Fotos fra 1930-1939:

3. Dragonregiments Musikkorps spiller foran rådhuset i Tønder 1930.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Tønder)

2. Regiments Musikkorps og musikdirigent Hans W. Kofoed spiller i Haderslev 1930.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Musikere fra 5. Regiments Musikkorps under en militærøvelse 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

6. Regiments Musikkorps giver koncert i Assens 1930.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Assens)

7. Regiments Musikkorps og musikdirigent Carl Simonsen giver koncert på Ryes Plads i Fredericia 1930.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps med musikdirigent Carl Simonsen 6. juli 1930 i Fredericia.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

7. Regiments Musikkorps Fredericia omkr. 1930 - musikdirigent Carl Simonsen.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps Fredericia omkr. 1930 med musikdirigent Carl Simonsen (lys kappe) på fløjen. Formentlig et soldaterjubilæum.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Koncert i Palægaarden, Roskilde 1930 med 8. Regiments Musikkorps med musikdirigent Ejner K. Arnved.

(Foto: Martin Corfix)

Fra samme koncert med 8. Regiments Musikkorps. Musikdirigent Arnved aflægger honnør.

(Foto: Martin Corfix)

Musikere fra 8. Regiments Musikkorps i kasernegaarden i Roskilde 1930.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps klar til at tage bussen på vej til manøvre 1930.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps under hvil i grøftekanten under manøvre 1930.

(Foto: Martin Corfix)

Under manøvrerne 1930 får 8. Regiments Musikkorps besøg af fruer og kærester i kantonnementet.

(Foto: Martin Corfix)

Musikere fra 8. Regiments Musikkorps under manøvre 1930.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps Roskilde 1930.

Siddende i første række fra venstre: Ove E. Nielsen, O.H. Nielsen, Ove H. Ovesen, musikdirigent Ejner K. Arnved, E. Dyling, P. Steenslev. Anden række fra venstre: Henning Nielsen, Johs. E. Billesbølle, O. Willumsen, A.O. Rasmussen, D.S. Rasmussen. Tredje række fra venstre: N.H. Jensen, Georg Nielsen, A.J. Christensen, P.L. Pedersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

9. Regiments Musikkorps 1930. Midt i forreste række, musikdirigent Peder Vilhelm Christensen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg ca. 1930.

(Foto: Viborg Lokalarkiv)

9. Regiments Musikkorps på Skovbakken i Randers ca. 1930.

(Foto: Aalborg Lokalarkiv)

Musikdirigent Peder Vilhelm Christensen, 9. Regiments Musikkorps 1930.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps 1930 i lejren ved Borris med musikdirigent Peder Vilhelm Christensen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Parade - måske i Horsens - ca. 1930. Nogle af musikere kan være fra et af regimentsmusikkorpsene. Musikerne i mørke uniformer kan være fra et lokalt skyttekorps, hvorfra fanekommandoet også kan være. Musikerne bærer samme uniform som fanebæreren i fanekommandoet.

(Foto: Byarkivet Horsens)

Militært musikkorps i spidsen for tropperne ved en Kongerevy i nærheden af Skælskør 1930.

(Foto: Skælskør Lokalarkiv)

Militært musikkorps i spidsen for ringrideroptoget i Ølgod 1930.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Ølgod)

Musiker i Marinens Musikkorps Hans Peter Nielsen 1930.

(Foto: Keld Nielsen)

Krydseren Hejmdals musikkorps omkr. 1930.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Gardehusarregimentets Musikkorps i København omkr. 1930.

(Foto fra bogen 'Levende Billeder')

Vagtparaden omkr. 1930 i fugleperspektiv.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Sevel ved en vagtafløsning 1930.

(Foto fra ugerevy)

Livgardens Musikkorps og hornblæsere under en 'fægtningsskydning' ved Frederiksværk 1930.

(Foto: Garderbladet)

Livgarden med musikkorps til parade 1930 - formentlig i forbindelse med skydeøvelser i Frederiksværk -med musikdirigent Th. Dyring (med opsmøgede bukser) og stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

Kong Christian X hilser på Livgarden 1930. Musikkorpset på plads på fløjen.

(Postkort)

Livgardemusikere i Frederiksværk 1930.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Livgardemusikere i Frederiksværk 1930.

