Fotos fra perioden 2015 til 2019:

Livgardens Musikkorps og vagtparaden nytårsdag 2015.

(Foto: Olav Vibild)

Livgardens Musikkorps på parade på Høvelte Kaserne januar 2015.

(Foto: Forsvarets TV)

Livgardens Musik- og Tambourkorps under 'Blå March' i Aalborg - marts 2015. Stabstambourer er Søren Rønløv og René Hagel Andreasen. Musikdirigent er Stig Jørgensen.

(Foto: Olav Vibild)

I anledning af H.M. Dronningens 75 års fødselsdag, indspillede Livgardens Musikkorps en CD med musik af H.C. Lumbye. CD'en blev overrakt dronningen ved en privat koncert i Riddersalen på Rosenborg Slot den 27. maj 2015. Dirigent på indspilningen og ved koncerten var Børge Wagner.

(Foto: Olav Vibild)

Årgangsparade på Rosenborg Kaserne juni 2015 med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent Stig Jørgensen.

(Foto: Olav Vibild)

Vagtparaden med Livgardens Musikkorps med vicestabstambour Christian Bay i Købmagergade - august 2015.

(Foto: Henning Andersen)

5. September 2015 - 'Soldatens Dag'. Livgardens Musikkorps marcherer ud af porten til garderkasernen i Gothersgade med paraden til Christiansborg. Stabstambour Søren Rønløv i spidsen og musikdirigent Stig Jørgensen på højre fløj.

(Foto: Livgarden)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i deres koncertsal 'Stærekassen' 2015 (tidligere Det Kgl. Teaters Nye Scene) - dirigent er Morten Ryelund.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Riddersalen på Christiansborg Slot under 'kulturnatten', oktober 2015.

(Foto: Katrine Kielland-Brandt)

Livgardens Musikkorps på scenen i 'Stærekassen' (musikkorpsets øve- og koncertlokale) december 2015.

(Foto: Katrine Kielland-Brandt)

Nyansat musiker i Livgardens Musikkorps Daniel Ankjær Clemmensen ved sin første vagtparade 2015.

(Foto: Daniel Ankjær Clemmensen)

Musiker i Livgardens Musikkorps Bjarne Rasmussen 2015. Han er også medlem af 'Christian IX's Ensemble' og 'Frederik VII's Hoboistkorps'.

(Foto: Bjarne Rasmussen)

Livgardens 'Christian IX's Ensemble' med gamle originalinstrumenter på Chateau de Cayx sammen med regentparret 2015.

Fra venstre: David Palmquist (klaphorn), Andras Olsen (tenorhorn). Bjarne Rasmussen (basun), Thomas Bruun (helikon), Søren Rønløv (slagtøj), regentparret, Tom Højlund Olsen (slagtøj), Stig Sønderriis (trompet), Lars Uhrenfeldt (kornet), Lars Ejlif Hansen (piccolo) + formentlig dirigent/solist.

(Foto: Christian IX's Ensemble)

Kong Frederik VII's Hoboistkorps er Copenhagen Brass Quintet i uniformeret udgave. Kortset spiller på originalinstrumenter.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Mike Cholewa.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Niels-Erik Mogensen.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Thomas Bruun.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Martin Corfix.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Musiker i Kong Frederik VII's Hoboistkorps, Bjarne Rasmussen.

(Foto: Espen Bock Andersen)

Kong Frederik VII's Hoboistkorps på Frederiksborg Slot 2015.

Fra venstre: Jesper Sode-Larsen, Martin Corfix, Niels Erik Mogensen, Jan Jørgensen, Thomas Bruun, Ian Price, Bjarne Rasmussen og Mike Cholewa.

(Foto: Hoboistkorpset)

Søværnets Tamburkorps ved Marineforeningernes sendemandsmøde 2015 i Brøndby.

(Foto: Jørgen Kjeldsen)

Søværnets Tamburkorps på Dragør Fort ved Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2015.

(Foto: Ivan Christiansen)

Søværnets Tamburkorps 2015. Yderst til venstre tambourmajor Martin Dolleris og korpsets chef, Anders Rasmussen. Yderst til højre musikdirigent Peter Harbeck.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps på kajen i Fredericia 2015.

