Fotos af 1. Regiments Musikkorps til 1932.

1. Halvbrigades Musikkorps af 1. Sjællandske Brigade var sammensat af 1. og 15. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 1. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1767 ved Danske Livregiment til Fods - fra 1808 1. Livregiment, som i 1842 bliver til 1. Bataljon. Musikkorpset er dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. (under krigen i 1864 1. Regiment). 15. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1778 ved Laalandske Infanteri Regiment - fra 1808 Holstenske Infanteri Regiment, der i 1842 bliver til 15. Bataljon (under krigen i 1864 15. Regiment). Musikkorpset er dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 1. Regiments Musikkorps med garnison i Kastellet i København. Musikkorpset blev nedlagt i 1932. 1. Regiment - senere Danske Livregiment - fik igen musikkorps i 1953, overført fra 4. Regiment.

1. Bataljons Musikkorps 1863 da musikkorpset med tilnavnet 'Københavnerne' havde garnison i Rendsborg.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

1. Bataljons Musikkorps fotograferet på Kronborg 1865. Det er det samme musikkorps, som ses på billedet fra fra Rendsborg i 1863.

(Foto: Niels Elsborg)

Stabshornblæser og brigademusikdirektør Thorvald Pöckel (1831-1894). Foto fra omkr. 1875. Pöckel var formentlig dirigent for brigademusikkorpset ved 1. Sjællandske Brigade. Dette musikkorps bestod af 1. og 2. Halvbrigades Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Bataljons Musikkorps i lejren ved Hald 1879.

Fra venstre: E. Theilgaard, A. Olsen, Niels Julius Reesen, H. Larsen, Breuning, Christian Frederik Holdthusen (stabshornblæser), J. H. Ehlers, C. Bentzen, J. Damsholdt.

(Foto: Rigsarkivet)

Overhornblæser Frederik Eduard Koefoed, 1. Regiments Musikkorps ca. 1885. Han var bror til stabshornblæser ved Marinens Musikkorps, Sofus Kofoed - og far til senere stabstrompeter Hjalmar Koefoed, 2. Feltartilleriregiments Musikkorps i Holbæk.

(Foto: Privateje)

Pressefoto med teksten 'Brigademusikken spiller i Frederiksberg Have'. Ud fra uniformer og publikums påklædning bedømmes billedet til at være fra sidst i 1880'erne. Betegnelsen 'Brigademusikkorps' blev altså stadig brugt, men i realiteten var det blot 2 regimentsmusikkorps, der blev slået sammen. Her er det 1. og 2. Regiments Musikkorps.

(Foto: Fr. Riise)

'Vagtparaden på Grønningen' 1888. København havde på den tid to daglige vagtparader. Den ene var Livgardens fra Rosenborg Kaserne og til Amalienborg. Den anden gik fra Sølvgades Kaserne til Kastellet. Her kan det udmærket være 1. Regiments Musikkorps der anførte paraden.

(Udsnit af et maleri af Erik Henningsen)

Stabshornblæser ved 1. Regiments Musikkorps Anton Jørgen Olsen (f. 1860) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Regiments Musikkorps marcherer ind i Kastellet 1905.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil)

I sørgeprocessionen ved Kong Christians IXs bisættelse i 1906 ses et meget stort infanterimusikkorps på omkr. 60 musikere. Det er formentli de tre københavnske musikkorps - 1., 3. og 4. Regimenters Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Regiments Musikkorps spiller ved hovedvagten i Kastellet omkr. 1907.

(Koloreret postkort)

1. Regiments Musikkorps spiller ved hovedvagten i Kastellet omkr. 1907.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Jørgen Anthon Olsen i lejren ved Asserbo 1908.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps 1911 - efter nedskæringerne var trådt i kraft. Siddende i midten, stabshornblæser Anthon J. Olsen.

Postkortet er sendt fra en gæst Esplanadepavillonen og bag på kortet står: "1ste Infanteriregiments Musikkorps spiller hver aften i Esplanaden 8 - 12. Søndag eftermiddagskoncert 3 - 5." Musikkorpset med garnison i Kastellet har altså ved siden af tjenesten ved regimentet haft fast engagement på 'Esplanadepavillonen'. Den lå ca. hvor Frihedsmuseet ligger i dag. Et lignende postkort findes fra 1912.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers 1912. Se også postkortet fra 1910. Musikkorpset har altså i flere år haft fast engagement på Esplanadepavillonen.

(Postkort)

Stabshornblæser ved 1. Regiments Musikkorps Christian Ehlers 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

Et musikkorps, sammensat af tre - formentlig 1., 3. og 4. Regimenters Musikkorps - spiller til soldaterjubilæum i Kastellet 1913.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

En bataljon af sikringsstyrken i Gentofte 1914 med 1. Regiments Musikkorps i spidsen. På fløjen stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek))

Soldaterforeningsjubilæum i Kastellet 1917. Her defilerer fanekommandoet forbi veteranerne - anført af 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Christian Ehlers på fløjen.

(Foto: Niels Elsborg)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1919. 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Niels Elsberg)

1. og 2. Regiments Musikkorps ved mindestenen i skanse II på Dybbøl Banke for ”de heltemodige forsvarere af Skanse II 1864”,  september 1920. Nr. 8 fra venstre er stabshornblæser ved 1. Regiment, Chr. Ehlers.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Chr. Ehlers ved et soldaterforeningsjubilæum i Kastellet 1922.

(Foto: Niels Elsborg)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1926. 1. Regiments Musikkorps.

(Foto: Niels Elsborg)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1927. Formentlig 1. Regiments Musikkorps. 

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

I 1931 blev musikdirigent Georg A. Madsen dirigent for 1. Regiments Musikkorps med garnison i Kastellet i København. Han kom fra 6. Regiments Musikkorps i Odense.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Soldaterjubilæum i Kastellet med 1. Regiments Musikkorps 1932.

(Foto: Niels Elsborg)

1. Regiments Musikkorps København 1932.

Siddende i første række fra venstre: Ingv. Jepsen, Th. Rasmussen, musikdirigent Georg A. Madsen, H. Nielsen, A. Højager. Anden række fra venstre: Fr. Petersen, A. Kjærgaard, M. Poulsen, C. Meyer, V. Gaaser. Bagerste række fra venstre: C. Pihl, A. Degn, N. Lund, E. Petersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musikkorpset nedlagt i 1932. 1. Regiments Musikkorps fra 1953 var 4. Regiments Musikkorps, der blev overført til 1. Regiment. Se fotos af dette musikkorps under 4. Regiments Musikkorps.