Forrest på bænken til venstre musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel. Læg mærke til hjælme og instrumenter i baggrunden.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Musikdirigent Th. Dyring i Frederiksværk 1930.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Vagtparaden omkr. 1930 med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

Nyansat musiker i Marinens Musikkorps Hans Oscar Nielsen. Han blev i 1932 afskediget, da hele den danske militærmusik uden for Livgarden blev nedlagt, men genansat i 1941 da 3. Regiments Musikkorps blev genoprettet. Hans Oscar Nielsen kom senere til Livgardens Musikkorps.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps med værnepligtige musikere på artilleriskibet 'Niels Juel' 1931. Billedet er fra et privar fotoalbun med teksten 'kongeturen til Island'.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Panserskibet Niels Iuels musikkorps på togt i Middelhavet 1931.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps 1931.

Fra venstre: E. Hartvig, H. Hansen, Sejer Hansen, G. Lorentsen, Knud V. Bentzen (musikdirigent), C. Petersen, B. Ildved, A. Nielsen, Hans Peter Nielsen, P. Olsen, F. Larsen, V. Jørgensen.

(Foto: Keld Nielsen)

Marinens Musikkorps på Langelinie 1931. I en årrække spillede musikkorpset koncert hver torsdag i vinterhalvåret ved ved Ivar Huitfeldt Mindesmærket. Yderst på fløjen musikdirigent Knud Bentzen. Dette er formentlig det sidste foto af Marinens Musikkorps før nedlæggelsen i 1932.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

I 1931 blev musikdirigent Georg A. Madsen dirigent for 1. Regiments Musikkorps med garnison i Kastellet i København. Han kom fra 6. Regiments Musikkorps i Odense.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

2. Regiments Musikkorps ca. 1931 i spidsen for parade.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed i lejren ved Borris 1931.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps - formentlig på Sønderborg Kaserne 1931.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps og musikdirigent Hans W. Kofoed musicerer i Haderslev 1931. Man må håbe, at musikerne ikke træder et skridt tilbage.

(Postkort)

2. Regiments Musikkorps i Borrislejren 1931.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Kongerevy på Brahetrolleborg 1931. 2. Regiments Musikkorps ses på fløjen.

(Foto: Haderslev Lokalarkiv))

3. Dragonregiments Musikkorps og musikdirigent J. Ribel spiller i Tønder 1931.

(Postkort)

Rytterparade i Tønder 1931. På fløjen 3. Dragonregiments Musikkorps.

(Foto: Tønder Lokalarkiv)

6. Regiments Musikkorps, Odense 1931. Musikdirigent Peder Vilhelm Christensen i midten.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

7. Regiments Musikkorpspå march med regimentet i Fredericia 1931.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps til parade på Axeltorv i Fredericia omkr. 1931.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Musiker ved 8. Regiments Musikkorps Johannes Billesbølle i Melbylejren 1931.

(Foto: Martin Corfix)

9. Regiments Musikkorps i Borris-lejren 1931 med musikdirigent Peder Vilhelm Christensen (før forflyttelsen til 6. Regiment i Odense).

(Foto: Ken Jørgensens samling)

9. Regiments Musikkorps foran regimentet på øvelse 1931.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

9. Regiments Musikkorps i Borris-lejren 1931.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

9. Regiments Musikkorps med nytiltrådt musikdirigent Aage V. Beyer foran generalkommandoen i Viborg 1931.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps i lejren ved Borris 1931 med musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1931 med musikdirigent Aage V. Beyer.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Tappenstreg i Viborg omkr. 1931. Midt i mylderet anes 9. Regiments Musikkorps.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Orla Fjeldhoff 1931 - udnævnt til musikdirigent ved Gardehusarregimentets Musikkorps.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Gardehusarregimentets Musikkorps 1931.

Fra venstre: Musikdirigent Orla Fjeldhoff, E. Larsen, O. Pedersen, C.L. Jensen, F.S. Andersen og G. Dahl.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Musikere fra Gardehusarregimentet i felten 1931.

Fra venstre: Musikdirigent Orla Fjeldhoff, O. Pedersen, C.L. Jensen og G. Dahl.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Musikere fra Gardehusarregimentet i felten 1931.

Fra venstre: E. Larsen, musikdirigent Orla Fjeldhoff og G. Dahl.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Musikere fra Gardehusarregimentet i felten 1931.

Fra venstre: Musikdirigent Orla Fjeldhoff, G. Dahl og O. Pedersen.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Musikere ved Den Kongelige Livgarde 1931.

