Fotos af 2. Regiments Musikkorps - senere Slesvigske Fodregiments Musikkorps og nu Slesvigske Musikkorps.

2. Halvbrigades Musikkorps af 1. Sjællandske Brigade var sammensat af 3. og 18. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 3. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1851/52 (under krigen i 1864 3. Regiment). 18. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1842 ved 1. Jægerkorps, der i 1860 bliver til 18. Bataljon (under krigen i 1864 18. Regiment). Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 2. Regiments Musikkorps med garnison på Kronborg i Helsingør - fra 1922 i Sønderborg. Musikkorpset nedlagt i 1932, men genoprettet i 1941 med garnison i Sønderborg - fra 1953 i Haderslev. Fra 1961 Slesvigske Fodregiments Musikkorps og fra 2000 Slesvigske Musikkorps.

To musikere fra 18. Regiments Musikkorps 1864. Under krigen i 1864 var bataljonerne opgraderet til regimenter. Til højre overspillemand Hansen og til venstre undercorporal Møller.

(Foto: Rigsarkivet)

2. Regiments Musikkorps Helsingør ca. 1890.

Liggende i første række: Wistoft, Imm. Kofoed, Vald. Beyer (far til senere musikdirigent Aage V. Beyer). 2. Række fra venstre: Carl Petersen, Jul. Mortensen, Jul. Th. Petersen, Vilhelm Crail (stabshornblæser), William Haudrup, Hans P. Nielsen, Madsen. 3. Række fra venstre: Charles Redin, Thorvald G. Nordlin, Peter Henningsen, E.W.E. Nielsen, A.B. Rasmussen, Laurits Hessner. Stående bagerst: Niels Mathiassen, Peter Reindahl, Daniel Rasmussen.

(Foto: Laur. Hansen 'Fra den gamle Spillemands Saga')

2. Regiments Musikkorps, Helsingør 1897.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Musikere fra 2. Regiments Musikkorps, Helsingør, omkr. 1900.

Fra venstre: Daniel Rasmussen, Immanuel Kofoed (far til senere musikdirigent Hans W Kofoed), Valdemar Beyer (far til senere musikdirigent Aage V. Beyer) og (formentlig) Charles Redin.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

2. Regiments Musikkorps Helsingør til parade omkr. 1900.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps i Fredensborg Slotshave omkr. 1905.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Musiker i 2. Regiments Musikkorps, Sofus Wallhegn, ca. 1910.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Musiker (senere stabshornblæser) i 2. Regiments Musikkorps, Peter Reindahl, ca. 1910.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

2. Regiments Musikkorps Helsingør på Kronborg 1911.

Forreste række fra venstre: S. Jensen, K. Sørensen, A.B. Rasmussen (stabshornblæser), G. Petersen, V. Birck. Midterste række fra venstre: Peter Reindahl, V. Beyer, R. Hansen, Th. Norlin, J. Kofoed, V. Vøltrup, S. Wallhegn, O. Christoffersen, H. Falkenberg Nielsen. Bagerste række fra venstre: A. Holmboe, N. Mathiesen, C. P. Madsen, H. Madsen, Daniel Rasmussen, S. Arnbjørn.

(Foto: Dansk Musikertidende)

2. Regiments underofficerer på udflugt med 'børn og madammer' til Sverige 1911. Musikkorpset med instrumenter står i de forreste rækker. Sammen med to underofficerer fra Skånske Husarregemente er forsamlingen fotograferet foran borgen 'Kärnan' i Helsingborg.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

2. Regiments Musikkorps, Helsingør omkr. 1912 med overhornblæser Daniel Rasmussen.

(Foto: Privateje)

2. Regiments Musikkorps, Helsingør, på march omkr. 1913. Yderst til højre overhornblæser Daniel Rasmussen.

(Foto: Privateje)

Musikere fra 2. Regiments Musikkorps ca. 1913.

(Foto: Privateje)

Hornblæser i 2. Regiments Musikkorps, Hans Knud Sørensen med familie omkr. 1914.

(Foto: Privateje)

2. Regiments Musikkorps omkr. 1914.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

2. Regiments Musikkorps, Helsingør. Muligvis i lejren ved Asserbo 1915. Yderst til venstre overhornblæser Daniel Rasmussen.

(Foto: Privateje)

Musikere fra 2. Regiments Musikkorps hygger sig ved havebordet omkr. 1915.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Lejren ved Køge 1917. Et regimentsmusikkorps (formentlig 2. Regiments) - formentlig forstærket med indkaldte musikere (lyse uniformer og bajonet) fra sikringsstyrken - giver koncert.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps med overhornbblæser Daniel Rasmussen foran Gl. Køgegaard 1917 - Køge var midlertidig garnisonsby under sikringsstyrkens indkaldelse.

(Foto: Køge Lokalarkiv)

Musikere fra 2. Regiments Musikkorps får sig et 'slag kort'. Nr. 2 fra venstre er Peter Reindahl.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

2. Regiments Musikkorps i 1919.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

Stabshornblæser (dirigent) ved 2. Regiments Musikkorps i Helsingør, Peter Reindahl.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

1. og 2. Regiments Musikkorps ved mindestenen i skanse II på Dybbøl Banke for ”de heltemodige forsvarere af Skanse II 1864”, september 1920. Nr. 8 fra venstre er stabshornblæser ved 1. Regiment, Chr. Ehlers.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Tage Juul Christoffersen på Sønderborg Kaserne 1924

(Foto: Niels Elsborg)

2. Regiments Musikkorps i lejren ved Borris 1925 med musikdirigent Tage Juul Christoffersen. Nr 2 fra højre er vicemusikdirigent og senere musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps 1926 i kantonnement på Fyn. På fløjen musikdirigent Tage Christoffersen.

(Foto: Rigsarkivet)

Regimentsmusikkorps i en fynsk landsby 1927. Musikdirigenten ligner Harald Jensen - i så fald er det 2. Regiments Musikkorps..

(Postkort)

Efter efterårsmanøvre og kongerevy udskibes tropperne fra Assens Havn 1926. På dækket spiller 2. Regiments Musikkorps dirigeret af musikdirigent Tage Christoffersen.

(Foto: Assens Lokalhistoriske Arkiv)

2. Regiments Musikkorps, Sønderborg 1928. Midt i forreste række musikdirigent Harald Jensen. Skråt bag ham den senere musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Dybbøldagen 1928 - 2. Regiments Musikkorps spiller.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps med nyudnævnt musikdirigent Hans W. Kofoed i midten 1929.

(Foto: Slesvigeren)

x

xx

I 1929 var Duborgskolen i Flensborg på besøg i Aabenraa. Forrest i et optog gennem byen gik 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed Spiller i Sønderborg i 1929.

(Foto: Sønderborg Lokalhistoriske Arkiv)

2. Regiments Musikkorps og musikdirigent Hans W. Kofoed spiller i Haderslev 1930.

(Foto: Mogens Gaardbo)

2. Regiments Musikkorps ca. 1931 i spidsen for parade.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed i lejren ved Borris 1931.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps - formentlig på Sønderborg Kaserne 1931.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps og musikdirigent Hans W. Kofoed musicerer i Haderslev 1931. Man må håbe, at musikerne ikke træder et skridt tilbage.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps i Borrislejren 1931.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Kongerevy på Brahetrolleborg 1931. 2. Regiments Musikkorps ses på fløjen.

(Foto: Haderslev Lokalarkiv))

2. Regiments Musikkorps hviler ud på Dybbøldagen 1932. Yderst til venstre musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Mogens Gaardbo)

2. Regiments Musikkorps Sønderborg 1932.

Øverst fra venstre: K.A. Sørensen, K. Bramsted, G.S. Jensen, H. Johansen, H.C. Hansen, K. Skerning, musikdirigent Hans W. Kofoed, K. B. Nielsen, O. Jakobsen, P. Sørensen, P. Thorsen, M.L.W. Pedersen, H. Clausen, P. Rosted.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Et meget morsomt billede fra Aabenraa 1934, der ved første øjekast forestiller musikere fra Livgarden. Et nærmere studium afslører imidlertid så mange mærkværdigheder ved uniformerne, bjørneskindshuerne og den 'hjemmebyggede' tambourstav, at det helt sikkert ikke drejer sig om Livgardens Musikkorps. Ser man lidt nærmere på ansigterne, så genkendes - stående som nr. 4 fra venstre - Hans W. Kofoed, indtil to år tidligere musikdirigent ved 2. Regiments Musikkorps. Gamle militærmusikere der har set billedet, genkender musikeren yderst til højre som Knud Sophus Skjerning, nr. 4 fra højre kunne være H. Johansen, siddende til venstre, O. Jakobsen og bag stortrommen Chr. Jørgensen Duus - alle fra det nedlagte 2. Regiments Musikkorps. I nederste venstre hjørne står der 'Rundskue, Aabenraa 1934', så det er formentlig et til lejligheden sammensat og uniformeret 'Rundskue-orkester', hvilket også baggrunden - noget tivoliagtigt - tyder på.

