Fotos fra 1940 til 1949:

Vagtparaden i snevejr, formentlig vinteren 1940. Stabstambour er Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på fløjen.

(Postkort)

Vagtparaden 1940 (før 9. april) med stabstambour er Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på fløjen.

(Postkort)

Musikdirigent Theodor Dyring 1940. Fotos taget i forbindelse med pensioneringen. Ved afskedsaudiencen er Dyring udnævnt Ridder af Dannebrog.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Frederik Thorvald Barved 1940.

(Foto: Danske Billeder)

Vagtparaden omkr. 1940.

(Foto fra pladeomslag)

Den 9. april besættes Danmark af tyske tropper. Den daglige vagtparade med Livgardens Musikkorps ophører. Vagten på Amalienborg aflægger den blå vagtuniform med bjørneskindshue og er iklædt feltuniform og stålhjelm.

I 1941 genoprettes regimentsmusikkorpsene ved 2., 3., 4. og 5. Regiment - hver på 16 musikere + en musikdirigent og en stabstambour. Stabstambouren var ellers forsvundet fra musikkorpsene omkr. 1870 - bortset fra Livgardens Musikkorps. Værnepligtige musikere kunne i øvrigt bringe antallet af musikere op på omkr. 20. Læs mere i artiklen om dansk militærmusik i perioden 1940-1945.

For hurtigt at få de genoprettede musikkorps funktionsdygtige, oprettedes Hærens Musikskole i 1941. Den havde til huse på Herluf Trollesgades Kaserne på hjørnet af Herluf Trollesgade og Holbergsgade. Bygningen husede oprindeligt 'Den Kongeling Mønt' og var senere postgirokontor, men stod fra 1940 ledig.

(Foto: GoogleMaps)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: Edgar Jerichau (2.), Karl Agermose Jørgensen (2.), ?, Jens Brøndum Petersen (2.), Niels Borup (2.), ?, ?, Karl Holger Hansen (2.), ?, Hans Oscar Nielsen (3.), Kaj Danvad (3.), Anker Rasmussen (3.), ?, Arne Marinus Christensen (2.), Vilhelm Eriksen (3.), ?, ?, Ejner Rasmussen (3.), Alfred Nielsen (3.) og Frode Pedersen (3.). Midterste siddende række fra venstre: K.A. Jørgensen (2.), Knud Sophus Skjerning (2.), Hans Ejler Skjerning (3.), Ejner Lützen Hansen (2.), Poul Sørensen (2.), Karl Alfred Sørensen (2.), Svend Otto Gydesen (3.), stabstambour P. Petersen (3.), stabstambour Sundvang (2.) og musikdirigent Hans W. Kofoed (2.). Forreste siddende række fra venstre: I.A. Wallin (5.), Frederik Friis (2.), ?, Poul A. Sørensen (2.) og ?.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Elever og lærere på Hærens Musikskole 1941. Tallet i () efter navnene refererer til regimentet, som musikerne skulle til.

Bagerste række fra venstre: ?, ?, ? ,?, ?, Karlo Nielsen (4.), ?, Erik Grønsved (4.), Poul Johannes Jacobsen (4.), ?, ?, A.O. Rasmussen (4.), Raymond Kamper (4.), Jensen (5.), Jens Clausen Johansen (4.), Tage Kristensen (5.), ?, ?, H. Sejer Hansen (5.), ?, Egon Henriksen (4.), H.W. Sørensen (4.), ?, F.K. Krüger Rasmussen (5.), Egon Uhrenfeldt Nielsen (5.), Svend Aage Schomburg (5.), ?, Frede Hansen (5.), P. Daugaard (5.), Børge Juul Christoffersen (5.), Bruno Rhode (5.) og Gervig Juul Christoffersen (5.). Midterste siddende række fra venstre: musikdirigent Aage V. Beyer (3.) kaptajn Henningsen, Livgarden, ?, musikdirigent Tage Juul Christoffersen (5), musikdirigent Carl Simonsen (4.), stabstambour Nymann (4.), stabstambour H.A. Koch (5.), stabstambour Leo Sevel, Livgarden (som er med for at instruere de nye stabstambourer ved regimentsmusikkorpsene - de var ikke musikere, men officianter), Aksel Sevaldt Sørensen (4.), Adler Juul Christoffersen (5.), Erik Andersen (5.) og H.M. Jensen (5.). Forreste siddende række fra venstre: Henning Larsen (5.), ?, L.P M. Rosenkvist (4.), Vagn Johansen (5.), Karl Knudsen (3.) og A. Løch Jensen (2.).

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

Som led i uddannelsen på Hærens Musikskole 1941 kørte musikkorpsene en rotation. Et musikkorps holdt musikprøve på skolen, et andet musikkorps havde undervisning i musikteori, det tredje musikkorps havde undervisning i andre emner - og det sidste musikkorps var på marchtræning i det vinterlukkede Tivoli. Her er det 5. Regiments Musikkorps der med stabstambour Kock og musikdirigent Tage Juul Christoffersen er på marchøvelse i Tivoli.

Musikerne er fra højre i 1. geled: Svend Aage Schomburg, P. Daugaard, værnepligtig Olsen og Tage Kristensen. 2. geled: Egon Uhrenfeld Nielsen, F.K. Krüger Rasmussen, Frede Hansen og H. Sejer Hansen. 3. geled: I.A. Wallin, Henning Larsen, Bruno Rohde og Adler Juul Christoffersen. 4. geled: Jensen, Vagn Johansen, værnepligtig og Børge Juul Christoffersen. 5. geled: Værnepligtig, værnepligtig og Erik Andersen.

(Foto: Tage Kristensen)

I april 1941 markeredes genindførelsen af den danske regimentsmusik med en fælles march gennem København til Fælledparken, hvor der blev holdt en stor fælleskoncert. Billedet her er fra prøven på fælleskoncerten. Musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Tage Kristensen)

April 1941 - de 4 genoprettede musikkorps på march mod Fælledparken fulgt af tusinder af begejstrede mennesker. Forrest går 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Kofoed på fløjen. Derefter 3. Regiments Musikkorps med Aage V. Beyer og længere tilbage skimtes 4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen. Bagerst marcherer 5. Regiments Musikkorps.

(Foto øverst: Jørgen V. Arnsted - nederst: Det Kgl. Bibliotek)

Fra den store fælleskoncert i Fælladparken. Her er det musikdirigent Tage Christoffersen på podiet.

(Foto: Friis: Militærmusikken)

Endnu et foto fra fælleskoncerten i april 1941- her med de fire musikdirigenter sat ind i billedet. Læg mærke til det enorme publikum. Fra venstre Hans W. Kofoed (2. Regiment), Carl Simonsen (4. Regiment), Tage Christoffersen (5. Regiment) og Aage V. Beyer (3. Regiment).

