Fotos fra 1900 til 1909:

Kort efter århundredeskiftet får regimentsmusikkorpsene tilladelse til at supplere messingbesætningen med nogle få klarinetter og en fløjte. Tilladelsen bliver dog kun givet på betingelse af, at disse musikerne også skal kunne spille et messinginstrument, når man skal 'i felten'. En del af musikkorpsene benytter sig af denne tilladelse, men ikke alle.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Amalienborg år 1900.

(Foto: Peter Fangel. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Hornblæser ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Carl Harald Nielsen (f. 1860) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hornblæser ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Joakim Andersen (f. 1860) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabshornblæser ved 1. Regiments Musikkorps Anton Jørgen Olsen (f. 1860) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabshornblæser Julius Bergmann, 8. Regiments Musikkorps i Aarhus. Billedet er formentlig fra lige før han blev pensioneret i 1900 og overlod ledelse af musikkorpset til Stabshornblæser Ludvig Makwarth.

(Foto: Danske Billeder)

Stabshornblæser Ludvig Makwarth blev ansat som dirigent for 8. Regiments Musikkorps i 1900. Han kom fra 6. Regiments Musikkorps i Odense. Makwarth fulgte med musikkorpset til Slagelse i 1913, hvor det blev til 7. Regiments Musikkorps. Han blev pensioneret som musikløjtnant i 1923 da musikkorpset skulle flyttes til Fredericia.

(Foto: familieeje)

Hornblæser i Livgardens Musikkorps Lauritz Løvgreen år 1900. Løvgreen blev i 1907 stabstambour.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Hornblæser i Livgardens Musikkorps Theodor Dyring år 1900. Dyring havde på det tidspunkt været piberdreng i Livgarden siden 1895. Han blev senere stabshornblæser (dirigent) - først ved Københavns Amts Skyttekorps Musikkorps og senere for 4. Regiments Musikkorps, hvorfra han et år senere kom til Livgardens Musikkorps som dirigent.

(Foto: Leo Sevels fotosamling).

Overtrompeter Jens Hansen Røy Jensen Skougaard, 2. Dragonregiments Musikkorps i Odense (f. 1853) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabstrompeter Hans Niels Hass, 1. Artilleriregiments Musikkorps (kystartilleriet) omkr. 1900. Hass komponerede mange marcher, hvoraf en del stadig er på musikkorpsenes repertoire. Bl.a. 'De Danske Dragoner'.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps musicerer i Vestergade i Aarhus omkr. 1900.

(Foto: Hammerschmidt - Aarhusarkiverne)

3. Feltartilleriregiments Musikkorps og 3. Dragonregiments Musikkorps spiller koncert sammen i Aarhus 1900

Aarhus havde på det tidspunkt 3 militære musikkorps. Infanteriets 8. Regiments Musikkorps på Høegh-Guldbergsgades Kaserne (18 mand), 3. Fesltartilleriregiments Musikkorps på Langelandsgades Kaserne (9 mand) og 3. Dragonregiments Musikkorps på Vester Allé Kaserne (9 mand). Når de to små musikkorps gav koncert uden for det militære regi, slog de sig ofte sammen som på disse fotos.

(Foto: Peter Fangel. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Musikere fra 2. Regiments Musikkorps, Helsingør, omkr. 1900.

Fra venstre: Daniel Rasmussen, Immanuel Kofoed (far til senere musikdirigent Hans W Kofoed), Valdemar Beyer (far til senere musikdirigent Aage V. Beyer) og (formentlig) Charles Redin.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

2. Regiments Musikkorps Helsingør til parade omkr. 1900.

(Postkort)

8. Regiments Musikkorps spiller på Skolebakken i Aarhus omkr. 1900.

(Foto: Hammerschmidt - Aarhusarkiverne)

4. Dragonregiments Musikkorps passerer Akseltorv i Næstved 1900.

(Håndkoloreret postkort)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller på Akseltorv i Næstved omkr. 1900

(Postkort)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller på Akseltorv i Næstved omkr. 1900. Læg mærke til dragonerne med dragne sabler omkring musikkorpset.

(Håndkoloreret postkort)

4. Dragonregiment på parade på Akseltorv i Næstved omkr. 1900. Midt på torvet foran obelisken står musikkorpset.

(Foto: Næstved Lokalhistoriske Arkiv)

Eskadron og musikkorps fra 4. Dragonregiment i Næstved omkr. 1900.