(Foto: Anders Rasmussen)

Slesvigske Musikkorps på Flyvestation Skrydstrup januar 2015. Vicemusikdirigent Jack Lawrence dirigerer.

(Foto: Ute Levisen)

Nytårskoncert med Slesvigske Musikkorps januar 2015,

(Foto: Musikkorpset)

Stabstambour Jens Christian Liedzen og Slesvigske Musikkorps foran biografen i Haderslev ved premieren på filmen '9. April'.

(Foto: Ute Levisen)

Slesvigske Musikkorps på 'Gudsageren' i Christiansfeld den 23. april 2016 under markeringen af slaget ved Kolding 1849.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps og Teaterkorpset 2015. Sammen opførte de forestillingen 'I Afghanistan skyder de med vandpistoler'. Yderst til venstre dirigent Peter Ettrup Larsen.

(Foto: Marianne Gonnov Bøgelund)

Slesvigske Musikkorps spiller foran Haderslev Kaserne ved 4. maj lysfesten 2015.

(Foto: TV2)

I maj 2015 blev Slesvigske Musikkorps ved 2 koncerter dirigeret af John Philip Sousa - i skikkelse af amerikaneren dr. David Vroman. Han har gjort det til sit speciale, at rejse rundt i verden og gennemføre koncerter, som de kunne have været i begyndelsen af 1900-taller med det verdensberømte Sousa Band.

(Foto: Mogens Gaardbo)

'Concert á la Sousa' med Slesvigske Musikkorps. Her er vi i slutningen af 'The Stars and Stripes Forever'.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Ved Sousas koncerter var der altid solonumre med et af bandets dygtige musikere. Her er Per Silverberg Hyttel solist i Hermann Bellstedts variationer over 'Napoli'.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Sousa medbragte altid en sangerinde - altid klædt i hvidt. Således også ved koncerten med Slesvigske Musikkorps. Her synger 'the Lady in White'.

(Foto: Mogens Gaardbo)

En anden solist var tubaist Lars Birkelund Olsen. Han var også koncertens konferencier og fortalte om Sousa Band og deres koncerter verden over.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps i Fredericia 5. og 6. juli 2015. Tappenstreg, morgenreveille og procession.

(Foto: Fredericia Kommune)

Slesvigske Musikkorps på kajen i Fredericia 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Liedzen til parade i Fredericia 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Liedzen på march i Haderslev 2015.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Musiker i Slesvigske Musikkorps Per Silfverberg Hyttel 2015.

(Foto: Der Nordschsleswiger)

To musikere fra Slesvigske Musikkorps.

Fra venstre: Bent Graversen og Jack Lawrence - slapper af.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

I december 2015 var Slesvigske Musikkorps på koncertrejse til U.S.A., hvor de bl.a. spillede en julekoncert sammen med messing- og slagtøjsgruppen fra United States Marine Band - 'The Presidents Own' - et af verdens fineste militære musikkorps. Koncerten fandt sted i 'The John Philip Sousa Band Hall' på U.S. Marine Corps kaserne. Korpsene spillede hver en afdeling og havde til slut en afdeling fælles. Her dirigerer Peter Ettrup Larsen Slesvigske Musikkorps.

(Foto: U.S. Marine Band)

For første gang dirigerer en dansker - Peter Ettrup Larsen - musikere fra U.S. Marine Band.

(Foto: U.S. Marine Band)

Assistant Director, U.S. Marine Band - major Michelle Rakers - dirigerer Slesvigske Musikkorps.

(Foto: U.S. Marine Band)

Danske og amerikanske musikere spiller sammen.

(Foto: U.S. Marine Band)

Slesvigske Musikkorps og messing- og slagtøjsgruppen fra U.S. Marine Band i 'The John Philip Sousa Band Hall' i Washington - med dirigenterne Peter Ettrup Larsen og major Michelle Rakers.

