Fotos af Artilleriregimenternes Musikkorps.

Artilleriregimenterne fik musikkorps i 1860'erne - formentlig efter krigen i 1864. Musikkorpsene var på 9 mand og optrådte både til fods og til hest. Musikkorpsene nedlagt i 1932.

Beredent artillerimusikkorps omkr. 1890. Tegning af K. Hansen - måske er det Karl Hansen Reistrup. Tubaen er specielt interessant. Det er af saxhorn-typen med schallstykket rettet bagud. Saxhorn ses ikke på andre fotos af danske musikkorps. Måske er det blot et udtryk for 'kunstnerisk frihed'.

(Bruun-Rasmussen Auktioner)

Overtrompeter Frederik Nielsen, dirigent for 1. Feltartilleriregiments Musikkorps. Omkr. 1897.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Overtrompeter Alfred Georg Halling, (f. 1845), 2. Feltartilleriregiments Musikkorps, omkr. 1898.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

En artilleriafdeling med musikkorps på march i Assens i 1899.

(Foto: Assens Lokalhistoriske Arkiv)

Stabstrompeter Hans Niels Hass, 1. Artilleriregiments Musikkorps (kystartilleriet) omkr. 1900. Hass komponerede mange marcher, hvoraf en del stadig er på musikkorpsenes repertoire. Bl.a. 'De Danske Dragoner'.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps musicerer i Vestergade i Aarhus omkr. 1900.

(Foto: Hammerschmidt - Aarhusarkiverne)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps og 3. Dragonregiments Musikkorps spiller koncert sammen i Aarhus 1900

Aarhus havde på det tidspunkt 3 militære musikkorps. Infanteriets 8. Regiments Musikkorps på Høegh-Guldbergsgades Kaserne (18 mand), 3. Fesltartilleriregiments Musikkorps på Langelandsgades Kaserne (9 mand) og 3. Dragonregiments Musikkorps på Vester Allé Kaserne (9 mand). Når de to små musiukkorps gav koncert uden for det militære regi, slog de sig ofte sammen som på disse fotos.

(Foto: Peter Fangel. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps under en militærøvelse på fælleden, København omkr. 1903.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps spiller på Blegdams Fælled omkr. 1904.

(Foto: Københavnerbilleder)

Et af artilleriets musikkorps spiller foran Jægerspris Hotel - ca. 1905

(Postkort)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps omkr. 1905.

(Postkort)

Et af feltartilleriets musikkorps 1909 foran Jægerspris Hotel.

(Foto: Niels Elsborg)

Et af feltartilleriets musikkorps musicerer foran Jægerspris Hotel omkr. 1909.

(Postkort)

Musik i Sølvgades Kaserne omkr. 1909. Det ser ud til, at infanteriregimentets musikkorps (formentlig 3. eller 4. Regiments Musikkorps) har besøg af 1. Feltartilleriregiments Musikkorps til en fælleskoncert.

(Postkort)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps (uden slagtøj) spiller til flaghejsning i Fuglsø Lejren 1910.

(Foto: Morsø Lokalhistoriske Arkiv)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps i Kastellet 1912.

(Foto: Tøjhusmuseet)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps Aarhus giver koncert på herregården Wilhelmsborg omkr. 1912.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Aarhus)

Et af artilleriets musikkorps til hest i lejren ved Jægerspris omkr. 1912.

(Postkort)

Stabstrompeter ved 1. Feltartilleriregiments Musikkorps Mads Merrild 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps giver koncert foran Holbæk Rådhus omkr. 1914. Musikkorpset står lige foran døren til rådhuset.

(Postkort)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps giver koncert foran Holbæk Rådhus 1914.

(Foto: Holbæk Lokalarkiv)

Artillerister med musikkorps på march i Assens 1915.

(Assens Lokalhistoriske Arkiv)

Et af artilleriregimenternes musikkorps spiller i Jgersprislejren omkr. 1915.

(Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps giver koncert på Ahlgade i Holbæk omkr. 1916.

(Postkort)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps og stabshornblæser Hjalmer Kofoed giver koncert i 1916 - måske i Jægersprislejren.

(Postkort)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps (Aarhus) spiller ved Vokslev Kirke ved Nibe i 1916. Det ser ud som om musikeren med lilletrommen også betjener stortrommen med foden - noget helt almindeligt i nutidens trommesæt, men ikke set på andre fotos af militære musikkorps fra den tid. Også bemalingen af stortrommen er speciel for et militært musikkorps, ligesom deres helikon er usædvanlig stor (en bashelikon).

