Fotos fra 1920 til 1929:

1. Feltartilleriregiments Musikkorps 1920.

Fra venstre: Stabstrompeter Mads Merrild, L.T.L. Thostrup, Rasmus G. Jensen (senere musikdirigent), C.C. Petersen, P.K. Petersen, N.B. Nielsen, G.A. Christensen, A.T. Rasmussen og G. Tannis.

(Foto: Rigsarkivet)

2. Feltartilleriregiment på march i Holbæk omkr. 1920 med musikkorpset i spidsen.

(Postkort)

Ca. 1920. 1. Regiments Musikkorps svinger ud fra Sølvgades Kaserne med vagtparaden til Kastellet. På fløjen stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Postkort)

Stabshornblæser (dirigent) ved 2. Regiments Musikkorps i Helsingør, Peter Reindahl.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

I 1920 indviedes på Vestre Kirkegaard et monument for engelske soldater, faldne under 1. Verdenskrig. 3. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Peter Andersen ses ved siden af taleren.

(Foto: Københavns Bymuseum)

De meget små regimentsmusikkorps voldte problemer ved genforeningen i 1920. Sønderjylland havde været 'forvænt' med store og velspillende tyske musikkorps. Og selv om man gerne byttede dem ud med de danske, så var de danske dog meget små. Man valgte så at sende regimentsmusikkorpsene afsted til sønderjylland 2 og 2, så de dels kunne optræde samlet med omkr. 20 mand - men de kunne også optræde selvstændigt og på den måde dække et større område og flere af de sønderjyske byer. Tønder blev garnison for 'rytterstyrken', der havde to beredne musikkorps til rådighed - enten fra dragonregimenterne eller fra artilleriregimenterne.

1. og 2. Regiments Musikkorps ved mindestenen i skanse II på Dybbøl Banke for ”de heltemodige forsvarere af Skanse II 1864”, september 1920. Nr. 8 fra venstre er stabshornblæser ved 1. Regiment, Chr. Ehlers.

(Postkort)

1. og 2. Feltartilleriregimenters samlede Musikkorps - 'Rigsdagens Musikkorps' - på vej til Sønderjylland i anledning af genforeningen 1920.

Bagerste række fra venstre: Chr. Bentsen, Rasmus Jensen, Johs. Christensen, M. Scherbech Hansen og H.C.M.C. Hansen.

Midterste række fra venstre: Chr. Hansen, Justesen, Anton Larsen, Martin Schou, Chr. Pedersen, C. Carlsen, Zinkel, Petersen og Hansen.

Forreste række fra venstre: Chr. Pedersen, Taastrup, Jæger, Mads Merrild (stabstrompeter), Rasmus Rytter og Georg Christensen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Kong Christian X rider over grænsen til det genvundne Sønderjylland 1920. Lige før porten til højre står 7. Regiments Musikkorps og musikløjtnant Ludvig Makwarth..

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

3. og 4. Regimenters samlede musikkorps i Assens i 1920 på vej til 'Olfert Fischer' der skal sejle dem til Sønderborg til den store genforeningsparade.

(Foto: Assens Lokalarkiv)

Sønderjysk Kommando ankommer til Sønderborg 1920. Paraden ledsages musikalsk af 3. og 4. Regimenters samlede musikkorps samt Marinens Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek og Sønderborg Lokalarkiv)

3. og 4. Regiments samlede musikkorps i spidsen for 'Det Sønderjyske Kommando' i Sønderborg 1920.

(Foto fra bogen 'En Konge og et Folk')

3. og 4. Regiments samlede musikkorps under paraden gennem Sønderborg 1920.

(Foto: Gitte Uldal)

3. og 4. Regiments samlede Musikkorps spiller i Sønderborg 1920.

(Foto: Steffen Riis)

3. og 4. Regiments samlede Musikkorps i Sønderborg 1920.

(Foto: Steffen Riis)

3. og 4. Regiments samlede Musikkorps i Sønderborg 1920. Stabshornblæser Jens Chr. Norup dirigerer.

(Foto: Steffen Riis)

Piger med bøgegrene modtager 3. og 4. Regiments Musikkorps og Sønderjysk Kommando under en udflugt til forlystelsesetablissementet Katrinelund den 16. maj 1920. Forrest stabshornblæser Jens Chr. Norup.

Oberst Carl Moltke skriver i ”Tiende Februar”: ”... ad den støvede solhede vej gik det festlige optog, til man gennem en æresløvgang, dannet af to rækker af unge piger i hvide kjoler med råde bånd og med oprakte bøgegrene i hænderne, nåede ind i den forårsfriske skov ved traktørstedet Katrinelund”.

Norups barnebarn, Vibeke Krarup, fortæller, at Norup faktisk var den første, der krydsede den gamle grænse i 1920.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

3. og 4. Regiments samlede Musikkorps spiller ved Ragebøl Kro 1920. Stabshornblæser Jens Chr. Norup dirigerer.

(Foto: Sønderborg Lokalarkiv)

Genforeningsfest i Sønderborg. 3. og 4. Regiments samlede Musikkorps fører an i optoget.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

5. maj 1920 - Sønderjysk Kommando med chefen, oberst Carl Moltke til hest opstillet på Slotsbakken i Sønderborg. 3. og 4. Regiments Musikkorps på fløjen.

(Foto: Martin Corfix)

Kompagnier af Sønderjysk Kommandos 1. Bataljon fra Sønderborg på todages tur til Kegnæs i maj 1920. Sønderjysk Kommandos store Musikkorps fra Sønderborg sammensat af 3. og 4. Regiments Musikkorps fra Sølvgades Kaserne i København underholder ved kaffebordet.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Parade i Sønderjylland 1920 med musikkorps i spidsen (måske 3. eller 4. Regiments).

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

De danske styrker med 6. Regiments Musikkorps i Assens den 5. maj 1920 på vej til dampfærgen 'Marie'.

(Foto: Assens Lokalarkiv)

De danske styrker med 6. Regiments Musikkorps ankommer til Aabenraa den 5. maj 1920 med dampfærgen 'Marie'.

