1966.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Søværnets Tamburkorps på Stevnsfortet 1966. Stabstambour er Jørgen Nissen.

(Foto: James Lindegaard)

Søværnets Tamburkorps på march mod Tivoli 1966.

(Foto: Søværnet)

Søværnets Tamburkorps ved Holmens Kirke 1966.

(Foto: Nationalmuseet)

Søværnets Tamburkorps I Aarhus 1966.

(Foto: Aarhusarkiverne)

Søværnets Tamburkorps under et flådebesøg i Stockholm 1967.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Søværnets Tamburkorps på march i Frederikshavn 1968.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Vendsyssel)

Søværnets Tamburkorps 1969. På stortrommen den senere kendte pop-musiker Flemming 'Bamse' Jørgensen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Søværnets Tamburkorps i Sønderborg 1970.

(Foto: Preben Nielsen)

Søværnets Tamburkorps på Strøget i København 1971.

(Foto: Chris Graversen)

Søværnets Tamburkorps i ringrideroptoget i Sønderborg 1974.

(Foto: Sten Boye Poulsen)

Søværnets Tamburkorps under 'Bold Games' 1975.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Søværnets Tamburkorps, dirigeret af musiker Hans Erik Christiansen på Kajen i Porta del Garda, Øen San Miguel på Azorerne april 1976.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Søværnets Tamburkorps 1976.

(Foto: Torsten Victor Hansen)

Foto fra Søværnets Tamburkorps julekort 1977.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps i Blokhus 1978.

(Foto: Blokhus Lokalarkiv)

Søværnets Tamburkorps 1978.

(Foto: Erik Toft)

Søværnets Tamburkorps i Lenningrad i 1979.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Søværnets Tamburkorps i Frederiksværki 1979.

(Foto: Frederiksværk Lokalarkiv)

Søværnets Tamburkorps i 1980.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Søværnets Tamburkorps 1980.

(Foto: Kenni Pallesen)

Søværnets Tamburkorps 1981.

(Foto: Kenni Pallesen)

Søværnets Tamburkorps 1982.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Frederiksværk)

Søværnets Tamburkorps 1982. På højre fløj seniorsergent Carsten Helmand.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps i Nyborg 1982. I forgrunden seniorsergent Carsten Helmand.

(Foto: Karsten Madsen)

Søværnets Tamburkorps i Korsør 1982.

(Foto: Vagn Kviesgaard. Korsør Lokalarkiv)

I 1982 optrådte Søværnets Tamburkorps sammen med Kvindelige Marineres Musikkorps ved Kieler Woche.

(Foto fra FaceBook)

Søværnets Tamburkorps 1984. På højre fløj seniorsergent Carsten Helmand.

(Foto: Kenni Pallesen)

Søværnets Tamburkorps på Dragør Fort 1984.

(Foto: Dirch Jansen. Dragør Lokalarkiv)

Søværnets Tamburkorps i Frederiksværk 1987.

(Foto: Frederiksværk Ugeblad / Halsnæs Posten)

Søværnets Tamburkorps på 'Bakken' 1988.

(Foto: Lars Engelbrecht)

Søværnets Tamburkorps i Svendborg 1989.

(Foto: Martin Randers. Svendborg Lokalarkiv)

Søværnets Tamburkorps i Thyborøn 1989.

(Foto: Thyborøn Lokalarkiv)

Søværnets Tamburkorps i Albertville, Frankrig 1993.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps i Hals 1994.

(Foto: Hals Lokalarkiv)

Et af Flyvevåbenets Gulfstream fly forulykker under indflyvningen til Vagar lufthavn på Færøerne i 1996. Om bord var forsvarschefen, admiral Garde med frue samt en række højtstående officerer. Alle - også besætningen - omkommer. Kisterne blev sejlet til Homlen, hvor de blev modtaget ved en gribende ceremoni. Søværnets Tamburkorps står opmarcheret ved siden af kisterne.

(Foto: Forsvarets digitale arkiv)

Søværnets Tamburkorps på havnen i Næstved 1997.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Søværnets Tamburkorps underholder ved 'Tall Ships Race' i Aalborg 1999.

(Foto: Aalborg Stadsarkiv)

Søværnets Tamburkorps 2000.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps 2001.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps i Aalborg 2001.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Søværnets Tamburkorps på Forsvarsakademiet 2007.

(Foto: Forsvaret)

Søværnets Tamburkorps i Slagelse 2008.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps 2008.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps med stabstambour Martin Dolleris 2009.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Søværnets Tamburkorps og tambourmajor Martin Dolleris i spidsen for kirkemarchen i anledning af flådens 500 års jubilæum 2010.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Flådens 500 års jubilæum 2010. Søværnets Tamburkorps på Langelinje.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Søværnets Tamburkorps spiller koncert 2010 under ledelse af musikdirigent Peter Harbeck (tidligere musikdirigent i Livgarden).

