Fotos af 10. Regiments Musikkorps.

2. Halvbrigades Musikkorps af 2. Jyske Brigade var sammensat af 9. og 11. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 9. Bataljons Musikkorps blev oprettet mellem 1675 og 1700 ved Danske Infanteri Regiment - fra 1808 Jyske Infanteri Regiment. I 1842 blev det til 9. Bataljon (under krigen i 1864 9. Regiment). Musikkorpset var dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. 11. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1767 ved Fasterske Geworbne Infanteri Regiment - fra 1808 3. Jyske Infanteriregiment, som i 1842 blev til 11. Bataljon (under krigen i 1864 11. Regiment). Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 10. Regiments Musikkorps med garnison i Aalborg. Musikkorpset nedlagt i 1932.

11. Regiments officerskorps 1864 foran Grimerhus i Middelfart. I nederste række står to af musikkorpsets underofficerer - formentlig en stabshornblæser og en overhornblæser. Nr. 2 fra venstre (formentlig stabshornblæser Hennings) med et klaphorn, forløberen for ventilkornetten. Ca. midt i rækken står en musiker med et es-horn. Flere af regimentets hornblæsere ses med deres signalhorn.

(Foto fra bogen: 1864 - den danske soldat i samtidige fotografier)

Endnu et gruppefoto af 11. Regiments officerskorps 1864. Igen ses flere af musikerne med instrumenter - bl.a. stabshornblæser Hennings med et klaphorn.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hornblæser Thorvald Thørndahl, 10. Regiments Musikkorps 1885. Er dog ikke med på fotoet af musikkorpset fra 1885 - kan være tilgået senere på året.

(Foto: Warmi Hansen)

10. Regiments Musikkorps, Aalborg 1885.

4. (bagerste) række fra venstre: Kr. Simonsen, E. Jespersen, A. Abildgaard og Fr. Jensen. 3. række fra venstre: Martin Møller, H.A. Sørensen, C. Müller, J.P. Overgaard (senere stabshornblæser) , Fritz Larsen og A.L. Nielsen. 2. række fra venstre: Rasmus Pedersen, Brunche, Wiedling, F. Brockman (stabshornblæser), H. Hacke, Christoffer Münster og Hansen. Forrest fra venstre: Behnke og Burgdorff. Navnene er skrevet på fotoet af Christoffer Münster.

(Foto: Jørgen Münster - tipoldebarn af Christoffer Münster)

Hornblæsere fra 10. Regiments Musikkorps, Aalborg i Lejren ved Funder 1892.

Fra venstre: Rasmus Pedersen, Vilhelm Larsen, Jens Simonsen, J. Sørensen og C.A. Simonsen.

(Postkort)

Hornblæsere fra 10. Regiments Musikkorps, Aalborg. Foto taget ved hornblæser Johan Münsters (længst til højre) 'polterabend' 1892.

(Foto: Jørgen Münster)

Pens. stabshornblæser Johan Friedrich Vilhelm Hennings (f. 1833), 10. Regiments Musikkorps, omkr. 1893. Hennings var dirigent for 11. Bataljons Musikkors. Se også fotos fra 1864 med Hennings.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musikerne i 10. Regiments Musikkorps i Aalborg 1893. Bagerste række fra venstre: F.J. Jensen, Hans Larsen, Joh. Münster, Chr, Münster, A.L. Nielsen, H.J. Hansen og J. Sørensen. Midterste række fra venstre: Jespersen, R. Pedersen, J. Simonsen, C.A. Simonsen, Vilh. Larsen og Abildgaard. Forreste række fra venstre: N.A. Sørensen, Behnke, Stabshornblæser Overgaard, Møller og Burgdorff.

(Foto: Aalborg Stadsarkiv)

10. Regiments Musikkorps Aalborg til parade 1897.

(Foto: Gotfredsen 'Aalborg og Garnisonen')

10. Regiments Musikkorps i Lejren ved Funder 1900. Nr. 7 fra venstre er stabshornblæser Overgaard.

(Foto: Erik Olesen)

Stabshornblæser Overgaard, 10. Regiments Musikkorps i Aalborg omkr. 1900.