(Foto: Museum Sønderjylland)

De danske styrker i Haderslev den 5. maj 1920 med 6. Regiments Musikkorps fra Odense på fløjen.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Sønderjysk Kommandos 2. Bataljons 3. Kompagni rykker ind i Aabenraa den 5. maj 1920 med 6. Regiments Musikkorps i spidsen. Man er lige ankommet fra Haderslev, hvor man nogle timer før har ført Sønderjysk Kommandos 2. Bataillons 2. Kompagni gennem byen til Haderslev Kaserne.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Sønderjysk Kommandos 2. Bataljons 3. Kompagni rykker ind i Aabenraa 1920 med 6. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Hegeland i spidsen.

(Foto: Steffen Riis)

Sønderjysk Kommandos 2. Bataljons 3. Kompagni rykker ind i Aabenraa 1920 med 6. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Hegeland i spidsen.

(Foto: Steffen Riis)

6. Regiments Musikkorps giver koncert i Aabenraa 1920.

(Foto: Steffen Riis)

6. Regiments Musikkorps med musikløjtnant Hegeland giver koncert på Sønderborg Kaserne 1920.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Sportsfest på Sønderborg Kaserne 1920 til musikalsk ledsagelse af 6. (og måske 5.) Regiments Musikkorps med musikløjtnant Hegeland.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

6. Juli fest i Fredericia 1920. Processionen marcherer ind på pladsen ved Landsoldaten. Kan være 6. Regiments Musikkorps.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Musikkorps på parade i Haderslev 1920.

(Foto: Haderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Et af infanterimusikkorpsene spiller i Nordborg 1920.

(Foto: Peder Madsen. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

3. og 5. Dragonregiments Musikkorps passerer Bredebro på vej til Tønder den 7. maj 1920.

(Postkort)

3. og 5. Dragonregiments Musikkorps på vej til Tønder den 7. maj 1920.

(Foto: Thorvald Larsen)

Rytterstyrken på vej mod Tønder med 3. og 5. Dragonregiments Musikkorps i spidsen 1920.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Rytterstyrken på ankommer til Tønder med 3. og 5. Dragonregiments Musikkorps 1920.

(Foto: Museum Sønderjylland, Jyske Dragonregiment og Aksel Gejl)

Dragonerne på parade i Tønder 1920 med 3. og 5. Dragonregiments Musikkorps forrest.

(Foto: Museum Sønderjylland)

3. og 5. Dragonregiments Musikkorps marcherer ind i Seminariets Gaard i Tønder 1920 efter at have givet koncert i anlægget.

(Foto: Aage Petersen)

Parade på Torvet i Tønder 1920. 3. og 5. Dragonregiments Musikkorps nederst til højre.

(Foto: Tønder Lokalarkiv)

10. Regiments Musikkorps og 5. Dragonregiments Musikkorps samlet spiller i Aabenraa 1920. Yderst til venstre stabshornblæser Peter Valsø og ved siden af ham stabstrompeter Julius Sønderby. De har formentlig skiftedes til at dirigere koncerten.

(Postkort)

Parade i Næstved 1920 i anledning af genforeningen. 4. Dragonregiments Musikkorps til hest ses nederst i billedet.

(Foto: Næstved - Før og Nu)

4. Dragonregiments Musikkorps ca. 1920 i Næstved. Stabstrompeter Bendt K. Bendtsen foran monumentet.

(Foto: Næstved Arkiverne)

4. Dragonregiments Musikkorps ca. 1920 i Næstved.

(Foto: Gamle fotos fra Næstved)

4. Dragonregiments Musikkorps omkr. 1920 .

(Postkort)

4. Dragonregiments parade på torvet i Næstved med musikkorpset i midten 1920.

(Postkort)

Gardehusarregimentet på parade med musikkorpset på fløjen - omkr. 1920.

(Postkort)

Dirigent ved 6. Regiments Musikkorps fra 1907 til 1922, stabshornblæser H. Hegeland. Billedet er formentlig fra omkr. 1920.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

7. Regiments Musikkorps Slagelse giver koncert i Skælskør omkr. 1920 under ledelse af stabshornblæser Ludvig Makwarth.

(Postkort)

8. Regiments Musikkorps klar til at modtage kongen på Gammelting i Haderslev den 10. juli 1920.

1. række fra venstre: stabshornblæser Carl Schwartz, Johannes Billesbølle, Ove Ovesen, værnepligtig, Thomas Jensen. 2. række fra venstre: Lorentzen, værnepligtig, Ove Ernst Nielsen, værnepligtig, Honoré.

(Foto: Haderslev Lokalarkiv)

Livgarden afventer Kong Christian Xs ankomst til Sønderborg den 11. juli 1920. 8. Regiments Musikkorps. Langs Livgarden kommer 8. Regiments Musikkorps marcherende med en deling.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1920.Siddende fra venstre: Kjær, Jensen, overhornblæser Thorvald Flemming, stabshornblæser Rudolph Tetschner, Nørgaard og Poulsen. Bagerste række: kan ikke identificeres bortset fra nr. 3 fra venstre, som er hornblæser Bak. Resten kan have været værnepligtige. Læg mærke til hunden yderst til venstre.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. og 10. Regiments Musikkorps på march i Aabenraa 1920. Stabshornblæser Rudolph Tetschner i spidsen.

(Postkort)

Ca. 1920. Vagtparaden marcherer ind i Kastellet

(Foto: Martin Corfix)

Vagtparade 1920 med stabshornblæser Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Koloreret postkort)

Vagtparaden omkr. 1920 med stabshornblæser Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Maleri af Paul Fischer)

Livgardens Musikkorps spiller ved Børnehjælpsdagen omkr. 1920. Dirigenten er stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparade 1920 med stabshornblæser Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Genforeningshøjtideligheden i København den 9. juli 1920. Livgardens æreskompagni med musikkorps ankommer til Frue Kirke.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps på Dybbøl Banke den 11. juli 1920 med stabshornblæser Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps på Dybbøl Banke den 11. juli 1920 med stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Postkort)

Livgarden med musikkorps og med stabstambour Lauritz Løvgreen i Sønderborg og på Dybbøl Banke den 11. juli 1920.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1920.

