Fotos af Dragonregimenternes Musikkorps.

De 5 Dragonregimenter fik musikkorps i 1860'erne - formentlig efter krigen i 1864. Musikkorpsene var på 9 mand og optrådte både til fods og til hest. 2. Dragonregiments Musikkorps, Odense, nedlagt 1910. 3. Dragonregiments Musikkorps, Aarhus, nedlagt 1932, 4. Dragonregiments Musikkorps, Næstved, nedlagt 1923 - og 5. Dragonregiments Musikkorps, Randers, nedlagt 1932.

Stabstrompeter ved 5. Dragonregiments Musikkorps i Randers omkr. 1860 - Johan Christian Frederik Barius. Født i Slesvig 1805 og død i Randers i 1878.

(Foto: Randers Stadsarkiv)

Trompeter Christian Telling, 5. Dragonregiments Musikkorps i Randers omkr. 1865. Far til den senere trompeter og musikdirektør i Randers, Søren Telling.

(Foto: 'Spillemanden i Dansk Folkeliv' af Laur. Hansen)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller på Akseltorv i Næstved omkr. 1866.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller i Næstved 1885.

(Foto: P. Fangel. Middelfart)

4. Dragonregiments Musikkorps, Næstved 1883.

Siddende fra venstre: Overtrompeter Thessen (dirigent), Julius Jensen, Christoffer Petersen, J.P. Hansen. Stående fra venstre: Jens Jensen, Sauermilch, Spange, R.C. Hansen, A.H. Andersen, Julius Hansen.

(Foto: Laur. Hansen 'Fra den gamle Spillemands Saga')

4. Dragonregiments Musikkorps omkr. 1890 spiller på Kirkepladsen i Næstved foran en af de overordnede officerers bolig.

(Foto: Gamle Næstved-Soldaters Mindebog)

Fastelavnsfest på dragonkasernen i Odense 1891. 2. Dragonregiments Musikkorps i forreste række. I midten formentlig overtrompeter Niels Christian Madsen.

(Foto: Odensebogen 1998)

Trompeter N. Mogensen, 3. Dragonregiments Musikkorps i Aarhus - 1891.

(Foto: Aarhusarkiverne)

4. Dragonregiments Musikkorps 1892 i forbindelse med festlighederne ved Christian IX og dronning Louises guldbryllup.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

Overtrompeter Jens Hansen Røy Jensen Skougaard, 2. Dragonregiments Musikkorps i Odense (f. 1853) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

4. Dragonregiments Musikkorps passerer Akseltorv i Næstved 1900.

(Håndkoloreret postkort)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller på Akseltorv i Næstved omkr. 1900

(Postkort)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller på Akseltorv i Næstved omkr. 1900. Læg mærke til dragonerne med dragne sabler omkring musikkorpset.

(Håndkoloreret postkort)

4. Dragonregiment på parade på Akseltorv i Næstved omkr. 1900. Midt på torvet foran obelisken står musikkorpset.

(Foto: Næstved Lokalhistoriske Arkiv)

Eskadron og musikkorps fra 4. Dragonregiment i Næstved omkr. 1900.

(Foto: Næstved Lokalhistoriske Arkiv)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps og 3. Dragonregiments Musikkorps spiller koncert sammen i Aarhus 1900

Aarhus havde på det tidspunkt 3 militære musikkorps. Infanteriets 8. Regiments Musikkorps på Høegh-Guldbergsgades Kaserne (18 mand), 3. Fesltartilleriregiments Musikkorps på Langelandsgades Kaserne (9 mand) og 3. Dragonregiments Musikkorps på Vester Allé Kaserne (9 mand). Når de to små musikkorps gav koncert uden for det militære regi, slog de sig ofte sammen som på disse fotos.

(Foto: Peter Fangel. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

3. Dragonregiments Musikkorps, Aarhus 1904.

(Foto: Rigsarkivet)

3. Dragonregiment på march - formentlig i Aarhus - 1905.

(Foto: Arhus Lokalhistoriske Arkiv)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller på torvet i Næstved omkr. 1905 - flankeret af dragoner.