(Foto: U.S. Marine Band)

Slesvigske Musikkorps på 'clinic' hos Chicago Symphony Orchestra. Musikkorpset blev undervist af symfoniorkestrets førende messingblæsere.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps foran Haderslev Kaserne 4. maj 2017 - 'Haderslev Lysfest'.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Fredagsparade i Haderslev juni 2015. Slesvigske og Prinsens samlede Musikkorps, ledet af stabstambour Jens Christian Liedzen.

(Foto: Gert Jensen)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen på Nørre Uttrup Kaserne februar 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps 2015.

Fra venstre: Ebbe Ringblom, Kels Elmegaard Mortensen, Arne T. Jespersen, Henning Povl Hansen, Christian Høeg, Olav Plough-Jørgensen, Mathias Jensen, Edie Premonte, Mikael Karlsson, Stig Acker, Barbara V. Laursen, Janus Mogensen, Torben Johannsen, Henrik Lützen, Anne Mette Hansen, Gert Skovlod Hattesen og Charlotte Højlund Simonsen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på march med Hærens Sergentskole - maj 2015. Stabstambour er Torben Johannsen.

(Foto: Hærens Sergentskole)

Prinsens Musikkioprps spiller i Varde - maj 2015. Musikdirigent er Gert Skovlod Hattesen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på march på Valdemarsdag 2015. Stabstambour er Arne Jespersen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på parade på 'Soldaten Dag' - 5. september 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps spiller i Mindeparken i Aarhus - november 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Herligt foto af musikere fra Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde 2015.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps København spiller nytårskoncert 2016 på Københavns Rådhus, dirigeret af musikdirigent Mike Cholewa.

(Foto: Musikkorpset)

Musikdirigent ved den Kongelige Livgardes Musikkorps Stig Jørgensen ved sin sidste nytårsvagtparade 2016.

(Foto: Stig Jørgensen)

Musikdirigent ved den Kongelige Livgardes Musikkorps Stig Jørgensen april 2016 - kort før pensionering.

(Foto: Olav Vibild)

Stabstambour Søren Rønløv, Den Kongelige Livgardes Musikkorps - 2016.

(Foto: Olav Vibild)

Solohornist i Livgardens Musikkorps David M.A.P. Palmquist - komponist til flere marcher; bl.a. 'Kronprinsesse Marys Honnørmarch'.

(Foto: Olav Vibild)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps Lennart Blak Bager Jensen.

(Foto: Blak Bager Jensen)

Vagtparaden forlader Rosenborg Kaserne nytårsdag 2016.

(Foto: Livgardens Musikkorps Venner)

Vagtparaden med Livgardens Musikkorps passerer Kultorvet på en regnfuld februardag 2016.

(Foto: Jan Dresler)

Vagtparaden med vicestabstambour Christian Bay - 2016.

(Foto: Henning Andersen)

H.M. Dronningens fødselsdag 16. april 2016. Vagtparaden i rød galla med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent Stig Jørgensen.

(Foto: Olav Vibild)

Nyudnævnt musikdirigent pr. 1. maj 2016 ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Olav Vibild)

Parade i forbindelse med chefskifte i Den Kongelige Livgarde 2016. Den nye chef - oberst Mads Rahbek - modtager stabstambour Søren Rønløvs hilsen.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Allerød maj 2016 med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Allerød Posten)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i rød galla under en koncert i musikkorpsets koncertsal 'Stærekassen', maj 2016.

(Foto: Olav Vibild)

Vagtparade på Fredensborg Slot maj 2016. Forrest stabstambour Søren Rønløv.

(Foto: Militærfotos)

I maj 2016 havde Livgardens Musikkorps besøg af Dr. David Vroman fra USA, der er specialist i Sousa og hans musik. Vroman rejser verden rund og holder Sousa-koncerter 'forklædt' som John Philip Sousa.

Lignende fotos kan ses i 2015, hvor David Vromann holdt Sousa-koncerter med Slesvigske Musikkorps.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgarde med musikkorps til parade i Kastellet, juni 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgarde med musikkorps til parade juni 2016. Stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Graasten 2016 - musikdirigent David M.A.P. Palmquist takker for bifald.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Nakskov 2016 med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist på fløjen.

(Foto: Nakskov Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 2016.

