Fotos af Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps.

Den kongelige Livgardes Musikkorps er oprettet i 1670. Indtil 1866 var der to livgarder - en til hest og en til fods. Den Kongelige Livgarde til hest havde et trompeterkorps, hvor bl.a. H.C. Lumbye var trompeter. Det musikkorps vi kender i dag tilhører Den Kongelige Livgarde til Fods. Det var indtil 1932 et bataljonsmusikkorps. Livgarden blev først et regiment i 1932.

Den Kongelige Livgarde til Hest rider ud fra kasernen i Frederikholms Kanal. Eskadronchefen er Prins Christian (senere Kong Christian IX), så billedet skal forestille at være fra omkr. 1840. Hjælmene er model 1837. Det betyder, at den ene af trompeterne kunne være Hans Chr. Lumbye, der var trompeter i hestgarden til 1842. Malet af Otto Bache i 1911.

(Foto: Bruun-Rasmussens Auktioner)

Fra venstre hornblæser, piperdreng, menig og hoboist - alle fra Den Kongelige Livgarde omkr. 1850.

(Tegning fra Chakoten)

Vilhelm Andersen, trompeter ved Den Kongelige Livgarde til Hest - formentlig omkr. 1860.

I C.C. v. Kroghs bog 'Meddelelser om Den Kongelige Livgarde til Hest. Et Bidrag til dens Historie' 1886: ”Ved hestgardens nedlæggelse pr. 31. maj 1866. Trompeter Jespersen junior forsattes til 5. Drogonregiment, og Trompeter Mollerup, Hansen, Andersen, Jespersen senior, Wittendorff meddeles afsked pr. 31. maj 1866". I familien fortaltes det sidenhen ifølge børnebørnene til Vilhelm Andersen, at Vilhelm Andersen var trompeter sammen med H.C. Lumbye, og at han senere blev kapelmester. Hans enke fik personligt af kongen et vaskeri som pension, da han døde. Familien har båndede samtaler med børnebørnene, dengang gamle damer, og de påstår på båndene, at deres bedstefar Vilhelm leverede melodier til Lumbye!! Bl.a. skulle Lumbye have stjålet ideen til Champagnegaloppen fra ham. Der er dog nok mere myte end virkelighed i den familiefortælling.

(Foto: Martin Corfix)

Stabshornblæser Ludwig Frederik Stockmarr gik af som dirigent for Livgardens Musikkorps i 1862. Billedet stammer formentlig fra omkring dette år. Han blev efterfulgt af stabshornblæser August Dehn.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Stabshornblæser August Dehn, Livgardens Musikkorps. Han var dirigent fra 1862 til 1875.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Underofficerer ved Den Kongelige Livgarde til Hest ca. 1864.

Stående fra venstre: Olsen (korporal), Kyhl (berider), Hansen (trompeter), Hansen (vagtmester), Petersen sen. (vagtmester), Petersen jun. (korporal), Jespersen sen. (trompeter), Jespersen jun. (trompeter), Andersen (trompeter), Dahl (korporal), Andersen (korporal).

 Siddende fra venstre: Kockow (smed), Hagemeister (vagtmester), Danstrup (vagtmester), Mollerup (trompeter), Rostrup (overvagtmester), Bosse (korporal), Jørgensen (vagtmester), Wittendorff (trompeter), Bomholtz (stabstrompeter), Th. Pöckel (trompeter), Borchenius (sadelmager).

(Foto: Søren Madsen)

Hoboist i Livgardens Musikkorps, Christian Marius Dyring 1868. Læg mærke til musikeruniformen dengang - skulderepauletter og to striber på bukserne. Christian Marius Dyring fik to sønner, der begge blev musikere i Livgardens Musikkorps - Otto Dyring, hornist og Theodor Dyring, trompetist og senere musikdirigent.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Carl Skjerne (klarinet) (1854-1927), ansat i Livgardens Musikkorps i 1868 - kun 14 år gammel. Carl Skjerne blev senere Kgl. Kapelmusikus (janitchar).

(Foto: Carl Sonne)

Frederik Wilhelm August Møller blev ansat som tubaist i Livgardens Musikkorps i 1843. Før da fra 1839 ansat ved Livjægerkorpset. I 1848 blev han sammen med 7 andre musikere i Livgardens Musikkorps udvalgt til at spille i Kong Frederik d. VIIs Jagtmusik Ensemble. Hans Majestæt Kongens Jagtmusik deltog i kongejagterne, hvor de ligeledes formodes at have spillet ved jagtmiddagene på Frederiksborg og Jægerspris.

De øvrige musikere i jagtmusikken var: Moritz Nicolaij Holmgren på cornet, P.J.F. Kruse på trompet. P.C. Høibierg og C.F. Dreier på valdhorn, N.R. Nielsen på basun og Frederik Møller på tuba. Se artiklen: Frederik VIIs Jagtmusik.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Fra 1875 til 1883 var stabshornblæser Vilhelm Svendsen dirigent for Livgardens Musikkorps.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Musikere fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps - formentlig omkr. 1875.

(Foto fra Lauritz.com)

Kongerevy for Kong Christian IX på Eremitagen i 1879. Livgardens Musikkorps anføres af stabstambour Johan Vilhelm Frederik Schrøder.

(Tegning fra bogen 'Den Kongelige Livgarde i 300 år')

Stabstambour ved Den Kongelige Livgarde 1871-1891 Johan Vilhelm Frederik Schrøder.

(Maleri af Vilh. Rosenstand i 1882).

I 1883 tiltræder Jens F. Vater som stabshornblæser og dirigent for Livgardens Musikkorps. Han blev i 'folkemunde' kaldt 'Gardens Vater'.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden på Amalienborg 1883.

(Maleri af Frants Henningsen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1889 under ledelse af Stabshornblæser Jens F. Vater.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller under ledelse af stabshornblæser Jens F. Vater 1890.

(Foto: Butz Müller. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg 1891. Stabstambour er Johs. Abel.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelig Livgarde på Amalienborg 1892. Stabshornblæser Jens F. Vater leder koncerten under afløsningen. Stabstambour Johs. Abel afventer uden for cirklen.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden 1894. I baggrunden er Marmorkirken (Frederikskirken) ved at være færdig. Læg mærke til Stabshornblæser Jens F. Vater der marcherer på højre fløj - spillende. Stabstambour er Johannes Abel.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden 1895. Stabstambour er Johannes Abel.

(Foto: Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Fælleden 1898.

(Foto: Københavnerbilleder)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Johannes Abel 1895. Han var stabstambour fra 1891 til 1898). Det er om Abel man synger i børnesangen "Abel spendabel, hvad koster din sabel".

(Foto: Livgsardens Historiske Samling)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Johannes Abel 1895.

(Tysk farvetræstik af P. Grotemeyer)

Den 14-årige piberdreng i Livgarden, Theodor Dyring. Han blev senere trompetist i musikkorpset og i 1922 musikdirigent.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden omkr. 1895. Hvis dateringen er nogenlunde korrekt, så er stabstambouren Johannes Abel og stabshornblæseren (med kornet) på fløjen Jens F. Vater.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtafløsningen på Amalienborg 1895. Kronprins Christian fører fanen. I baggrunden Livgardens Musikkorps med Stabstambour Johannes Abel.

(Postkort)

Stabstambour Johannes Abel og tambourdrengene på Fælleden 1896.

Gardens stabstambour var kendt og populær i hele hovedstaden, men også indenfor Livgarden indtog han en betroet stilling som lærer for 'spilledrengene'. Allerede ved konfirmationsalderen trak disse - hærens yngste - i uniformen. Forholdsvis få af dem træder siden ind i musikkorpset, mens mange fortsatte som underofficerer i Livgarden.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År')

Theodor Christian Marius Dyring 1897 (med fløjten) som 16-årig piberdreng ved Den Kongelige Livgarde. Ved siden af ham står hans 14-årige bror, Otto. Billedet er formentlig taget i forbindelse med Ottos ansættelse som piberdreng.

(Foto: Personalhistorisk Tidsskrift 1990)

Hornblæser Knud Rasmus Christian Andersen (f. 1842), Den Kongelige Livgardes Musikkorps, omkr. 1898.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardemusikere holder hvil under en øvelse på Nørre Fælled i 1898.

(Foto: Københavns Museum)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps og stabshornblæser J.F. Vater afventer sørgetoget med Dronning Louises båre ved Roskilde Domkirke 1898.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg 1898.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

I 1898 skiftede Livgardens Musikkorps både dirigent og stabstambour. Carl August Andersen tiltrådte som stabshornblæser. Andersen er født i 1845 og blev musiker i Livgardens Musikkorps i 1864. Fra hans tid stammer de første grammofon-indspilninger med musikkopset - indspilninger, der stadig er bevaret.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Nytiltrådt stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Sophus Schenstrøm 1898. Schenstrøm kom fra 7. Regiments Musikkorps i Fredericia, hvor man kan finde ham på billedet fra 1897. Han var i øvrigt farbror til skuespilleren Carl Schenstrøm - mest kendt som 'Fyrtårnet' i filmene med 'Fyrtårnet og Bivognen' eller 'Fy og Bi'.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Livgardens Musikkorps i felten 1899. Stabshornblæser Carl Andersen stående i forreste række.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Den Kongelige Livgarde under en kongerevy 1899. Foran musikkorpset stabstambour Sophus Schenstrøm.

(Foto: Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg år 1900.

(Foto: Peter Fangel. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Hornblæser ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Carl Harald Nielsen (f. 1860) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hornblæser ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Joakim Andersen (f. 1860) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hornblæser i Livgardens Musikkorps Lauritz Løvgreen år 1900. Løvgreen blev i 1907 stabstambour.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Hornblæser i Livgardens Musikkorps Theodor Dyring år 1900. Dyring havde på det tidspunkt været piberdreng i Livgarden siden 1895. Han blev senere stabshornblæser (dirigent) - først ved Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps og senere for 4. Regiments Musikkorps, hvorfra han et år senere kom til Livgardens Musikkorps som dirigent.

(Foto: Fam. Sevels Fotosamling).

Vagtparaden marcherer ind på Amalienborg 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm.

(Foto: Carl Aagaard. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)


 
 

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Postkort)

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm.

Det øverste er et af mange håndkoloreret postkort, hvor uniformsjakkerne er farvet røde. Livgardens røde gallajakke er imidlertid enkeltradet - uniformsjakkerne på postkortet er tydeligvis dobbeltradet. Altså burde farven have været mørkeblå.

(Håndkoloreret postkort)

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Postkort)

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm.

Detøverste er et af mange håndkoloreret postkort, hvor uniformsjakkerne er farvet røde. Livgardens røde gallajakke er imidlertid enkeltradet - uniformsjakkerne på postkortet er tydeligvis dobbeltradet. Altså burde farven have været mørkeblå.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps musicerer på Fredensborg Slot 1901 under ledelse af stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgarden på march 1901 anført af Kronprins Christian. Bag ham stabstambour Sophus Schenstrøm og musikkorpset med stabshornblæser Carl Andersen på fløjen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Livgardens Musikkorps. Fanemarch 1902. Stabstambour er Sophus Schenstrøm. På fløjen stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Livgardens Musikkorps. Fanemarch omkr. 1902.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg omkr. 1902.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg 1903.

(Foto: Peter Elfelt - Registrant over Danske Stereoskopbileder.)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg 1903.

(Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg omkr. 1903.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1903. I midten af cirklen stabshornblæser Carl Andersen.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps foran Skælskør Rådhus 1903 med stabshornblæser Carl Andersen stående i midten og stabstambour Sophus Schenstrøm med tambourstaven.

(Foto: Livgardens Musikkorps)


 
 

Vagtparade ca. 1904 med stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Postkort)


 

Vagtparade 1904 med stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Københavns Bymuseum)


 
 

Vagtparade 1904 med stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Fritz Benzen. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Stabshornblæser Carl Andersen, Den Kongelige Livgardes Musikkorps, kort før sin afgang i 1904.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden ankommer til Amalienborg 1905 med stabstambour Sophus Schenstrøm.

(Foto: Underwood & Underwood. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Vagtparade 1905. Stabstambouren er Sophus Schenstrøm.

(Håndkoloreret postkort)

Vagtparade omkr. 1905. Stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Håndkoloreret postkort)

Vagtparade 1905.

(Postkort)

Vagtparaden på Amalienborg 1905.

(Foto: Warmi Hansen)

I 1905 tiltrådte stabshornblæser Valdemar Nielsen som dirigent for Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Han bestred stillingen i 17 år, og han blev så populær blandt Københavnerne, at han fik et vers i revyvisen 'Valde, Valde, Valdemar...'

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Henrik Lottenburger - født 1868. Han var desuden valdhornist i Dagmarteaterets Orkester.

(Foto: Danske Tonekunstnere og Musikpædagoger)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1905.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps på Bernstorff Slot 1905, hvor der spilles for Kejserinde Dagmar. Kejserinden har selv taget billedet og skænket det til musikkorpset. På rammen er sat en plade med teksten; "Fotograferet og skænket af Hds. Maj. Kejserinde Dagmar til Livgardens Musikkorps".

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden med stabshornblæser Valdemar Nielsen og stabstambour Sophus Schenstrøm passerer Kgs. Nytorv 1906.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1906. Stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæserValdemar Nielsen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps 1906. I vinduet Kronprins Christian. I midten stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Foto: Warmi Hansen)

Vagtparade 1906 med stabstambour Sophus Schenstrøm.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps spiller foran Frederikssund Rådhus 1906.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Stabstambour Sophus Schenstrøm sammen med Livgardens tambourer 1907.

(Foto: Niels Elsborg)

Den Kongelige Livgarde passerer Hellerup omkr. 1907. Stabstambour Sophus Schenstrøm forrest og stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen.

(Postkort)

Stabstambour Sophus Schenstrøm, Den Kongelige Livgardes Musikkorps - formentlig kort før sin afgang i 1907.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgarde marcherer gennem Farum omkr. 1907 med nytiltrådt stabstambour Lauritz Løvgreen forrest. StabshornblæserValdemar Nielsen på fløjen.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde til kongerevue 1907. Stabstambour er Lauritz Løvgreen. Stabshornblæser Valdemar Nielsen marcherer på højre fløj. På hest bag musikkorpset, oberst og kronprins Christian.

(Foto: Garderbladet)

Livgardens Musikkorps og stabshornblæser Valdemar Nielsen på Hvidøre i 1907.

Hvidøre blev opført i 1871-72 som sommervilla for legationsråd F.C. Bruun. Bygningen blev i 1906 købt af Christian den IX's døtre, dronning Alexandra af England og kejserinde Dagmar af Rusland. Sidstnævnte måtte efter revolutionen forlade Rusland, og hun boede på Hvidøre til sin død i 1926.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredensborg 1907.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Vagtparade 1907 med stabstambour Lauritz Løvgreen og stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Hornblæser ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Anders Peter Julius Skjerne (f. 1851) omkr. 1908.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps foran Rosenborg Kaserne 1908.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden - udvidet i anledning af Livgardens 250 års jubilæum 1908. Musikkorpset i nederste venstre hjørne. Her under den store vagtparade på Amalienborg mes stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Nogle af livgardens musikere 1908. Øverst stabshornblæser Valdemar Nielsen. På kollagen ses også den senere musikdirigent Theodor Dyring.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Samme kollage har også tidligere musikere, der ikke længere forretter tjeneste i musikkorpset. Her ses bl.a. de to tidligere stabshornblæsere Jens F. Vater og Carl Andersen - og den tidligere stabstambour Johannes Abel.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgardemusikere i lejren ved Frederiksværk 1908.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden på Amalienborg 1909. Stabstambour er Lauritz Løvgreen og på fløjen stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Fotos: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1909. Stabstambour er Lauritz Løvgreen - måske fra samme vagtparade som fotoet herunder.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1909. Stabstambour er Lauritz Løvgreen. Musikkorpset virker usædvanligt lille ved denne lejlighed - omkr. 15 musikere. Muligvis er det frostvejr, så musikkorpset kun går med 'for et syns skyld'.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1909.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1909.

