Fotos fra perioden 1990 til 1999:

Vagtparaden med stabstambour Jan Jerichau i Bredgade 1990.

(Foto: Sygesikringen Danmark)

Vagtparade på Fredensborg Slot 1990.

(Foto: Turistbrochure) 

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps med Claus Birger Hastrup Doreng som stabstambour i Kolding i 1990.

(Foto: I.R. Kernwein. Kolding Stadsarkiv.)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps under ledelse af musikdirigent Ib Jespersen spiller i Hillerød i 1990.

(Foto: Hillerød Lokalarkiv)

Musiker i den Kongelige Livgardes Musikkorps Arne Ole Stein klar til vintervagtparade 1990. Stein er komponisten bag 'Dronning Margrethe II Parademarch', 'Prins Joachims March' og mange andre.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

I 1990 gæstede Fynske Livregiments Musikkorps Færøerne. Her er der koncert i Thorshavn. Musikdirigent Erik Hammerbak dirigerer.

(Foto: Axel Tornehave)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1990.

Forreste række fra venstre: Ejgil Hindborg, Asbjørn Jørgensen, Martin Gottschalck, Bent Otto, Karsten Simonsen, Christian Høegh, Bent Christiansen, Torben Johannsen. Bagerste række fra venstre: Hans Erik Christiansen (musikdirigent), John Leth, Hans Kudahl, Arne Jespersen, John Iversen, Svend Erik Jørgensen, Henning Broch Leo Madsen, Bo Valbjørn.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps Haderslev omkr. 1990. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på trappen til Haderslev Kaserne 1990 - flankeret af nyudnævnt musikdirigent Jack Lawrence og stabstambour Bent Glæsel.

(Foto: Jack Lawrence)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence 1990.

(Foto: Jack Lawrence)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps Haderslev 1990. Musikdirigent Jack Lawrence, stabstambour Bent Glæsel.

(Foto: 'Slesvigeren')

Kirkekoncert med Sjællandske Livregiments Musikkorps 1990. Vicemusikdirigent Thorkild Lind dirigerer.

(Foto: Arkiv.dk)

Danske Livregiments Tambourkorps på Vordingborg Kaserne 1990.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller ved Landsoldaten i Fredericia 1991. Musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Martin Corfix)

1991. Fynske Livregiments Musikkorps spiller i kampuniform på Ryes Kaserne i Fredericia. Musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Martin Corfix)

Fynske Livregiments Musikkorps på Kasernen i Odense 1991.

(Foto: Axel Tornehave)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller på Esplanaden ud for Kastelsgraven i København 1991. Her med slagtøjssæt, elbas og sangsolist for at være 'med på noderne'.

Fra venstre Jan Jørgensen, Axel Tornehave (el bas), i forgrunden, Henrik Heick, vocal. 1. række fra venstre: Erik Hammerbak (skjult - el-piano), Kai Kruse (tuba), Niels Martin Møller (flygelhorn), Inge Haaning og Martin Cholewa, (valdhorn), Tage Nicolaisen (bariton). 2. række fra venstre: Anders Christensen, Flemming Welander og Jakob Svendsen (tromboner) og Kurt Jensen (skjult - euphonium). 3. række fra venstre: Kirsten Andersen (delvist skjult bag el-bas), Per Hyttel, William Knudsen og Martin Corfix (trompeter).

(Foto: Reveille)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Bent Glæsel i spidsen for Fynske Livregiment 1991 ved regimentets sidste parade før nedlæggelsen. Regimentets eget musikkorps havde sommerferie.

(Foto: Fyens Stiftstidende)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence 1991.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps under en skolekoncert 1991.

1. Foto fra venstre: Henrik Rønnow, Tommy Hagenau, Ove Jensen, Kenneth Pultz Stenum, Henning Nielsen, Kalle Berkwill, Karl Gustav Mortensen, Henning Poulsen, musikdirigent Jack Lawrence, Jens Christian Lietzen, Helge Emil Pedersen, Poul Schrøder og Ole Frandsen.