(Foto: Støvring Lokalhistoriske Arkiv)

2, Feltartilleriregiments Musikkorps med musikløjtnant Hjalmar Koefoed i midten i Holbæk omkr. 1917.

(Postkort)

1. og 2. Feltartilleriregimenters samlede Musikkorps - 'Rigsdagens Musikkorps' - på vej til Sønderjylland i anledning af genforeningen 1920.

Bagerste række fra venstre: Chr. Bentsen, Rasmus Jensen, Johs. Christensen, M. Scherbech Hansen og H.C.M.C. Hansen.

Midterste række fra venstre: Chr. Hansen, Justesen, Anton Larsen, Martin Schou, Chr. Pedersen, C. Carlsen, Zinkel, Petersen og Hansen.

Forreste række fra venstre: Chr. Pedersen, Taastrup, Jæger, Mads Merrild (stabstrompeter), Rasmus Rytter og Georg Christensen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps 1920.

Fra venstre: Musikløjtnant Mads Merrild, L.T.L. Thostrup, Rasmus G. Jensen (senere musikdirigent), C.C. Petersen, P.K. Petersen, N.B. Nielsen, G.A. Christensen, A.T. Rasmussen og G. Tannis.

(Foto: Rigsarkivet)

2. Feltartilleriregiment på march i Holbæk omkr. 1921 med musikkorpset i spidsen.

(Postkort)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps spiller på Artillerikasernen (Langelandsgades Kaserne) i Aarhus i 1921. Stabstrompeter Ejnar Knudsen dirigerer.

Musikkorpset består af dels det halve af 3. Dragonregiments Musikkorps og det halve af 3. Feltartilleriregiments Musikkorps. Den anden halvdel af begge musikkorps er på udkommando ved rytterstyrken i Tønder som 3. Dragonregimentrs Musikkorps. Se information om dette mærkelige arrangement fremme ved 1923, da ordningen gøres permanent.

(Postkort)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps, Holbæk 1922 med afgående stabstrompeter Hjalmar Koefoed i midten.

(Pressefoto)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps Holbæk 1922. Den nye stabstrompeter, J. Ribel, midt i forreste række.

(Postkort)

Stabstrompeter Hjalmar Koefoed, 2. Feltartilleriregiment, Holbæk. Koefoed var dirigent for musikkorpset fra 1911 til 1923, hvor han tiltrådte kapelmesterstillingen ved Tivolis Harmoniorkester. Det er det eneste foto, hvor en musiker bærer pistol. Det må være fra tiden, hvor hans musikkorps gjorde tjeneste ved Sønderjysk Kommando.

(Erindringskort - Tivolis arkiv)

Ved hærloven af 1923 nedlægges Sønderjysk Kommando den 1. november. I godt og vel tre år har regimentsmusikkorps fra hele Danmark i turnus dækket Sønderjysk Kommando. Ved rytterstyrken i Tønder placeres nu et beredent musikkorps, der kommer til at bestå af musikere fra 2 regimenter: 3. Dragonregiments Musikkorps og 3. Feltartilleriregiment – begge Aarhus. Musikkorpset benævnes 3. Dragonregiments Musikkorps, men artillerimusikerne beholder deres uniformer. Tilbage i Aarhus er der nu et musikkorps, der benævnes 3. Feltartilleriregiments Musikkorps, bestående af musikere fra de samme to regimenter. Dragonmusikerne beholder deres dragonuniformer. Musikerne er dog stadig underlagt deres respektive dragon- eller artilleriregiment. Musikkorpset i Århus skal musikalsk dække både dragon- og artilleriregimentet. Denne ordning varede helt frem til 1932, hvor man på fotos ser disse to musikkorps i både artilleriuniformer og dragonuniformer.

På de følgende fotos af 3. Feltartilleriregimens Musikkorps ses derfor både dragon- og artillerimusikere. Oplysningerne om disse to blandede musikkorps er resultatet af Martin Corfix’ forskning om militærmusikken i Sønderjylland efter genforeningen. En artikel af Martin Corfix om emnet vil senere komme under ’artikler’.