(Foto: Peder Madsen. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Olfert Fischers musikkorps 1920.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps i Sønderborg 1920.

(Foto: Preben Nielsen)

Marinens Musikkorps på vej til Dybbøl Banke 1920.

(Foto: Museum Sønderjylland)

Marinens Musikkorps på Dybbøl Banke 1920. Overhornblæser Sophus Kofoed på højre fløj; Kronprins Frederik fører fanen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Sønderjysk Kommandos rytterstyrke på parade i Tønder 1921. I forgrunden stabstrompeter Hjalmar Kofoed og 2. Feltartilleriregiments Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Tønder)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps spiller på Artillerikasernen (Langelandsgades Kaserne) i Aarhus i 1921. Stabstrompeter Ejnar Knudsen dirigerer.

Musikkorpset består af dels det halve af 3. Dragonregiments Musikkorps og det halve af 3. Feltartilleriregiments Musikkorps. Den anden halvdel af begge musikkorps er på udkommando ved rytterstyrken i Tønder som 3. Dragonregimentrs Musikkorps. Se information om dette mærkelige arrangement fremme ved 1923, da ordningen gøres permanent.

(Postkort)

Parade omkr. 1921 i lejren ved Borris. Musikkorpset opstillet på højre fløj

(Postkort)

Et af de militære musikkorps spiller i Bramming omkr. 1921.

(Foto: Arkiv.dk)

1. Regiments Musikkorps marcherer ud fra kasernen i Sølvgade 1921.

(Foto: Martin Corfix)

1. Regiments Musikkorps - forstærket med værnepligtige og reservehornblæsere - 1921. Billedet stammer fra et album fra Sønderhald Egnsarkiv ved Randers. Formentlig er musikkorpset på øvelse i Nordjylland med Sønderjysk Kommando. De Sønderjyske øvelsesterrainer lå nu syd for grænsen, og det var endnu ikke tilladt med militære øvelser på private jorder. Man måtte derfor rykke nordpå ved de større øvelser.

(Foto: Privat fotoalbum)

8. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Carl Schwartz i Sønderborg 1921.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps 1921 under den ugentlige musiceren foran kaptajn Porsdals bolig på Maglekildevej i Roskilde.

(Foto: Martin Corfix)

Kronprins Frederik dirigerer Marinens Musikkorps i 1921 ombord på 'S/S Island'.

Kong Christian X og Dronning Alexandrine, ledsaget af Kronprins Frederik og Prins Knud, besøgte Grønland ombord på DFDS skib 'Island' Det blev anset for risikabelt at sejle dertil med krydseren 'Valkyrien', som blev liggende i Reykjavik. Skibet blev ledsaget af inspektionsskibet Fylla. Valkyriens Musikkorps flugte med over på 'Island'. I baggrunden Kong Christian X.

(Foto fra bogen Flåden i 475 år)

Flaghejning med Skansevagt og musikkorps på Herluf Trolle i Sønderborg 1921.

(Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Regimentsmusikken spiller i Kastellet omkr. 1921.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Gardehusarregimentets Musikkorps spiller i Kastellet omkr. 1921.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

3. Regiments Musikkorps omkr. 1921.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg nytårsdag 1921.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabstambour Lauritz Løvgreen omkr. 1921. Hvem dirigenten på fløjen er, er lidt usikkert, men formentlig vicedirigenten.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Lauritz Løvgreen - omkr. 1920.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps spiller på Jægersborg Kaserne 1921

(Foto: Garderbladet)

Livgarden på Amalienborg 1921 med stabshornblæser Valdemar Nielsen og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps under vagtafløsningen omkr. 1921. Stabshornblæser Valdemar Nielsen i midten af cirklen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps i feltuniform 1921 i Sorgenfri Slotspark.

(Foto: Garderbladet)

1. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Chr. Ehlers ved et soldaterforeningsjubilæum i Kastellet 1922.

(Foto: Niels Elsborg)

10. Regiments Musikkorps i feltuniformer på march i Aalborg 1922.

(Foto: Gotfredsen 'Aalborg og Garnisonen)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller i Næstved omkr. 1922.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

4. Dragonregiments Musikkorps med musikdirigent Bendt K. Bendtsen omkr. 1922.

(Postkort)

Tropper fra Sønderjysk Kommando på march gennem Aabenraa med musikkorps (kunne ligne 4. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Th. Dyring på fløjen).

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

6. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hegeland på march i Odense 1922.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps omkr. 1922. Længst til venstre står Vilhelm Petersen med Es-klarinet og på højre fløj Carl Larsen med de flotte støvler.

(Foto: Niels Elsborg)

5. og 6. Regimenters Musikkorps og musikdirigent Hegeland i Sønderborg 1922. Som tidligere nævnt, blev musikkorpsene to og to sendt til tjeneste ved Sønderjysk Kommando, således at de - i hvert fald størrelsesmæssigt - kunne leve nogenlunde op til landsdelens tyske musikkorps før genforeningen.

Lilletrommeslageren til venstre for musikdirigent Hegeland i den sorte garnisonsfrakke er Oscar Jensen fra 6. Regiments Musikkorps. Lilletrommeslageren i den lyse garnisonsfrakke er Valdemar Pedersen fra 5. Regiments Musikkorps - med tilnavnet 'Vordingborgs Valde'. De gik - på den tid - for at være Danmarks bedste trommeslagere.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

9. og 10. Regiments Musikkorps udstationeret i Sønderjylland 1922. Musikdirigent Rudolph Tetschner, 9. Regiments Musikkorps,i forgrunden. Til højre for ham (med kornetten i hånden), musikdirigent Peter Valsø, 10. Regiments Musikkorps.

(Foto Prinsens Musikkorps)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps, Holbæk 1922 med afgående stabstrompeter Hjalmar Koefoed i midten.