Til venstre Emil Jensen og til højre Søren Ellekjær.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

Livgardens Musikere 1931.

Øverste række fra venstre: Jens Juhl Sørensen, Arthur Petersen, H. Jensen, Johs. Jansen. Nederste række fra venstre: Palle Stockmarr, Henry Jensen, Hans Just Rasmussen, Kaj Køge Petersen.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Livgardens Musikere 1931.

Øverste række fra venstre: Jens P. Pedersen, Nikolaus Lytgens, Knud Arne Andersen, Carl Bentzen. Nederste række fra venstre: Emil Jensen, Kai Verner Nielsen, Otto Madsen, Holger Pedersen.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Livgardens Musikere 1931.

Øverste række fra venstre: Emil Poulsen, Einar Flensborg, Carl Andreasen, Alexander Petersen. Nederste række fra venstre: Albert Lindegaard, Holger Christensen, Jørgen Jensen-Block, Frederik Barved.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Livgardens Musikere 1931.

Øverste række fra venstre: Carl Olaf Nielsen, Vilhelm Lauritzen, Hans S. Hansen, Anton Højland. Nederste række fra venstre: Knud Poul Nielsen, Søren Ellekær, Marius A. Madsen, Louis Ellekær.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Livgardens Musikere 1931.

Poul B. Leerhøj, Karl Veinrich og musikdirigent Theodor Dyring.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1931.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Livgardens Musikkorps spiller til flaghejsning i Jægersprislejren 1931.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel på Amalienborg 1931.

(Postkort)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps København 1932.

Fra venstre: H. Tejmer, C. Kruse Jensen, Lauritz Thostrup, C. Chr. Petersen, musikdirigent Rasmus G. Jensen, P. Chr. Petersen, Kelof Nilsson, G. Tannis, N.B. Nielsen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

1. Feltartilleriregiments Musikkorps København 1932.

Fra venstre: Musikdirigent Rasmus G. Jensen, G. Tannis, N. B. Nielsen, L. Thostrup, C.K. Jensen, P. Chr. Petersen, Kelof Nilsson, C. Chr. Petersen, H. Tejmer.

(Foto: Rigsarkivet)

Soldaterjubilæum i Kastellet med 1. Regiments Musikkorps 1932.

(Foto: Niels Elsborg)

1. Regiments Musikkorps København 1932.

Siddende i første række fra venstre: Ingv. Jepsen, Th. Rasmussen, musikdirigent Georg A. Madsen, H. Nielsen, A. Højager. Anden række fra venstre: Fr. Petersen, A. Kjærgaard, M. Poulsen, C. Meyer, V. Gaaser. Bagerste række fra venstre: C. Pihl, A. Degn, N. Lund, E. Petersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

10. Regiments Musikkorps Aalborg 1932.

Siddende fra venstre: P. Blichfeldt Granby, S. Pedersen, C. Jensen, musikdirigent Harald F. Jensen, C.V. Münster, E. J. Sørensen. Stående fra venstre: K.J. Carlsen, R.B. Jensen, G.F.L.A. Hansen, N.P. Rasmussen, Chr. Henriksen, N.P. Petersen, A.W. Nielsen, F.L. Jaworski, H.W. Thomsen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

2. Regiments Musikkorps hviler ud på Dybbøldagen 1932. Yderst til venstre musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Mogens Gaardbo)

2. Regiments Musikkorps Sønderborg 1932.

Øverst fra venstre: K.A. Sørensen, K. Bramsted, G.S. Jensen, H. Johansen, H.C. Hansen, K. Skerning, musikdirigent Hans W. Kofoed, K. B. Nielsen, O. Jakobsen, P. Sørensen, P. Thorsen, M.L.W. Pedersen, H. Clausen, P. Rosted.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

3. Dragonregiments Musikkorps til hest under en parade på kasernen i Tønder 1932.

(Foto ukendt)

3. Dragonregiments Musikkorps Tønder 1932.

Siddende fra venstre: M.W. Rasmussen, musikdirigent Jørgen Ribel, S.M. Sørensen. Stående fra venstre: C.B. Jacobsen, V.P. Hansen, N.H. Larsen, V. Rasmussen, K.A. Jørgensen, A. Rasmussen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

3. Dragonregiments Musikkorps spiller afskedskoncert i Tønder før nedlæggelsen i 1932.

(Foto: Tønder Lokalarkiv)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps og musikdirigent Bendt K. Bendtsen, Holbæk 1932. Læg mærke til træpladerne som musikerne står på - formentlig for ikke at fryse om fødderne.