(Foto: Næstved Lokalhistoriske Arkiv)

Militært begravelsesoptog i Odense omkr. 1900 med musikere er fra 6. Regiments Musikkorps.

(Foto: Fynske Livregiment 375 år)

6. Regiments Musikkorps omkr. 1900. Stabshornblæser Villumsen ligger op ad skrænten til højre.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

6. Regiments Musikkorps i Odense omkr. 1900. Stabshornblæser Villumsen i spidsen for musikkorpset.

(Foto: Odense Bys Museer)

6. Regiments Musikkorps i Odense omkr. 1900. Stabshornblæser Villumsen i spidsen for musikkorpset.

(Foto: Odense Bys Museer)

7. Regiments Musikkorps Fredericia i lejren ved Borris omkr. 1900.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Stabshornblæser Andreas Larsen, 7. Regiments Musikkorps omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

7. Regiments Musikkorps Fredericia musicerer ved Landsoldaten ved en festlig lejlighed i 1900.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Koncert på Axeltorv i Fredericia med 7. Regiments Musikkorps 1900.

(Postkort - Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps (nederste højre hjørne) spiller foran Jernbanehotellet i Fredericia 1900.

(Postkort - Lokalhistorisk samling Fredericia)

8. Regiments Musikkorps spiller på Skolebakken i Aarhus omkr. 1900.

(Foto: Hammerschmidt - Aarhusarkiverne)8. Regiments Musikkorps spiller på Store Torv i Aarhus i 1900 - under ledelse af nytiltrådte stabshornblæser Ludvig Makwarth.

(Foto: Peter Fangel - Registrant over Danske Stereskopbilleder))

9. Regiments Musikkorps spiller i Viborg år 1900.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

10. Regiments Musikkorps i Lejren ved Funder 1900. Nr. 7 fra venstre er stabshornblæser Overgaard.

(Foto: Erik Olesen)

Stabshornblæser Overgaard, 10. Regiments Musikkorps i Aalborg omkr. 1900.

(Foto: Martin Corfix)

Hornblæser Christian Valdemar Münster, 10. Regiments Musikkorps, Aalborg omkr. 1900.

(Foto: Jørgen Münster)

Militærmusik i haven til Hotel Silkeborg, hvor højtstående officerer er indkvarteret under skydeøvelser i Funder omkr. 1900.

(Foto: Silkeborg Arkiv)

Marinens Musikkorps på panserskibet Odin 1900.

(Foto: Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Bornholms Væbning på ved over Store Torv i Rønne med musikkorpset i spidsen omkr. 1900. Bornholms Væbnings Musikkorps var et ’officielt’ musikkorps, men med deltidsmusikere. Kun overhornblæseren var fuldtidsansat.

(Håndkoloreret postkort)

Præstø Borgervæbning omkr. 1900 - med musikkorps.

(Foto: Præstø Lokalhistoriske Arkiv)

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Postkort)

Vagtparaden marcherer ind på Amalienborg 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm.

(Foto: Carl Aagaard. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)


 
 

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Postkort)

Vagtparaden på Amalienborg omkr. 1901 anført af stabstambour Sophus Schenstrøm.

Det øverste er et af mange håndkoloreret postkort, hvor uniformsjakkerne er farvet røde. Livgardens røde gallajakke er imidlertid enkeltradet - uniformsjakkerne på postkortet er tydeligvis dobbeltradet. Altså burde farven have været mørkeblå.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps musicerer på Fredensborg Slot 1901 under ledelse af stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgarden på march 1901 anført af Kronprins Christian. Bag ham stabstambour Sophus Schenstrøm og musikkorpset med stabshornblæser Carl Andersen på fløjen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Bag på billedet står der, at det er musikere fra 4. Bataljons Musikkorps 1901. Men i 1901 var der ikke noget, der officielt hed Bataljonsmusikkorps. Der må således være tale om et lille uofficielt musikkorps bestående af reservehornblæsere.

(Foto: Rigsarkivet)4. Regiments Musikkorps i Middelfart 1904 . Musikkorpset var under en manøvre indkvarteret på Bro Humlemagasin, Gl. Banegårdsvej. I midten ses humlegrosserer Rasmus Rasmussen og ved siden af ham stabshornblæser Jens Christian Norup. De øvrige billeder er fra havnen hhv. Torvet i Middelfart.

