Fotos af 5. Regiments Musikkorps - Falsterske Fodregiments Musikkorps - Sjællandske Livregiments Musikkorps.

1. Halvbrigades Musikkorps af Fynske Brigade var sammensat af 7. og 19. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 7. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1851/52 (under krigen i 1864 7. Regiments Musikkorps). 19. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1808 ved Sjællandske Jægerkorps - fra 1842 2. Jægerkorps, der i 1860 bliver til 19. Bataljon (under krigen i 1864 19. Regiment). Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 5. Regiments Musikkorps med garnison i Nyborg - fra 1913 i Vordingborg. Musikkorpset nedlagt i 1932, men genoprettet i 1941 med garnison i Næstved. Fra 1953 har musikkorpset garnison i Vordingborg og hedder fra 1961 Falsterske Fodregiments Musikkorps. I 1976 overføres musikkorpset til Ringsted som Sjællandske Livregiments Musikkorps. Musikkorpset nedlagt i 2000.

Tegning fra 1849 af Overhornblæser Frederik Julius Ratschér - formentlig forblæser (dirigent) for 19. Bataljons Musikkorps.

(Tegning: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Stabshornblæser for 19. Bataljons Musikkorps i Nyborg Wigand Heinrich Christian Schmitt der er komponist til en af de bedste danske marcher - 'Prins Frederiks March'. En march, der stadig hører til dansk militærmusiks standardrepertoire. Foto fra omkr. 1870.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musikere i 5. Regiments Musikkorps, Nyborg - 1885 - med stabshornblæser L. Behrens. Blandt musikerne kan man også finde en ung udgave af musikkorpsets senere musikløjtnant, August Thomas Knudsen.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Overhornblæser Carl Ferdinand Hansen omkr. 1890. Formentlig musiker i 5. Regiments Musikkorps.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Nyborg ca. 1899. 5. Regiments Musikkorps spiller ved kommandantboligen.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller i Nyborg omkr. 1903.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller i Nyborg omkr. 1903.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller foran kommandantboligen i Nyborg 1904.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Den 6. august 1904 besøgte Kong Christian IX Nyborg. I forgrunden 5. Regiments Musikkorps.

(Postkort)

5. Regiments Musikkorps spiller foran kommandantboligen i Nyborg omkr. 1905.

(Postkort)5. Regiments Musikkorps spiller foran kommandantboligen i Nyborg 1905.

(Foto: Foto: Edvard Pøckel - Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps, Nyborg omkr. 1906. Stabshornblæser August Th. Knudsen dirigerer.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps under ledelse af stabshornblæser August Knudsen spiller på Torvet i Nyborg omkr. 1907.

(Postkort)

Hornblæser ved 5. Regiments Musikkorps Peter Vilhelm Kisbye (f. 1852) omkr. 1908.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

5. Regiment med musikkorps i Nyborg omkr. 1908. Stabshornblæser Aug. Th. Knudsen med ryggen til.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Atkiv)

5. Regiments Musikkorps Nyborg 1908.

Øverst fra venstre: N. P. Larsen, Chr. Larsen, Th. Rasmussen, Chr. Andersen, Irwall, Hartmann, Kisbye, stabshornblæser Aug. Th. Knudsen, Flindt, Buch, Juul, Ingv. Jeppesen, Thorv. Rasmussen, Anker Petersen, Eriksen, Rasmus Jensen, N. P. Justesen, Rademacher, Jørgen Jensen, Gerhardt.

(Foto: Rigsarkivet)

Stabshornblæser August Wilhelm Thomas Knudsen, 5. Regiments Musikkorps omkr. 1908. Han var far til senere kapelmester ved Det Kgl. Teater, Johan Hye-Knudsen.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller på Østre Boulevard i Nyborg omkr. 1909.

(Foto Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Nyborg omkr. 1909.

(Foto Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Regimentsmusikkorpsene fra Fredericia, Nyborg og Odense (incl. Dragonregimentets Musikkorps) samlet til fælleskoncert i Fruens Bøge omkr. 1910.