(Koloreret postkort)

Den Kongelige Livgarde og stabstambour Lauritz Løvgreen på Amalienborg omkr. 1909.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde og stabstambour Lauritz Løvgreen på Amalienborg omkr. 1909.

(Koloreret postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps under opstilling før de skal lede begravelsesprocessionen for Prinsesse Marie 1909. Stabstambour Lauritz Løvgreen forrest.

(Screenshot fra 'Danmark på Film')

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1910.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgarde - afmarch fra Rosenborgf Kaserne omkr. 1910. Forrest stabstambour Lauritz Løvgreen og på fløjen musikdirigent Valdemar Nielsen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1910.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg omkr. 1910.

(Koloreret postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps omkr. 1911

(Postkort)

Fanemarch på Amalienborg omkr. 1911

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Fanemarch på Amalienborg omkr. 1911

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps spiller på Jægerspris omkr. 1911. Børnene fra Stiftelsen lytter på.

(Postkort)

Vagtparaden passerer Kultorvet omkr. 1912.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongerlige Livgardes Musikkorps omkr. 1912 i vinterkapper. Musikløjtnant Valdemar Nielsen på fløjen.

(Postkort)

Den Kongerlige Livgardes Musikkorps omkr. 1912. Stabstambour er Lauritz Løvgreen.

(Håndkoloreret postkort)

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1912 med stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Postkort)

Den Kongerlige Livgardes Musikkorps omkr. 1912. Musikløjtnant Valdemar Nielsen på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps fører an i sørgetoget med Frederik VIII's kiste 1912, der ankom med skib til Toldboden i København fra Hamborg, hvor kongen døde.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Kong Christian IXs bisættelse 1912 - Livgardens Musikkorps med stabstambour Lauritz Løvgreen og stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Fotos: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden 1912 - der bæres sørgebind p.g.a. Kong Frederik VIII's død. Musikløjtnant Valdemar Nielsen på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1913.

(Postkort)

Alarmeringsøvelse 1913. 1. Livgardebataljon forlader kasernen med det halve af Livgardens Musikkorps i spidsen. Den anden halvdel fulgte efter med 2. Livgardebataljon.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps og stabstambour Lauritz Løvgreen på Hjembæk Præstegaard 1913.

(Foto: Svinninge Lokalarkiv)

Vagtparaden på Strøget omkr. 1914. Musikløjtnant Valdemar Nielsen på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1914. Parade i anledning af Kong Christian Xs 25 års garderjubilæum.

(Foto fra bogen 'En Konge og et Folk')

Den Kongelige Livgarde til parade på Rosenborg Kaserne 1914.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparade i snevejr i 1914.

(Postkort)

Vagtparaden omkr. 1915 i snevejr.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller for Chr. X på Marselisborg Slot 1915.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Kongerevy på Vognmandsmarken i København 1915. Stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset og musikløjtnant Valdemar Nielsen på fløjen.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933')

Livgardens Musikkorps spiller foran Aarhus Domkirke 1915. Musikløjtnant Valdemar Nielsen dirigerer i midten.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933')

Livgardens Musikkorps med stabstambour Lauritz Løvgreen omkr. 1916.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps koncert under vagtafløsningen omkr. 1916.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparade på Amalienborg 1916. Musikløjtnant Valdemar Nielsen på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen i spidsen.

(Postkort)

Livgarden aflægger honnør til Kong Christian X under en kongerevy ved Køge 1916. Stabstambour Lauritz Løvgreen i spidsen for musikkorpset. Musikløjtnant Valdemar Nielsen på fløjen.

(Foto: Gamle billeder fra Køge)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg Slotsplads omkr. 1917

(Postkort)

Livgardens Musikkorps omkr. 1917 på Østerbrogade. Stabstambour er Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det. Kgl. Bibliotek)

Musiker (senere musikdirigent) ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Theodor Dyring - fotograferet i 1918.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Vagtparaden omkr. 1918. Stabstambour er Lauritz Løvgreen og musikløjtnant Valdemar Nielsen er på plads på højre fløj.

(Postkort)

Vagtparaden omkr. 1918. Stabstambour er Lauritz Løvgreen og musikløjtnant Valdemar Nielsen er på plads på højre fløj.

(Postkort)

I 1918 kunne Rigsdagen flytte ind på det genopførte Christiansborg Slot. I forbindelse med Rigsdagens åbningen trak vagtparaden med musikkorps op - med stabstambour Lauritz Løvgreen og musikløjtnant Valdemar Nielsen.

(Foto: Københavns Museum)

Vagtparaden passerer Kultorvet omkr. 1919.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Amalienborg Slotsplads omkr. 1919.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Amalienborg Slotsplads omkr. 1919.

(Postkort)

I 1919 blev der holdt 'Nordisk Militærmusik Stævne' i København med to store koncerter på Christiansborg Slotsplads. Sammen med Livgardens Musikkorps deltog gardemusikkorpsene fra Sverige (Svea og Göta Livgarde) og Norge. Musikløjtnant Valdemar Nielsen ses i første siddende række. Til højre for ham Løjtnant Gundersen og Major Ole Olsen, 2. Divisions Musikkorps, Christiania. Til højre for dem med den hvide fjerbusk, musikdirektör Otto Trobäck, Göta Livgardes Musikkår.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgardens Musikkorps foran Rosenborg Slot i 1919. Musikløjtnant Valdemar Nielsen bag stortrommen.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparade 1920 med musikløjtnant Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Koloreret postkort)

Vagtparaden omkr. 1920 med musikløjtnant Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Maleri af Paul Fischer)

Livgardens Musikkorps spiller ved Børnehjælpsdagen omkr. 1920. Dirigenten er musikløjtnant Valdemar Nielsen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparade 1920 med musikløjtnant Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Genforeningshøjtideligheden i København den 9. juli 1920. Livgardens æreskompagni med musikkorps ankommer til Frue Kirke.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps på Dybbøl Banke den 11. juli 1920 med musikløjtnant Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps på Dybbøl Banke den 11. juli 1920 med stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Postkort)

Livgarden med musikkorps og med stabstambour Lauritz Løvgreen i Sønderborg og på Dybbøl Banke den 11. juli 1920.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1920.

(Foto: Peder Madsen. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg nytårsdag 1921.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabstambour Lauritz Løvgreen omkr. 1921. Hvem dirigenten på fløjen er, er lidt usikkert, men formentlig vicedirigenten.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Lauritz Løvgreen - omkr. 1920.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps spiller på Jægersborg Kaserne 1921

(Foto: Garderbladet)

Livgarden på Amalienborg 1921 med musikløjtnant Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps under vagtafløsningen omkr. 1921. Musikløjtnant Valdemar Nielsen i midten af cirklen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps i feltuniform 1921 i Sorgenfri Slotspark.

(Foto: Garderbladet)

Vagtparaden med stabstambour Lauritz Løvgreen passerer Kultorvet 1922.

(Foto: Københavnerbilleder)

Formentlig en af de sidste vagtparader med stabshornblæser Valdemar Nielsen (på fløjen) 1922. Foran musikkorpset stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Melbylejren 1922 under ledelse af nyudnævnte musikdirigent Th. Dyring. Han har endnu ikke ændret koncertformationen fra cirkel til halvcirkel.

(Foto: Industrimuseet Frederiks Værk)

Livgarden på Fredensborg Slot 1922. Musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1922. Den nye musikdirigent Theodor Dyring har ændret den gamle koncertopstilling i en cirkel til en halvcirkel.

(Foto: Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1922.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Fredensborg Slot 1922.

(Foto: Garderbladet)

Maleri af ukendt (amatør)kunstner. Det er Livgardens Musikkorps - måske i lejren ved Høje Sandbjerg, hvor der var skydebaner. Musikerne bærer røde skulderstropper - de forsvandt i 1923. Maleriet kan dog være udført senere.

(Foto: Auktionshuset)

Den Kongelige Livgardes afmarcherer fra Rosenborg Kaserne omkr. 1923 med musikdirigent Theodor Dyring og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes afmarcherer fra Rosenborg Kaserne omkr. 1923 med musikdirigent heodor Dyring og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg omkr. 1923.

(Postkort)

Vagtparaden vender tilbage til kasernen omkr. 1923. På fløjen musikdirigent Theodor Dyring og forrest stabstambour Løvgreen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes reservehornblæsere 1923 med stabstambour Lauritz Løvgreen i midten.

(Foto: Livgardens Tambourkorps)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1924.

1. række fra venstre: Stabstambour Lauritz Løvgreen, Carl Nielsen, Hjalmar Nielsen, M. Madsen, Søren Hansen, musikdirigent Th. Dyring, Lindegaard, Juhl. Sørensen, Højland, Lauritzen, Jørgen Bloch. 2. række fra venstre: C. Bendtsen, Flensborg, E. Jensen, Arthur Petersen, Johs. Jansen, H. Lütgens, Barned, Vilh. Christensen. 3. række fra venstre: Holger Pedersen, S.P. Pedersen, Jacobsen, Carl Simonsen, Weinreich, Kai Nielsen, Arne Andersen. 4. række fra venstre: Harry Jensen, E. Ernst, Leo Sevel, K. Nielsen, P. Leerhøj, C. Andreasen, Emil Paulsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Vagtparade på Amalienborg 1924.

(Postkort)

Livgarden på Frederiksberg Bakke på vej hjem fra øvelse i 1924. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen bag hesten.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgarden på hjemmarch efter en inspektion på Vognmandsmarken i 1924. Kong Christian X til hest fører bataljonen.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

I 1924 holdt spejderne verdens-jamboree i København. I den anledning spillede Livgardens Musikkkorps i Københavns Rådhushal. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto: Københavns Museum)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller foran Frederiksdals Kro omkr. 1925. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto: Lyngby-Taarbæk Lokalarkiv)

Vagtparaden i fugleperspektiv 1925 med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgarden på Amalienborg 1925 med musikdirigent Th. Dyring, stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparade på Amalienborg omkr. 1925.

(Foto: Arkiv.dk)

Livgardens Musikkorps musicerer i 1925 under ledelse af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

'Vagtparaden i Nørre Voldgade omkr. 1925. På fløjen musikdirigent Th. Dyring og forrest stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Maleri af Paul Fischer)

Musikdirigent Th. Dyring malet i 1925 af Paul Fischer. Det er et 'forstudie' til Fischers kendte maleri (herunder) 'Vagtparaden i Østergade'.

(Maleri af Paul Fischer)

'Vagtparaden i Østergade på Kongens Fødselsdag' - 2 malerier af Paul Fischer 1925. På fløjen musikdirigent Th. Dyring og forrest stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Malerier af Paul Fischer - foto: Bruun-Rasmussen)

Livgardens Musikkorps klar til at spille ved amerikabådens ankomst til København omkr. 1925.

(Foto: Københavns Museum)

Stabstambour Lauritz Løvgreen, Den Kongelige Livgarde, fotograferet i 1916.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Th. Dyring, fotograferet i anledning af sit 25 års jubilæum i 1925.

(Foto: Fam. Sevels Fotosamling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps under en parade på Rosenborg Kaserne 1927. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen i spidsen.

(Foto: Garderbladet)

Kronprins Frederik dirigerer Livgardens Musikkorps 1928.

(Foto: Livgardens historiske samling)

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Th. Dyring - måske ved samme lejlighed som billeder herunder fra lejren ved Høje Sandbjerg.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgarden med musikkorpset i spidsen forlader lejren på Høje Sandbjerg efter en øvelse 1928. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Vagtparade 1928 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek - Jonals Co.)

Rekonstruktion af Den Kongelige Livgarde til Hest under en parade på Vognmandsmarken 1928 - formentlig i forbindelse med et jubilæum. Martin Corfix oplyser, at trompeterkorpset bruger Ryttertrompet Model 1909 med opbukket blæsestang (så tænderne ikke så nemt slås ud, hvis hesten kaster med hovedet). Det kan være musikere eller reservetrompetere fra Gardehusarregimentet, der blæser.

(Foto: Helmer Lund Hansen - Københavns Bymuseum)

Livgardens Musikkorps spiller i Kongens Have 1929. Musikdirigent Th. Dyringdirigerer.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Lauritz Løvgreen, 1929.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Stabstambour Lauritz Løvgreen leder vagtparaden 1929. Musikdirigent Th. Dyring på på fløjen.

(Postkort)

Ny stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Leo Sevel, 1929.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Kongerevy på Ermelunden 1929. Den nytiltrådte Stabstambour Leo Sevel i samtale med Chr. X.

Det fortælles i Sevels familie, at grunden til at de andre musiker morer sig, er kongens kommentar til Sevel om det manglende fuldskæg. Leo Sevel var den første stabstambour uden skæg, hvilket vakte en del postyr på den tid. Musikdirigent Th. Dyring på står på fløjen og morer sig.

(Foto fra Fam. Sevels fotosamling)

Parade på Rosenborg Kaserne 1929.

(Foto fra Fam. Sevels fotosamling)

Vagtparaden i Amaliegade 1929 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på på fløjen.

(Foto fra Fam. Sevels fotosamling)

Vagtparaden ankommer til Amalienborg med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring 1929.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens frontmarch på Amalienborg med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring 1929.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps spiller foran Rosenborg Kaserne 1929. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Vagtparaden omkr. 1930 i fugleperspektiv.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Sevel ved en vagtafløsning 1930.

(Foto fra ugerevy)

Livgardens Musikkorps og hornblæsere under en 'fægtningsskydning' ved Frederiksværk 1930.

(Foto: Garderbladet)

Livgarden med musikkorps til parade 1930 - formentlig i forbindelse med skydeøvelser i Frederiksværk -med musikdirigent Th. Dyring (med opsmøgede bukser) og stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

Kong Christian X hilser på Livgarden 1930. Musikkorpset på plads på fløjen.

(Postkort)

Livgardemusikere i Frederiksværk 1930.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Livgardemusikere i Frederiksværk 1930.

Forrest på bænken til venstre musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel. Læg mærke til hjælme og instrumenter i baggrunden.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Musikdirigent Th. Dyring i Frederiksværk 1930.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Vagtparaden omkr. 1930 med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

Musikere ved Den Kongelige Livgarde 1931.

Til venstre Emil Jensen og til højre Søren Ellekjær.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Livgardens Musikere 1931.

Øverste række fra venstre: Jens Juhl Sørensen, Arthur Petersen, H. Jensen, Johs. Jansen. Nederste række fra venstre: Palle Stockmarr, Henry Jensen, Hans Just Rasmussen, Kaj Køge Petersen.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Livgardens Musikere 1931.

Øverste række fra venstre: Jens P. Pedersen, Nikolaus Lytgens, Knud Arne Andersen, Carl Bentzen. Nederste række fra venstre: Emil Jensen, Kai Verner Nielsen, Otto Madsen, Holger Pedersen.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Livgardens Musikere 1931.

Øverste række fra venstre: Emil Poulsen, Einar Flensborg, Carl Andreasen, Alexander Petersen. Nederste række fra venstre: Albert Lindegaard, Holger Christensen, Jørgen Jensen-Block, Frederik Barved.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Livgardens Musikere 1931.