(Foto fra avisomtale)

2. Regiments Musikkorps genindtager Sønderborg i maj 1941.

(Foto: Friis: Militærmusikken)

Modtagelsen af 2. Regiments Musikkorps i Haderslev 1941 var ikke mindre hjertelig. På fløjen musikdirigent Hans W. Kofoed. Læg mærke til As-piccoloen. Det krævede sin mand, at spille på den.

(Foto: Egon Mårup)

2. Regiments Musikkorps modtages i Haderslev 1941.

(Foto øverst: Museum Sønderjylland - nederst: Nationalmuseets Billedsamling )

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg 1941. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Preben Nielsen)

2. Regiments Musikkorps på Alssundbroen 1941. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps på Danebod Højskole på Als 1941.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps på march i Haderslev 1941 med stabstambour Sundvang og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

2. Regiments Musikkorps spiller på Kegnæs 1941.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps på parade i Odense 1941. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

3. Regiments Musikkorps ankommer til Randers 1941. Musikdirigent Aage V. Beyer har fået blomster. Forrest stabstambour P. Petersen.

(Foto: Musikkorpset)

3. Regiments Musikkorps spiller i Silkeborg 1941. Musikdirigent Aage V. Beyer. dirigerer

(Foto. Danske Billeder)

4. Regiments Musikkorps bydes velkommen i Holbæk 1941. På fløjen musikdirigent Carl Simonsen og i spidsen stabstambour Nymann.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

4. Regiments Musikkorps bydes velkommen i Holbæk 1941. På fløjen musikdirigent Carl Simonsen og i spidsen stabstambour Nymann.

(Foto: Privateje)

5. Regiments Musikkorps velkomst i Vordingborg 1941. Musikdirigent Tage Christoffersen med blomster på fløjen. Forrest stabstambour H.A. Koch.

(Foto: Privateje (øverst) og Hærens Årsskrift 1966 (nederst))

5. Regiments Musikkorps modtages i Næstved 1941 af Gardehusarregimentets chef til hest. Stabstambour Kock og musikdirigent Tage Christoffersen aflægger honnør.

(Foto: Tage Kristensen)

Parade på Akseltorv i Næstved 1941. 5. Regiments Musikkorps dirigeres af Tage Christoffersen.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

Musiker på prøve Tage Christensen, 5. Regiments Musikkorps 1941. Læs Tage Kristensens erindringer her.

(Foto: Tage Kristensen)

Musiker på prøve Egon Uhrenfeldt Nielsen 1941.

(Foto: Tage Kristensen)

5. Regiments Musikkorps i Næstved 1941. Musikdirigent Tage Christoffersen dirigerer. På fløjen stabstambour Koch.

(Foto: Tage Kristensen)

I forbindelse med et privat arrangement i Næstved i 1941 var 11 musikere fra 5. regiments Musikkorps uniformerede i infanteriuniformer fra midten af 1800-tallet.

(Foto: Tage Kristensen)

Et af de genoprettede musikkorps holder koncert i 1941. Læg mærke til det store publikum. Kunne ligne 4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Folk & Værn)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps foran Rosenborg 1941 sammen med kronprins Frederik. Billedet er måske taget i forbindelse med dirigentskiftet, da både Th. Dyring og Georg Madsen er med.

Bagerste række fra venstre: Hans Just Rasmussen, Karl Veinreich, Helge Sørensen, Anton Højland, Emil Jensen, Palle Stockmarr, Louis Ellekjær, Henry Jensen, Jens Peder Pedersen, Villy Hansen (senere musikdirigent ved 3., 5. og 1. Regiment) og Marius Madsen. Midterste række fra venstre: Stabstambour Leo Sevel, Duris Rasmussen, Harry Jensen, Carl Bentzen, Carl Petersen (også kaldet ’den lange tone), Mogens Ishøj Petersen, Kai Køge Pedersen, Holger Pedersen, Poul Leerhøj, Søren Larsen Ellekær, Vilhelm Lauritzen (også kaldet ’Øre Laus’ eller ’Det Indiske Gravmæle’), Knud Andersen, Georg Tannis og Einar Flensborg. Forreste række fra venstre: Hans Søren Hansen, Carl Johan Andreasen, Frederik Barved, afgående musikdirigent Th. Dyring, Kronprins Frederik, tiltrædende musikdirigent Georg Madsen, Nikolaus Lytgens, Johannes Jansen, Knud Nielsen, Otto Madsen, Kai Nielsen (senere musikdirigent ved Livgarden) og Jørgen Jensen-Bloch.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Tambourer fra Livgarden på vej hjem til kasernen efter skydeøvelser på Amager 1941.

(Foto: Billed Bladet)

Livgarden med musikkorps. Efter 9. april 1940 ophørte vagtparaden, så Københavnerne benyttede enhver chance til at hylde musikkorpset og Livgarden, når de kom marcherende gennem byen på vej hjem fra øvelser. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Georg Madsen.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Livgarden med musikkorpset på vej mod Jægersprislejren 1941. Forrest stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Jægerspris Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på Københavns Rådehus 1941 i anledning af kongens fødselsdag. Musikdirigent Georg Madsen på podiet.

(Foto: Københavnerbilleder)

Livgarden paraderer for kong Christian X på Rosenborg Kaserne 1941. Stabstambour er Leo Sevel.

(Foto: Garderbladet)

2. Regiments Musikkorps 1942.

Bagerste række fra venstre: VP, VP, VP, VP, Niels Danielsen, VP. Næste række fra venstre: Edgar Jerichau, Karl Holger Hansen, Børge Lindgaard Hansen, Frederik Friis, Løch Jensen. Næste række fra venstre: Poul Sørensen (Piccolo-Poul), Karl Agermose Jørgensen (Karl Soldat), musikdirigent Hans W. Kofoed, stabstambour Sundvang, Jens Brøndum Pedersen, Sylvest. Forreste række siddende: Knud Skjerning, Karl Sørensen (Store-Søren) K.A. Jørgensen (Gammel-Jørgensen), Ejnar Lützen Hansen , Povl Sørensen (Lille-Søren), Niels Borup. Liggende foran: VP, VP. (VP = værnepligtig)

(Foto: Niels Hansen).

Kongerevy i Sønderjylland 1942 - anført af (formentlig) 2. Regiments Musikkorps.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps 1942 i feltuniform.