Billedet findes også på Odense Bys Museer, dateret 1898. Det kan imidlertid ikke passe med alderen på overhornblæser Carl Schwartz (yderst til venstre i forreste række) og de tre stabshornblæsere - Andreas Larsen, Fredericia, Aug. Knudsen, Nyborg og Hegeland, Odense (nr. 8, 9 og 10 fra højre i forreste række). 'Uniformsforvirringen' tyder også på, at det er fra perioden med skiftet fra blå til grå uniformer 1905-10.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

5. Regiments Musikkorps under ledelse af stabshornblæser Aug. Th. Knudsen giver koncert på Torvet i Nyborg omkr. 1911.

Blandt tilhørerne var stabshornblæserens søn, den senere kapelmester ved Det Kgl. Teater, Johann Hye-Knudsen - og den senere militærmusikhistoriker og oberstløjtnant ved Livgarden, A.V. Arendrup - fortalt af Arendrup, som selv havde billedet.

(Foto: Rigsarkivet)

5. Regiments Musikkorps med musikløjtnant August Th. Knudsen (siddende i 2. række som nr. 3 fra venstre) i kantonnement omkr. 1912. Ved siden af ham (siddende i 2. række som nr. 4 fra venstre) Ludvig Christian Buch, som året efter blev stabshornblæser og dirigent da regimentet flyttede til Vordingborg.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Vordingborg er blevet garnisonsby. Her er 5. Regiment med musikkiorps til parade foran rådhuset i 1913.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Vordingborg)

5. Regiments Musikkorps underholder patienterne på Oringe Sindssygehospital i 1913.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

Regimentsmusikken giver koncert i Stubbekøbing. Det kan være 5. Regiments Musikkorps fra Vordingborg.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing)

Parade på Axeltorv i Næstved med sikringsstyrken 1914. På fløjen 5. Regiments Musikkorps.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

5. Regiments Musikkorps slået sammen med et andet musikkorps ca. 1915.

(Postkort)

5. Regiments Musikkorps i Jægersprislejren omkr. 1919. I midten stabshornblæser Ludvig Chr. Buch.

(Foto: Jørgen Nymark)

Før radio og grammofoner blev en del af den 'jævne' danskers hverdag, så var regimentsmusikken koncerter manges mulighed for at høre musik i mange foprskellige genrer - lige fra 'tidens melodier' og til klassisk musik. Derfor samlede disse koncerter også et stort publikum som her i Nakskov i 1922, hvor et af regimentsmusikkorpsene (formentlig 5. Regiments) spiller.

(Foto: Nakskov Lokalarkiv)

5. og 6. Regimenters Musikkorps og musikdirigent Hegeland i Sønderborg 1922. Som tidligere nævnt, blev musikkorpsene to og to sendt til tjeneste ved Sønderjysk Kommando, således at de - i hvert fald størrelsesmæssigt - kunne leve nogenlunde op til landsdelens tyske musikkorps før genforeningen.

Lilletrommeslageren til venstre for musikdirigent Hegeland i den sorte garnisonsfrakke er Oscar Jensen fra 6. Regiments Musikkorps. Lilletrommeslageren i den lyse garnisonsfrakke er Valdemar Pedersen fra 5. Regiments Musikkorps - med tilnavnet 'Vordingborgs Valde'. De gik - på den tid - for at være Danmarks bedste trommeslagere.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

>

Musiker Bruno Rohde - 5. Regiments Musikkorps 1923.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps og 4. Dragonregiments Musikkorps på samme foto ved 4. Dragonregiments afskedsparade 1923.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Musiker ved 5. Regiments Musikkorps, Bruno Rohde, får sangundervisning af sangpædagog Otto Høy, København, 1925.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps ved Heinrich Mathias Friderich Theisens guldbryllup i Nyråd 1925. Til højre for selskabet står stabshornblæser Ludvig Christian Buch.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Ludvig Christian Buch foran Vordingborg Kaserne 1925.

(Foto: Finn L. Hansen)

Musiker Arne Christian Juul Christoffersen - 5. Regiments Musikkorps -1925.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musikere fra 5. Regiments Musikkorps i Jægersprislejret 1927.

Fra venstre: Bruno Rohde, Edvin Frølich, Axel Berg Petersen og Gervig Juul Christoffersen.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

Seks brødre i 5. Regiments Musikkorps 1928.