På billederne ses, at der er saxofoner med i musikkorpset. Martin Corfix fortæller:

Jens Christian Norup var den første, der i Danmark gjorde forsøg med at indføre saxofoner i 4. Regiments Musikkorps på Sølvgade Kaserne i 1903. 4 saxofoner blev indkøbt hos den belgiske instrumentfabrik ”Mahillon” i Bruxelles:

1. sopransaxofon i B (kr. 173)
1. altsaxofon i Es (kr. 200)
1. tenorsaxofon i B (kr. 208)
1. barytonsaxofon i Es (kr. 248)

Selv blæste Norup sopransaxofonen. Instrumentet faldt dog ikke rigtig i danskernes smag, og i 1904 blev saxofonprojektet skrinlagt. Saxofonerne befinder sig i dag Musikhistorisk Museum.

(Foto: Peter Fangel - Middelfart Lokalarkiv & Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

9. Regiments Musikkorps, Viborg 1902. Stabshornblæser Frederik Stuhr som nr. 4 fra højre i forreste række.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps foran Thorning skole 1902.

Fra venstre: stabshornblæser Stuhr (med lang pibe og frit hængende sabel), Madsen, Andersen, Zorn, Sørensen, ?, Jacobsen, Tetschner, Taastrup, ?, Waidemann, Nørregaard, ?, ?, Munksgaard.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps giver koncert i Viborg 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps giver koncert i Viborg 1902.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv))

9. Regiments Musikkorps i Viborg 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Stuhr spiller i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902. En håndskreven notits ved et af billederne, giver os nogle navne: Stående i teltdøren, P. Andersen. Stående til højre, Zorn. Siddende til højre, Jacobsen - og til venstre med den høje hat, Waidemann.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902. Det ser ud til, at man har savnet kvindeligt selskab!

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Musikere fra 9. Regiments Musikkorps slapper af i lejren ved Funder 1902.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Kongerevy i lejren ved Funder, februar 1902. Musikkorpset - muligvis 9. Regiments - på fløjen.

(Foto: Mogens Gaardbo)

Livgardens Musikkorps. Fanemarch 1902. Stabstambour er Sophus Schenstrøm. På fløjen stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Livgardens Musikkorps. Fanemarch omkr. 1902.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg omkr. 1902.

(Postkort)

Hornblæser Carl Edmund Petersen (f. 1843) omkr. 1903.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg 1903.

(Foto: Peter Elfelt - Registrant over Danske Stereoskopbileder.)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg 1903.

(Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg 1903.

(Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Livgardens Musikkorps med stabshornblæser Carl Andersen og stabstambour Sophus Schenstrøm på Amalienborg omkr. 1903.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1903. I midten af cirklen stabshornblæser Carl Andersen.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps foran Skælskør Rådhus 1903 med stabshornblæser Carl Andersen stående i midten og stabstambour Sophus Schenstrøm med tambourstaven.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

5. Regiments Musikkorps spiller i Nyborg omkr. 1903.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller i Nyborg omkr. 1903.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

7. Regiments Musikkorps på march i Fredericia 1903. Stabshornblæser Andreas Larsen på fløjen.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Tropperne med musikkorps ankommer til Borris på vej mod lejren omkr. 1903.

(Postkort)

Fotos fra en militærøvelse på fælleden, København omkr. 1903.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Fotos fra en militærøvelse på fælleden, København omkr. 1903.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps under en militærøvelse på fælleden, København omkr. 1903.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps spiller på Blegdams Fælled omkr. 1904.

(Foto: Københavnerbilleder)

Trompeter ved Gardehusarregimentet Rasmus Madsen 1904.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

3. Dragonregiments Musikkorps, Aarhus 1904.

(Foto: Rigsarkivet)

5. Regiments Musikkorps spiller foran kommandantboligen i Nyborg 1904.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Den 6. august 1904 besøgte Kong Christian IX Nyborg. I forgrunden 5. Regiments Musikkorps.

(Postkort)

Æresvagt ved Ribe Domkirke 1904. Musikkorpset i forgrunden er 7. Regiments Musikkorps fra Fredericia.