(Foto: Rigsarkivet)

Paraden på vej mod Dybbøl Banke den 18. april 1942 med stabstambour Sundvang og 2. Regiments Musikkorps i spidsen. Musikdirigent H. W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

2. Regiments Musikkorps den 11. november 1942 under DSK's Flagparade. Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere (DSK) var en forening, der blev grundlagt 11. november 1936 på våbenstilstandsdagen efter 1. Verdenskrig. Denne dag blev af medlemmerne, der alle havde gjort krigstjeneste, opfattet som en frihedsdag, hvor de slap ud af verdenskrigens rædsler. Oprettelsen af DSK var en reaktion på tyske soldaterforeninger, der var præget af nazismens fremmarch. På 'frihedsdagen' blev der hvert år holdt en flagparade i Sønderborg.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps spiller på Graasten Slot 1942.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg 1942. Stabstambour Sundvang forrest og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen

(Foto: Preben Nielsen)

3. Regiments Musikkorps, Randers 1942.

Forreste række fra venstre: E. Thomsen, Linnemann, E. Petersen, musikdirigent Aage V. Beyer, W. Eriksen, stabstambour P. Petersen, S.O. Gydesen Nielsen, H. E. Skjerning. Næste Række fra venstre: Lender Jensen, H.H.K. Danvad, V. Jensen, Karl Knudsen, H.O. Nielsen. Næste række fra venstre: F.B. Nielsen, A. Rasmussen, A. Christensen, A. Nielsen. Bagerste række fra venstre: Hartvigsen, Velling, Robert Svanesøe.

(Foto fra bogen 'Danske Dragoners Historie 1679-1979')

Musikdirigent Aage V. Beyer, 3. Regiments Musikkorps 1942.

(Foto: Odense Radioblad)

3. Regiments Musikkorps spiller i Randers 1942 dirigeret af Aage V. Beyer.

(Foto: Randers Lokalhistoriske Samling)

3. Regiments Musikkorps spiller i Randers 1942 dirigeret af Aage V. Beyer.

(Foto: Dragonbogen)

3. Regiments Musikkorps 1942 med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Hans Brodersen)

3. Regiments Musikkorps havde garnison i Randers hos 3. Dragonregiment. Musikdirigent Aage V. Beyer (her ridende på fløjen med løftet trompet) fik uddannet nogle af sine musikere til at kunne fungere som Dragonregimentets Trompeterkorps. Rytterpaukerne var tyske krigsbytte fra rytterslaget ved Aarhus i 1849. De blev indtil da opbevaret i Sct. Mortens Kirke.

(Foto: Jyske Dragonregiment)

Livgardens øvelseskompagni har været på øvelse udenfor København den 23. april 1942 - og hentes på Københavns Hovedbanegaard af musikkorpset. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Georg Madsen.

(Foto: Nationalmuseet)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Gentofte i 1942 under ledelse af musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: Nationalmuseets billedsamling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Gutenberghus i 1942 under ledelse af musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: privateje)

Tambourer fra Livgarden i øvelokalet under taget på Rosenborg Kaserne 1942.

(Foto: Billed Bladet)

I efteråret 1942 forlangte den tyske besættelsesmagt, at Jylland blev ryddet for danske styrker. Det betød bl.a., at 3. regiment med musikkorps blev forlagt til Nyborg, der således igen - for en kort periode - blev garnisonsby. Også 2. Regiment med musikkorps måtte flytte til Fyn og fik midlertidig garnison i Faaborg. Forflytningen varede fra november 1942 frem til 29. august 1943, hvor forsvaret blev afvæbnet og interneret. Læs meget mere om dette i artiklen Militærmusikken i Danmark 1940 - 1945.

2. Regiments Musikkorps spiller afskedskoncert i Sønderborg 1942 før forlægningen til Faaborg.

(Foto: Niels Hansen, Preben Nielsen og Museum Sønderjylland)

2. Regiment med musikkorpset forlader Sønderborg i november 1942 med kurs mod Faaborg.

(Foto: Niels Hansen)

En af 2. Regiments bataljoner fik garnison i Assens. Her ankommer bataljonen med 2. Regiments Musikkorps i spidsen. Musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen og stabstambour Sundvang foran musikkorpset.

(Foto: Assens Lokalhistoriske Arkiv)

2. Regiments Musikkorps og musikdirigent H. W. Kofoed på besøg i Odense 1942 og bydes velkommen med blomster.

(Foto: Odensebogen 1998)

2. Regiments Musikkorps på parade i Odense 1942. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps spiller i Fruen Bøge 1942.

(Foto: Niels Hansen)

3. Regiment ankommer til Nyborg i november 1942 og marcherer - med musikkorpset i spidsen - mod deres midlertidige kaserne på Hotel Nyborg Strand. Forrest stabstambour P. Petersen og på højre fløj af musikkorpset musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Nyborg Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps spiller foran officersmessen i Faaborg 1943.

(Foto: Jens Elmgreen) 

Under 2. Regiments forlægning til Fyn 1942-43 var regimentet spredt over flere lejre på Sydfyn. Her har lejren i Ringe fået besøg af regimentets musikkorps under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Leif B. Knudsen - Ringe Lokalhistoriske Arkiv)

2. Regiments Musikkorps musicerer i Svendborg 1943 under ledelse af musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Svendborg Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps på march i Faaborg 1943. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Faaborg 1943. Musikdirigent Hans W. Kofoed dirigerer.

(Foto: Niels Hansen)

2. Regiments Musikkorps spilleri Konservesgaarden i Faaborg 1943. Musikdirigent Hans W. Kofoed dirigerer.

(Foto: Faaborg Lokalhistoriske Arkiv)

Optoget ved Haarby Boldklubs jubilæum 1943 med 2. Regiments Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Odense)

2. Regiments Musikkorps på march i Odense 1943. Begejstringen var stor når den danske regimentsmusik trak op, så musikdirigent Kofoed har fået blomster.

(Foto fra bogen 'Fyn under 5 års krig')

3. Regiments Musikkorps på march i Odense i august 1943 - kort før interneringen den 29. august.

(Foto: Nationalmuseet)

3. Regiments Musikkorps giver koncert i Nyborg 1943. På podiet musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Nyborg Lokalarkiv)

3. Regiments Musikkorps på march med 7. Regiment, som havde midlertidig garnison i Kerteminde. Stabstambour P. Petersen forrest og musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen.

(Foto: Kerteminde Lokalarkiv)

3. Regiments Musikkorps spiller koncert i Odense, underledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Avisfoto)

De to midlertidigt fynske musikkorps - 2. Regiments Musikkorps fra Faaborg og 3. Regiments Musikkorps fra Nyborg - ved en fælleskoncert i Fyns Forum 1943 under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Niels Hansen)

5. Regiments Musikkorps 1943. Musikkorpset havde garnison på Gardehusarkasernen i Næstved og kaldte sig (uofficielt) 'Gardehusarregimentets Musikkorps'. Her er de i 9-mands besætning til hest og iført gardehusaruniformer.