Fra venstre stående: Gervig Juul Christoffersen, Verner Juul Christoffersen og Adler Juul Christoffersen. Fra venstre siddende: Arne Juul Christoffersen, Tage Juul Christoffersen (musikdirigent) og Børge Juul Christoffersen.

(Foto: privateje).

5. Regiments Musikkorps i Jægersprislejren 1929.

Liggende fra venstre: Valdemar Petersen og Haakon Toftehøj. Siddende fra venstre: Christian Andreasen, Adler Juul Christoffersen, Arne Juul Christoffersen, Hans Irwall, Tage Juul Christoffersen (Musikdirigent), Edvin Frølich, Gervig Juul Christoffersen og Verner Juul Christoffersen. Stående fra venstre: Ukendt værnepligtig, Viggo Petersen, ukendt værnepligtig, Børge Juul Christoffersen, Aksel Berg Petersen, Peter Petersen (Peter Husar), Villy Thomsen, Bruno Rohde og Niels Andreasen.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps med Forsvarsbrødrenes optog til Bangs Have i Maribo 1929.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

Musikere fra 5. Regiments Musikkorps under en militærøvelse 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musikdirigent ved 5. Regiments Musikkorps Tage Juul Christoffersen ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Verner Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Børge Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Adler Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Gervig Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Christian Andreasen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Haakon Toftehøj, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Hans Peter Christian Irvall, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Viggo Pedersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Edwin Frølich, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Axel Petersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Niels Andreasen Therkildsen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps Vordingborg 1930.

Øverst fra venstre: Adler Juul Christoffersen, Niels Andreasen Therkildsen, Viggo Pedersen, Verner Juul Christoffersen, Arne Juul Christoffersen, Axel Petersen, musikdirigent Tage Juul Christoffersen, Bruno Rohde, Gervig Juul Christoffersen, Edwin Frølich, Børge Juul Christoffersen, Hans Ingvall, Haakon Toftehøj, Chr. Andreasen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musikkorpset nedlagt 1932.

I 1941 genoprettes regimentsmusikkorpsene ved 2., 3., 4. og 5. Regiment - hver på 16 musikere + en musikdirigent og en stabstambour. Stabstambouren var ellers forsvundet fra musikkorpsene omkr. 1870 - bortset fra Livgardens Musikkorps. Værnepligtige musikere kunne i øvrigt bringe antallet af musikere op på omkr. 20. Læs mere i artiklen om dansk militærmusik i perioden 1940-1945.

For hurtigt at få de genoprettede musikkorps funktionsdygtige, oprettedes Hærens Musikskole i 1941. Den havde til huse på Herluf Trollesgades Kaserne på hjørnet af Herluf Trollesgade og Holbergsgade. Bygningen husede oprindeligt 'Den Kongeling Mønt' og var senere postgirokontor, men stod fra 1940 ledig.

(Foto: GoogleMaps)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: Edgar Jerichau (2.), Karl Agermose Jørgensen (2.), ?, Jens Brøndum Petersen (2.), Niels Borup (2.), ?, ?, Karl Holger Hansen (2.), ?, Hans Oscar Nielsen (3.), Kaj Danvad (3.), Anker Rasmussen (3.), ?, Arne Marinus Christensen (2.), Vilhelm Eriksen (3.), ?, ?, Ejner Rasmussen (3.), Alfred Nielsen (3.) og Frode Pedersen (3.). Midterste siddende række fra venstre: K.A. Jørgensen (2.), Knud Sophus Skjerning (2.), Hans Ejler Skjerning (3.), Ejner Lützen Hansen (2.), Poul Sørensen (2.), Karl Alfred Sørensen (2.), Svend Otto Gydesen (3.), stabstambour P. Petersen (3.), stabstambour Sundvang (2.) og musikdirigent Hans W. Kofoed (2.). Forreste siddende række fra venstre: I.A. Wallin (5.), Frederik Friis (2.), ?, Poul A. Sørensen (2.) og ?.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: ?, ?, ? ,?, ?, Karlo Nielsen (4.), ?, Erik Grønsved (4.), Poul Johannes Jacobsen (4.), ?, ?, A.O. Rasmussen (4.), Raymond Kamper (4.), Jensen (5.), Jens Clausen Johansen (4.), Tage Kristensen (5.), ?, ?, H. Sejer Hansen (5.), ?, Egon Henriksen (4.), H.W. Sørensen (4.), ?, F.K. Krüger Rasmussen (5.), Egon Uhrenfeldt Nielsen (5.), Svend Aage Schomburg (5.), ?, Frede Hansen (5.), P. Daugaard (5.), Børge Juul Christoffersen (5.), Bruno Rhode (5.) og Gervig Juul Christoffersen (5.). Midterste siddende række fra venstre: musikdirigent Aage V. Beyer (3.) kaptajn Henningsen, Livgarden, ?, musikdirigent Tage Juul Christoffersen (5), musikdirigent Carl Simonsen (4.), stabstambour Nymann (4.), stabstambour H.A. Koch (5.), stabstambour Leo Sevel, Livgarden (som er med for at instruere de nye stabstambourer ved regimentsmusikkorpsene - de var ikke musikere, men officianter), Aksel Sevaldt Sørensen (4.), Adler Juul Christoffersen (5.), Erik Andersen (5.) og H.M. Jensen (5.). Forreste siddende række fra venstre: Henning Larsen (5.), ?, L.P M. Rosenkvist (4.), Vagn Johansen (5.), Karl Knudsen (3.) og A. Løch Jensen (2.).