2. Foto fra venstre: Kenneth Pultz Stenum, Henning Nielsen, Henrik Rønnow, Tommy Hagenau, Ove Jensen (næsten skjult) og Kalle Berkwill.

3. Foto fra venstre: Kenneth Pultz Stenum, Henning Nielsen, Henrik Rønnow, Tommy Hagenau, Kalle Berkwill, Ove Jensen og Karl Gustav Mortensen.

4. Foto fra venstre: Karl Gustav Mortensen, Helge Emil Pedersen (med ryggen til), Hans Sørensen og Helge Emil Pedersen.

(Fotos: Slesvigske Musikkorps)

1. Foto: Slesvigske Fodregiments Musikkorps under samme skolekoncert 1991. Flemming Rasmussen er konferencier og musikdirigent Jack Lawrence afventer.

2. Foto fra venstre: Hans Sørensen, Jens Christian Lietzen og Helge Emil Pedersen.

3. Foto fra venstre: Kalle Berkwill, Tommy Hagenau og Ove Jensen.

4. Foto fra venstre: Karl Gustav Mortensen og Hans Sørensen.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps i Nørregade i Haderslev 1991 med Flemming Rasmussen som stabstambour.

(Foto: Flemming Rasmussen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps ved genindvielsen af et krigsmonument i Kolding 1991.

(Foto: Kolding Lokalarkiv)

Samtlige danske militære musikkorps i Odense i 1991 for at fejre 50-året for genoprettelsen af hærens musikkorps.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

De samlede danske regimentsmusikkorps giver koncert ved Toldboden i København i forbindelse med 'Copenhagen Water Festival' 1991. Her et udsnit af korthorngruppen.

Korthorngruppen forreste række fra venstre: Koudahl (Prinsens Livregiment), Rønnow (Slesvigske Fodregiment), Olav Plough (Sjællandske Livregiment). Bagerste række: Nr. 1 fra venstre: Martin Corfix (Fynske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Kjeld Mortensen (Sjællandske Livregiment).

Basungruppen forreste række: Nr. 2 fra højre: Svend Arntzen (Sjællandske Livregiment), nr. 4 fra venstre: Tage Nicolajsen (Fynske Livregiment) - og nr. 5 fra venstre: Thorkild Lind (Sjællandske Livregiment).

(Foto: Martin Corfix)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Haderslev Domkirke 1992 under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence.

(Foto: Jack Lawrence)

Dronningebesøg i Varde 1992. Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Musikkorps Fyn i 1992. Da Fynske Livregment nu er nedlagt, fungerer musikkorpset under Sergentskolen Fyn, og har skiftet navn til Musikkorps Fyn. På fløjen musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Musikkorpset)

Musikkorps Fyn i 1992 i Rådhushallen i Odense - iført 'koncertuniform'.

(Foto: Musikkorpset)

Musikkorps Fyn på March i Holstebro 1992. Forrest musikdirigent Erik Hammerbak

(Foto: Jyske Dragonregiment)

Indvielse af det nye historiske center på Dybbøl Banke i 1992. Musikkorps Fyn anført af stabstambour Axel Tornehave og med musikdirigent Erik Hammerbak på fløjen.

(Foto: Axel Tornehave)

Tubaist i Musikkorps Fyn, Henrik Heick Poulsen 1992.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Vagtparaden krydser Bredgade 1992.

(Foto: Forsikringsselskabet Baltica)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1992. Dirigenten er Børge Wagner.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1992 ved 'åbent hus' på Flyvestation Karup. Musikdirigent Hans Erik Christiansen yderst til venstre.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Sjællandske Livregiments Musikkorps under Stor Tappenstreg i Kastellet 1992. Musikdirigent Mike Cholewa på fløjen.

(Foto: Reveille)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller koncert i Maribo, dirigeret af musikdirigent Mike Cholewa 1992.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller ved Vestvoldens 100 års jubilæum i 1992, dirigeret af musikdirigent Mike Cholewa.

(Foto: Rødovre Lokalarkiv)

Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps spiller i Slangerup i 1992.

(Foto: Slangerup Arkiv)

Søværnets Tamburkorps i Albertville, Frankrig 1993.