(Samtidigt pressefoto)

7. Regiments Musikkorps giver koncert i Fredericia omkr. 1904.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

10. Regiments Musikkorps, Aalborg 1904.

Stående fra venstre: Kirkegaard, Rasmus Petersen, Harald Jensen (senere stabshornblæser), Fynbo Hansen, Jens Simonsen, C. Münster, Valdemar Larsen, Vilhelm Larsen, Hansen, Carl Sørensen, Helnintsen (?), Steffen Lund, A. Petersen (Krølle) og Johan Münster. Siddende fra venstre: A. Nielsen, H.A. Sørensen, Carl Hansen (stabshornblæser), Abildgaard, Frits Larsen og Haurslev.

(Foto: Jørgen Münster)

Vagtparade ca. 1904 med stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Postkort)


 
 

Vagtparade ca. 1904 med stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Postkort)


 

Vagtparade 1904 med stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Vagtparade 1904 med stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Københavns Bymuseum)


 
 

Vagtparade 1904 med stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Foto: Fritz Benzen. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Stabshornblæser Carl Andersen, Den Kongelige Livgardes Musikkorps, kort før sin afgang i 1904.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Næstved Borgervæbning (datidens hjemmeværn) med musikkorps 1905.

(Foto: Næstved Arkiverne)

Regimentsmusikkorpsene fra Fredericia, Nyborg og Odense (incl. Dragonregimentets Musikkorps) samlet til fælleskoncert i Fruens Bøge omkr. 1905.

Billedet findes også på Odense Bys Museer, dateret 1898. Det kan imidlertid ikke passe med alderen på overhornblæser Carl Schwartz (yderst til venstre i forreste række) og de tre stabshornblæsere - Andreas Larsen, Fredericia, Aug. Knudsen, Nyborg og Hegeland, Odense (nr. 8, 9 og 10 fra højre i forreste række). Nogle af musikerne bærer uniform M/1903 - grå/grøn. Den faldt ikke i god jord hos militærfolkene; der var ingen blanke knapper. Den udgik igen i 1906. Nr. 11 fra højre i 2. række er en ung Johannes Billesbølle.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Parade i Borris-lejren omkr. 1905. 7. Regiments Musikkorps dirigeres af stabshornblæser Andreas Larsen.

(Postkort)

Et af artilleriets musikkorps spiller foran Jægerspris Hotel - ca. 1905

(Postkort)

Den Vestindiske Hærstyrke med musikkorps omkr. 1905. Hærstyrken blev nedlagt i 1906 og erstattet af et gendarmerikorps - også med et 9-mands musikkorps. Se billeder under 1907.

(Fotos: Det Kgl. Bibliotek)

Marinens Musikkorps på togt med krydseren Hekla 1905 - her fotograferet foran et spedalskhedshospital. Basunisten i midten er overhornblæser Sofus Kofoed.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

3. Dragonregiment på march - formentlig i Aarhus - 1905.

(Foto: Arhus Lokalhistoriske Arkiv)

4. Dragonregiments Musikkorps spiller på torvet i Næstved omkr. 1905 - flankeret af dragoner.

(Foto: Næstved Arkiverne)

4. Dragonregiments Musikkorps i Næstved omkr. 1905.

(Foto: Næstved Arkiverne)

4. Dragonregiments med musikkorps i Næstved 1905.

(Foto: E. Arnholtz. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

5. Dragonregiments Musikkorps spiller foran Randers Rådhus ca. 1905.

(Postkort)

1. Feltartilleriregiments Musikkorps omkr. 1905.

(Postkort)

Vagtparaden til Hovedvagten i Kastellet svinger ud fra Sølvgades Kaserne omkr. 1905. Formentlig 3. eller 4. Regiment med musikkorps.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps marcherer ind i Kastellet 1905.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil)

2. Regiments Musikkorps i Fredensborg Slotshave omkr. 1905.

(Foto: Dorte Wolsgaard)

4. Regiments Musikkorps omkr. 1905. Ved siden af stortrommen står stabshornblæser Jens Christian Norup.

(Postkort)

5. Regiments Musikkorps spiller foran kommandantboligen i Nyborg omkr. 1905.

(Postkort)5. Regiments Musikkorps spiller foran kommandantboligen i Nyborg 1905.

(Foto: Foto: Edvard Pøckel - Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

9. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Stuhr i Viborg 1905.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps spiller i Bovbjerg 1905.