(Foto fra 'Gardehusarkasernen 29. august 1943')

Musiker på prøve Knud Hovaldt, 5. Regiments Musikkorps 1943.

(Foto: Knud Hovaldt)

5. Regiments Musikkorps på march i Næstved 15. juni 1943. Skråt til venstre bag stabstambouren, senere Kgl. Kapelmusikus og solotrompetist, Knud Hovaldt

(Foto fra 'Gardehusarkasernen 29. august 1943')

Den 29. august 1943 ophører regeringens samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Forsvaret bliver - efter spredte kampe og sænkningen af flåden - afvæbnet og interneret. Dette gælder også musikkorpsene. Musikerne bliver dog relativt hurtigt løsladt og får lov til at rejse hjem. Men allerede i november 1943 får musiktilsynets chef - oberst Hans Hading Sonne - gennem krigsministeriet udvirket, at musikkorpsene i den udstrækning og omfang det er muligt, samledes igen som civile musikkorps. Læs mere i artiklen om Militærmusikken i Danmark 1940-45.

Besættelsesmagten brugte bl.a. Jægersprislejren til at internere den danske hær. Her underholder 4. Regiments Musikkorps under ledelse af musikdirigent Carl Simonsen de internerede soldater. 4. Regiments Musikkorps var interneret i Horserødlejren, men må have fået lov til at underholde i andre interneringslejre.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Aflønningen efter 29. august 43 var ikke stor, så man måtte tage de betalte spillejobs, der bød sig. Her er musikere fra 3. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer (på violin) fotograferet på Hotel Randers i 1944.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Borgmester Alfred hansens 25 års jubilæum i Holbæk 1944. Orkestret der spiller foran rådhuset er 4. Regiments Musikkorps i civil med musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Holbæk Stadsarkiv)

Om aftenen den 4. maj 1945 kommer budskabet om, at de tyske tropper i Danmark har kapituleret. Danmark er atter frit. Livgardens Musikkorps og de 4 regimentsmusikkorps er efter få dage atter uniformerede og funktionsdygtige.

Frihedskæmperparade i dansk provinsby med regimentsmusik foran.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Musikdirigent Hans W. Kofoed og 2. Regiments Musikkorps spiller på kasernen i Odense 1945.

(Foto: Niels Hansen)

Parade i Odense 1945 med 2. Regiments Musikkorps og musikdirigent Hans W. Kofoed konfererer med en officer.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

Mindehøjtidelighed i 1945 på Odense Kaserne. 2. Regiments Musikkorps ses nederst i billedet.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

2. Regiment på parade i Haderslev 1945. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Haderslev).

2. Regiment på parade i Haderslev 1945. Stabstambour Sundvang i spidsen og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Niels Hansen).

Foto fra samme marchtur i Haderslev 1945.

(Foto: Haderslev gamle billeder)

Frihedskæmperparade 2. Regiments Musikkorps i Aabenraa den 8. juni 1945.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps på march i Sønderborg 1945.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

2. Regiments Musikkorps ved et befrielsesarrangement på Skamlingsbanken 1945.

(Foto: Kolding Stadsarkiv)

Kongefamilien og 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed på Dybbøl Banke 11. juli 1945.

(Foto: Sønderborg Lokalarkiv)

Fredericia 6. juli 1945. Den store procession ankommer til Landsoldaten med 2. Regiments Musikkorps i spidsen.

(Foto: Niels Hansen)

Genindvielsen i 1945 af Soldaterhjemme 'Dannevirke' på Sdr. Boulevard i Odense der under besættelsen var beslaglagt af tyskerne. 2. Regiments Musikkorps fra Sønderborg med musikdirigent Hans W. Kofoed spiller ved genindvielsen.

(Foto: Odense Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps musikdirigent Hans W. Kofoed spiller på kasernen i Odense 1945.

(Foto: Fynske Billeder)

3. Regiments Musikkiorps med musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen marcherer ind i Silkeborg 1945.

(Foto: Danske Billeder)

3. Regiments Musikkorps ved Trompeter Kroghs 88 års fødselsdag den 3. juli 1945.

Trompeter Krogh er født i 1857 og kom i 1876 til 5. Dragonregiments Musikkorps i Randers. Krogh var kendt som en af landets fineste tubablæsere. Kroghs tuba blev skænket til Randers Museum. Han døde den 20. september 1945 - kun et par måneder efter dette foto blev taget.

Siddende fra venstre: Oberst Gundelach, Trompeter Krogh, ?. Stående fra venstre: ?, Musikdirigent Aage V. Beyer, Robert Svanesøe, Ejner Rasmussen, Karl Knudsen, værnepligtig, Anker Rasmussen, værnepligtig, værnepligtig, Arne Christensen, værnepligtig, Hans Oscar Nielsen, værnepligtig, Frode Petersen, Arne Nygaard-Pedersen, Svend Otto Gydesen Nielsen, Frode Beider Nielsen, Hans Ejler Skjerning, Kai Danvad og Gösta Åkerwall.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps med parade den 29. august 1945 på vej til mindehøjtidelighed og afsløring af en mindesten for de faldne fra 29. august 1943 ved den midlertidige 'kaserne', Hotel Nyborg Strand.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

3. Regiments Musikkorps ved genbegravelsen af frihedskæmper Aage Søndergaard i Silkeborg 1945.

(Foto fra bog)

3. Regiments Musikkorps spiller i Randers 1945. Musikdirigent Aage V. Beyer gør honnør. Som nr. 2 fra højre ses (i retstilling) Robert Svanesøe.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers) 

 

 

Parade i Randers den 12. juni 1945 med 3. Regiments Musikkorps da høren igen rykkede ind i sin garnison i Randers. Musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen. Det ser ud til, at musikkorpset ved den lejlighed har 'lånt' stabstambour Sundvang fra 2. Regiments Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers)

3. Regiments Musikkorps med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen på march i Viborg 1945.

(Foto: Kurt Børjesson Andersen)

3. Regiments Musikkorps spiller for Forsvarsbrødrene i Fredericia 1945. På højre fløj musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Niels Høj Rasmussen - Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

3. Regiments Musikkorps - dirigeret af musikdirigent Aage V. Beyer spiller i Skibsbylejren ved Hjørring 1945.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Hjørring)

3. Regiments Musikkorps giver koncert foran Aarhus Teater 1945 under ledelse af musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Lidokomplekset på Fredericiavej i Vejle blev opført i 1930'erne efter tydelig amerikansk forbillede med svømmehal, restaurant, café, lejligheder og klubværelser. Fra 1944-45 blev bygningen benyttet af tyskerne som kaserne, og fra 1945-56 blev bygningskomplekset brug som garnison for 7. Regiments (Fredericia) 10. Bataljon. Her er 3. Regiments Musikkorps med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen i 1945 på march gennem Vejle med Lido-garnisonen.