(Foto: Erik F. Andersen)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps Holbæk 1932.

Forreste række fra venstre: Villy Jørgensen, Schierbech-Hansen, musikdirigent B. K. Bendtsen, V. Samuelsen, Axel Hansen. Anden række fra venstre: Kaj Andersen, I.P. Andreasen, Carlo Nielsen, Henry Jensen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

3. Feltartilleriregiments Musikkorps Aarhus 1932.

Fra venstre: J. Aagaard Nielsen, P. Sørensen, H. Merrild, A.N. Jensen, musikdirigent Ejnar Knudsen, C.M.S. Carlsen, J.C. Petersen, A.V. Hansen, E.L. Hansen.

Om 3. Feltartilleriregiments Musikkorps skriver majorerne J. Simonsen og J.L. Pedersen i bogen 'Det første skud': "3. september 1929 drog 7. artilleriafdeling som den første af landets artilleriafdelinger til det nye skydeterræn ved Oksbøl. 3. Feltartilleriregiments musikkorps blev stillet til rådighed for 7. artilleriafdeling under udlægningen. Det gjorde sig straks kendt i området ved at afholde koncerter mandag, onsdag og fredag på torvet i Oksbøl, tirsdag og torsdag ved Billum kro, daglig fra kl. 17.30-18.30 ved afdelingschefens kvarter og endelig ved fredag aften at udføre retræten med fuld musik på torvet i Oksbøl."

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musikdirigent Ejnar Knudsen, 3. Feltartilleriregiments Musikkorps, under en koncert foran Aarhus Teater 1932.

Berlingske Tidende skriver den 5. august 1941: "Einar Knudsen, Ingerslevs Plads 2, i Morgen 60 Aar. Født i København paa Gardehusarkasernen paa Toldbodvej, hvor Faderen var Regimentsskriver. I 1904 med i Husarernes Musikkorps som Trompeter, 1911 Stabstrompeter ved 3. Dragonregiment, hvor han var i 12 Aar tilsidst som Musikdirigent. Gik 1923 som Musikdirigent over til 3. Feltartilleriregiment, hvor han var indtil 1932, da Militærmusikken blev nedlagt. Knudsen spiller nu Valdhorn under Thomas Jensen - om Sommeren ved Harmoniorkestret i Glassalen i Tivoli."

(Foto fra bogen 'Musikerliv i 100 år - Aarhus Orkesterforening)

5. Dragonregiments Musikkorps Randers 1932. Fra venstre:

M. Thygesen, Harry Hansen, Hans Fulling, musikdirigent Julius Sønderby, J. Jensen, K. Rasmussen, L.O. Hansen, F. Petersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

5. Dragonregiments Musikkorps spiller på kasernen i Randers 1932 under ledelse af musikdirigent Julius Sønderby.

(Foto: Hans Fulling)

Musikdirigent ved 5. Regiments Musikkorps Tage Juul Christoffersen ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Verner Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Børge Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Adler Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Gervig Juul Christoffersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Christian Andreasen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Haakon Toftehøj, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Hans Peter Christian Irvall, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Viggo Pedersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Edwin Frølich, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Axel Petersen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Niels Andreasen Therkildsen, 5. Regiments Musikkorps ca. 1930.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps Vordingborg 1930.

Øverst fra venstre: Adler Juul Christoffersen, Niels Andreasen Therkildsen, Viggo Pedersen, Verner Juul Christoffersen, Arne Juul Christoffersen, Axel Petersen, musikdirigent Tage Juul Christoffersen, Bruno Rohde, Gervig Juul Christoffersen, Edwin Frølich, Børge Juul Christoffersen, Hans Ingvall, Haakon Toftehøj, Chr. Andreasen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

6. Regiments Musikkorps Odense 1932.

Første række fra venstre: A. Poulsen, K. Eriksen, C. Jensen, musikdirigent Peder V. Christensen, O. Jensen, L. Hansen, C. Petersen. Anden række fra venstre: Sv. Nielsen, V. Petersen, J. Jensen, A. Sørensen, O. Christensen, O. Andersen, K. Larsen, M. Hansen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

