Fotos af musikkorpsene ved de frivillige korps.

I hundreder af år har hær og flåde været suppleret med frivillige korps - våbenføre borgere, der indgik i lokalforsvaret. Det har været 'militcer', borgervæbning, livjægerkorps, skyttekorps og i nyere tid hjemmeværnet. Mange af disse frivillige korps har haft (ligeledes frivillige) musikkorps.

Hornblæser Vilhelm Dræby omkr. 1880 - her fotograferet i Livjægerkorpsets uniform. Dræby deltog i krigen i 1864 som militærmusiker (hornblæser) i 4. Bataljons Musikkorps. Han er øjensynligt efter at have forladt hæren gået ind i Kongens Livjægerkorps, der var et frivilligt korps (datidens hjemmeværn). Livjægerkorpset havde også et musikkorps.

Vilhelm Dræby efterlod sig en spændende dagbog, som der bringes uddrag af i artiklerne 'Preussiske signaler fundet ved en forpost 1864' og 'Militærmusikalske minder fra de slesvigske krige 1848-50 og 1864'.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Kongens Livjægerkorps Musikkorps 1887.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Kongens Livjægerkorps i Raadvad 1887 med musikkorpset.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Borgervæbningen i Svendborg omkr. 1890 - med musikkorps.

(Foto: Svendborg Lokalhistoriske arkiv)

Borgervæbningen i Vordingborg ca. 1894. Musikorpset på fløjen kan være civilt, medbragt til lejligheden. På billedet af Vordingborg Borgervæbning år 1900 er musikkorpset uniformeret.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske arkiv)

Borgervæbningen i Vordingborg omkr. 1900 - med musikkorps.

(Foto: Præstø Lokalhistoriske Arkiv)

Fra slutningen af 1800-tallet og fremefter opstod der en række frivillige militære korps - skyttekorps, motorkorps, rekylkorps o.s.v. Flere af dem udgør i dag den historiske grundstamme i Hjemmeværnet. Også Sorø Akademi oprettede i 1887 et Soldaterkorps med rigtige geværer, og som også havde et musikkorps. De følgende fotos er fra omkr. 1908.

(Postkort fra Sorø Akademis arkiver)

Københavns Skyttekorps (fra 1914 Københavns Amts Skyttekorps) havde et frivilligt Musikkorps, stiftet i 1905 som 'Dansk Ungdomsforbunds Musikkorps' af Hjalmar Kofoed. I 1909 blev forbundet omdøbt til 'Københavns Skyttekorps' og musikkorpset blev følgelig til 'Københavns Skyttekorps Musikkorps'. Her er musikkorpset fotograferet i 1911. Dirigenten i midten er Hjalmar Kofoed - senere musikdirigent i 2. Feltartilleriregiments Musikkorps. Nr. to fra venstre er Emil Christian Sevel - far til senere stabstambour i Livgarden, Leo Sevel, der selv begyndte sin karriere i Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps.

(Foto: Leo Sevels fotosamling)

Kongens Livjægerkorps Musikkorps 1912. Korpset var på det tidspunkt et frivilligt musikkorps, dirigeret af en musiker fra Livgardens Musikkorps.

(Foto: Rigsarkivet)

Akademisk Skyttekorps holder parade 1914 på Rosenborg Kaserne. Et af regimentsmusikkorpsene (1., 3. eller 4. Regiments) medvirker.

(Foto: Hodja Files)

Akademisk Skyttekorps jubilæumsparade på Rosenborg Eksercerplads 1916. I spidsen et af infanterimusikkorpsene.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps omkr. 1919. Dirigenten er musiker i Livgardens Musikkorps, Theodor Dyring.

(Foto: Leo Sevels fotosamling)

Grænsegendarmeriets Musikkorps 1923 - Bov-Krusaa.

(Foto: Bov Lokalarkiv)

Københavns Amts Skyttekorps på march i 1924 med musikkorpset i spidsen. På fløjen musikdirigent Emil Chr. Sevel og nr. 2 fra højre i første række sønnen Leo Sevel med kornet. Leo Sevel er allerede ansat i Livgardens Musikkorps på dette tidspunkt og må være tilkaldt som 'forstærkning'.