(Foto: Næstved Arkiverne)

4. Dragonregiments Musikkorps i Næstved omkr. 1905.

(Foto: Næstved Arkiverne)

4. Dragonregiments med musikkorps i Næstved 1905.

(Foto: E. Arnholtz. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

5. Dragonregiments Musikkorps spiller foran Randers Rådhus ca. 1905.

(Postkort)

1. Dragonmusikkorps spiller i Værløselejren omkr, 1907.

(Postkort)

4. Dragonregiment på en mark ved Glumsø omkr. 1908. Musikkorpset til vestre.

(Postkort)

5. Dragonregiments Musikkorps foran kasernen i Randers ca. 1908.

(Postkort)

5. Dragonregiments Musikkorps til fods i anledning af Kong Frederik VIII's besøg i Randers 1908.

(Foto: Keld Pedersen)

2. Dragonregiments Musikkorps til hest i Odense 1909.

(Foto: Odense Bys Museer)

4. Dragonregiment holder parade på Akseltorv i Næstved 1909.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

2. Dragonregiments Musikkorps spiller på Odense Væddeløbsbane 1910.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

4. Dragonregiments Musikkorps omkr. 1910 på Hjultorvet i Næstved.

(Foto: Næstved - Før og Nu)

4. Dragonregiments Musikkorps på Akseltorv i Næstved 1910.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

4. Dragonregiment med musikkorps til parade på Akseltorv i Næstved 1910.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

Underofficerskorpset ved 4. Dragonregiment, Næstved, 1910. Musikkorpset sidder med instrumenter i 2. række

(Foto: Næstved - Før og Nu)

Jens Peter Hansen (1865-1938), overtrompeter (dirigent) ved 4. Dragonregiments Musikkorps, Næstved, ca. 1910.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Beredent dragonmusikkorps ved Asserbolejren omkr. 1910. Formentlig et af dragonregimenterne i de nye 'prøveuniformer', som var de samme som infanteriets.

(Postkort)

Et af dragonmusikkorpsene holder koncert omkr. 1911.

(Postkort)

2. Dragonregiment holder afskedsparade i Odense 1911. Musikkorpset ses yderst til venstre.

(Foto: Odense-bogen 1992)

4. Dragonregiments Musikkorps, Næstved, 1911.

(Postkort)

4. Dragonregiments holder parade på Akseltorv i Næstved 1911. Musikkorpset i midten.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

5. Dragonregiments Musikkorps til fods. Flagene er på halv stang og sablerne bæres i arm. Formentlig er det i 1912 i anledning af Kong Frederik VIII's død.

(Foto: Kell Pedersen)

Veteranfest i Næstved 1914 - 50 års dagen for krigen i 1864. I spidsen for optoget går 4. Dragonregiments Musikkorps.

(Foto: Gamle billeder fra Næstved)

5. Dragonregiments Musikkorps ved veteranfesten i Aarhus 1914.

(Foto: Danske Billeder)

5. Dragonregiments Musikkorps ved den militære begravelse af premierløjtnant Henning Stockfleth i 1917. Stockfleth omkom i et flystyrt.

(Foto fra ugerevy)

4. Dragonregiments Musikkorps giver koncert foran K.F.U.M. Soldaterhjemmet, Jernbanegade 19, Næstved, 1919.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

5. Dragonregiments Musikkorps 1919. Bag stortrommen musikdirigent Julius Sønderby.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers)

3. og 5. Dragonregiments Musikkorps passerer Bredebro på vej til Tønder den 7. maj 1920.

(Postkort)

3. og 5. Dragonregiments Musikkorps på vej til Tønder den 7. maj 1920.

(Foto: Thorvald Larsen)

Rytterstyrken på vej mod Tønder med 3. og 5. Dragonregiments Musikkorps i spidsen 1920.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Rytterstyrken på ankommer til Tønder med 3. og 5. Dragonregiments Musikkorps 1920.

(Foto: Museum Sønderjylland, Jyske Dragonregiment og Aksel Gejl)

Dragonerne på parade i Tønder 1920 med 3. og 5. Dragonregiments Musikkorps forrest.

(Foto: Museum Sønderjylland)

3. og 5. Dragonregiments Musikkorps marcherer ind i Seminariets Gaard i Tønder 1920 efter at have givet koncert i anlægget.

(Foto: Aage Petersen)

Parade på Torvet i Tønder 1920. 3. og 5. Dragonregiments Musikkorps nederst til højre.

(Foto: Tønder Lokalarkiv)

Parade i Næstved 1920 i anledning af genforeningen. 4. Dragonregiments Musikkorps til hest ses nederst i billedet.