(Foto: Vejle Stadsarkiv)

3. Regiments Musikkorps i Viborg 1945. Musikdirigent Aage V. Beyer leder koncerten.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

Ved 4. Regiment fandtes i 1945 et 'aspirantmusikkorps', som også aflastede 4. Regiments Musikkorps ved de mange arrangementer omkring befrielsen.

(Foto: Martin Corfix)

Frihedskæmperparade i Høve i maj 1945. Forrest 4. Regiments Musikkorps. Forrest musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Odsherreds Lokalarkiv)

Frihedskæmperparade i Vig i 1945 med 4. Regiments Musikkorps. Forrest musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Odsherreds Lokalarkiv)

4. Regiments Musikkorps (Holbæk) med stabstambour E. Nymann i Roskilde 1945. På billedet ses også Gervig Christoffersen, Raymond Kamper, Erik Grønsved, H.W. Sørensen,  Jens Clausen Johansen, Oscar Christensen, Karlo Nielsen og Egon Henriksen. Man kan også skimte A.O. Rasmussen og Dyling.

(Foto: Jørgen Arnsted)

4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen og stabstambour E. Nymann i Roskilde 1945.

(Foto: Martin Corfix)

4. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen og stabstambour E. Nymann marcherer gennem Algade i Roskilde 1945.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

4. Regiments Musikkorps ankommer til kasernen i Roskilde 1945.

(Foto: Martin Corfix)

Parade i Roskilde i 1945 med 4. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Parade i Kalundborg i maj 1945 med 4. Regiments Musikkorps.

(Foto: Museum Vestsjælland)

Parade i Køge i 1945 med 4. Regiments Musikkorps.

(Foto: Køge Lokalarkiv)

4. Regiments Musikkorps spiller i 1945 ved Ballonhangaren ved Artillerivej på Amager.

Ballonhangaren er opført i 1917 til opbevaring af artilleriets observationsballoner. Udviklingen af militær teknologi gjorde dog bygningen uaktuel som ballonhangar og er senere blevet brugt til andre formål - senest som ridehal for politiet. Hangaren blev fredet i 2014 og er nu restaureret af Realdania.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

4. Regiments Musikkorps og 1. Regiments Soldaterforening marcherer ind i Kastellet 8. oktober 1945. Musikdirigent Carl Simonsen på fløjen og stabstambour E. Nymann i spidsen.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening og Det Kgl. Bibliotek)

Maleri fra indmarchen i Kastellet den 8. oktober 1945 med 4. Regiments Musikkorps og 1. Regiments Soldaterforening. Maleriet hænger i Kastellet.

(Foto: Mogens Gaardbo)

5. Regiments Musikkorps på march i Næstved 1945.

(Foto: Næstved Arkiverne)

5. Regiments Musikkorps ved politibetjent Kaj Søren Johansens begravelse maj 1945. Politibetjenten blev såret under et Gestapo-razzia og døde af sine kvæstelser i Vestre Fængsel. Han blev begravet i Ryvangen, men blev i maj 1945 genbegravet ved Kastrup Kirke ved Vordingborg.

(Foto: Vordingborg Stadsarkiv)

5. Regiments Musikkorps og musikdirigent Tage Juul Christoffersen spiller på Gardehusarkasernen i Næstved 1945.

(Foto: privateje)

5. Regiments Musikkorps og musikdirigent Tage Juul Christoffersen spiller på Gardehusarkasernen i Næstved 1945.

(Foto: privateje)

5. Regiments Musikkorps 1945 - formentlig i Næstved

(Foto: privateje)

5. Regiments Musikkorps med musikdirigent Tage Christoffersen 1945.

(Foto: Slagelse Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps og musikdirigent Tage Christoffersen spiller i Store Heddinge 1945.

(Foto: Stevns Lokalarkiv)5. Regiments Musikkorps klar til march i Store Heddinge 1945. På billederne ses musikdirigent Tage Christoffersen og stabstambour H.A. Kock.

(Foto: Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

I 1945 kom Isted-Løven hjem fra Berlin og blev opstillet i København ved Tøjhusmuseet. Livgardens Musikkorps i feltuniformer og med stålhjelme medvirkede ved genafsløringen af Bissens berømte monument.

(Foto fra film)

Livgardens Musikkorps under en frihedskæmperparade i maj 1945. Stabstambour Leo Sevel foran musikkorpset. På fløjen musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: Nationaluseets Billedsamling)

Vagtparaden passerer Illum - måske den 10. juni 1945, hvor Livgarden igen overtager vagten på Amalienborg fra politiet. Byen er i hvert fald 'festklædt', men det er ikke kongelig fødselsdag, da Livgarden ikke er i rød galla. Musikdirigent Georg Madsen på fløjen og stabstambour er Leo Sevel leder paraden.

Da hæren blev afvæbnet den 29. august 1943, overtog tyskerne vagten på de kongelige slotte, men den 6. oktober tillod besættelsesmagten, at dansk politi overtog vagten på Sorgenfri Slot og Amalienborg. Da dansk politi blev arresteret den 19. september 1944 og sendt i koncentrationslejr, tillod tyskerne, at politivagten på Amalienborg kunne fortsætte. Ca. 240 politibetjente undgik på den måde, at blive deporteret til Tyskland.

Den 10. juni 1945 - godt en måned efter befrielsen - var Den Kongelige Livgarde igen klar til at overtage vagten.

(Postkort)

Den festlige vagtparade 10. juni 1945, hvor Livgarden igen overtager vagten på Amalienborg fra politiet. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Georg Madsen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden 10. juni 1945. Livgarden overtager igen vagten på Amalienborg. Forrest stabstambour Leo Sevel og på fløjen musikdirigent Georg Madsen. Også politivagten medbragte musikkorps - Københavns Politiorkester, som på højre fløj har deres dirigent, Kai Nielsen. Han er på det tidspunkt musiker i Livgardens Musikkorps, men fra 1947 musikdirigent. Se film fra denne helt specielle vagtafløsning her.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseets billedssamling)

Stabstambour Leo Sevel under vagtparaden den 10. juni 1945.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Vagtparaden på kongens fødselsdag i 1945. Stabstambour Leo Sevel i spidsen og musikdirigernt Georg A. Madsen på fløjen.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

Vagtparaden på kongens fødselsdag i 1945. Stabstambour Leo Sevel i spidsen og musikdirigernt Georg A. Madsen på fløjen.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgarde i rød galla i 1945. Musikdirigenten er Georg A. Madsen.