(Foto: Postkort fra Foto-Christensen, Aabenraa)

I 1941 genoprettes regimentsmusikkorpsene ved 2., 3., 4. og 5. Regiment - hver på 16 musikere + en musikdirigent og en stabstambour. Stabstambouren var ellers forsvundet fra musikkorpsene omkr. 1870 - bortset fra Livgardens Musikkorps. Værnepligtige musikere kunne i øvrigt bringe antallet af musikere op på omkr. 20. Læs mere i artiklen om dansk militærmusik i perioden 1940-1945.

For hurtigt at få de genoprettede musikkorps funktionsdygtige, oprettedes Hærens Musikskole i 1941. Den havde til huse på Herluf Trollesgades Kaserne på hjørnet af Herluf Trollesgade og Holbergsgade. Bygningen husede oprindeligt 'Den Kongeling Mønt' og var senere postgirokontor, men stod fra 1940 ledig.

(Foto: GoogleMaps)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: Edgar Jerichau (2.), Karl Agermose Jørgensen (2.), ?, Jens Brøndum Petersen (2.), Niels Borup (2.), ?, ?, Karl Holger Hansen (2.), ?, Hans Oscar Nielsen (3.), Kaj Danvad (3.), Anker Rasmussen (3.), ?, Arne Marinus Christensen (2.), Vilhelm Eriksen (3.), ?, ?, Ejner Rasmussen (3.), Alfred Nielsen (3.) og Frode Pedersen (3.). Midterste siddende række fra venstre: K.A. Jørgensen (2.), Knud Sophus Skjerning (2.), Hans Ejler Skjerning (3.), Ejner Lützen Hansen (2.), Poul Sørensen (2.), Karl Alfred Sørensen (2.), Svend Otto Gydesen (3.), stabstambour P. Petersen (3.), stabstambour Sundvang (2.) og musikdirigent Hans W. Kofoed (2.). Forreste siddende række fra venstre: I.A. Wallin (5.), Frederik Friis (2.), ?, Poul A. Sørensen (2.) og ?.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: ?, ?, ? ,?, ?, Karlo Nielsen (4.), ?, Erik Grønsved (4.), Poul Johannes Jacobsen (4.), ?, ?, A.O. Rasmussen (4.), Raymond Kamper (4.), Jensen (5.), Jens Clausen Johansen (4.), Tage Kristensen (5.), ?, ?, H. Sejer Hansen (5.), ?, Egon Henriksen (4.), H.W. Sørensen (4.), ?, F.K. Krüger Rasmussen (5.), Egon Uhrenfeldt Nielsen (5.), Svend Aage Schomburg (5.), ?, Frede Hansen (5.), P. Daugaard (5.), Børge Juul Christoffersen (5.), Bruno Rhode (5.) og Gervig Juul Christoffersen (5.). Midterste siddende række fra venstre: musikdirigent Aage V. Beyer (3.) kaptajn Henningsen, Livgarden, ?, musikdirigent Tage Juul Christoffersen (5), musikdirigent Carl Simonsen (4.), stabstambour Nymann (4.), stabstambour H.A. Koch (5.), stabstambour Leo Sevel, Livgarden (som er med for at instruere de nye stabstambourer ved regimentsmusikkorpsene - de var ikke musikere, men officianter), Aksel Sevaldt Sørensen (4.), Adler Juul Christoffersen (5.), Erik Andersen (5.) og H.M. Jensen (5.). Forreste siddende række fra venstre: Henning Larsen (5.), ?, L.P M. Rosenkvist (4.), Vagn Johansen (5.), Karl Knudsen (3.) og A. Løch Jensen (2.).

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

I april 1941 markeredes genindførelsen af den danske regimentsmusik med en fælles march gennem København til Fælledparken, hvor der blev holdt en stor fælleskoncert. Billedet her er fra prøven på fælleskoncerten. Musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Tage Kristensen)

April 1941 - de 4 genoprettede musikkorps på march mod Fælledparken fulgt af tusinder af begejstrede mennesker. Forrest går 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Kofoed på fløjen. Derefter 3. Regiments Musikkorps med Aage V. Beyer og længere tilbage skimtes 4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen. Bagerst marcherer 5. Regiments Musikkorps.

(Foto øverst: Jørgen V. Arnsted - nederst: Det Kgl. Bibliotek)

Fra den store fælleskoncert i Fælladparken. Her er det musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Friis: Militærmusikken)

Endnu et foto fra fælleskoncerten i april 1941- her med de fire musikdirigenter sat ind i billedet. Læg mærke til det enorme publikum. Fra venstre Hans W. Kofoed (2. Regiment), Carl Simonsen (4. Regiment), Tage Christoffersen (5. Regiment) og Aage V. Beyer (3. Regiment).

(Foto fra avisomtale)

2. Regiments Musikkorps genindtager Sønderborg i maj 1941.

(Foto: Friis: Militærmusikken)

Modtagelsen af 2. Regiments Musikkorps i Haderslev 1941 var ikke mindre hjertelig. På fløjen musikdirigent Hans W. Kofoed. Læg mærke til As-piccoloen. Det krævede sin mand, at spille på den.

(Foto: Egon Mårup)

2. Regiments Musikkorps modtages i Haderslev 1941.

(Foto øverst: Museum Sønderjylland - nederst: Nationalmuseets Billedsamling )

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg 1941. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Preben Nielsen)

2. Regiments Musikkorps på Alssundbroen 1941. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps på Danebod Højskole på Als 1941.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps på march i Haderslev 1941 med stabstambour Sundvang og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

2. Regiments Musikkorps spiller på Kegnæs 1941.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps på parade i Odense 1941. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps 1942.

Bagerste række fra venstre: VP, VP, VP, VP, Niels Danielsen, VP. Næste række fra venstre: Edgar Jerichau, Karl Holger Hansen, Børge Lindgaard Hansen, Frederik Friis, Løch Jensen. Næste række fra venstre: Poul Sørensen (Piccolo-Poul), Karl Agermose Jørgensen (Karl Soldat), musikdirigent Hans W. Kofoed, stabstambour Sundvang, Jens Brøndum Pedersen, Sylvest. Forreste række siddende: Knud Skjerning, Karl Sørensen (Store-Søren) K.A. Jørgensen (Gammel-Jørgensen), Ejnar Lützen Hansen , Povl Sørensen (Lille-Søren), Niels Borup. Liggende foran: VP, VP. (VP = værnepligtig)

(Foto: Niels Hansen).

Kongerevy i Sønderjylland 1942 - anført af (formentlig) 2. Regiments Musikkorps.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps 1942 i feltuniform.

(Foto: Rigsarkivet)

Paraden på vej mod Dybbøl Banke den 18. april 1942 med stabstambour Sundvang og 2. Regiments Musikkorps i spidsen. Musikdirigent H. W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

2. Regiments Musikkorps den 11. november 1942 under DSK's Flagparade. Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere (DSK) var en forening, der blev grundlagt 11. november 1936 på våbenstilstandsdagen efter 1. Verdenskrig. Denne dag blev af medlemmerne, der alle havde gjort krigstjeneste, opfattet som en frihedsdag, hvor de slap ud af verdenskrigens rædsler. Oprettelsen af DSK var en reaktion på tyske soldaterforeninger, der var præget af nazismens fremmarch. På 'frihedsdagen' blev der hvert år holdt en flagparade i Sønderborg.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps spiller på Graasten Slot 1942.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg 1942. Stabstambour Sundvang forrest og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen

(Foto: Preben Nielsen)

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg 1942. Stabstambour Sundvang forrest og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen

(Foto: Hans Wrang)

2. Regiments Musikkorps spiller afskedskoncert i Sønderborg 1942 før forlægningen til Faaborg.

(Foto: Niels Hansen, Preben Nielsen og Museum Sønderjylland)

I 1942 kræver den tyske besættelsesnagt Jylland rømmet for danske garnisoner. Det betød, at 2. Regiment med musikkorps måtte flytte fra Sønderborg til midlertidig garnison i Faaborg. Og 3. Regiments med musikkorps flyttede til Nyborg, hvor man fik midlertidig 'kaserne' på Hotel Nyborg Strand. Disse midlertidige forlægninger varede til 29. august 1943. Læs mere i artiklen om dansk militærmusik i perioden 1940-1945.