Øverste række fra venstre: Carl Olaf Nielsen, Vilhelm Lauritzen, Hans S. Hansen, Anton Højland. Nederste række fra venstre: Knud Poul Nielsen, Søren Ellekær, Marius A. Madsen, Louis Ellekær.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Livgardens Musikere 1931.

Poul B. Leerhøj, Karl Veinrich og musikdirigent Theodor Dyring.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1931.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

Livgardens Musikkorps spiller til flaghejsning i Jægersprislejren 1931.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel på Amalienborg 1931.

(Postkort)

Vagtparaden afmarcherer 1932 med mMusikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Garderbladet & Det Kgl. Bibliotek)

Kronprins Frederik dirigerer Livgardens Musikkorps på Sorgenfri Slot i 1932.

(Foto fra bogen 'Kong Frederik IX og musikken')

Den Kgl. Livgardes Musikkorps passerer Langebro 1932 med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Vagtparaden passerer Rundetårn 1932.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps i Asserbo-Lejren 1932.

(Postkort)

Vagtparaden i rød galla på Amalienborg 1933. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen og stabstambour Leo Sevel i spidsen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps spiller foran Aarhus Teater 1933.

(Foto: Danske Billeder)

Nyansat musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps i 1933, Hans Fulling.

Fulling kom - efter et år som klaverstemmer - fra 5. Dragonregiments Musikkorps i Randers, der var blevet nedlagt i 1932. Fulling blev senere janitchar i Det Kgl. Kapel og i en lang årrække musikalsk leder af Livgardens Tambourkorps.

(Foto: Fam. Sevels fotosamling)

To af Livgardens musikere i en militærlejr i 1934. Til venstre er det Hans Fulling. Musikeren til højre er Otto Madsen.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kgl. Livgardes Musikkorps 1934. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen. Stabstambour er Carl Andreasen.

(Foto: Garderbladet)

Vagtparaden svinger ind på Østergade. Ca. 1934.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg 1934 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps 1934.

Øverst fra venstre: Musikdirigent Th. Dyring, Emil Jensen, Alexander Petersen, Johannes Jansen, Vilhelm Lauritzen, Søren Ellekjær, Marius Madsen, Carl Andreasen, Søren Hansen, Anton F.R. Højland, Carl Nielsen, Poul Leerhøj, Carl Veinrich?, Frederik Barved, Carl Bentzen. Nederst fra venstre: Arthur Pedersen?, Kai Nielsen, Aksel Andreasen, Just Rasmussen, Kirstein Kristensen, Otto Madsen, Hans Fulling, Køge Pedersen, Knud Nielsen, Palle Stockmarr, Louis Ellekjær, Henry Jensen, Holger Pedersen, Jørgen Block og stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Tambourer fra Livgarden øver på fælleden (formentlig Amager Fælles) omkr. 1935.

(Foto: Københavnerbilleder)

To tambourer fra Livgarden i Rigensgade på vej til vagtparade 1935. Livgardens Musikkorps havde i 30'erne og 40'erne sine musiklokaler på kasernen i Rigensgade. Det betød transport af de store instrumenter, når der skulle være vagtparade og koncerter.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Livgardens Musikkorps med musikdirigent Th. Dyring på podiet ved Lillebæltsbroens indvielse 1935.

(Foto: Middelfart By-Arkiv)

Livgardens Musikkorps spiller i Rebild Bakker den 4. juli 1935 under ledelse af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Alborg Stadsarkiv)

Vagtparade 1935 med stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Københavnerbilleder)

Vagtparaden omkr. 1935 med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

Vagtparaden på kongens fødselsdag 1935 passerer Kgs. Nytorv.

(Foto: Folk & Værn)

Vagtparaden i rød galla omkr. 1935 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps - træblæserne 1935.

(Screenshot fra ugerevy))

Vagtparaden 1935 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Folk & Værn)

Livgardens Musikkorps i snevejr ved vagtafløsningen juleaftensdag 1935 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på fløjen.

(Foto fra bogen 'En Konge og et Folk)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på fløjen - 1935.

(Foto: Københavns Museum)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1936.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1936.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1936. Koncerten dirigeres af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek))

Livgardens Musikkorps på Amalienborg en vinterdag 1936. Koncerten dirigeres af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek))

Livgardens Musikkorps 1936 i Sønderborg 18. april ved markeringen af slaget ved Dybbøl.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Vagtparaden i Købmagergade 1937.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med Stabstambour Leo Sevel passerer kolonnaden på Amalienborg 1937.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på Amalienborg 1937.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller ved amerikabådens afgang 1937.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden forlader kasernen i 1937.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Musiker i Livgarden, Georg Tannis. Han var fra 1919 og til musikkorpsets nedlæggelse i 1932 musiker i 1. Feltartilleriregiments Musikkorps. I 1936 konkurrerede han sig ind i Livgardens Musikkorps.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på trappen til Aarhus Teater 1938. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Livgardens Musikkorps i felten 1938.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden på kongens fødselsdag 1938.

(Foto: Friis - ' Militærmusikken')

Livgardens Musikkorps 1936 i Næstved ved indvielsen af kanalen mellem Karrebæksminde og Næstved den 21. maj 1938.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Næstved)

Livgardens Musikkorps 1936 i Næstved ved indvielsen af kanalen mellem Karrebæksminde og Næstved den 21. maj 1938. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto fra film)

Livgardens Musikkorps spiller i Tølløse 1938.

(Foto: Holbækarkiverne)

Livgardens Musikkorps 1939 i feltmæssig uniform på vej gennem Frederikssund til skarpskydningsøvelser ved Frederiksværk.

(Foto: Garderbladet)

Livgardens Musikkorps hold i september 1939 nogle koncerter i Hørsholm og Usserød. Her spiller de ved Amsterdam Kro under ledelse af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Hørsholm Egnsmuseum)

Vagtparaden omkr. 1939 med musikdirigent Th. Dyring på fløjen. Paraden anføres vicestabstambouren, Carl Andreasen.

(Postkort)

Vagtparaden i snevejr, formentlig vinteren 1940. Stabstambour er Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på fløjen.

(Postkort)

Vagtparaden 1940 (før 9. april) med stabstambour er Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på fløjen.

(Postkort)

Musikdirigent Theodor Dyring 1940. Fotos taget i forbindelse med pensioneringen. Ved afskedsaudiencen er Dyring udnævnt Ridder af Dannebrog.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Frederik Thorvald Barved 1940.

(Foto: Danske Billeder)

Vagtparaden omkr. 1940.

(Foto fra pladeomslag)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps foran Rosenborg 1941 sammen med kronprins Frederik. Billedet er måske taget i forbindelse med dirigentskiftet, da både Th. Dyring og Georg Madsen er med.

Bagerste række fra venstre: Hans Just Rasmussen, Karl Veinreich, Helge Sørensen, Anton Højland, Emil Jensen, Palle Stockmarr, Louis Ellekjær, Henry Jensen, Jens Peder Pedersen, Villy Hansen (senere musikdirigent ved 3., 5. og 1. Regiment) og Marius Madsen. Midterste række fra venstre: Stabstambour Leo Sevel, Duris Rasmussen, Harry Jensen, Carl Bentzen, Carl Petersen (også kaldet ’den lange tone), Mogens Ishøj Petersen, Kai Køge Pedersen, Holger Pedersen, Poul Leerhøj, Søren Larsen Ellekær, Vilhelm Lauritzen (også kaldet ’Øre Laus’ eller ’Det Indiske Gravmæle’), Knud Andersen, Georg Tannis og Einar Flensborg. Forreste række fra venstre: Hans Søren Hansen, Carl Johan Andreasen, Frederik Barved, afgående musikdirigent Th. Dyring, Kronprins Frederik, tiltrædende musikdirigent Georg Madsen, Nikolaus Lytgens, Johannes Jansen, Knud Nielsen, Otto Madsen, Kai Nielsen (senere musikdirigent ved Livgarden) og Jørgen Jensen-Bloch.

(Foto: Fam. Sevels Fotosamling)

Tambourer fra Livgarden på vej hjem til kasernen efter skydeøvelser på Amager 1941.

(Foto: Billed Bladet)

Livgarden med musikkorps. Efter 9. april 1940 ophørte vagtparaden, så Københavnerne benyttede enhver chance til at hylde musikkorpset og Livgarden, når de kom marcherende gennem byen på vej hjem fra øvelser. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Georg Madsen.

(Foto: Nationalmuseet, screenshots fra ugerevy og Livgardens Historiske Samling)

Livgarden med musikkorpset på vej mod Jægersprislejren 1941. Forrest stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Jægerspris Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Københavns Rådehus 1941 i anledning af kongens fødselsdag. Musikdirigent Georg Madsen på podiet.

(Foto: Københavnerbilleder)

Livgarden paraderer for kong Christian X på Rosenborg Kaserne 1941. Stabstambour er Leo Sevel.

(Foto: Garderbladet)

Livgardens øvelseskompagni har været på øvelse udenfor København den 23. april 1942 - og hentes på Københavns Hovedbanegaard af musikkorpset. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Georg Madsen.

(Foto: Nationalmuseet)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Gentofte i 1942 under ledelse af musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: Nationalmuseets billedsamling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Gutenberghus i 1942 under ledelse af musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: privateje)

Tambourer fra Livgarden i øvelokalet under taget på Rosenborg Kaserne 1942.

(Foto: Billed Bladet)

I 1945 kom Isted-Løven hjem fra Berlin og blev opstillet i København ved Tøjhusmuseet. Livgardens Musikkorps i feltuniformer og med stålhjelme medvirkede ved genafsløringen af Bissens berømte monument.

(Foto fra film)

Livgardens Musikkorps under en frihedskæmperparade i maj 1945. Stabstambour Leo Sevel foran musikkorpset. På fløjen musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: Nationaluseets Billedsamling)

Vagtparaden passerer Illum - måske den 10. juni 1945, hvor Livgarden igen overtager vagten på Amalienborg fra politiet. Byen er i hvert fald 'festklædt', men det er ikke kongelig fødselsdag, da Livgarden ikke er i rød galla. Musikdirigent Georg Madsen på fløjen og stabstambour er Leo Sevel leder paraden.

Da hæren blev afvæbnet den 29. august 1943, overtog tyskerne vagten på de kongelige slotte, men den 6. oktober tillod besættelsesmagten, at dansk politi overtog vagten på Sorgenfri Slot og Amalienborg. Da dansk politi blev arresteret den 19. september 1944 og sendt i koncentrationslejr, tillod tyskerne, at politivagten på Amalienborg kunne fortsætte. Ca. 240 politibetjente undgik på den måde, at blive deporteret til Tyskland.

Den 10. juni 1945 - godt en måned efter befrielsen - var Den Kongelige Livgarde igen klar til at overtage vagten.

(Postkort)

Den festlige vagtparade 10. juni 1945, hvor Livgarden igen overtager vagten på Amalienborg fra politiet. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Georg Madsen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden 10. juni 1945. Livgarden overtager igen vagten på Amalienborg. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Georg Madsen. Også politivagten medbragte musikkorps - Københavns Politiorkester. Se film fra denne helt specielle vagtafløsning her.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseets billedssamling)

Stabstambour Leo Sevel under vagtparaden den 10. juni 1945.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Vagtparaden på kongens fødselsdag i 1945. Stabstambour Leo Sevel i spidsen og musikdirigernt Georg A. Madsen på fløjen.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Vagtparaden på kongens fødselsdag i 1945. Stabstambour Leo Sevel i spidsen og musikdirigernt Georg A. Madsen på fløjen.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgarde i rød galla i 1945. Musikdirigenten er Georg A. Madsen.

Musikerne er fra venstre: Erik Andersen, Einar Flensborg, Villy Hansen Otto Philip Madsen, Carl Andreasen, Frode Holdgaard, Just Rasmussen, Emil Jensen og formentlig Eigil Arne Ernst.

Disse fotos er formentlig de første farvepostkort af Livgardens Musikkorps (bortset fra de håndkolorerede).

(Postkort)

Livgardens Musikkorps i spidsen for vagtparaden 1945. Stabstambour den dag er Carl Andreasen. Musikdirigent Georg Madsen på fløjen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musiker i Livgarden, Jørgen Valdemar Jensen Block, 1946. Jørgen Block var den sidste tubaist i Livgarden, der spillede på helikon. Førstemanden i instrumentfirmaet I.K.Gottfried, John Petersen, har fortalt, at når Jørgen Bloch kom ned i forretningen skulle man stå ret og vise ham størst mulig respekt.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Den Kongelige Livgarde med musikkorps fuldt feltmæssigt på march i Jægerspris 1946.

(Foto: Jægerspris Lokalarkiv)

Livgardens Musikkorps giver koncert i 'Muslingeskallen' i Tivoli. 'Muslingeskallen' var 'Plænen' i Tivoli fra 1941 til 1949 - tegnet af Poul Henningsen. Det angives, at billedet skulle være fra 1943. Men så vidt vides, var de blå uniformer ikke i brug under besættelsen. Det er mere sandsynligt fra 1945/46.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps dirigeres af kronprins Frederik i 1946 under en koncert for gardere. Kornettisten der vender ansigtet mod kameraet er musikkorpsets senere musikdirigent Kai Nielsen.

(Foto: Livgardens historiske samling)

Vagtparaden på Kultorvet 1946.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg 1946. Stabstambour Leo Sevel foran musikkorpset.

(Foto. Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg på kongens fødselsdag 1946. Stabstambour Leo Sevel leder paraden. Nytiltrådt musikdirigent Kai Nielsen dirigerer koncerten.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Kai Nielsen passerer Det Kgl. Teater 1947.

(Foto: Musikkorpset)

Den 26. januar 1946 forulykkede en Douglas DC-3 fra KLM i Kastrup Lufthavn. Alle ombord omkom - bl.a. den svenske kronprins Gustav Adolf og sangerinden Gerda Neumann. Her er Livgardens Musikkorps i spidsen for sørgetoget, der bragte kronprinsens båre fra den Svenske Kirke til Langelinje.

På det nederste foto står det svenske panseskib "Oscar ll" ud af havnen med prinsens kiste, mens Livgarden spiller Stenhammers "Sverige".

(Foto fra samtidig ugerevy på film samt ukendt)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller ved en statsmodtagelse på Hovedbanegaarden 1947.

(Foto: Billed­Bladet)

Vagtafløsning ved det nye residenspalæ i dagene efter Kong Christian Xs død 1947.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps med musikdirigent Kai Nielsen og stabstambour Leo Sevel ved Kong Christian X's bisættelse 1947.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel marcherer ud fra Rosenborg Kaserne 1947.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i rød galla med stabstambour Leo Sevel 1947.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Vejle Stadion i august 1947.

(Foto: Vejle Stadsarkiv)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1948.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel og i Københavns Idrætspark omkr. 1948. Det bemærkelsesværdige ved dette foto er, at det formentlig er det første foto, hvor der er tromboner med i musikkorpset. Det betød samtidig at klarinetterne ikke mere marcherede i første geled, men at to tubaer og tre trækbasuner dannede første geled under march.

(Foto: Københavns Museum)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel 1948.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den ene side af Livgardens Musikkorps 1948. Korporalen yderst er Ejnar Rasmussen.

(Postkort)

Vagtparaden omkr. 1948 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Kai Nielsen.

(Postkort)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Villy Hansen. I 1950 blev Villy Hansen udnævnt til musikdirigent ved 3. Regiments Musikkorps i Randers - i 1951 ved 5. Regiments Musikkorps i Vordingborg og fra 1961 og frem til nedlæggelsen i 1973 var han musikdirigent ved Danske Livregiments Musikkorps i Høvelte.