Sønderjysk Kommandos rytterstyrke på parade i Tønder 1921. I forgrunden stabstrompeter Hjalmar Kofoed og 2. Feltartilleriregiments Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Tønder)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps fra Aarhus spiller ved en mindehøjtidelighed på Bov kirkegaard 1923 under ledelse af overtrompeter H.P. Laursen (nr. 3 fra venstre). I baggrunden veteraner fra krigen i 1864.

(Foto: Steffen Riis og Danske Gravminder)

Fem sønner af stabshornblæser Frederik Eduard Kofoed (øverst), 1. Regiments Musikkorps omkr. 1923.

Nr. 2 fra venstre er Hjalmar Kofoed, musikdirigent ved 2. Feltartilleris Musikkorps, Holbæk. Han var senere i en lang årrække dirigent for Tivolis Harmoniorkester. Nr. 3 fra venstre er musikdirigent ved Marinens Musikkorps, Sophus Kofoed.

(Foto: Nationalmuseet)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps spiller koncert i Odder 1925.

(Foto: Odder Lokalhistorisk Arkiv)

Rytterstyrken fra Tønder på besøg i Aarhus 1928. 3. Feltartilleriregiments Musikkorps på fløjen. Forrest i sort artilleriuniformen musikdirigent Ejnar Knudsen.

(Foto: Martin Corfix)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps København 1932.

Fra venstre: H. Tejmer, C. Kruse Jensen, Lauritz Thostrup, C. Chr. Petersen, musikdirigent Rasmus G. Jensen, P. Chr. Petersen, Kelof Nilsson, G. Tannis, N.B. Nielsen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

1. Feltartilleriregiments Musikkorps København 1932.

Fra venstre: Musikdirigent Rasmus G. Jensen, G. Tannis, N. B. Nielsen, L. Thostrup, C.K. Jensen, P. Chr. Petersen, Kelof Nilsson, C. Chr. Petersen, H. Tejmer.

(Foto: Rigsarkivet)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps og musikdirigent Bendt K. Bendtsen, Holbæk 1932. Læg mærke til træpladerne som musikerne står på - formentlig for ikke at fryse om fødderne.

(Foto: Erik F. Andersen)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps Holbæk 1932.

Forreste række fra venstre: Villy Jørgensen, Schierbech-Hansen, musikdirigent B. K. Bendtsen, V. Samuelsen, Axel Hansen. Anden række fra venstre: Kaj Andersen, I.P. Andreasen, Carlo Nielsen, Henry Jensen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

3. Feltartilleriregiments Musikkorps Aarhus 1932.

Fra venstre: J. Aagaard Nielsen, P. Sørensen, H. Merrild, A.N. Jensen, musikdirigent Ejnar Knudsen, C.M.S. Carlsen, J.C. Petersen, A.V. Hansen, E.L. Hansen.

Om 3. Feltartilleriregiments Musikkorps skriver majorerne J. Simonsen og J.L. Pedersen i bogen 'Det første skud': "3. september 1929 drog 7. artilleriafdeling som den første af landets artilleriafdelinger til det nye skydeterræn ved Oksbøl. 3. Feltartilleriregiments musikkorps blev stillet til rådighed for 7. artilleriafdeling under udlægningen. Det gjorde sig straks kendt i området ved at afholde koncerter mandag, onsdag og fredag på torvet i Oksbøl, tirsdag og torsdag ved Billum kro, daglig fra kl. 17.30-18.30 ved afdelingschefens kvarter og endelig ved fredag aften at udføre retræten med fuld musik på torvet i Oksbøl."

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musikdirigent Ejnar Knudsen, 3. Feltartilleriregiments Musikkorps, under en koncert foran Aarhus Teater 1932.

Berlingske Tidende skriver den 5. august 1941: "Einar Knudsen, Ingerslevs Plads 2, i Morgen 60 Aar. Født i København paa Gardehusarkasernen paa Toldbodvej, hvor Faderen var Regimentsskriver. I 1904 med i Husarernes Musikkorps som Trompeter, 1911 Stabstrompeter ved 3. Dragonregiment, hvor han var i 12 Aar tilsidst som Musikdirigent. Gik 1923 som Musikdirigent over til 3. Feltartilleriregiment, hvor han var indtil 1932, da Militærmusikken blev nedlagt. Knudsen spiller nu Valdhorn under Thomas Jensen - om Sommeren ved Harmoniorkestret i Glassalen i Tivoli."

(Foto fra bogen 'Musikerliv i 100 år - Aarhus Orkesterforening)