Fotos fra perioden 1970 til 1979:

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller ved Hertug Hans Hospital i Haderslev 1970.

(Foto: Historisk Arkiv Haderslev)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps ved indvielsen af den nye Lillebæltsbro 1970 med stabstambour Aksel Tornehave.

(Foto: Yvonne Dørig)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Haderslev omkr. 1970 - muligvis en 'fredagsparade' fra kasernen til domkirken for at vende blad i regimentets mindebog.

(Foto: Haderslev gamle billeder)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Kolding 1970. På podiet musikdirigent Knud Graugaard.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Kolding)

1970 - 50-års dagen for genforeningen. Indmarch på Dybbøl banke af Den Kongelige Livgardes Tambourkorps, Søværnets Tamburkorps og Slesvigske Fodregiments Musikkorps med stabstambour P.M. Sørensen.

(Fotos: Sønderborg Lokalarkiv)

Et fantastisk billede af Livgardens musikkorps med stabstambour Jan Jerichau der støder ind i en demonstration i 1970. Den har også musik i spidsen i form af en lurblæser. Hvordan mødet spændte af vides ikke.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Musikdirigent Robert Svanesøe i smukt selskab under Livgardens Musikkorps besøg i Düsseldorf 1970.

(Foto: HRN 999-1)

Vagtparaden i rød galla på Amalienborg 1970. Stabstambour Jan Jerichau, musikdirigent Robert Svanesøe.

(Postkort)

Vagtparaden 1970 på Amalienborg med stabstambour Jan Jerichau.

(Postkort)

Danske Livregiments Musikkorps spiller koncert omkr. 1970 - formentlig ved et plejehjem. Vicemusikdirigenten - Erik Grønsved - dirigerer. Bemærk de nye uniformer.

(Foto: Vagn Østerballe)

Danske Livregiments Musikkorps Høvelte 1970 med musikdirigent Villy Hansen.

(Foto: Vagn Østerballe)

Danske Livregiments Musikkorps Høvelte 1970 med Musikdirigent Villy Hansen.

(Foto:Dansk Musikertidende)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller i Odense omkr. 1970, dirigeret af musikdirigent Paul Jacobsen.

(Foto:Dansk Musikertidende)

Musikdirigent ved Falsterske Fodregiments Musikkorps Dan Glæsel. 1970.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Søværnets Tamburkorps i Sønderborg 1970.

(Foto: Preben Nielsen)

Hjemmeværnsdistrikt Vestsjællands Musikkorps underholder i Vestsjællandscenteret i 1970. Musikdirigent er Tuk Christoffersen og Kurt Johansen er stabstambour.

(Foto: Slagelse Lokalarkiv)

Klarinetist i Livgardens Musikkorps har fået 'stortrommetjansen' - her er han ved at kravle ind i den. 1971.

(Foto: Aksel Larsen)

Vagtparaden i med stabstambour Jan Jerichau 1971.

(Postkort)

Vagtparade omkr. 1971 med stabstambour Jan Jerichau i spidsen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Billeder fra en vagtparade i 1971.

Træblæserne fra venstre: Ole Birger Pedersen, Henning Kastrup, Holger Villy Olsen,  Arne Ole Stein, Ebbe Graae, Adam Garde, Gregers Larsen og John Hindsberg.

Basun- og kornetsiden fra venstre: John Hansen. Benny Wilkenchildt. Ib Jespersen, Carsten Svandberg, Ole Kock Sørensen, Frode Holdgaard, ? og Halvor Laursen.

Lilletrommeslageren er Breben Beyer.

(Foto: Aksel Larsen)

Vagtparaden på Amalienborg 1971 med stabstambour Jan Jerichau i spidsen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Vagtparaden på Amalienborg 1971.

(Foto: Kurt Petersen)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau på vagtparade i Fredensborg 1971.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Nyborg markerede i 1971 sit 800 års købstadsjubilæum. Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps med stabstambour Jan Jerichau var med til at gøre dagen ekstra festlig.

(Foto: Nyborg Lokalarkiv)

Musikere fra Prinsens Livregiments Musikkorps under en koncert i 1971.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Søværnets Tamburkorps på Strøget i København 1971.

(Foto: Chris Graversen)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Kalundborg i 1972.

(Foto: Kalundborg Lokalhistoriske Arkiv)

Vagtparaden i med stabstambour Jan Jerichau 1972.

(Postkort)

Fra stormagasinet Illums åbning efter en ombygning 1972. Livgardens Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Robert Svanesøe.

Kornettisterne på nederste foto i forreste række er fra højre: Knud Andersen og Ejnar Rasmussen. Bag Knud Andersen ses Halvor Laursen.