(Foto: Vor tids danske musikere)

Fredericia den 6. juli 1949 - 100. års dagen for slaget ved Fredericia. Den Kongelige Livgardes Musikkorps i feltuniform med 'engelske' stålhjelme.

(Foto: Fredericia Minder 1965)

Vagtparaden 1949. Bag stabstambour Leo Sevel skimtes musikdirigent Kai Nielsen.

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Kai Nielsen på Amalienborg 1949.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg 1949.

Musikerne fra højre er: Ejner Rasmussen, Emil Jensen, Henry Jensen, Frode Holdgaard, Just Rasmussen, Otto Madsen, ??, Carl Andreasen, Villy Hansen, Dan Glæsel (begge senere musikdirigenter), Einar Flensborg og Georg Tannis.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden på Amalienborg 1949.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden 1950 i Købmagergade med stabstambour Leo Sevel forrest.

(Foto: Københavnerbilleder)

Kong Frederik IX dirigerer Livgardens Musikkorps 1950.

(Foto: Billed-Bladet)

Feltfrokost på Rosenborg Eksercerplads på Isted-dagen 1950. I baggrunden - i feltuniform - Livgardens Musikkorps og musikdirigent Kai Nielsen.

(Foto fra bogen 'Livgardens Kaserne & Rosenborg Ekserecerpolads 1786-1986')

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel på Amalienborg 1950

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel passerer forretningen Brødrene Andersen, der har 100 års jubilæum - 1950.

(Foto: Københavns Museum)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Graasten 1950 med stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel omkr. 1951.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1951. Musikdirigent er Kai Nielsen.

Musikerne er fra venstre: Dan Glæsel, Carl Johan Andresen, Hans Oscar Nielsen, Leif Larsen, Just Rasmussen, Frode Holdgaard, Henry Jensen, Emil Jensen og Ejner Rasmussen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1951 med musikdirigent er Kai Nielsen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps ved dronning Alexandrines bisættelse 1952.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps på march i Aarhus 1952. På højre fløj musikdirigent Kai Nielsen. Et sjældent syn med Livgardens Musikkorps på march uden en stabstambour.

(Foto: Arhus Stadsarkiv)

Livgardens Musikkorps underholder i Idrætsparken før en landskamp i 1952.

(Foto: Folk og Værn)

Livgardens Musikkorps og stabstambour Leo Sevel i Idrætsparken 1952.

(Foto: Fam. Sevels Fotosamling)

Livgardens Musikkorps i Idrætsparken 1952.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Nakskov 1952.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Nakskov)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i fugleperspektiv omkr. 1953.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabstambour Leo Sevel, Den Kongelige Livgarde, 1953.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musikere i Livgardens Musikkorps 1953.

Fra venstre: Hans Just Rasmussen, Henry Jensen, Frode Holdgaard, Emil Jensen og Ejner Rasmussen.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Musikere i Livgardens Musikkorps 1953.

Fra venstre: Adler Juul Christoffersen, Elton Groth Gelker, Erik Gebert, Helge Sørensen, Ejgil Ellekjær, Johannes Jansen, Vilhelm Lauritzen, ?, Palle Stockmarr og ?.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musikere i Livgardens Musikkorps 1953.

Fra venstre: Dan Glæsel (senere musikdirigent ved Falsterske Fodregiments Musikkorps), Hans Oscar Nielsen, Leif Larsen og Arne Nygaard Petersen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musikere i Livgardens Musikkorps 1953.

Fra venstre: Erik Andersen, Harry Jensen og John Hindsberg.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Hans Just Rasmussen, 1953.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Koncert på Amalienborg Slotsplads under ledelse af musikdirigent Kai Nielsen 1953.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

xxx

xxxx

x

xx

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel marcherer gennem byen 1953.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel vender hjem til kasernen 1953.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel på Amalienborg 1954.

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel omkr. 1954

(Postkort)

Vagtparaden 1954. Forrest stabstambour Leo Sevel.

(Klip fra den dansk-amerikanske film 'Flugten til Danmark'))

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på vej fra Toldboden i forbindelse med det Islandske statsbesøg 1954. Forrest stabstambour Leo Sevel. På fløjen musikdirigent Kai Nielsen.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel i december 1954.

(Foto: Poul Petersen)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel forlader kasernen 1955.

(Forsidefoto fra bogen 'Danmark i Billeder')

Vagtparade i december omkr. 1955. Stabstambour Leo Sevel.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Livgardens Musikkorps giver koncert under vagtafløsningen 1955.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps i rød galla omkr. 1955. Musikdirigenten er Kai Nielsen.

(Foto: Postkort)

Livgardens Musikkorps i Dronningens Tværgade 1955 - i fugleperspektiv.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Livgarden med musik- og tambourkorps i Jægersprislejren omkr. 1955.

(Foto: Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv)

Livgarden på march gennem byen omkr. 1955 - fuldt feltmæssig.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Fransk statsbesøg i 1955. Kong Frederik konfererer med musikdirigent Kai Nielsen på Ndr. Toldbod.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel 1955.

(Foto: Stereoskopklubben. Registrant over Danske Stereoskopbilleder))

Vagtparaden og Livgardens Musikkorps i rød galla på kongens fødselsdag 1956. I spidsen stabstambour Leo Sevel.

I første geled ses fra venstre: Georg Tannis, Dan Glæsel, Hans Oscar Nielsen (bag Sevel går Flensborg) og Karlo Petersen. I andet geled ses, fra venstre: Leif Larsen, Carl Andreasen, og Arne Nygaard. I tredie geled ses mellem Tannis og Andreasen, Henry Jensen. Musikeren med bækkenerne er Preben Beyer, musikeren med fagotten er Mogens Absalonsen. Den kæmpehøje musiker mellem bækkener og fagot kan være fløjtisten Franz Lesser.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps i rød galla omkr. 1956.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg på kongens fødselsdag 1957.

(Foto: Billed-Bladet)

Vagtparaden på Amalienborg 1957. Stabstambour er Leo Sevel.

(Postkort)

>

Hornblæsere fra Den Kongelige Livgarde 1957.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde i 300 år')

>

Efter ungarnopstanden i 1956 måtte op mod 200.000 ungarere flygte fra det kommunistiske styre. Danmarks Radio arrangerede 3 store indsamlingsshows til fordel for de ungarske flygtninge. Den Kongelige Livgardes Tambourkorps mødte op og bidrog til underholdningen i Radiohusets Koncertsal.

(Foto: Danmarks Radios billedarkiv)

Vagtparaden ændrede i 1957 sin rute. Her er sidste parade ad Købmagergade. Stabstambour Sevel får overrakt blomster. De to gardere på siden af musikkorpset er med for at bære evt. lomsterbuketter.

(Foto: Erik Petersen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Leo Sevel i spidsen passerer Kgs. Nytorv 1958

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel 1958.

Musikerne er fra venstre: Karlo Petersen, Hans Oscar Nielsen, Ove Holm Larsen, Dan Glæsel, Georg Tannis, Kjeld Rud Petersen, Jens Peder Pedersen, Emil Jensen (næsten skjult), Finn René Jørgensen, John Hindsberg, Adler Juul Christoffersen, Henning Kastrup Hansen og Mogens Absalonsen (med fagotten).

(Postkort)

Vagtparaden 1958 med stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

I anledning af Livgardens 300 års jubilæum 1958 er der parade gennem København. Her passeres Kgs. Nytorv.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Jubilæumsparaden 1958 defilerer forbi Kong Frederik på Amalienborg Slotsplads. Livgardens Musikkorps nederst i billedet.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

H.M. Kongen passerer Livgardens Musikkorps under jubilæunsparaden på Rosenborg 1958. Stabstambour Leo Sevel aflægger honnør.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg 1958.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Fra Livgardens 300 års jubilæum. Stabstambour Leo Sevel i samtale med Victor Borge.

(Foto fra Fam. Sevels Fotosamling)

Livgardens Musikkorps - formentlig på kongens fødselsdag 1958.

Fra venstre: Torolf Mølgaard, Dan Glæsel, Hans Just Rasmussen, Jens Peder Pedersen, Ove Holm Larsen, Erik Gebert, Hakon Finn Hansen, Leo Sevel, Arne Nygaard Petersen, Kjeld Rud Pedersen og Karlo Pedersen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps - formentlig på kongens fødselsdag 1958. Musikdirigent Kai Nielsen afventer, at kongen kommer ud på balkonen.

Musikerne er fra venstre: Poul Søller, Jørgen Voigt Arnsted, Arne Nygaard, ?, Dan Glæsel (næstenj skjult), Torolf Mølgaard, Finn René Jørgensen, Ove Holm Larsen, Frode Holdgaard, Halvor Laursen, Hans Just Rasmussen og Emil Jensen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musiker i Livgarden Torolf Mølgaard - senere kendt jazzmusiker - 1958.

(Foto: Torolf Mølgaard)

Livgardens Musikkorps spiller på Rådhuspladsen 1958. Forrest Torolf Mølgaard.

(Foto: Torolf Mølgaard)

Vagtparade 1959. Stabstambour Leo Sevel.

Musikere i første række fra venstre: Georg Tannis, Dan Glæsel (senere musikdirigent ved Falsterske Fodregiments Musikkorps), Arne Nygaard, Hans Oscar Nielsen og Karlo Petersen (efterfulgte i 1961 Sevel som stabstambour).

(Foto: Jørgen Arnsted)

Nyansat tubaist i Livgardens Musikkorps Jørgen Voigt Arnsted, 1959.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps på vagtparade gennem København 1959.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps giver koncert på Rosenborg Kaserne 1959.

Fra venstre: Ryggen af Emil Jensen, Finn Hansen, Kjeld Rud, Just Rasmussen, Halvor Laursen, Karlo Petersen, (delvis skjult) Jørgen Arnsted, Hans Oskar Nielsen, (næsten skjult) Arne Nygaard og Dan Glæsel.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Den afløste vagtstyrke fra Amalienborg, vender hjem til Rosenborg Kaserne 1959.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps i garnisonsuniform spiller på Gothersgade Kaserne 1959. Musikdirigent Kai Nielsen på podiet. I forreste række som nr. 3 fra venstre ses Arne Ole Stein.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Stabstambour Leo Sevel modtager noderne til 'Stabstambour Sevels March' af komponisten, Svend Gyldmark. 1959.

(Foto: Fam. Sevels Fotosamling)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgarde Kai Nielsen 1960.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden på Amalienborg 1960 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Kai Nielsen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden på Amalienborg på kongens fødselsdag..

(Foto: Københavns Museum)

Livgardemusikere før en koncert på Rådhuspladsen i København 1960.

Fra venstre: Kjeld Rud Petersen, Søren Heerford, Torolf Mølgaard, Hans Oscar Nielsen og Jørgen Frederiksen.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Vagtparaden i rød galla 1961.

På det midterste og nederste foto fra venstre: Torben Elmøe, Arne Nygaard, Hans Oscar Nielsen og Jørgen Voigt Arnsted.

(Foto: Torben Elmøe)

Vagtparaden 1961.

(Foto: Torben Elmøe)

Vagtparaden 1961 med stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Erik Wendelboe)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1961.

Fra venstre: Arne Ole Stein (stortromme), Erik Andersen (lilletromme), Jørgen Voigt Arnsted (tuba), Poul Søller (lyre) - derefter Hans Oscar Nielsen, Arne Nygaard, Dan Glæsel, John Hansen, musikdirigent Kai Nielsen, Just Rasmussen, Haldor Laursen og Knud Andersen.

(Foto: Torben Elmøe)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg Slotsplads 1961.

Fra venstre: Torben Elmøe, Benny Wilkenschild, Just Rasmussen, Frode Holdgaard, Haldor laursen, Ejnar Rasmussen og Knud Andersen.

(Foto: Torben Elmøe)

Livgardens Musikkorps på march i Horsens 1961

(Foto: Garderbladet)

Livgardens Musikkorps giver koncert på Rådhuspladsen 1961 under ledelse af den nyudnævnte musikdirigent, Robert Svanesøe.

(Foto: Torben Elmøe)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på trappen til Aarhus Teater 1961. Den fg. musikdirigent er Adler Juul Christoffersen.

De øvrige musikere er fra venstre: Palle Stockmar, Henning Kastrup, Erik Gebert, Helge Sørensen, Søren Ejgil Ellekær, Ebbe Graae, Arne Ole Stein (bag dirigent) John Hindsberg, Torben Elmøe, Mogens Absalonsen, John Hansen, Knud Andersen, Mogens Ishøj, Ejner Rasmussen, Jørgen Frederiksen (bag Ejner Rasmussen) Huen øverst over Jørgen Frederiksen tilhører Gustav Agerskov. Søren Friis, Halvor Laursen, Hakon Finn Hansen, Hans Just Rasmussen, Gert Rasmussen og Aksel Larsen.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Livgardens Musikkorps i rød galla på Rosenborg Kaserne 1961. Stabstambour Leo Sevel forrest og på fløjen musikdirigent Robert Svanesøe.

(Postkort)

Billeder fra en artikel i Se & Hør 1961 om stabstambourskiftet i Den Kongelige Livgarde. På midterste foto får stabstambour Sevel blomster på sin sidste vagtparade. Nederst afgående stabstambour Leo Sevel og tiltrædende stabstambour Carlo Petersen.

(Foto: Se & Hør)

Stabstambourskifte i Livgardens Musikkorps 1961. Karlo Petersen (t.v.) afløser Leo Sevel (t.h.).

(Foto fra Leo Sevels Fotoalbum)

Nytiltrådt stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Karlo Petersen, 1961.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1961. Stabstambour er Karlo Petersen.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Tre tubaister fra Livgardens Musikkorps 1961.

Fra venstre: Aksel Larsen, Jørgen Voigt Arnsted og Børge Wilken.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Samme tre tubaister i feltuniform 1961.

Fra venstre: Aksel Larsen, Jørgen Voigt Arnsted og Børge Wilken.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Vagtparaden runder Kgs. Nytorv 1962.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Musikere i Livgarden, Halvor Laursen og Ejnar Rasmussen, i Halskov Færgehavn 1962 på vej til Gråsten.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Vagtparade i Graasten 1962 med stabstambour Karlo Petersen i spidsen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1962.

Fra venstre: Gustav Agerskov, Ejnar Rasmussen, Palle Stockmarr, Knud Andersen, Helge Sørensen (delvis skjult), Aksel Larsen, Eigil Ellekær og Erik Gebert.

(Foto:Torben Elmøe)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1962. Musikdirigent Robert Svanesøe aflægger honnør.

Musikere i første geled fra venstre: Børge Wilken, Torben Elmøe, Arne Nygaard, Hans Oscar Nielsen, Jørgen Voigt Arnsted. 2. geled fra venstre: Ole Koch Sørensen, John Hansen, Benny Wilkenschildt og Finn Hakon Hansen.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1962.

(Foto: Torben Elmøe)

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Robert Svanesøe på Amalienborg Slotsplads 1962.

(Foto: Jørgen Arnsted)

I 1962 var der igen indsamlingsshow i Danmarks Radio. Her medvirkede både Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps. Forrest stabstambour Karlo Petersen.

(Foto: Danmarks Radios billedarkiv)

Livgardemusikere på skydebanen.

Fra venstre: Arne Ole Stein (med ryggen til), Jørgen Frederiksen, Torolf Mølgaard og Jørgen Voigt Arnsted.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Tubaist i Livgardens Musikkorps Aksel Larsen 1962.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Vagtparaden på Amalienborg 1965.

(Foto: Forsiden på et puslespil)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg ca. 1965.