(Foto: Leo Sevels fotosamling)

Kongens Livjægerkorps Musikkorps 1925.

(Foto: Søren Madsen)

Kongens Livjægerkorps Musikkorps spiller koncert i 1932.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Københavns Amts Skyttekorps med musikkorpset i spidsen under indmarch på Jægersborg Kaserne 1934. Musikdirigenten på fløjen er Peder Vilhelm Christensen fra det nedlagte 6. Regiments Musikkorps.

(Foto: Niels Elsborg)

Lidt militærmusik var der dog tilbage udenfor Livgarden. Her Kongens Livjægerkorps (frivillige) Musikkorps 1936. Musikdirigenten er Knud Lindhard som til daglig var musikdirektør ved Paladsteatret og forfatter til bogen 'Klingende Spil' om militærmusikken.

(Foto fra bogen 'Klingende Spil')

Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps fotograferet i 1937 kort før de frivillige korps blev nedlagt. Musikdirigenten Peder Vilhelm Christensen - tidl. 6. Regiments Musikkorps - på fløjen.

(Foto: Rigsarkivet)

Hjemmeværnet knyttede allerede ved sin oprettelse i 1949 en række amatørorkestre til sig og uniformerede dem som hjemmeværnsmusikkorps.

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps, København i Idrætsparken 1950 i forbindelse med en militær landskamp Danmark-Belgien. Musikdirigenten på fløjen er John Hindsberg - til daglig klarinettist i Livgarden.

(Foto: Rigsarkivet)

Det nyoprettede Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps på march i Græsted 1950.

(Foto: Græsted Lokalarkiv)

Kvindelige Marinerers Musikkorps i Odense 1950. Dette er formentlig det første billede af dette musikkorps efter oprettelsen.

(Foto: Fynske Billeder)

Kvindelige Marinerers Musikkorps på Holmen 1950.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

En festlig begivenhed i Maribo 1951. Musikkorpset er formentlig Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Falster.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Maribo)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps foran Frederiksberg Rådhus 1952.

(Foto: Erik Jensen)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps på march i Bredgade 1952.

(Foto: Henrik Skov)

Hjemmeværnsregion IV's Musikkorps på march i Odense omkr. 1952.

(Foto: Fynske Billeder)

Et af de nyoprettede hjemmeværnsmusikkorps er blevet 'terrængående' - 1953.

(Foto: Arkiv.dk)

Hjemmeværnsregion IVs Musikkorps Odense på march i Nyborg 1954.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Nyborg)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps omkr. 1955. Musikdirigent Villy Hansen dirigerer

(Foto: Erik Jensen)

Hjemmeværnsmusikkorpset i Aarhus 1956 med musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Et af Luftmeldekorpsets (hjemmeværnets) Musikkorps i Kølvrå 1956.

(Foto: Arkiv.dk)

Kvindeligt Marinekorps (Kvindelige Marinerers) Musikkorps under korpsets 10 års jubilæumsparade i 1956.

(Screen-shot fra ugerevy)

Hjemmeværnsregion VI's Musikkorps i gården til Frederiksberg Slot 1960.

(Foto: Preben Holk)

Et af hjemmeværnets Musikkorps i Bække omkr. 1960.

(Foto: Bække Lokalarkiv)

Hjemmeværnets Musikkorps fra Aarhus på besøg i Odder 1960.

(Foto:Odder Lokalarkiv)

Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus på Valdemarsdagen den 15. juni 1966 i Aarhus.

(Foto: Aarhus Lokalarkiv)

Hjemmeværnsdistrikt Aarhus Musikkorps spiller i Domkirken 1962 under ledelse af musikdirigent Bjarne Nielsen (musiker i Prinsens Livregiments Musikkorps).

(Foto: Danske Billeder)

Et antal hjemmeværnsmusikkorps samlet til stævne på Roskilde Kaserne 1962. Kan være for at markere 10 året for oprettelsen af hjemmeværnets musik.