7. Regiments Musikkorps Fredericia - her fotograferet i Borrislejren 1932. I midten musikdirigent Carl Simonsen.

Musikerne fra venstre: O. Leth, A. Møller, M. Kaas Ibsen, C. Christiansen, Martin Rosenkvist, M. Hundahl, S. Nielsen, E. Mejlgaard, C. Lerner, B.M. Hansen, A. Petersen, K.F.H. Münster, K. Jørgensen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

8. Regiments Musikkorps i kasernegaarden Roskilde 1932 - kort før nedlæggelsen. Musikdirigent Ejner K. Arnved i midten.

(Foto: privateje)

9. Regiments Musikkorps Viborg 1932.

Siddende på gulvet fra venstre: H.C.L. Hansen. G.P. Elmkjær. Anden række fra venstre: H.E. Skjerning, E. Ryming, musikdirigent Aage V. Beyer, L.S. Madsen, C.N. Kjær. Stående fra venstre: O.J. Henriksen, K. Knudsen, K.A. Jensen, N. Poulsen, L.P. Bach, E. Andersen, K.E. Madsen, H.R. Petersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg 1932.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

Gardehusarregimentets Musikkorps spiller på kasernen på Østerbro 1932.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Gardehusarregimentets Musikkorps 1932.

Fra venstre: F.S. Andersen, O. Pedersen, C L. Jensen, musikdirigent Orla Fjeldhoff, E. Larsen, G. Dahl, S. Andersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Vagtparaden afmarcherer 1932 med Musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Garderbladet & Det Kgl. Bibliotek)

Kronprins Frederik dirigerer Livgardens Musikkorps på Sorgenfri Slot i 1932.

(Foto fra bogen 'Kong Frederik IX og musikken')

Den Kgl. Livgardes Musikkorps passerer Langebro 1932 med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Vagtparaden passerer Rundetårn 1932.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps i Asserbo-Lejren 1932.

(Postkort)

I 1932 bliver al militærmusik udenfor Livgarden nedlagt og 174 musikere mister deres arbejde. Militærmusikken i Danmark blev overladt til Den Kongelige Livgardes Musikkorps og nogle få frivillige korps.

Kongens Livjægerkorps Musikkorps spiller koncert i 1932..

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden i rød galla på Amalienborg 1933. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen og stabstambour Leo Sevel i spidsen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps spiller foran Aarhus Teater 1933.

(Foto: Danske Billeder)

Nyansat musiker i Den Kongelige Livgardes Musikkorps i 1933, Hans Fulling.

Fulling kom - efter et år som klaverstemmer - fra 5. Dragonregiments Musikkorps i Randers, der var blevet nedlagt i 1932. Fulling blev senere janitchar i Det Kgl. Kapel og i en lang årrække musikalsk leder af Livgardens Tambourkorps.

(Foto: Karsten Sevels fotosamling)

I Tivoli ændrede man i 1933 og nogle år frem harmoniorkestret til et 'militærorkester' i blå dragonuniformer. Orkestret blev dirigeret af 'musikdirigent' Jean Dupont. Det har sikkert været inspireret af, at den 'rigtige' militærmusik var nedlagt året før. Her spiller Tivolis Militærorkester på tribunen i Glassalen.

(Foto fra bogen om Tivoli)

Københavns Amts Skyttekorps med musikkorpset i spidsen under indmarch på Jægersborg Kaserne 1934. Musikdirigenten på fløjen er Peder Vilhelm Christensen fra det nedlagte 6. Regiments Musikkorps.

(Foto: Niels Elsborg)

To af Livgardens musikere i en militærlejr i 1934. Til venstre er det Hans Fulling. Musikeren til højre er Otto Madsen.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kgl. Livgardes Musikkorps 1934. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen. Stabstambour er Carl Andreasen.

(Foto: Garderbladet)

Vagtparaden svinger ind på Østergade. Ca. 1934.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg 1934 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps 1934.