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Under uddannelsen på Hærens Musikskole 1941 kørte musikkorpsene en rotation. Et musikkorps holdt musikprøve på skolen, et andet musikkorps havde undervisning i musikteori, det tredje musikkorps havde undervisning i andre emner - og det sidste musikkorps var på marchtræning i det vinterlukkede Tivoli. Her er det 5. Regiments Musikkorps der med stabstambour Kock og musikdirigent Tage Juul Christoffersen er på marchøvelse i Tivoli.

Musikerne er fra højre i 1. geled: Svend Aage Schomburg, P. Daugaard, værnepligtig Olsen og Tage Kristensen. 2. geled: Egon Uhrenfeld Nielsen, F.K. Krüger Rasmussen, Frede Hansen og H. Sejer Hansen. 3. geled: I.A. Wallin, Henning Larsen, Bruno Rohde og Adler Juul Christoffersen. 4. geled: Jensen, Vagn Johansen, værnepligtig og Børge Juul Christoffersen. 5. geled: Værnepligtig, værnepligtig og Erik Andersen.

(Foto: Tage Kristensen)

5. Regiments Musikkorps velkomst i Vordingborg 1941. Musikdirigent Tage Christoffersen med blomster på fløjen. Forrest stabstambour H.A. Koch.

(Foto: Privateje (øverst) og Hærens Årsskrift 1966 (nederst))

I april 1941 markeredes genindførelsen af den danske regimentsmusik med en fælles march gennem København til Fælledparken, hvor der blev holdt en stor fælleskoncert. Billedet her er fra prøven på fælleskoncerten. Musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Tage Kristensen)

April 1941 - de 4 genoprettede musikkorps på march mod Fælledparken fulgt af tusinder af begejstrede mennesker. Forrest går 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Kofoed på fløjen. Derefter 3. Regiments Musikkorps med Aage V. Beyer og længere tilbage skimtes 4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen. Bagerst marcherer 5. Regiments Musikkorps.

(Foto øverst: Jørgen V. Arnsted - nederst: Det Kgl. Bibliotek)

Fra den store fælleskoncert i Fælladparken. Her er det musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Friis: Militærmusikken)

Endnu et foto fra fælleskoncerten i april 1941- her med de fire musikdirigenter sat ind i billedet. Læg mærke til det enorme publikum. Fra venstre Hans W. Kofoed (2. Regiment), Carl Simonsen (4. Regiment), Tage Christoffersen (5. Regiment) og Aage V. Beyer (3. Regiment).

(Foto fra avisomtale)

5. Regiments Musikkorps modtages i Næstved 1941 af Gardehusarregimentets chef til hest. Stabstambour Kock og musikdirigent Tage Christoffersen aflægger honnør.

(Foto: Tage Kristensen)

Parade på Akseltorv i Næstved 1941. 5. Regiments Musikkorps dirigeres af Tage Christoffersen.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

Musiker på prøve Tage Christensen, 5. Regiments Musikkorps 1941. Læs Tage Kristensens erindringer her.

(Foto: Tage Kristensen)

Musiker på prøve Egon Uhrenfeldt Nielsen 1941.