(Pressefoto)

Stabstrompeter Hjalmar Koefoed, 2. Feltartilleriregiment, Holbæk. Koefoed var dirigent for musikkorpset fra 1911 til 1923, hvor han tiltrådte kapelmesterstillingen ved Tivolis Harmoniorkester. Det er det eneste foto, hvor en musiker bærer pistol. Det må være fra tiden, hvor hans musikkorps gjorde tjeneste ved Sønderjysk Kommando.

(Erindringskort - Tivolis arkiv)

2. Feltartilleriregiments Musikkorps Holbæk 1922. Den nye stabstrompeter, J. Ribel, midt i forreste række.

(Postkort)

Nytiltrådt musikdirigent ved 4. Regients Musikkorps Theodor Dyring - 1922.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Musikere fra 4. Regiments Musikkorps slår sig løs. Yderst til højre Leo Sevel. På bagsiden af billedet står der Sønderborg 1922.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

4. Regiments Musikkorps musicerer i Sønderborg, juli 1922. Musikdirigent Theodor Dyring dirigerer og nr. 3 fra højre er den senere stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Leo Sevel.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Musikere fra 4. Regiments Musikkorps på vej hjem fra Avedørelejren 1922. På bukken Leo Sevel.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

9. Regiments Musikkorps i felten 1922.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Vagtparaden med stabstambour Lauritz Løvgreen passerer Kultorvet 1922.

(Foto: Københavnerbilleder)

Formentlig en af de sidste vagtparader med stabshornblæser Valdemar Nielsen (på fløjen). Foran musikkorpset stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller i Melbylejren 1922 under ledelse af nyudnævnte musikdirigent Th. Dyring. Han har endnu ikke ændret koncertformationen fra cirkel til halvcirkel.

(Foto: Industrimuseet Frederiks Værk)

Livgarden på Fredensborg Slot 1922. Musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto fra bogen 'Den Kongelige Livgarde 300 År)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1922. Den nye musikdirigent Theodor Dyring har ændret den gamle koncertopstilling i en cirkel til en halvcirkel.

(Foto: Postkort)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg 1922.

(Foto: Københavnerbilleder)

Maleri af ukendt (amatør)kunstner. Det er Livgardens Musikkorps - måske i lejren ved Høje Sandbjerg, hvor der var skydebaner. Musikerne bærer røde skulderstropper - de forsvandt i 1923. Maleriet kan dog være udført senere.

(Foto: Auktionshuset)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Fredensborg Slot 1922.

(Foto: Garderbladet)

Musiker i Gardehusarregimentets Musikkorps Orla Fjeldhoff omkr. 1922.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Bornholms Væbnings Musikkorps omkr. 1922.

Fra venstre: Musikdirigent Peter Andersen, Chr. Lau, Anton Boss, Georg Ambrosen, Andr. H. Jensen, Hans Jensen, Victor Hjorth, Jens Bidstrup, H. Chr. Schou og Albert Pedersen.

(Foto: Skaarup: 'Med Klingende Spil')

5. Regiments Musikkorps og 4. Dragonregiments Musikkorps på samme foto ved 4. Dragonregiments afskedsparade 1923.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Før radio og grammofoner blev en del af den 'jævne' danskers hverdag, så var regimentsmusikken koncerter manges mulighed for at høre musik i mange foprskellige genrer - lige fra 'tidens melodier' og til klassisk musik. Derfor samlede disse koncerter også et stort publikum som her i Nakskov i 1922, hvor et af regimentsmusikkorpsene (formentlig 5. Regiments) spiller.

(Foto: Nakskov Lokalarkiv)

Ved hærloven af 1923 bliver antallet af regimenter skåret ned til 8 - og følgelig bliver 2 regimentsmusikkorps (3. og 4. Regiments) nedlagt. Til gengæld bliver de tilbageværende musikkorps udvidet til 15 faste musikere + værnepligtige. Nu dukker der igen klarinetter og fløjter op i nogle af korpsene på betingelse af, at de også kan spille et messinginstrument 'i felten'. 7. Regiment flytter igen fra Slagelse tilbage til sin gamle garnison i Fredericia - men det er med et andet musikkorps end det, man 9 år tidligere forlod Fredericia med - man byttede jo nemlig i 1913 musikkorps med 8. Regiment. Det er også i 1923 at dirigenterne skifter titel fra 'stabshornblæser' til 'musikdirigent' - og de skal kun dirigere. Indtil da har stabshornblæseren ofte måttet fungeret som 'forblæser' og har altså skullet udfylde en stemme i musikkorpset.

I Sønderjylland nedlægges Sønderjysk Kommando den 1. november. I godt og vel tre år har regimentsmusikkorps fra hele Danmark i turnus dækket Sønderjysk Kommando. Ved hærloven garnisoneres 2. Regiment fra Helsingør i Sønderborg, og 2. Regiments Musikkorps følger med.

Ved rytterstyrken i Tønder placeres et beredent musikkorps, der kommer til at bestå af musikere fra 2 regimenter: 3. Dragonregiments Musikkorps og 3. Feltartilleriregiment – begge Aarhus. Musikkorpset benævnes 3. Dragonregiments Musikkorps, men artillerimusikerne beholder deres uniformer. Tilbage i Aarhus er der nu et musikkorps, der benævnes 3. Feltartilleriregiments Musikkorps, bestående af musikere fra de samme to regimenter. Dragonmusikerne beholder deres dragonuniformer. Musikerne er dog stadig underlagt deres respektive dragon- eller artilleriregiment. Musikkorpset i Århus skal musikalsk dække både dragon- og artilleriregimentet. Denne ordning varede helt frem til 1932, hvor man på fotos ser disse to musikkorps i både artilleriuniformer og dragonuniformer. Oplysningerne om disse to blandede musikkorps er resultatet af Martin Corfix’ forskning om militærmusikken i Sønderjylland efter genforeningen. En artikel af Martin Corfix om emnet vil senere komme under ’artikler’.

3. Feltartilleriregiments Musikkorps fra Aarhus spiller ved en mindehøjtidelighed på Bov kirkegaard 1923 under ledelse af overtrompeter H.P. Laursen (nr. 3 fra venstre). I baggrunden veteraner fra krigen i 1864.