1. række fra venstre, siddende: Søren-Filip Brix Hansen (klarinet), Simon Kovacs (klarinet, assistent), Nicoline Juul Bennecke (klarinet), Thomas Lund Jensen (klarinet), Per Majland (klarinet), Thomas Bruun (tuba), Jesper Hyllested (tuba), Christian Bay (tuba), Viktor Wennesz (klarinet), Marie Helene Bessesen (klarinet, assistent), Jeppe Tom-Petersen (klarinet), Solvejg Hjortkær Rechnagel (klarinet), David Michael Aron Petersen Palmquist (musikdirigent).

2. række fra venstre: Bo Skjold Christensen (klarinet/basklarinet), Kirsten Thomsen (fagot), Radi Aastrand Radev (obo), Katrine Kielland-Brandt (fløjte), Utrilla Kirstine Gudiksen (fløjte/piccolo), Michael Justesen (horn), Martin Wille Cholewa (horn), Thorbjørn Gram (horn, assistent), Carsten Smith Nielsen (horn), Steffen Mærsk (euphonium), Andras Olsen (tenorhorn), Martin Asbak Boensvang (tenorhorn, assistent).

3. række fra venstre: Søren Rønløv Nielsen (stabstambour, slagtøj), Henning Povl Hansen (slagtøj), Lars Vestergård Larsen (slagtøj), Tom Højlund Olsen (slagtøj), Lars Uhrenfeldt Nielsen (cornet), Stanley Westh (cornet), Stig Sønderriis (trompet), Lars Ejlif Hansen (trompet), Claus Mærsk (trompet), Flemming Welander (basun), Bjarne Rasmussen (basun), Daniel Clemmensen (basbasun).

(Foto: Elisabeth Rihn)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Ridersalen på Christiansborg Slot 2016.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Den Kongelige Livgardes MusikkorpsTil parade på Christiansborg Slotsplads på 'Soldatens Dag' 2016 - Forrest stabstambour Søren Rønløv og på fløjen musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Foto fra julekoncert i 'Stærekassen' med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Fra venstre nyudnævnt vicemusikdirigent Jesper Hyllested og til Højre Christian Bay. I baggrunden vivestabstambour Tom Højlund Olsen.

(Foto: Musikkorpset)

Livgardens 'Christian IX Ensemble' i Grækenland til H.M. Dronning Anne Maries fødselsdag.

Fra venstre: Lars Ejlif Hansen (piccolo), Lars Uhrenfeldt (cornet), Stig Sønderriis (trompet), Tom Højlund (lilletromme), Søren Rønløv (stortromme), Thomas Bruun (helikon), Andreas Olsen (tenorhorn), Bjarne Rasmussen (basun) og David M.A.P. Palmquist (klaphorn).

(Foto: H.K.H. Prins Nikolaus)

Tre livgarde-musikere fra 'Christian IX Ensemblet' på Fredernsborg 2016.

Fra venstre: Lars Ejlif Hansen, Lars Uhrenfeldt og Stig Sønderriis.

(Foto: Ensemblet)

Prinsens Musikkorps 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på Dragonkasernen i Holstebro, maj 2016.

(Foto: Smith Wesson)

Prinsens Musikkorps ved soldaterforeningsjubilæum, juni 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps juni 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps 2016 foran musikhuset i Skive. Forrest stabstambour Arne Jespersen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps spiller i Kastellet - august 2016. Bjørn Sagstad dirigerer.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps til parade på Flyvestation Karup - august 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Prinsens Musikkorps Olav Ploug-Jørgensen 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Prinsens Musikkorps Mikael Rudebeck Karlsson 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Prinsens Musikkorps Janus Mogensen 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Prinsens Musikkorps Barbara V. Laursen 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps under en parade 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen. 'Fredagsparade' i Haderslev - april 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Koncert med Slesvigske Musikkorps og chefdirigent Peter Ettrup Larsen 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps spiller på Volden i Nyborg St. Bededags aften 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Markeringen af Slaget ved Kolding 23. april 1849 i Christianfeld 2016. Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen.