(Foto: Tamburkorpset)

Musikkorps Fyn i 1993.

Fra venstre: Martin Cholewa, Flemming Welander, Axel Tornehave, Niels Martin Møller, Tage Nicolajsen, Jan Jørgensen, John Bøgelund Frederiksen, Olav Ploug Jørgensen, Kurt Jensen, Henrik Heick Poulsen, Jørn William Knudsen, Anders Christensen, Kaj Kruse, Jacob Svendsen, Per Hyttel, Inge Haaning og musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Odensebogen 1998)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på parade på Gardehusarkasernen i Næstved 1993.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Prinsens Livregiments Musikkorps 6. juli 1993 i Fredericia.

(Foto: Peter Honoré)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps og stabstambour Jan Jerichau i Fredensborg 1993.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv) 

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Melbylejren 1993.

(Foto: Frederiksværk Ugeblad / Halsnæs Posten)

Kvindelige Marineres Musikkorps ved Gjethuset i Frederiksværk 1993.

(Foto: Frederiksværk Ugeblad / Halsnæs Posten)

Nytårstaffel 1994 - Tubaisterne Carsten Geisler og Aksel Larsen. Det var Aksel Larsens sidste nytårstaffel før pensioneringen.

(Foto: Aksel Larsen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller ved et jubolarstævne på Ryes Kaserne, Fredericia 1994 - dirigeret af stabstambour Bent Glæsel.

(Foto: Jens Ole Christensen)

Hjemmeværnsregion VI Musikkorps under ledelse af musikdirigent Erik Jørgensen spiller på Kommunehospitalet 1993..

(Foto: Københavnerbilledern)

Musiker Bjarne Nielsen, Prinsens Livregiments Musikkorps 1994.

(Foto: Musikkorpset)

6. Juli processionen i Fredericia 1994. Bag de nordiske flag går Prinsens Livregiments Muskkorps.

(Foto: Peter Honoré)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og Hjemmeværnets Tambourkorps anfører den store tappenstreg på vej ind i Kastellet 1994. Musikdirigent Mike Cholewa på fløjen. Stabstambour er Svend Arntzen.

(Foto: P. E. Ettrup)

Sjællandske Livregiments Musikkorps under 'Stor Tappenstreg' i Kastellet 1994. Musikdirigent Mike Cholewa på fløjen. Stabstambour er Svend Arntzen. På nederste billede er Martin Corfix solist i Julius Bechgaards 'Solen er Slukket', arrangeret af Paul Jacobsen.

(Foto: Reveille & Martin Corfix)

I 1994 var Musikkorps Fyn i Kroatien og spillede for de danske FN-styrker. Her dirigerer musikdirigent Erik Hammerbak en koncert i byen Dvor.

(Foto: Axel Tornehave)

Musikkorps Fyn giver koncert på Torvet i Akureiri på Island 1994.

(Foto: Axel Tornehave)

Musikkorps Fyn og musikdirigent Erik Hammerbak spiller 'ældrekoncert' i Ringe 1994. Olav Plough er solist.

(Foto: Delta Foto Tommerup)

Musikere fra Musikkorps Fyn ved indvielsen af Den Fyenske Hærvej i Harndrup 1994.

(Foto: Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv)

Søværnets Tamburkorps i Hals 1994.

(Foto: Hals Lokalarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps ved en dronningemodtagelse i Gørlev 1995. Musikdirigent Mike Cholewa dirigerer.

(Foto: Gørlev Lokalarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1995.

Bagerste række fra venstre: Philip Herup Andersen, Jakob Lange, Peter Jensen og Johnny Rasmussen. Næste række fra venstre: Jørgen B. Larsen, Torkild Lind, Jens Chr. Gotholdt og Keld Elmegaard Mortensen. Næste række fra venstre: Flemming Hansen, Lasse Mauritzen, Mogens Hollensted, Torben Dujack. Forreste række fra venstre: Pelle Nielsen, Gert Rostock og Lars Skov.