(Foto: Steffen Riis og Danske Gravminder)

4. Regiments Musikkorps omkr. 1923. Midt i bagerste række (lige under lampen) står Leo Sevel, senere stabstambour i Livgarden. Midt i forreste række (med sabel) den nytiltrådte musikdirigent Theodor Dyring.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

8. Regiments Musikkorps har øjensynligt besøg af svenske og norske militærmusikere. Siddende yderst til venstre musikdirigent Carl Schwartz. 1923.

(Foto: Martin Corfix)

Musiker Bruno Rohde - 5. Regiments Musikkorps 1923.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Fem sønner af stabshornblæser Frederik Eduard Kofoed (øverst), 1. Regiments Musikkorps omkr. 1923.

Nr. 2 fra venstre er Hjalmar Kofoed, musikdirigent ved 2. Feltartilleris Musikkorps, Holbæk. Han var senere i en lang årrække dirigent for Tivolis Harmoniorkester. Nr. 3 fra venstre er musikdirigent ved Marinens Musikkorps, Sophus Kofoed.

(Foto: Nationalmuseet)

Marinens Musikkorps tidligt forår 1923.

Fra venstre: G. Lorentsen, J. Nielsen, Knud Bentzen, N. Petersen, musikdirigent Sofus Kofoed, R. Rasmussen, H. Jensen og Georg Norgreen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Artilleriskibet Niels Juel i Buenos Aires, december 1923. Landgangskompagni opstillet med musikkorpset på højre fløj.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

I 1923 holdt marinen flådeøvelser i Lillebælt. I den forbindelse havde Assens havn besøg af en del af marinens store skibe. Her marcherer mandskabet fra krydseren 'Gejser' gennem byen med skibets musikkorps i spidsen.

(Foto: Assens Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes afmarcherer fra Rosenborg Kaserne omkr. 1923 med musikdirigent Theodor Dyring og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg omkr. 1923.

(Postkort)

Vagtparaden vender tilbage til kasernen omkr. 1923. På fløjen musikdirigent Theodor Dyring og forrest stabstambour Løvgreen.

(Foto: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgardes reservehornblæsere 1923 med stabstambour Lauritz Løvgreen i midten.

(Foto: Livgardens Tambourkorps)

Grænsegendarmeriets Musikkorps 1923 - Bov-Krusaa.

(Foto: Bov Lokalarkiv)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Tage Juul Christoffersen på Sønderborg Kaserne 1924

(Foto: Niels Elsborg)

5. Dragonregiments Musikkorps Randers 1924. Forreste række: Ejnar Rasmussen, K. Kristensen, musikdirigent Julius Sønderby, Hans N. Fulling. Bagerste række: W. Fruergaard, Johs. Jensen, Harry Hansen, Karl Rasmussen, M. Thygesen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Gardehusarregimentets Musikkorps spiller koncert omkr. 1924

(Postkort)

Musiker Oluf Willumsen 1924 - trompetist i 8. Regiments Musikkorps fra juni 1921 til 1932. Han var desuden uddannet på saxofon hos Marno Sørensen i København og var den første udenfor København, der beherskede dette instrument!

(Foto: Niels Elsborg)

8. Regiments Musikkorps omkr. 1924. Foran musikkorpset musikerne P. L. Osted og Willumsen. Musikdirigent Carl Schwartz anes i baggrunden.

(Foto: Niels Elsborg)

8. Regiments Musikkorps omkr. 1924 i kasernegården i Roskilde. Musikdirigent Carl Schwartz i midten.

(Foto: Niels Elsborg)

<

8. Regiments Musikkorps omkr. 1924.

(Foto: Niels Elsborg)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1924. Musikdirigent Rudolph Tetschner sidder som nr. 2 fra højre i forreste række.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Militærparade med musikkorps i spidsen i Storegade i Varde 1924.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 1924.

1. række fra venstre: Stabstambour Lauritz Løvgreen, Carl Nielsen, Hjalmar Nielsen, M. Madsen, Søren Hansen, musikdirigent Th. Dyring, Lindegaard, Juhl. Sørensen, Højland, Lauritzen, Jørgen Bloch. 2. række fra venstre: C. Bendtsen, Flensborg, E. Jensen, Arthur Petersen, Johs. Jansen, H. Lütgens, Barned, Vilh. Christensen. 3. række fra venstre: Holger Pedersen, S.P. Pedersen, Jacobsen, Carl Simonsen, Weinreich, Kai Nielsen, Arne Andersen. 4. række fra venstre: Harry Jensen, E. Ernst, Leo Sevel, K. Nielsen, P. Leerhøj, C. Andreasen, Emil Paulsen.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Vagtparade på Amalienborg 1924.

(Postkort)

Livgarden på Frederiksberg Bakke på vej hjem fra øvelse i 1924. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen bag hesten.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgarden på hjemmarch efter en inspektion på Vognmandsmarken i 1924. Kong Christian X til hest fører bataljonen.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

I 1924 holdt spejderne verdens-jamboree i København. I den anledning spillede Livgardens Musikkkorps i Københavns Rådhushal. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto: Københavns Museum)

Krydseren Hejmdals Musikkorps på Island 1924. Forrest med kornetten under armen den senere musikdirigent Knud Bentzen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotosamling)

Krydseren Hejmdas musikkorps omkr. 1924 - hvil i grøftekanten under en marchtur.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotosamling)

Et af Marinens Musikkorps og et landgangskompagni på march i Middelfart omkr. 1924.

(Postkort)

Et af Marinens Musikkorps og et landgangskompagni på march i 1924.

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Københavns Amts Skyttekorps på march i 1924 med musikkorpset i spidsen. På fløjen musikdirigent Emil Chr. Sevel og nr. 2 fra højre i første række sønnen Leo Sevel med kornet. Leo Sevel er allerede ansat i Livgardens Musikkorps på dette tidspunkt og må være tilkaldt som 'forstærkning'.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Musiker Valdemar Hansen 1925.

(Foto: Hvidebæk Lokalhistoriske Arkiv)

3. Dragonregiment med musikkorps i Tønder 1925.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Tønder)

5. Dragonregiments Musikkorps Randers omkr. 1925.

(Postkort)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps spiller koncert i Odder 1925.