(Foto: Tage Kristensen)

5. Regiments Musikkorps i Næstved 1941. Musikdirigent Tage Christoffersen dirigerer. På fløjen stabstambour Koch.

(Foto: Tage Kristensen)

I forbindelse med et privat arrangement i Næstved i 1941 var 11 musikere fra 5. regiments Musikkorps uniformerede i infanteriuniformer fra midten af 1800-tallet.

(Foto: Tage Kristensen)

5. Regiments Musikkorps 1943. Musikkorpset havde garnison på Gardehusarkasernen i Næstved og kaldte sig (uofficielt) 'Gardehusarregimentets Musikkorps'. Her er de i 9-mands besætning til hest og iført gardehusaruniformer.

(Foto fra 'Gardehusarkasernen 29. august 1943')

Musiker på prøve Knud Hovaldt, 5. Regiments Musikkorps 1943.

(Foto: Knud Hovaldt)

5. Regiments Musikkorps på march i Næstved 15. juni 1943. Skråt til venstre bag stabstambouren, senere Kgl. Kapelmusikus og solotrompetist, Knud Hovaldt

(Foto fra 'Gardehusarkasernen 29. august 1943')

5. Regiments Musikkorps på march i Næstved 1945.

(Foto: Næstved Arkiverne)

5. Regiments Musikkorps ved politibetjent Kaj Søren Johansens begravelse maj 1945. Politibetjenten blev såret under et Gestapo-razzia og døde af sine kvæstelser i Vestre Fængsel. Han blev begravet i Ryvangen, men blev i maj 1945 genbegravet ved Kastrup Kirke ved Vordingborg.

(Foto: Vordingborg Stadsarkiv)

5. Regiments Musikkorps og musikdirigent Tage Juul Christoffersen spiller på Gardehusarkasernen i Næstved 1945.

(Foto: privateje)

5. Regiments Musikkorps og musikdirigent Tage Juul Christoffersen spiller på Gardehusarkasernen i Næstved 1945.

(Foto: privateje)

5. Regiments Musikkorps 1945 - formentlig i Næstved

(Foto: privateje)

5. Regiments Musikkorps med musikdirigent Tage Christoffersen 1945.

(Foto: Slagelse Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps og musikdirigent Tage Christoffersen spiller i Store Heddinge 1945.

(Foto: Stevns Lokalarkiv)5. Regiments Musikkorps klar til march i Store Heddinge 1945. På billederne ses musikdirigent Tage Christoffersen og stabstambour H.A. Kock.

(Foto: Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps på march i Næstved 1946. Musikdirigent Tage Christoffersen på fløjen og stabstambour H.A. Koch i spidsen.

(Foto: privateje)

Musikdirigent Tage Christoffersen dirigerer en koncert med 5. Regiments Musikkorps på Gardehusarkasernen i Næstved 1947.

(Foto: Ken Jøregnsens samling)

Musikdirigent Tage Christoffersen ved siden af 5. Regiments Musikkorps i optoget under Børnehjælpsdagen i Næstved 1947.

(Foto: Næstved Arkiverne)

5. Regiments Musikkorps på vej ind i Kastellet med 1. Regiments Soldaterforening 1947. På fløjen musikdirigent Tage Christoffersen. Stabstambour er H.A.Kock.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

Musikdirigent Tage Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps 1948.

(Foto: Folk og Værn)

5. Regiments Musikkorps 1948. Musikdirigent Tage Juul Christoffersen.

(Foto: Folk og Værn)

5. Regiments Musikkorps på march i Vordingborg 1948.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller i St. Heddinge i 1949 under ledelse af musikdirigent Tage Juul Christoffersen.

(Foto: Stevns Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps i Næstved 1949.

(Foto: Folk og Værn)

Jubilarstævne på Gardehusarkasernen i Næstved 1949 med 5. Regiments Musikkorps.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

5. Regiments Musikkorps, Næstved med musikdirigent Tage Juul Christoffersen 1949.

(Foto: Folk og Værn)

5. Regiments Musikkorps, Næstved 1949.

Stående fra venstre: H. Veeser Rasmussen, Ernst Nielsen, Henning Larsen, ?, I.A. Wallin, P. Daugaard, F.K. Krüger Rasmussen og Tuck Juul Christoffersen. Siddende fra venstre:
René Juul Christoffersen, Morten Mortensen, Oluf P.Larsen, musikdirigent Tage Juul Christoffersen, Niels Hensrik, Svend Aage Schomburg, Bruno Rohde og H.Sejer Hansen. Siddende foran: 4 værnepligtige.