(Foto: Jørgen Hougaard)

Hjemmeværnsregion VIIIs Musikkorps spiller foran Maribo Rådhus 1962. Musikdirigent er Ehrste Pørtner.

(Foto: Svend Erik Thomsen)

Det Danske Lottekorps Musikkorps giver koncert på trappen foran Aarhus Teater 1962 under ledelse af deres musikdirigent Poul Ivan Møller; dengang musiker i Prinsens Livregiments Musikkorps - senere mangeårig solobasunist i Danmarks Radios Underholdningsorkester.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Hjemmeværnsmusikkorpset i Aarhus 1965. På fløjen musikdirigent Bjarne Nielsen - musiker i Prinsens Livregiments Musikkorps. Ved siden af ham på tuba, Eigil Hindborg - senere tubaist og stabstambour i Prinsens Livregiments Musikkorps.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Tambour- og Musikkorps på march i Søndergade i Bække 1965. At dømme ud fra stavføringen, er det et af hjemmeværnets musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Bække)

Hjemmeværnsregion VIIIs Musikkorps spiller i Maribo 1965.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

Hjemmeværnsregion VIIIs Musikkorps spiller i Maribo 1966.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland (Helsingør) på march på Valdemarsdagen den 15. juni 1967. I baggrunden Helsingør Pigegarde.

(Pressefoto)

Hjemmeværnets Musikkorps Helsingør 1968. Musikdirigenten på fløjen er musiker Erik Grønsved fra Danske Livregiments Musikkorps.

(Foto: Musikkorpsets jubilæumsskrift)

Kvindelige Marinerers Musikkorps spiller i Maribo 1973..

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

Hjemmeværnsmusikkorpset fra Silkeborg 1974.

(Foto: Danske Billeder)

Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel 1976.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Vendsyssel)

Hjemmeværnets Musikkorps, Roskilde i 1977. Yderst til venstre stabstambour Henning Jaquet og musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde ved sit 25 års jubilæum 1977 dirigeres på Stændertorved af sin færste dirigent, tidligere musiker ved 8. Regiments Musikkorps Johannes Billesbølle. Han var på dettte tidspunkt 90 år. Bag Billesbølle står musikkorpsets musikdirigent, Robert Svanesøe.

(Foto: Martin Corfix)

Hjemmeværnets Musikkorps, Helsingør på march i Fredensborgi 1977.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps på march ved en byfest i Knabstrup 1978. På fløjen fg. musikdirigent Villy Ellevang og forrest stabstambour Henning Jaquet.

(Privatfoto)

Kvindelige Marinerers Musikkorps med stabstambour Annette Struckmann i Københavns Havn 1979.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps (Helsingør) spiller i Helsinge 1980. Musikdirigent er Erik Grønsved.

(Foto: Helsinge Lokalarkiv)

Hjemmeværnsregion VIs Musikkorps spiller ved Frihedsmuseets 25 år jubilæum i 1982. På podiet musiker og fg. musikdirigent ved Livgarden, John Hindsberg.

(Foto: Nationalmuseet)

Hjemmeværnsregion VI Musikkorps i Livgardens jubilæumsparade 1983.

(Foto: Axel Tornehave)

Hjemmeværnets Musikkorps varmer publikum op før Rosenborg Tattoo 1985. Forrest stabstambour Henning Jaquet.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland 1986.

(Foto: Musikkorpset)

Kvindelige Marineres Musikkorps på Holmen 1988.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Hjemmeværnsregion VIIIs Musikkorps spiller i Nykøbing Falster 1989.

(Foto: Nykøbing Falster Lokalarkiv)

Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps spiller i Slangerup i 1992.

(Foto: Slangerup Arkiv)

Hjemmeværnsregion VI Musikkorps på Sorgenfri Slot december 1995 ved bisættelsen af Arveprinsesse Caroline-Mathilde. Musikdirigent Erik Jørgensen på fløjen.

(Foto: Jørgen Gjørup)

Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps i Dragør 1995.