(Foto: Klinkby Lokalhistoriske Arkiv)

10. Regiments Musikkorps giver koncert på Nytorv i Aalborg 1905.

(Foto: Gotfredsen 'Aalborg og Garnisonen)

Vagtparaden ankommer til Amalienborg 1905 med stabstambour Sophus Schenstrøm.

(Foto: Underwood & Underwood. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Vagtparade 1905. Stabstambouren er Sophus Schenstrøm.

(Håndkoloreret postkort)

Vagtparade omkr. 1905. Stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæser Carl Andersen.

(Håndkoloreret postkort)

Vagtparade 1905.

(Postkort)

Vagtparaden på Amalienborg 1905.

(Foto: Warmi Hansen)

I 1905 tiltrådte stabshornblæser Valdemar Nielsen som dirigent for Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Han bestred stillingen i 17 år, og han blev så populær blandt Københavnerne, at han fik et vers i revyvisen 'Valde, Valde, Valdemar...'

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Musiker i Livgardens Musikkorps, Henrik Lottenburger - født 1868. Han var desuden valdhornist i Dagmarteaterets Orkester.

(Foto: Danske Tonekunstnere og Musikpædagoger)

Livgardens Musikkorps på Amalienborg omkr. 1905.

(Håndkoloreret postkort)

Livgardens Musikkorps på Bernstorff Slot 1905, hvor der spilles for Kejserinde Dagmar. Kejserinden har selv taget billedet og skænket det til musikkorpset. På rammen er sat en plade med teksten; "Fotograferet og skænket af Hds. Maj. Kejserinde Dagmar til Livgardens Musikkorps".

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden til hovedvagten i Kastellet svinger ud fra Sølvgades Kaserne 1906. Formentlig 3. eller 4. Regiments Musikkorps.

(Postkort)

Drengegarden (måske FDF) på vej over Nyborg Torv i 1906. Jfr. familien er trommeslageren Johan Hye-Knudsen og fløjtespilleren er Ernst Hye-Knudsen. Begge er de sønner af stabshornblæser ved 5. Regiments Musikkorps, August Th. Knudsen. På fotoet fra 1918 af 3. Regiments Musikkorps ses det, at Johan Hye-Knudsen fortsatte sin karriere som trommeslager i regimentsmusikken.

Senere blev Johan Hye-Knudsen cellist og efter dirigentstudier i Paris, blev han kapelmester ved Det Kgl. Teater. Ernst Hye-Knudsen fortsatte og karrieren med fløjten som instrument, og han blev solofløjtenist i Radiosymfoniorkesteret. Johan Hye-Knudsen skrev nogle få marcher - bl.a. 'Dronning Margrethe IIs Honnørmarch', som dog ikke bruges på grund af dens alt for 'kunstneriske' tilsnit. Den er praktisk talt umulig at marchere efter.

(Postkort)

7. Regiments Musikkorps spiller ved det militære tøjhus i Fredericia omkr. 1906.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

5. Regiments Musikkorps, Nyborg omkr. 1906. Stabshornblæser August Th. Knudsen dirigerer.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

Parade på Torvet i Viborg omkr. 1906. 9. Regiments Musikkorps i forreste geled nærmest rådhuset.

(Håndkoloreret postkort)

Musikkorps foran hovedbygningen på Iselingen Gods nær Vordingborg 1906.

(Postkort)

I sørgeprocessionen ved Kong Christians IXs bisættelse i 1906 ses et meget stort infanterimusikkorps på omkr. 60 musikere. Det er formentli de tre københavnske musikkorps - 1., 3. og 4. Regimenters Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Vagtparaden med stabshornblæser Valdemar Nielsen og stabstambour Sophus Schenstrøm passerer Kgs. Nytorv 1906.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1906. Stabstambour Sophus Schenstrøm og stabshornblæserValdemar Nielsen.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps 1906. I vinduet Kronprins Christian. I midten stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Foto: Warmi Hansen)

Vagtparade 1906 med stabstambour Sophus Schenstrøm.

(Postkort)

Livgardens Musikkorps spiller foran Frederikssund Rådhus 1906.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Marinens Musikkorps med stabshornblæser Th. Becker i sørgeprocessionen ved Kong Christian IXs bisættelse 1906.