2. Regiment med musikkorpset forlader Sønderborg i november 1942 med kurs mod Faaborg.

(Foto: Niels Hansen og Hans Wrang)

En af 2. Regiments bataljoner fik garnison i Assens. Her ankommer bataljonen med 2. Regiments Musikkorps i spidsen. Musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen og stabstambour Sundvang foran musikkorpset.

(Foto: Assens Lokalhistoriske Arkiv)

2. Regiments Musikkorps og musikdirigent H. W. Kofoed på besøg i Odense 1942 og bydes velkommen med blomster.

(Foto: Odensebogen 1998)

2. Regiments Musikkorps på parade i Odense 1942. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps spiller i Fruen Bøge 1942.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps spiller foran officersmessen i Faaborg 1943.

(Foto: Jens Elmgreen) 

Under 2. Regiments forlægning til Fyn 1942-43 var regimentet spredt over flere lejre på Sydfyn. Her har lejren i Ringe fået besøg af regimentets musikkorps under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Leif B. Knudsen - Ringe Lokalhistoriske Arkiv)

2. Regiments Musikkorps musicerer i Svendborg 1943 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Svendborg Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps på march i Faaborg 1943. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Faaborg 1943. Musikdirigent Hans W. Kofoed dirigerer.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps spilleri Konservesgaarden i Faaborg 1943. Musikdirigent Hans W. Kofoed dirigerer.

(Foto: Faaborg Lokalhistoriske Arkiv)

De to midlertidigt fynske musikkorps - 2. Regiments Musikkorps fra Faaborg og 3. Regiments Musikkorps fra Nyborg - ved en fælleskoncert i Fyns Forum 1943 under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Niels Hansen)

Optoget ved Haarby Boldklubs jubilæum 1943 med 2. Regiments Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

2. Regiments Musikkorps på march i Odense 1943. Begejstringen var stor når den danske regimentsmusik trak op, så musikdirigent Kofoed har fået blomster.

(Foto fra bogen 'Fyn under 5 års krig')

Musikdirigent Hans W. Kofoed og 2. Regiments Musikkorps spiller på kasernen i Odense 1945.

(Foto: Niels Hansen)

 

Parade i Odense 1945 med 2. Regiments Musikkorps og musikdirigent Hans W. Kofoed konfererer med en officer.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

Mindehøjtidelighed i 1945 på Odense Kaserne. 2. Regiments Musikkorps ses nederst i billedet.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

2. Regiment på parade i Haderslev 1945. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Haderslev).

2. Regiment på parade i Haderslev 1945. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen).

Foto fra samme marchtur i Haderslev 1945.

(Foto: Haderslev gamle billeder)

Frihedskæmperparade 2. Regiments Musikkorps i Aabenraa den 8. juni 1945.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg 1945.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

2. Regiments Musikkorps ved et befrielsesarrangement på Skamlingsbanken 1945.

(Foto: Kolding Stadsarkiv)

Kongefamilien og 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed på Dybbøl Banke 11. juli 1945.

(Foto: Sønderborg Lokalarkiv)

Fredericia 6. juli 1945. Den store procession ankommer til Landsoldaten med 2. Regiments Musikkorps i spidsen.

(Foto: Niels Hansen)

Genindvielsen i 1945 af Soldaterhjemme 'Dannevirke' på Sdr. Boulevard i Odense der under besættelsen var beslaglagt af tyskerne. 2. Regiments Musikkorps fra Sønderborg med musikdirigent Hans W. Kofoed spiller ved genindvielsen.

(Foto: Odense Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps musikdirigent Hans W. Kofoed spiller på kasernen i Odense 1945.

(Foto: Fynske Billeder)

2. Regiments Musikkorps på march i 1946. Stabstambour Sundvang forrest og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

I 1947 blev de døde danske fra kz-lejrene bragt hjem i kister. 2. Regiments Musikkorps var med i paraden, der modtog lastbilerne - øverst i Krusaa og nederst på Kasernen i Sønderborg.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

I 1948 bringes nogle amerikanske soldater, der er faldet i Danmark under 2. Verdenskrig, fra Kapellet på Assistens Kirkegaard i Odense med tog til en amerikansk krigskirkegård i Belgien. Kisterne føres i sørgemarch gennem Odense til banegaarden med 2. Regiments Musikkorps i spidsen.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

2, Regiments Musikkorps holder kaffepause - 1948.

Fra venstre: Holger Hansen, Karl Agermose, K.A.Sørensen, Svend Petersen, Niels Borup, Knud S. Skjerning, Poul A. Sørensen og Ejner Lützen Hansen.

(Foto: Niels Hansen)

2, Regiments Musikkorps holder kaffepause - 1948.

Fra venstre: Musikdirigent Hans W. Kofoed, Jens Brøndum, Edgar Jerichau, A. Løch Jensen, Niels Danielsen, Børge Hansen, Knud Andersen og Povl Sørensen. I forgrunden anes Karl Agermose og Holger Hansen.

(Foto: Niels Hansen)

2 Regiments Musikkorps, Sønderborg, 1949. Midt i forreste række musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Niels Hansen)

I 1949 blev omkomne allierede krigsflyvere mindet på Assistens Kirkegaard i Odense. 2 Regiments Musikkorps medvirkede.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

2. Regiments Musikkorps spiller i Odense 1950.

(Foto: Fynske Billeder)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed på Bülows Kaserne i Fredericia 1951.

Musikerne er fra venstre: Frederik Friis, Poul A. Sørensen, Knud Andersen, Poul Erik Hansen, Niels Danielsen, Jens Brøndum, Karl Agermose, Edgar Jerichau, to værnepligtige, A. Löch Jensen, Niels Borup, Ejner Lützen Hansen, Svend Petersen, en værnepligtig, Karl Alfred Sørensen, Holger Hansen, Povl Sørensen, Flemming Starmann og Børge Lindgaard Hansen.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps med vicemusikdirigent Jens Brøndum (senere musikdirigent ved 3. Regiments Musikkorps) 1951.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed spiller foran rådhuset i Sønderborg 1951.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps på march på Isteddagen den 25. juli 1951 i Odense.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg i 1952 med et detachement fra Søværnet.

(Foto Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

2. Regiments Musikkorps spiller i Sønderborg i 1952 ved 'svagføretogets' ankomst. På podiet musikdirigent Hans W. Kofoed. Det ser ud til, at en værnepligtig klarinettist er kommet med i musikkorpset.

'Svagføretoget' kørte i flere år fra begyndelsen af 50'erne og bragte handicappede på en togrejse rundt i Danmark. Det skete på initiativ af Røde Kors, Falck og dagbladet 'Socialdemokraten'. Toget bestod bl.a. af sovevogne fra 'Wagons-Lits' og var bemandet med hjælpere, læger og sygeplejersker.

(Foto Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Tre trompetister fra 2. Regiments Musikkorps i 1952 spiller trompet-trioen 'The Triplets of the Finest'. Fra venstre Per Iversen (senere solotrompetist i Aalborg Symfoniorkester), Knud Andersen (senere solokornet i Livgardens Musikkorps) og Allan Lerche (på det tidspunkt solotrompetist i Aarhus Byorkester - kom senere til Radiosymfoniorkesteret, men aftjente sin værnepligt i 2. Regiments Musikkorps).

Musiker Holger Hansen har fortalt, at det vist nok kunne knibe lidt for Allan Lerche, at gå ind i rollen som underordnet menig soldat, nu hvor han havde vænnet sig til at være trompetist i Aarhus Byorkester. Stabstambour Niels Danielsen måtte sætte den unge mand på plads, og da han var en solid jyde, som holdt fast ved sit sprog, lød det omtrent sådan: "Do er jo nok klar over, Lerche, te do er jo itandet end som værnepligtig, og når æ har gien en ordre, så skal'en etterkommes !"