(Foto: Plakat)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller skolekoncert 1995. Musikdirigent Mike Cholewa dirigerer. Stabstambour er Thorkild Lind.

(Foto fra brochure)

Sjællandske Livregiments Musikkorps med solister 1995. Musikdirigent Mike Cholewa yderst til højre.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnsregion VI Musikkorps på Sorgenfri Slot december 1995 ved bisættelsen af Arveprinsesse Caroline-Mathilde. Musikdirigent Erik Jørgensen på fløjen.

(Foto: Jørgen Gjørup)

Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps i Dragør 1995.

(Foto: Dines Bogø)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps med stabstambour Bent Glæsel og musikdirigent Jack Lawrence ved et jubilarstævne på Gardehusarkasernen i Næstved 1995.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på fredagsparade i Haderslev 1995. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Foto: Haderslev Provsti)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps skaber julestemning i Haderslev, 1995.

(Foto: Haderslev Lokalarkiv)

'Den Danske Hærs Musikkorps' på Varde Kaserne 1995 i forbindelse med en TV-transmitteret konkurrence om en tattoomarch til Varde Tattoo. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps.

(Foto: Hærnyt)

Den Danske Hærs Musikkorps på Varde Kaserne 1995 i forbindelse med en TV-transmitteret konkurrence om en tattoomarch til Varde Tattoo. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Musikdirigent Erik Hammerbak yderst til højre og musikdirigent Hans Erik Christiansen yderst til venstre.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Den Danske Hærs Musikkorps ved Danmarks Tattoo 1995 i Varde. Musikkorpset er samlet af Musikkorps Fyn, Prinsens Livregiments Musikkorps samt Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Musikdirigent Erik Hammerbak på højre fløj. Stabstambour er Bent Glæsel.

(Foto: Danmarks Tattoo)

Musikkorps Fyn på Gardehusarkasernen i Næstved 1995. Stabstambouren har måske ikke kunnet undværes spillende i musikkorpset den dag, så forrest går musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

I 1995 højtideligholdes 50 året for Danmarks befrielse i 1945. Her i Odense, hvor Musikkorps Fyn medvirker.

(Foto: Axel Tornehave)

Prinsens Livregiments Musikkorps på march i Møgeltønder 1995. Musikkorpsene har fået tilladelse til at anskaffe en ekstra uniform. Prinsens Livregiments Musikkorps har valgt at få infanteriets gallauniform. Stabstambour er Eigil Hindborg.

(Foto: Reveille)

Musikkorps Fyn med musikdirigent Erik Hammerbak og stabstambour Axel Tornehave på march i 1996.

(Foto: Axel Tornehave)

Musikkorps Fyn og musikdirigent Erik Hammerbak under et tattoo 1996.

(Foto: Aksel Tornehave)

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1996. Musikdirigent Mike Cholewa nr. 2 fra højre.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1996.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller - under ledelse af musikdirigent Jack Lawrence - nytårskoncert i Haderslev 1996.

(Foto: Helge Mossmann)

Brigadegeneral Finn Særmark-Thomsen overdrager partituret til "Den Danske Internatinale Brigades March" af Jacob Juul Keller til fg. musikdirigent Flemming Rasmussen, Slesvigske Fodregiments Musikkorps 19. september 1996.

(Foto: Sønderjyske Artilleriregiment)

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1996 på Gardehusarkasernen i Næstved.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Sjællandske Livregiments Musikkorps under den store tappenstreg i Kastellet 1997. Stabstambour er Svend Arntzen.

(Foto: Martin Corfix)

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps i slotsgården på Kronborg 1996.

(Foto: Musikkorpset)

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller ved indvielsen af Kongebroen i Fredensborg 1996.

(Foto: Fredensborg Lokalhistoriske Arkivt)

Et af Flyvevåbenets Gulfstream fly forulykker under indflyvningen til Vagar lufthavn på Færøerne 1996. Om bord var forsvarschefen, admiral Garde med frue samt en række højtstående officerer. Alle - også besætningen - omkommer. Kisterne blev sejlet til Homlen, hvor de blev modtaget ved en gribende ceremoni. Søværnets Tamburkorps står opmarcheret ved siden af kisterne.