(Foto: Bente Ibenfeldt)

Fredagsparade med Slesvigske Musikkorps den 29. april 2016. I forlængelse af paraden var der en makering af 75 års jubilæet for genindførelsen af regimentsmusikken i Danmark 1941.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps tager deres rolle som militær enhed alvorligt. Her er instrumenter og gallauniformer skiftet ud med våben og kampuniformer under en feltøvelse i maj 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Fredagsparade 2016 med Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Christian Lietzen.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps anført af vicestabstambour Lars Birkelund Olsen i spidsen for tappenstregen i Fredericia den 5. juli 2016.

(Foto: Povl Rasmussen)

Slesvigske Musikkorps med vicestabstambour Lars Birkelund Olsen i spidsen for sørgeprocessionen i Fredericia den 6. juli 2016.

(Foto: Telegrafregimentet)

Musikerne Henrik Rønnow, Per Hyttel og Kenneth Pultz Stenum fra Slesvigske Musikkorps under sørgeprocessionen i Fredericia den 6. juli 2016.

(Foto: Telegrafregimentet)

Slesvigske Musikkorps afventer ankomsten af Kongeskibet Dannebrog i Sønderborg Havn - juli 2016.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps 2016 under ledelse af chefdirigent Peter Ettrup Larsen.

(Foto: Musikkorpset)

Fungerende musikdirigent Jack Lawrence, Slesvigske Musikkorps. Jack Lawrence var udnævnt musikdirigent for Slesvcigske Fodregiments Musikkorps fra 1990 til 1996 og var den første musikdirigent, der blev kontraktansat på åremål. Da Lawrences kontrakt udløb i 1996, vandt han en konkurrence om en ledig basuniststilling i musikkorpset, og han fortsatte således som musiker. Efter 2012 har musikkorpset ikke mere en fast musikdirigent, men ansætter skiftende civile chefdirigenter, som mest tager sig af koncerter. De militære opgaver dirigeres af en af musikerne - og Jack Lawrence er således jævnligt tilbage i rollen som musikdirigent.

(Foto: Musikkorpset)

Søværnets Tamburkorps i Aabenraa, juli 2016.

(Foto: Tamburkorpset)

Hjemmeværnets Brassband Syd ved årsprøven 2016.

(Foto: Hjemmeværnet)

Den Kongelige Livgarde under nytårsvagtparaden 2017.

(Foto: Kongehuset)

Stabstambour Søren Rønløv, Den Kongelige Livgardes Musikkorps, ved nytårsvagtparaden 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på kasernen, januar 2017. Musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerer.

(Foto: Livgardens Musikkorps Venner)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på kasernen, januar 2017. Musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerer.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps under ledelse af musikdirigent David M.A.P. Palmquist under videooptagelserne i marts 2017 af de danske kongemarcher til brug på kongehusets hjemmeside.

(Foto: Bjarne Rasmussen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Vagtparade på en solrig forårsdag i marts 2017. Koncert på kasernen før afmarch.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Vagtparade i marts 2017. Stabstambour Søren Rønløv leder paraden og musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerer koncerten på slotspladsen.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv spiller i Kastellet, august 2017. Vicemusikdirigent Jesper Hyllested dirigerer.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Musikdirigent David M.A.P. Palmquist dirigerer Livgardens Musikkorps på 'Soldatens Dag' den 5. september 2017 på Høvelte Kaserne.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparade med den Kongelige Livgardes Musikkorps og stabstambour Søren Rønløv 2017.

(Foto: Lars Mikkelsen)

Kongelige Livgardes Musikkorps og stabstambour spiller i Kastellet 2017. Andreas Hansson dirigerer.

(Foto: Olav Vibild)

Kongelige Livgardes Musikkorps i Bogense 2017.

(Foto: Michael G)

Livgardens Musikkorps under en koncert i 'Stærekassen' 2017.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Musiker Stig Sønderriis under en koncerten i 'Stærekassen' 2017.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Musikkiorpsets basungruppe under en koncerten i 'Stærekassen' 2017. Forrest Flemming Welander.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Musikkiorpsets klarinetgruppe under en koncerten i 'Stærekassen' 2017.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Musikkiorpsets trompet/kornet-gruppe under en koncerten i 'Stærekassen' 2017.