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps spiller i Haderslev 1953 ved modtagelse af kongeskibet 'Dannebrog'.

(Foto fra samtidig ugerevy på film)

2. Regiments Musikkorps passerer Dybbøl Mølle 1953. Musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen og stabstambour Niels Danielsen i spidsen. Det var første gang musikkorpset - trods store betænkeligheder fra musikdirigenten - havde de melodiførende stemmer bagerst og tromboner i forreste række.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps efter en hård marchtur i Haderselv 1953.

(Foto: Harry Kusk)

2. Regiments Musikkorps 1953. Musikdirigent Kofoed er fratrådt for at forberede genoprettelsen af 6. Regiments Musikkorps i Odense, men de musikere, der skal med til 6. Regiment gør stadig tjeneste ved 2. Regiment. Desuden er der en del værnepligtige.

3. Række fra venstre: Herman Jørgensen, Leif Bennedbæk, Kurt Petersen, Ove Jensen, Erling Littau, Ejner Jakobsen, Poul Andersen, Leif Hansen (Bedstefar), Bent Bastrup og Harry Kusk. 2. Række: Ove Jensen, Hans Henriksen, Poul Erik Hansen, Poul A. Sørensen (Piccolo-Søren), A. Løch Jensen, Knud Andersen, Per Iversen, Karl Holger Hansen, Karl Alfred Sørensen (Store-Søren), Knud Graugaard, Frederik Friis. Forreste række: Børge Lindgaard Hansen, Karl Agermose (Karl Soldat), Edgar Jerichau, Ejner Lützen Hansen, stabstambour Niels Danielsen, ny musikdirigent Bue Lund Nielsen, Niels Borup, Povl Sørensen (Lille-Søren), Flemming Starmann, Svend Petersen.

(Foto: Poul Erik Hansen)

2. Regiments Musikkorps på parade i Haderslev 1953. Musikdirigent Bue Lund Nielsen på fløjen.

(Foto: Folk & Værn)

2. Regiments Musikkorps og yderligere et musikkorps (3. eller 6. Regiments) på march i Haderslev i 1955.

(Pressefoto)

2. Regiments Musikkorps spiller i 1955 i anledning af 35 året for genforeningen. Musikdirigent Bue Lund Nielsen dirigerer.

(Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

2. Regiments Musikkorps spiller i 1955 i Varde. Musikdirigent Bue Lund Nielsen dirigerer.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps spiller på Varde Kaserne 1956, under ledelse af musikdirigent Bue Lund Nielsen.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps på march i Haderslev 1957.

(Foto: Jørgen F. Hildebrandt)

2. Regiments Musikkorps foran Haderslev Kaserne under prøver til Stor Tappenstreg ved lysfesten 1958. Musikkorpset er i gang med 'forgattering' og skal 'koble' sig på tappenstregkommandoet. Derfor er musikkorpset i omvendt formation med slagtøjet forrest. Foran dem er det musikdirigent Bue Lund Nielsen.

(Foto: Bente Ibenfeldt)

2. Regiments Musikkorps foran Haderslev Kaserne 1958. Læg mærke til de helt (for dansk eksercits) atypiske høje armsving (også på foto fra Braine 1960).

(Foto: Aksel Larsen)

2. Regiments Musikkorps 1958.

(Foto fra bladet 'Nodestolen')

2. Regiments Musikkorps som 'Glenn Miller-Band' omkr. 1958. Musikdirigent Bue Lund Nielsen dirigerer.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

2. Regiments Musikkorps spiller koncert i Haderslev omkr. 1958 med Bue Lund Nielsen som dirigent.

(Foto: Uwe Brodersen)

2. Regiments Musikkorps spiller i Varde i 1960 dirigeret af musikdirigent Bue Lund Nielsen.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps omkr. 1960 i Braine, Frankrig, hvor der er en krigskirkegård med bl.a. danske faldne soldater fra 1. Verdenskrig (sønderjyder).

(Foto: Aksel Larsen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps ved Flyvevåbenets fødselsdagsparade på Flyvestation Skrydstrup i 1961. Forrest stabstambour P.M. Sørensen ('Piccolo-Søren') og på fløjen aflægger musikdirigent Bue Lund Nielsen honnør.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Musikdirigent Bue Lund Nielsen, Slesvigske Fodregiments Musikkorps, på Valdemarsdagen 15. juni 1963 i Aarhus.

(Foto: Aarhus Lokalarkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Bue Lund Nielsen i Haderslev omkr. 1964.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps dirigeret af Bue Lund Nielsen giver koncert i Varde 1964.

(Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps omkr. 1965. Der meldes af til vicemusikdirigent Knud Graugaard.

Forreste række: Bag Knud Graugaard kan man lige skimte Frederik Friis, dernæst Ove Jensen, Hans Henriksen, Herman Jørgensen, Hans Erik Christiansen (senere musikdirigent ved Søværnets Tambourkorps og Prinsens Livregiments Musikkorps. Bagerste række (bag Ove Jensen) står formentlig Aksel Tornehave, dernæst Carl Agermose, Edgar Jerichau, bag Herman Jørgensen skimtes Aksel Løch Jensen, dernæst stabstambourP.A. Sørensen (på stortromme/bækkener), bag Hans Erik Christiansen skimtes Helge Pedersen.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Varde 1965. Bag stabstambouren - P.M. Sørensen - går musikdirigent Bue Lund Nielsen.

(Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv)

<

Slesvigske Fodregiments Musikkorps foran kasernen i Haderselv 1966.

(Foto: Hærens Årsskrift 1966)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

De samlede regimentsmusikkorps på march i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse.

(Foto: Fynske Billeder)

De samlede regimentsmusikkorps til festkoncert i Odense 1966 i anledning af 25 året for regimentsmusikkens genindførelse. Musikdirigent Paul Jacobsen står ved siden af podiet.

(Foto: Hærens Årsskrift 1966)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på Kgs. Nytorv ved prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup 1967. Musikdirigent Bue Lund Nielsen og stabstambour P.A. Sørensen foran musikkorpset.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps omkr. 1968. Musiker Frederik Friis i forgrunden spiller As-piccolo.

Tidl. musikdirigent Hans Erik Christiansen fortæller: "Instrumentet var musikdirigent Hans W. Kofoeds 'opfindelse'. Det var af så dårlig kvalitet, at man måtte anvende alle mulige hjælpegreb for at få det til at stemme. At det var så vanskeligt at spille på betød, at man stort set kun havde én god oktav i omfang. Følgelig måtte musikeren på Es-piccolo, som var 2. piccolo, spille det af 1. piccolostemmen, han kunne nå + sin egen stemme."

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Sønderborg omkr. 1968.

(Foto: Preben Nielsen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og Fynske Livregiments Musik- og tambourkorps 1969 foran Haderslev Kaserne. Stabstambour Niels Danielsen i front.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Sønderborg 1969.

(Foto: Finn Jørgensen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller ved Hertug Hans Hospital i Haderslev 1970.

(Foto: Historisk Arkiv Haderslev)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps ved indvielsen af den nye Lillebæltsbro 1970 med stabstambour Aksel Tornehave.

(Foto: Yvonne Dørig)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Haderslev omkr. 1970 - muligvis en 'fredagsparade' fra kasernen til domkirken for at vende blad i regimentets mindebog.

(Foto: Haderslev gamle billeder)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Kolding 1970. På podiet musikdirigent Knud Graugaard.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Kolding)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede musikkorps øver til sørgemarchen gennem Roskilde foran Kong Frederik IX's båre 1972. Øvelsen foregik i Købestævnets Hal i Fredericia. Forrest stabstambour Axel Tornehave fra Fynske Livregiments Musikkorps.

(Foto: Peter Honoré)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede musikkorps foran sørgetoget gennem Roskilde ved Kong Frederik IX's bisættelse, januar 1972. Musikdirigent Bue Lund Nielsen fra Slesvigske Fodregiment på fløjen. Stabstambour er Axel Tornehave, ligeledes fra Slesvigske Fodregiment.

(Foto: Torben Bang)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Haderslev i 1972.

(Foto: FaceBook)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede Musikkorps 1974.