(Postkort)

Marinens Musikkorps ombord på panserskibet Herluf Trolle 1906.

(Foto: Peter Elfelt. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Kong Christian IXs død og tronskiftet 1906 blev markeret i Dansk Vestindien (St. Croix) ved en parade med Den Vestindiske Hærstyrke. Hærstyrkens musikkorps ses på paradens højre fløj.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer på march 1907.

(Foto: Michael Lind)

Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer 1907.

(Foto: Michael Lind)

Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer 1907.

(Foto: Michael Lind)

Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer 1907.

(Foto: Michael Lind)

Musikere i Gendarmerikorpsets Musikkorps på De Vestindiske Øer 1907.

(Foto: Michael Lind)

Musikkorps spiller i lejren ved Borris 1907.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Borris)

1. Dragonmusikkorps spiller i Værløselejren omkr, 1907.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps spiller ved hovedvagten i Kastellet omkr. 1907.

(Koloreret postkort)

1. Regiments Musikkorps spiller ved hovedvagten i Kastellet omkr. 1907.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Stabshornblæser V. Villumsen, 6. Regiments Musikkorps kort før sin afgang i 1907.

(Foto: Fyns Militærhistoriske Samling)

5. Regiments Musikkorps under ledelse af stabshornblæser August Knudsen spiller på Torvet i Nyborg omkr. 1907.

(Postkort)

Hornblæser i 7. Regiments Musikkorps, Fredericia, Emil Johnsen, 1907.

(Foto Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

9. Regiments Musikkorps på vej mod Viborg efter en øvelse omkr. 1907. De ser temmelig trætte ud.

(Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv)

Overhornblæser Theodor Johann Friederich Carl Zorn, 9. Regiments Musikkorps 1907.

(Foto: Privateje)

Landgangskompagni med musikkorps fra Herluf Trolle i Nygade, Korsør omkr. 1907.

(Foto: Forsvarets Biblioteks Fotoarkiv)

Stabstambour Sophus Schenstrøm sammen med Livgardens tambourer 1907.

(Foto: Niels Elsborg)

Den Kongelige Livgarde passerer Hellerup omkr. 1907. Stabstambour Sophus Schenstrøm forrest og stabshornblæser Valdemar Nielsen på fløjen.

(Postkort)

Stabstambour Sophus Schenstrøm, Den Kongelige Livgardes Musikkorps - formentlig kort før sin afgang i 1907.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgarde marcherer gennem Farum omkr. 1907 med nytiltrådt stabstambour Lauritz Løvgreen forrest. StabshornblæserValdemar Nielsen på fløjen.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde til kongerevue 1907. Stabstambour er Lauritz Løvgreen. Stabshornblæser Valdemar Nielsen marcherer på højre fløj. På hest bag musikkorpset, oberst og kronprins Christian.

(Foto: Garderbladet)

Livgardens Musikkorps og stabshornblæser Valdemar Nielsen på Hvidøre i 1907.

Hvidøre blev opført i 1871-72 som sommervilla for legationsråd F.C. Bruun. Bygningen blev i 1906 købt af Christian den IX's døtre, dronning Alexandra af England og kejserinde Dagmar af Rusland. Sidstnævnte måtte efter revolutionen forlade Rusland, og hun boede på Hvidøre til sin død i 1926.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredensborg 1907.

(Foto: Fredensborg Lokalarkiv)

Vagtparade 1907 med stabstambour Lauritz Løvgreen og stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Foto: Københavns Bymuseum)

Nakskov Borgervæbning med musikkorps på march 1907.

(Foto: Johanne Birkedahl. Registrant over Danske Stereoskopbilleder))

Hornblæser ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps Anders Peter Julius Skjerne (f. 1851) omkr. 1908.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hornblæser ved 5. Regiments Musikkorps Peter Vilhelm Kisbye (f. 1852) omkr. 1908.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Hornblæser af 1., grad i Marinens Musikkorps, Sophus Kofoed 1908.

(Foto: Nationalmuseet)

Bornholms Væbning med musikkorps på parade på Store Torv i Rønne 1908.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Jørgen Anthon Olsen i lejren ved Asserbo 1908.

(Postkort)

Vagtparaden til hovedvagten i Kastellet svinger ud fra Sølvgades Kaserne 1908. Formentlig 3. eller 4. Regiments Musikkorps, der begge havde garnison på Sølvgades Kaserne.