(Foto: Odder Lokalhistorisk Arkiv)

Musikere fra 1. Regiments Musikkorps under et hvil omkr. 1925.

Musikeren yderst til venstre er Mozart Poulsen. Han blev nærmest landskendt i 1930, da en af de store morgenavisers retsreportere kunne berette:

"Enhver gammel Soldat ved, hvilket uhyre Ansvar der påhviler ’Horntuderen’, når han har Kasernevagt og skal blæse Mandskabet i ’Lullen’ kl. 10 Aften, eller på højkant fra Tangmadrassen kl. 5 Morgen. Det er en Opgave, der følges med megen Opmærksomhed, og som de Militære Love kræver løst med minutiøs Præcision.

Den menige Signalfortolker skal nok være rettidigt på Pletten, selv om Paaklædningen måske kun er Kappe, Hue og Støvler og ellers den bareste Skjorte indenfor. Men for Militærmusikeren, der kun med mellemrum kommer ud for Tørnen, kan det jo nok knibe med at faa Hornet for Munden lige på Klokkeslettet. Og en stille Morgenstund i forrige Uge, med det for hans Gerning saa passende Fornavn Mozart og det mere almindelige Poulsen til reglementeret Efternavn, var udkommanderet til at udføre den jamrende Morgenkoncert, fik Kastellets Mandskab en frydefuld Ekstra-lur på hele 10 Minutter, fordi Hr. Poulsen istemte Morgenserenaden for sent.

Da den kommanderende General hørte, at han ingenting kunne høre, hvad der altsaa var mod al god Tone indenfor Hæren, blev Musikeren indmeldt, og i Formiddags behandledes den grufulde og uheldsvangre Forbrydelse i Byrettens 9. Afdeling hos Dommer Pihl. Dommeren fik ligefrem et Chock, da det af den fremlagte Rapport fremgik, at Hr. Poulsen til den Menige, der under vilde anstrengelser hin skæbnesvangre Morgen forsøgte at faa ham vækket, havde udtalt, at han vilde blæse det hele et Stykke, hvad han jo i og for sig også skulde have gjort, men blot lidt tidligere og tydeligere.

Rettens afgørelse kom til at lyde på fire Dages Vagtarrest. Naar Regimentets Musikkorps’ Præstationer derfor klinger lidt spædt i de første Dage, saa kender Læserne nu Grunden. Der mangler en Trompeter."

(Foto: trompeterlaug.dk)

2. Regiments Musikkorps i lejren ved Borris 1925 med musikdirigent Tage Juul Christoffersen. Nr 2 fra højre er vicemusikdirigent og senere musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Postkort)

5. Regiments Musikkorps ved Heinrich Mathias Friderich Theisens guldbryllup i Nyråd 1925. Til højre for selskabet står stabshornblæser Ludvig Christian Buch.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Ludvig Christian Buch foran Vordingborg Kaserne 1925.

(Foto: Finn L. Hansen)

Musiker ved 5. Regiments Musikkorps, Bruno Rohde, får sangundervisning af sangpædagog Otto Høy, København, 1925.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

Musiker Arne Christian Juul Christoffersen - 5. Regiments Musikkorps -1925.

(Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv)

6. Regiments Musikkorps, Odense 1925. I midten musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

7. Regiments Musikkorps i lejren ved Borris 1925 med sin nye musikdirigent, Ejner K. Arnved.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

6. Juli i Fredericia omkr. 1925. Nederst til venstre i billedet ses 7. Regiments Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Musiker Johannes E. Billesbølle, 8. Regiments Musikkorps ca. 1925.

(Foto: Martin Corfix)

Parade i Lejren ved Funder 1925. Musikkorpset på højre fløj.

(Foto: Varde Lokalarkiv)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller foran Frederiksdals Kro omkr. 1925. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto: Lyngby-Taarbæk Lokalarkiv)

Vagtparaden i fugleperspektiv 1925 med musikdirigent Th. Dyring og stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)Livgarden på Amalienborg 1925 med musikdirigent Th. Dyring, stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparade på Amalienborg omkr. 1925.

(Foto: Arkiv.dk)

Livgardens Musikkorps musicerer i 1925 under ledelse af musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

'Vagtparaden i Nørre Voldgade omkr. 1925. På fløjen musikdirigent Th. Dyring og forrest stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Maleri af Paul Fischer)

Musikdirigent Th. Dyring malet i 1925 af Paul Fischer. Det er et 'forstudie' til Fischers kendte maleri (herunder) 'Vagtparaden i Østergade'.

(Maleri af Paul Fischer)

'Vagtparaden i Østergade på Kongens Fødselsdag' - 2 malerier af Paul Fischer 1925. På fløjen musikdirigent Th. Dyring og forrest stabstambour Lauritz Løvgreen.

(Malerier af Paul Fischer - foto: Bruun-Rasmussen)

Livgardens Musikkorps klar til at spille ved amerikabådens ankomst til København omkr. 1925.

(Foto: Københavns Museum)

Musikdirigent ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Th. Dyring, fotograferet i anledning af sit 25 års jubilæum i 1925.

(Foto: Fam. Sevels billedsamling)

Stabstambour Lauritz Løvgreen, Den Kongelige Livgarde, fotograferet i 1925.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Krydseren Hejmdals musikkorps i land under togt med krydseren Heimdal 1925. I midten Musiker G. Lorentsen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Artilleriskibet 'Niels Juels' musikkorps 1925.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Marinens Musikkorps spiller under ledelse af musikdirigent Sofus Kofoed under et flådebesøg i Sønderborg 1925.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

Musiker i Gardehusarregimentets Musikkorps Orla Fjeldhoff. Billedet kan være taget i forbindelse med Fjeldhoffs udnævnelse til musiker af 1. grad i 1925.

(Foto: Fjeldhoffs fotoalbum)

Kongens Livjægerkorps Musikkorps 1925.

(Foto: Søren Madsen)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1926. 1. Regiments Musikkorps.