(Foto: Københavnske Billeder & Det Kgl. Bibliotek)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgarde 1972 - Robert Svanesøe.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Danske Livregiments Musikkorps 1972.

Fra venstre: Musikdirigent Villy Hansen, Hans Sørensen, Mogens Sørensen og Vagn Østerballe.

(Foto: Vagn Østerballe)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede musikkorps øver til sørgemarchen gennem Roskilde foran Kong Frederik IX's båre 1972. Øvelsen foregik i Købestævnets Hal i Fredericia. Forrest stabstambour Axel Tornehave fra Fynske Livregiments Musikkorps.

(Foto: Peter Honoré)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede musikkorps foran sørgetoget gennem Roskilde ved Kong Frederik IX's bisættelse, januar 1972. Musikdirigent Bue Lund Nielsen fra Slesvigske Fodregiment på fløjen. Stabstambour er Axel Tornehave, ligeledes fra Slesvigske Fodregiment.

(Foto: Torben Bang)

Falsterske Fodregiments Musikkorps på march ved regimentets jubilarstævne 1972. Forrest stabstambour Sven Arntzen.

(Foto: Falsterske Fodregiments Soldaterforening)

Falsterske Fodregiments Musikkorps spiller koncert i 1972 under ledelse af Musikdirigent Dan Glæsel.

(Foto: Per Simonsen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Haderslev i 1972.

(Foto: Haderslev Lokalarkiv)

Kvindelige Marinerers Musikkorps spiller i Maribo 1973.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

I 1973 nedlægges Danske Livregiments Musikkorps.

Vagtparaden 1973 anført af Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og stabstambour John Tjærby.

(Postkort)

Den 20. juni 1973 blev sidste vagtparade, der blev anført af politi til hest.

(Lademanns 'Set & Sket 1973')

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Fredensborg Slot 1974 - formentlig på prins Henriks fødselsdag.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps fotograferet ved en koncert i Odd Fellow Palæet 1974 - Yderst til venstre fg. musikdirigent John Hindsberg og yderst til højre kgl. kapelmester John Frandsen.

(Foto: Aksel Larsen)

Fynske Livregiments og Slesvigske Fodregiments samlede Musikkorps 1974.

Forreste række fra venstre: Musikdirigent Paul Jacobsen FLR, Kaj Kruse FLR, Ole Frandsen SFR, Ole Thrane FLR, afgående musikdirigent Bue Lund Nielsen SFR, Verner Nielsen FLR og nytiltrådt musikdirigent Knud Graugaard SFR. 2. række fra venstre: Helge Petersen SFR, Ole Leif Dørig SFR, Kurt Jensen FLR, Tage Nicolaisen FLR og Flemming Rasmussen SFR. 3. række fra venstre: Harry Kusk FLR, Carl Gustav Mortensen SFR,  tom plads, Hans Christian Sørensen SFR og H. Alex Hansen FLR. 4. række fra venstre: Herman Jørgensen SFR, Jan Jørgensen FLR, Jakob Svendsen, FLR, Henning Poulsen SFR og Jørn William Knudsen FLR. 5. række fra venstre: Arne Kærslund FLR, Karl Johan Berkwill, SFR, Niels Martin Møller FLR, Kaj Matzen FLR og Kurt Petersen FLR. 6. række fra venstre: Poul Erik Hansen FLR, Frederik Friis SFR, Henning Nielsen SFR, Ove Jensen SFR og Hans Henriksen, SFR. Da Ove Rungstrøm FLR, var blevet syg trådte Bue Lund Nielsen ind på hans plads på fotoet.

(Foto: pladeomslag)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller på Odense Kommunes Alderdomshjem den 3. juli 1973. På podiet musikdirigent Paul Jacobsen.

Musikerne på nederste foto fra venstre: Niels Martin Møller, Jan Jørgensen (som solist på xylofon i 'Souvenir de Cirque Renz'), William Knudsen, H. Alex Hansen. værnepligtig Niels Hansen, musikdirigent Paul Jacobsen og Niels Danielsen.

(Foto: Niels Hansen)

Falsterske Fodregiments Musikkorps Vordingborg 1974. Musikdirigent Dan Glæsel, stabstambour Sven Arntzen.

(Foto: Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps klar til vagtparade til Gråsten Slot 1974. Nyudnævnt musikdirigent Knud Graugaard på fløjen.

(Foto: Axel Tornehave)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Varde 1974 - dirigeret af musikdirigent Knud Graugaard.

(Foto: Varde Lokalarkiv og Aksel Larsen)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og stabstambour Aksel Tornehave på march i Sønderborg 1974.

