Fotos fra perioden 2020 til 2025:

Vagtparaden i 2020 med stabstambour Søren Rønløv.

(Foto: Musikkorpset)

I 2020 kunne en ejendom på Indertoften i Vanløse fejre 10 års jubilæum. En af boligforeningens bestyrelsesmedlemmer havde åbenbart en rigtigt god kontakt til Livgardens Tambourkorps, der kom og gjorde jubilæet ekstra festlig.

(Foto: Kurt Otzen)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen på march i Aalborg med nyindkaldte værnepligtige til Trænregimentet. Februar 2020.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps under ledelse af Peter Ettrup Larsen spillede i februar/marts 2020 en række genforeningskoncerter. Her er det i Thomas Kingo Kirke i Odense.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps spiller koncert i Løkken 2020.

(Foto: Musikkorpset)

I 2020 overføres Prinsens Musikkorps til Flyvevåbenet og hedder nu 'Prinsens Musikkorps - Flyvevåbenets Musikkorps'.

Prinsens Musikkorps 2020 i sine nye uniformer som Flyvevåbenets Musikkorps..

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen 2020 som Flyvevåbenets Musikkorps.

(Foto: Viborg Stiftstidende)

Slesvigske Musikkorps på Flyvestation Skrydstrup januar 2020. Tubaist Klaus Heil og musikdirigent Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps på Nørre Aaby Efterskole februar 2020 under ledelse af musikdirigent Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Musikkorpset)

Ny musikdirigent ved Søværnets Tamburkorps 2020 - René Bjerregaard Nielsen. René Bjerregaard har en fortid som musikdirigent ved Slesvigske Musikkorps og i perioder også ved Prinsens Musikkorps.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps 2020. Yderst til venstre stabstambour Martin Dolleris. Til højre for musikkorpset står musikdirigent René Bjerregaard Nielsen og musikkorpsets administrative chef, seniorsergent James Jensen.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps på Svanemøllens Kaserne 2020 med stabstambour Martin Dolleris.

(Foto: Tamburkorpset)

På grund af Corona-pandemien 2020-2021 var stort set alle aktiviteter i de militære musikkorps sat på oause.

Hornist i Den Kongelige Livgardes Musikkorps Martin Cholewa ved en af de første vagtparader i 2021 efter Corona-pausen.

(Foto: Martin Cholewa)

Den første koncert i 'Stærekassen' efter Corona-pausen. Den Kongelige Livgardes Musikkorps dirigeres af Giordano Bellincampi..

(Foto: Mogens Gaardbo)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps efter en koncert på Sanderumgaard ved Odense i 2021. Yderst til venstre koncertens dirigent Magnus Larsson. Yderst til højre musikdirigent David M.A.P. Palmquist. I midten formentlig værtsparret på Sanderumgaard.

(Foto: Peder Fjeldstad)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps - vagtparade i Graasten juli 2021. Forrest vicestabstambour Tom Højlund Olsen.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med musikdirigent David M.A.P. Palmquist og stabstambour Søren Rønløv. Årgangsparade oktober 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps dirigeret af musikdirigent David M.A.P. Palmquist spiller i Riddersalen på Christiansborg Slot på 'kulturnatten', oktober 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv i Kastellet den 4. november 2021 i anledning af besøg af NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

(Fotos: Monica Bell Sass)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps David M.A.P. Palmquist på Rosenborg Kaserne 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Ny musikdirigent i Slesvigske Musikkorps. Michael Aaberg Thomsen afløser Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Musikkorpset)

Efter mange måneders corona-pause er Slesvigske Musikkorps - i april 2021 - atter i gang med prøverne. Nu under ledelse af musikkorpsets nye musikdirigent, Michael Aaberg Thomsen.

(Foto: Musikkorpset)

Den første fredagsparade efter Corona-pausen. Slesvigske Musikkorps dirigeres af musikdirigent, Michael Aaberg Thomsen. Stabstambour Jens Christian Lietzen melder af til musikdirigenten.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps på grundlovsdagen den 5. juni 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps under 'Stor Tappenstreg' i Fredericia den 5. juli 2021. Forrest stabstambour Jens Chr. Lietzen.

Som afslutning på 'Stor Tappenstreg' i Fredericia den 5. juli spilles Julius Bechgaards smukke 'Solen er Slukket' (i linket spillet af 8. Regiments Musikkorps), som musikdirigent Paul Jacobsen arrangerede, så retræten er 'indbygget' i melodien. Her med Kenneth Pultz Stenum som solist på balkonen på Fredericias gamle rådhus.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps udnævnelsesparade for nye sekondløjtnanter 2021. Fra venstre: Stabstambour Jens Chr. Lietzen, musikdirigent Michael Aaberg Thomsen, Mette Krüger, Ulrik Kofoed Antonsen og Bo Valbjørn.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps - Flyvevåbenets Musikkorps 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps - Flyvevåbenets Musikkorps spiller på Flyvestation Karup i maj 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen på march i Aalborg med Trænregimentet i oktober 2021.

(Foto: Musikkorpset)

Søværnets Tamburkorps 2021 med stabstambour Martin Dolleris.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps spiller ved 'Stærekassemødet' 2021 - et årligt møde i 'Stærekassen' (tidligere Det Kgl. Teaters nye scene og senest prøve- og koncertlokale for Livgardens Musikkorsp) hvor Søværnet og private diskuterer fælles emner. Stabstambour Martin Dolleris leder korpset.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps med musikdirigent René Bjerregaard Nielsen på Fanø 2021 i anledning af H.M. Dronningens besøg.

(Foto: Tamburkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med musikdirigent David M.A.P. Palmquist og stabstambour Søren Rønløv i Kastellet i marts.

(Fotos: Monica Bell Sass)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på garderkasernen i Høvelte. Stabstambour er Søren Rønløv. På fløjen vicemusikdirigent Jesper Hyllested.

(Foto: Livgarden)

Den Kongelige Livgarde i rød galla den 12. november 2022 i anledning af H.M. Dronningens regeringsjubilæum.

(Foto: De Danske Garderforeninger)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i spidsen for vagtparaden januar 2022 - anført af stabstambour Emil Lars Andersen..

(Foto: Tambourkorpset)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps 2022.

(Foto: Tambourkorpset)

Ny musikdirigent for Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2022 - Michael Aaberg Thomsen.

(Foto: Livgarden)

Prinsens Musikkorps - Flyvevåbnets Musikkorps - spiller Lumbye-koncert i Slagelse Musikhus - marts 2022. Henrik Engelbrecht holder foredrag og dirigerer. På nederste foto er Ketil Christensen og Gert Skovlod Hattesen solister i Lumbyes 'Koncertpolka for to Violiner'.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps spiller koncert for musikkorpsets støtteforening 2022 - dirigeret af musikdirigent Michael Aaberg Thomsen

(Foto: Musikkorpset)

5. juli - Stor Tappenstreg i Fredericia. Slesvigske Musikkorps anføres af stabstambour Kenneth Pultz Stenum.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Kenneth Pultz Stenum ved Gardehusarregimentets Jubilæum 2022 på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

(Foto: Musikkorpset)

Søværnets Tamburkorps med musikdirigent René Bjerregaard Nielsen giver koncert på plejehjemmet 'Salem' i Gentofte 2022.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps med musikdirigent René Bjerregaard Nielsen under 'Tall Ship Race' i Aalborg 2022.

(Foto: Tamburkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps Spiller koncert før vagtparaden i januar 2023..

(Foto: Livgardens Musikkorps Venner)

Fortsæt til fotos fra perioden 2025 til 2030