(Foto: Forsvarets digitale arkiv)

Kvindelige Marineres Musikkorps i Stralsund 1996.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Canada 1997. Dirigent var Frans Rasmussen. Med flygelhornet Svend Vermund.

(Foto: Jacob Arnholtz)

Musikkorps Fyn - afskedskoncert i Odense 1997.

(Foto: Steen Heiberg)

Musikkorps Fyn - tidligere 6. Regiments Musikkorps hhv. Fynske Livregiments Musikkorps nedlægges i 1997.

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Erik Hammerbak på Egeskov Slot 1997.

De tre tuba-solister er fra venstre: Lars Olsen, Henrik Heick og Jesper Klein.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Vejle i anledning af HKH Prins Henriks besøg.

(Foto: Vejle Lokalhistoriske Arkiv)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller den 11. november 1997 ved Marselisborg-Monumentet i Aarhus.

(Foto: Inge Nissen - Aarhusarkiverne)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1997 i galla med musikdirigent Hans Erik Christiansen.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Livregiments Musikkorps i infanteriets gallauniform 1997. Yderst til højre i forreste række stabstambour Eigil Hindborg og musikdirigent Hans Erik Christiansen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Sjællandske Livregiments Musikkorps ved et jubilarstævne på Gardehusarkasernen i Næstved 1997.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

xxx

x

xx

xxxx

Sjællandske Livregiments Musikkorps 1996 i Næstved. Fg. musikdirigent er Keld Mortensen.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Musiker John Vilstrup Thomsen, Sjællandske Livregiments Musikkorps 1997.

(Foto: Forsvarskommandoen)

xxx

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller på Marieberg Skole i Vordingborg 1997 under ledelse af musikdirigent Sigbjørn Steffensen.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Søværnets Tamburkorps på havnen i Næstved 1997.

(Foto: Gardehusarregimentets Historiske Samling)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde marcherer ind i Kastellet 1997.

(Foto: Musikkorpset)

Den Kgl. Livgardes Musikkorps i rød galla 1998.

(Foto fra bogen om Amalienborg)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1998.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller i Kastellet 1998. Musikdirigent Hans Erik Christiansen.

(Foto: Gunnar Olsen)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1998.

(Foto: Musikkorpset)

Prinsens Livregiments Musikkorps med mindedagen i Bov 1998.

(Foto: Karen Riggelsen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller koncert i Kastellet i København 1998. Musikdirigent Erik Hammerbak på dirigentpiodiet.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Løgumkloster 1998.

(Foto: Reveille)

Hjemmeværnets samlede musikkorps og Tambourkorps ved et stævne i 1998. Musikdirigent Erik Jørgensen dirigerer.

(Foto: Hjemmeværnet)

Fire musikere fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps - musikorpsets messingensemble 1999.

Fra venstre: Martin Cholewa, Carsten Geisler, Stig Sønderiis, Ib Lolck og Svend Vermund.

(Foto fra CD)

Musikdirigent ved Livgardens Musikkorps, Peter Harbeck, 1999.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps i spidsen for paraden den 18. april 1999 til Dybbøl Banke. Stabstambour er Axel Tornhave.

(Foto: Musikkorpset)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på Dybbøl Banke den 18. april 1999.

(Foto: Flemming Rasmussen)

Stabstambour Axel Tornehaves sidste marchtur med Slesvigske Fodregiments Musikkorps 1999. Fredagsparade i Haderslev.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Erik Hammerbak på krigskirkegården i Baine, Frankrig 1999.

(Foto: Axel Tornehave)

Prinsens Livregiments Musikkorps ved indvielsen af Enrico Dalgas monumentet 1999.

(Foto: A. Fenger-Eriksen)

Søværnets Tamburkorps underholder ved 'Tall Ships Race' i Aalborg 1999.

(Foto: Aalborg Stadsarkiv)

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps spiller i Hillerød 1999 under ledelse af musikdirigent er Ulla Larsen.

(Foto: Jan Stephan)

Fortsæt til fotos fra perioden 2000 til 2009