Fra venstre: Palle Stockmarr, musikdirigent Robert Svanesøe, Erik Gebert, Niels Thomsen, John Hindsberg, Ebbe Graae, Holger Olsen. Slagtøjet: Henning Kastrup, Benny Wilkenchildt, Preben Beyer og Poul Søller, lyre. De tre i forgrunden til højre med ryggen til: Ejner Rasmussen, Knud Andersen og Halvor Laursen.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg ca. 1965.

(Postkort)

Musiker i Livgardens Musikkorps Keld Jørgensen 1965.

(Foto: Kehlet - Stella Nova)

Livgardens Musikkorps 1965 på parade på Frederiksberg Slot for Kong Konstantin.

(Foto: Torben Elmøe)

Livgarden på parade på Rosenborg Kaserne 1966.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kgl. Livgardes Musikkorps 1966. Stabstambour Karlo Petersen. Musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto fra pladeomslag)

Livgarden på parade på Rosenborg Kaserne 1966.

(Foto: Peder Fjeldstad)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Robert Svanesøe - 1967.

(Foto fra pladeomslag)

Fakkeltog i Fredensborg 1967. I forreste geled fra venstre: Arne Nygaard Pedersen, John Hansen, Hans Oskar Nielsen og  Aksel Larsen. Nede i musikkorpset genkendes Ejnar Rasmussen, Knud Andersen og John Hindsberg.

(Foto: Aksel Larsen)

Den Kongelige Livgarde med musikkorps ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. Musikdirigent Robert Svanesøe på fløjen og stabstambour Carlo Petersen foran musikkorpset.

(Foto: Aksel Larsen)

Vagtparade i regnvejr i Fredensborg 1967. I forreste geled fra venstre: Børge Wilken, Arne Nygaard Pedersen, John Hansen, Hans Oskar Nielsen og  Aksel Larsen.

(Foto: Aksel Larsen)

I 1967 fejrede København sit 800 års jubilæum. Livgardens Musikkorps med stabstambour Carlo Petersen førte an i det store historiske jubilæumsoptog.

(Fotos: Kurt Otzen)

I 1968 fejrede Magasin du Nord 100 års jubilæum. Den Kongelige Livgardes Musikkorps var med til at gøre dagen ekstra festlig - under ledelse af musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto: Københavns Museum)

Livgarden til parade på Rosenborg Kaserne 1968. Musikdirigent Robert Svanesøe aflægger honnør.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps vender hjem til Rosenborg Kaserne efter endt vagtparade 1968.

(Foto: Erik Holmberg/Scanpix)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps - nytårsvagtparade på Amalienborg 1969 med nytiltrådt stabstambour Jan Jerichau.

(Foto: Københavns Museum)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg 1969 i blå galla med de gule fangsnore. Nytiltrådt stabstambour er Jan Jerichau, musikdirigent Robert Svanesøe.

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Jan Jerichau forlader kasernen 1969.

(Foto: Peder Fjeldstad)

Vagtparade på Amalienborg 1969 med stabstambour Jan Jerichau.

(Foto: Københavns Museum)

I 1969 medvirkede et eksercitskommando og tambourkorpset fra Den Kongelige Livgarde i Edinburgh Tattoo. Kgl. Kapelmusikus Hans Fulling var med og instruerede bl.a. lurblæsningen. Tambourkorpset var ved hjælp af genindkaldelser oppe på 40 tambourer og under ledelse af musiker John Tjærby.

(Foto: Billed Bladet)

Et fantastisk billede af Livgardens musikkorps med stabstambour Jan Jerichau der støder ind i en demonstration i 1970. Den har også musik i spidsen i form af en lurblæser. Hvordan mødet spændte af vides ikke.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musikdirigent Robert Svanesøe i smukt selskab under Livgardens Musikkorps besøg i Düsseldorf 1970.

(Foto: HRN 999-1)

Vagtparaden i rød galla på Amalienborg 1970. Stabstambour Jan Jerichau, musikdirigent Robert Svanesøe.

(Postkort)

Vagtparaden 1970 på Amalienborg med stabstambour Jan Jerichau.

(Postkort)

Klarinettist i Livgardens Musikkorps har fået 'stortrommetjansen' - her er han ved at kravle ind i den. 1971.

(Foto: Aksel Larsen)

Vagtparaden i med stabstambour Jan Jerichau 1971.

(Postkort)

Vagtparade omkr. 1971 med stabstambour Jan Jerichau i spidsen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Billeder fra en vagtparade i 1971.

Træblæserne fra venstre: Ole Birger Pedersen, Henning Kastrup, Holger Villy Olsen,  Arne Ole Stein, Ebbe Graae, Adam Garde, Gregers Larsen og John Hindsberg.

Basun- og kornetsiden fra venstre: John Hansen. Benny Wilkenchildt. Ib Jespersen, Carsten Svandberg, Ole Kock Sørensen, Frode Holdgaard, ? og Halvor Laursen.

Lilletrommeslageren er Breben Beyer.

(Foto: Aksel Larsen)

Vagtparaden på Amalienborg 1971 med stabstambour Jan Jerichau i spidsen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Vagtparaden på Amalienborg 1971.

(Foto: Kurt Petersen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau på vagtparade i Fredensborg 1971.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Nyborg markerede i 1971 sit 800 års købstadsjubilæum. Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps med stabstambour Jan Jerichau var med til at gøre dagen ekstra festlig.

(Foto: Nyborg Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Kalundborg i 1972.

(Foto: Kalundborg Lokalhistoriske Arkiv)

Vagtparaden i med stabstambour Jan Jerichau 1972.

(Postkort)

Fra stormagasinet Illums åbning efter en ombygning 1972. Livgardens Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Robert Svanesøe.

Kornettisterne på nederste foto i forreste række er fra højre: Knud Andersen og Ejnar Rasmussen. Bag Knud Andersen ses Halvor Laursen.

(Foto: Københavnske Billeder & Det Kgl. Bibliotek)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgarde 1972 - Robert Svanesøe.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden 1973 anført af Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og stabstambour John Tjærby.

(Postkort)

Den 20. juni 1973 blev sidste vagtparade, der blev anført af politi til hest.

(Lademanns 'Set & Sket 1973')

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Fredensborg Slot 1974 - formentlig på prins Henriks fødselsdag.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps fotograferet ved en koncert i Odd Fellow Palæet 1974 - Yderst til venstre fg. musikdirigent John Hindsberg og yderst til højre kgl. kapelmester John Frandsen.

(Foto: Aksel Larsen)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau i Fredensborg 1975.

(Foto: Lokalavisen)

Vagtparaden i rød galla 1975.

(Foto: Carsten Gerisler)

Frontmarch på Amalienborg 1975. Stabstambour er Jan Jerichau.

(Postkort)

I august 1975 spillede Den Kongelige Livgardes Musikkorps koncert i Aarhus Stadionhal. På podiet musikdirigent John Hindsberg.

(Foto: Aarhus-Bogen 1975)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1975.

(Foto: Carsten Geisler)

Livgardens Musikkorps 1976 sammen med Livgardens chef.

Bagerste række fra venstre: Arne Nygaard Pedersen, Flemming Andreasen, John Hansen, Christian Halgren, Preben Beyer, Poul Søller, Ole Koch Sørensen, Halvor Laursen, Frode Holdgaard. Midterste række fra venstre: Carsten Geisler, Arne Svendsen, Ejnar Rasmussen, Knud Andersen, Erlan Holtehus, Arne Ole Stein, Ebbe Graae, Vagn Spelman, Per Olsen, Karsten Munk, Aksel Larsen og stabstambour Jan Jerichau. Forreste række fra venstre: Ole Samsø Andersen, Henning Kastrup, Adam garde, Erik Gebert, Helge Sørensen, fungerende musikdirigent John Hindsberg, oberst N. C. Frederiksen, Erling Jensen, Ole Birger Pedersen, Holger Villy Olsen, Ole Hansson og Gregers Larsen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Nyudnævnt musikdirigent ved Den Kongelige Livgarde, Uffe Agerschou, 1976.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredensborg 1976. Stabstambour Jan Jerichau i spidsen og musikdirigent Uffe Agerschou på fløjen.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredensborg 1976.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Tambourer fra Den Kongelige Livgardes Tambourkorps foran Garderforeningens parade i Kalundborg 1976.

(Foto: Kalundborg Lokalarkiv)

I 1976 var tubaist i Livgardens Musikkorps, Børge Wilken, pensioneret, men blev kaldt ind som assistent. Her er han - i midten - fotograferet på Marselisborg og Rosenborg Kaserne med Carsten Geisler på sin højre side og Aksel Larsen på sin venstre side.

(Foto: Aksel Larsen)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps er på besøg i Havrevængets Børnehave i Dragør i 1977.

(Foto: Dragør Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller taffelmusik på Fredensborg Slot omkr. 1977, dirigeret af musikdirigent Uffe Agerschou. Yderst til venstre på klarinet Arne Ole Stein.

(Foto: Livgarden)

Vagtparade i Fredensborg 1977 med stabstambour Jan Jerichau.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Dronningens fødselsdag 1978 - Fra venstre: Ib Lolck, John Hansen, Arne Nygaard, Vagn Spelman, Carl Otto Andersen, og Aksel Larsen.

(Foto: Aksel Larsen)

Dronningens fødselsdag 1978 - Livgardens Musikkorps og stabstambour Jan Jerichau i rød galla.

(Postkort)

Vagtparaden 1978 i Frederiksgade med Marmorkirken som baggrund. Stabstambour Jan Jerichau.

(Postkort)

Portrætsamling af musikere i Livgardens Musikkorps 1978 - en gave til oberst N.C. Frederiksen ved dennes afgang fra Livgarden.

Fra venstre: 1. Række (øverste): Ebbe Graae, Karsten Munk, Per Olsen, Halvor Laursen, Carsten Geisler, Erlan Holtehus og Christian Halgreen - 2. række: Frode Holdgaard, Knud Andersen, Ole Birger Pedersen, John Hindsberg, Aksel Larsen og Holger Villy Olsen - 3. række: Carl Otto Andersen, Erling Jensen, Ole Kock Sørensen, Ole Samsø Andersen, Ib Jespersen og Jørgen Sandberg - 4. række: Henning Kastrup Hansen, Poul Søller, Uffe Agerschou (musikdirigent), Ib Lolck og Jan Jerichau - 5. række: Benny Wilkenschildt, Ejnar Rasmussen, Vegn Spelman, Ole Hanson, Gregers Larsen, Preben Beyer og Adam Garde - 6. (nederste) række: John Hansen, Arne Svendsen, Arne Ole Stein, Erik Gebert og Arne Nygaard Pedersen.

(Foto: Inge Aasmuld)

Sandholmlejren - to tubaister ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps: Aksel Larsen og Carsten Geisler 1978.

(Foto: Aksel Larsen)

Tambourer fra Den Kongelige Livgardes Tambourkorps 1978.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden 1979 i rød galla med stabstambour Jan Jerichau i spidsen og med Frederikskirken (Marmorkirken) i baggrunden.

(Postkort)

Vagtparaden på Amalienborg 1979. Stabstambouren er Jan Jerichau

(Postkort)

Vagtparaden vender tilbage til kasernen 1979 på H.M. Dronningens fødselsdag med stabstambour Jan Jerichau i spidsen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Livgardens Musikkorps under en pladeindspilning i Odd-Fellow Palæet 1979.

Øverst fra venstre: Dirigent Børge Wagner, Karsten Munk, Carsten Geisler, Carl Otto Andersen, Poul Søller, Arne Svendsen, Bjørn Hyrup, Arne Nygaard Pedersen, Ejnar Rasmussen, Ib Lolck (bagved), Erlan Holtehus, Knud Andersen og Benny Wilkenschild. Nederst fra venstre: Svend Rasmussen, Ebbe Graae, Ole Hansson, Henning Kastrup Hansen, Erik Gebert, John Hindsberg, Holger Villy Olsen, Arne Ole Stein, Ole Samsøe Andersen (bag Stein), Gregers Larsen, Ole Kock Sørensen og Adam Garde.

(Foto fra indlæg i grammofonpladen)

Konkurrence om en ledig stilling som trompetist i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Ansøgeren er endnu ikke genkendt, menved dommerbordet ses bl.a. stabstambour Jan Jerichau, fg. musikdirigent John Hindsberg, solotrompetist i Det Kgl. Kapel, Kurt Pedersen - og yderst til venstre Erland Holtehus,

(Foto fra bogen 'Livgardens Kaserne & Rosenborg Ekserecerplads 1786-1986')

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller ved Skanderborg Regattaen 1979. Dirigenten ukendt.

(Foto: Skanderborg Lokalarkiv)

Livgardens Musikkorps spiller til taffel på Marselisborg Slot 1980.

Fra venstre: Ejnar Rasmussen, Knud Andersen, Ib Jørgensen (halvt skjult), Ib Lolck, Gorm Hovaldt, Benny Wilkenschildt, Bjarne Nielsen og Erland Holtehus.

(Foto: Bjarne Nielsen)

To musikere fra Livgardens Musikkorps i Silkeborg 1980 - fra venstre Ejnar Rasmussen og Knud Andersen.

(Foto: Silkeborg Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Rosenborg Kaserne 1980. Fungerende musikdirigent John Hindsberg leder koncerten før vagtparadens afmarch. Stabstambour Jan Jerichau anfører paraden gennem byen.

(Fotos: 'Prins Jeans Bog' 1980)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i TV-serien 'Matador', hvor man i 1980 rekonstruerer en vagtparade anno 1940. Klarinetterne er forrest, musikdirigenten på højre fløj. adskillige gamle instrumenter taget frem - bl.a. en helikon.

(Fotos: Danmarks Radios billedarkiv)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps med stabstambour John Tjærby i Fredensborg 1980.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1981.

Forreste geled fra venstre: Benny Wilkenchildt, Bjarne Rasmussen, Ib Jørgensen og Aksel Larsen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps i rød galla 1981. Fungerende musikdirigent John Hindsberg leder koncerten på Amalienborg.

(Postkort)

I 1981 fyldte pens. musikdirigent ved Livgardens Musikkorps Robert Svanesøe 60 år. Tidligere kolleger fra Livgardens Musikkorps mødte og og spillede for fødselaren. Fra venstre ses Jørgen Olsen, Arne Ole Stein, Ebbe Graae, fru Svanesøe, Gorm Hovaldt, Christian Halgreen, Vagn Spelman, Preben Beyer, Robert Svanesøe og Ib Jespersen.

(Foto: Greve Lokalarkiv)

Den Kgl. Livgardes Musikkorps 1981 i vinterkapper.

(Pressefoto)

Vagtparaden 1982. Stabstambour Jan Jerichau.

(Foto: Bogen om Livgardens Musikkorps)

Livgardens Musikkorps og Tambourkorps opstillet til koncert i Radiohusets Koncertsal den 14. november 1982.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musikprøve med Livgardens Musikkorps i musiklokalet på kasernen 1983. Michael Schønwandt dirigerer. (Foto: Anne-Sophie Rubæk Hansen)

Vagtparaden en regnvejrsdag 1983.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Vagtparaden i Købmagergade 1983.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Vagtparaden med stabstambour Jan Jerichau 1983.

(Postkort)

I 1983 fejrede Den Kongelige Livgarde 325 års jubilæum - bl.a. med en stor parade fra Tivoli til Rosenborg Kaserne. Her ses Livgardens Musikkorps ved afmarchen fra Tivoli. Stabstambour er Jan Jerichau. Ved siden af ham fg. musikdirigent Arne Ole Stein.

I første geled fra venstre: Arne Svendsen, Benny Wilkenschild, Bjarne Rasmussen, Ib Jørgensen og Aksel Larsen.