(Foto: Dines Bogø)

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps i slotsgården på Kronborg 1996.

(Foto: Musikkorpset)

Kvindelige Marineres Musikkorps i Stralsund 1996.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde marcherer ind i Kastellet 1997.

(Foto: Martin Corfix)

Hjemmeværnets samlede musikkorps og Tambourkorps ved et stævne i 1998. Musikdirigent Erik Jørgensen dirigerer.

(Foto: Hjemmeværnet)

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller i Hillerød 1999 under ledelse af musikdirigent er Ulla Larsen.

(Foto: Jan Stephan)

Hjemmeværnets Musikkorps Odense på march i Odense 2000.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

Hjemmeværnets Musikkorps København i Kastellet 2001. Musikdirigent Erik Jørgensen dirigerer koncerten.

(Foto: Niels Elsborg)

Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps i Dragør 2003 - under markeringen af 60 års jubilæet for Den Danske Brigade.

(Foto: Dines Bogø)

Hjemmeværnets Musikkorps, København spiller i Kastellet  2005.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Marinehjemmeværnets Musikkorps (Randers) spiller i Kastellet 2005.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Hjemmeværnets Musikkorps, Aarhus under deres 50 års jubilæumskoncert i 2006 dirigeret af musikdirigent er Anne Mette Tilsted Hansen.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde på march i Kastellet med musikdirigent Kristian Bennike på fløjen 2006.

(Foto: Musikkorpset)

Kvindeligt Marinekorps Musikkorps i Dragør 2008. Musikdirigent Jacob Lange på højre fløj.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland spiller koncert i Helsingør 2009.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland spiller koncert i Helsingør 2009.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland 2010.

(Foto: Hjemmeværnet)

Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland 2010.

(Foto: Hjemmeværnet)

Flyvehjemmeværnets Musikkorps, Kolding koncerterer foran Rådhuset i Kolding 2011.

(Foto: Musikkorpset)

Kvindelige Marineres Musikkorps på havnen i Marstal 2011.

(Foto: Hjemmeværnet)

Hjemmeværnets Brassband Syd, Odense, ved Det Danske Tattoo i Aabenraa 2011 - under ledelse af musikdirigent Helle Christiansen.

(Foto: Hjemmeværnet)

Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel spiller på Børglum Kloster til julemarked 2011 under ledelse af musikdirigent Mads Slej.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde 2012.

(Webfoto)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde på julemarch 2012.

(Foto: Hjemmeværnet)

Hjemmeværnets Musikkorps København spiller i Kastellet 2012, dirigeret af musikdirigent Erik Jørgensen.

(Foto: Lotti Dyna)

Hjemmeværnets Musikkorps Syd (Odense) i Kastellet 2012.

(Foto: Lotti Dyna)

Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland spiller i Kastellet St. Bededags aften 2013, dirigeret af musikdirigent Anders Carlsen.

(Foto: Lotti Dyna)

Kvindelige Marineres Musikkorps ved hjemmeværnets årsprøve 2013. Musikdirigent Jakob Lange dirigerer.

(Foto: Hjemmeværnet)

Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel spiller i Hjørring i foråret 2014.

(Foto: Helle Dahl Jørgensen)

Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel i Norge 2014.

(Foto: Musikkorpset)

Flyverhjemmeværnets Musikkorps på march 2014.

(Foto: Hjemmeværnsbladet)

Hjemmeværnets Musikkorps København spiller i Kastellet, august 2014. På podiet musikdirigent Mike Cholewa.

(Foto: Henning Andersen)

Herligt foto af musikere fra Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps København spiller nytårskoncert 2016 på Københavns Rådhus, dirigeret af musikdirigent Mike Cholewa.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Brassband Syd ved årsprøven 2016.

(Foto: Hjemmeværnet)

Flyverhjemmeværnets Musikkorps, Kolding 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde ved årsprøven 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde spreder julestemning på Stændertorvet i Roskilde i december 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Kvindelige Marineres Musikkorps på march 2019.

(Foto: Musikkorpset)