Øverst fra venstre: Musikdirigent Th. Dyring, Emil Jensen, Alexander Petersen, Johannes Jansen, Vilhelm Lauritzen, Søren Ellekjær, Marius Madsen, Carl Andreasen, Søren Hansen, Anton F.R. Højland, Carl Nielsen, Poul Leerhøj, Carl Veinrich?, Frederik Barved, Carl Bentzen. Nederst fra venstre: Arthur Pedersen?, Kai Nielsen, Aksel Andreasen, Just Rasmussen, Kirstein Kristensen, Otto Madsen, Hans Fulling, Køge Pedersen, Knud Nielsen, Palle Stockmarr, Louis Ellekjær, Henry Jensen, Holger Pedersen, Jørgen Block og stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Et meget morsomt billede fra Aabenraa 1934, der ved første øjekast forestiller musikere fra Livgarden. Et nærmere studium afslører imidlertid så mange mærkværdigheder ved uniformerne, bjørneskindshuerne og den 'hjemmebyggede' tambourstav, at det helt sikkert ikke drejer sig om Livgardens Musikkorps. Ser man lidt nærmere på ansigterne, så genkendes - stående som nr. 4 fra venstre - Hans W. Kofoed, indtil to år tidligere musikdirigent ved 2. Regiments Musikkorps. Gamle militærmusikere der har set billedet, genkender musikeren yderst til højre som Knud Sophus Skjerning, nr. 4 fra højre kunne være H. Johansen, siddende til venstre, O. Jakobsen og bag stortrommen Chr. Jørgensen Duus - alle fra det nedlagte 2. Regiments Musikkorps. I nederste venstre hjørne står der 'Rundskue, Aabenraa 1934', så det er formentlig et til lejligheden sammensat og uniformeret 'Rundskue-orkester', hvilket også baggrunden - noget tivoliagtigt - tyder på.

(Foto: Postkort fra Foto-Christensen, Aabenraa)

En rekonstruktion af Gardehusarregimentets Musikkorps fra filmen 'Min kone er husar' fra 1935. Læg mærke til ryttertrompeterne på ryggen. 'Musikdirigenten' er den fra radioen kendte Teddy Petersen. En af basunisterne er efter sigende den senere musikdirigent ved Danske Livregiments Musikkorps, Villy Hansen.

(Foto fra filmen)

Arbejdsløse militærmusikere marcherer i protest ind i Kastellet 1935. Musikdirigent Rasmus G. Jensen (tidl. 1. Feltartilleriregiments Musikkorps) ses i forgrunden.

(Foto: Dansk Musikerforbund København i 125 år)

Tambourer fra Livgarden øver på fælleden (formentlig Amager Fælles) omkr. 1935.

(Foto: Københavnerbilleder)

To tambourer fra Livgarden i Rigensgade på vej til vagtparade 1935. Livgardens Musikkorps havde i 30'erne og 40'erne sine musiklokaler på kasernen i Rigensgade. Det betød transport af de store instrumenter, når der skulle være vagtparade og koncerter.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Livgardens Musikkorps med musikdirigent Th. Dyring på podiet ved Lillebæltsbroens indvielse 1935.

(Foto: Middelfart By-Arkiv)

Livgardens Musikkorps spiller i Rebild Bakker den 4. juli 1935 under ledelse af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Alborg Stadsarkiv)

Livgardens Musikkorps spiller i Rebild Bakker den 4. juli 1935 under ledelse af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Alborg Stadsarkiv)

Vagtparade 1935 med stabstambour Leo Sevel.

(Foto: Københavnerbilleder)

Vagtparaden omkr. 1935 med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Leo Sevel.

(Postkort)

Vagtparaden på kongens fødselsdag 1935 passerer Kgs. Nytorv.

(Foto: Folk & Værn)

Vagtparaden i rød galla omkr. 1935 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps - træblæserne 1935.

(Screenshot fra ugerevy))

Vagtparaden 1935 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Folk & Værn)

Livgardens Musikkorps i snevejr ved vagtafløsningen juleaftensdag 1935 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på fløjen.

(Foto fra bogen 'En Konge og et Folk)

Livgardens Musikkorps med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på fløjen - 1935.

(Foto: Københavns Museum)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1936.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1936.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1936. Koncerten dirigeres af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek))

Livgardens Musikkorps på Amalienborg en vinterdag 1936. Koncerten dirigeres af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek))

Livgardens Musikkorps 1936 i Sønderborg 18. april ved markeringen af slaget ved Dybbøl.

(Foto: Forsvarets Digitale Fotoarkiv)

Lidt militærmusik var der dog tilbage udenfor Livgarden. Her Kongens Livjægerkorps (frivillige) Musikkorps 1936. Musikdirigenten er Knud Lindhard som til daglig var musikdirektør ved Paladsteatret og forfatter til bogen 'Klingende Spil' om militærmusikken.