(Foto: Næstved - Før og Nu)

4. Dragonregiments Musikkorps ca. 1920 i Næstved. Stabstrompeter Bendt K. Bendtsen foran monumentet.

(Foto: Næstved Arkiverne)

4. Dragonregiments Musikkorps ca. 1920 i Næstved.

(Foto: Gamle fotos fra Næstved)

4. Dragonregiments Musikkorps omkr. 1920

(Postkort)

4. Dragonregiments parade på torvet i Næstved med musikkorpset i midten 1920

(Postkort)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller i Næstved omkr. 1922.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

4. Dragonregiments Musikkorps med musikdirigent Bendt K. Bendtsen omkr. 1922.

(Postkort)

5. Regiments Musikkorps og 4. Dragonregiments Musikkorps på samme foto ved 4. Dragonregiments afskedsparade 1923.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Ved hærloven af 1923 nedlægges 4. Dragonregiment og 4. Dragonregiments Musikkorps. Se filmen fra regimentets afskedsparade i Næstved her.

I Sønderjylland nedlægges Sønderjysk Kommando den 1. november. I godt og vel tre år har regimentsmusikkorps fra hele Danmark i turnus dækket Sønderjysk Kommando. Ved rytterstyrken i Tønder placeres nu et beredent musikkorps, der kommer til at bestå af musikere fra 2 regimenter: 3. Dragonregiments Musikkorps og 3. Feltartilleriregiment – begge Aarhus. Musikkorpset benævnes 3. Dragonregiments Musikkorps, men artillerimusikerne beholder deres uniformer. Tilbage i Aarhus er der nu et musikkorps, der benævnes 3. Feltartilleriregiments Musikkorps, bestående af musikere fra de samme to regimenter. Dragonmusikerne beholder deres dragonuniformer. Musikerne er dog stadig underlagt deres respektive dragon- eller artilleriregiment. Musikkorpset i Århus skal musikalsk dække både dragon- og artilleriregimentet. Denne ordning varede helt frem til 1932, hvor man på fotos ser disse to musikkorps i både artilleriuniformer og dragonuniformer.

På følgende fotos af 3. Dragonregiments Musikkorps ses derfor både dragon- og artillerimusikere. Oplysningerne om disse to blandede musikkorps er resultatet af Martin Corfix’ forskning om militærmusikken i Sønderjylland efter genforeningen. En artikel af Martin Corfix om emnet vil senere komme under ’artikler’.

5. Dragonregiments Musikkorps Randers 1924. Forreste række: Ejnar Rasmussen, K. Kristensen, musikdirigent Julius Sønderby, Hans N. Fulling. Bagerste række: W. Fruergaard, Johs. Jensen, Harry Hansen, Karl Rasmussen, M. Thygesen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

3. Dragonregiment med musikkorps i Tønder 1925.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Tønder)

5. Dragonregiments Musikkorps Randers omkr. 1925.

(Postkort)

3. Dragonregiment under en parade på Kasernen i Tønder omkr. 1926. Musikkorpset på fløjen.

(Postkort)

5. Dragonregiments 250 års jubilæum i 1929. Paraden med musikkorpset i spidsen passerer rådhuset.

(Foto: Dragonmuseet)

3. Dragonregiments Musikkorps spiller foran rådhuset i Tønder 1930.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Tønder)

3. Dragonregiments Musikkorps og musikdirigent J. Ribel spiller i Tønder 1931.

(Postkort)

Rytterparade i Tønder 1931. På fløjen 3. Dragonregiments Musikkorps.

(Foto: Tønder Lokalarkiv)

3. Dragonregiments Musikkorps til hest under en parade på kasernen i Tønder 1932.

(Foto ukendt)

3. Dragonregiments Musikkorps Tønder 1932.

Siddende fra venstre: M.W. Rasmussen, musikdirigent Jørgen Ribel, S.M. Sørensen. Stående fra venstre: C.B. Jacobsen, V.P. Hansen, N.H. Larsen, V. Rasmussen, K.A. Jørgensen, A. Rasmussen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

3. Dragonregiments Musikkorps spiller afskedskoncert i Tønder før nedlæggelsen i 1932.

(Foto: Tønder Lokalarkiv)

5. Dragonregiments Musikkorps Randers 1932. Fra venstre:

M. Thygesen, Harry Hansen, Hans Fulling, musikdirigent Julius Sønderby, J. Jensen, K. Rasmussen, L.O. Hansen, F. Petersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

5. Dragonregiments Musikkorps spiller på kasernen i Randers 1932 under ledelse af musikdirigent Julius Sønderby.

(Foto: Hans Fulling)