Forreste række fra venstre: Musikdirigent Paul Jacobsen FLR, Kaj Kruse FLR, Ole Frandsen SFR, Ole Thrane FLR, afgående musikdirigent Bue Lund Nielsen SFR, Verner Nielsen FLR og nytiltrådt musikdirigent Knud Graugaard SFR. 2. række fra venstre: Helge Petersen SFR, Ole Leif Dørig SFR, Kurt Jensen FLR, Tage Nicolaisen FLR og Flemming Rasmussen SFR. 3. række fra venstre: Harry Kusk FLR, Carl Gustav Mortensen SFR,  tom plads, Hans Christian Sørensen SFR og H. Alex Hansen FLR. 4. række fra venstre: Herman Jørgensen SFR, Jan Jørgensen FLR, Jakob Svendsen, FLR, Henning Poulsen SFR og Jørn William Knudsen FLR. 5. række fra venstre: Arne Kærslund FLR, Karl Johan Berkwill, SFR, Niels Martin Møller FLR, Kaj Matzen FLR og Kurt Petersen FLR. 6. række fra venstre: Poul Erik Hansen FLR, Frederik Friis SFR, Henning Nielsen SFR, Ove Jensen SFR og Hans Henriksen, SFR. Da Ove Rungstrøm FLR, var blevet syg trådte Bue Lund Nielsen ind på hans plads på fotoet.

(Foto: pladeomslag)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps klar til vagtparade til Gråsten Slot 1974. Nyudnævnt musikdirigent Knud Graugaard på fløjen.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Varde 1974 - dirigeret af musikdirigent Knud Graugaard.

(Foto: Varde Lokalarkiv og Aksel Larsen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og stabstambour Aksel Tornehave på march i Sønderborg 1974.

(Foto: Kurt Fossum)

Musikere fra Slesvigske Fodregiments Musikkorps under en skolekoncert på Bække Skole 1975.

Fra venstre: Egon Pryds, Poul Schrøder, Helge Emil Pedersen og muligvis en erhverspraktikant fra Vejen Garden.

(Foto: Bække-Veerst Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller skolekoncert på Tistrup Skole 1975 under ledelse af musikdirigent Knud Graugaard.

(Foto: Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Sønderborg 1975 under ledelse af musikdirigent Knud Graugaard.

(Foto: Preben Nielsen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Sønderborg 1976.

(Foto: Allan Steve Nielsen)

Povlsbjerg Plejehjem jubilerer i 1977. Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller til flaghejsningen.

(Foto: Vojens Lokalarkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller på Egrved Skole 1978. Musikdirigent er Knud Graugaard.

(Foto: Egtved Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Knud Graugaard spiller i Sønderborg 1979.

(Foto: Gurli la Cour)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Knud Graugaard underholder ved et militært chefskifte i 1979.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller til en jubilæumsreception i 1979.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps musicerer i Haderslev omkr. 1980.

(Foto: Gamle Haderslev billeder)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Kongeåhallen 1980. Musikdirigent Knud Graugaard dirigerer.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Jels)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps 1980. Musikdirigent Knud Graugaard med ryggen til.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Skolekoncert på Bække Skole 1980 med Slesvigske Fodregiments Musikkorps, dirigeret af fg. musikdirigent Flemming Rasmussen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Kolding)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps med musikdirigent Knud Graugaard foran ved en NATO-parade i 1981.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps foran Haderslev Kaserne 1981. Fra venstre: Egon Pryds Nielsen, Flemming Rasmussen, Helge Pedersen, Ole Frandsen, Carl Gustav Mortensen, Aksel Tornehave, Poul Schrøder, Leif Dørig, Henning Poulsen, Hans Henriksen, musikdirigent Knud Graugaard, H.C. Sørensen, Olav Ploug Jørgensen, Henning Nielsen, Herman Jørgensen og Karl Johan Berkwil.

(Foto: Flemming Rasmussen)

Prinsens Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede Musikkorps i Aalborg 1982 ved Dronningens Livregiments jubilæum.

(Foto: Regimentets jubilæumsskrift)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på Flyvestation Skrydstrup 1982.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps forlader kasernen i Haderslev 1984. Formentlig under en fredagsparade, hvor musikkorpset og et detachement fra regimentet marcherer til Haderslev Domkirke og vender et blad i regimentets mindebog. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Postkort)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller ved Christiansfeld ved åbningen af den Sønderjyske Motorvej. Knud Graugaard dirigerer.

(Foto: Museum Sønderjyllands Mediearkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller ved Plejecentret Poghøj i Oksbøl 1985.

(Foto: Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Bent Glæsel 1988.

(Foto: Slesvigeren)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps under et tattoo i Neumünster 1989. Forrest stabstambour Bent Glæsel og på fløjen musikdirigent FRlemming Rasmussen.

(Foto: Flemming Rasmussen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps Haderslev omkr. 1990. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på trappen til Haderslev Kaserne 1990 - flankeret af nyudnævnt musikdirigent Jack Lawrence og stabstambour Bent Glæsel.

(Foto: Jack Lawrence)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence 1990.

(Foto: Jack Lawrence)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps Haderslev 1990. Musikdirigent Jack Lawrence, stabstambour Bent Glæsel.

(Foto: 'Slesvigeren')

Slesvigske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Bent Glæsel i spidsen for Fynske Livregiment 1991 ved regimentets sidste parade før nedlæggelsen. Regimentets eget musikkorps havde sommerferie.

(Foto: Fyens Stiftstidende)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence 1991.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps under en skolekoncert 1991.

1. Foto fra venstre: Henrik Rønnow, Tommy Hagenau, Ove Jensen, Kenneth Pultz Stenum, Henning Nielsen, Kalle Berkwill, Karl Gustav Mortensen, Henning Poulsen, musikdirigent Jack Lawrence, Jens Christian Lietzen, Helge Emil Pedersen, Poul Schrøder og Ole Frandsen.

2. Foto fra venstre: Kenneth Pultz Stenum, Henning Nielsen, Henrik Rønnow, Tommy Hagenau, Ove Jensen (næsten skjult) og Kalle Berkwill.

3. Foto fra venstre: Kenneth Pultz Stenum, Henning Nielsen, Henrik Rønnow, Tommy Hagenau, Kalle Berkwill, Ove Jensen og Karl Gustav Mortensen.

4. Foto fra venstre: Karl Gustav Mortensen, Helge Emil Pedersen (med ryggen til), Hans Sørensen og Helge Emil Pedersen.

(Fotos: Slesvigske Musikkorps)

1. Foto: Slesvigske Fodregiments Musikkorps under samme skolekoncert 1991. Flemming Rasmussen er konferencier og musikdirigent Jack Lawrence afventer.

2. Foto fra venstre: Hans Sørensen, Jens Christian Lietzen og Helge Emil Pedersen.

3. Foto fra venstre: Kalle Berkwill, Tommy Hagenau og Ove Jensen.

4. Foto fra venstre: Karl Gustav Mortensen og Hans Sørensen.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps i Nørregade i Haderslev 1991 med Flemming Rasmussen som stabstambour.

(Foto: Flemming Rasmussen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps ved genindvielsen af et krigsmonument i Kolding 1991.

(Foto: Kolding Lokalarkiv)

Samtlige danske militære musikkorps i Odense i 1991 for at fejre 50-året for genoprettelsen af hærens musikkorps.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

De samlede danske regimentsmusikkorps giver koncert ved Toldboden i København i forbindelse med 'Copenhagen Water Festival' 1991. Her et udsnit af korthorngruppen.

Korthorngruppen forreste række fra venstre: Koudahl (Prinsens Livregiment), Rønnow (Slesvigske Fodregiment), Olav Plough (Sjællandske Livregiment). Bagerste række: Nr. 1 fra venstre: Martin Corfix (Fynske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Kjeld Mortensen (Sjællandske Livregiment).

Basungruppen forreste række: Nr. 2 fra højre: Svend Arntzen (Sjællandske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Tage Nicolajsen (Fynske Livregiment) - og nr. 5 fra venstre: Thorkild Lind (Sjællandske Livregiment).

(Foto: Martin Corfix)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Haderslev Domkirke 1992 under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence.

(Foto: Jack Lawrence)

Dronningebesøg i Varde 1992. Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på parade på Gardehusarkasernen i Næstved 1993.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller ved et jubolarstævne på Ryes Kaserne, Fredericia 1994 - dirigeret af stabstambour Bent Glæsel.