(Foto: Axel Tornehave - Livgardens Musikkorps - Det Kgl. Bibliotek)

I 1983 sendte Danmarks Radio en TV-udsendelse om optagelsesprøverne til Den Kongelige Livgardes Tambourkorps. De to fotos er fra optagelserne til udsendelsen. Ved bordet sidder Hans Fulling og musiker John Tjærby.

(Fotos: DRs billedarkiv)

Vagtparaden en vinterdag i 1984.

(Foto: Sygesikringen Danmark)

Musiker ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Gorm Hovaldt 1984.

(Maleri af Victor Brockdorff)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau ved forsvarschefskiftet i 1985.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Koncert ved midterpavillonen på Rosenborg Kaserne før vagtparaden 1985.

(Foto: Jens Spelman)

Vagtparaden med stabstambour Jan Jerichau 1985. (Postkort)

Livgardens Musikkorps sammen med Livgardens Chef, oberst Schousboe og frue, 1985.

Bagerste række fra venstre: Arne Svendsen, John Hansen, Niels Henkel, Ebbe Graae, Adam Garde, Hasse Toft, Lennart Blak Jensen, Sandy Cordsen, Gregers Larsen, Jørgen Sandberg, Svend Vermund, Erlan Holtehus, stabstambour Jan Jerichau, Stig Sønderriis, Poul Søller, Knud Andersen, Benny Wilkenschild, Ole Birger Pedersen, Bjarne Rasmussen, Poul Kegel, Holger Olsen, Ib Lolck, Ib Jørgensen, Christian Halgreen og Carsten Geisler. I forreste række fra venstre: Kristian Arnholtz, Arne Ole Stein, Per Olsen, Erling Jensen, Carl Otto Andersen, Ole Hansson, Birthe Schousboe, oberst Jørgen Schousboe, fg. musikdirigent Ib Jespersen, Peter Schjødt, Ole Samsø Andersen, Peter Harbeck (senere musikdirigent) og Aksel Larsen.

(Foto: Livgarden)

Janitchergruppen i Livgardens Musikkorps under en koncert på Nordvestfyns Ungdomsskole i 1985. Gert Sørensen ved lilletrommen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgardens Musikkorps i rød galla i 1985. Stabstambour er Jan Jerichau.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Den Kongelige Livgarde i Hillerød omkr. 1985 med stabstambour Jan Jerichau og musikdirigent Ib Jespersen.

(Foto: Hillerød Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgarde spiller koncert i Særslev 1985 under ledelse af oberstløjtnant Christer Johannesen, Norge.

Klarinetgruppen fra venstre: Peter Harbeck, Tage Christensen, René Højlund Rasmussen, Ebbe Gråe, Ole Hansson, Adam Garde, Arne Ole Stein og Holger Olsen.

Korthorngruppen fra venstre: Knud Andersen, Erland Holtehus, Bjarne Hyrup og Stig Sønderriis.

Nederste foto fra venstre: Christer Johannesen, Ole Samsøe, Ole Birger Petersen, Poul Søller, Svend Vermund og Knud Andersen.

(Foto: Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv)

Vagtparaden i rød galla på Amalienborg 1986. Forrest stabstambour Jan Jerichau.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps 'dirigeres' af den amerikanske skuespiller og entainer, Danny Kaye - 1986.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Den Kg. Livgardes Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau på vagtparade i Fredensborg 1987.

(Foto: Fredensborg Lokalhistoriske Arkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau på vagtparade i 1987. Hornisten er Jacob Arnholtz og musikeren bag politibetjenten er Gorm Hovaldt.

(Foto: Jacob Arnholtz)

Den Kongelige Livgardes 4 hornister i 1987. Fra venstre: Jacob Arnholtz, Peter Schiødt, Per Olsen og Carl Otto Andersen.

(Foto: Jacob Arnholtz)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps klar til koncert i Københavns Rådhushal 1987.

Stående fra venstre: Fg. musikdirigent Ib Jespersen, Jan Jerichau, Niels Henkel, Sandy Cortzen, Christian Hallgreen og Poul Søller. Siddende fra venstre: Arne Ole Stein, Peter Harbeck, Ole Hansen, Lennart Blak Jensen, Gregers Larsen, Ebbe Graae, Adam Garde, Holger Villy Olsen, Ib Lolck, Rene Højlund, Poul Kegel, Jørgen Sandberg, Ole Samsø Andersen, Per Olsen, Erling Jensen, Svend Vermund (næsten skjult), Knud Andersen, Jakob Arnholtz, Kristian Arnholtz, Peter Schjødt, Claus Mærsk, Erland Holtehus, Stig Sønderriis, Aksel Larsen, Carsten Geisler, Arne Svendsen, Ib Jørgensen, Benny Wilkenschild og Bjarne Rasmussen.

(Foto: ukendt)

Den Kongelige Livgardes Tamboiurkorps i Melbylejren 1987.

(Foto: Frederiksværk Ugeblad / Halsnæs Posten)

Den Kongelige Livgarde på Frederiksborg Slot, Hillerød 1988.

(Foto: Anne Marie Rubæk Hansen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Kastellet, august 1988. Fg. musikdirigent er Ib Jespersen.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps var med tilo at gøre Køges 700 års købstadsjubilæum festlig 1988. Stabstambour er Claus Birger Hastrup Doreng.

(Foto: Jørgen Jørgensen. Køge Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps 1988.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Musikere - og en grønlænder - under markeringen af 10 året for Grønlands hjemmestyre 1989.

(Foto: Carsten Geisler)

Vagtparaden med stabstambour Jan Jerichau i Bredgade 1990.

(Foto: Sygesikringen Danmark)

Vagtparade på Fredensborg Slot 1990.

(Foto: Turistbrochure)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps under ledelse af musikdirigent Ib Jespersen spiller i Hillerødi 1990.

(Foto: Hillerød Lokalarkiv)

Musiker i den Kongelige Livgardes Musikkorps Arne Ole Stein klar til vintervagtparade 1990. Stein er komponisten bag 'Dronning Margrethe II Parademarch', 'Prins Joachims March' og mange andre.

(Foto: Forsvarsgalleriet) 

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps med Claus Birger Hastrup Doreng som stabstambour i Kolding i 1990.

(Foto: I.R. Kernwein. Kolding Stadsarkiv.)

Samtlige danske militære musikkorps i Odense i 1991 for at fejre 50-året for genoprettelsen af hærens musikkorps.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden krydser Bredgade 1992.

(Foto: Forsikringsselskabet Baltica)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1992. Dirigenten er Børge Wagner.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps og stabstambour Jan Jerichau i Fredensborg 1993.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv) 

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Melbylejren 1993.

(Foto: Frederiksværk Ugeblad / Halsnæs Posten)

Nytårstaffel 1994 - Tubaisterne Carsten Geisler og Aksel Larsen. Det var Aksel Larsens sidste nytårstaffel før pensioneringen.

(Foto: Aksel Larsen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Canada 1997. Dirigent var Frans Rasmussen. Med flygelhornet Svend Vermund.

(Foto: Jacob Arnholtz)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i rød galla 1998.

(Foto fra bogen om Amalienborg)

Den Kgl. Livgardes Musikkorps og stabstambour Jan Jerichau klar til afmarch Garderforeningstræf i Køge 2000.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps ved Dronning Ingrids bisættelse i 2000. Musikdirigent Peter Harbeck på musikkorpsets højre fløj.

(Foto: Billed-Bladet)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i filmen 'Dronningens Musikanter'.

(Foto fra filmen 'Dronningens Musikanter)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau under opmarch på Amalienborg 2001.

(Webfoto)

Kongevagt på Fredensborg Slot 2001.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps musicerer i Faaborg i 2001.

(Foto: Claus Jensen)

Livgardens Musikkorps i haven til komponisten Carl Nielsens fødehjem i Nr. Lyndelse. Musikdirigent Peter Harbeck dirigerer.

(Foto: Jens Benoni, Nr. Lyndelse Lokalarkiv))

Den Kgl. Livgarde foran Graasten Slot 2002.

(Postkort)

Vagtparaden med Livgardens Musikkorps forlader Amalienborg Slotsplads efter vagtafløsningen - 2003. Stabstambour Jan Jerichau leder paraden.

(Webfoto)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps - anført af stabstambour Morten Thurø - i Fredensborg 2004.

(Foto: Tambourkorpset)

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Peter Harbeck klar til koncert på Amalienborg 2004.

(Webfoto)

Vagtparaden i rød galla på H.M. Dronningens fødselsdag 2004.

(Foto: Strynø Skole)

Vagtparaden i rød galla på H.M. Dronningens fødselsdag 2004 - taget i fugleperspektiv.

(Webfoto)

Vagtparaden i rød galla på Amalienborg 2004.

Musikere fra venstre: Thomas Bruun (tuba), Sandy Cortsen (stortromme), Leo Sørensen (euphonium), Niels Gerhardt (trombone), Stig Sønderriis (trompet), Ib Lolck (tenorhorn), Bjarne Rasmussen (trombone), Peter Schjødt (horn), Kristian Arnholst (horn), Ib Jørgensen (trombone), Jan Jerichau (stabstambour), og Carsten Geisler (tuba).

(Postkort)

Tubagruppen i Livgardens Musikkorps 2004.

Fra venstre: Leo Sørensen, Carsten Geisler, Arne Svendsen og Thomas Bruun.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Tubaist i Livgardens Musikkorps, Arne Svendsen 2004.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Tubaist i Livgardens Musikkorps, Thomas Bruun 2004.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Livgardens Musikkorps i vintervejr på Amalienborg Slotsplads. 2005.

(Foto: Danish Media Center)

Livgardens Musikkorps på Graasten Slot 2005.

(Foto: Flickr)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau forlader Rosenborg Kaserne - 2005.

(Webfoto)

Tubaist i Livgardens Musikkorps, Carsten Geisler, 2006.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Langelinie ved afsejlingen af Kejserinde Dagmars båre september 2006 i forbindelse med genbisættelsen i St. Petersborg.

(Pressefoto)

Livgardens Musikkorps med vicestabstambour Tom Højlund Olsen.

(Foto: Flickr)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 2006.

(Webfoto)

Vagtparade i Fredensborg 2006. Musikkorpset har fået ny stabstambour - Søren Rømløv.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kgl. Livgardes Musikkorps i rød galla nytårsdag 2006.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps besøgte i 2006 de danske styrker i Kosovo. Her spilles koncert.

(Foto: Carsten Geisler)

Vagtparaden med stabstambour Søren Rønløv afmarcherer fra Rosenborg 2007.

(Webfoto)

Vagtparaden 2007.

(Foto: Carsten Geisler)

Livgardens Musikkorps i 2007. Stabstambour er Søren Rønløv.

(Foto: Poul Toft)

Vagtparade i Fredensborg på H.K.H. Prins Henriks fødselsdag 2007.

(Foto: Flickr)

Livgardens Musikkorps i rød galla 2007. Stabstambour er Søren Rønløv.

(Pressefoto).

Livgardens Musikkorps i rød galla 2007. Stabstambour er Søren Rønløv.

(Pressefoto).

Stabstambour Søren Rønløv i spidsen for vagtparaden i Graasten 2007.

(Webfoto)

Den Kongelige Livgardens Musikkorps spiller i Christiansfeld 2007.

(Foto: Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv).

Vagtparade 2007 - Livgardens Musikkorps i julestemning.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps med musikdirigent Peter Harbeck under nytårskuren for diplomatiet 2008.

(Foto: Mik Eskestad)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller - under ledelse af Henrik Vagn Christensen - i Riddersalen på Rosenborg Slot 2008.

(Foto: Forsvaret)

Vagtparade på Amalienborg 2008 i vinterkapper.

(Foto: Baungaard)

Livgardens Musikkorps på vej mod Amalienborg 2008.

(Webfoto)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv - vagtparade 2008.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps 2008. Koncert under vagtafløsningen på Amalienborg.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps 2008. Koncert under vagtafløsningen på Amalienborg.

(Webfoto)

Vagtparaden på vej hjem til Rosenborg Kaserne 2008.

(Webfoto)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps dirigeres af musikdirigent Peter Harbeck på H.M. Dronningens fødselsdag 2008.

(Webfoto)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv under Rosenborg Tattoo 2008.

(Foto: Forsvaret)

Finalen på Rosenborg Tattoo 2008. I midten Livgardens Musikkorps.

(Foto: Forsvaret)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Tivolis Koncertsal under jubilæumskoncerten 2008.

Siddende fra venstre: Michael Justesen, Kristian Arnholzt, Asger Henriksen, Martin Cholewa, Lennart Blak Jensen, Carl Otto Andersen, Per Majland, Martin Kejser, Jeppe Tom-Petersen, Nicoline Lunde, Solvejg Rechnagel, Utrilla Gudiksen, Thomas Lund Jensen, Kathrine Kjelland-Brandt, Kirsten Thomsen, Marianne Filtenborg, Thomas Bruun, Carsten Geisler, Peter Jønsson, Jørgen Sandberg, Michael Thomsen, Christian Bay, Peter Jensen, Kjell Åke Andersson, Stanley Westh, Bjarne Rasmussen, Flemming Welander, Stig Sønderriis, Lars Ejlig Hansen og Claus Mærsk. Stående fra venstre: Søren Rønløv Nielsen, Henrik Vagn Christensen (dirigent), Jan Jørgensen, Sandy Cortzen og Christian Hallgreen.

(Foto: Forsvaret)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent Peter Harbeck afmarcherer fra Tivoli ved jubilæumsparaden gennem København 2008.

(Foto: Pia Pernille Hansen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i spidsen for paraden gennem København ved 350 års jubilæet den 30. juni 2008. Musikdirigent Peter Harbeck på fløjen og stabstambour Søren Rønløv i spidsen for paraden.

(Foto: Forsvaret)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps med stabstambour Thurø i Tivoli i forbindelse med 350 års jubilæet.

(Foto: Forsvaret)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent Peter Harbeck under dronningeparaden ved jubilæet, juni 2008.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Livgarden Musikkorps klar til vagtparade gennem Gråsten juli 2008.

(Webfoto)

Når H.M. Dronningen besøger de danske byer, er Livgardens Musikkorps ofte med. Her er det i Nakskov i 2008.

(Foto: Nakskov Lokalarkiv)

Livgardens Musikkorps ved paraden foran Christiansborg på flagdagen den 5. september 2009.

(Foto: Bjarne Olsen)

Stabstambour for Den Kongelige Livgardes Tambourkorps, Morten Thurø, under Windsor Tattoo 2009.

(Foto: Forsvaret)

Vagtparaden i rød galla med stabstambour Søren Rønløv på Kgs. Nytorv 2009.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps - koncert på Rosenborg Kaserne før vagtparaden 2009.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Vagtparaden 2009 med stabstambour Søren Rønløv.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Vagtparaden 2009.

(Webfoto)

Vintervagtparade 2009.

(Webfoto)

Vagtparaden på vej hjem til Rosenborg Kaserne 2009 - denne gang på en frostdag, hvor instrumenterne bæres for et syns skyld. Tubaer er erstattet af små lette instrumenter. Kun ca. halvdene af musikerne er med - resten har fået fri.

(Foto: Scott Portland)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på kulturnatten i oktober 2009 i Riddersalen på Christiansborg under ledelse af musikdirigent Peter Harbeck.

(Foto: Musikkorpset)

Den kongelige Livgardes Musikkorps spiller under nytårstaflet i Chr. VII's Palæ på Amalienborg den 1. januar 2010. Musikdirigent Peter Harbeck dirigerer.

(Foto fra TV)

Vagparade på en vinterdag i 2010.