(Foto: Martin Corfix)

Hornblæser Christian Valdemar Münster, 10. Regiments Musikkorps, Aalborg omkr. 1900.

(Foto: Jørgen Münster)

10. Regiments Musikkorps, Aalborg 1904.

Stående fra venstre: Kirkegaard, Rasmus Petersen, Harald Jensen (senere stabshornblæser), Fynbo Hansen, Jens Simonsen, C. Münster, Valdemar Larsen, Vilhelm Larsen, Hansen, Carl Sørensen, Helnintsen (?), Steffen Lund, A. Petersen (Krølle) og Johan Münster. Siddende fra venstre: A. Nielsen, H.A. Sørensen, Carl Hansen (stabshornblæser), Abildgaard, Frits Larsen og Haurslev.

(Foto: Jørgen Münster)

10. Regiments Musikkorps giver koncert på Nytorv i Aalborg 1905.

(Foto: Gotfredsen 'Aalborg og Garnisonen)

10. Regiments Musikkorps, Aalborg 1909. Midt i forreste række musikløjtnant Carl Hansen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musiker i 10. Regiments Musikkorps, Aalborg, Johan Christian Münster med familie omkr. 1910.

(Foto: Jørgen Münster)

10. Regiments Musikkorps Aalborg giver koncert i Kildeanlægget ca. 1910.

(Postkort)

10. Regiments Musikkorps giver koncert på Nytorv i Aalborg 1910.

(Foto: Aalborg Lokalarkiv)

Musikere fra 9. og 10. Regiments samt 5 Dragonregiments Musikkorps på Borgvold i Viborg under en efterårsmanøvre omkr. 1910.

(Foto: Laur. Hansen 'Spillemanden i Dansk Folkeliv')

10. Regiments Musikkorps, Aalborg 1915. Stabshornblæser Carl Hansen foran lilletrommen.

(Foto: Aalborg Stadsarkiv)

10. Regiments Musikkorps spiller foran Haverslev Hotel. Stabshornblæser Carl Hansen midt i musikkorpset. Billedet angives til at være fra 1929. Det kan ikke passe med uniformerne og musikkorpsets størrelse. Det rigtige er formentlig omkr. 1915.

(Foto: Lokalarkivet for Haverslev)

10. Regiments Musikkorps på march i Aalborg 1918.

(Foto: Gotfredsen 'Aalborg og Garnisonen)

10. Regiments Musikkorps og 5. Dragonregiments Musikkorps samlet spiller i Aabenraa 1920. Yderst til venstre stabshornblæser Peter Valsø og ved siden af ham stabstrompeter Julius Sønderby. De har formentlig skiftedes til at dirigere koncerten.

(Postkort)

9. og 10. Regiments Musikkorps på march i Aabenraa 1920. Musikløjtnant Rudolph Tetschner i spidsen.

(Postkort)

10. Regiments Musikkorps i feltuniformer på march i Aalborg 1922.

(Foto: Gotfredsen 'Aalborg og Garnisonen)

9. og 10. Regiments Musikkorps udstationeret i Sønderjylland 1922. Musikdirigent Rudolph Tetschner, 9. Regiments Musikkorps,i forgrunden. Til højre for ham (med kornetten i hånden), musikdirigent Peter Valsø, 10. Regiments Musikkorps.

(Foto Prinsens Musikkorps)

10. Regiments Musikkorps 1928. Yderst til venstre musikdirigent Peter Valsø der samme år overlod ledelsen til Harald Jensen.

(Foto: Rigsarkivet)

10. Regiments Musikkorps spiller i Jernbanegade i Arden 1928 dirigeret af nytiltrådt musikdirigent Harald F. Jensen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Aalborg)

10. Regiments Musikkorps Aalborg 1932.

Siddende fra venstre: P. Blichfeldt Granby, S. Pedersen, C. Jensen, musikdirigent Harald F. Jensen, C.V. Münster, E. J. Sørensen. Stående fra venstre: K.J. Carlsen, R.B. Jensen, G.F.L.A. Hansen, N.P. Rasmussen, Chr. Henriksen, N.P. Petersen, A.W. Nielsen, F.L. Jaworski, H.W. Thomsen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musikkorpset nedlagt i 1932.