(Foto: Kurt Fossum)

Koncert i Kastellet i 1974 med Falsterske Fodregiments Musikkorps. Et par saxofoner har sneget sig ind i musikkorpset.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller i gågaden og på skolen i Hammel 1974. Musikdirigent Paul Jacobsen dirigerer.

(Pressefotos)

Hjemmeværnsmusikkorpset fra Silkeborg 1974.

(Foto: Danske Billeder)

Hjemmeværndistrikt Vestsjællands Musikkorps ved Antvorskov Kasernes indvielse 1974.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Hjemmeværndistrikt Vestsjællands Musikkorps spiller i Fuglebjerg 1974.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Søværnets Tamburkorps i ringrideroptoget i Sønderborg 1974.

(Foto: Sten Boye Poulsen)

Musikere fra Slesvigske Fodregiments Musikkorps under en skolekoncert på Bække Skole 1975.

Fra venstre: Egon Pryds, Poul Schrøder, Helge Emil Pedersen og muligvis en erhverspraktikant fra Vejen Garden.

(Foto: Bække-Veerst Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller skolekoncert på Tistrup Skole 1975 under ledelse af musikdirigent Knud Graugaard.

(Foto: Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller i Sønderborg 1975 under ledelse af musikdirigent Knud Graugaard.

(Foto: Preben Nielsen)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1975. Nyudnævnt musikdirigent Erik Hammerbak på fløjen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Prinsens Livregiments Musikkorps 1975.

(Foto: Poul Jensen)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller skolekoncert i Faarup 1975, dirigeret af musikdirigent Erik Hammerbak.

(Foto: Faarup Lokalhistoriske Arkiv)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Jan Jerichau i Fredensborg 1975.

(Foto: Lokalavisen)

Vagtparaden i rød galla 1975.

(Foto: Carsten Gerisler)

Frontmarch på Amalienborg 1975. Stabstambour er Jan Jerichau.

(Postkort)

I august 1975 spillede Den Kongelige Livgardes Musikkorps koncert i Aarhus Stadionhal. På podiet musikdirigent John Hindsberg.

(Foto: Aarhus-Bogen 1975)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1975.

(Foto: Carsten Geisler)

Hjemmeværnsdistrikt Vestsjællands Musikkorps på march i 1975 med musikdirigent Tuk Christoffersen som stabstambour.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Søværnets Tamburkorps under 'Bold Games' 1975.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Falsterske Fodregiments Musikkorps flyttes i 1976 til Ringsted og bliver til Sjællandske Livregiments Musikkorps.

Søværnets Tamburkorps, dirigeret af musiker Hans Erik Christiansen på Kajen i Porta del Garda, Øen San Miguel på Azorerne april 1976.

(Foto: Hans Erik Christiansen)

Søværnets Tamburkorps 1976.

(Foto: Torsten Victor Hansen)

Nyudnævnt musikdirigent ved Fynske Livregiments Musikkorps, Erik Hammerbak 1976.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps til parade på Odense Kaserne 1976. Musikdirigent Erik Hammerbak på fløjen.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller koncert på torvet - formentlig i Holstebro - i 1976. Musikeren i forgrunden er Henning Jensen.

(Foto: Jyske Dragonregiment)

I 1976 var Sjællandske og Prinsens Livregiments samlet i Frankrig med musikdirigent Dan Glæsel. Gardeofficeren er H.M. Dronningens senere ceremonimester Eugen Olsen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps på march i Sønderborg 1976.

(Foto: Allan Steve Nielsen)

Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel 1976.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Vendsyssel)

Livgardens Musikkorps 1976 sammen med Livgardens chef.

Bagerste række fra venstre: Arne Nygaard Pedersen, Flemming Andreasen, John Hansen, Christian Halgren, Preben Beyer, Poul Søller, Ole Koch Sørensen, Halvor Laursen, Frode Holdgaard. Midterste række fra venstre: Carsten Geisler, Arne Svendsen, Ejnar Rasmussen, Knud Andersen, Erlan Holtehus, Arne Ole Stein, Ebbe Graae, Vagn Spelman, Per Olsen, Karsten Munk, Aksel Larsen og stabstambour Jan Jerichau. Forreste række fra venstre: Ole Samsø Andersen, Henning Kastrup, Adam garde, Erik Gebert, Helge Sørensen, fungerende musikdirigent John Hindsberg, oberst N. C. Frederiksen, Erling Jensen, Ole Birger Pedersen, Holger Villy Olsen, Ole Hansson og Gregers Larsen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Nyudnævnt musikdirigent ved Den Kongelige Livgarde, Uffe Agerschou, 1976.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredensborg 1976. Stabstambour Jan Jerichau i spidsen og musikdirigent Uffe Agerschou på fløjen.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredensborg 1976.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Tambourer fra Den Kongelige Livgardes Tambourkorps foran Garderforeningens parade i Kalundborg 1976.