Fra venstre: Claus Mærsk, Stig Sønderiis, Lars Ejlif Hansen og Lars Uhrenfeldt.

(Foto: Elisabeth Rihn)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Bogense 2017.

(Foto: Louise Enstrøm)

Vagtparade i december 2017 gennem det julepyntede København.

(Foto: Hasse Ferrold)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps David M.A.P. Palmquist 2017 - nyudnævnt ridder af den Islandske Falkeorden.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps Stig Sønderriis under en kold januar-vagtparade i 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Musiker i DenKongelige Livgardes Musikkorps Stanley Westh, 2017.

(Foto: Stanley Westh)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Tambourkorps Morten Thurø 1917.

(Foto: Morten Thurø)

Tubaist og vicemusikdirigent i Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Jesper Hyllested, marts 2017.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgardes 'Christian IX Ensemble' under en koncert i Christianskirken i København i marts 2017.

Fra venstre: Musikdirigent David M.A.P. Palmquist, Andreas Olsen (skjult), Bjarne Rasmussen, Thomas Bruun, Stig Sønderriis, Lars Uhrenfeldt, Lars Ejlif Hansen. Bagved: Søren Rønløv og Tom Højlund.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps spillet på Københavns Hovedbanegaard i februar 2017 som indslag i TV2-programmet 'God Morgen Danmark'. Assisterende musikdirigent er Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Screen-shot)

Slesvigske Musikkorps på FN-dagen i Frøslev Lejren maj 2017. Nyudnævnt musikdirigent er Susanne Vibæk Svanekier - hærens første kvindelige musikdirigent.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps holder prøve - juni 2017 - med musikdirigent Susanne Vibæk Svanekier.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps ved at gøre klar til tappenstreg i Fredericia den 5. juli 2017.

(Foto:Erik Rønnebech)

Musiker ved Slesvigske Musikkorps, Bent Graversen - 2017.

(Foto:Erik Rønnebech)

Musiker ved Slesvigske Musikkorps, Kenneth Pultz Stenum - 2017.

(Foto:Erik Rønnebech)

Slesvigske Musikkorps under sørgeprocessionen i Fredericia den 6. Juli 2017.

(Foto: Telegrafregimentet)

Slesvigske Musikkorps foran Haderslev Kaserne, juni 2017. Billedet er en jubilæumsgave fra musikkorpsets støtteforening i anledning af 75 året for genoprettelsen i 1941.

(Foto: Kaare Hangaard)

Slesvigske Musikkorps i Riddersalen på Nyborg Slot under koncerten med temaet 'dansk militærmusik gennem 400 år', august 2017. Dirigent er Ingemar Roos. Foredragsholder er Mogens Gaardbo.

(Foto: Nyborg Slotskoncerter)

Slesvigske Musikkorps i Riddersalen på Sønderborg Slot under kencerten med temaet 'dansk militærmusik gennem 400 år', august 2017. Ingemar Roos dirigerer. Foredragsholder er Mogens Gaardbo.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Slesvigske Musikkorps i Kastellet i København under koncerten med temaet 'dansk militærmusik gennem 400 år', august 2017. Ingemar Roos dirigerer. Foredragsholder er Mogens Gaardbo.

(Foto: Niels Elsborg)

Slesvigske Musikkorps på Hærens Sergentskole, november 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps og stabstambour Jens Christian Lietzen på parade i Aalborg 2017.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Prinsens Musikkorps i spidsen for Trænregimentet i Aalborg, maj 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på march ved et soldaterjubilæum i Varde 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på NATO Air Base Geilenkirschen juni 2017. Musikdirigent er René Bjerregaard Nielsen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Risskov 20. juni 2017 med fg. musikdirigent Gert Skovlod Hattesen.