(Foto: H.P. Jensen. Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

4. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Jens Christian Norup i lejren ved Asserbo 1908. Sendt som postkort juleaftensdag 1908.

(Postkort)

Vagtparaden til Hovedvagten i Kastellet klar til afgang fra Sølvgades Kaserne 1908. Formentlig 4. Regiments Musikkorps.

(Postkort)

Parade på Køgeegnen - omkr. 1908. Musikkorpset på fløjen.

(Postkort)

4. Dragonregiment på en mark ved Glumsø omkr. 1908. Musikkorpset til vestre.

(Postkort)

5. Dragonregiments Musikkorps foran kasernen i Randers ca. 1908.

(Postkort)

5. Dragonregiments Musikkorps til fods i anledning af Kong Frederik VIII's besøg i Randers 1908.

(Foto: Keld Pedersen)

5. Regiment med musikkorps i Nyborg omkr. 1908. Stabshornblæser Aug. Th. Knudsen med ryggen til.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Atkiv)

5. Regiments Musikkorps Nyborg 1908.

Øverst fra venstre: N. P. Larsen, Chr. Larsen, Th. Rasmussen, Chr. Andersen, Irwall, Hartmann, Kisbye, stabshornblæser Aug. Th. Knudsen, Flindt, Buch, Juul, Ingv. Jeppesen, Thorv. Rasmussen, Anker Petersen, Eriksen, Rasmus Jensen, N. P. Justesen, Rademacher, Jørgen Jensen, Gerhardt.

(Foto: Rigsarkivet)

Stabshornblæser August Wilhelm Thomas Knudsen, 5. Regiments Musikkorps omkr. 1908. Han var far til senere kapelmester ved Det Kgl. Teater, Johan Hye-Knudsen.

(Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

7. Regiments Musikkorps, Fredericia 1908.

Bagerste række fra venstre: Lorenzen, Marius Nielsen, Fr. Dupont, Hansen, Emil Johnsen, Carl Hansen, og Eckardsen. Midterste række fra venstre: Ove H. Ovesen, F. Honoré, Sørensen, Thomas Jensen, Kjeldgaard Og Johs. Billesbølle. Siddende fra venstre: Madsen, Rasmus Hansen, Carl Schwartz (den senere musikløjtnant), stabshornblæser Anton Larsen, Bencke, Jeppe Møller og Carl Honoré.

(Foto: Martin Corfix)

7. Regiments Musikkorps marcherende i Gothersgade i Fredericia omkr. 1908.

(Foto: Postkort)

9. Regiments Musikkorps i Viborg 1908.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Viborg 1908.

(Postkort)

Regimentsmusik i Arresødal-lejren 1908.

(Postkort)

Vagtparaden ankommer til Amalienborg 1908.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Parade i Borris-lejren omkr. 1908.

(Postkort)

Fra slutningen af 1800-tallet og fremefter opstod der en række frivillige militære korps - skyttekorps, motorkorps, rekylkorps o.s.v. Flere af dem udgør i dag den historiske grundstamme i Hjemmeværnet. Også Sorø Akademi oprettede i 1887 et Soldaterkorps med rigtige geværer, og som også havde et musikkorps. De følgende fotos er fra omkr. 1908.

(Postkort fra Sorø Akademis arkiver)

Parade på Livgardens Kaserne. Stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset og stabshornblæserValdemar Nielsen på fløjen.

(Foto fra bogen 'Livgarden 1908-1933)

Livgardens Musikkorps foran Rosenborg Kaserne 1908.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Vagtparaden - udvidet i anledning af Livgardens 250 års jubilæum 1908. Musikkorpset i nederste venstre hjørne. Her under den store vagtparade på Amalienborg mes stabstambour Lauritz Løvgreen foran musikkorpset.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Nogle af livgardens musikere 1908. Øverst stabshornblæser Valdemar Nielsen. På kollagen ses også den senere musikdirigent Theodor Dyring.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Samme kollage har også tidligere musikere, der ikke længere forretter tjeneste i musikkorpset. Her ses bl.a. de to tidligere stabshornblæsere Jens F. Vater og Carl Andersen - og den tidligere stabstambour Johannes Abel.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Livgardemusikere i lejren ved Frederiksværk 1908.