(Foto: Jens Ole Christensen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Bent Glæsel og musikdirigent Jack Lawrence ved et jubilarstævne på Gardehusarkasernen i Næstved 1995.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på fredagsparade i Haderslev 1995. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Foto: Haderslev Provsti)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps skaber julestemning i Haderslev, 1995.

(Foto: Haderslev Lokalarkiv)

'Den Danske Hærs Musikkorps' på Varde Kaserne 1995 i forbindelse med en TV-transmitteret konkurrence om en tattoomarch til Varde Tattoo. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps.

(Foto: Hærnyt)

Den Danske Hærs Musikkorps på Varde Kaserne 1995 i forbindelse med en TV-transmitteret konkurrence om en tattoomarch til Varde Tattoo. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Musikdirigent Erik Hammerbak yderst til højre og musikdirigent Hans Erik Christiansen yderst til venstre.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Den Danske Hærs Musikkorps ved Danmarks Tattoo 1995 i Varde. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Musikdirigent Erik Hammerbak på højre fløj. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Foto: Danmarks Tattoo)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller - under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence - nytårskoncert i Haderslev 1996.

(Foto: Helge Mossmann)

Brigadegeneral Finn Særmark-Thomsen overdrager partituret til "Den Danske Internatinale Brigades March" af Jacob Juul Keller til fg. musikdirigent Flemming Rasmussen, Slesvigske Fodregiments Musikkorps 19. september 1996.

(Foto: Sønderjyske Artilleriregiment)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Erik Hammerbak på Egeskov Slot 1997.

De tre tuba-solister er fra venstre: Lars Olsen, Henrik Heick og Jesper Klein.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Vejle i anledning af HKH Prins Henriks besøg.

(Foto: Vejle Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller koncert i Kastellet i København 1998. Musikdirigent Erik Hammerbak på dirigentpiodiet.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Løgumkloster 1998.

(Foto: Reveille)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps i spidsen for paraden den 18. april 1999 til Dybbøl Banke. Stabstambour er Axel Tornhave.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på Dybbøl Banke den 18. april 1999.

(Foto: Flemming Rasmussen)

Stabstambour Axel Tornehaves sidste marchtur med Slesvigske Fodregiments Musikkorps 1999. Fredagsparade i Haderslev.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Erik Hammerbak på krigskirkegården i Baine, Frankrig 1999.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiment nedlægges og musikkorpset skifter navn til Slesvigske Musikkorps.

Slesvigske Musikkorps spiller ved Ryes Høj i Fredericia 5. juli 2000. Musikdirigent er Erik Hammerbak.

(Foto: Erik Rønnebech)

Slesvigske Musikkorps på march i Roskilde 2000 på vej til banegaarden for at modtage H.M. Dronning Ingrids båre og der efter føre den gennem Roskilde til Domkirken. Forrest stabstambour Bent Glæsel og på fløjen musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Jyske Dragonregiment)

Slesvigske Musikkorps i kampuniform ved Telegrafregimentets 50 års jubilæumsparade 2001. Stabstambour Bent Glæsel.

(Foto: Erik Rønnebech)

Slesvigske Musikkorps i Fredericia 6. juli 2001. Musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Erik Rønnebech)

Slesvigske Musikkorps ved soldaterforeningsjubilæum i Fredericia 2001. Stabstambour Bent Glæsel leder med staven den stående koncert.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps i 6. juli processionen i Fredericia 2002.

(Foto; Erik Rønnebech)

Slesvigske Musikkorps spiller i Vejle i anledning af regentparrets besøg 2002. Musikdirigent Erik Hammerbak dirigerer.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps spiller i Kolding 2002 under ledelse af musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps på march i Fredericia med stabstambour Bent Glæsel.

(Foto: Peter Honoré)

Slesvigske Musikkorps 2004.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps 2004 med musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Telegrafen)

Et enestående foto fra 2004 med 5 tidligere musikdirigenter ved 2. Regiments hhv. Slesvigske Fodregiments hhv. Slesvigske Musikkorps.

Fra venstre: Bue Lund Nielsen, Knud Graugaard, Jack Lawrence, Flemming Rasmussen og Erik Hammerbak. Billedet er taget ved receptionen i forbindelse med Erik Hammerbaks pensionering.

(Foto: Telegrafen)

Slesvigske Musikkorps 2004 på trappen til Haderslev Kaserne. Nytiltrådt musikdirigent er René Bjerregaard Nielsen.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps 2004 ved jubilarstævne i Fredericia 2004. Musikdirigent er René Bjerregaard Nielsen og stabstambour er Jens Chr. Lietzen.

(Foto: Telegraftroppernes Soldaterforening)

Tubaist i Slesvigske Musikkorps, Klaus Heil, 2005.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Tubaist i Slesvigske Musikkorps, Lars Birkelund Olsen, 2005.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Slesvigske Musikkorps til parade på Sjælsmark Kaserne 2005.

(Foto: Hørsholm Lokalhistoriske Samling)

Slesvigske Musikkorps i Fredericia 6. juli 2006. Musikkorpset er iklædt telegraftroppernes gallauniform - Musikkorpset er administrativt lagt ind under Telegrafregimentet. Stabstambour er Jens Christian Lietzen.

(Foto: Erik Rønnebech)

Slesvigske Musikkorps i Fredericia 6. juli 2006. Musikkorpset er iklædt telegraftroppernes gallauniform.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Slesvigske Musikkorps 2007 med stabstambour Jens Christian Lietzen og musikdirigent René Bjerregaard Nielsen.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps giver koncert på Færøerne i juni 2007. Musikdirigent René Bjerregaard Nielsen dirigerer.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps under morgenreveillen den 6. juli 2007. Stabstambour Jens Christian Lietzen er klar til at slå musikken af.

(Foto: Erik Rønnebech)

Slesvigske Musikkorps i galla under Stor Tappenstreg i Kastellet september 2007. Musikdirigent René Bjerregaard Nielsen på fløjen. Stabstambour er Jens Christian Lietzen.

(Foto: Reveille)

Slesvigske Musikkorps under en koncert 2008.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps i Fredericia 6. juli 2008. Forrest stabstambour Jens Christian Liedzen.

(Webfoto)

Slesvigske Musikkorps under ledelse af musikdirigent René Bjerregaard Nielsen spiller på Kgs. Nytorv i København 2008. I baggrunden ses Livgardens palævagt på vej mod Amalienborg.

(Foto: Niels Wolf Møller)

Musikdirigent René Bjerregaard dirigerer Slesvigske Musikkorps i Haderslev 2008.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske og Prinsens samlede Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen under Rosenborg Tattoo 2008.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps 2009.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Slesvigske Musikkorps 5. juli 2009 ved afslutningen af tappenstregen i Fredericia. Musikdirigent René Bjerregaard Nielsen dirigerer retræten.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Christian Liedzen 6. juli 2009 i spidsen for den store procession i Fredericia.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps og Hjemmeværnets Tambourkorps fører den store tappenstreg ind i Kastellet, september 2009. Stabstambour er Jens Christian Liedzen.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps ved soldaterjubilarstævne på Ryes Kaserne, Fredericia 2009. Stabstambouren har øjensynlig fri, så musikdirigent Rene Bjerregaard Nielsen går foran.

(Foto: Telegrafregimentets Soldaterforening)

Slesvigske Musikkorps på march i Aalborg 2009. Forrest stabstambour Jens Christian Lietzen.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Slesvigske Musikkorps 2009 i 'koncertuniform'.

Fra venstre: Martin Knudsen, Per Hyttel, Kenneth Pulz Stenum, Bent Graversen, musikdirigent René Bjerregaard Nielsen, Carina Olesen, Bo Valbjørn, Morten Winther Eriksen, Jai Jenkov, Klaus Heil, Henrik Rønnow, Lars Birkelund Olsen, Mette Krüger, Jack Lawrence (tidligere musikdirigent), stabstambour Jens Christian Liedzen, Ronni Kaare Rasmussen og Inger Haaning.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Christian Lietzen klar til parade på Haderslev Kaserne 2009.

(Foto: Forsvaret)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen i Fredericia 6. juli 2010.

(Foto: Gert Jensen)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen på Ryes Kaserne i Fredericia ved et soldaterjubilæum 2010.

(Foto: Telegrafregimentets Soldaterforening)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen i spidsen for FN-styrker 2011.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Christian Lietzen ved Tall Ship Race i Fredericia, juni 2011.