(Webfoto)

Stabstambour Søren Rønløv 2010.

(Webfoto)

Vagtparaden på en frostdag i januar 2010. Musikkorpset går med i vagtparaden, anført af stabstambour Søren Rønløv, men spiller ikke p.g.a. vejret. Tubaer er skiftet ud med små tenorhorn.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv - februar 2010

(Webfoto)

Vagtparaden på en tung regnvejrsdag i 2010.

(Foto: Flickr)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv - februar 2010.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv - 2010.

(Webfoto)

Nytiltrådt dirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Martin Åkerwall.

(Foto fra bladet 'Stæderne')

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Martin Åkerwall i rød galla ved Det Kgl. Teater aftenen før H.M. Dronningens 70 års fødselsdag 2010.

(Foto fra TV)

Den 16. april 2010 - H.M. Dronningens 70 års fødselsdag. Vagtparaden afmarcherer i blæsevejr fra Rosenborg Kaserne. Stabstambour Søren Rønløv forrest.

(Foto: Bjarne Olsen)

Den 16. april 2010 - H.M. Dronningens 70 års fødselsdag. Vagtparaden i 'fugleperspektiv'. Vagtparaden (mellem de to gule parasoller) 'fanget' i menneskemængden og må marchere på stedet flere gange.

(Foto fra TV)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Christian Bay, 2010.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg i blå galla 2010.

(Foto: Gerry Cobb)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Rosenborg Eksercerplads 2010. Stanstambour er Søren Rønløv og dirigent Martin Åkerwall på fløjen.

(Foto: Palle Blak Pedersen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Ribe 2010.

(Webfoto)

Musikere fra Livgarden spiller ved en reception på Livgardens Kaserne 2010

(Foto. Københavns Garderforening)

Nytårsvagtparade 2011. Forrest stabstambour Søren Rønløv.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps giver koncert før vagtparaden, januar 2011. Musikdirigent Martin Åkerwall dirigerer.

(Foto: Musikkorpsets Venner)

Livgardens Musikkorps giver koncert før vagtparaden, januar 2011. Musikdirigent Martin Åkerwall dirigerer.

(Foto: Stig Jørgensen)

Livgardens Musikkorps giver koncert før vagtparaden, januar 2011. Musikdirigent Martin Åkerwall dirigerer.

(Foto: Patrick Bergenser)

Vagtparaden i vinterregn på Kgs. Nytorv 2011.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps giver koncert før vagtparaden, marts 2011. Vicedirigent Stig Jørgensen dirigerer.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Vagtparaden svinger ud fra Gothersgade Kaserne 2011.

(Foto: Flickr)

Den Kongelige Livgardes stabstambour Søren Rønløv 2011.

(Foto: Musikkorpset)

Vagtparaden og vicestabstambour Christian Bay 2011.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Med klingende spil i Gothersgade 2011.

(Webfoto)

Vagtparaden ankommer - 2011.

(Webfoto)

Vicemusikdirigent Stig Jørgensen leder koncerten på Amalienborg 2011.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Livgardens Musikkorps på vagtparade 2011.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Vagtparaden med Livgardens Musikkorps nærmer sig Gothersgade Kaserne efter endt vagtafløsning 2011.

(Foto: Masha Che)

Vagtparade med stabstambour Søren Rønløv ved Marselisborg Slot i Aarhus på H.M. Dronningens fødselsdag 2011.

(Foto: Galleri Klithagen)

Vagtparade i Graasten 2011. Vicestabstambour Christian Bay fører paraden.

(Webfoto)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv og fg. dirigent Stig Jørgensen ved årgangsparaden i efteråret 2011 på Rosenborg Kaserne.

(Foto: Garderbladet)

Hjemkomstparade på Rosenborg Kasernbe for enheder fra Afghanistan.

(Foto: Flickr)

x

xx

Livgardens Musikkorps i feltuniform under en parade gennem København 2011 for hjemvendte gardere fra Afganistan. Dirigent Martin Åkerwall og stabstambour Søren Rønløv hilser fanerne.

(Foto. Københavns Garderforening)

Livgardens Musikkorps i galla ved kongeskibsmodtagelse i Horsens - fotograferet fra skibet 2011.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Livgardens Musikkorps ved General Bartels afskedsparade i Kastellet 2011.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Livgardens Musikkorps på flafdagen den 5. september 2011. Musikdirigent Martin Åkerwall aflægger honnør.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent Martin Åkerwall i feltuniformer i Kastellet den 5. september 2011 ved indvielsen af monumentet for de faldne i international tjeneste.

(Foto: Bjarne Olsen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller koncert på Sct. Annæ Gynasium efteråret 2011.

(Foto: Garderbladet)

Nytårsvagtparade i rød galla i 2012. Stabstambour Søren Rønløv leder paraden ind på Amalienborg Slotsplads.

(Foto: Garderbladet)

Den Kongelige Livgardes stabstambour Søren Rønløv 2012.

(Foto: Musikkorpset)

Vagtparade med stabstambour Søren Rønløv i rød galla passerer Kgs. Nytorv den 15. januar 2012 - Dronningens regeringsjubilæum.

(Foto: Kenneth Gerlach)

Livgardens Musikkorps og stabstambour Søren Rønløv ved H.M. Dronningens regeringsjubilæum januar 2012.

(Foto: Olav Vibild))

Livgardens Musikkorps og stabstambour Søren Rønløv ved H.M. Dronningens regeringsjubilæum januar 2012.

(Foto: Forsvaret)

Livgardens Musikkorps og stabstambour Søren Rønløv ved H.M. Dronningens regeringsjubilæum januar 2012. På vej hjem til kasernen passeres den gamle Sølvgades Kaserne.

(Foto: Olav Vibild)

Livgardemusikere i blå galla i anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 40 års regeringsjubilæum, januar 2012.

Fra venstre: Jens Gotholt, Claus Lynge Mærsk, Lars Hastrup og Carl Viggo Jespersen.

(Foto: Lars Hastrup)

Musiker Søren-Filip Hansen, Den Kongelige Livgardes Musikkorps, i blå galla i anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 40 års regeringsjubilæum.

(Foto: Wikipedia)

Livgardemusikere i Frankrig 2012.

Fra venstre: David M.A.P Palmquist, Christian Bay og Lars Ejlif Hansen

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Livgardens Musikkorps Lennart Blak Bager en vinterdag efter vagtparaden 2012.

(Foto: Lennart Blak Bager)

Livgardens Musikkorps i 'frostvejr'-udgaven, februar 2012 - kun 16 musikere marcherer med i vagtparaden og tubaer er erstattet af små tenorhorn. Der spilles overhovedet ikke, og musikkorps og instrumenter er kun med af reglementerede grunde, da det er en kongevagt. Billedet er taget ud af vinduet fra Livgardens Historiske Samling.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Vagtparaden 2012.

(Foto: Louise Kjær)

Musikere fra Livgardens Musikkorps i Afganistan 2012.

(Foto: Lars Ejlif Hansen)

Musikere fra Livgardens Musikkorps i Afganistan 2012.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Musiker i Livgardens Musikkorps Lars Ejlif Hansen i Afganistan 2012.

(Foto: Lars Ejlif Hansen)

Musiker i Livgardens Musikkorps Stig Sønderiis i Afganistan 2012.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv i spidsen 2012.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg slotsplads 2012.

(Foto: Musikkorpsets Venner)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 2012.

(Foto: Marie-Hélène Cingal)

Livgardens Musikkorps i feltuniformer i Kastellet på 'Soldatens Dag', september 2012.

(Webfoto)

Livgardens Musikkorps på slottet Caix, Cahors, Frankrig 2012. Anders Hansson (i civil) dirigerer).

(Foto: Svend Vermund)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Kastellet 2012.

(Foto: Lotti Dyna)

Tubaister ved Livgardens Musikkorps 2012. Fra venstre: Thomas Bruun, Jesper Hyllested og Christian Bay.

(Foto: Svend Vermund)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2012, Thomas Bruun.

(Foto: Svend Vermund)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2012, Jesper Hyllested.

(Foto: Svend Vermund)

Musikere i Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2012, fra venstre: Claus Lynge Mærsk og Stig Sønderriis.

(Foto: Svend Vermund)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2012, Svend Vermund.

(Foto: Svend Vermund)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2012, Flemming Welander.

(Foto: Svend Vermund)

Musiker i Livgardens Musikkorps Lars Uhrenfeldt 2013.

(Foto: Svend Vermund)

Musiker i Livgardens Musikkorps Jesper Hyllested - 2013.

(Foto: Jesper Hyllested)

Musiker i Livgardens Musikkorps Lars Ejlif Hansen.

(Foto: FaceBook)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Aachen 2013 i forbindelse med ridestævnet 'World Equestrian Festival', der havde dansk kongelig deltagelse.

(Foto: Musikkorpset)

Vagtparade i frostvejr 2013 - musikkorpset spiller ikke, og de tunge instrumenter (f.eks. tubaer) er byttet ud med lettere udgaver.

(Foto: Autumn Heart)

Endnu et vinterbillede fra 2013 - musikkorpset er kun med 'til pynt'.

(Foto: Bjørn Steiner)

Vagtparaden 2013 - stadig vinter, men med plusgrader. Musikkorpset spiller. I spidsen stabstambour Søren Rønløv.

(Foto: Flickr)

Vagtparaden i Købmagergade 2013 med vicestabstambour Tom Højlund Olsen.

(Foto: Flickr)

Vagtparaden på Sct. Annæ Plads på vej mod Amalienborg 2013.

(Foto: Bjørn Steiner)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 2013.

(Foto: Flickr)

Livgarden med musikkorps på vej hjem fra vagtparade, august 2013.

(Foto: Arnannguaq Janna Posborg Gerstrøm)

Den Kongelige Livgade på Rosenborg Kaserne 2013. Musikkorps og Tambourkorps på fløjen.

(Foto: Livgarden)

Den Kongelige Livgarde med musikkorpset på fløjen i Kastrup Lufthavn til statsmodtagelse 2013.

(Foto: Forsvaret)

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Stig Jørgensen mpå Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot 2013.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps - koncert i Odense efteråret 2013. Dirigent Børge Wagner.

(Foto: Musikkorpset)

November 2013 - Livgardens Musikkorps spiller julemusik på Kgs. Nytorv.

(Foto: Olav Vibild)

Stabstambour for Livgardens Tambourkorps, René Hagel Andreasen i Sønderborg 2013.

(Foto: FaceBook)

Livgardens Musikkorps under et taffel på Fredensborg Slot 2013.

(Foto fra FaceBook)

I 2013 oprettede en gruppe musikere fra Livgardens Musikkorps 'Kong Christian IX's Ensemble', hvor der spilles musik 'fra dengang' på originalindstrumenter. Her ses musiker David M.A.P. Palmquist med et klaphorn.

(Foto: Koncertprogram fra Ensemblet)

To musikere fra 'Kong Christian IX's Ensemble': Fra venstre Nikolaj Viltoft (Det Kgl. Kapel) med en Schmidt-piccolo og David M.A.P. Palmquist (Livgardens Musikkorps) med klaphorn.

(Foto fra FaceBook)

Den Kongelige Livgarders Musikkorps på Amalienborg Slotsplads nytårsdag 2014.

(Foto: Brian Jensen)

Vagtparade i frostvejr 2014 - musikkorpset minimeret og med små lette instrumenter - spiller ikke.

(Foto: Guillaume Baviere)

Vagtparade med Livgardens Musikkorps med vicestabstambour Tom Højlund Olsen på en regnvejrsdag, vinteren 2014.

(Foto:Alex Berger)

Vagtparade i april 2014.

(Foto: Tove Leininger)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv 2014.

(Foto: Bjørn Steiner)

Livgardens Musikkorps den 16. april 2014 - H.M. Dronningens Fødselsdag - på l Marselisborg Slot i Aarhus. Stabstambour Søren Rønløv i spidsen og musikdirigent StigJørgensen på fløjen.

(Foto: Galleri Klithagen)

Livgardens Musikkorps, dirigeret af musikdirigent Stig Jørgensen, ved kåringen af den nykomponerede 'Den Danske Hærs Honnørmarch' af Flemming Neergaard Pedersen - maj 2014.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Livgardens Musikkorps i feltuniform ved paraden foran Christiansborg Slot den 5. september - Soldatens Dag. Stabstambour Søren Rønløv og vicemusikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Livgardens vicemusikdirigent David M.A.P. Palmquist melder af til kommandant, major Jørgen Kold i kastellet den 6. september 2014 ved åbningens af hærens 400 års jubilæumsudstilling.

(Foto: Henning Andersen)

Livgardens Musikkorps ved Hærens 400 års jubilæumskoncert i Operaen den 24. september 2014. Giordano Bellincampi dirigerer.

(Foto: Olav Vibild)

Fra jubilæumskoncerten 2014 - Livgardens Musikkorps tubagruppe. Yderst til venstre: Thomas Bruun - yderst til højre: Christian Bay.

(Foto Olav Vibild)

Fra jubilæumskoncerten - musiker i Livgardens Musikkorps, Steffen Mærsk.

(Foto Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiloler på Garderkasernen i Høvelte, oktober 2014.

(Foto: Musikkorpset)

Vagtparade med Livgardens Musikkorps - oktober 2014.

(Foto: Annemette Tolstrup)

Livgardens Musikkorps under ledelse af musikdirigent Stig Jørgensen spiller julemusik foran Hotel d'Angleterre - november 2014.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Livgardens Tambourkorps med stabstambour Morten Thurø ved åbningens af hærens 400 års jubilæumsudstilling i Kastellet den 6. september 2014.

(Foto: Henning Andersen)

Som afslutning på jubilæumskoncerten spille alle tre musikkorps Flemming Neergaard Pedersens nykompoinerede 'Den Danske Hærs Honnørmarch'. Bagved musikkorpsene står Gardehusarregimentets Trompeterkorps, et kor og Livgardens Tambourkorps.

(Foto: Olav Vibild)

Slut på Hærens 400 års jubilæumskoncert 2014. De medvirkende dirigenter, skuespillere og sangere får blomster.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Livgardens Musikkorps og vagtparaden nytårsdag 2015.

(Foto: Olav Vibild)

Livgardens Musikkorps på parade på Høvelte Kaserne januar 2015.

(Foto: Forsvarets TV)

Livgardens Musik- og Tambourkorps under 'Blå March' i Aalborg - marts 2015. Stabstambourer er Søren Rønløv og René Hagel Andreasen. Musikdirigent er Stig Jørgensen.

(Foto: Olav Vibild)

I anledning af H.M. Dronningens 75 års fødselsdag, indspillede Livgardens Musikkorps en CD med musik af H.C. Lumbye. CD'en blev overrakt dronningen ved en privat koncert i Riddersalen på Rosenborg Slot den 27. maj 2015. Dirigent på indspilningen og ved koncerten var Børge Wagner.

(Foto: Olav Vibild)

Årgangsparade på Rosenborg Kaserne juni 2015 med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent Stig Jørgensen.

(Foto: Olav Vibild)

Vagtparaden med Livgardens Musikkorps med vicestabstambour Christian Bay i Købmagergade - august 2015.

(Foto: Henning Andersen)

5. September 2015 - 'Soldatens Dag'. Livgardens Musikkorps marcherer ud af porten til garderkasernen i Gothersgade med paraden til Christiansborg. Stabstambour Søren Rønløv i spidsen og musikdirigent Stig Jørgensen på højre fløj.

(Foto: Livgarden)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i deres koncertsal 'Stærekassen' 2015 (tidligere Det Kgl. Teaters Nye Scene) - dirigent er Morten Ryelund.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Riddersalen på Christiansborg Slot under 'kulturnatten', oktober 2015.