(Foto: Dansk Musikertidende)

5. Regiments Musikkorps med musikdirigent Tage Christoffersen spiller på Nytorv i Slagelse 1950.

(Foto: Slagelse Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller i St. Heddinge i 1954.

(Foto: Stevns Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps 1955.

Bagerste række fra venstre: H. Sejer Hansen, Vilhelm Eriksen, René Juul Christoffersen, Nielsen, Henning Nielsen, værnepligtig, Bruno Rohde, Kurt Petersen (Lille-Kurt), Tuck Juul Christoffersen, Finn René Jørgensen og I.A. Wallin. Forreste række fra venstre: Svend Aage Schomburg, Mortensen (Lille-Morten), Jørgen Nielsen, værnepligtig, musikdirigent Villy Hansen, værnepligtig, P. Daugaard, Oluf Larsen, F.K. Krüger Rasmussen og H. Veeser Rasmussen.

(Foto: privateje)

'Lille Morten, Jørgen Nielsen og musikdirigent Villy Hansen, 5. Regiments Musikkorps slukker tørsten i en pause 1955.

(Foto: Jørgen Arnsted)

5. Regiments Musikkorps giver koncert et sted på Sjælland 1955.

Fra venstre: Værnepligtig Kjær, Veeser (med tuba næsten skjult), H. Sejer Hansen, E. Daugaard, Tuch Juul Christoffersen, Finn René Jørgensen, Henning Larsen og A. Wallin.

(Foto: Finn René Jørgensen)

I 1956 var der tattoo i Holbæk. Her ses 1. og 5. Regimenters Musikkorps. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer. På fløjen skimtes musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Vagn Østerballe)

5. Regiments Musikkorps 1956.

(Foto: Privateje)

I 1957 havde Vordingborg kongebesøg. Her er musikdirigent Villy Hansen klar til at musicere med 5. Regiments Musikkorps.

(Foto: Vordingborg Stadsarkiv)

5. Regiments Musikkorps til parade ved Gardehusarregimentet 1958. På fløjen musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

5. Regiments Musikkorps fører 1. Regiments Soldaterforenings jubilæumsparade ind i Kastellet 1958. På fløjen musikdirigent, Villy Hansen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

5. Regiments Musikkorps spiller skolekoncert i Haslev i 1958.

(Foto: Haslev Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps giver koncert i 1959, dirigeret af musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

5. Regiments Tambourkorps og Musikkorps på Slotstorvet i Vordingborg 1960.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

I 1962 vendte Falsterske Fodregiments Musikkorps hjem til sin garnison i Vordingborg. Ved genoprettelsen i 1941 blev musikkorpset placeret i Næstved, da tyskerne havde beslaglagt Vordingborg Kaserne. Hjemkomsten blev markeret med en koncert på Torvet, under ledelse af musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

Faneindvielse ved Sjællandske Livregiment 1962 - musikken leveres af Falsterske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Tuk Christoffersen og musikdirigent Dan Glæsel

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Falsterske Fodregiments Musikkorps i Næstvedi anledning af ardehusarregimentets fødselsdag 1962. Stabstambour er Tuk Christoffersen og musikdirigent er Dan Glæsel.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Falsterske Fodregiments Musikkorps spiller i Præstø 1962.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Præstø)

Falsterske Fodregiments Tambourkorps og Musikkorps omkr. 1965. Stabstambour Tuk Christoffersen (2. generation af musikerdynastiet Christoffersen i Vordingborg).

(Foto ukendt)

Falsterske Fodregiments Musikkorps giver koncert i Fakse 1965.

(Foto: Arkiv.dk)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fynske Billeder)

De samlede regimentsmusikkorps til festkoncert i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse. Musikdirigent Paul Jacobsen står ved siden af podiet.