(Foto: Livgardens Musikkorps)

Gardehusarregimentets Musikkorps 1909.

Foran musikkorpset stabstrompeter Marius Adelørn. Derefter 'med uret' rundt: Oluf Andreasen, E. Christiansen, B.K.Bentzen, Walsøe, Christian Schlüntz, C. Igel, Orla Fjeldhoff (senere musikdirigent ved musikkorpset), Ejnar Knudsen (senere musikdirigent ved 3. Feltartilleriregiments Musikkorps) og O. Schlüntz.

(Foto: Ken Jørgensens samling)

I 1908 fejrede Den Kongelige Livgarde sit 250 års jubilæum. I en jubilæumsparade deltog også Gardehusarregimentets Musikkorps til hest - i dagens anledning uniformeret som 'Den Kongelige Livgarde til Hest', som blev nedlagt i 1866. Historisk korrekt er det ikke, da Livgarden til Hest formentlig aldrig har haft et egentligt musikkorps, men et trompeterkorps, hvor bl.a. H.C. Lumbye var trompeter.

(Foto: Søren Madsen)

Et af feltartilleriets musikkorps 1909 foran Jægerspris Hotel.

(Foto: Niels Elsborg)

Et af feltartilleriets musikkorps musicerer foran Jægerspris Hotel omkr. 1909.

(Postkort)

Musik i Sølvgades Kaserne omkr. 1909. Det ser ud til, at infanteriregimentets musikkorps (formentlig 3. eller 4. Regiments Musikkorps) har besøg af 1. Feltartilleriregiments Musikkorps til en fælleskoncert.

(Postkort)

2. Dragonregiments Musikkorps til hest i Odense 1909.

(Foto: Odense Bys Museer)

4. Dragonregiment holder parade på Akseltorv i Næstved 1909.

(Foto: Næstved Egnsarkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller på Østre Boulevard i Nyborg omkr. 1909.

(Foto Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

5. Regiments Musikkorps spiller på Torvet i Nyborg omkr. 1909.

(Foto Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

6. Regiments Musikkorps Odense omkr. 1909. Musikløjtnant Helgeland i spidsen for musikkorpset.

(Foto: Fynske Livregiment 375 år)

9. Regiments Musikkorps spiller for et stort publikum på Torvet i Viborg 1909.

(Postkort)

9. Regiments Musikkorps musicerer i Borris-lejren 1909.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

9. Regiments Musikkorps holder hvil under en marchtur 1909.

(Postkort)

10. Regiments Musikkorps, Aalborg 1909. Midt i forreste række musikløjtnant Carl Hansen.

(Foto: Prinsens Musikkorps)

Bornholms Væbnings Musikkorps 1909.

Fra venstre: Overhornblæser (dirigent) Peter Andersen, Georg Ambrosen, Anton Boss, Mads Chr. Jensen, Albert Pedersen, Hans Chr. Jensen, Andr. H. Jensen, H. Chr. Schou, Jens Bidstrup, Victor Hjorth.

(Foto: Skaarup: 'Med Klingende Spil')

Ingeniørregimentets Musikkorps 1909.

(Foto: Rigsarkivet)

Vagtparaden på Amalienborg 1909. Stabstambour er Lauritz Løvgreen og på fløjen stabshornblæser Valdemar Nielsen.

(Fotos: Københavnerbilleder)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1909. Stabstambour er Lauritz Løvgreen - måske fra samme vagtparade som fotoet herunder.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1909. Stabstambour er Lauritz Løvgreen. Musikkorpset virker usædvanligt lille ved denne lejlighed - omkr. 15 musikere. Muligvis er det frostvejr, så musikkorpset kun går med 'for et syns skyld'.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1909.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde på Amalienborg omkr. 1909.

(Koloreret postkort)

Den Kongelige Livgarde og stabstambour Lauritz Løvgreen på Amalienborg omkr. 1909.

(Postkort)

Den Kongelige Livgarde og stabstambour Lauritz Løvgreen på Amalienborg omkr. 1909.

(Koloreret postkort)

Den Kongelige Livgardes Musikkorps under opstilling før de skal lede begravelsesprocessionen for Prinsesse Marie 1909. Stabstambour Lauritz Løvgreen forrest.

(Screenshot fra 'Danmark på Film')

Fortsæt til fotos fra perioden 1910 til 1919