(Foto: Søværnets Tambourkorps)

Søværnets Tambourkorps under Ystad Tattoo 2011.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Søværnets Tambourkorps 2011. Musikdirigent Peter Harbeck dirigerer.

(Foto: Flickr)

Musikdirigent Peter Harbeck, Søværnets Tambourkorps 2011.

(Foto: Flickr)

Søværnets Tamburkorps i spidsen for soldaterforeningernes faneborg i anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 40 års regeringsjubilæum, januar 2012.

(Foto: Musikkorpset)

Søværnets Tamburkorps i Kastellet 2012 under ledelse af musikdirigent Peter Harbeck.

(Foto: Lotti Dyna)

Søværnets Tamburkorps 2012.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps med stabstambour Martin Dolleris, musikdirigent Peter Harbeck og leder Anders Rasmussen på Søværnets Officersskole 2013.

(Foto: Musikkorpset)

Søværnets Tamburkorps dirigeret af musikdirigent Peter Harbeck spiller på Søværnets Officersskole 2013.

(Foto: Musikkorpset)

Søværnets Tamburkorps og stabstambour Martin Dolleris på Assens Havn, maj 2013.

(Foto: Ove Jensen)

Søværnets Tamburkorps i Bogense 2013.

(Foto: Per Enghuus)

Søværnets Tamburkorps under sin 25 års jubilæumskoncert på Køge Gymnasium, april 2014 - under ledelse af musikdirigent Peter Harbeck.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Søværnets Tamburkorps på Holmen 2014.

(Foto: Søværnets Tamburkorps)

Søværnets Tamburkorps i Nakskov, april 2014. Stabstambour Martin Dolleris har kommandoen.

(Foto: Anne Mette Ahlquist Jonsson)

Udnævnelsesparade på Hærens Officersskole 2014. Søværnets Tamburkorps opmarcheret på fløjen.

(Foto: Anders Rasmussen)

Søværnets Tamburkorps - Ringrideroptoget i Aabenraa 2014.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps og musikdirigent Peter Harbeck ved Det Sønderjyske Tattoo, Aabenraa, 2014.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps ved overdragelsesceremoni på flådestation Korsør, august 2014. Fregatten NIELS JUEL overdrages til søværnet fra forsvarets materieltjeneste.

(Foto: Anders Rasmussen)

Søværnets Tamburkorps ved Marineforeningernes sendemandsmøde 2015 i Brøndby.

(Foto: Jørgen Kjeldsen)

Søværnets Tamburkorps på Dragør Fort ved Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2015.

(Foto: Ivan Christiansen)

Søværnets Tamburkorps 2015. Yderst til venstre tambourmajor Martin Dolleris og korpsets chef, Anders Rasmussen. Yderst til højre musikdirigent Peter Harbeck.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps på kajen i Fredericia 2015.

(Foto: Anders Rasmussen)

Søværnets Tamburkorps i Aabenraa, juli 2016.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps på Sjællands Odde 2017.

(Foto: Ivan Christiansen)

Søværnets Tamburkorps spiller til udnævnelsesparade i Varde 2017. Musikdirigent Dennis Andersen dirigerer.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Søværnets Tamburkorps spiller ved et kinesisk flådebesøg i 2017.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Søværnets Tamburkorps i spidsen for Søværnets Officersskole i anledning af, at skolen flytter til Forsvars Akademiet på Svanemøllen Kaserne april 2018.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps repræsenterede Danmark ved markeringen af 75 året for D-dag i Normandiet 2019.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps 2019.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Søværnets Tamburkorps Optræder og spiller i Kastellet 2019. Tambourmajor er Martin Dolleris. Koncerten dirigeres af muskikdirigent Dennis Andersen.

(Foto: Monica Bell Sass - Kastellet)

Ny musikdirigent ved Søværnets Tamburkorps 2020 - René Bjerregaard Nielsen. René Bjerregaard har en fortid som musikdirigent ved Slesvigske Musikkorps og i perioder også ved Prinsens Musikkorps.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps 2020. Yderst til venstre stabstambour Martin Dolleris. Til højre for musikkorpset står musikdirigent René Bjerregaard Nielsen og musikkorpsets administrative chef, seniorsergent James Jensen.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps 2021 med stabstambour Martin Dolleris.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps på Svanemøllens Kaserne 2020 med stabstambour Martin Dolleris.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps spiller ved 'Stærekassemødet' 2021 - et årligt møde i 'Stærekassen' (tidligere Det Kgl. Teaters nye scene og senest prøve- og koncertlokale for Livgardens Musikkorsp) hvor Søværnet og private diskuterer fælles emner. Stabstambour Martin Dolleris leder korpset.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps med musikdirigent René Bjerregaard Nielsen på Fanø 2021 i anledning af H.M. Dronningens besøg.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps med musikdirigent René Bjerregaard Nielsen giver koncert på plejehjemmet 'Salem' i Gentofte 2022.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps med musikdirigent René Bjerregaard Nielsen under 'Tall Ship Race' i Aalborg 2022.

(Foto: Tamburkorpset)