(Foto: Hærens Årsskrift 1966)

Falsterske Fodregiments Musikkorps og Danske Livregiments Musikkorps under et tatto i 1968. Stabstambour er Tuk Juul Christoffersen og på venstre fløj musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Axel Tornehave)

Fasterske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Dan Glæsel spiller på havnen i Næstved 1968.

(Foto: Johan Harritz)

Fasterske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Dan Glæsel spiller foran personalekantinen på det nyindviede centralsygehus i Næstved 1968.

(Foto: Per Thomsen)

Falsterske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Tuk Christoffersen og musikdirigent Dan Glæsel. 1969.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Falsterske Fodregiments Musikkorps på march i Slagelse foran Sjællandske Livregiment - 1969.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Falsterske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Tuk Christoffersen og musikdirigent Dan Glæsel. 1969.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Musikdirigent ved Falsterske Fodregiments Musikkorps Dan Glæsel. 1970.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Falsterske Fodregiments Musikkorps på march ved regimentets jubilarstævne 1972. Forrest stabstambour Sven Arntzen.

(Foto: Falsterske Fodregiments Soldaterforening)

Falsterske Fodregiments Musikkorps spiller koncert i 1972 under ledelse af Musikdirigent Dan Glæsel.

(Foto: Per Simonsen)

Falsterske Fodregiments Musikkorps Vordingborg 1974. Musikdirigent Dan Glæsel, stabstambour Sven Arntzen.

(Foto: Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste)

1976 Falsterske Fodregiments Musikkorps flyttes til Ringsted og bliver Sjællands Livregiments Musikkorps.

I 1976 var Sjællandske og Prinsens Livregiments samlet i Frankrig med musikdirigent Dan Glæsel. Gardeofficeren er H.M. Dronningens senere ceremonimester Eugen Olsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Dan Glæsel spiller på Holbæk Kaserne 1979.

(Pressefoto fra Holbæk Stadsarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og Falsterske Fodregiments Tambourkorps i Vordingborg omkr. 1979. Fungerende musikdirigent Mogens Klitfod på fløjen og stabstambour Svend Arntzen foran musikkorpset.

(Foto: Vordingborg Garnison)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Mogens Klitfod spiller på Holbæk Kaserne 1979.

(Pressefoto fra Holbæk Stadsarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Mogens Klitfod spiller for nyindkaldte værnepligtige på Holbæk Kaserne 1979.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Mogens Klitfod spiller i Holbæk 1979.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller på Amagertorv 1979 under ledelse af fungerende musikdirigent Mogens Klitfod.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller under ledelse af fung. musikdirigent Mogens Klitfod - omkr. 1980.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Svend Lundvig på Stokkemarke Skole i 1981.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps ved et jubilarstævne ved Gardehusarregimentet i Næstved 1982. Stabstambouren har måske kunnet undværes i musikkorpset den dag, så foran musikkorpset går fungerende musikdirigent Mogens Klitfod.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Musikdirigent ved Sjællandske Livregiments Musikkorps Svend Lundvig 1983.

(Foto fra pladeomslag)

Musikdirigent ved Sjællandske Livregiments Musikkorps Svend Lundvig 1984.

(Foto fra Næstved Krøniken)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Mogens Klitfod musicerer under en stor NATO-øvelse omkr. 1985. Yderst til højre (med barét) senere præsident for International Military Music Sociaty, generalmajor Aage Rye-Andersen.

(Foto: Forsvarets Medie Center)

Sjællandske Livregiments Musikkorps giver koncert ved Allerød Rådhus. Dirigenten ser ud til at være Svend Arntzen.

(Foto: Allerød Lokalhisdtoriske Arkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1987. I spidsen stabstambour Svend Arntzen.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller på Krudtværket i Frederiksværk 1987 dirigeret af Svend Arntzen. Nederst janitchar Sigurd Hansen

(Foto: Frederiksværk Ugeblad / Halsnæs Posten)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller til skolejubilæum 1988 i Rødovre. Musikdirigent Svend Lundvig på podiet.

(Foto:Danske billeder)

Sjællandske Livregiments Musikkorps ved et jubilarstævne ved Gardehusarregimentet i 1989.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Tre hornister fra Sjællandske Livregiments Musikkorps 1989.