(Foto: Niels Elsborg)

2. Regiments Musikkorps 1926 i kantonnement på Fyn. På fløjen musikdirigent Tage Christoffersen.

(Foto: Rigsarkivet)

Fra efterårsmanøvre og kongerevy i Assens 1926. På skibet spiller Gardehusarregimentets Musikkorps. Læg mærke til ryttertrompeterne på ryggen af musikerne.

(Foto: Assens Lokalhistoriske Arkiv)

Efter efterårsmanøvre og kongerevy udskibes tropperne fra Assens Havn 1926. På dækket spiller 2. Regiments Musikkorps dirigeret af musikdirigent Tage Christoffersen.

(Foto: Assens Lokalhistoriske Arkiv)

6. Regiments Musikkorps spiller ved børnehjælpsdagen 1926.

(Foto: Odense Bys Museer)

Man afventer på Fredericia gamle banegaard troppernes ankomst med tog fra øvelse i Borris 1926. 7. Regiments Musikkorps spiller på perronen.

(Foto Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

Troppernes ankomst til stationen i Skjern forud for øvelser i Borris omkr. 1926.

(Postkort)

Enkedronning Louises båre føres fra Amalienborg 1926. Bag hestene se et af regimentsmusikkorpsene.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek))

Gardehusarregimentets Musikkorps omkr. 1926 - musikdirigent Orla Fjeldhoff med basunen på fløjen.

(Postkort)

Krydseren 'Olfert Fischers' musikkorps 1926. Stående fra venstre: Lorenzen, Lange, musikdirigent Sofus Kofoed, Hans Larsen, Villy Andersen, Jensen og P. Holbeck. Siddende fra venstre: G. Mou og P. Jappe.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Artilleriskibet 'Niels Juels' musikkorps omkr. 1926. I midten med piccolo musiker Knud Bentzen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

3. Dragonregiment under en parade på Kasernen i Tønder omkr. 1926. Musikkorpset på fløjen.

(Postkort)

Regimentsmusikkorps i en fynsk landsby 1927. Musikdirigenten ligner Harald Jensen - i så fald er det 2. Regiments Musikkorps..

(Postkort)

Musikere fra 5. Regiments Musikkorps i Jægersprislejret 1927.

Fra venstre: Bruno Rohde, Edvin Frølich, Axel Berg Petersen og Gervig Juul Christoffersen.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

Værnepligtige musikere i 6. Regiments Musikkorps 1927.

Fra venstre: Knud Larsen, Bernhard Albrechtslund, Karl Holger Hansen, Theodor Larsen, Olsen.

(Foto: Karl Holger Hansen)

6. Regiments Musikkorps i Højby på Fyn 1927. Musikdirigent Georg A. Madsen på fløjen.

(Foto: Niels Hansen)

6. Regiments Musikkorps iOdense 1927 med musikdirigent Georg A. Madsen.

(Foto: Odensebogen 1998)

6. Regiments Musikkorps i feltuniform på vej hjem fra øvelse - 1927.

(Foto: Odensebogen 1998)

6. Regiments Musikkorps Odense 1927.

Bagerste række fra venstre: K. Eriksen, Vilh. Petersen, Oscar Christensen og Sv. Aage Nielsen. Midterste række fra venstre: Louis Hansen, A. Poulsen, Otto Andersen, Jørgen Jensen, Rosenkvist og Falkenberg.

Forreste række fra venstre: Chr. Jensen, E. Dalborg, musikdirigent Georg A. Madsen, Oscar Jensen og Carl Larsen.

(Foto: Odensebogen 1992)

Musikdirigent ved 6. Regiments Musikkorps, Georg A. Madsen - 1927.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps passerer hovedvagten på Odense Kaserne 1927.

(Foto: Niels Hansen)

7. Regiments Musikkorps ved Landsoldaten i Fredericia 1927. Musikdirigent Carl Simonsen har afløst Ejner K. Arnved, der er flyttet til 8. Regiment i Roskilde. Læs Carl Simonsens erindringer.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

8. Regiments Musikkorps spiller på kasernen i Roskilde 1927 under ledelse af musikdirigent Ejner K. Arnved.

(Foto: Martin Corfix)

9. Regiments Musikkorps foran Borris Kro 1927. Thorvald Flemming er fungerende musikdirigent.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps under en parade på Rosenborg Kaserne 1927. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen og stabstambour Lauritz Løvgreen i spidsen.

(Foto: Garderbladet)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1927. Formentlig 1. Regiments Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Marinens Musikkorps 1927. Musikdirigent Sophus Kofoed midt i forreste række.

(Foto: Nationalmuseet)

Nyansat musiker i 1927 ved Marinens Musikkorps Hans Peter Nielsen. Han var senere mangeårig trompetist i Radiounderholdningsorkestret - og komponist til flere populære musikstykker - bl.a. 'Landsbypolka', 'Trompetpolka', 'De to Trompeter' og 'Skovtrolden'.

(Foto: Hans Peter Nielsen)

Rytterstyrken fra Tønder på besøg i Aarhus 1928. 3. Feltartilleriregiments Musikkorps på fløjen. Forrest i sort artilleriuniformen musikdirigent Ejnar Knudsen.

(Foto: Sven Bjørnvad)

2. Regiments Musikkorps, Sønderborg 1928. Midt i forreste række musikdirigent Harald Jensen. Skråt bag ham den senere musikdirigent Hans W. Kofoed.

(Foto: Mogens Gaardbo)

2. Regiments Musikkorps og musikdirigent Hans W. Kofoed i Haderslev 1928.

(Postkort)

Dybbøldagen 1928 - 2. Regiments Musikkorps spiller.

(Foto: Museum Sønderjylland)

Seks brødre i 5. Regiments Musikkorps 1928.

Fra venstre stående: Gervig Juul Christoffersen, Verner Juul Christoffersen og Adler Juul Christoffersen. Fra venstre siddende: Arne Juul Christoffersen, Tage Juul Christoffersen (musikdirigent) og Børge Juul Christoffersen.

(Foto: privateje).

9. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Viborg 1928.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

10. Regiments Musikkorps 1928. Yderst til venstre musikdirigent Peter Valsø der samme år overlod ledelsen til Harald Jensen.

(Foto: Rigsarkivet)

10. Regiments Musikkorps spiller i Jernbanegade i Arden 1928 dirigeret af nytiltrådt musikdirigent Harald F. Jensen.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Aalborg)

Kronprins Frederik dirigerer Livgardens Musikkorps 1928.

(Foto: Livgardens historiske samling)

Livgardens Musikkorps og musikdirigent Th. Dyring - måske ved samme lejlighed som billeder herunder fra lejren ved Høje Sandbjerg.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgarden med musikkorpset i spidsen forlader lejren på Høje Sandbjerg efter en øvelse 1928. Musikdirigent Th. Dyring på fløjen.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Vagtparade 1928 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek - Jonals Co.)

Rekonstruktion af Den Kongelige Livgarde til Hest under en parade på Vognmandsmarken 1928 - formentlig i forbindelse med et jubilæum. Martin Corfix oplyser, at trompeterkorpset bruger Ryttertrompet Model 1909 med opbukket blæsestang (så tænderne ikke så nemt slås ud, hvis hesten kaster med hovedet). Det kan være musikere eller reservetrompetere fra Gardehusarregimentet, der blæser.

(Foto: Helmer Lund Hansen - Københavns Bymuseum)

Kystforsvarsskibet 'Peder Skrams' musikkorps 1928.

(Foto: Keld Nielsen)

Krydseren 'Olfert Fischers'' musikkorps 1928.

(Foto fra Nationalmuseets Billedsamling)

Marinens Musikkorps 1928 under ledelse af Musikdirigent K. Bentzen i Marinekasernens gård på Holmen.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv)

5. Dragonregiments 250 års jubilæum i 1929. Paraden med musikkorpset i spidsen passerer rådhuset.

(Foto: Dragonmuseet)

2. Regiments Musikkorps med nyudnævnt musikdirigent Hans W. Kofoed i midten 1929.

(Foto: Slesvigeren)

x

xx

I 1929 var Duborgskolen i Flensborg på besøg i Aabenraa. Forrest i et optog gennem byen gik 2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed på fløjen.

(Foto: Museum Sønderjylland)

2. Regiments Musikkorps med musikdirigent Hans W. Kofoed Spiller i Sønderborg i 1929.

(Foto: Sønderborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps i Jægersprislejren 1929.

Liggende fra venstre: Valdemar Petersen og Haakon Toftehøj. Siddende fra venstre: Christian Andreasen, Adler Juul Christoffersen, Arne Juul Christoffersen, Hans Irwall, Tage Juul Christoffersen (Musikdirigent), Edvin Frølich, Gervig Juul Christoffersen og Verner Juul Christoffersen. Stående fra venstre: Ukendt værnepligtig, Viggo Petersen, ukendt værnepligtig, Børge Juul Christoffersen, Aksel Berg Petersen, Peter Petersen (Peter Husar), Villy Thomsen, Bruno Rohde og Niels Andreasen.

(Foto: Vordingborg Lokalarkiv)

5. Regiments Musikkorps med Forsvarsbrødrenes optog til Bangs Have i Maribo 1929.

(Foto: Maribo Lokalarkiv)

9. Regiments Musikkorps spiller på Nytorv i Viborg omkr. 1929. Musikdirigent Vilh. Christensen på fløjen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps 1929. Midt i forreste række musikdirigent Peder Vilhelm Christensen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Fælleskoncert i Forum med alle Københavnske militære musikkorps 1929.

(Foto: Dansk Musikertidende)

Musiker Jens Hansen 1929.

(Foto: Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv)

Livgardens Musikkorps spiller i Kongens Have 1929. Musikdirigent Th. Dyringdirigerer.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Lauritz Løvgreen, 1929.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Stabstambour Lauritz Løvgreen leder vagtparaden 1929. Musikdirigent Th. Dyring på på fløjen.

(Postkort)

Ny stabstambour ved Den Kongelige Livgarde, Leo Sevel, 1929.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Kongerevy på Ermelunden 1929. Den nytiltrådte Stabstambour Leo Sevel i samtale med Chr. X.

Det fortælles i Sevels familie, at grunden til at de andre musiker morer sig, er kongens kommentar til Sevel om det manglende fuldskæg. Leo Sevel var den første stabstambour uden skæg, hvilket vakte en del postyr på den tid. Musikdirigent Th. Dyring på står på fløjen og morer sig.

(Fotos fra Fam. Sevels fotosamling)

Parade på Rosenborg Kaserne 1929.

(Foto fra Fam. Sevels fotosamling)

Vagtparaden i Amaliegade 1929 med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring på på fløjen.

(Foto fra Leo Sevels fotosamling)

Vagtparaden ankommer til Amalienborg med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring 1929.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens frontmarch på Amalienborg med stabstambour Leo Sevel og musikdirigent Th. Dyring 1929.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps spiller foran Rosenborg Kaserne 1929. Musikdirigent Th. Dyring dirigerer.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Bornholms Væbnings Musikkorps 1929.

Fra venstre: Chr. Lau, H. Chr. Jensen, Andr. H. Jensen, Georg Ambrosen, musikdirigent Peter Andersen, Albert Pedersen, Victor Hjorth, Jens Bidstrup, Julius Nielsen og M. Kjøller.

(Foto: Rigsarkivet)

Bornholms Væbnings Musikkorps 1929 - samme tid og sted som det ovenstående billede, men denne gang med instrumenter og kepi.

(Foto fra bogen 'Med Klingende Spil')

Marinens Musikkorps 1929 ombord på et af skibene.

(Foto: Keld Nielsen)

Kystforsvarsskibet 'Peder Skram's Musikkorps i spidsen for øvelseseskadrens landgangskompagni på march i Nyborg den 12. juli 1929. Eskadren havde base i Nyborg under øvelserne i Storebælt juli-september. Kronprins Frederik marcherer ved siden af fanen.

(Foto: Keld Nielsen)

Fortsæt til fotos fra perioden 1930 til 1939