Musikerne er fra venstre: Erik Andersen, Einar Flensborg, Villy Hansen Otto Philip Madsen, Carl Andreasen, Frode Holdgaard, Just Rasmussen, Emil Jensen og formentlig Eigil Arne Ernst.

Disse fotos er formentlig de første farvepostkort af Livgardens Musikkorps (bortset fra de håndkolorerede).

(Postkort)

Livgardens Musikkorps i spidsen for vagtparaden 1945. Stabstambour den dag er Carl Andreasen. Musikdirigent Georg Madsen på fløjen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer forrest 1946 - byfest i Løgstør.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn)

3. Regiments Musikkorps i spidsen for sørgeprocessionen 6. juli 1946 i Fredericia.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

3. Regiments Musikkorps spiller i Hobro 1946.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps spiller i Viborg 1946.

(Foto: Viborg lokalhistorisk arkiv)

I foråret 1946 rømmede den russiske besættelsesstyrke Bornholm, og danske soldater ankom til øen med færgen 'Prins Christian'. Sammen med dem kom 4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen. Ved ankomsten stod musikkorpset og spillede i stævnen. Efterfølgende var der parade gennem Rønne - læg mærke til de sønderbombede huse i baggrunden. Der blev også spillet koncert på Almegaards Kaserne.

(Foto: Bornholm Museum, Bornholms Historiske Samfund og Nationalmuseet)

Musiker Gervig Christoffersen, 4. Regiments Musikkorps, i 1946 under paraden i Rønne, hvor danske styrker igen overtog forsvaret af øen efter den russiske besættelse.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

4. Regiments Musikkorps på Torvet i Rønne 1946.

(Foto: Skaarup: 'Med Klingende Spil')

4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen 1946 ved 1. Regiments Soldaterjubilæum. Stabstambour E. Nymann foran musikkorpset.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps på Jægerspris Slot 1946 med stabstambour E. Nymann og musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Jægerspris Lokalarkiv)

4. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen på march i Hillerød i 1946.

(Foto: Dansk Musikertidende)

5. Regiments Musikkorps på march i Næstved 1946. Musikdirigent Tage Christoffersen på fløjen og stabstambour H.A. Koch i spidsen.

(Foto: privateje)

2. Regiments Musikkorps på march i 1946. Stabstambour Sundvang forrest og musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Slesvigske Musikkorps)

Musiker i Livgarden, Jørgen Valdemar Jensen Block, 1946. Jørgen Block var den sidste tubaist i Livgarden, der spillede på helikon. Førstemanden i instrumentfirmaet I.K.Gottfried, John Petersen, har fortalt, at når Jørgen Bloch kom ned i forretningen skulle man stå ret og vise ham størst mulig respekt.

(Foto: Jørgen Arnsted)

Den Kongelige Livgarde med musikkorps fuldt feltmæssigt på march i Jægerspris 1946.

(Foto: Jægerspris Lokalarkiv)

Livgardens Musikkorps giver koncert i 'Muslingeskallen' i Tivoli. 'Muslingeskallen' var 'Plænen' i Tivoli fra 1941 til 1949 - tegnet af Poul Henningsen. Det angives, at billedet skulle være fra 1943. Men så vidt vides, var de blå uniformer ikke i brug under besættelsen. Det er mere sandsynligt fra 1945/46.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps dirigeres af kronprins Frederik i 1946 under en koncert for gardere. Kornettisten der vender ansigtet mod kameraet er musikkorpsets senere musikdirigent Kai Nielsen.

(Foto: Livgardens historiske samling)

Vagtparaden på Kultorvet 1946.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg 1946. Stabstambour Leo Sevel foran musikkorpset.

(Foto. Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg på kongens fødselsdag 1946. Stabstambour Leo Sevel leder paraden. Nytiltrådt musikdirigent Kai Nielsen dirigerer koncerten.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Kai Nielsen passerer Det Kgl. Teater 1947.

(Foto: Musikkorpset)

Den 26. januar 1946 forulykkede en Douglas DC-3 fra KLM i Kastrup Lufthavn. Alle ombord omkom - bl.a. den svenske kronprins Gustav Adolf og sangerinden Gerda Neumann. Her er Livgardens Musikkorps i spidsen for sørgetoget, der bragte kronprinsens båre fra den Svenske Kirke til Langelinje.

På det nederste foto står det svenske panseskib "Oscar ll" ud af havnen med prinsens kiste, mens Livgarden spiller Stenhammers "Sverige".

(Foto fra samtidig ugerevy på film samt ukendt)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller ved en statsmodtagelse på Hovedbanegaarden 1947.

(Foto: Billed­Bladet)

Vagtafløsning ved det nye residenspalæ i dagene efter Kong Christian Xs død 1947.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps med musikdirigent Kai Nielsen og stabstambour Leo Sevel ved Kong Christian X's bisættelse 1947.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel marcherer ud fra Rosenborg Kaserne 1947.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i rød galla med stabstambour Leo Sevel 1947.

(Postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Vejle Stadion i august 1947.

(Foto: Vejle Stadsarkiv)

I 1947 blev de døde danske fra kz-lejrene bragt hjem i kister. 2. Regiments Musikkorps var med i paraden, der modtog lastbilerne - øverst i Krusaa og nederst på Kasernen i Sønderborg.

(Foto: Nationalmuseets Billedsamling)

3. Regiments Musikkorps i Randers omkr. 1947 med musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

3. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer forrest 1947 - byfest i Løgstør.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn)

Nogle af musikerne under en pause i Løgstør. Med Kasketten Robert Svanesøe, med cornetten Anker Rasmussen og bag stortrommen H. Alex Hansen.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps 1947 og musikdirigent Aage V. Beyer spiller til dansk-finsk landskamp på Aarhus Stadion 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps i Aulum 1947. Forrest musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Sønderhald Lokalhistoriske Arkiv)

3. Regiments Musikkorps på Dragonkasernen 1947.

(Foto: Hans Laursen)

Flaget går på halv på Dragonkasernen i Randers ved budskabet om Kong Christian Xs død 1947. 3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps på trappen til rådhuset i Aarhus 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikere fra 3. Regiments Musikkorps i gamle borgervæbningsuniformer 1947. Byvåbenet i chakoten kan ligne Hobros, så det kan være i anledning af byjubilæum i Hobro.