(Foto: Benny Rasmussen)

Prinsens Musikkorps og musikdirigent René Bjerregaard Nielsen ved kongeskibsmodtagelse i Hobro, Juli 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps Musicerer i Hobro, juli 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Rebild Bakker den 4. juli 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps på Holstebro Kaserne 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Mindeparken i Aarhus november 2017 ved markeringen af afslutningen af 1. Verdenskrig.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Viborg november 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Paraden på Hærens Kampskole med Prinsens Musikkorps 2017 var sidste arbejdsdag i Forsvaret for musiker Jack Lawrence, (udlånt denne dag fra Slesvigske Musikkorps). Jack Lawrence var musikdirigent for Slesvigske Fodregiments Musikkorps fra 1990 til 1996. Efter kontraktens udløb konkurrerede han sig ind i musikkorpset som basunist.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Søværnets Tamburkorps på Sjællands Odde 2017.

(Foto: Ivan Christiansen)

Søværnets Tamburkorps spiller til udnævnelsesparade i Varde 2017. Musikdirigent Dennis Andersen dirigerer.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Søværnets Tamburkorps spiller ved et kinesisk flådebesøg i 2017.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Flyverhjemmeværnets Musikkorps, Kolding 2017.

(Foto: Musikkorpset)

Flyvestation Aalborgs Musikkorps 2017. Musikkorpset er et 'virksomhedsorkester' (i lighed med postorkestre og fabriksorkestre) og er ikke tilknyttet hjemmeværnet.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps dirigeret af musikdirigent David M.A.P. Palmquist. Koncert på Rosenborg Kaserne før vagtparaden. Januar 2018.

(Foto: Niels M. Knudsen)

Den Kongelige Livgarde på Christiansborg Slotsplads i forbindelse med H.K.H. Prins Henriks bisættelse - februar 2018 - med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Screen-shot DRTV)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps ved hjemsendelsparaden marts 2018 med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Olav Vibild)

Den Kongelige Livgarde med musik - og tambourkorps på H.M. Dronningens fødselsdag 16. april 2018. Stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Olav Vibild)

Assisterende tubaist ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Benny Rasmussen 2018.

(Foto: Benny Rasmussen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps deltog i april 2018 i Norsk Militær Tattoo i Oslo. Her er musikkiorpset på march på 'Karl Johan' i Oslo under den store tattoo-parade. Forrest stabstambour Søren Rønløv og på fløjen musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Screenshot fra YouTube)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Oslo i april 2018. Yderst til venstre stabstambour Søren Rønløv og yderst til højre musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Ridehuset på Frederiksberg Slot ved Hærens Officersskoles jubilæum 2018, dirigeret af musikdirigent David M.A.P. Palmquist. Her er det visen om den store tromme fra operetten 'Mam'zell Nitouche' med sangerinden Annette Heick..

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgarde - med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist - i rød galla på H.K.H. Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag - maj 2018.

(Foto: Screenshots fra TV)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Borryby Gods 2018. Dirigent (i norsk militæruniform) er svenskeren Andreas Hansson.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps medvirkede i Norsk Militær Tattoo 2018 under ledelse af stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist.

(Foto: Screenshots fra NRK)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Søren Rønløv.

(Foto: Søren Rønløv)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Søren Rønløv.

(Tegning af Emmanuel Astruc 2018 - gengivet med tilladelse fra kunstneren)

Overkonstabel Tobias Søe Dyhrberg Jensen, Den Kongelige Livgardes Tambourkorps - 1918.

(Tegning af Emmanuel Astruc 2018 - gengivet med tilladelse fra kunstneren)

Assisterende tubaist ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Benny Rasmussen i rød galla i 2018. Tegnet/malet af Henning Rasmussen.

(Bringes med tilladelse fra ejer og kunstner)

Prinsens Musikkorps og en eskadron fra Jyske Dragonregiment danner æreskommando da H.K.H. Prins Henriks båre førtes til Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke- februar 2018. Forrest stabstambour Arne Jespersen.

(Foto: Screen-shot DRTV)

Prinsens Musikkorps ved mindesmærket for de faldne i international tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro februar 2018. Derefter march gennem byen. Stabstambour er Torben Johannsen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps og stabstambour er Torben Johannsen på Aalborg Havn før en (kold og blæsende) marchtur gennem byen - marts 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps i Viborg Domkirke - marts 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Musikere fra Prinsens Musikkorps 2018. Fra venstre: Mathias Jensen (horn). Anne Mette Hansen (flygelhorn), Barbara Vestfalen Laursen (skjult - euphonium), Arne Jespersen (trompet), Janus Mogensen (tuba) og Olav Plough Jørgensen (trompet).

