Fotos af 8. Regiments Musikkorps - fra 1913 7. Regiments Musikkorps.

2. Halvbrigades Musikkorps af 1. Jyske Brigade var sammensat af 14. og 20. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 14. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1851/52 (under krigen i 1864 14. Regiment). 20. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1808 ved Jyske Jægerkorps - fra 1842 3. Jægerkorps, der i 1860 bliver til 20. Bataljon (under krigen i 1864 20. Regiment). Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 8. Regiments Musikkorps med garnison i Aarhus. I 1913 overføres musikkorpset til 7. Regiment med garnison i Slagelse. I 1923 flyttes regimentet og musikkorpset tilbage til Fredericia. Musikkorpset nedlagt i 1932.

14. eller 17. Bataljons Musikkorps i Ratzeburg 1860 - begge bataljoner havde garnison i Ratzeburg.

(Foto: Museum Sønderjylland)

Stabshornblæser Julius Bergmann, 8. Regiments Musikkorps, Aarhus.

(Foto: Aarhusarkiverne)

8. Regiments Musikkorps spiller på Store Torv i Aarhus 1885. Stabshornblæser Julius Bergmann midt i cirklen.

(Foto: Ludvig Kjær)

8. Regiments Musikkorps Aarhus omkr. 1890. Stabshornblæser Julius Bergmann sidder midt i første række. Yderst til venstre i forreste række sidder Johan Friederich Arndt - og nr. 2 fra venstre i bagerste række er hans søn, Marius Arndt.

(Foto: Musikerliv i hundrede år - Aarhus Orkesterforening)

Stabshornblæser Julius Bergmann, 8. Regiments Musikkorps, Aarhus 1891.

Bergmann kom i 1878 fra en stilling som overhornblæser ved 12. Bataljons Musikkorps i Fredericia og opnåede hurtig et godt ry i Aarhus. Billedet er formentlig fra tiltrædelsen i 1885.

(Foto: Danske Billeder)

Stabshornblæser Julius Bergmann, 8. Regiments Musikkorps i Aarhus. Billedet er formentlig fra lige før han blev pensioneret i 1900 og overlod ledelse af musikkorpset til Stabshornblæser Ludvig Makwarth.

(Foto: Danske Billeder)

Stabshornblæser Ludvig Makwarth blev ansat som dirigent for 8. Regiments Musikkorps i 1900. Han kom fra 6. Regiments Musikkorps i Odense. Makwarth fulgte med musikkorpset til Slagelse i 1913, hvor det blev til 7. Regiments Musikkorps. Han blev pensioneret som musikløjtnant i 1923 da musikkorpset skulle flyttes til Fredericia.

(Foto: familieeje)

8. Regiments Musikkorps spiller på Skolebakken i Aarhus omkr. 1900.

(Foto: Hammerschmidt - Aarhusarkiverne)8. Regiments Musikkorps spiller på Store Torv i Aarhus i 1900 - under ledelse af nytiltrådte stabshornblæser Ludvig Makwarth.

(Foto: Peter Fangel - Registrant over Danske Stereskopbilleder))

Soldater på march i Aarhus 1910. Nederst i højre hjørne skimtes 8. Regiments Musikkorps.

(Foto: Aarhus Lokalhistoriske Samling)

I 1913 trækkes - under indtryk af de voksende spændinger i Europa - to regimenter nærmere på hovedstaden. 8. Regiment flyttes fra Aarhus til Roskilde og 7. Regiment flyttes fra Fredericia til Slagelse. Mærkeligt nok bytter regimenterne musikkorps. 7. Regiments Musikkorps bliver til 8. Regiments Musikkorps - og omvendt.

8. Regiments Musikkorps Roskilde spiller foran Hotel Prindsen 1913. Roskildes borgere overværer nysgerrigt byens nye regimentsmusik. Dette foto kan være det eneste fra Roskilde af det musikkorps, der fulgte med regimentet fra Aarhus og som kun var i Roskilde fra januar til april, hvor 7. og 8. Regiment byttede musikkorps. Dirigenten er i hvert fald ikke Carl Schwartz, som i øvrigt sjældent dirigerede, men var 'forblæser'. Publikums påklædning kunne også indikere, at fotoet er taget i det tidlige forår. Dirigenten er i så fald musikløjtnant Ludvig Makwarth.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

15. April 1913. 7. Regiment ankommer til sin nye garnison, Slagelse. Musikkorpset yderst til venstre er det gamle 8. Regiments Musikkorps fra Aarhus, der har været med sit regiment nogle måneder i Roskilde, men som nu er blevet til 7. Regiments Musikkorps. Midt i musikkorpset anes musikløjtnant Ludvig Makwarth.

(Foto: Slagelse Garnison)

7. Regiments Musikkorps fra Slagelse med musikløjtnant Ludvig Makwarth spiller koncert i Stubbekøbing 1913.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing)

7. Regiment på march i Slagelse 1915. Det må være musikere fra 7. Regiments Musikkorps, der går i spidsen, men hvorfor der kun ses tre musikere og to trommeslagere vides ikke.

(Foto: Slagelse Lokalarkiv)

Kong Christian X rider over grænsen til det genvundne Sønderjylland 1920. Lige før porten til højre står 7. Regiments Musikkorps og musikløjtnant Ludvig Makwarth..

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

7. Regiments Musikkorps Slagelse giver koncert i Skælskør omkr. 1920 under ledelse af musikløjtnant Ludvig Makwarth.

(Postkort)

7. Regiments Musikkorps i lejren ved Borris 1925 med sin nye musikdirigent, Ejner K. Arnved.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

6. Juli i Fredericia omkr. 1925. Nederst til venstre i billedet ses 7. Regiments Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Man afventer på Fredericia gamle banegaard troppernes ankomst med tog fra øvelse i Borris 1926. 7. Regiments Musikkorps spiller på perronen.

(Foto Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

7. Regiments Musikkorps ved Landsoldaten i Fredericia 1927. Musikdirigent Carl Simonsen har afløst Ejner K. Arnved, der er flyttet til 8. Regiment i Roskilde. Læs Carl Simonsens erindringer.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen giver koncert på Ryes Plads i Fredericia 1930.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen 6. juli 1930 i Fredericia.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

7. Regiments Musikkorps Fredericia omkr. 1930 - musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps Fredericia omkr. 1930 med musikdirigent Carl Simonsen (lys kappe) på fløjen. Formentlig et soldaterjubilæum.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorpspå march med regimentet i Fredericia 1931.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps til parade på Axeltorv i Fredericia omkr. 1931.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps Fredericia - her fotograferet i Borrislejren 1932. I midten musikdirigent Carl Simonsen.

Musikerne fra venstre: O. Leth, A. Møller, M. Kaas Ibsen, C. Christiansen, Martin Rosenkvist, M. Hundahl, S. Nielsen, E. Mejlgaard, C. Lerner, B.M. Hansen, A. Petersen, K.F.H. Münster, K. Jørgensen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musikkorpset nedlagt i 1932.