(Webfoto)

Slesvigske Musikkorps ved den store tappenstreg den 5. juli 2011 om aftenen i Fredericia.

(Foto: Musikkorpset)

Musikdirigent René Bjerregaard Nielsen, Slesvigske Musikkorps, gør honnør i Kastellet 2011.

(Foto: Lotti Dyna)

Slesvigske Musikkorps i Fredericia, maj 2012, anført af stabstambour Jens Christian Lietzen.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps den 6. juli 2012 i Fredericia.

(Pressefoto)

Slesvigske Musikkorps med musikdirigent René Bjerregaard Nielsen i telegraftropperenes gallauniform under en koncert på Grindsted Torv 2012.

(Foto: John Skou)

Slesvigske Musikkorps i Kastellet 2012 under ledelse af musikdirigent René Bjerregaard Nielsen.

(Foto: Lotti Dyna)

Slesvigske Musikkorps i Stettin, Polen, december 2012. Forrest stabstambour Jens Christian Lietzen og på fløjen musikdirigent René Bjerregaard Nielse.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps spiller koncert 2012..

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen 2013.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen den 18. april 2013. Afmarch fra Sønderborg Kaserne til til Dybbøl Banke.

(Foto: Gert Jensen)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen i Sønderborg 2013 på vej til kongeskibsmodtagelse.

(Foto: Gert Jensen)

Slesvigske Musikkorps har afsluttet morgenreveille den 6. juli 2013 i Fredericia og vicestabstambour Lars Birkelund Olsen.

(Foto: Gert Jensen)

Slesvigske Musikkorps på 'Soldatens Dag' 5. september 2013. På march i Haderslev med Stabstambour Jens Christian Lietzen foran.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps i Ribe Domkirke 2013.

(Foto: Rued Langgaard Festivalen)

Slesvigsle Musikkorps til parade med Telegrafregimentet i øsende regnvejr 2013. Stabstambour er Jens Chr. Lietzen.

(Foto: Christian Heller Jensen)

Et samlet musikkorps fra Prinsens Musikkorps og Slesvigske Musikkorps i Haderslev 2013.

Bagerste række fra venstre: Kenneth Pultz Stenum, Arne Jespersen, Martin Knudsen, Olac Ploug-Jørgensen, Henning Povl Hansen, Jai Jenkov, Bo Valbjørn, Ebbe Ringblom, Lea Nielsen, Christian Hørgh og Mette Krüger. Forreste række fra venstre: Gert Skovlod Hattesen, Per Silfverberg Hyttel, Lars Ole Schmidt, Keld Elmegaarde Mortensen, Carina Reng Olesen, Anne Mette Tilsted Hansen, Bent Graversen, Janus Mogensen, Mikkel Højlund Sacho, Barbera Vestfalen Laursen, Inge Haaning og Morten Winther Eriksen. Dirigent er Jens Christian Liedzen.

(Foto: Torben Johannsen)

Slesvigske Musikkorps og Prinsens Musikkorps samlet i Haderslev i 2013. Stabstambour er Jens Christian Liedzen.

(Foto: Torben Johannsen)

Slesvigske Musikkorps foran Haderslev Kaserne april 2014 med stabstambour Jens Christian Liedzen.

(Foto: FB)

Slesvigske Musikkorps under en regnvåd fredagsparade foran Haderslev Domkirke, juni 2014.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen på march i Haderslev den 4. maj 2014 - 'Haderslev Lysfest'.

(Pressefoto)

Slesvigske Musikkorps og dirigent Peter Ettrup Larsen ved Kastelskoncerten 2014.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps spiller koncert på Marselisborg Slot 2014.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Chr. Lietzen på morgenreveille i Fredericia 6. juli 2014.

(Foto: Flickr)

¨

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Christian Lietzen til parade den 5. september 2014.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps, dirigeret af Jesper Juul Windahl, spiller militærmusik-historisk koncert på Nyborg Slot, oktober 2014.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Ved Hærens 400 års jubilæumskoncert den 24. september 2014 i Operaen var alt hærens musikpersonel samlet. Prinsens og Slesvigske Musikkorps, Livgardens Musikkorps og Tambourkorps og Gardehusarregimentets Trompeterkorps. Her øver de tre musikkorps på Lumbyes 'Slaget ved Isted'. Giordano Bellincampi dirigerer.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Som afslutning på jubilæumskoncerten spille alle tre musikkorps Flemming Neergaard Pedersens nykompoinerede 'Den Danske Hærs Honnørmarch'. Bagved musikkorpsene står Gardehusarregimentets Trompeterkorps, et kor og Livgardens Tambourkorps.

(Foto: Olav Vibild)

Slut på Hærens 400 års jubilæumskoncert 2014. De medvirkende dirigenter, skuespillere og sangere får blomster.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps på Flyvestation Skrydstrup januar 2015. Vicemusikdirigent Jack Lawrence dirigerer.

(Foto: Ute Levisen)

Nytårskoncert med Slesvigske Musikkorps januar 2015,

(Foto: Musikkorpset)

Stabstambour Jens Christian Liedzen og Slesvigske Musikkorps foran biografen i Haderslev 2015 ved premieren på filmen '9. April'.

(Foto: Ute Levisen)

Slesvigske Musikkorps på 'Gudsageren' i Christiansfeld den 23. april 2016 under markeringen af slaget ved Kolding 1849.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps og Teaterkorpset 2015. Sammen opførte de forestillingen 'I Afghanistan skyder de med vandpistoler'. Yderst til venstre dirigent Peter Ettrup Larsen.

(Foto: Marianne Gonnov Bøgelund)

Slesvigske Musikkorps spiller foran Haderslev Kaserne ved 4. maj lysfesten 2015.

(Foto: TV2)

I maj 2015 blev Slesvigske Musikkorps ved 2 koncerter dirigeret af John Philip Sousa - i skikkelse af amerikaneren dr. David Vroman. Han har gjort det til sit speciale, at rejse rundt i verden og gennemføre koncerter, som de kunne have været i begyndelsen af 1900-taller med det verdensberømte Sousa Band.

(Foto: Mogens Gaardbo)

'Concert á la Sousa' med Slesvigske Musikkorps. Her er vi i slutningen af 'The Stars and Stripes Forever'.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Ved Sousas koncerter var der altid solonumre med et af bandets dygtige musikere. Her er Per Silverberg Hyttel solist i Hermann Bellstedts variationer over 'Napoli'.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Sousa medbragte altid en sangerinde - altid klædt i hvidt. Således også ved koncerten med Slesvigske Musikkorps. Her synger 'the Lady in White'.

(Foto: Mogens Gaardbo)

En anden solist var tubaist Lars Birkelund Olsen. Han var også koncertens konferencier og fortalte om Sousa Band og deres koncerter verden over.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps i Fredericia 5. og 6. juli 2015. Tappenstreg, morgenreveille og procession.

(Foto: Fredericia Kommune)

Slesvigske Musikkorps på kajen i Fredericia 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Liedzen til parade i Fredericia 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Liedzen på march i Haderslev 2015.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Musiker i Slesvigske Musikkorps Per Silfverberg Hyttel 2015.

(Foto: Der Nordschsleswiger)

To musikere fra Slesvigske Musikkorps.

Fra venstre: Bent Graversen og Jack Lawrence - slapper af.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

I december 2015 var Slesvigske Musikkorps på koncertrejse til U.S.A., hvor de bl.a. spillede en julekoncert sammen med messing- og slagtøjsgruppen fra United States Marine Band - 'The Presidents Own' - et af verdens fineste militære musikkorps. Koncerten fandt sted i 'The John Philip Sousa Band Hall' på U.S. Marine Corps kaserne. Korpsene spillede hver en afdeling og havde til slut en afdeling fælles. Her dirigerer Peter Ettrup Larsen Slesvigske Musikkorps.

(Foto: U.S. Marine Band)

For første gang dirigerer en dansker - Peter Ettrup Larsen - musikere fra U.S. Marine Band - 2015.

(Foto: U.S. Marine Band)

Assistant Director, U.S. Marine Band - major Michelle Rakers - dirigerer Slesvigske Musikkorps - 2015.

(Foto: U.S. Marine Band)

Danske og amerikanske musikere spiller sammen - 2015.

(Foto: U.S. Marine Band)

Slesvigske Musikkorps og messing- og slagtøjsgruppen fra U.S. Marine Band i 'The John Philip Sousa Band Hall' i Washington 2015 - med dirigenterne Peter Ettrup Larsen og major Michelle Rakers.