Fra venstre: Svend Arntzen, ?, Mogens Hollensted.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1989. Koncert i forbindelse med en militær øvelse. Vicemusikdirigent Thorkild Lind dirigerer.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Kirkekoncert med Sjællandske Livregiments Musikkorps 1990. Vicemusikdirigent Thorkild Lind dirigerer.

(Foto: Arkiv.dk)

Samtlige danske militære musikkorps i Odense i 1991 for at fejre 50-året for genoprettelsen af hærens musikkorps.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

De samlede danske regimentsmusikkorps giver koncert ved Toldboden i København i forbindelse med 'Copenhagen Water Festival' 1991. Her et udsnit af korthorngruppen.

Korthorngruppen forreste række fra venstre: Koudahl (Prinsens Livregiment), Rønnow (Slesvigske Fodregiment), Olav Plough (Sjællandske Livregiment). Bagerste række: Nr. 1 fra venstre: Martin Corfix (Fynske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Kjeld Mortensen (Sjællandske Livregiment).

Basungruppen forreste række: Nr. 2 fra højre: Svend Arntzen (Sjællandske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Tage Nicolajsen (Fynske Livregiment) - og nr. 5 fra venstre: Thorkild Lind (Sjællandske Livregiment).

(Foto: Martin Corfix)

Sjællandske Livregiments Musikkorps under Stor Tappenstreg i Kastellet 1992. Musikdirigent Mike Cholewa på fløjen.

(Foto: Reveille)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller koncert i Maribo, dirigeret af musikdirigent Mike Cholewa 1992.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller ved Vestvoldens 100 års jubilæum i 1992, dirigeret af musikdirigent Mike Cholewa.

(Foto: Rødovre Lokalarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og Hjemmeværnets Tambourkorps anfører den store tappenstreg på vej ind i Kastellet 1994. Musikdirigent Mike Cholewa på fløjen. Stabstambour er Svend Arntzen.

(Foto: P. E. Ettrup)

Sjællandske Livregiments Musikkorps under 'Stor Tappenstreg' i Kastellet 1994. Musikdirigent Mike Cholewa på fløjen. Stabstambour er Svend Arntzen. På nederste billede er Martin Corfix solist i Julius Bechgaards 'Solen er Slukket', arrangeret af Paul Jacobsen.

(Foto: Reveille & Martin Corfix)

Sjællandske Livregiments Musikkorps ved en dronningemodtagelse i Gørlev 1995. Musikdirigent Mike Cholewa dirigerer.

(Foto: Gørlev Lokalarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1995.

Bagerste række fra venstre: Philip Herup Andersen, Jakob Lange, Peter Jensen og Johnny Rasmussen. Næste række fra venstre: Jørgen B. Larsen, Torkild Lind, Jens Chr. Gotholdt og Keld Elmegaard Mortensen. Næste række fra venstre: Flemming Hansen, Lasse Mauritzen, Mogens Hollensted, Torben Dujack. Forreste række fra venstre: Pelle Nielsen, Gert Rostock og Lars Skov.

(Foto: Plakat)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller skolekoncert 1995. Musikdirigent Mike Cholewa dirigerer. Stabstambour er Thorkild Lind.

(Foto fra brochure)

Sjællandske Livregiments Musikkorps med solister 1995. Musikdirigent Mike Cholewa yderst til højre.

(Foto: Musikkorpset)

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1996. Musikdirigent Mike Cholewa nr. 2 fra højre.

(Foto: Musikkorpset)

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1996 på Gardehusarkasernen i Næstved.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Sjællandske Livregiments Musikkorps under den store tappenstreg i Kastellet 1997. Stabstambour er Svend Arntzen.

(Foto: Martin Corfix)

Sjællandske Livregiments Musikkorps ved et jubilarstævne på Gardehusarkasernen i Næstved 1997.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

xxx

x

xx

xxxx

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1996 i Næstved. Fg. musikdirigent er Keld Mortensen.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Musiker John Vilstrup Thomsen, Sjællandske Livregiments Musikkorps 1997.

(Foto: Forsvarskommandoen)

xxx

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller på Marieberg Skole i Vordingborg 1997 under ledelse af musikdirigent Sigbjørn Steffensen.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps kort før nedlæggelsen i 2000. Musikdirigent Vagn Egon Jørgensen forrest.

(Foto: Musikkorpset)

Sjællandske Livregiments Musikkorps nedlægges i 2000.