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Prinsens Musikkorps spiller på Skive Teater - april 2018. Dirigenten Giordano Bellincampi bukker for publikum.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Musikkorps med stabstambour Arne Jespersen foran Trænregimentet i Aalborg - maj 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Ved Rindsholm Kro ved Viborg blev en Preussisk styrke den 4. juli 1849 slået tilbage af 3. Dragonregiment. Derved blev Viborg reddet fra udplyndring. I kroens park ligger 'Danske Soldaters Mindelund'. Her hædres hvert år den 4. juli faldne danske soldater. Prinsens Musikkorps medvirker hvert år - her i 2018, hvor musikkorpset ledes af musikdirigent René Bjerregaard Nielsen..

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Christian Lietzen klar til fredagsparade 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Søværnets Tamburkorps i spidsen for Søværnets Officersskole i anledning af, at skolen flytter til Forsvars Akademiet på Svanemøllen Kaserne april 2018.

(Foto: Tamburkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde ved årsprøven 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde spreder julestemning på Stændertorvet i Roskilde i december 2018.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps og musikdirigent David M.A.P. Palmquistspiller ved 'Den Sorte Diamant' ved KLANG-Festivalen, juni 2019.

(Foto: Tamburkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist under årgangsparade på Rosenborg Kaserne, juni 2019.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Aastrup Kloster under ledelse af musikdirigent David M.A.P. Palmquist, juni 2019.

(Foto: Musikkorpset)

Vagtparade på Graasten Slot i sommereni 2019 med stabstambour Søren Rønløv.

(Foto: Søren Gülck - fra Kongehusets website)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv i Kastellet 2019.

(Foto: Monica Bell Sass)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Søren Rønløv og musikdirigent David M.A.P. Palmquist i Kastellet ved kransenedlæggelserne på 'Flagdagen' den 5. september 2019.

(Foto: Monica Bell Sass)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps passerer Rundetårn en regnvejrsdag i 2019.

(Foto: Jacob Arnholzt)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med musikdirigent David M.A.P. Palmquist i på Amalienborg i december 2019.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Vicemusikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Michael Aaberg Thomsen 2019.

(Foto: Michael Aaberg Thomsen - fotomontage: Mogens Gaardbo)

xx

x

Den 1. januar 2019 genoprettes Slesvigske Fodregiment. Musikkorpset føres nu tilbage til sit oprindelige regiment. Ved en parade i februar overrækker H.M. Dronningen atter regimentsfanen til regimentet. Slesvigske (Fodregiments) Musikkorps deltog med stabstambour Jens Christian Lietzen og vicemusikdirigent Lars B. Olsen.

(Foto: Instagram)

xx

x

Slesvigske Musikkorps holder børnekoncert i koncerthuset 2019. Musikdirigent René Bjerregaard Nielsen dirigerer.

(Foto: Musikkorpset)

xx

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Chr. Lietzen på Trænregimentets Dag i Aalborg 2019.

(Foto: Musikkorpset)

xx

Slesvigske Musikkorps med stabstambour Jens Chr. Lietzen på parade i Haderslev 9. april 2019.

(Foto: Musikkorpset)

x

Flot plakat for Prinsens Musikkorps.

(Udført af Jørgen D. Pedersen)

Søværnets Tamburkorps repræsenterede Danmark ved markeringen af 75 året for D-dag i Normandiet 2019.

(Foto: Tamburkorpset)

Søværnets Tamburkorps 2019.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Søværnets Tamburkorps Optræder og spiller i Kastellet 2019. Tambourmajor er Martin Dolleris. Koncerten dirigeres af muskikdirigent Dennis Andersen.

(Foto: Monica Bell Sass - Kastellet)

Kvindelige Marineres Musikkorps på march 2019.

(Foto: Musikkorpset)

Fortsæt til fotos fra perioden 2020 til 2025