(Foto: H. Alex Hansen)

En festlig lejlighed i Randers med parade og afsluttende med stor tappenstreg. 3. Regiments Musikkorps deltager i paraden med musikdirigent Aage V. Beyer og stabstambour P. Petersen. Under tappenstregen er det vicemusikdirigent Jens Brøndum på fløjen.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikere fra 3. Regiments Musikkorps til hest som Jyske Dragonregiments Trompeterkorps 1947. Yderst til venstre i første geled er det musikdirigent Aage V. Beyer og ved siden af ham Karl Knudsen. Midt i næste geled H. Alex Hansen.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller i Aarhus 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller på Skoleskibet Danmark i Frederikshavn i 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller koncert foran Randers gamle rådhus i 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer spiller på Dragonkasernen i Randers til et soldaterjubilæum i 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

I 1947 kunne 16. Bataljon i Odense fejre 200 års jubilæum. 3. Regiments Musikkorps medvirkede med koncerter, parader og afsluttende med stor tappenstreg. Her blev bl.a. musikkorpsets 'bravournummer', den svenske fanfaremarch 'Carolus Rex' spillet med gjaldende fanfaretrompeter - på billedet ses Robert Svanesøe og H. Alex Hansen.

(Foto: H. Alex Hansen)

Engang imellem optrådte 3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer i civil. Her i 1947 til et vælgermøde i Aarhus. Det civile antræk skyldes muligvis, at det var til et politisk møde.

(Foto: H. Alex Hansen)

Satbstambour, officiant P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer på kasernen i Randers 1947.

(Foto: H. Alex Hansen)

Musikdirigent Tage Christoffersen dirigerer en koncert med 5. Regiments Musikkorps på Gardehusarkasernen i Næstved 1947.

(Foto: Ken Jøregnsens samling)

Musikdirigent Tage Christoffersen ved siden af 5. Regiments Musikkorps i optoget under Børnehjælpsdagen i Næstved 1947.

(Foto: Næstved Arkiverne)

5. Regiments Musikkorps på vej ind i Kastellet med 1. Regiments Soldaterforening 1947. På fløjen musikdirigent Tage Christoffersen. Stabstambour er H.A.Kock.

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

Søværnets Tommekorps i 1947 i Kong Christian Xs bisættelsesprocession. Formentlig det første foto af trommekorpset, som kun var samlet ved særlige lejligheder.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

I 1948 bringes nogle amerikanske soldater, der er faldet i Danmark under 2. Verdenskrig, fra Kapellet på Assistens Kirkegaard i Odense med tog til en amerikansk krigskirkegård i Belgien. Kisterne føres i sørgemarch gennem Odense til banegaarden med 2. Regiments Musikkorps i spidsen.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

2, Regiments Musikkorps holder kaffepause - 1948.

Fra venstre: Holger Hansen, Karl Agermose, K.A.Sørensen, Svend Petersen, Niels Borup, Knud S. Skjerning, Poul A. Sørensen og Ejner Lützen Hansen.

(Foto: Niels Hansen)

2, Regiments Musikkorps holder kaffepause - 1948.

Fra venstre: Musikdirigent Hans W. Kofoed, Jens Brøndum, Edgar Jerichau, A. Løch Jensen, Niels Danielsen, Børge Hansen, Knud Andersen og Povl Sørensen. I forgrunden anes Karl Agermose og Holger Hansen.

(Foto: Niels Hansen)

3. Regiments Musikkorps på en kold vinterdag i 1948 i Odense.

(Foto. H. Alex Hansen)

I 1948 udarbejdede musikdirigent Aage V. Beyer et et reglement for 5. Dragonregiments (Jyske Dragonregiments) Trompeterkorps, der bestod af musikere fra 3. Regiments Musikkorps. Reglementet er maskinskrevet og forsynes med originalfotos sat ind for at vide den korrekte brug af signaltrompeten og paukerne. Billederne her er fra reglementet, hvor det er musiker Anker Rasmussen, der demonbstrerer brugen af signaltrompeten og musiker Svend Otto Gydesen Nielsen viser brugen af paukerne - begge dele både til fods og til hest. På første foto ses musikdirigent Aage V. Beyer ridende på fløjen. På paukehesten Svend Otto Gydesen Nielsen.

(Foto: Aage V. Beyer)

5. Maj 1948 - 3 års dagen for befrielsen - højtideligholdes i Randers med en march gennem bye ud til frihedsmonumentet på Skovbakken. Musikdirigent Aage V. Beyer har givet stabstambouren fri, og fører selv musikkorpset..

(Foto. H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps på Odense Kaserne 1948 ved afsløringen af en mindeplade. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer.

(Foto: Fynske Billeder)

3. Regiments Musikkorps med musikdirigent Aage V. Beyer på podiet spiller i Vejle i 1948.

(Foto: Vejle Lokalhistoriske Arkiv)

3. Regiments Musikkorps på march under en forældredag på Dragonkasernen i Randers i 1947. Musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen. Formentlig under indtryk af de britiske musikkorps farvestrålende uniformer, prøver de danske musikkorps nu at 'pifte' de lidt kedelige uniformer op. Her har musikkorpset fået hvide gamacher og bælte - og stabstambour P. Petersen har fået hvide motorcykelhandsker.

(Foto: Hans Brodersen og H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps spiller - formentlig i Randers - i 1948.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller koncert foran det gamle rådhus i Randers - 1948.

(Foto: H. Alex Hansen)

Ind imellem kom 3. Regiments Musikkorps til København. Her er musikkorpset i 1948 på march gennem byen med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer på fløjen.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps 6. juli 1948 i Fredericia med stabstambour P. Petersen og musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

I 1947 blev dansk styrke sendt til Tyskland som besættelsestropper. 'Den Danske Brigade i Tyskland' fik garnison i Oldenburg og Jever. De danske regimentsmusikkorps besøgte på skift de danske styrker. Her er 3. Regiments Musikkorps i Jever i 1948.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps spiller koncert på Dragonkasernen i Randers i 1948. Vicemusikdirigent Jens Brøndum dirigerer.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps med vicemusikdirigent Jens Brøndum. De hvide bælter og gamacher er nu suppleret med hvide hjælme.

(Foto: H. Alex Hansen)

Jyske Dragonregiments Trompeterkorps - musikere fra 3. Regiments Musikkorps - rider gennem Randers 1948. De gamle rytterpauker betjenes af Svend Otto Gydesen Nielsen. Musikdirigent Aage V. Beyer rider yderst til venstre i forreste geled.