(Foto fra bogen 'Klingende Spil')

Med nedlæggelsen af alle de danske militære musikkorps (bortset fra Livgardens) opstod der et stort savn ved parader og soldaterjubilæer. Heldigvis holdt nogle af musikkorpsene sig 'i live' som civile hornorkestre. Her er det 1. Regiments soldaterforenings jubilæumsparade i Kastellet 1936, hvor musikken leveres af 'Rasmus Jensens Musikkorps'. Rasmus Jensen var indtil 1932 musikdirigent for 1. Fæstningsartilleriregiments Musikkorps. Mange af musikerne hans 'Rasmus Jensens Musikkorps' er formentlig hans tidligere artillerimusikere. Også uniformerne ser ud til at være de gamle artilleriuniformer, men med de militære mærker pillet af. Musikdirigent Rasmus Jensen ses yderst til venstre i forreste række. Også en ensom klarinet har sneget sig med i musikkorpset.

(Foto: Niels Elsborg)

Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps fotograferet i 1937 kort før de frivillige korps blev nedlagt. Musikdirigenten Peder Vilhelm Christensen - tidl. 6. Regiments Musikkorps - på fløjen.

(Foto: Rigsarkivet)

Vagtparaden i Købmagergade 1937.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med Stabstambour Leo Sevel passerer kolonnaden på Amalienborg 1937.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på Amalienborg 1937.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller ved amerikabådens afgang 1937.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden forlader kasernen i 1937.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Et værnepligtigt musikkorps/orkester på Dragør Fort 1938.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Musiker i Livgarden, Georg Tannis. Han var fra 1919 og til musikkorpsets nedlæggelse i 1932 musiker i 1. Feltartilleriregiments Musikkorps. I 1936 konkurrerede han sig ind i Livgardens Musikkorps.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller på trappen til Aarhus Teater 1938. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto: Aarhus Stadsarkiv)

Livgardens Musikkorps i felten 1938.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden på kongens fødselsdag 1938.

(Foto: Friis - ' Militærmusikken')

Livgardens Musikkorps 1936 i Næstved ved indvielsen af kanalen mellem Karrebæksminde og Næstved den 21. maj 1938.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Næstved)

Livgardens Musikkorps 1936 i Næstved ved indvielsen af kanalen mellem Karrebæksminde og Næstved den 21. maj 1938. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto fra film)

Livgardens Musikkorps spiller i Tølløse 1938.

(Foto: Holbækarkiverne)

Til den kongelige indvielse af Vilssundbroen i 1939 uniformerede man for en dag nogle af de i 1932 afskedigede militærmusikere fra 9. Regiments Musikkorps, som så skulle spille for de høje gæster.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Krydseren 'Niels Juel' skulle have været til New York i august 1939 i forbindelse med verdensudatillingen - men turen blev p.g.a. krigen aflyst. Musikdirigent ved Marinens Musikkorps indtil nedlæggelsen i 1932, Knud Bentzen, havde fået samlet så mange værnepligtige trommeslagere og hornblæsere der også kunne spille et 'rigtigt' instrument, at han lod dem danne et skibsorkester – ’Niels Juels Swingband’ - der formentlig skulle have spillet i New York.

På midterste foto fra Holmen spiller et musikkorps af værnepligtige og befalingsmænd. Det kan være 'Niels Juel Swingband', der øver.

'Niels Juel Swingband' kunne også levere traditionel militærmusik, som det ses på nederste foto. Der fandtes formentlig kun én Sousaphon i Danmark på det tidspunkt. Den blev bygget til Marinens Musikkorps (se den på fotoet fra 1932). Det kunne tyde på, at det værnepligtige musikkorps står med instrumenterne (og noder) fra det nedlagte Marinens Musikkorps. Læs mere i artiklen om militærmusikken i marinen.

(Øverste og nederste foto: Forsvarets Biblioteks Fotosamling - 2 midterste fotos: Allan Mylius Thomsen)

Livgardens Musikkorps 1939 i feltmæssig uniform på vej gennem Frederikssund til skarpskydningsøvelser ved Frederiksværk.

(Foto: Garderbladet)

Livgardens Musikkorps hold i september 1939 nogle koncerter i Hørsholm og Usserød. Her spiller de ved Amsterdam Kro under ledelse af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Hørsholm Egnsmuseum)

Vagtparaden omkr. 1939 med musikdirigent Th. Dyring på fløjen. Paraden anføres vicestabstambouren, Carl Andreasen.

(Postkort)

Fortsæt til fotos fra perioden 1940 til 1949