(Foto: Katrine Kielland-Brandt)

Livgardens Musikkorps på scenen i 'Stærekassen' (musikkorpsets øve- og koncertlokale) december 2015.

(Foto: Katrine Kielland-Brandt)

Nyansat musiker i Livgardens Musikkorps Daniel Ankjær Clemmensen ved sin første vagtparade 2015.

(Foto: Daniel Ankjær Clemmensen)

Musiker i Livgardens Musikkorps Bjarne Rasmussen 2015. Han er også medlem af 'Christian IX's Ensemble' og 'Frederik VII's Hoboistkorps'.

(Foto: Bjarne Rasmussen)

Livgardens 'Christian IX's Ensemble' med gamle originalinstrumenter på Chateau de Cayx sammen med regentparret 2015.

Fra venstre: David Palmquist (klaphorn), Andras Olsen (tenorhorn). Bjarne Rasmussen (basun), Thomas Bruun (helikon), Søren Rønløv (slagtøj), regentparret, Tom Højlund Olsen (slagtøj), Stig Sønderriis (trompet), Lars Uhrenfeldt (kornet), Lars Ejlif Hansen (piccolo) + formentlig dirigent/solist.

(Foto: Christian IX's Ensemble)

Musikdirigent ved den Kongelige Livgardes Musikkorps Stig Jørgensen ved sin sidste nytårsvagtparade 2016.

(Foto: Stig Jørgensen)

Musikdirigent ved den Kongelige Livgardes Musikkorps Stig Jørgensen april 2016 - kort før pensionering.

(Foto: Olav Vibild)

Stabstambour Søren Rønløv, Den Kongelige Livgardes Musikkorps - 2016.

(Foto: Olav Vibild)

Solohornist i Livgardens Musikkorps David M.A.P. Palmquist - komponist til flere marcher; bl.a. 'Kronprinsesse Marys Honnørmarch'.

(Foto: Olav Vibild)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps Lennart Blak Bager Jensen.

(Foto: Blak Bager Jensen)

Vagtparaden forlader Rosenborg Kaserne nytårsdag 2016.

(Foto: Livgardens Musikkorps Venner)

Vagtparaden med Livgardens Musikkorps passerer Kultorvet på en regnfuld februardag 2016.

(Foto: Jan Dresler)

Vagtparaden med vicestabstambour Christian Bay - 2016.

(Foto: Henning Andersen)

H.M. Dronningens fødselsdag 16. april 2016. Vagtparaden i rød galla med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent Stig Jørgensen.

(Foto: Olav Vibild)

Nyudnævnt musikdirigent pr. 1. maj 2016 ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Olav Vibild)

Parade i forbindelse med chefskifte i Den Kongelige Livgarde 2016. Den nye chef - oberst Mads Rahbek - modtager stabstambour Søren Rønløvs hilsen.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Allerød maj 2016 med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Allerød Posten)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i rød galla under en koncert i musikkorpsets koncertsal 'Stærekassen', maj 2016.

(Foto: Olav Vibild)

Vagtparade på Fredensborg Slot maj 2016. Forrest stabstambour Søren Rønløv.

(Foto: Militærfotos)

I maj 2016 havde Livgardens Musikkorps besøg af Dr. David Vroman fra USA, der er specialist i Sousa og hans musik. Vroman rejser verden rund og holder Sousa-koncerter 'forklædt' som John Philip Sousa.

Lignende fotos kan ses i 2015, hvor David Vromann holdt Sousa-koncerter med Slesvigske Musikkorps.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgarde med musikkorps til parade i Kastellet, juni 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgarde med musikkorps til parade juni 2016. Stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Graasten 2016 - musikdirigent David M.A.P. Palmquist takker for bifald.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Nakskov 2016 med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist på fløjen.

(Foto: Nakskov Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2016.

1. række fra venstre, siddende: Søren-Filip Brix Hansen (klarinet), Simon Kovacs (klarinet, assistent), Nicoline Juul Bennecke (klarinet), Thomas Lund Jensen (klarinet), Per Majland (klarinet), Thomas Bruun (tuba), Jesper Hyllested (tuba), Christian Bay (tuba), Viktor Wennesz (klarinet), Marie Helene Bessesen (klarinet, assistent), Jeppe Tom-Petersen (klarinet), Solvejg Hjortkær Rechnagel (klarinet), David Michael Aron Petersen Palmquist (musikdirigent).

2. række fra venstre: Bo Skjold Christensen (klarinet/basklarinet), Kirsten Thomsen (fagot), Radi Aastrand Radev (obo), Katrine Kielland-Brandt (fløjte), Utrilla Kirstine Gudiksen (fløjte/piccolo), Michael Justesen (horn), Martin Wille Cholewa (horn), Thorbjørn Gram (horn, assistent), Carsten Smith Nielsen (horn), Steffen Mærsk (euphonium), Andras Olsen (tenorhorn), Martin Asbak Boensvang (tenorhorn, assistent).

3. række fra venstre: Søren Rønløv Nielsen (stabstambour, slagtøj), Henning Povl Hansen (slagtøj), Lars Vestergård Larsen (slagtøj), Tom Højlund Olsen (slagtøj), Lars Uhrenfeldt Nielsen (cornet), Stanley Westh (cornet), Stig Sønderriis (trompet), Lars Ejlif Hansen (trompet), Claus Mærsk (trompet), Flemming Welander (basun), Bjarne Rasmussen (basun), Daniel Clemmensen (basbasun).

(Foto: Elisabeth Rihn)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Ridersalen på Christiansborg Slot 2016.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Den Kongelige Livgardes MusikkorpsTil parade på Christiansborg Slotsplads på 'Soldatens Dag' 2016 - Forrest stabstambour Søren Rønløv og på fløjen musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Foto fra julekoncert i 'Stærekassen' med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Fra venstre nyudnævnt vicemusikdirigent Jesper Hyllested og til Højre Christian Bay. I baggrunden vivestabstambour Tom Højlund Olsen.

(Foto: Musikkorpset)

Livgardens 'Christian IX Ensemble' i Grækenland til H.M. Dronning Anne Maries fødselsdag.

Fra venstre: Lars Ejlif Hansen (piccolo), Lars Uhrenfeldt (cornet), Stig Sønderriis (trompet), Tom Højlund (lilletromme), Søren Rønløv (stortromme), Thomas Bruun (helikon), Andreas Olsen (tenorhorn), Bjarne Rasmussen (basun) og David M.A.P. Palmquist (klaphorn).

(Foto: H.K.H. Prins Nikolaus)

Tre livgarde-musikere fra 'Christian IX Ensemblet' på Fredernsborg 2016.

Fra venstre: Lars Ejlif Hansen, Lars Uhrenfeldt og Stig Sønderriis.

(Foto: Ensemblet)

Den Kongelige Livgarde under nytårsvagtparaden 2017.

(Foto: Kongehuset)

Stabstambour Søren Rønløv, Den Kongelige Livgardes Musikkorps, ved nytårsvagtparaden 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på kasernen, januar 2017. Musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerer.

(Foto: Livgardens Musikkorps Venner)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på kasernen, januar 2017. Musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerer.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps under ledelse af musikdirigent David M.A.P. Palmquist under videooptagelserne i marts 2017 af de danske kongemarcher til brug på kongehusets hjemmeside.

(Foto: Bjarne Rasmussen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Vagtparade på en solrig forårsdag i marts 2017. Koncert på kasernen før afmarch.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Vagtparade i marts 2017. Stabstambour Søren Rønløv leder paraden og musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerer koncerten på slotspladsen.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv spiller i Kastellet, august 2017. Vicemusikdirigent Jesper Hyllested dirigerer.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerer Livgardens Musikkorps på 'Soldatens Dag' den 5. september 2017 på Høvelte Kaserne.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparade med den Kongelige Livgardes Musikkorps og stabstambour Søren Rønløv 2017.

(Foto: Lars Mikkelsen)

Kongelige Livgardes Musikkorps og stabstambour spiller i Kastellet 2017. Andreas Hansson dirigerer.

(Foto: Olav Vibild)

Kongelige Livgardes Musikkorps i Bogense 2017.

(Foto: Michael G)

Livgardens Musikkorps under en koncert i 'Stærekassen' 2017.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Musiker Stig Sønderriis under en koncerten i 'Stærekassen' 2017.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Musikkiorpsets basungruppe under en koncerten i 'Stærekassen' 2017. Forrest Flemming Welander.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Musikkiorpsets klarinetgruppe under en koncerten i 'Stærekassen' 2017.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Musikkiorpsets trompet/kornet-gruppe under en koncerten i 'Stærekassen' 2017.

Fra venstre: Claus Mærsk, Stig Sønderiis, Lars Ejlif Hansen og Lars Uhrenfeldt.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Bogense 2017.

(Foto: Louise Enstrøm)

Vagtparade i december 2017 gennem det julepyntede København.

(Foto: Hasse Ferrold)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps David M.A.P. Palmquist 2017 - nyudnævnt ridder af den Islandske Falkeorden.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps Stig Sønderriis under en kold januar-vagtparade i 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i DenKongelige Livgardes Musikkorps Stanley Westh, 2017.

(Foto: Stanley Westh)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Tambourkorps Morten Thurø 1917.

(Foto: Morten Thurø)

Tubaist og vicemusikdirigent i Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Jesper Hyllested, marts 2017.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes 'Christian IX Ensemble' under en koncert i Christianskirken i København i marts 2017.

Fra venstre: Musikdirigent David M.A.P. Palmquist, Andreas Olsen (skjult), Bjarne Rasmussen, Thomas Bruun, Stig Sønderriis, Lars Uhrenfeldt, Lars Ejlif Hansen. Bagved: Søren Rønløv og Tom Højlund.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps dirigeret af musikdirigent David M.A.P. Palmquist. Koncert på Rosenborg Kaserne før vagtparaden. Januar 2018.

(Foto: Niels M. Knudsen)

Den Kongelige Livgarde på Christiansborg Slotsplads i forbindelse med H.K.H. Prins Henriks bisættelse - februar 2018 - med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Screen-shot DRTV)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps ved hjemsendelsparaden marts 2018 med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgarde med musik - og tambourkorps på H.M. Dronningens fødselsdag 16. april 2018. Stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Olav Vibild)

Assisterende tubaist ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Benny Rasmussen 2018.

(Foto: Benny Rasmussen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps deltog i april 2018 i Norsk Militær Tattoo i Oslo. Her er musikkiorpset på march på 'Karl Johan' i Oslo under den store tattoo-parade. Forrest stabstambour Søren Rønløv og på fløjen musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Screenshot fra YouTube)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Oslo i april 2018. Yderst til venstre stabstambour Søren Rønløv og yderst til højre musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Ridehuset på Frederiksberg Slot ved Hærens Officersskoles jubilæum 2018, dirigeret af musikdirigent David M.A.P. Palmquist. Her er det visen om den store tromme fra operetten 'Mam'zell Nitouche' med sangerinden Annette Heick..

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgarde - med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist - i rød galla på H.K.H. Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag - maj 2018.

(Foto: Screenshots fra TV)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Borryby Gods 2018. Dirigent (i norsk militæruniform) er svenskeren Andreas Hansson.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps medvirkede i Norsk Militær Tattoo 2018 under ledelse af stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Screenshots fra NRK)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Søren Rønløv 2018.

(Foto: Søren Rønløv)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Søren Rønløv - 1918.

(Tegning af Emmanuel Astruc 2018 - gengivet med tilladelse fra kunstneren)

Overkonstabel Tobias Søe Dyhrberg Jensen, Den Kongelige Livgardes Tambourkorps - 1918.

(Tegning af Emmanuel Astruc 2018 - gengivet med tilladelse fra kunstneren)

Assisterende tubaist ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Benny Rasmussen i rød galla i 2018. Tegnet/malet af Henning Rasmussen.

(Bringes med tilladelse fra ejer og kunstner)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps og musikdirigent David M.A.P. Palmquistspiller ved 'Den Sorte Diamant' ved KLANG-Festivalen, juni 2019.

(Foto: Tamburkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist under årgangsparade på Rosenborg Kaserne, juni 2019.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Aastrup Kloster under ledelse af musikdirigent David M.A.P. Palmquist, juni 2019.

(Foto: Musikkorpset)

Vagtparade på Graasten Slot i sommereni 2019 med stabstambour Søren Rønløv.

(Foto: Søren Gülck - fra Kongehusets website)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv i Kastellet 2019.

(Foto: Monica Bell Sass)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist i Kastellet ved kransenedlæggelserne på 'Flagdagen' den 5. september 2019.

(Foto: Monica Bell Sass)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps passerer Rundetårn en regnvejrsdag i 2019.

(Foto: Jacob Arnholzt)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med musikdirigent David M.A.P. Palmquist i på Amalienborg i december 2019.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Vicemusikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Michael Aaberg Thomsen 2019.

(Foto: Michael Aaberg Thomsen - fotomontage: Mogens Gaardbo)

Vagtparaden i 2020 med stabstambour Søren Rønløv.

(Foto: Musikkorpset)

I 2020 kunne en ejendom på Indertoften i Vanløse fejre 10 års jubilæum. En af boligforeningens bestyrelsesmedlemmer havde åbenbart en rigtigt god kontakt til Livgardens Tambourkorps, der kom og gjorde jubilæet ekstra festlig.

(Foto: Kurt Otzen)

På grund af Corona-pandemien 2020-2021 var stort set alle aktiviteter - inkl. vagtparaderne - sat på pause for Livgardens Musikkorps.

Hornist i Den Kongelige Livgardes Musikkorps Martin Cholewa ved en af de første vagtparader i 2021 efter Corona-pausen.

(Foto: Martin Cholewa)

Den første koncert i 'Stærekassen' efter Corona-pausen. Den Kongelige Livgardes Musikkorps dirigeres af Giordano Bellincampi..

(Foto: Mogens Gaardbo)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps efter en koncert på Sanderumgaard ved Odense. Yderst til venstre koncertens dirigent Magnus Larsson. Yderst til højre musikdirigent David M.A.P. Palmquist. I midten formentlig værtsparret på Sanderumgaard.

(Foto: Peder Fjeldstad)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps - vagtparade i Graasten juli 2021. Forrest vicestabstambour Tom Højlund Olsen.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med musikdirigent David M.A.P. Palmquist og stabstambour Søren Rønløv. Årgangsparade oktober 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps dirigeret af musikdirigent David M.A.P. Palmquist spiller i Riddersalen på Christiansborg Slot på 'kulturnatten', oktober 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv i Kastellet den 4. november 2021 i anledning af besøg af NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

(Fotos: Monica Bell Sass)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps David M.A.P. Palmquist på Rosenborg Kaserne 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med musikdirigent David M.A.P. Palmquist og stabstambour Søren Rønløv i Kastellet i marts.

(Fotos: Monica Bell Sass)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på garderkasernen i Høvelte. Stabstambour er Søren Rønløv. På fløjen vicemusikdirigent Jesper Hyllested.

(Foto: Livgarden)

Den Kongelige Livgarde i rød galla den 12. november 2022 i anledning af H.M. Dronningens regeringsjubilæum.

(Foto: De Danske Garderforeninger)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i spidsen for vagtparaden januar 2022 - anført af stabstambour Emil Lars Andersen.

(Foto: Tambourkorpset)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps 2022.

(Foto: Tambourkorpset)

Ny musikdirigent for Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2022 - Michael Aaberg Thomsen.

(Foto: Livgarden)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps Spiller koncert før vagtparaden i januar 2023..

(Foto: Livgardens Musikkorps Venner)