(Foto: H. Alex Hansen)

3. Regiments Musikkorps og musikdirigent Aage V. Beyer spiller koncert i Ringe under vintermanøvrerne i 1948.

(Foto: H. Alex Hansen)

4. Regiments Musikkorps 1948. Midt i forreste række musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

c

4. Regiments Musikkorps spiller i kasernegården i Roskilde 1948.

(Foto: Martin Corfix)

Musikdirigent Tage Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps 1948.

(Foto: Folk og Værn)

5. Regiments Musikkorps 1948. Musikdirigent Tage Juul Christoffersen.

(Foto: Folk og Værn)

5. Regiments Musikkorps på march i Vordingborg 1948.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1948.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel og i Københavns Idrætspark omkr. 1948. Det bemærkelsesværdige ved dette foto er, at det formentlig er det første foto, hvor der er tromboner med i musikkorpset. Det betød samtidig at klarinetterne ikke mere marcherede i første geled, men at to tubaer og tre trækbasuner dannede første geled under march.

(Foto: Københavns Museum)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel 1948.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den ene side af Livgardens Musikkorps 1948. Korporalen yderst er Ejnar Rasmussen.

(Postkort)

Vagtparaden omkr. 1948 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Kai Nielsen.

(Postkort)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Villy Hansen. I 1950 blev Villy Hansen udnævnt til musikdirigent ved 3. Regiments Musikkorps i Randers - i 1951 ved 5. Regiments Musikkorps i Vordingborg og fra 1961 og frem til nedlæggelsen i 1973 var han musikdirigent ved Danske Livregiments Musikkorps i Høvelte.

(Foto: Vor tids danske musikere)

Søværnet havde siden 1932 været uden musik, men med én fast ansat musiker til at uddanne trommeslagere og hornblæsere. Indtil 1965 var det den tidligere musikdirigent fra før 1932, Knud V. Bentzen, der havde beholdt både sin ansættelse og sin rang. Ved særlige lejligheder samlede han centralt (på Holmen eller Bådsmandsstrædes Kaserne) de bedst egnede i et 'Søværnets Trommekorps' for at afhjælpe savnet af Marinens Musikkorps. Her er trommekorpset (musikdelingen) fotograferet i 1948. Musikdirigent Knud Bentzen ses til venstre i billedet.

(Foto fra 'Musik i Søværnet i 500 år)

Søværnets Trommekorps (musikdelingen) 1948.

(Foto: Anne Marie Madsen)

Det Danske Kommando i Tyskland foran Gottorp Slot i Slesvig 1945. Regimentsmærkerne vider, at styrken kommer fra Dronningens Livregiment. Dette regimnt havde ikke et musikkorps, så der må være tale om et værnepligtigt 'uofficielt' musikkorps af værnepligtige, hvilket klarinettisten også indikerer.

(Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

2 Regiments Musikkorps, Sønderborg, 1949. Midt i forreste række musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Niels Hansen)

I 1949 blev omkomne allierede krigsflyvere mindet på Assistens Kirkegaard i Odense. 2 Regiments Musikkorps medvirkede.

(Foto: Odense Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker ved 3. Regiments Musikkorps, Axel Bøgeskov 1949. Han kom senere til 1. Regiments Musikkorps. Bøgeskov var meget historisk interesseret og er forfatter til artiklen 'Fodfolkmusikkorpsene i Danmark'.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Randers)

Endnu et foto af musikere fra 3. Regiments Musikkorps som Dragontrompeterkorps i 1949. Musikdirigent Aage V. Beyer med løftet trompet og Svend Otto Gydesen Nielsen på paukehesten.

(Foto. Dragonmuseet)

3. Regiments Musikkorps, Randers 1949. Den svenske march 'Carolus Rex' spilles med pauker og husartrompeter. Nr. 2 trompeter fra venstre er Robert Svanesøe. Musikdirigent Aage V. Beyer dirigerer.

(Foto: Dansk Musikertidende)

I 1949 red musikerne fra 3. Regiments Musikkorps for sidste gang som 'Jyske Dragonregiments Trompeterkorps' foran dragonerne gennem Randers. På paukehesten Svend Otto Gydesen Nielsen. De gamle rytterpauker var krigsbytte fra dragonslaget ved Aarhus 1849.

(Foto. H. Alex Hansen)

4. Regiments Musikkorps Holbæk 1949 med musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Dansk Musiker Tidende)

4. Regiments Musikkorps i Kastellet 1949 ved 1. Regiments Soldaterjubilæum. På fløjen musikdirigent Carl Simonsen og forrest stabstambour E. Nymann..

(Foto: 1. Regiments Soldaterforening)

4. Regiments Musikkorps Holbæk 1949 med musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Dansk Musiker Tidende)

5. Regiments Musikkorps i Næstved 1949.

(Foto: Folk og Værn)

Jubilarstævne på Gardehusarkasernen i Næstved 1949 med 5. Regiments Musikkorps.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

5. Regiments Musikkorps, Næstved med musikdirigent Tage Juul Christoffersen 1949.

(Foto: Folk og Værn)

5. Regiments Musikkorps spiller i St. Heddinge i 1949 under ledelse af musikdirigent Tage Juul Christoffersen.

(Foto: Stevns Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps, Næstved 1949.

Stående fra venstre: H. Veeser Rasmussen, Ernst Nielsen, Henning Larsen, ?, I.A. Wallin, P. Daugaard, F.K. Krüger Rasmussen og Tuck Juul Christoffersen. Siddende fra venstre:
René Juul Christoffersen, Morten Mortensen, Oluf P.Larsen, musikdirigent Tage Juul Christoffersen, Niels Hensrik, Svend Aage Schomburg, Bruno Rohde og H.Sejer Hansen. Siddende foran: 4 værnepligtige.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Fredericia den 6. juli 1949 - 100. års dagen for slaget ved Fredericia. Den Kongelige Livgardes Musikkorps i feltuniform med 'engelske' stålhjelme.

(Foto: Fredericia Minder 1965)

Vagtparaden 1949. Bag stabstambour Leo Sevel skimtes musikdirigent Kai Nielsen.

(Postkort)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Kai Nielsen på Amalienborg 1949.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg 1949.

Musikerne fra højre er: Ejner Rasmussen, Emil Jensen, Henry Jensen, Frode Holdgaard, Just Rasmussen, Otto Madsen, ??, Carl Andreasen, Villy Hansen, Dan Glæsel (begge senere musikdirigenter), Einar Flensborg og Georg Tannis.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden på Amalienborg 1949.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hjemmeværnet knyttede allerede ved sin oprettelse i 1949 en række amatørorkestre til sig og uniformerede dem som hjemmeværnsmusikkorps.

Fortsæt til fotos fra perioden 1950 til 1959