(Foto: Kalundborg Lokalarkiv)

I 1976 var tubaist i Livgardens Musikkorps, Børge Wilken, pensioneret, men blev kaldt ind som assistent. Her er han - i midten - fotograferet på Marselisborg og Rosenborg Kaserne med Carsten Geisler på sin højre side og Aksel Larsen på sin venstre side.

(Foto: Aksel Larsen)

Hjemmeværnsdistrikt Vestsjællands Musikkorps på march i 1976 med musikdirigent Tuk Christoffersen.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Fynske Livregiments Musikkorps med Musikdirigent Erik Hammerbak 1977.

(Foto fra pladeomslag)

Prinsens Livregiments Musikkorps på Hjultorvet i Viborg 1977.

(Foto: Arne Møller)

Povlsbjerg Plejehjem jubilerer i 1977. Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller til flaghejsningen.

(Foto: Vojens Lokalarkiv)

Foto fra Søværnets Tamburkorps julekort 1977.

(Foto: Tamburkorpset)

Hjemmeværnets Musikkorps, Roskilde i 1977. Yderst til venstre stabstambour Henning Jaquet og musikdirigent Robert Svanesøe.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde ved sit 25 års jubilæum 1977 dirigeres på Stændertorved af sin færste dirigent, tidligere musiker ved 8. Regiments Musikkorps Johannes Billesbølle. Han var på dettte tidspunkt 90 år. Bag Billesbølle står musikkorpsets musikdirigent, Robert Svanesøe.

(Foto: Martin Corfix)

Hjemmeværnets Musikkorps, Helsingør på march i Fredensborgi 1977.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller taffelmusik på Fredensborg Slot omkr. 1977, dirigeret af musikdirigent Uffe Agerschou. Yderst til venstre på klarinet Arne Ole Stein.

(Foto: Livgarden)

Vagtparade i Fredensborg 1977 med stabstambour Jan Jerichau.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps er på besøg i Havrevængets Børnehave i Dragør i 1977.

(Foto: Dragør Lokalarkiv)

Fynske Livregiments Musikkorps 25 års Jubilæumskoncert i Odense Rådhushal 1978. Musikdirigent Erik Hammerbak på podiet.

(Foto: Torben Reffeld)

Dronningens fødselsdag 1978 - Fra venstre: Ib Lolck, John Hansen, Arne Nygaard, Vagn Spelman, Carl Otto Andersen, og Aksel Larsen.

(Foto: Aksel Larsen)

Dronningens fødselsdag 1978 - Livgardens Musikkorps og stabstambour Jan Jerichau i rød galla.

(Postkort)

Vagtparaden 1978 i Frederiksgade med Marmorkirken som baggrund. Stabstambour Jan Jerichau.

(Postkort)

Portrætsamling af musikere i Livgardens Musikkorps 1978 - en gave til oberst N.C. Frederiksen ved dennes afgang fra Livgarden.

Fra venstre: 1. Række (øverste): Ebbe Graae, Karsten Munk, Per Olsen, Halvor Laursen, Carsten Geisler, Erlan Holtehus og Christian Halgreen - 2. række: Frode Holdgaard, Knud Andersen, Ole Birger Pedersen, John Hindsberg, Aksel Larsen og Holger Villy Olsen - 3. række: Carl Otto Andersen, Erling Jensen, Ole Kock Sørensen, Ole Samsø Andersen, Ib Jespersen og Jørgen Sandberg - 4. række: Henning Kastrup Hansen, Poul Søller, Uffe Agerschou (musikdirigent), Ib Lolck og Jan Jerichau - 5. række: Benny Wilkenschildt, Ejnar Rasmussen, Vegn Spelman, Ole Hanson, Gregers Larsen, Preben Beyer og Adam Garde - 6. (nederste) række: John Hansen, Arne Svendsen, Arne Ole Stein, Erik Gebert og Arne Nygaard Pedersen.

(Foto: Inge Aasmuld)

Sandholmlejren - to tubaister ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps: Aksel Larsen og Carsten Geisler 1978.

(Foto: Aksel Larsen)

Tambourer fra Den Kongelige Livgardes Tambourkorps 1978.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Prinsens Livregiments Musikkorps Viborg til parade 1978. Fungerende musikdirigent Bjarne Nielsen på fløjen.