(Foto: U.S. Marine Band)

Slesvigske Musikkorps på 'clinic' hos Chicago Symphony Orchestra 2015. Musikkorpset blev undervist af symfoniorkestrets førende messingblæsere.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps foran Haderslev Kaserne 4. maj 2017 - 'Haderslev Lysfest'.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Fredagsparade i Haderslev juni 2015. Slesvigske og Prinsens samlede Musikkorps, ledet af stabstambour Jens Christian Liedzen.

(Foto: Gert Jensen)

Slesvigske Musikkorps under en parade 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen. 'Fredagsparade' i Haderslev - april 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Koncert med Slesvigske Musikkorps og chefdirigent Peter Ettrup Larsen 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps spiller på Volden i Nyborg St. Bededags aften 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Markeringen af Slaget ved Kolding 23. april 1849 i Christianfeld 2016. Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen.

(Foto: Bente Ibenfeldt)

Fredagsparade med Slesvigske Musikkorps den 29. april 2016. I forlængelse af paraden var der en makering af 75 års jubilæet for genindførelsen af regimentsmusikken i Danmark 1941.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps tager deres rolle som militær enhed alvorligt. Her er instrumenter og gallauniformer skiftet ud med våben og kampuniformer under en feltøvelse i maj 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Fredagsparade 2016 med Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Christian Lietzen.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps anført af vicestabstambour Lars Birkelund Olsen i spidsen for tappenstregen i Fredericia den 5. juli 2016.

(Foto: Povl Rasmussen)

Slesvigske Musikkorps med vicestabstambour Lars Birkelund Olsen i spidsen for sørgeprocessionen i Fredericia den 6. juli 2016.

(Foto: Telegrafregimentet)

Musikerne Henrik Rønnow, Per Hyttel og Kenneth Pultz Stenum fra Slesvigske Musikkorps under sørgeprocessionen i Fredericia den 6. juli 2016.

(Foto: Telegrafregimentet)

Slesvigske Musikkorps afventer ankomsten af Kongeskibet Dannebrog i Sønderborg Havn - juli 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps 2016 under ledelse af chefdirigent Peter Ettrup Larsen.

(Foto: Musikkorpset)

Fungerende musikdirigent Jack Lawrence, Slesvigske Musikkorps. Jack Lawrence var udnævnt musikdirigent for Slesvcigske Fodregiments Musikkorps fra 1990 til 1996 og var den første musikdirigent, der blev kontraktansat på åremål. Da Lawrences kontrakt udløb i 1996, vandt han en konkurrence om en ledig basuniststilling i musikkorpset, og han fortsatte således som musiker. Efter 2012 har musikkorpset ikke mere en fast musikdirigent, men ansætter skiftende civile chefdirigenter, som mest tager sig af koncerter. De militære opgaver dirigeres af en af musikerne - og Jack Lawrence er således jævnligt tilbage i rollen som musikdirigent.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps spillet på Københavns Hovedbanegaard i februar 2017 som indslag i TV2-programmet 'God Morgen Danmark'. Assisterende musikdirigent er Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Screen-shot)

Slesvigske Musikkorps på FN-dagen i Frøslev Lejren maj 2017. Nyudnævnt musikdirigent er Susanne Vibæk Svanekier - hærens første kvindelige musikdirigent.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps holder prøve - juni 2017 - med musikdirigent Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps ved at gøre klar til tappenstreg i Fredericia den 5. juli 2017.

(Foto:Erik Rønnebech)

Musiker ved Slesvigske Musikkorps, Bent Graversen - 2017.

(Foto:Erik Rønnebech)

Musiker ved Slesvigske Musikkorps, Kenneth Pultz Stenum - 2017.

(Foto:Erik Rønnebech)

Slesvigske Musikkorps under sørgeprocessionen i Fredericia den 6. Juli 2017.

(Foto: Telegrafregimentet)

Slesvigske Musikkorps foran Haderslev Kaserne, juni 2017. Billedet er en jubilæumsgave fra musikkorpsets støtteforening i anledning af 75 året for genoprettelsen i 1941.

(Foto: Kaare Hangaard)

Slesvigske Musikkorps i Riddersalen på Nyborg Slot under koncerten med temaet 'dansk militærmusik gennem 400 år', august 2017. Dirigent er Ingemar Roos. Foredragsholder er Mogens Gaardbo.

(Foto: Nyborg Slotskoncerter)

Slesvigske Musikkorps i Riddersalen på Sønderborg Slot under kencerten med temaet 'dansk militærmusik gennem 400 år', august 2017. Ingemar Roos dirigerer. Foredragsholder er Mogens Gaardbo.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps i Kastellet i København under koncerten med temaet 'dansk militærmusik gennem 400 år', august 2017. Ingemar Roos dirigerer. Foredragsholder er Mogens Gaardbo.

(Foto: Niels Elsborg)

Slesvigske Musikkorps på Hærens Sergentskole, november 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Christian Lietzen på parade i Aalborg 2017.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Paraden på Hærens Kampskole med Prinsens Musikkorps 2017 var sidste arbejdsdag i Forsvaret for musiker Jack Lawrence, (udlånt denne dag fra Slesvigske Musikkorps). Jack Lawrence var musikdirigent for Slesvigske Fodregiments Musikkorps fra 1990 til 1996. Efter kontraktens udløb konkurrerede han sig ind i musikkorpset som basunist.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen klar til fredagsparade 2018.

(Foto: Musikkorpset)

xx

x

Den 1. januar 2019 genoprettes Slesvigske Fodregiment. Musikkorpset føres nu tilbage til sit oprindelige regiment. Ved en parade i februar overrækker H.M. Dronningen atter regimentsfanen til regimentet. Slesvigske (Fodregiments) Musikkorps deltog med stabstambour Jens Christian Lietzen og vicemusikdirigent Lars B. Olsen.

(Foto: Instagram)

xx

x

Slesvigske Musikkorps holder børnekoncert i koncerthuset 2019. Musikdirigent René Bjerregaard Nielsen dirigerer.

(Foto: Musikkorpset)

xx

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Chr. Lietzen på Trænregimentets Dag i Aalborg 2019.

(Foto: Musikkorpset)

xx

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Chr. Lietzen på parade i Haderslev 9. april 2019.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps på Flyvestation Skrydstrup januar 2020. Tubaist Klaus Heil og musikdirigent Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps på Nørre Aaby Efterskole februar 2020 under ledelse af musikdirigent Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Musikkorpset)

Ny musikdirigent i Slesvigske Musikkorps. Michael Aaberg Thomsen afløser Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Musikkorpset)

Efter mange måneders corona-pause er Slesvigske Musikkorps - i april 2021 - atter i gang med prøverne. Nu under ledelse af musikkorpsets nye musikdirigent, Michael Aaberg Thomsen.

(Foto: Musikkorpset)

Den første fredagsparade efter Corona-pausen. Slesvigske Musikkorps dirigeres af musikdirigent, Michael Aaberg Thomsen. Stabstambour Jens Christian Lietzen melder af til musikdirigenten.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps på grundlovsdagen den 5. juni 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps under 'Stor Tappenstreg' i Fredericia den 5. juli 2021. Forrest stabstambour Jens Chr. Lietzen.

Som afslutning på 'Stor Tappenstreg' i Fredericia den 5. juli spilles Julius Bechgaards smukke 'Solen er Slukket' (i linket spillet af 8. Regiments Musikkorps), som musikdirigent Paul Jacobsen arrangerede, så retræten er 'indbygget' i melodien. Her med Kenneth Pultz Stenum som solist på balkonen på Fredericias gamle rådhus.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps udnævnelsesparade for nye sekondløjtnanter 2021. Fra venstre: Stabstambour Jens Chr. Lietzen, musikdirigent Michael Aaberg Thomsen, Mette Krüger, Ulrik Kofoed Antonsen og Bo Valbjørn.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps spiller koncert for musikkorpsets støtteforening 2022 - dirigeret af musikdirigent Michael Aaberg Thomsen

(Foto: Musikkorpset)

5. juli - Stor Tappenstreg i Fredericia. Slesvigske Musikkorps anføres af stabstambour Kenneth Pultz Stenum.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Kenneth Pultz Stenum ved Gardehusarregimentets Jubilæum 2022 på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

(Foto: Musikkorpset)