(Foto fra pjece om regimentet)

Prinsens Livregiments Musikkorps i Stoholm 1978.

(Foto: Henrik Brask)

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller i Kongenshus Mindepark 1978. Fungerende musikdirigent er Bjarne Nielsen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Viborg)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller på Egrved Skole 1978. Musikdirigent er Knud Graugaard.

(Foto: Egtved Lokalhistoriske Arkiv)

Søværnets Tamburkorps i Blokhus 1978.

(Foto: Blokhus Lokalarkiv)

Søværnets Tamburkorps 1978.

(Foto: Erik Toft)

Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps på march ved en byfest i Knabstrup 1978. På fløjen fg. musikdirigent Villy Ellevang og forrest stabstambour Henning Jaquet.

(Privatfoto)

Fynske Livregiments Musikkorps spiller i Rådhushallen i Odense 1979. Erik Hammerbak dirigerer.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Fynske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Erik Hammerbaki øsende regnvejr på Fælleden i Fredericia 1979..

(Foto: Peter Honoré)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Knud Graugaard spiller i Sønderborg 1979.

(Foto: Gurli la Cour)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps og musikdirigent Knud Graugaard underholder ved et militært chefskifte i 1979.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Slesvigske Fodregiments Musikkorps spiller til en jubilæumsreception i 1979.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Prinsens Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Bjarne Nielsen spiller i Holstebro 1979.

(Foto: Holstebro Lokalarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og musikdirigent Dan Glæsel spiller på Holbæk Kaserne 1979.

(Pressefoto fra Holbæk Stadsarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og Falsterske Fodregiments Tambourkorps i Vordingborg omkr. 1979. Fungerende musikdirigent Mogens Klitfod på fløjen og stabstambour Svend Arntzen foran musikkorpset.

(Foto: Vordingborg Garnison)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Mogens Klitfod spiller på Holbæk Kaserne 1979.

(Pressefoto fra Holbæk Stadsarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Mogens Klitfod spiller for nyindkaldte værnepligtige på Holbæk Kaserne 1979.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps og fg. musikdirigent Mogens Klitfod spiller i Holbæk 1979.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

Sjællandske Livregiments Musikkorps spiller på Amagertorv 1979 under ledelse af fungerende musikdirigent Mogens Klitfod.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Vagtparaden 1979 i rød galla med stabstambour Jan Jerichau i spidsen og med Frederikskirken (Marmorkirken) i baggrunden.

(Postkort)

Vagtparaden på Amalienborg 1979. Stabstambouren er Jan Jerichau

(Postkort)

Vagtparaden vender tilbage til kasernen 1979 på H.M. Dronningens fødselsdag med stabstambour Jan Jerichau i spidsen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Livgardens Musikkorps under en pladeindspilning i Odd-Fellow Palæet 1979.

Øverst fra venstre: Dirigent Børge Wagner, Karsten Munk, Carsten Geisler, Carl Otto Andersen, Poul Søller, Arne Svendsen, Bjørn Hyrup, Arne Nygaard Pedersen, Ejnar Rasmussen, Ib Lolck (bagved), Erlan Holtehus, Knud Andersen og Benny Wilkenschild. Nederst fra venstre: Svend Rasmussen, Ebbe Graae, Ole Hansson, Henning Kastrup Hansen, Erik Gebert, John Hindsberg, Holger Villy Olsen, Arne Ole Stein, Ole Samsøe Andersen (bag Stein), Gregers Larsen, Ole Kock Sørensen og Adam Garde.

(Foto fra indlæg i grammofonpladen)

Konkurrence om en ledig stilling som trompetist i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Ansøgeren er endnu ikke genkendt, menved dommerbordet ses bl.a. stabstambour Jan Jerichau, fg. musikdirigent John Hindsberg, solotrompetist i Det Kgl. Kapel, Kurt Pedersen - og yderst til venstre Erland Holtehus,

(Foto fra bogen 'Livgardens Kaserne & Rosenborg Ekserecerplads 1786-1986')

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller ved Skanderborg Regattaen 1979. Dirigenten ukendt.

(Foto: Skanderborg Lokalarkiv)

Jyske Trænregiments Trompeterkorps i Østergade i Hjørring 1979.

(Foto: Hjørring Lokalarkiv)

Søværnets Tamburkorps i Lenningrad i 1979.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Søværnets Tamburkorps i Frederiksværki 1979.

(Foto: Frederiksværk Lokalarkiv)

Kvindelige Marinerers Musikkorps med stabstambour Annette Struckmann i Københavns Havn 1979.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Fortsæt til fotos fra perioden 1980 til 1989